ĐÁNH GIÁ một số đặc TÍNH vật lý đất vườn TRỒNG MĂNG cụt ở cái RĂNG và PHONG điền TP cần THƠ

58 17 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QLĐĐ TRẦN VĂN TUY ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH VẬT LÝ ĐẤT VƯỜN TRỒNG MĂNG CỤT Ở CÁI RĂNG VÀ PHONG ĐIỀN - TP.CẦN THƠ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ - 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn: “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH VẬT LÝ ĐẤT VƯỜN TRỒNG MĂNG CỤT Ở CÁI RĂNG VÀ PHONG ĐIỀN-TP.CẤN THƠ” cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố tài liệu nghiên cứu trước Tác gi ả Luận văn Trần Văn Tuy Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu i PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QLĐĐ Chứng nhận luận văn tốt nghiệp với đề tài: “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH VẬT LÝ ĐẤT VƯỜN TRỒNG MĂNG CỤT Ở CÁI RĂNG VÀ PHONG ĐIỀN-TP.CẤN THƠ” Do sinh viên Trần Văn Tuy thực đề nạp Ý kiến đánh giá cán hướng dẫn: Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Kính trình hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp xem xét C ần Thơ, ngày … tháng … năm 2009 Cán b ộ hướng dẫn Ths Tr ần Bá Linh ii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT & QLĐĐ Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn đính kèm với đề tài : “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH VẬT LÝ ĐẤT VƯỜN TRỒNG MĂNG CỤT Ở CÁI RĂNG VÀ PHONG ĐIỀN-TP.CẤN THƠ” Do sinh viên Trần Văn Tuy thực bảo vệ trước Hội đồng Ngày … tháng … năm 2009 Luận văn đánh giá mức : -Ý kiến Hội đồng : - Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu - Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2009 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Duyệt Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng CHỦ NHIỆM KHOA iii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LÝ LỊCH CÁ NHÂN * PHẦN I: LÝ LỊCH Ø Họ tên: TRẦN VĂN TUY Ø Sinh ngày: 10 tháng 06 năm 1985, Long Mỹ Hậu – Giang Ø Nguyên quán: Ấp – Xã Long Trị – Huyện Long Mỹ – Tỉnh Hậu Giang Ø Họ tên Cha: TRẦN VĂN TÔN Ø Họ tên Mẹ: NGUYỄN THỊ XÊ * PHẦN II: QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA BẢN THÂN Ä Năm 1992-1997: học Tiểu học Trường Tiểu học Long Trị II Ä Năm 1997-2001: học Trung học sở Trường THCS Long Trị I Ä Năm 2001-2004: học Trung học phổ thông Trường THPT Long Mỹ Ä Năm 2005-2009: học Đại học Trường Đại học Cần Thơ Ngành Khoa Học Đất - Khóa 31 (2005-2009), Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng tốt nghiệp Kỹ sư Ngành Khoa Học Đất vào tháng 06/2009 * PHẦN III: ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Trung tâmFHọc liệu Thơ Tài Long liệu Mỹ học tậpHậu vàGiang nghiên cứu Số nhà 62, ĐH Ấp Cần – Xã Long Trị@ – Huyện – Tỉnh F Điện thoại: 0973623232 iv PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CẢM TẠ Lời Tôi xin gởi lời tri ơn sâu sắc đến Cha, Mẹ Tôi xin ghi ơn Ths Thầy Trần Bá Linh tận tình hướng dẫn, động viên tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi thực hồn thành luận văn Chúc Thầy sức khỏe thành công Chân thành biết ơn cô Nguyễn Mỹ Hoa cố vấn học tập lớp Khoa học Đất - Khóa 31 giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt khóa học Chúc Cơ nhiều niềm vui sức khỏe Xin gởi lời biết ơn đến quý Thầy Cô Bộ môn Khoa học Đất Quản lý Đất đai, quý Thầy Cô Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập Trường Kính chúc q thầy ln nhiều niềm vui công tác tốt Xin cảm ơn cô bác nông dân huyện Phong Điền-TP.Cần Thơ nhiệt tình giúp đỡ, trả lời vấn tạo điều kiện thuận lợi cho thực tốt đề tài Chúc cô bác sức khỏe mùa Trung Xin cám ơn anh Ngô Thiện Nhựt anh Hiền (Bộ môn Khoa học Đất QLĐĐ, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ) tâm liệuđỡĐH Cầnquá Thơ Tài liệu học tậpcácvà cứu nhiệtHọc tình giúp tơi trình@ thực đề tài Chúc anhnghiên nhiều thành công hạnh phúc Tôi thân gởi lời chúc sức khỏe – thành đạt đến tất bạn lớp Khoa Học Đất Khóa 31, người bạn động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập Chúc bạn nhiều sức khỏe thành công đường học vấn Trân trọng kính chào !!! v PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TÓM LƯỢC Đề tài nghiên cứu “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH VẬT LÝ ĐẤT VƯỜN TRỒNG MĂNG CỤT Ở CÁI RĂNG VÀ PHONG ĐIỀN-TP.CẦN THƠ” thực nhằm đánh giá đặc tính vật lý, hóa học đất độ tuổi liếp vườn trồng măng cụt đất phù sa ven sông Cái Răng Phong Điền-TP.Cần Thơ Kết điều tra cho thấy rằng, vùng đất canh tác măng cụt lâu đời từ năm 1930 Trong canh tác nông dân sử dụng nhiều phân bón hóa học thuốc bảo vệ thực vật cho vườn trồng măng cụt mà khơng bón phân hữu cơ, phân xanh vơi Trên đất thâm canh măng cụt nơng dân có tập qn trồng xen canh với trồng khác măng cụt có độ tuổi liếp < 40 năm tuổi Đối với vườn trồng măng cụt có độ tuổi liếp vườn 40-60 năm tuổi vườn >60 năm tuổi nơng dân trồng chuyên loại măng cụt Kết nghiên cứu cho thấy, đất trồng măng có độ tuổi cao có trị số dung trọng, độ xốp, hệ số thấm nước, lượng nước tối đa mà đất giữ được, độ bền đoàn lạp tầng đất đánh giá ảnh hưởng đến chất lượng đất Đất thâm canh măng cụt có độ tuổi cao >60 năm tuổi có dung trọng cao, độ bền đồn lạp thấp, độ xốp thấp Nguyên nhân trình thâm canh diễn liên tục thời gian dài làm cho tính chất vật lý bị thối hóa Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu vi PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan i Chứng nhận Luận văn tốt nghiệp ii Xét duyệt Hội đồng khoa học iii Lý lịch cá nhân iv Lời cảm tạ v Tóm lược vi Mục lục vii Danh sách hình x Danh sách bảng xi Trung tâm MỞHọc ĐẦU liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu CHƯƠNG I: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA VÙNG NGHIÊN CỨU 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Địa hình 1.1.3 Khí hậu 1.1.4 Đất đai 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂY MĂNG CỤT 1.2.1 Nguồn gốc phân bố măng cụt 1.2.2 Đặc điểm sinh học măng cụt 1.3 CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ ĐẤT ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY MĂNG CỤT 1.3.1 Thành phần giới vii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 1.3.2 Độ bền đồn lạp 1.3.3 Tính liên kết đất 1.3.4 Tỷ trọng 10 1.3.5 Dung trọng 11 1.3.6 Độ xốp 14 1.3.7 Hệ số thấm Ksát 15 1.3.8 Lượng nước hữu dụng 15 1.3.9 Tính dính đất 16 1.3.10 Tính dẻo đất 16 1.4 CÁC TÍNH CHẤT HĨA HỌC ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG 17 1.4.1 pH 17 1.4.2 Độ dẫn điện dung dịch đất (EC) 17 1.4.3 Ảnh hưởng chất hữu đến độ phì vật lý 17 19 1.4.4.Học Ảnhliệu hưởng vườn nhiềuThơ năm tuổi đến tínhhọc chấttập vật lývà nghiên cứu Trung tâm ĐH Cần @ Tài liệu CHƯƠNG II: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU 21 2.1.1 Địa điểm nghiên cứu 21 2.1.2 Thời gian thực 21 2.1.3 Các phương tiện hổ trợ cho đề tài 21 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.2.1 Điều tra lấy mẫu 21 2.2.2 Cách lấy mẫu tiêu phân tích 21 2.2.3 Phương pháp phân tích 22 2.2.3.1 Chỉ tiêu vật lý 22 2.2.3.2 Chỉ tiêu hóa học 23 viii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 3.1 Tổng quan tình hình canh tác măng cụt điểm nghiên cứu 24 3.2 Thành phần giới 24 3.3 Độ chua đất 25 3.4 Độ mặn đất 26 3.5 Dung trọng 27 3.6 Tỷ trọng 28 3.7 Độ xốp 28 3.8 Khả giữ nước lớn đất 29 3.9 Tính thấm nước đất 30 3.10 Độ bền đoàn lạp 31 CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 32 4.1 KẾT LUẬN 32 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 32 4.2 KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO 33 ix PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp Khoa Học Đất CHƯƠNG IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN Kết thí nghiệm cho thấy vườn trồng măng cụt có độ tuổi liếp cao có xu hướng thối hóa vật lý đất lớn Bạc màu đất vườn măng cụt có tuổi liếp >60 năm lớn thể qua pH đất, dung trọng cao, số độ bền đồn lạp thấp Các vườn măng cụt có độ tuổi liếp 40-60 năm có độ phì nhiêu vật lý mức trung bình Trong vườn có độ tuổi liếp thấp 40 năm điểm nghiên cứu chưa có biểu suy thối vật lý đất 4.2 ĐỀ NGHỊ Cần nghiên cứu thêm ảnh hưởng liếp vườn lâu năm tuổi đến tính chất hóa học sinh học đất Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu SVTH: Trần Văn Tuy PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Trang 32 Luận văn tốt nghiệp Khoa Học Đất TÀI LIỆU THAM KHẢO Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó, 2006 Hướng dẫn sử dụng đất đai theo nông nghiệp bền vững Nhà xuất lao động Hà Nội Chu Thị Thơm, Phan Thì Tài, Nguyễn Văn Tó, 2006 Độ ẩm đất với trồng NXB Lao động Hà Nội Daniel Hillel,1982 Introduction to soil physics, Department of soil plant and soil Science Universityof Massachuselt Amherst, Massachuselt, pp 40 Đỗ Thị Thanh Ren ctv, 1999 Bài giảng Phì nhiêu đất phân bón Khoa Nơng Nghiệp Trường Đại học Cần Thơ Đỗ Thị Thanh Ren, 2003 Giáo trình Quan hệ đất – trồng Tủ sách Đại học Cần Thơ Trường Đại Học Cần Thơ Đổ Thị Thanh Ren, 2003 Giáo trình Quan Hệ Đất Cây Trồng tủ sách Đại Học Cần Thơ Dương Minh Viễn, 2003 Giáo trình Thổ Nhưỡng Trường Đại Học Cần Thơ Dương Minh Viễn, 2006 Bài giảng Sinh thái sinh học đất Khoa Nông Nghiệp & Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ Erickson.E.H and A.H.Atmowidjoj 2001 Mangosteen Gracinia Mangostana L Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Family Clusaceaa (Gutteraceaa) Hội Khoa Học Đất Việt Nam, 2000 Đất Việt Nam Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Hume E P 1947 Difficulties in Mangosteen Culture Trop Agric Cited in Malayan Agric J Lê Đức, Trần Khắc Hiệp, 2006.Giáo trình đất bảo vệ đất Sở giáo dục đào tạo Hà Nội Nhà xuất Hà Nội Lê Huy Bá, 2000 Sinh thái môi trường đất Nhà xuất Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa, 2000 Bài giảng Bạc màu đất bảo tồn tài nguyên đất đai Khoa Nông Nghiệp Trường Đại học Cần Thơ Lê Văn Khoa, 2003 Sự nén dẽ đất trồng lúa thâm canh Đồng Sông Cửu Long, Việt Nam Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ năm 2003 Lipiec and Stepniewski, 1995 Effect of Soil compaction and tillage system to uptake and loses of nutrient Ngô Ngọc Hưng, 2000 Giáo trình nhiễm đất đai Đại học Cần Thơ Ngô Ngọc Hưng, Đỗ Thị Thanh Ren, Võ Thị Gương, Nguyễn Mỹ Hoa, 2004 Giáo trình Phì nhiêu đất Khoa Nông Nghiệp Trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Mỹ Hoa, Trần Bá Linh, 2007 Giáo trình thực tập Hóa lý đất Khoa Nông Nghiệp & Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ SVTH: Trần Văn Tuy PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Trang 33 Luận văn tốt nghiệp Khoa Học Đất Nguyễn Ngọc Ẩn, 1999 Kỹ thuật trơng, chăm sóc vườn vấn đề liên quan Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng, 1999 Giáo trình Đất Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Prihar S.S, B.D Ghildyal, D.k Painuli, H.S Sur, 1985 Soil physics and rice, India P59-66 Radcliffe D.E and T.C Rasmssen, 2000 Soil water movemet In M.E Sumner Handbook of Soil Science, Boca Raton London NewYork Washington D.C Soil Survey Staff, 1998 Key to soil taxonomy, eighth edition, United State Department of Agriculture Natural Resources Convervation Service, Chapter one: The soil that we classify Takai and Mada, 1977 Effect of water Percolation on fertility of paddy soil In Proceding of the international Seminar on soil environment and fertility management in intensive Agficulure Tất Anh Thư, 2006 Xác định nhôm trao đổi Acid tổng số đất Giáo trình thực tập hóa lý đất ĐHCT Trần Bá Linh, Lê Văn Khoa, 2006 Hiện trạng độ phì vật lý đất thâm canh lúa xã Long Khánh – Cai Lậy – Tiền Giang Tạp chí nghiên cứu khoa học 2006, trang 111-117 Trường Đại học Cần Thơ Trần Bá Linh, Nguyễn Mỹ Hoa, 2006 Giáo trình thực tập hóa lý đất Đại Học Cần Thơ Trung Trần Kim Tính, Lê Quang Trí, Lê Văn Khoa, Võ Tòng Anh, 2000 Giáo trình Thổ Nhưỡng Khoa NôngĐH Nghiệp SinhThơ Học Ứng Học tập Cần Thơ tâm Học liệu Cần @Dụng TàiTrường liệuĐại học nghiên cứu Trần Kông Tấu, 2002 Tài Nguyên Đất Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Trần Kông Tấu, 2005 Vật Lý Thổ Nhưỡng Môi Trường Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Trần Thành Lập, 1998 Bài giảng Nông Hố phần – Khoa Nơng Nghiệp - Trường Đại Học Cần Thơ Trần Thành Lập, 1999 Phì nhiêu đất Bài giảng phì nhiêu đất phân bón Trần Thượng Tuấn, Lê Thanh Phong, Trần Văn Hòa, Dương Minh, Nguyễn Bảo Vệ, 1994 Cây ăn trái Đồng Bằng Sông Cửu Long Sở KHCN-MT Tỉnh An Giang Trần Văn Chính ctv, 2006 Giáo trình Thỗ nhưỡng học Trường Đại học Nông Nghiệp I Nhà xuất Nông Nghiệp Trần Văn Minh Nguyễn Lân Hùng, 1999 Kỹ thuật trông măng cụt Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Veirheij, E W and R E Coronel, 1972 Prosea Plant Resoures of South Esia Endible Fruits and Nuts Bagor Indonesia Võ Thị Gương, 2002 Giáo trình chất hữu độ phì nhiêu đất Trường Đại Học Cần Thơ Võ Thị Gương, 2004 Giáo trình trở ngại đất sản xuất nông nghiệp Đại học SVTH: Trần Văn Tuy PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Trang 34 Luận văn tốt nghiệp Khoa Học Đất Cần Thơ Võ Thị Gương, 2006 Giáo trình Chất hữu đất Khoa Nông Nghiệp & Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ Võ Thị Gương, Dương Minh, Nguyễn Khởi Nghĩa, Trần Kim Tính, 2005 Sự suy thối hoá học vật lý đất vườn trồng cam Đồng sơng Cửu Long Tạp chí khoa học đất Việt Nam số 22 Võ Thị Gương, Nguyễn Mỹ Hoa, Đỗ Thị Thanh Ren, Ngơ Ngọc Hưng, 2004 Giáo trình phì nhiêu đất Đại học Cần Thơ Võ Thị Gương, Trịnh Thị Thu Trang, Nguyễn Minh Đông, Châu Minh Khôi, 2006 Thành phần chất hữu khả cung cấp đạm đất thâm canh lúa ba vụ luân canh lúa màu Tạp chí nghiên cứu khoa học 2006 Trường Đại học Cần Thơ Vũ Công Hậu, 2000 Trồng ăn Việt Nam Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Yacoob and Tindall, 1995 Mangosteen Cultiviation Yang and Chen, 1961 On the significance of constant renewal of soil condition as affected by the permeability of paddy soil Acta Pedologica Sinica Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu SVTH: Trần Văn Tuy PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Trang 35 PHỤ LỤC BẢNG SỐ LIỆU TỔNG HỢP STT TUỔI LIẾP VƯỜN (NĂM) 60 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com PHỤ LỤC A THANG ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU VẬT LÝ ĐẤT Bảng phân cấp hệ số thấm Ksat theo O’ Neal, 1949 Cấp Hệ số thấm Ksat (cm/h) < 0,13 0,13 – 0,50 0,50 – 2,02 2,02 – 6,26 6,26 – 12,49 12,49 – 22,00 > 22,00 Tốc độ thấm Rất chậm Chậm Khá chậm Trung bình Khá nhanh Nhanh Rất nhanh (Nguồn: Thái Duy Mỹ, 2000 Luận văn tốt nghiệp Quản lý đất đai) Thang đánh giá dung trọng đất theo N A Karchinski, 1965 Trung tâm Dung trọng (g/cm3) 1,2 1,3-1,4 Học liệu 1,4-1,6 1,6-1,8 Đánh giá ĐH Đất giàu chất hữu Đất trồng trọt điển hình Đất bị nén ĐấtTài bị nén chặthọc tập Cần Thơ @ liệu Những tầng đất bị nén chặt tầng canh tác Tầng tích tụ bị nén mạnh (Nguồn: Trần Văn Chính - Giáo trình thổ nhưỡng học, 2006) Thang đánh giá tỷ trọng đất theo N A Karchinski, 1965 Tỷ trọng (g/cm3) < 2,5 2,5 – 2,66 > 2,7 Đánh giá Đất có lượng mùn cao Đất có lượng mùn trung bình Đất giàu Fe2O3 (Nguồn: Trần Văn Chính - Giáo trình thổ nhưỡng học, 2006) Thang đánh giá độ xốp đất theo N A Karchinski, 1965 Độ xốp (%) >70 70-55 55-50 50-40 40-25 Đánh giá Rất cao Cao Trung bình Thấp Rất thấp (Nguồn: Trần Văn Chính - Giáo trình thổ nhưỡng học, 2006) PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com nghiên cứu B THANG ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU HÓA HỌC ĐẤT Thang đánh giá độ chua đất pH H2O (1:2,5) pH H2O < 5,0 6,0 – 7,5 > 7,5 Đánh giá Thấp (Low) Tối hảo (Optimal) Cao (High) (Nguồn: Whashington State University- Tree fruit research & extension center) Thang đánh giá độ mặn đất EC (1:2,5) EC (mS/cm) < 0,4 0,4 – 0,8 0,81 – 1,20 1,21 – 1,60 1,61 – 3,20 > 3,30 Đánh giá Không giới hạn suất Không ảnh hưởng trồng Một số trồng có suất suy giảm Năng suất phần lớn trồng bị hạn chế Chỉ số trồng chịu đựng Chỉ vài loại trồng (Nguồn: Western Agricultural Laboratories, 2002) Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ BẰNG PHẦN MỀM MSTATC Title : SO SANH DUNG TRONG 0-20 cm Error Mean Square = 0.002000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.06163 at alpha = 0.050 Coefficient of Variation = 3.51% Original Order Ranked Order Mean 1= 1.012 B Mean 3= 1.252 A Mean 2= 1.196 A Mean = 1.196 A Mean 3= 1.252 A Mean = 1.012 B Title : SO SANH DUNG TRONG 20-40 cm 0.003000 Trung Error tâmMean HọcSquare liệu =ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.07548 at alpha = 0.050 Coefficient of Variation = 4.09%  Original Order Ranked Order Mean 1= 1.326 B Mean Mean 2= 1.366 AB Mean 3= 1.420 A Mean 3= 2= 1.420 A 1.366 AB Mean = 1.326 B PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Title : SO SANH TY TRONG 0-20 cm Error Mean Square = 0.006000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1067 at alpha = 0.050 Coefficient of Variation = 2.86% Original Order Ranked Order Mean 1= 2.616 A Mean = 2.650 A Mean 2= 2.650 A Mean = 2.626 A Mean 3= 2.626 A Mean = 2.616 A Title : SO SANH TY TRONG 20-40 cm Error Mean Square = 0.005000 Error Degrees of Freedom = 12 of observations to calculate a mean = Trung No tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Least Significant Difference Test LSD value = 0.09744 at alpha = 0.050 Coefficient of Variation = 2.80% Original Order Ranked Order Mean 1= 2.552 A Mean = 2.608 A Mean 2= 2.608 A Mean = 2.600 A Mean 3= 2.600 A Mean = 2.552 A PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Title : SO SANH DO XOP 0-20 cm Error Mean Square = 2.361 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.117 at alpha = 0.050 Coefficient of Variation = 2.74% Original Order Ranked Order Mean 1= 61.31 A Mean 1= 61.31 A Mean 2= 54.87 B Mean = 54.87 B Mean 3= 52.32 Mean = 52.32 C C Title : SO SANH DO XOP 20-40 cm Error Mean Square = 0.5170 Error Degrees of Freedom = 12 of observations to calculate a mean = Trung No tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Least Significant Difference Test LSD value = 0.9908 at alpha = 0.050 Coefficient of Variation = 1.58% Original Order Ranked Order Mean 1= 45.38 A Mean = 45.38 A Mean 2= 45.38 A Mean = 45.38 A Mean 3= 45.38 A Mean = 45.38 A PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Title : SO SANH DO BEN 0-20cm Error Mean Square = 29.23 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 7.451 at alpha = 0.050 Coefficient of Variation = 4.64% Original Order Ranked Order Mean 1= 139.2 A Mean 1= 139.2 A Mean 2= 127.0 B Mean = 127.0 B Mean 3= 83.02 Mean = 83.02 C C Title : SO SANH DO BEN 20-40 cm Error Mean Square = 317.7 of Freedom = 12 Trung Error tâmDegrees Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 24.56 at alpha = 0.050 Coefficient of Variation = 23.30% Original Order Ranked Order Mean 1= 102.4 A Mean = 102.4 A Mean 2= 78.83 A Mean = 78.83 A Mean 3= 48.27 B Mean 3= 48.27 B PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Title : SO SANH Ksat 0-20 cm Error Mean Square = 49740 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 307.3 at alpha = 0.050 Coefficient of Variation = 29.37% Original Order Ranked Order Mean 1= 1358 A Mean 1= 1358 A Mean 2= 661.5 B Mean = 661.5 B Mean 3= 216.8 Mean = 216.8 C C Title : SO SANH Ksat 20-40 cm Error Mean Square = 19820 Error Degrees of Freedom = 12 of observations to calculate a mean = Trung No tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Least Significant Difference Test LSD value = 194.0 at alpha = 0.050 Coefficient of Variation = 60.13% Original Order Ranked Order Mean 1= 417.5 A Mean = 417.5 A Mean 2= 240.4 A Mean = 240.4 A Mean 3= 44.38 B Mean 3= 44.38 B PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Title : SO SANH TRU LUONG NUOC TOI DA 0-20 cm Error Mean Square = 6.658 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.556 at alpha = 0.050 Coefficient of Variation = 5.86% Original Order Ranked Order Mean 1= 45.04 A Mean = 45.04 A Mean 2= 42.66 A Mean = 44.28 A Mean 3= 44.28 A Mean = 42.66 A Title : SO SANH TRU LUONG NUOC TOI DA 20-40 cm Error Mean Square = 8.062 Error Degrees of Freedom = 12 of observations to calculate a mean = Trung No tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Least Significant Difference Test LSD value = 3.913 at alpha = 0.050 Coefficient of Variation = 6.70% Original Order Ranked Order Mean 1= 42.71 A Mean = 42.71 A Mean 2= 41.71 A Mean = 42.65 A Mean 3= 42.65 A Mean = 41.71 A PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Title : SO SANH pH 0-20 Error Mean Square = 0.008000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1233 at alpha = 0.050 Coefficient of Variation = 1.86% Original Order Ranked Order Mean 1= 5.074 A Mean 1= 5.074 A Mean 2= 4.772 C Mean = 4.932 B Mean 3= 4.932 B Mean = 4.772 C Title : SO SANH pH 20-40 cm Error Mean Square = 0.03100 Error Degrees of Freedom = 12 of observations to calculate a mean = Trung No tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Least Significant Difference Test LSD value = 0.2426 at alpha = 0.050 Coefficient of Variation = 3.50% Original Order Ranked Order Mean 1= 5.110 A Mean = 5.110 A Mean 2= 5.000 A Mean = 5.036 A Mean 3= 5.036 A Mean = 5.000 A PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Title : SO SANH EC 0-20 cm Error Mean Square = 0.003000 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.07548 at alpha = 0.050 Coefficient of Variation = 35.19% Original Order Ranked Order Mean = 0.1340 A Mean = 0.1700 A Mean = 0.1540 A Mean = 0.1540 A Mean = 0.1700 A Mean = 0.1340 A Title : SO SANH EC 20-40 cm Error Mean Square = 0.002000 Error Degrees of Freedom = 12 of observations to calculate a mean = Trung No tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Least Significant Difference Test LSD value = 0.06163 at alpha = 0.050 Coefficient of Variation = 26.85% Original Order Ranked Order Mean = 0.1220 B Mean = 0.2280 A Mean = 0.2280 A Mean Mean = 0.1160 B Mean = 0.1160 B = 0.1220 B PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ... nghiên cứu “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH VẬT LÝ ĐẤT VƯỜN TRỒNG MĂNG CỤT Ở CÁI RĂNG VÀ PHONG ĐIỀN-TP.CẦN THƠ” thực nhằm đánh giá đặc tính vật lý, hóa học đất độ tuổi liếp vườn trồng măng cụt đất phù sa... có giá trị kinh tế cao Nhằm mục đích bảo tồn tài nguyên đất nên đề tài “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH VẬT LÝ ĐẤT VƯỜN TRỒNG MĂNG CỤT Ở CÁI RĂNG VÀ PHONG ĐIỀN-TP.CẦN THƠ” thực nhằm đánh giá độ tuổi vườn. .. 1 0-5 5 11 .Đất sét 0-5 5 0-3 5 12 Đất sét nặng Sét 0.002 0.002 - 0.0002 mm 0-1 5 0-1 5 0-1 5 0-1 5 0-3 0 2 0-4 5 4 5-7 5 0-2 0 4 5-7 5 0-4 5 0-5 5 0-3 5 1 5-2 5 1 5-2 5 1 5-2 5 2 5-4 5 2 5-4 5 2 5-4 5 4 5-6 5 6 5-1 00 Bảng 1.2: Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ một số đặc TÍNH vật lý đất vườn TRỒNG MĂNG cụt ở cái RĂNG và PHONG điền TP cần THƠ , ĐÁNH GIÁ một số đặc TÍNH vật lý đất vườn TRỒNG MĂNG cụt ở cái RĂNG và PHONG điền TP cần THƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay