ĐẶC TÍNH hóa học của đất NHIỄM mặn và SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP rửa mặn đến các CATION TRAO đổi của đất

70 20 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG -oOo- THỊ THANH DIỆU ĐẶC TÍNH HĨA HỌC CỦA ĐẤT NHIỄM MẶN VÀ SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP RỬA MẶN ĐẾN CÁC CATION TRAO ĐỔI CỦA ĐẤT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ – 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG -oOo- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẶC TÍNH HĨA HỌC CỦA ĐẤT NHIỄM MẶN VÀ SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP RỬA MẶN ĐẾN CÁC CATION TRAO ĐỔI CỦA ĐẤT Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Khoa Học Đất (2011 – 2012) Giáo Viên Hướng Hẫn : Ths Nguyễn Đỗ Châu Giang PGS.TS Ngô Ngọc Hưng Sinh viên thực hiện: Thị Thanh Diệu Lớp: Khoa Học Đất MSSV: 3084064 Cần Thơ – 2012 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố công trình luận văn trước Tác giả Thị Thanh Diệu ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: “ĐẶC TÍNH HĨA HỌC CỦA ĐẤT NHIỄM MẶN VÀ SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP RỬA MẶN ĐẾN CÁC CATION TRAO ĐỔI CỦA ĐẤT“ Do sinh Thị Thanh Diệu thực từ 11/2011 – 05/2012 Cần thơ, ngày tháng 12 năm 2011 Cán Bộ Hướng Dẫn ThS Nguyễn Đỗ Châu Giang iii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: “ĐẶC TÍNH HÓA HỌC CỦA ĐẤT NHIỄM MẶN VÀ SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP RỬA MẶN ĐẾN CÁC CATION TRAO ĐỔI CỦA ĐẤT” Do sinh viên Thị Thanh Diệu thực từ 11/2011 – 05/2012 bảo vệ trước hội đồng Ý kiến Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp: Luận văn tốt nghiệp Hội đồng đánh giá mức: Cần thơ, ngày tháng năm 2011 Chủ tịch Hội đồng iv CẢM TẠ Tỏ lòng biết ơn sâu sắc! - Ba, Mẹ cho thân người thân lo lắng, quan tâm giúp đỡ suốt thời gian học tập -Cô Nguyễn Đỗ Châu Giang PGS Ts Ngơ Ngọc Hưng tận tâm hướng dẫn đóng góp nhiều ý kiến suốt thời gian thực viết luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn! - Thầy Hà Gia Xương bạn lớp tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn - Q thầy, anh chị Phòng Thí nghiệm, Bộ môn Khoa học Đất, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt thời gian thực phân tích mẫu - Quý Thầy, Cô Trường Đại Học Cần Thơ bạn bè góp ý, động viên, hỗ trợ nhiệt tình suốt thời gian học tập làm đề tài Trường v Thị Thanh Diệu, “Đặc tính hóa học đất nhiễm mặn so sánh phương pháp rửa mặn đến cation trao đổi đất”, luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Khoa Học Đất, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại Học Cần Thơ, cán hướng dẫn khoa học PGS.Ts Ngơ Ngọc Hưng TĨM LƯỢC Đề tài “Đặc tính hóa học đất nhiễm mặn so sánh phương pháp rửa mặn đến cation trao đổi đất” thực từ ngày 01/02/2012 đến 15/05/2012 phòng phân tích mơn Khoa Học Đất – Khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng – Trường Đại Học Cần Thơ Nhằm mục tiêu khảo sát đặc tính CEC lượng cation trao đổi Ca, Mg, Na K đất nhiễm mặn phương pháp rửa cồn khác phương pháp rửa mặn đến cation phân loại đất nhiễm mặn Thí nghiệm thực phòng phân tích nhằm nghiên cứu đặc tính hóa học đất nhiễm mặn phương pháp rửa mặn đến cation trao đổi đất Phương pháp giúp xác định mức độ mặn hóa đất mơ hình canh tác lúa – tơm, định hướng biện pháp khắc phục dự báo sau Kết thí nghiệm cho thấy phương pháp rửa cồn chuẩn so với phương pháp rửa nước rửa nước đưa đến cation K, Na cao Ngược lại Ca, Mg từ thấp đến trung bình Bạc Liêu Đối với Tỉnh Cà Mau phương pháp rửa nước làm cho cation Ca Mg thấp lại cao rửa cồn, cation K Na từ trung bình đến cao hai phương pháp Tỉnh Trà Vinh rửa cồn bốn cation cao, riêng K Na từ thấp đến trung bình rửa nước Đất sử dụng nghiên cứu bao gồm chủ yếu đất nhiễm mặn số đất phèn, EC có giá trị từ 0,9 – 9,6 pH có giá trị từ 2,4 – 6,6 Phương pháp rửa nước đưa đến tượng thủy hóa nhiều làm cho cation bị khỏi phức hệ trao đổi keo đất Riêng đất Cà Mau ngược lại rửa nước lại so với rửa cồn Cần thực so sánh rửa mặn cồn nước nhiều biểu loại đất khác để tìm xác quy luật phương pháp vi MỤC LỤC Lời cam đoan i Xác nhận cán hướng dẫn ii Xác nhận hội đồng chấm luận văn iii Lời cảm tạ iv Tóm lược v Mục lục vi Danh sách bảng ix Danh sách hình x MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Sự hình thành đất nhiễm mặn 1.1.1 Nguồn gốc đất mặn 1.1.2 Sự xâm nhiễm mặn ĐBSCL 1.2 Ảnh hưởng dòng triều đến việc xâm nhiễm nước mặn vào đất liền ĐBSCL 1.2 Tính chất phân loại đất nhiễm mặn 1.2.1 Khái niệm chung 1.2.2 Diện tích phân bố đất mặn 10 1.2.3 Phân loại đất mặn 10 1.2.3.1 Hệ thống phân loại theo Việt Nam .11 1.2.3.2 Phân loại đất theo hệ thống phân loại FAO - UNESCO 11 1.2.3.3 Phân loại đất mặn theo hệ thống phân loại Bộ nông nghiệp Mỹ 12 1.2.3.4 Phân loại đất mặn theo đặc trưng hình thái đất 12 1.2.3.5 Phân loại đất mặn theo thành phần hóa học loại muối 12 1.2.4 Nguyên nhân gây độ mặn đất 13 1.2.4.1 Nguyên nhân tự nhiên 13 1.2.4.2 Nguyên nhân nhân tạo 14 vii 1.2.4.3 Đất mặn 14 1.2.4.4 Đất sodic 14 1.2.4.5 Đất mặn - sodic 15 1.3 Hệ thống đánh giá đất mặn 16 1.4 Ảnh hưởng đất mặn đến tính chất đất 18 1.5 Ảnh hưởng bất lợi đất mặn đến sinh trưởng trồng 19 1.6 Mơ hình lúa – tơm vùng bị nhiễm mặn 21 1.6.1 Khái quát 21 1.7 Biện pháp cải tạo đất nhiễm mặn 25 1.7.1 Biện pháp học 25 1.7.2 Biện pháp hóa học 25 1.7.2.1 Biện pháp bón thạch cao 25 1.7.2.2 Biện pháp bón vơi 25 1.7.3 Biện pháp sinh học 26 1.7.4 Biện pháp thủy lợi 26 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Địa điểm thời gian 28 2.2 Phương pháp nghiên cứu 28 2.2.1 Phương pháp xác định CEC Base bão hòa với BaCl2 khơng đệm 28 2.2.1.1 Phương pháp rửa nước 28 2.2.1.2 Phương pháp rửa cồn 28 2.3 Xử lý số liệu 31 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 3.1 Một số đặc tính hóa học đất 32 3.2 So sánh phương pháp rửa nước Ethanol đến cation trao đổi đất 34 3.3 So sánh phương pháp rửa nước Ethanol cation trao đổi nhóm đất 39 3.4 Khảo sát mối tương quan EC cation trao đổi đất 41 viii CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 4.1 Kết luận 43 4.2 Kiến nghị 43 ix Võ Tòng Xuân (1984), Đất trồng, Nhà xuất giáo dục, trang 93 Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm Hoàng Minh Tấn (1998), Sinh lý học thực vật, NXB Giáo dục  Tiếng Anh Ann McCauley (2005), “Salinity & Sodicity Management”, Soil & water management Module 4481-2 Jan.2005, A self-study course from the MSU Extension Service Continuing Education Series Balba A M (1995), Management of Problem Soils in Arid Ecosystems CRC Press Boca Raton, Florida 250 p Brady N And R Weil (2002), The Nature and Properties of Soils, 13th Edition, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey Brouwer C., A Goffeau and M Heibloem (1985), Irrigation Water Management: Training Manual No - Introduction to Irrigation, FAO - food and agriculture organization of the united nations Cramer, C (1986), Test your soils health: A three part series, New Farm: Magazine of Regeneration Agriculture Jan., 17-21; Feb., 40-45; May/june, 46-51 Davis, J.G, R.M.Waskom, T.A.Bauder and G.E.Cardon (2003), Managing Sodic Soils, SOIL, Crop series No.0.504 Grattan S R and C M Grieve (1999), Salinity-mineral nutrient relations in horticultural crops, Scientia Horticulturae 78, pp 127-157 James Camberato (2001), Irigation water quality, Update from the 2001 Carolinas GCSA Annual Meeting Kungvankiji, P,, T, E, Chua, J, Pudadera, G, Corre, L, B, Tiro, I, O, Potestestas, G, A, Taleon & J, N, Paw (1986), Shrimp culture: Pond design, operation and management, NACA training manual series No, 2, 68 pp Maas E V and G J Hoffman (1977), Crop salt tolerance-current assessment, J Irrig Drainage Div ASCE, 103 Proc Pap 12993 Melinda Leth and David Burrow (2002), Effects of irrigating with saline water on soil structure in the Shepparton Irrigation Region Information Series Home Primary Industries Victoria Australia U.S Salinity Laboratory staff (1954), Diangosis and improment of saline and alkali soils U.S Dept Agr, Hanbook 60 44 Phung C V and N V Luat (1995), “Rice production systems in the Cuu long Delta of Viet nam”, Soil organic matter management for sustainable agriculture Preston, N, & H, Clayton (2003), Hệ thống canh tác lúa - tôm Đồng sông Cửu Long: Những vấn đề sinh lý kinh tế xã hội, Trung tâm Nghiên cứu Nơng nghiệp Quốc tế Ơxtrâylia (ACIAR), Trung tâm tin học nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thông Việt Nam dịch sang tiếng Việt năm 2004, 173 trang Yoshida, S, 1981, Fundamental of rice crop science, International Rice Research Institute, Manila, Philippines, 269pp 45 PHỤ CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CEC VÀ BASE BÃO HỊA VỚI BACl2 KHƠNG ĐỆM 1.1 Phương pháp xác định CEC với BaCl2 không đệm Nguyên lý Đây phương pháp cải tiến từ phương pháp Gillman (1979) Mẫu đất bão hòa trích lần với dung dịch BaCl2.0.1M Trong phức hệ hấp thu có cation Ba2+ tất cation trao đổi với Ba2+ Sau lượng MgSO4 0.02M biết trước thêm vào hệ thống Tất Ba2+ diện phức hệ hấp thu trao đổi với Mg kết tủa thành dạng khó hòa tan BaSO4 Chuẩn độ Mg thừa dung dịch tính tốn lượng Mg hấp phụ tính trị số CEC Dung dịch trích đất với BaCl2 0.1M sau sử dụng để xác định base bão hồ (K, Ca, Mg Na) Hóa chất:  Barium Chloride 0.1M: cân 24.43g BaCl2.2H2O pha bình lít với nước cất  Magnesum sulphate (0.020M): cân 4.9296 MgSO4.7H2O pha lít nước cất  Dung dịch EDTA 0.05 M: Pha 18.6 g Na2EDTA.2H2O lít nước cất  Dung dịch 0.01M: Hút 50 ml dung dich EDTA 0.05M cho vào bình định mức 250ml, sau lên thể tích đến vạch  Chỉ thị màu: 0.5g eriochrome Black + 4.5g Hydro xylamine-HCl 100ml Ethanol 96%  Dung dịch đệm pH 10: hòa tan 54g NH4Cl + 350ml NH4OH hòa lỗng với lít nước cất 46 Dụng cụ: - Ống ly tâm - Bình tam giác - Bình định mức - Buret - Pipet lọai 5ml, 10ml - Bình tia Qui trình phân tích  Cân xác 2.5g đất khơ khơng khí qua rây 2mm cho vào ống ly tâm 50 ml  Cân trọng lượng ống ly tâm + nắp + đất, ghi nhận trọng lượng( W1)  Cho vào ống ly tâm 12,5ml Ethanol 60% (lần 1), lắc 30phút, ly tâm 30phút, loại bỏ dung dịch trích đất  Cho vào ống ly tâm 12,5ml Ethanol 60% lần 2), lắc tay để phân tán đất, lắc 30phút, ly tâm 15phút, loại bỏ dung dịch trích đất  Tiếp tục cho vào ống ly tâm 12,5ml Glycerol 20%, lắc tay, lắc 30phút, ly tâm 15phút, loại bỏ dung dịch trích đất  Cho vào ống ly tâm 30 ml dung dịch trích BaCl2 0.1M lắc Ly tâm 10 phút, chuyển dung dịch vào bình định mức 100ml (lần 1) Cho vào ống ly tâm 30ml dung dịch trích lắc 30 phút Ly tâm 10 phút Cho dung dịch vào bình định mức 100ml (lần 2) Thêm 30ml dung dịch trích BaCl2, lắc, ly tâm cho vào bình 100ml (lần 3) Lên thể tích BaCl2 0.1M đến vạch bình 100 ml  Cho 30ml BaCl2 0.0025 mol/l vào ống ly tâm, lắc tay cho vỡ đất ra, lắc máy qua đêm Sau ly tâm 10 phút, bỏ dung dịch Cân trọng lượng bình nấp, có đất (W2)  Hút 30ml MgSO4 0.02M cho vào ống ly tâm, lắc Ly tâm 10 phút dung dịch đem đo CEC 47 Xác định CEC  Hút 5ml dung dịch trích MgSO4 cho vào bình tam giác, thêm vào khoảng 20ml nước cất, thêm vào 1ml dung dịch đệm pH10 0.1ml (4giọt) chất thị màu Chuẩn độ với dung dịch chuẩn 0.01M EDTA Chuẩn độ chuyển từ màu đỏ sang xanh (blue) Ghi nhận thể tích EDTA chuẩn độ (A1ml EDTA)  Hút mẫu blank 5ml dung dịch chuẩn độ trên, ghi nhận Bml EDTA Tính tốn: Thể tích A1 ml EDTA cần điều chỉnh lượng thừa nước lại đất sau ly tâm, điều chỉnh sau: A2  A1  (30  w  w ) 30 C EC ( cm ol (  ) kg  )  480  0.01 Trong : Wg: trọng lượng đất (2.5g) Ghi chú:  Nếu CEC cao 50 Cmol/kg đất, cần xác định lại lượng đất  Xác định lượng Mg thừa cách đo máy hấp thu nguyên tử Kết phân tích K trao đổi (Bạc Liêu, Cà Mau) 48 0.35 y = 0.2947x + 0.0218 R = 0.9949 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 Kết phân tích Na trao đổi (Bạc Liêu, Cà Mau) 0.7 y = 0.5331x + 0.0488 R = 0.9969 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.2 0.4 0.6 0.8 Kết phân tích Ca trao đổi (Bạc Liêu, Cà Mau) 49 1.2 0.25 0.2 y = 0.0389x + 0.0051 R2 = 0.9942 0.15 0.1 0.05 0 Kết phân tích Ca trao đổi (Bạc Liêu, Cà Mau) 0.9 y 0.8207x + 0.0401 R = 0.9959 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.2 0.4 0.6 50 0.8 1.2 Kết phân tích K trao đổi (Trà Vinh, Hậu Giang) 0.35 y = 0.252x + 0.034 R2 = 0.9915 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 Kết phân tích Na trao đổi (Trà Vinh, Hậu Giang) 0.6 y = 0.5x + 0.038 R = 0.9992 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.2 0.4 0.6 51 0.8 1.2 Kết phân tích Ca trao đổi (Trà Vinh, Hậu Giang) 0.25 y = 0.0403x + 0.0076 R = 0.9991 0.2 0.15 0.1 0.05 0 Kết phân tích Mg trao đổi (Trà Vinh, Hậu Giang) 0.9 y = 0.7426x + 0.0694 R = 0.9926 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.2 0.4 0.6 52 0.8 1.2 Hàm lượng pH, EC CEC đất Bảng 11: pH, EC CEC đất Địa điểm Bạc Liêu Cà Mau Mẫu pHH2O 1: 2,5 ECH2O (mS/cm) CEC (meq/100g) Hòa Bình 6,65 2,20 21,30 Hòa Bình 6,4 3,37 21,67 Hồng Dân 5,57 3,39 24,12 Trung bình 6,21 2,99 22,36 Thới Bình 6,5 9,90 13,68 Thới Bình 5,61 4,83 13,15 Thới Bình 6,22 6,11 14,27 Trung bình 6,16 5,00 18,03 Cầu Ngang Trà Vinh Hậu Giang 4,10 3,91 12,95 Cầu Ngang 3,08 4,19 12,04 Cầu Ngang 4,60 2,54 13,43 Cầu Ngang 4,68 1,30 12,68 Cầu Ngang 4,60 2,26 13,56 Cầu Ngang 5,28 4,76 16,25 Cầu Ngang 3,78 7,74 15,61 Trung bình 4.30 3.81 13.79 Châu Thành 4,41 1,69 13,24 Phụng Hiệp 3,00 3,27 13,90 Phụng Hiệp 3,37 1,55 16,08 Phụng Hiệp 2,98 1,39 14,88 Phụng Hiệp 2,40 5,89 14,96 Phụng Hiệp 3,80 0,93 14,25 Phụng Hiệp 4,01 0,68 12,11 Phụng Hiệp 3,71 1,88 18,26 Phụng Hiệp 3,54 2,77 13,02 Trung bình 3,47 2,23 14,52 Bảng 12: So sánh kết xác định hàm lượng cation trao đổi nhóm đất nhiễm mặn Bạc Liêu 53 Loại cation trao đổi K (cmol/kg) Na (cmol/kg) Ca (cmol/kg) Mg (cmol/kg) Tên mẫu Rửa nước Rửa cồn Tỷ lệ khác biệt (nước/cồn) Hòa Bình 1,51 0,27 5,59 Hòa Bình 1,53 0,36 4,25 Hồng Dân 1,35 0,27 Trung bình 1,46 0,3 4,95 Hòa Bình 21,91 1,67 13,12 Hòa Bình 15,85 2,15 7,37 Hồng Dân 8,89 1,49 5,97 Trung bình 15,55 1,77 8,82 Hòa Bình 3,28 3,23 1,02 Hòa Bình 2,77 3,12 0,89 Hồng Dân 5,04 4,90 1,03 Trung bình 3,70 3,75 0,98 Hòa Bình 13,48 9,92 1,36 Hòa Bình 9,68 9,95 0,97 Hồng Dân 13,15 11,61 1,13 Trung bình 12,10 10,49 1,15 54 Bảng 13: So sánh kết xác định hàm lượng cation trao đổi nhóm đất nhiễm mặn Cà Mau Loại cation trao đổi K (cmol/kg) Na (cmol/kg) Ca (cmol/kg) Mg (cmol/kg) Tên mẫu Rửa nước Rửa cồn Tỷ lệ khác biệt (nước/cồn) Thới Bình 0,09 0,22 0,41 Thới Bình 0,06 0,48 0,125 Thới Bình 0,04 0,37 0,11 Trung bình 0,06 0,36 0,215 Thới Bình 3,12 1,39 2,24 Thới Bình 0,89 1,03 0,86 Thới Bình 2,39 1,44 1,66 Trung bình 2,13 1,29 1,59 Thới Bình 0,30 5,10 0,06 Thới Bình 0,28 4,51 0,06 Thới Bình 0,14 4,56 0,03 Trung bình 0,24 4,72 0,05 Thới Bình 1,29 6,64 0,19 Thới Bình 0,81 7,56 0,11 Thới Bình 0,70 1,59 0,07 Trung bình 0,93 8,26 0,12 55 Bảng 14: So sánh kết xác định hàm lượng cation trao đổi nhóm đất nhiễm mặn Trà Vinh Loại cation trao đổi K (cmol/kg) Na (cmol/kg) Ca (cmol/kg) Mg (cmol/kg) Tên mẫu Rửa nước Rửa cồn Tỷ lệ khác biệt (nước/cồn) Cầu Ngang 0,90 0,14 6,43 Cầu Ngang 0,77 0,12 6,42 Cầu Ngang 2,15 0,69 3,12 Cầu Ngang 0,96 0,41 2,34 Cầu Ngang 1,72 0,54 3,19 Cầu Ngang 2,96 1,40 2,11 Cầu Ngang 2,41 0,46 5,24 Trung bình 1.70 0.54 4.12 Cầu Ngang 1,51 0,54 2,8 Cầu Ngang 2,44 0,47 5,19 Cầu Ngang 0,76 0,62 1,23 Cầu Ngang 3,01 1,05 2,87 Cầu Ngang 2,05 1,62 1,27 Cầu Ngang 4,37 2,18 2,00 Cầu Ngang 3,40 1,46 2,33 Trung bình 2.51 1.13 2.53 Cầu Ngang 4,74 2,93 1,62 Cầu Ngang 2,64 1,91 1,38 Cầu Ngang 7,09 3,93 1,80 Cầu Ngang 5,68 2,16 2,63 Cầu Ngang 6,19 1,92 3,22 Cầu Ngang 8,43 2,68 3,15 Cầu Ngang 8,50 3,33 2,55 Trung bình 6.18 2.69 2.34 Cầu Ngang 12,95 5,84 2,22 Cầu Ngang 12,04 3,58 3,36 Cầu Ngang 13,43 6,99 1,92 Cầu Ngang 12,68 5,98 2,12 Cầu Ngang 13,56 6,53 2,08 Cầu Ngang 16,25 8,38 1,94 Cầu Ngang 15,61 8,24 1,89 56 Loại cation trao đổi Tên mẫu Rửa nước Rửa cồn Tỷ lệ khác biệt (nước/cồn) Trung bình 13.79 6.51 2.22 Bảng 15: So sánh kết xác định hàm lượng cation trao đổi nhóm đất nhiễm mặn Hậu Giang Loại cation trao đổi K (cmol/kg) Na (cmol/kg) Tên mẫu Rửa nước Rửa cồn Tỷ lệ khác biệt (nước/cồn) Châu Thành 3,63 0,50 7,26 Phụng Hiệp 0,19 0,05 3,8 Phụng Hiệp 0,01 0,26 0,04 Phụng Hiệp 0,26 0,12 2,17 Phụng Hiệp 0,16 0,03 5,33 Phụng Hiệp 0,24 0,97 0,25 Phụng Hiệp 0,15 0,99 0,15 Phụng Hiệp 0,51 1,73 0,29 Phụng Hiệp 0,56 1,62 0,35 Trung bình 0.63 0.70 2.18 Châu Thành 3,25 0,92 3,53 Phụng Hiệp 2,91 0,21 13,86 Phụng Hiệp 0,65 0,27 2,41 Phụng Hiệp 0,56 0,32 1,75 Phụng Hiệp 0,97 0,16 6,06 Phụng Hiệp 0,64 0,23 2,78 Phụng Hiệp 2,22 0,31 7,16 Phụng Hiệp 2,00 0,55 3,64 Phụng Hiệp 2,25 0,43 5,23 Trung bình 1.72 0.38 5.16 Châu Thành 5,77 3,33 1,73 Phụng Hiệp 1,25 1,48 0,84 Phụng Hiệp 3,20 0,97 3,30 Phụng Hiệp 4,22 1,18 3,58 Phụng Hiệp 2,61 1,90 1,37 57 Loại cation trao đổi Ca (cmol/kg) Mg (cmol/kg) Tên mẫu Rửa nước Rửa cồn Tỷ lệ khác biệt (nước/cồn) Phụng Hiệp 5,69 2,49 2,29 Phụng Hiệp 10,30 1,92 5,36 Phụng Hiệp 13,62 2,21 6,16 Phụng Hiệp 11,68 2,38 4,91 Trung bình 6.48 1.98 3.28 Châu Thành 13,24 6,32 2,09 Phụng Hiệp 13,90 2,35 5,91 Phụng Hiệp 16,08 3,64 4,42 Phụng Hiệp 14,88 5,64 2,64 Phụng Hiệp 14,96 2,77 5,40 Phụng Hiệp 14,25 6,41 2,22 Phụng Hiệp 12,11 9,61 1,26 Phụng Hiệp 18,26 11,17 1,63 Phụng Hiệp 13,02 10,03 1,30 Trung bình 14.52 6.44 2.99 58 ... HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: “ĐẶC TÍNH HĨA HỌC CỦA ĐẤT NHIỄM MẶN VÀ SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP RỬA MẶN ĐẾN CÁC CATION TRAO ĐỔI CỦA ĐẤT“... nhiễm mặn phương pháp rửa cồn khác phương pháp rửa mặn đến cation phân loại đất nhiễm mặn Thí nghiệm thực phòng phân tích nhằm nghiên cứu đặc tính hóa học đất nhiễm mặn phương pháp rửa mặn đến cation. ..TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG -oOo- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẶC TÍNH HÓA HỌC CỦA ĐẤT NHIỄM MẶN VÀ SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP RỬA MẶN ĐẾN CÁC CATION TRAO ĐỔI CỦA ĐẤT Luận Văn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC TÍNH hóa học của đất NHIỄM mặn và SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP rửa mặn đến các CATION TRAO đổi của đất , ĐẶC TÍNH hóa học của đất NHIỄM mặn và SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP rửa mặn đến các CATION TRAO đổi của đất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay