DIỄN BIẾN và TÍNH CHẤTCỦA ph – EC TRONG đất,nước của các VÙNG lúa – tôm ở bạc LIÊU

73 19 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- NGUYỄN THỊ NHÍ DIỄN BIẾN VÀ TÍNH CHẤT CỦA pH – EC TRONG ĐẤT, NƯỚC CỦA CÁC VÙNG LÚA – TÔM Ở BẠC LIÊU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ - 2009 -oOo- PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN THỊ NHÍ DIỄN BIẾN VÀ TÍNH CHẤT CỦA pH – EC TRONG ĐẤT, NƯỚC CỦA CÁC VÙNG LÚA – TÔM Ở BẠC LIÊU Chuyên ngành Khoa học Đất Mã số : TT0572A1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGÔ NGỌC HƯNG Cần Thơ – 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LÝ LỊCH KHOA HỌC I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: Họ tên cha: NGUYỄN VĂN SANH Năm sinh: 1954 Họ tên mẹ: VÕ THỊ TƯ Năm sinh: 1957 Họ tên: NGUYỄN THỊ NHÍ Ngày, tháng, năm sinh: / / 1986 Nơi sinh: Châu Thành, Hậu Giang Quê quán: Châu Thành, Hậu Giang Dân tộc: Kinh Địa liên hệ: Châu Thành, Hậu Giang Di động: 01228168393 Email: ntnhi62@ymail.com II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: - Tốt nghiệp Phổ Thông Trung học : 2005 - Thời gian đào tạo trường : 2005 - 2009 - Ngành học: Khoa Học Đất - Hệ đào tạo: Chính quy Nơi học: Bộ mơn Khoa Học Đất Quản Lý Đất Đai, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ Tên luận văn tốt nghiệp: Diễn biến tính chất pH - EC đất, nước vùng lúa tôm Bạc Liêu Người hướng dẫn: PGs Ts Ngô Ngọc Hưng 2.Trình độ ngoại ngữ: Anh ngữ, trình độ B Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2009 Người viết Nguyễn Thị Nhí PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, nghề nuôi tôm sú phát triển không khu vực nước lợ quanh năm mà số khu vực bị nhiễm mặn vào mùa khô tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu Đặc điểm sản xuất vùng trồng lúa vào mùa mưa thả nuôi tôm sú mùa khô quảng canh cải tiến Bạc Liêu vùng đất non trẻ khai thác cách 200 năm vùng đất hóa vào năm cuối kỷ 20 phủ tập trung đạo khai thác Đã có cơng trình nghiên cứu với quy mơ lớn như: cơng trình 60-02, 70-01, cơng trình 60B, dự án Quảng lộ- Phụng Hiệp nhiều đề tài nghiên cứu khác biện pháp kỹ thuật canh tác Song song có cơng trình nghiên cứu mơ hình thí điểm viêc ln canh lúa tơm để nghiên cứu tính hiệu Những năm qua, trường Đại học Cần Thơ Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế Úc (ACIAR) tiến hành nhiều nghiên cứu lĩnh vực khác tính bền vững mơ hình canh tác Hiện tại, mơ hình canh tác mang lại hiệu mặt kinh tế cao.Tuy nhiên, sau thời gian thực mơ hình lúa – tơm, nước mặn xâm nhập vào đất canh tác lúa - tơm mang nguy làm suy thối đất (Lê Xn Thun, 1999) Song song tình trang phèn, mặn yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển mơ hình canh tác lúa tôm đến chưa đánh giá cụ thể Xuất phát từ tình hình đó, đề tài “Diễn biến tính chất pH EC đất, nước vùng lúa tôm Bạc Liêu” thực huyện (Phước Long, Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Giá Rai) Bạc Liêu nhằm: - Khảo sát diễn biến pH EC đất, nước vùng lúa tôm Bạc Liêu -Xác định mối tương quan EC bão hòa EC trích tỷ lệ đất/nước -Xây dựng thang đánh giá độ mặn đất EC tỷ lệ 1:2,5 EC tỷ lệ từ EC trích bão hồ PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com CHƯƠNG I: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Sự hình thành đất ĐBSCL ĐBSCL hình thành q trình tạo trầm tích từ sơng Mêkong suốt thời kì Halocene cách 6000 năm Trong suốt thời kì trình tạo trầm tích hình thành đất, mực nước biển thay đổi đáng kể (Võ Quang Minh, 1995) Trên vùng đất canh tác nhờ vào nước mưa, nước biển xâm nhập suốt mùa khô, đất bị nhiễm mặn.Vào đầu mùa mưa, mặt đất bị rửa nước nước ngầm mặn Trong khứ, sơng thay đổi dòng vài nhánh sơng trện vùng đất thấp hình thành Dọc theo vật liệu sulfidic với nồng độ lưu huỳnh hàm lượng chất hữu cao, Có nhóm đất ĐBSCL (Nguyễn Ngọc Trân, 1990) Bảng 1: Các nhóm đất ĐBSCL (Nguyễn Ngọc Trân, 1990) Nhóm đất Diện tích (ha) Tỉ lệ (%) Nhóm đất phù sa 1.094.248 28,91 Nhóm đất phèn 1.054.342 28,02 Nhóm đất mặn 809.034 21,38 Nhóm đất phèn mặn 631.430 16,98 Nhóm đất than bùn 34.051 0,92 Nhóm đất phù sa cổ 108.989 2,84 Nhóm đất đồi núi 34.678 0,95 Đặc biệt vùng ĐBSCL, trình mặn hóa, phèn hóa xảy phổ biến Q trình kết tác động tổng hợp nhiều yếu tố tự nhiên hoạt động nhân sinh (Lê Văn Khoa, 2004) Ở ĐBSCL đất phèn mặn tập trung chủ yếu Bán đảo Cà Mau vùng Tứ giác Long Xuyên Phần lớn nhóm đất thuộc trung tâm Bán đảo Cà Mau, Về mặt địa mạo, địa chất bao gồm phức đấm nội địa, bưng lầy…chủ yếu canh tác vụ lúa, có nơi canh tác vụ lúa lúa mùa – tôm Vùng có diện tích rộng lớn chưa khai thác sử dụng hết vùng đất phèn nặng nhiễm mặn thuộc huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu Mơ hình canh tác lúa - tơm mơ hình canh tác đặc thù vùng bị nhiễm mặn theo mùa 50 năm qua (Nguyễn Bảo Vệ et al,, 2005) Nhiều nơng dân biết thích ứng với điều kiện tự nhiên cách trồng lúa mùa mưa, sử dụng ruộng lúa để nuôi tôm sú (Penaneus monodon) mùa khô Với phương thức canh tác này, nông dân tạo nguồn thu nhập mà trước khơng thể có PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com mùa khô, Đến năm 2000, diện tích canh tác lúa - tơm ĐBSCL đạt khoảng 40.000 (Preston et al., 2003) 1.1.1 Sự xâm nhiễm mặn Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) Vùng ĐBSCL vùng đất thấp phẳng tạo thành đất bồi lắng sông Cửu Long Ngoại trừ dãy cát vùng dọc bờ sông, mặt đất ĐBSCL không vượt 1m so với trung bình mực nước biển dọc bờ biển khơng vượt 2m so với trung bình mực nước biển vùng phía Bắc Độ dốc chung ĐBSCL khoảng 1% Đây điều kiện thuận lợi cho nước biển từ biển Đông Vịnh Thái Lan xâm nhập vào ĐBSCL Vì xâm nhập mặn nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến phát triển ĐBSCL, thời gian gần Nhà nước có trọng cho phát triển ni trồng thuỷ sản nước mặn ven biển từ Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau Kiên Giang Trong mùa khô, sông Cửu Long chảy chậm nước biển xâm nhập vào đoạn sông thấp hơn, làm nước bị lợ, khơng thích hợp cho việc phát triển lúa,(Ngô Ngọc Hưng, 2007) Theo Võ Quang Minh (1995), có khoảng triệu đất bi đe doạ mặn mùa khô, nước mặn lấn sâu vào đất liền khoảng km 1.1.2 Ảnh hưởng dòng triều đến việc xâm nhiễm nước mặn vào đất liền ĐBSCL Đối với vùng gần cửa biển, ảnh hưởng thủy triều dạng dao động sóng dài truyền vào sơng, có xâm nhập nước biển vào kèm theo nước triều lên hay xuống Tùy theo điều kiện cụ thể có kiểu xáo trộn nước mặn, nước khác nhau: + Xáo trộn yếu: Trong lưu lượng nước sơng lấn át + Xáo trộn vừa: Hình thành dòng chảy hai lớp, có xáo trộn thẳng đứng + Xáo trộn mạnh: Theo chiều thẳng đứng lưu lượng triều từ biển vào lấn át Đối với xâm nhiễm mặn vào nước đất liền: Vào mùa khô kéo dài khoảng tháng, với nguồn nước mưa ít, vùng ven biển châu thổ cách biển khoảng 40 – 50 km nước mặn xâm nhập vào sâu đất liền Do ảnh hưởng thủy triều, nước mặn từ biển vào sâu đất liền sông gây trở ngại cho sản xuất nông nghiệp vùng tiếp giáp biển vào mùa khô Việc xáo trộn mặn vúng giáp nước ĐBSCL chủ yếu kiểu xáo trộn mạnh với truyền triều có biên độ lớn vào cửa sơng rộng (Võ Thị Gương 2006) Nhìn chung ĐBSCL đất nhiễm mặn, đất bị nhiễm theo thời kỳ, vào mùa khơ, lượng mưa kèm theo nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, bốc cao, tạo điều kiện cho nước biển theo kênh rạch, sơng ngòi vào sâu đất liền, làm cho đất bị nhiễm PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com mặn Vào mùa mưa, với lượng mưa lớn tạo điều kiện rửa mặn tích tụ tầng mặt theo cửa sông đổ biển trở lại thấm sâu vào đất, hạn chế mức độ xâm nhiễm nước biển 1.2 SƠ LƯỢC VỀ TỈNH BẠC LIÊU Hiện nay, Bạc Liêu có đơn vị hành cấp huyện; bao gồm TP Bạc Liêu huyện (với 52 xã, phường thị trấn) là: Phước Long, Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Đơng Hải, Hòa Bình (mới thành lập tháng năm 2005), 1.2.1 Vị trí địa lý Tỉnh Bạc Liêu tỉnh ven biển vùng Đồng sông Cửu Long, nằm vùng trũng phèn thiếu nước Bán đảo Cà Mau, ven bờ biển Đơng Vị trí địa lý tỉnh Bạc Liêu xác định theo tọa độ từ 9000’00’ đến 9037’30’’ vĩ độ Bắc từ 105015’00’’ đến 105052’30’’ kinh độ Đơng, cách thành phố Hồ Chí Minh 280km (về phía Bắc) Phía Bắc giáp tỉnh Hậu Giang Kiên Giang, phía Đơng Đơng Bắc giáp tỉnh Sóc Trăng, phía Tây Tây nam giáp tỉnh Cà Mau, phía Đơng Đơng nam giáp biển Đơng (Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, 2002) 1.2.2 Đia hình Bạc Liêu vùng đất trẻ, địa hình tồn tỉnh tương đối phẳng thấp, khơng đồi, núi nên khơng có chấn động địa chất lớn, hình thành chủ yếu bồi lắng phù sa cửa biển tạo nên Phần lớn diện tích tự nhiên tỉnh đất nằm đô cao 1,2m so với mặt biển, lại giồng cát số khu vực trũng ngập nước quanh năm Địa hình có xu hướng thấp dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam khu vực nội đồng thấp vùng gần biển, cao độ trung bình 0,3-0,6m, Trên địa bàn tỉnh có nhiều kênh rạch lớn như: kênh Quản Lộ- Phụng Hiệp, kênh Cạnh Đền, kênh Phó Sinh, kênh Giá Rai, Địa hình Bạc Liêu chia làm khu vực: - Phía Nam Quốc lộ 1A có địa hình cao hơn, bình qn 0,4-0,8m, có giồng cát biển khơng liên tục tạo nên khu vực có địa hình cao ven biển hướng nghiêng thấp dần từ biển vào nội địa - Phía Bắc Quốc lộ 1A địa hình thấp hơn, bình quân 0,2-0,3m Độ nghiêng trung bình tồn tỉnh từ 1-1,5cm/km Dạng địa tạo thuận lợi tận dụng triều cường đưa nước mặn vào nội đồng tạo thành vùng trũng đọng nước dọc hai bên kênh Quảng Lộ- Phụng Hiệp, phù hợp cho nuôi trồng thủy sản (Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, 2002) 1.2.3 Thổ nhưỡng đặc điểm thổ nhưỡng - Thổ nhưỡng PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Ở tỉnh Bạc Liêu có nhóm đất sau: đất phèn, đất mặn, đất phù sa, đất cát, đất tác nhân, Trong đó, nhóm đất mặn đất phèn chiếm khoảng 90% diện tích tỉnh Đất mặn có diện tích 95.698 (chiếm tỷ lệ 38,44%) phân bố chủ yếu huyện: Đông Hải, Vĩnh Lợi thi xã Bạc Liêu Đất phèn có diện tích 124.804 (chiếm tỷ lệ 51,74%), phân bố chủ yếu nội địa, nơi có địa hình thấp Đất phù sa có diện tích 5064 (chiếm 2,03%), đất cát chiếm diện tích 452 (chiếm 0,18%), lại đất tác nhân chiếm 11330 (chiếm 4,55%) - Đặc điểm thổ nhưỡng Bạc Liêu có diện tích đất tự nhiên 258.246,62 (năm 2005) Trong đó, đất nơng nghiêp chiếm 38,07%, đất nuôi trồng thủy sản đất muối 46,74%, đất lâm nghiệp 1,87%; đất chuyên dùng 4,38%, đất 1,62%, đất chưa sử dụng 7,32% (Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu, 2006) Tồn tỉnh Bạc Liêu có 41 đơn vị dẫn đồ đất phân chia thuộc nhóm đất chính: đất cát, đất mặn, đất phèn, đất phù sa đất liếp Trong nhóm đất phèn chiếm diện tích lớn tỉnh khoảng 50,55% tổng diện tích tự nhiên tồn tỉnh, phân bố chủ yếu phía Bắc Quốc lộ 1A chia làm nhóm đất phèn: Đất phèn tiềm tàng, đất phèn hoạt động, đất phèn hoạt động bị thuỷ phân Đất phèn: Được hình thành phát triển trầm tích đầm lầy-Biển SơngBiển hỗn hợp, có đặc điểm bồi tụ chậm, vật liệu trầm tích chứa nhiều hữu chất sinh phèn (FeS2) Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, xâm nhập mặn thường xuyên mặn hố vào mùa khơ dẫn đến hình thành đất phèn mặn nhóm đất phèn Bên cạnh nhóm đất phèn, nhóm đất mặn chiếm diện tích lớn (35,34% diện tích tự nhiên tồn tỉnh), phân bố chủ yếu phía Nam Quốc lộ 1A phần đất mặn mùa khơ dọc theo phía Bắc Quốc lộ 1A Đất mặn hình thành phát triển trầm tích biển, sơng biển hỗn hợp trầm tích biển- đầm lầy Đất chịu ảnh hưởng mặn nước biển thuỷ triều mặn ngầm mao dẫn Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, đất mặn chia làm loại: Đất mặn thường xuyên rừng ngập mặn, đất mặn nặng, đất mặn trung bình, đất mặn (Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, 2002) + Đất mặn thường xuyên rừng ngập mặn (Mm): có diện tích 2.027 (chiếm 2,25% diện tích nhóm đất mặn), có ven biển huyện Vĩnh Lợi, huyện Đông Hải thị xã Bạc Liêu, Đất bị nhiễm mặn ngập triều thường xuyên năm, thực vật phổ biến Mắm Đước + Đất mặn nặng (Mn): có diện tích 9,2766 (chiếm 10,33% tổng diện tích nhóm đất mặn), huyện Đơng Hải, Vĩnh Lợi thị xã Bạc Liêu, phân bố sau đê biển Đất bị PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com (1) (2) (3) (4) (5) (6) VL-3 20cm 1,72 2,27 1,78 1,98 1,95 VL-3 40cm 1,99 1,87 1,66 1,53 2,75 VL-4 20cm 1,33 1,27 1,36 1,86 3,34 VL-4 40cm 5,94 1,80 1,91 2,85 2,75 VL-5 20cm 1,52 2,26 1,89 2,69 5,33 VL-5 40cm 2,07 2,47 1,75 2,45 2,32 VL-6 20cm 1,32 1,58 1,42 2,58 4,31 VL-6 40cm 2,65 2,34 1,97 2,66 2,38 VL-7 20cm 1,67 1,55 1,45 2,32 VL-7 40cm 2,48 2,36 2,13 2,02 VL-8 20cm 0,96 0,96 1,16 2,58 VL-8 40cm 1,39 1,60 1,63 1,51 2,12 VL-9 20cm 1,56 1,28 1,77 1,31 3,00 VL-9 40cm 1,62 1,56 1,91 1,68 Ký hiệu -1 Đợt -2 Đợt -3 Đợt -4 Đợt -5 Đợt -6 HD-1 20cm HD-1 40cm HD-2 20cm HD-2 40cm HD-3 20cm HD-3 40cm HD-4 20cm HD-4 40cm HD-5 20cm HD-5 40cm HD-6 20cm HD-6 40cm HD-7 20cm HD-7 40cm HD-8 20cm HD-8 40cm HD-9 20cm HD-9 40cm PL-1 20cm PL-1 40cm PL-2 20cm PL-2 40cm 3,54 2,69 2,81 2,53 2,94 2,96 3,06 2,58 2,70 3,05 4,43 4,42 2,72 1,93 4,36 2,48 2,29 2,22 4,81 4,01 7,22 3,15 5,78 2,57 2,64 2,41 2,69 2,66 2,51 4,11 3,39 2,92 2,32 3,11 2,69 1,88 2,31 2,35 3,12 5,27 4,73 2,82 2,17 3,77 2,62 2,13 1,82 7,07 4,88 4,25 2,92 7,34 3,52 5,83 4,54 5,59 4,34 3,66 3,09 4,04 4,84 6,26 5,64 4,09 2,80 4,15 3,20 2,68 2,63 10,78 3,94 8,72 4,87 9,45 4,78 3,23 2,59 3,79 3,59 5,27 3,70 5,63 3,13 5,54 3,45 3,59 1,67 12,64 3,87 10,24 3,44 2,97 2.6 EC trích tỷ lệ đất/nước 1:2,5 2,81 5,62 4,51 5,09 3,34 1,92 3,38 1,43 1,76 1,88 4,46 5,31 5,87 4,70 3,74 1,66 4,04 54 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com (1) (2) (3) (4) (5) PL-3 20cm PL-3 40cm PL-4 20cm PL-4 40cm PL-5 20cm PL-5 40cm PL-6 20cm PL-6 40cm PL-7 20cm PL-7 40cm PL-8 20cm PL-8 40cm PL-9 20cm PL-9 40cm GR-1 20cm GR-1 40cm GR-2 20cm GR-2 40cm GR-3 20cm GR-3 40cm GR-4 20cm GR-4 40cm GR-5 20cm GR-5 40cm GR-6 20cm GR-6 40cm GR-7 20cm GR-7 40cm GR-8 20cm GR-8 40cm GR-9 20cm GR-9 40cm VL-1 20cm VL-1 40cm VL-2 20cm VL-2 40cm VL-3 20cm VL-3 40cm VL-4 20cm VL-4 40cm VL-5 20cm VL-5 40cm VL-6 20cm VL-6 40cm VL-7 20cm 4,87 4,67 3,48 2,93 5,02 3,33 7,40 3,73 3,83 3,29 3,70 3,41 4,40 4,92 6,21 6,74 6,34 6,96 6,36 4,50 6,54 5,45 4,15 2,65 5,75 4,84 3,99 2,86 4,32 4,07 4,74 4,34 3,80 3,94 9,06 9,08 7,71 5,03 8,10 4,09 5,36 5,33 5,36 6,52 4,97 4,43 7,17 6,07 5,61 4,41 4,24 3,17 1,90 2,83 1,26 5,19 8,68 5,55 9,45 1,78 6,91 8,09 6,33 6,41 5,34 8,05 2,25 2,32 1,93 2,38 1,72 1,99 1,33 5,94 1,52 2,07 1,32 2,65 1,67 4,79 7,41 5,26 1,99 1,90 1,77 2,44 2,27 1,87 1,27 1,80 2,26 2,47 1,58 2,34 1,55 3,01 3,26 2,51 5,52 4,71 5,45 3,73 3,96 3,81 8,92 4,18 6,73 6,16 6,95 4,27 7,23 3,77 9,35 5,15 5,24 3,62 9,91 7,39 5,28 8,54 9,35 5,41 2,18 1,70 2,54 1,98 1,78 1,66 1,36 1,91 1,89 1,75 1,42 1,97 1,45 6,84 7,33 8,79 6,84 7,83 4,02 6,83 4,55 8,05 5,07 7,02 4,12 13,60 5,11 6,35 7,88 7,05 7,81 2,82 1,70 2,18 2,66 1,98 1,53 1,86 2,85 2,69 2,45 2,58 2,66 2,32 55 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com (6) 3,96 8,93 2,57 8,77 3,37 8,98 3,07 9,03 3,79 9,38 4,03 9,59 3,76 11,39 5,73 20,40 10,56 10,75 4,53 17,31 9,55 9,85 5,07 17,71 5,11 15,42 9,83 16,43 5,49 3,85 2,46 4,48 2,31 1,95 2,75 3,34 2,75 5,33 2,32 4,31 2,38 VL-7 40cm VL-8 20cm VL-8 40cm VL-9 20cm VL-9 40cm 2,48 0,96 1,39 1,56 1,62 2,36 0,96 1,60 1,28 1,56 2,13 1,16 1,63 1,77 1,91 2,02 2,58 1,51 1,31 1,68 2,97 2,12 3,00 Phụ lục 3: Kết xử lý thống kê 3.1 Diễn biến pH nước vùng canh tác lúa - tôm Xử lý thống kê nhân tố nhân tố diễn biến pH nước 04 vùng canh tác lúa - tôm Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: pH nước Type III Sum of Squares Source Corrected Model Intercept VUNG DIADIEM DOT VUNG * DOT VUNG * DIADIEM DOT * DIADIEM VUNG * DOT * DIADIEM Error Total Corrected Total df 114,891(a) 24468,441 33,711 14,392 31,286 19,547 1,272 9,204 5,480 111,920 24695,251 226,810 47 15 15 384 432 431 Mean Square 2,444 24468,441 11,237 14,392 6,257 1,303 ,424 1,841 ,365 ,291 F 8,387 83951,896 38,554 49,379 21,468 4,471 1,454 6,316 1,253 Sig, ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,227 ,000 ,229 a R Squared = 0,507 (Adjusted R Squared = 0,446) CV (%) = 7,17 Dependent Variable: pH nước Hồng Dân Source Corrected Model Intercept Dot Diadiem Dot * Diadiem Error Total Corrected Total Type III Sum of Squares 6,869(a) 5575,704 3,141 1,931 1,797 25,478 5608,051 32,347 df 11 5 96 108 107 Mean Square ,624 5575,704 ,628 1,931 ,359 ,265 a R Squared = 0,212 (Adjusted R Squared = 0,122) 56 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com F 2,353 21008,735 2,367 7,275 1,354 Sig, ,013 ,000 ,045 ,008 ,248 CV (%) = 7,16 Dependent Variable: pH nước Phước Long Source Corrected Model Intercept Dot Diadiem Dot * Diadiem Error Total Corrected Total Type III Sum of Squares 34,562(a) 5943,569 26,841 2,274 5,447 44,987 6023,117 79,549 df 11 5 96 108 107 Mean Square 3,142 5943,569 5,368 2,274 1,089 ,469 F Sig, 6,705 12683,258 11,455 4,852 2,325 ,000 ,000 ,000 ,030 ,049 F Sig, a R Squared = 0,434 (Adjusted R Squared = 0,370); CV (%) = 9,23 Dependent Variable: pH nước Giá Rai Source Corrected Model Intercept Dot Diadiem Dot * Diadiem Error Total Corrected Total Type III Sum of Squares 34,081(a) 6148,421 19,263 7,982 6,836 23,914 6206,415 57,995 Df 11 5 96 108 107 Mean Square 3,098 6148,421 3,853 7,982 1,367 ,249 12,437 24681,989 15,466 32,041 5,488 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 a R Squared =0,588 (Adjusted R Squared = 0,540); CV (%) = 6,61 Dependent Variable: pH nước Vĩnh Lợi Source Corrected Model Intercept Dot Diadiem Dot * Diadiem Error Total Corrected Total Type III Sum of Squares 5,669(a) 6834,459 1,588 3,478 ,603 17,540 6857,668 23,209 Df 11 5 96 108 107 Mean Square ,515 6834,459 ,318 3,478 ,121 ,183 F 2,821 37405,771 1,739 19,033 ,660 Sig, ,003 ,000 ,133 ,000 ,655 a R Squared = 0,244 (Adjusted R Squared = 0,158); CV (%) = 5,38 3.2 Diễn biến EC nước vùng canh tác lúa – tôm Xử lý thống kê nhân tố nhân tố diễn biến độ dẫn điện (EC) nước 04 vùng canh tác lúa - tôm 57 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: EC nước Type III Sum of Squares Source Corrected Model Intercept VUNG DOT DIADIEM VUNG * DOT VUNG * DIADIEM DOT * DIADIEM VUNG * DOT * DIADIEM Error Total Corrected Total 89709,052(a) 82073,134 9336,448 68832,308 6,591 10480,056 ,864 697,131 355,654 6621,434 178403,620 96330,486 df 47 15 15 384 432 431 Mean Square 1908,703 82073,134 3112,149 13766,462 6,591 698,670 ,288 139,426 23,710 17,243 F 110,692 4759,707 180,484 798,365 ,382 40,518 ,017 8,086 1,375 Sig, ,000 ,000 ,000 ,000 ,537 ,000 ,997 ,000 ,156 a R Squared = ,931 (Adjusted R Squared = ,923) CV (%) = 30,13 % Dependent Variable: EC Hồng Dân Source Corrected Model Intercept DOT DIADIEM DOT * DIADIEM Error Total Corrected Total Type III Sum of Squares 6409,021(a) 8598,702 6275,557 ,939 132,525 3264,532 18272,255 9673,553 df 11 5 96 108 107 Mean Square 582,638 8598,702 1255,111 ,939 26,505 34,006 a R Squared = ,663 (Adjusted R Squared = ,624) CV (%) = 65,35 % 58 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com F 17,134 252,862 36,909 ,028 ,779 Sig, ,000 ,000 ,000 ,868 ,567 Dependent Variable: EC Phước Long Source Type III Sum of Squares Corrected Model Intercept DOT DIADIEM DOT * DIADIEM Error Total Corrected Total 31584,164(a) 30844,528 30899,652 1,608 682,904 2369,156 64797,847 33953,319 df 11 5 96 108 107 Mean Square 2871,288 30844,528 6179,930 1,608 136,581 24,679 F 116,347 1249,844 250,416 ,065 5,534 Sig, ,000 ,000 ,000 ,799 ,000 a R Squared = ,930 (Adjusted R Squared = ,922); CV (%) = 29,40 % Dependent Variable: EC Giá Rai Source Type III Sum of Squares Corrected Model Intercept DOT DIADIEM DOT * DIADIEM Error Total Corrected Total 34795,874(a) 42061,206 34563,052 ,727 232,096 775,945 77633,024 35571,819 Df 11 5 96 108 107 Mean Square 3163,261 42061,206 6912,610 ,727 46,419 8,083 F 391,359 5203,819 855,229 ,090 5,743 Sig, ,000 ,000 ,000 ,765 ,000 a R Squared = ,978 (Adjusted R Squared = ,976); CV (%) = 14,41 % Dependent Variable: EC Vĩnh Lợi Source Corrected Model Intercept DOT DIADIEM DOT * DIADIEM Error Total Corrected Total Type III Sum of Squares 7583,545(a) 9905,146 7574,103 4,181 5,260 211,802 17700,493 7795,347 Df 11 5 96 108 107 Mean Square 689,413 9905,146 1514,821 4,181 1,052 2,206 F 312,479 4489,545 686,598 1,895 ,477 Sig, ,000 ,000 ,000 ,172 ,793 a R Squared = ,973 (Adjusted R Squared = ,970); CV (%) = 15,51 % 3.3 Diễn biến pH dung dịch đất trích bão hòa trích theo tỷ lệ đất/nước1:2,5 1:5 vùng nghiên cứu 3.3.1 Xử lý thống kê nhân tố nhân tố diễn biến pH dung dịch đất trích bão hòa 04 vùng canh tác lúa - tơm 59 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: pH đất Source Corrected Model Intercept VUNG DOT TANGDAT VUNG * DOT VUNG * TANGDAT DOT * TANGDAT VUNG * DOT * TANGDAT Error Total Corrected Total Type III Sum of Squares 181,997(a) 14486,928 141,777 5,039 15,690 10,990 1,454 2,739 4,307 90,643 14759,568 272,640 df 47 15 15 384 432 431 Mean Square 3,872 14486,928 47,259 1,008 15,690 ,733 ,485 ,548 ,287 ,236 F 16,404 61372,134 200,207 4,269 66,470 3,104 2,053 2,321 1,216 df Mean Square F Sig, ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,106 ,043 ,256 a R Squared = ,668 (Adjusted R Squared = ,627) CV (%) = 8,39 % Dependent Variable: pH đất Hồng Dân Source Corrected Model Intercept DOT TANGDAT DOT * TANGDAT Error Total Corrected Total Type III Sum of Squares 8,698(a) 3152,953 1,120 7,013 ,566 35,529 3197,179 44,226 11 5 96 108 107 ,791 3152,953 ,224 7,013 ,113 ,370 a R Squared = ,197 (Adjusted R Squared = ,105) CV (%) = 11,26 % 60 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 2,137 8519,443 ,605 18,948 ,306 Sig, ,025 ,000 ,696 ,000 ,908 Dependent Variable: pH đất Phước Long Source Type III Sum of Squares Corrected Model Intercept DOT TANGDAT DOT * TANGDAT Error Total Corrected Total 10,064(a) 2992,100 3,405 5,936 ,723 24,983 3027,147 35,047 df 11 5 96 108 107 Mean Square ,915 2992,100 ,681 5,936 ,145 ,260 F 3,516 11497,563 2,617 22,810 ,556 Sig, ,000 ,000 ,029 ,000 ,734 a R Squared = ,287 (Adjusted R Squared = ,205); CV(%) = 9,69 % Dependent Variable: pH đất Giá Rai Source Type III Sum of Squares Corrected Model Intercept DOT TANGDAT DOT * TANGDAT Error Total Corrected Total 16,353(a) 3590,673 8,563 2,924 4,866 20,537 3627,562 36,890 df 11 5 96 108 107 Mean Square 1,487 3590,673 1,713 2,924 ,973 ,214 F 6,949 16784,872 8,006 13,668 4,549 Sig, ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 a R Squared = ,443 (Adjusted R Squared = ,380); CV (%) = 8,02 % Dependent Variable: pH đất Vĩnh Lợi Source Corrected Model Intercept DOT TANGDAT DOT * TANGDAT Error Total Corrected Total Type III Sum of Squares 5,104(a) 4892,979 2,941 1,272 ,892 9,595 4907,679 14,700 df 11 5 96 108 107 Mean Square ,464 4892,979 ,588 1,272 ,178 ,100 a R Squared = ,347 (Adjusted R Squared = ,272); CV (%) = 4,7 % 61 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com F 4,642 48953,136 5,884 12,724 1,785 Sig, ,000 ,000 ,000 ,001 ,123 3.3.2 Phân tích tương quan hồi qui pH trích bão hồ pH trích tỷ lệ đất/nước 1:2,5 hai tầng ( – 20 cm 20 – 40 cm) vùng nghiên cứu Regression Statistics Multiple R 0,701642253 R Square 0,492301851 Adjusted R Square 0,490705316 Standard Error 0,575104099 Observations 320 ANOVA df Regression Residual 318 Total 319 SS 101,9872624 105,1768223 207,1640847 MS F 101,9872624 308,3564301 0,330744724 Significance F 9,86661E-49 3.3.3 Phân tích tương quan hồi qui pH trích bão hồ pH trích tỷ lệ đất/nước 1:2,5 hai tầng ( – 20 cm 20 – 40 cm) vùng nghiên cứu Regression Statistics Multiple R 0,695341447 R Square 0,483499729 Adjusted R Square 0,481875514 Standard Error 0,580068056 Observations 320 ANOVA df Regression Residual 318 Total 319 SS 100,1638 107,0003 207,1641 MS F 100,1637787 297,6821546 0,33647895 Significance F 1,53097E-47 3.3.4 Phân tích tương quan hồi qui pH trích tỷ lệ đất/nước 1:2,5 1:5 hai tầng ( – 20 cm 20 – 40 cm) vùng nghiên cứu Regression Statistics Multiple R 0,966366961 R Square 0,933865104 Adjusted R Square 0,933657133 Standard Error 0,232551329 Observations 320 ANOVA df Regression Residual 318 Total 319 SS 242,8388938 17,19747841 260,0363722 MS F 242,8388938 4490,354131 0,054080121 62 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Significance F 1,299E-189 3.4 Diễn biến EC dung dịch đất trích bão hòa EC trích theo tỷ lệ đất/nước toàn vùng canh tác lúa – tôm 3.4.1 Xử lý thống kê nhân tố nhân tố diễn biến EC dung dịch đất trích bão hòa 04 vùng canh tác lúa – tôm Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: EC đất Type III Sum of Squares Source Corrected Model Intercept VUNG DOT TANGDAT VUNG * DOT VUNG * TANGDAT DOT * TANGDAT VUNG * DOT * TANGDAT Error Total Corrected Total df 7353,732 31862,030 2970,469 1986,355 170,655 691,572 135,224 1144,475 254,983 1383,752 40599,514 8737,484 47 15 15 384 432 431 Mean Square 156,462 31862,030 990,156 397,271 170,655 46,105 45,075 228,895 16,999 3,604 F 43,419 8841,916 274,775 110,245 47,358 12,794 12,508 63,520 4,717 Sig, ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 a R Squared = ,842 (Adjusted R Squared = ,822) CV (%) = 22,11 % Dependent Variable: EC đất Hồng Dân Source Corrected Model Intercept DOT TANGDAT DOT * TANGDAT Error Total Corrected Total Type III Sum of Squares 179,352 4409,739 80,023 17,690 81,639 408,513 4997,604 587,864 df 11 5 96 108 107 Mean Square 16,305 4409,739 16,005 17,690 16,328 4,255 a R Squared = ,305 (Adjusted R Squared = ,225) CV (%) = 32,28 % 63 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com F 3,832 1036,283 3,761 4,157 3,837 Sig, ,000 ,000 ,004 ,044 ,003 Dependent Variable: EC đất Phước Long Source Type III Sum of Squares Corrected Model Intercept DOT TANGDAT DOT * TANGDAT Error Total Corrected Total 2210,383 12649,879 1246,368 253,920 710,095 627,488 15487,750 2837,871 df 11 5 96 108 107 Mean Square 200,944 12649,879 249,274 253,920 142,019 6,536 F 30,743 1935,319 38,137 38,847 21,728 Sig, ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 a R Squared = ,779 (Adjusted R Squared = ,754); CV(%) = 23,62 % Dependent Variable: EC đất Giá Rai Source Type III Sum of Squares Corrected Model Intercept DOT TANGDAT DOT * TANGDAT Error Total Corrected Total 1577,778 14389,919 1037,347 34,251 506,181 192,592 16160,290 1770,371 df 11 5 96 108 107 Mean Square 143,434 14389,919 207,469 34,251 101,236 2,006 F 71,497 7172,826 103,416 17,073 50,462 Sig, ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 a R Squared = ,891 (Adjusted R Squared = ,879); CV (%) = 12,27 % Dependent Variable: EC đất Vĩnh Lợi Source Corrected Model Intercept DOT TANGDAT DOT * TANGDAT Error Total Corrected Total Type III Sum of Squares 415,750 3382,961 314,189 1,789E-02 101,542 155,159 3953,870 570,909 df 11 5 96 108 107 Mean Square 37,795 3382,961 62,838 1,789E-02 20,308 1,616 a R Squared = ,728 (Adjusted R Squared = ,697); CV (%) = 22,71 % 64 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com F 23,385 2093,102 38,879 ,011 12,565 Sig, ,000 ,000 ,000 ,916 ,000 3.4.2 Phân tích tương quan hồi qui EC trích bão hồ EC trích tỷ lệ đất/nước 1:2,5 hai tầng ( – 20 cm 20 – 40 cm) vùng nghiên cứu Regression Statistics Multiple R 0,871516512 R Square 0,75954103 Adjusted R Square 0,75878487 Standard Error 1,797530409 Observations 320 ANOVA df Regression SS MS F Residual 318 3245,561697 3245,561697 1004,47094 Total 319 1027,494752 3,231115573 4273,056449 Significance F 1,9733E-100 3.4.3 Phân tích tương quan hồi qui EC trích bão hồ EC trích tỷ lệ đất/nước 1:5 hai tầng ( – 20 cm 20 – 40 cm) vùng nghiên cứu Regression Statistics Multiple R 0,87062525 R Square 0,757988327 Adjusted R Square 0,757227284 Standard Error 1,803324621 Observations 320 ANOVA df SS MS F Regression 3238,926908 3238,926908 995,9862046 Residual 318 1034,129541 3,251979689 Total 319 4273,056449 65 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Significance F 5,4966E-100 3.4.4 Phân tích tương quan hồi qui EC tỷ lệ đất/nước 1:2,5 1:5 hai tầng ( – 20 cm 20 – 40 cm) vùng nghiên cứu Regression Statistics Multiple R 0,987453974 R Square 0,975065351 Adjusted R Square 0,97498694 Standard Error 0,203230234 Observations 320 ANOVA df Regression SS MS F Residual 318 513,6108757 513,6108757 12435,3375 Total 319 13,1342039 0,041302528 526,7450796 Significance F 5,5918E-257 3.4.5 Phân tích tương quan hồi qui ECBH pHBH Regression Statistics Multiple R 0,207744685 R Square Adjusted R Square 0,043157854 Standard Error 0,789521245 0,040148916 Observations 320 ANOVA df Regression Residual Total SS 318 319 8,94075731 MS 198,223327 8,94075731 207,164085 0,623343797 F 14,34322 66 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Significance F 0,000182112 LÝ LỊCH KHOA HỌC I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: Họ tên cha: NGUYỄN VĂN SANH Năm sinh: 1954 Họ tên mẹ: VÕ THỊ TƯ Năm sinh: 1957 Họ tên: NGUYỄN THỊ NHÍ Ngày, tháng, năm sinh: / / 1986 Nơi sinh: Châu Thành, Hậu Giang Quê quán: Châu Thành, Hậu Giang Dân tộc: Kinh Địa liên hệ: Châu Thành, Hậu Giang Di động: 01228168393 Email: ntnhi62@ymail.com II, QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: - Tốt nghiệp Phổ Thơng Trung học : 2005 - Thời gian đào tạo trường : 2005 - 2009 - Ngành học: Khoa Học Đất - Hệ đào tạo: Chính quy Nơi học: Bộ mơn Khoa Học Đất Quản Lý Đất Đai, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ Tên luận văn tốt nghiệp: Diễn biến tính chất pH - EC đất, nước vùng lúa tôm Bạc Liêu Người hướng dẫn: PGs Ts Ngơ Ngọc Hưng 2, Trình độ ngoại ngữ: Anh ngữ, trình độ B Cần Thơ, ngày 05 tháng 06 năm 2009 Người viết Nguyễn Thị Nhí 67 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 68 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN THỊ NHÍ DIỄN BIẾN VÀ TÍNH CHẤT CỦA pH – EC TRONG ĐẤT, NƯỚC CỦA CÁC VÙNG LÚA – TÔM Ở BẠC LIÊU Chuyên ngành Khoa học Đất... vùng lúa tôm Bạc Liêu thực huyện (Ph ớc Long, Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Giá Rai) Bạc Liêu nhằm: - Khảo sát diễn biến pH EC đất, nước vùng lúa tôm Bạc Liêu -Xác định mối tương quan EC bão hòa EC trích... trang ph n, mặn yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sinh trưởng ph t triển mơ hình canh tác lúa tôm đến chưa đánh giá cụ thể Xuất ph t từ tình hình đó, đề tài Diễn biến tính chất pH EC đất, nước vùng
- Xem thêm -

Xem thêm: DIỄN BIẾN và TÍNH CHẤTCỦA ph – EC TRONG đất,nước của các VÙNG lúa – tôm ở bạc LIÊU , DIỄN BIẾN và TÍNH CHẤTCỦA ph – EC TRONG đất,nước của các VÙNG lúa – tôm ở bạc LIÊU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay