DIỄN BIẾN sử DỤNG đất và ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHIỄM mặn TRÊN đất lúa tôm HUYỆN GIÁ RAI TỈNH bạc LIÊU

70 19 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT TRẦN NGỌC QUỲNH ANH DIỄN BIẾN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHIỄM MẶN TRÊN ĐẤT LÚA TÔM HUYỆN GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ, 2012 Cần Thơ, 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: DIỄN BIẾN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHIỄM MẶN TRÊN ĐẤT LÚA TÔM HUYỆN GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU Cán hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: PGs.Ts Ngô Ngọc Hưng Trần Ngọc Quỳnh Anh MSSV: 3084053 Lớp: Khoa Học Đất K34 CầnThơ, Thơ,2012 2012 Cần i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố cơng trình luận văn trước Tác giả Trần Ngọc Quỳnh Anh ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành KHOA HỌC ĐẤT với đề tài: “DIỄN BIẾN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHIỄM MẶN TRÊN ĐẤT LÚA TÔM HUYỆN GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU” Do sinh viên Trần Ngọc Quỳnh Anh thực từ 12/2011 – 05/2012 Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Cán Bộ Hướng Dẫn PGs Ts Ngô Ngọc Hưng iii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành KHOA HỌC ĐẤT với đề tài: “DIỄN BIẾN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHIỄM MẶN TRÊN ĐẤT LÚA TÔM HUYỆN GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU” Do sinh viên Trần Ngọc Quỳnh Anh thực từ 12/2011 – 05/2012 bảo vệ trước hội đồng Ý kiến Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp: Luận văn tốt nghiệp Hội đồng đánh giá mức: Cần thơ, ngày tháng năm 2012 Chủ tịch Hội đồng iv TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành KHOA HỌC ĐẤT với đề tài: “DIỄN BIẾN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHIỄM MẶN TRÊN ĐẤT LÚA TÔM HUYỆN GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU” Do sinh viên Trần Ngọc Quỳnh Anh thực từ 12/2011 – 05/2012 Cần Thơ, ngày tháng Trưởng môn v năm 2012 LỜI CẢM TẠ Chân thành cảm ơn! - PGs Ts Ngơ Ngọc Hưng tận tâm hướng dẫn đóng góp nhiều ý kiến suốt thời gian thực viết luận văn tốt nghiệp - Anh Nguyễn Quốc Khương chị Trương Thúy Liễu tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho hồn thành luận văn - Q thầy, anh chị phòng phân tích mơn Khoa học đất, khoa Nông nghiệp sinh học ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực phân tích mẫu - Q Thầy, Cơ trường Đại học Cần Thơ bạn bè góp ý, động viên, hỗ trợ nhiệt tình suốt thời gian học tập làm đề tài trường - Ba, Mẹ người thân lo lắng giúp đỡ suốt thời gian học tập trường vi LÝ LỊCH CÁ NHÂN Họ tên: Trần Ngọc Quỳnh Anh Ngày, tháng, năm sinh: Quê quán: Giới tính: Nữ 17/04/1990 Long Thuận B, Long Phước, Long Hồ, Vĩnh Long Chỗ nay: KTX, Đại học Cần Thơ, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ Quá trình học tập: - Tiểu học (1996– 2001): học trường tiểu học B Thị Trấn Long Hồ - Trung học (2001 – 2005): học trường Phạm Hùng - Phổ thông (2005 – 2008): học trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt - Đại học (2008 – 2012): sinh viên Khoa học đất Khóa 34, trường Đại học Cần Thơ Họ tên cha: Trần Ngọc Long Chỗ nay: Làm ruộng Long Thuận B, Long Phước, Long Hồ, Vĩnh Long Họ tên mẹ: Trần Thị Hương Chỗ nay: Nghề nghiệp: Nghề nghiệp: Nội Trợ Long Thuận B, Long Phước, Long Hồ, Vĩnh Long Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Người khai ký tên Trần Ngọc Quỳnh Anh vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ii XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN iii XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT iv LỜI CẢM TẠ v LÝ LỊCH CÁ NHÂN vi MỤC LỤC vii DANH SÁCH BẢNG x DANH SÁCH HÌNH xi TÓM LƯỢC xiii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Ảnh hưởng biến động dòng triều đến việc xâm nhiễm nước mặn vào đất liền ĐBSCL 1.2 Sự hình thành đất nhiễm mặn 1.3 Phân loại hệ thống đánh giá đất 1.4 Tính chất nhóm đất mặn 1.4.1 Đất mặn 1.4.2 Đất Sodic 1.4.3 Đất mặn – Sodic 1.5 Ảnh hưởng đất mặn đến tính chất đất 1.6 Ảnh hưởng bất lợi đất mặn đến sinh trưởng trồng 1.7 Biện pháp cải tạo đất mặn 11 1.7.1 Biện pháp học 11 1.7.2 Biện pháp hoá học 11 1.7.3 Biện pháp thuỷ lợi 12 1.7.4 Biện pháp sinh học 12 1.8 Mơ hình lúa – tơm vùng bị nhiễm mặn 12 viii 1.8.1 Thuận lợi khó khăn việc ln canh lúa tơm 12 1.8.2 Đặc tính mơi trường đất mơ hình canh tác lúa tơm 15 1.9 Phương pháp đánh giá tiêu CEC cation trao đổi 17 1.10 Sơ lược tỉnh Bạc Liêu 19 1.10.1 Vị trí địa lý 19 1.10.2 Thổ nhưỡng đặc điểm thổ nhưỡng 19 1.11 Đặc điểm vùng nghiên cứu Giá Rai 21 1.11.1 Thời tiết 21 1.11.2 Thời gian nhiễm mặn 22 1.11.3 Vị trí địa lý 22 1.11.4 Đất đai 22 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TIỆN – PHƯƠNG PHÁP 23 2.1 Thời gian – địa điểm nghiên cứu 23 2.1.1 Thời gian nghiên cứu 23 2.1.2 Đặc điểm vùng nghiên cứu 23 2.2 Phương tiện nghiên cứu 23 2.3 Phương pháp nghiên cứu 23 2.3.1 Thu thập số liệu 23 2.3.2 Thu mẫu đất 23 2.3.3 Phương pháp phân tích mẫu đất 24 2.4 Phương pháp xử lý số liệu 24 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 25 3.1 Độ chua đất 25 3.2 Độ dẫn điện đất 26 3.3 Tương quan ECe bão hoà EC trích tỷ lệ đất : nước (1:2,5) 28 3.4 Khảo sát đặc tính CEC lượng cation trao đổi đất 29 3.4.1 Khảo sát đặc tính CEC 29 3.4.2 Lượng Ca2+ trao đổi đất 30 3.4.3 Lượng Mg2+ trao đổi đất 31 ix Tọa độ: N: 09015,155’ E :105 026,876’ Điểm 3: Điểm phụ GR3A1 - GR3B1 Chủ hộ: Nguyễn Thành Lâm Số điện thoại: 07813848713 Địa chỉ: Ấp 18 – Xã Phong Thạnh – Giá Rai Diện tích 30 cơng Năm 2009 25 giạ /cơng Giống lúa xạ giống lúa bụi đỏ, chủ yếu rửa mặn nước mưa, nước sông độ mặn cao nên lấy Sau nhiều lần rửa mặn độ mặn khoảng 3‰ Trong khu vực có nhà gieo sạ lúa tôm Tọa độ: N: 09015,173’ E : 105 026,907’ Điểm GR3A2 – GR3B2 Tọa độ: N: 09015, 161’ E :105 026,884’ Điểm phụ GR3A3 - GR3B3 Tọa độ: N: 09015,155’ E :105 026,876’ Điểm 4: Điểm Chính GR4A2 - GR4B2 Chủ hộ: Chú Phụng Số điện thoại: 0917142696 Địa chỉ: Ấp 13 – Xã Phong Thạnh Đơng – Giá Rai Diện tích cơng Rửa lần trước gieo cấy, nguồn kênh ấp 15 năm trồng vụ lúa + vụ tôm Năng suất 38 giạ/công , giống bụi đỏ Tọa độ: N: 09015,173’ E : 105 026,907’ Điểm Phụ GR4A1 – GR4B1 Tọa độ: N: 09015, 161’ 41 E :105 026,884’ Điểm phụ GR4A3 - GR4B3 Tọa độ: N: 09015,155’ E :105 026,876’ Điểm 5: Điểm phụ GR5A1 - GR5B1 Chủ hộ: Trần Văn Thọ Số điện thoại: 01235568827 (07816539586) Địa chỉ: Ấp 16B – Xã Phong Tân – Giá Rai Diện tích 972 m2 Năng suất 20 giạ/công, tôm chết, rửa - lần, nguồn kênh Xáng Tọa độ: N: 09015,173’ E : 105 026,907’ Điểm GR5A2 – GR5B2 Tọa độ: N: 09015, 161’ E :105 026,884’ Điểm phụ GR5A3 - GR5B3 Tọa độ: N: 09015,155’ E :105 026,876’ Điểm 6: Điểm GR6A1 - GR6B1 Chủ hộ: Huỳnh Văn Tây Số điện thoại: 01233377530 Địa chỉ: Ấp 15 – Xã Phong Thạnh Đơng – Giá Rai Diện tích 10 cơng Năng suất 35 giạ/cơng, rửa mặn lần,giống bụi đỏ, tình trạng lúa xanh tốt Tọa độ: N: 09015,173’ E : 105 026,907’ Điểm GR6A2 – GR6B2 Tọa độ: N: 09015, 161’ 42 E :105 026,884’ Điểm phụ GR6A3 - GR6B3 Tọa độ: N: 09015,155’ E :105 026,876’ 43 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ ĐO CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG ĐẤT Bảng 1: Chỉ tiêu pH, EC dung dịch đất trích bão hòa pH trích tỷ lệ đất : nước (1:2,5) đợt Code GR1A1 GR1A2 GR1A3 GR2A1 GR2A2 GR2A3 GR3A1 GR3A2 GR3A3 GR4A1 GR4A2 GR4A3 GR5A1 GR5A2 GR5A3 GR6A1 GR6A2 GR6A3 GR1B1 GR1B2 GR1B3 GR2B1 GR2B2 GR2B3 GR3B1 GR3B2 GR3B3 GR4B1 GR4B2 GR4B3 GR5B1 GR5B2 GR5B3 GR6B1 GR6B2 GR6B3 pHBH 6.15 6.16 6.74 6.54 6.93 6.07 5.92 7.09 6.16 6.24 7.06 6.40 6.32 5.28 7.71 6.27 5.99 5.51 6.82 6.27 6.72 6.05 6.25 6.19 6.20 6.41 6.35 6.40 6.41 6.34 5.52 4.74 6.31 5.33 5.23 4.02 ECe 3.54 4.75 6.62 12.99 14.23 10.46 10.53 9.22 10.06 9.75 10.64 10.28 17.06 19.15 18.54 12.14 11.21 11.63 6.78 8.58 8.20 6.37 6.92 9.38 10.19 9.28 12.21 7.84 7.55 8.12 13.26 14.04 15.04 7.44 9.25 8.34 pH tỷ lệ (1:2,5) 4.97 6.14 6.16 5.83 5.57 5.78 4.98 5.99 4.93 5.00 4.29 3.65 2.87 3.42 3.76 5.26 4.16 5.47 6.04 5.79 6.08 5.80 6.13 6.15 5.92 5.61 5.82 5.05 5.21 4.82 2.83 3.01 2.70 4.26 4.97 4.77 44 EC tỷ lệ (1:2,5) 2.60 2.76 2.43 4.70 5.36 6.12 7.35 5.05 6.67 8.86 10.31 9.81 12.61 11.51 14.81 7.78 9.35 7.89 2.71 3.59 2.89 3.99 4.70 5.33 5.97 5.57 5.51 6.69 6.06 6.62 13.00 11.92 12.56 5.44 7.02 4.68 Bảng 2: Chỉ tiêu pH, EC dung dịch đất trích bão hòa pH trích tỷ lệ đất : nước (1:2,5) đợt Code GR1A1 GR1A2 GR1A3 GR2A1 GR2A2 GR2A3 GR3A1 GR3A2 GR3A3 GR4A1 GR4A2 GR4A3 GR5A1 GR5A2 GR5A3 GR6A1 GR6A2 GR6A3 GR1B1 GR1B2 GR1B3 GR2B1 GR2B2 GR2B3 GR3B1 GR3B2 GR3B3 GR4B1 GR4B2 GR4B3 GR5B1 GR5B2 GR5B3 GR6B1 GR6B2 GR6B3 pHBH 6.22 6.04 6.47 6.29 6.84 6.15 6.55 6.09 6.21 6.02 6.06 6.10 7.15 6.76 7.10 6.17 6.55 6.80 6.75 6.26 6.84 6.28 6.80 6.56 6.58 6.58 6.40 6.13 6.41 6.51 7.33 6.96 6.11 6.23 6.13 6.08 ECe 7.08 7.05 7.18 7.78 7.49 7.50 9.12 9.01 9.56 7.46 8.05 7.42 9.62 9.75 8.86 8.59 9.45 8.80 6.15 6.13 6.38 6.31 6.36 6.56 6.84 6.95 6.98 6.92 6.34 6.48 8.22 8.93 8.42 8.50 8.31 9.27 pH tỷ lệ (1:2,5) 6.53 5.29 6.34 5.92 6.36 6.04 5.74 4.88 5.64 5.49 5.01 5.42 5.03 2.98 3.27 5.25 3.90 4.61 6.34 6.27 6.44 6.14 6.02 6.13 6.03 6.22 5.73 5.48 6.21 4.36 4.68 3.16 3.88 5.55 5.29 4.22 45 EC tỷ lệ (1:2,5) 3.69 3.42 3.23 3.56 5.44 6.41 5.97 8.33 7.59 6.64 8.20 6.29 8.49 12.13 10.59 6.74 9.13 10.42 2.89 3.00 3.95 2.14 3.71 3.95 2.43 3.81 3.88 2.62 5.13 7.47 9.58 11.51 11.04 6.33 6.93 7.86 Bảng 3: Chỉ tiêu CEC (cmol/kg) Code CEC Code CEC GR1A1 15.80 GR4A1 14.90 GR1B1 17.02 GR4B1 14.47 GR1A2 17.49 GR4A2 14.63 GR1B2 17.24 GR4B2 14.09 GR1A3 15.66 GR4A3 16.32 GR1B3 17.09 GR4B3 15.63 GR2A1 15.92 GR5A1 13.20 GR2B1 16.07 GR5B1 13.78 GR2A2 14.97 GR5A2 11.62 GR2B2 14.84 GR5B2 12.61 GR2A3 15.15 GR5A3 13.42 GR2B3 15.47 GR5B3 14.69 GR3A1 15.76 GR6A1 13.75 GR3B1 16.62 GR6B1 13.13 GR3A2 16.23 GR6A2 13.68 GR3B2 16.81 GR6B2 14.22 GR3A3 16.17 GR6A3 13.41 GR3B3 16.13 GR6B3 14.22 Bảng 4: Chỉ tiêu Cation trao đổi đất đợt (cmol/kg) 8.42 Tổng Base 17.32 SAR theo ESP 8.72 1.20 8.67 17.10 8.32 4.34 1.32 8.23 17.04 7.69 2.73 4.35 1.10 6.49 14.66 6.34 GR1A3 3.02 3.41 0.97 5.66 13.06 6.14 GR1B3 2.89 4.11 1.05 9.21 17.26 8.82 GR2A1 2.46 4.64 0.43 6.88 14.41 7.12 GR2B1 2.86 4.02 0.95 8.48 16.31 8.63 GR2A2 2.57 3.93 0.36 8.03 14.90 8.79 GR2B2 2.91 4.04 0.82 7.35 15.13 8.09 GR2A3 1.59 3.55 0.27 6.41 11.82 6.99 GR2B3 3.16 4.32 0.56 6.32 14.35 6.78 Code Catrao đổi Mg trao đổi Ktrao đổi Na trao đổi GR1A1 3.05 4.55 1.29 GR1B1 3.00 4.23 GR1A2 3.15 GR1B2 46 GR3A1 1.32 1.51 0.09 9.26 12.17 9.75 GR3B1 2.05 4.80 1.10 7.66 15.60 7.55 GR3A2 3.01 4.66 1.23 7.27 16.17 7.36 GR3B2 1.92 4.91 0.35 8.04 15.23 7.82 GR3A3 0.73 4.66 0.21 7.35 12.95 7.46 GR3B3 2.66 4.91 1.16 7.72 16.46 7.82 GR4A1 1.63 3.36 0.04 8.35 13.37 9.21 GR4B1 1.57 3.40 0.97 7.22 13.16 8.15 GR4A2 2.26 2.92 0.78 7.92 13.88 8.87 GR4B2 1.88 3.34 0.97 6.91 13.10 8.00 GR4A3 0.98 3.89 0.69 8.76 14.33 8.79 GR4B3 0.47 4.18 0.80 9.09 14.54 9.63 GR5A1 2.47 0.36 0.06 4.14 7.03 5.52 GR5B1 2.33 0.56 0.05 6.14 9.09 7.32 GR5A2 1.16 1.66 0.53 5.84 9.19 8.21 GR5B2 1.56 0.68 0.07 5.23 7.55 6.87 GR5A3 3.30 1.38 0.28 3.08 8.04 4.46 GR5B3 2.21 0.42 0.05 8.15 10.83 9.11 GR6A1 2.91 2.17 0.76 5.17 11.00 6.34 GR6B1 1.93 2.57 0.86 5.91 11.26 7.38 GR6A2 0.75 2.12 0.60 8.01 11.48 9.71 GR6B2 2.62 3.04 0.84 5.94 12.45 6.92 GR6A3 2.92 1.30 0.84 8.27 13.33 10.35 GR6B3 1.89 3.02 0.81 6.66 12.39 7.67 47 Bảng 5: Chỉ tiêu Cation trao đổi đất đợt (cmol/kg) Code Catrao đổi Mg trao đổi Ktrao đổi Na trao đổi GR1A1 GR1B1 GR1A2 GR1B2 GR1A3 GR1B3 GR2A1 GR2B1 GR2A2 GR2B2 GR2A3 GR2B3 GR3A1 GR3B1 GR3A2 GR3B2 GR3A3 GR3B3 GR4A1 GR4B1 GR4A2 GR4B2 GR4A3 GR4B3 GR5A1 GR5B1 GR5A2 GR5B2 GR5A3 GR5B3 GR6A1 GR6B1 GR6A2 GR6B2 GR6A3 GR6B3 3.68 3.49 3.57 3.32 3.32 3.55 2.37 3.35 2.70 3.55 2.13 2.85 2.28 3.40 1.21 3.15 2.41 3.28 3.93 3.57 3.37 2.75 2.62 2.90 3.03 3.12 2.61 2.64 3.53 3.65 3.89 3.56 3.24 2.13 2.88 2.70 4.28 4.39 4.17 4.39 4.32 4.38 4.08 4.10 3.75 4.08 3.88 4.09 4.74 4.21 4.45 4.23 4.42 4.43 3.87 4.68 4.20 4.18 3.68 3.74 2.50 2.30 2.38 2.44 2.17 1.89 2.99 2.39 2.45 2.16 2.61 1.67 1.69 1.63 1.54 1.25 1.38 1.53 1.64 1.50 1.90 1.59 1.89 1.28 1.62 1.69 1.65 1.43 1.59 1.34 1.49 1.66 1.43 1.45 1.60 1.18 1.89 1.81 0.43 0.48 0.59 0.54 1.58 1.20 0.34 1.06 0.62 0.65 4.00 4.27 6.50 6.69 6.01 5.52 3.17 3.28 4.18 5.27 3.71 5.50 3.81 4.33 4.98 3.91 5.55 4.01 3.62 3.84 4.41 6.51 4.79 4.82 3.85 4.85 3.79 4.81 4.15 1.24 3.90 3.65 4.55 5.95 4.64 5.15 48 Tổng Base 13.65 13.78 15.78 15.65 15.02 14.97 11.25 12.23 12.53 14.48 11.60 13.73 12.45 13.63 12.30 12.73 13.98 13.06 12.91 13.75 13.42 14.89 12.69 12.63 11.26 12.09 9.22 10.37 10.44 7.32 12.36 10.80 10.58 11.31 10.76 10.17 SAR theo ESP 4.75 4.73 6.28 6.50 6.44 5.64 4.07 4.13 5.08 6.06 4.64 6.06 4.61 4.84 5.44 4.50 5.90 4.70 4.62 4.91 5.37 7.57 5.26 5.45 5.24 6.02 5.68 6.42 5.47 2.48 5.14 5.06 5.77 6.93 5.94 6.16 Bảng 6: Chỉ tiêu cation trích bão hồ đợt Code GR1A1 GR1B1 GR1A2 GR1B2 GR1A3 GR1B3 GR2A1 GR2B1 GR2A2 GR2B2 GR2A3 GR2B3 GR3A1 GR3B1 GR3A2 GR3B2 GR3A3 GR3B3 GR4A1 GR4B1 GR4A2 GR4B2 GR4A3 GR4B3 GR5A1 GR5B1 GR5A2 GR5B2 GR5A3 GR5B3 GR6A1 GR6B1 GR6A2 GR6B2 GR6A3 GR6B3 K (cmol/L) 0.06 0.03 0.03 0.04 0.06 0.04 0.10 0.09 0.13 0.06 0.11 0.06 0.12 0.07 0.06 0.12 0.07 0.05 0.10 0.10 0.13 0.10 0.09 0.10 0.13 0.11 0.13 0.12 0.11 0.09 0.11 0.09 0.10 0.10 0.10 0.08 Na (cmol/L) 1.86 2.05 2.01 2.06 2.29 2.24 4.93 3.34 4.55 4.57 3.86 2.61 3.86 2.83 2.81 4.36 2.43 3.09 3.69 3.76 3.91 3.52 4.34 3.59 4.18 3.96 4.32 4.48 4.09 2.99 4.37 3.21 4.27 3.33 3.62 2.43 Ca (cmol/L) 0.14 0.10 0.17 0.17 0.13 0.18 0.56 0.44 0.45 0.47 0.44 0.45 0.95 0.47 0.49 0.48 0.47 0.45 0.66 0.48 0.63 0.44 0.77 0.52 0.83 0.97 0.93 0.86 0.42 0.45 0.68 0.46 0.51 0.45 0.47 0.46 49 Mg (cmol/L) 0.61 0.58 0.56 0.56 0.65 0.85 1.46 1.05 1.67 1.01 1.30 1.20 1.13 0.86 0.84 0.45 0.58 0.73 0.71 0.87 0.96 0.80 0.78 0.64 1.30 1.57 1.58 1.57 1.58 1.46 1.50 0.92 1.55 0.91 1.44 0.79 SAR theo cation 3.03 3.52 3.33 3.40 3.65 3.12 4.90 3.88 4.42 5.30 4.14 2.87 3.79 3.47 3.44 6.40 3.36 4.01 4.45 4.59 4.40 4.46 4.93 4.69 4.04 3.52 3.86 4.07 4.09 3.06 4.19 3.86 4.21 4.04 3.69 3.07 Bảng 7: Chỉ tiêu cation trích bão hồ đợt Code GR4A1 GR4B1 GR4A2 GR4B2 GR4A3 GR4B3 GR5A1 GR5B1 GR5A2 GR5B2 GR5A3 GR5B3 GR6A1 GR6B1 GR6A2 GR6B2 GR6A3 GR6B3 K (cmol/L) 0.22 0.22 0.21 0.18 0.21 0.20 0.27 0.23 0.29 0.23 0.25 0.28 0.24 0.22 0.25 0.26 0.27 0.27 Na (cmol/L) 7.59 9.92 8.56 7.98 8.12 9.86 12.58 10.17 12.25 11.01 11.98 17.56 10.59 10.62 10.97 13.59 13.14 11.82 Mg (cmol/L) 2.19 2.26 2.82 1.85 1.90 1.95 2.55 2.11 3.28 2.85 2.17 3.30 2.50 2.08 3.29 2.63 3.30 2.84 50 Ca (cmol/L) 0.41 0.44 1.21 0.45 0.43 0.37 0.66 0.44 0.90 0.88 0.41 0.89 0.79 0.48 1.23 0.57 0.96 0.87 SAR theo cation 6.66 8.55 6.03 7.44 7.54 9.15 9.93 9.00 8.47 8.07 10.55 12.13 8.26 9.39 7.30 10.74 9.00 8.68 PHỤ LỤC 3: XỬ LÝ SỐ LIỆU Bảng 8: Diễn biến pH bão hòa Giá Rai Tầng A GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 Tầng B GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 Average đợt 6.346667 6.51 6.388333 6.566667 6.435 5.92 Average đợt 6.6 6.158333 6.316667 6.378333 5.521667 4.858333 Average đợt 6.243333 6.426667 6.283333 6.056667 7.001667 6.503333 Average đợt 6.616667 6.546667 6.52 6.346667 6.798333 6.146667 Stdev đợt 0.340673 0.433042 0.618917 0.434665 1.219436 0.381674 Stdev đợt 0.15543 0.195256 0.156072 0.196363 0.155965 0.366106 Stdev đợt 0.215948 0.364737 0.238607 0.037528 0.210495 0.317582 Stdev đợt 0.085781 0.069462 0.249717 0.931826 0.762895 0.705874 Stdev đợt 0.684233 0.139851 0.59808 0.675222 0.451396 0.70539 Stdev đợt 0.15543 0.195256 0.156072 0.196363 0.155965 0.366106 Stdev đợt 0.669645 0.225407 0.470319 0.257536 1.108268 0.675302 Stdev đợt 0.085781 0.069462 0.249717 0.931826 0.762895 0.705874 Bảng 9: Diễn biến pH tỷ lệ (1:2,5) Giá Rai Tầng A GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 Tầng B GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 Average đợt 5.755 5.723333 5.3 4.31 3.346667 4.96 Average đợt 5.968333 6.025 5.781667 5.023333 2.845 4.666667 Average đợt 6.05 6.103333 5.415 5.305 3.756667 4.581667 Average đợt 6.348333 6.095 5.991667 5.35 3.903333 5.016667 51 Bảng 10: Diễn biến EC (mS/cm) bão hòa Giá Rai Tầng A GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 Tầng B GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 Average đợt 4.966667 12.56 9.931667 10.22 18.24833 11.65667 Average đợt 7.851667 7.555 10.55833 7.835 14.11167 8.338333 Average đợt 7.103333 7.59 9.23 7.643333 9.406667 8.946667 Average đợt 6.22 6.41 6.923333 6.576667 8.521667 8.69 Stdev đợt 1.551389 1.921432 0.663652 0.448023 1.072664 0.463312 Stdev đợt 0.946841 1.603816 1.501768 0.285 0.889668 0.905005 Stdev đợt 0.068069 0.164621 0.291033 0.352751 0.481828 0.448367 Stdev đợt 0.138924 0.132288 0.073711 0.301842 0.36333 0.5112 Stdev đợt 0.165 0.713144 1.179481 0.733831 1.680278 0.873532 Stdev đợt 0.463006 0.672848 0.248948 0.348174 0.543078 1.193706 Stdev đợt 0.228819 1.449011 1.204896 1.018729 1.826912 1.866711 Stdev đợt 0.581643 0.985939 0.819253 2.42544 1.008419 0.770909 Bảng 11: Diễn biến EC (mS/cm) tỷ lệ (1:2,5) Giá Rai Tầng A GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 Tầng B GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 Average đợt 2.595 5.39 6.355 9.656667 12.97167 8.338333 Average đợt 3.06 4.67 5.68 6.455 12.49333 5.708333 Average đợt 3.443333 5.131667 7.295 7.041667 10.40167 8.761667 Average đợt 3.276667 3.265 3.37 5.071667 10.70667 7.04 52 Bảng 12: Lượng Na+ trao đổi đất Tầng A GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 Tầng B GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 Average đợt 8.43828 7.118191 7.797577 6.69453 8.06302 7.705803 Average đợt 7.82798 8.253177 5.37708 5.484977 6.364057 6.95799 Average đợt 4.924762 6.072193 3.540409 4.823908 4.371715 4.49203 Average đợt 3.956364 5.372216 4.163849 3.402879 4.033433 5.249324 Stdev đợt 0.220753 1.856816 0.825754 0.5738 1.055729 0.344067 Stdev đợt 0.567281 1.177252 1.079273 2.543219 1.474838 1.187923 Stdev đợt 1.370688 0.588352 0.552712 0.975601 0.59044 0.918804 Stdev đợt 0.412112 0.98901 0.59566 1.901139 0.465344 0.662322 Stdev đợt 0.06455 0.062666 0.323629 0.27703 0.624078 0.512241 Stdev đợt 0.489472 0.14044 0.271726 0.12904 0.128638 0.017798 Stdev đợt 0.078944 0.139057 0.205677 0.30429 0.035906 0.130366 Stdev đợt 0.119232 0.213067 0.819867 0.057785 0.635707 0.244606 Bảng 13: Lượng K+ trao đổi đất Tầng A GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 Tầng B GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 Average đợt 1.27221 1.042 0.582184 0.551924 0.802636 0.574469 Average đợt 0.596673 0.823189 0.214057 0.135259 0.738037 0.834069 Average đợt 1.620766 1.386771 1.681577 1.586267 1.654036 1.453468 Average đợt 1.529328 1.410417 1.378437 0.536677 1.036638 0.776914 53 Bảng 14: Lượng Ca2+ trao đổi đất Tầng A GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 Tầng B GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 Average đợt 3.065305 2.880311 2.62953 2.551132 2.124911 1.770667 Average đợt 1.821651 1.110291 1.98731 2.357729 1.862599 2.47543 Average đợt 3.57539 3.393745 2.807266 2.843437 2.296907 2.949365 Average đợt 3.626375 2.757446 2.921405 3.27266 3.565116 2.570879 Stdev đợt 0.075743 0.14484 0.210022 0.845487 0.851118 0.978594 Stdev đợt 0.383768 0.71805 0.721899 0.876914 1.078473 0.530719 Stdev đợt 0.095313 0.131003 0.502259 0.711444 1.098713 0.471507 Stdev đợt 0.28369 0.135461 0.270528 0.551521 0.325867 0.391427 Stdev đợt 0.16125 0.484926 0.384122 0.385944 1.861588 0.14913 Stdev đợt 0.265365 0.428158 0.698651 0.496488 0.246378 1.001682 Stdev đợt 0.106006 0.040868 0.196402 0.117288 0.266869 0.111333 Stdev đợt 0.406598 0.272655 0.096016 0.27653 0.330218 0.470816 Bảng 15: Lượng Mg2+ trao đổi đất Tầng A GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 Tầng B GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 Average đợt 4.374806 3.954455 4.19595 3.971059 3.653479 4.828633 Average đợt 3.226045 3.806139 0.860047 0.827058 2.283694 2.454624 Average đợt 4.280077 4.362227 3.97651 4.01506 4.468386 4.360522 Average đợt 4.247462 3.864465 2.395128 2.164598 2.610673 2.146393 Bảng 16: Khảo sát đặc tính CEC (cmol/kg) Code GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 Average tầng A 16.31916 15.34644 16.05264 15.28349 12.74845 13.61107 Average tầng B 17.11742 15.46068 16.51769 14.72829 13.69417 13.85593 54 Bảng 17: SAR tính theo cation đợt Code Average tầng A Average tầng B GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 3.34 4.49 3.53 4.59 3.99 4.03 3.35 4.02 4.63 4.58 3.55 3.65 Bảng 18: SAR tính theo cation đợt Code Average tầng A Average tầng B GR4 GR5 GR6 6.74 9.65 8.19 8.38 9.73 9.61 Bảng 19: SAR tính theo cation đợt tính dựa theo phương trình hồi quy ECe SAR (y = -0.310x + 11.36; R² = 0.061) Code GR1 GR2 GR3 Average tầng A 9.16 9.01 8.50 Average tầng B 9.43 9.37 9.21 55 ... đề tài Diễn biến sử dụng đất đánh giá khả nhiễm mặn đất lúa tôm huyện Giá Rai tỉnh Bạc Liêu thực nhằm:  Khảo sát cation trao đổi CEC đất lúa tôm Giá Rai  Khảo sát diễn biến pH, EC đất trích... SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: DIỄN BIẾN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHIỄM MẶN TRÊN ĐẤT LÚA TÔM HUYỆN GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU Cán hướng... Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành KHOA HỌC ĐẤT với đề tài: “DIỄN BIẾN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHIỄM MẶN TRÊN ĐẤT LÚA TÔM HUYỆN GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU” Do sinh viên Trần Ngọc Quỳnh Anh thực
- Xem thêm -

Xem thêm: DIỄN BIẾN sử DỤNG đất và ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHIỄM mặn TRÊN đất lúa tôm HUYỆN GIÁ RAI TỈNH bạc LIÊU , DIỄN BIẾN sử DỤNG đất và ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NHIỄM mặn TRÊN đất lúa tôm HUYỆN GIÁ RAI TỈNH bạc LIÊU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay