CHỈNH lý bản đồ PHÂN bố đất TỈNH bạc LIÊU PHÂN LOẠI THEO WRB (FAO, 2006) tỉ lệ 1 50000

89 19 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT HUỲNH THANH ĐIỀN CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ PHÂN BỐ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU PHÂN LOẠI THEO WRB (FAO, 2006) TỈ LỆ 1:50000 Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌ C ĐẤT Cần Thơ - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SHƯD -o0o - Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ PHÂN BỐ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU PHÂN LOẠI THEO WRB (FAO, 2006) TỈ LỆ 1:50000 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Võ Quang Minh Sinh viên thực hiện: Huỳnh Thanh Điền MSSV: 3084072 Ngành: Khoa Học Đất Khóa 34 Cần Thơ - 2012 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình luận văn trước Tác giả luận văn Huỳnh Thanh Điền i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài : “CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ PHÂN BỐ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU PHÂN LOẠI THEO WRB (FAO, 2006) TỈ LỆ 1/50000” Sinh viên thực : Huỳnh Thanh Điền MSSV: 3084072 Lớp: Khoa Học Đất khóa 34 ( Thời gian thực đề tài từ 11/2011 – 04/2012 ) Ý kiến Cán Bộ Hướng Dẫn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày…… tháng…… năm……… Cán Bộ Hướng Dẫn PGS TS VÕ QUANG MINH ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài : “CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ PHÂN BỐ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU PHÂN LOẠI THEO WRB (FAO, 2006) TỈ LỆ 1/50000” Sinh viên thực : Huỳnh Thanh Điền MSSV: 3084072 Lớp: Khoa Học Đất khóa 34 ( Thời gian thực đề tài từ 11/2011 – 04/2012 ) Ý kiến Bộ Môn: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày… tháng…… năm…… Trưởng Bộ Môn iii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Hội Đồng Chấm Luận Văn Tốt nghiệp chấp thuận Luận Văn Tốt Nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài : “CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ PHÂN BỐ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU PHÂN LOẠI THEO WRB (FAO, 2006) TỈ LỆ 1/50000” Sinh viên thực : Huỳnh Thanh Điền MSSV: 3084072 Lớp: Khoa Học Đất khóa 34 ( Thời gian thực đề tài từ 11/2011 – 04/2012 ) Được bảo vệ trước hội đồng ngày…… tháng…… Năm……… Xác nhận Hội Đồng Chấm Luận Văn Tốt Nghiệp: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Luận Văn Tốt Nghiệp Hội Đồng đánh giá mức :…………………………… Cần Thơ, ngày……tháng…… Năm…… Chủ Tịch Hội Đồng iv LÝ LỊCH CÁ NHÂN I LÝ LỊCH Họ tên : Huỳnh Thanh Điền Ngày sinh : 16/10/1990 , Trần Văn Thời, Cà Mau Nguyên quán: Trần Văn Thời, Cà Mau Thường trú: Phong Điền, Trần Văn Thời, Cà Mau Điện thoại: 0988 486 687 Email: htdien72@student.ctu.edu.vn Họ tên Cha: Huỳnh Văn Thắng Họ tên Mẹ: Phan Thị Khen II QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Năm 1996 – 2001: học trường tiểu học Trần Hợi Năm 2001 – 2005: học trường THCS Trần Hợi Năm 2005 – 2008: học trường THPT Trần Văn Thời Năm 2008 – 2012: sinh viên trường Đại Học Cần Thơ Ngành Khoa Học Đất - khóa 34 ( 2008 – 2012 ), Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng v LỜI CẢM TẠ Vậy quãng thời gian bốn năm học tập trường Đại học Cần Thơ kết thúc Những ngày tháng qua sống mái trường bảo thầy cô, quan tâm bạn bè ngày tháng mà em khơng qn Chính máy trường này, em tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích q báo, hành trang quan trọng cho sống em sau Để ngày hôm nay, nổ lực riêng em, mà quan tâm, giúp đỡ nhiều người Đầu tiên, xin gởi lòng tri ân sâu sắc đến với Cha, Mẹ - người cho hình hài này, chăm sóc, dạy bảo cho với tất tình yêu thương Chân thành biết ơn thầy Võ Quang Minh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian thực luận văn tốt nghiệp Trân trọng cảm ơn thầy Ngô Ngọc Hưng cố vấn học tập lớp Khoa học đất khóa 34 giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt khóa học Chúc Thầy nhiều sức khỏe Xin gởi lời biết ơn đến quý Thầy Cô Bộ môn Khoa học đất, Bộ môn Tài Nguyên Đất Đai quý Thầy Cô Khoa Nông Nghiệp & Sinh học ứng dụng, Khoa Môi Trường & Quản Lý TNTN, toàn thể quý thầy Trường Đại học Cần Thơ nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập Trường Kính chúc q thầy nhiều niềm vui hạnh phúc Thân gởi lời chúc sức khỏe – thành đạt đến tất bạn lớp Khoa học đất khóa 34 giúp đỡ nhiều suốt thời gian học tập trường Chân thành cảm ơn! Huỳnh Thanh Điền vi MỤC LỤC Lời cam đoan …………………………………………………………… i Xác nhận Cán Bộ hướng dẫn……………………………………… ii Xác nhận Bộ Môn Khoa Học Đất………………………… iii Xác nhận Hội Đồng chấm Luận Văn tốt nghiệp…………………… iv Lý lịch cá nhân ………………………………………………………… v Lời cảm tạ……………………………………………………………… vi Mục lục ………………………………………………………………… vii Danh sách hình………………………………………………………… x Danh sách bảng………………………………………………………… xi Chữ viết tắt ……………………………………………………………… xii Tóm lược ………………………………………………………………… xiii MỞ ĐẦU ………………………………………………………………… CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ………………………………… 1.1 Quá trình hình thành đất 1.2 Phân loại đất 1.2.1 Định nghĩa 1.2.2 Nguyên tắc xây dựng hệ thống phân loại đất 1.2.3 Mục đích phân loại đất 1.2.4 Tên gọi chẩn đoán đất 1.3 Các hệ thống phân loại đất 1.3.1 Hệ thống phân loại Soil Taxonomy 1.3.2 Hệ thống giải đơn vị đồ đất giới FAO/UNESCO 1.3.3 Hệ thống phân loại đất nông nghiệp Việt Nam 1.3.4 Hệ thống phân loại theo nguồn gốc phát sinh 1.3.5 Hệ thống phân loại Canadian 10 1.4 Hệ thống phân loại đất WRB - FAO (FAO, 2006) 10 1.4.1 Lịch sử hình thành phát triển 10 1.4.2 Nguyên tắc WRB 12 vii 1.4.3 Cấu trúc hệ thống WRB 14 1.4.4 Đối tượng phân loại WRB 20 1.4.5 Nguyên tắc phân loại 21 1.4.6 Tầng chẩn đốn, đặc tính chẩn đoán, vật liệu chẩn đoán 23 1.4.7 Những nhóm đất tham khảo WRB 24 1.4.8 Một số ứng dụng hệ thống phân loại đất WRB – FAO giới Việt Nam 25 1.5 Tổng quan đất Bạc Liêu 26 1.5.1 Vị trí địa lý tỉnh Bạc Liêu 26 1.5.2 Quá trình hình thành lịch sử phát triển đất ĐBSCL 28 1.5.3 Hiện trạng sử dụng đất vùng ĐBSCL thời gian qua 27 CHƯƠNG PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 31 2.1 Phương tiện 31 2.2 Phương pháp thực 31 2.2.1Thu thập liệu lược khảo đồ phân loại đất trước vùng nghiên cứu, từ xác định đặc tính chủ yếu cho việc phân loại đất 31 2.2.2 Điều tra khảo sát đồng 31 2.2.3 Nội nghiệp 32 2.2.4 Xác định tầng chẩn đoán, đặc tính chẩn đốn, vật liệu chẩn đốn đất tỉnh Bạc Liêu 33 2.2.5 Phân loại đất, chỉnh lý đồ đất Bạc Liêu theo hệ thống WRB (FAO, 2006a) 33 2.2.6 Hoàn chỉnh viết 33 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN……………………………… 35 3.1 Tổng quan đồ đất tỉnh Bạc Liêu năm 1999 35 3.2 Các tầng chẩn đốn, đặc tính chẩn đốn, vật liệu chẩn đoán cho đất tỉnh Bạc Liêu năm 2012 41 3.2.1 Các tầng chẩn đoán 41 3.2.2 Các đặc tính chẩn đốn 43 viii Nhóm đất phèn hoạt động nơng nhiểm mặn (GLns(ptio)) có diện tích 12.237,7 tách từ nhóm đất: đất phèn hoạt động bị thủy phân nông, phèn tiềm tàng, mặn vào mùa khơ (Srj1pMi) với diện tích 9.473,6 đất phèn hoạt động bị thủy phân nơng, mặn vào mùa khơ (Srj1Mi) 3.764,1 Nhóm đất mặn (Solonchaks) có tổng diện tích 70.860,6 Nhóm đất mặn tăng lên chuyển diện tích từ nhóm đất Nhóm đất mặn mùa khơ (Mn) diện tích 7.294,7ha, đất mặn mùa khơ (Mi) với diện tích 58.961,6 ha, đất mặn thường xuyên rừng ngập mặn (Mm) 786,5ha đất mặn trung bình mùa khơ (M) 3.817,7 Qua bảng ta thấy thay đổi số biểu loại đất diện tích đồ phân bố biểu loại đất Bạc Liêu năm 1999 theo hệ thông phân loại Việt Nam đồ phân bố biểu loại đất Bạc Liêu năm 2012 theo hệ thống WRB 2006 do: - Sự khác biệt tầng sulfidic, trình canh tác gây xáo trộn tầng đất Nhóm đất phèn tiềm tàng (pyrite) chuyển sang phèn hoạt động (jarosite) trình tác động người bao ví bãi bồi, đào đắp thủy lợi, mở rộng vuông tôm, canh tác nông nghiệp chuyển phèn tiềm tàng môi trường đất tự nhiên (pyrite) thành phèn hoạt động (jarosite) gây độc tố môi trường đất S042, AL3+ ,Fe3+, kim loại nặng với q trình yếm khí ngập nước bị phá vỡ đất ven biển sang trạng thái lộ thiên, ơxy hóa mãnh liệt - Nhóm đất phù sa khơng phèn chuyển sang nhóm đất phèn điều kiện tự nhiên thay đổi canh tác liên tục, thiếu ý thức cải tạo đất người làm cho đất ngày xấu Nhiễm phèn nước phèn từ vùng khác đưa đến đắp bờ, làm vuông tôm tạo nên q trình ơxy hóa phèn từ bờ bao kinh rạch đầm ruộng Nhưng bên cạnh có nhóm đất phèn chuyển thành không phèn cải tạo tốt người - Nhóm đất phèn khơng mặn chuyển sang nhóm đất phèn mặn thay đổi cấu từ trồng lúa sang nuôi tôm dẩn đến q trình xâm nhập mặn chế độ yếm khí ngập nước bị phá vỡ dẫn đến trình mao dẫn mạch tầng mặt đưa nước mặn tầng sâu lên tầng mặt, sắc mặn tầng mặt bay mãnh liệt vào mùa khô, mở rộng ao tôm nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi diện tích canh tác nơng nghiệp sang ni tơm gia tăng q trình nhiễm mặn khu ven biển làm thay đổi chất lượng môi trường đất 60 - Đất phù sa nhiểm mặn nhẹ trung bình mùa khơ thành nhóm đất mặn Nguyên nhân nước biển tràn vào, ảnh hưởng nước ngầm, khí hậu thay đổi,hạn hán kéo dài vào mùa khô gây tượng xâm nhập mặn Về mùa khơ muối hồ tan theo mao quản dẩn lên làm đất nhiểm mặn 61 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Xác định loại đất chỉnh lý, bổ sung đồ phân bố đất tỉnh Bạc Liêu, sử dụng hệ thống phân loại WRB (FAO, 2006) cho thấy đất Bạc Liêu xác định tầng chẩn đốn Mollic, Salic Thionic ; đặc tính chẩn đốn đất Gleyic Stagnic ; vật liệu chẩn đốn Fluvic Sulfudic Có nhóm đất chính: Arenosols, Fluvisols, Gleysols, Solonchaks với 20 biểu loại đất khác Trong đó, nhóm đất Fluvisols chiếm diện tích lớn 103.207,6 ha, nhóm có diện tích thấp Arenosols với diện tích 2.369,2 Từ kết giúp ta phân loại chỉnh lý đồ đất tỉnh Bạc Liêu năm 2012 theo hệ thống WRB (FAO, 2006) Đã xác định loại đất chỉnh lý bổ sung đồ đất tỉnh Bạc Liêu phân loại theo WRB (FAO, 2006) tỷ lệ 1:50000 với nhiều loại đất biến động so với đồ đất năm 1999 Nguyên nhân thay đổi số đơn vị đất sau : Nhóm đất phèn tiềm tàng (pyrite) chuyển sang phèn hoạt động (jarosite) ảnh hưởng trình tác động người bao ví bãi bồi, đào đắp thủy lợi Đất phù sa nhiểm mặn nhẹ trung bình mùa khơ thành nhóm đất mặn Ngun nhân nước biển tràn vào, ảnh hưởng nước ngầm, khí hậu thay đổi,hạn hán kéo dài vào mùa khô gây tượng xâm nhập mặn Nhóm đất phèn khơng mặn chuyển sang nhóm đất phèn mặn thay đổi cấu từ trồng lúa sang ni tơm dẩn đến q trình xâm nhập mặn 4.2 Kiến nghị Tiếp tục bổ sung hoàn thiện thời gian tới, đặc biệt cần bổ sung lấy mẫu thêm để phân tích, thu thập đầy đủ tài liệu, số liệu, đặc biệt số liệu phân tích lý - hóa học phù hợp với hệ thống WRB (2006) để kết phân loại xác Có thể sử dụng đồ chỉnh lý phân bố loại đất theo hệ thống WRB 2006 làm sở cho việc khuyến cáo sử dụng đất cách có hiệu Thường xuyên cặp nhật chỉnh lý đồ đất để việc cải tạo sử dụng đất đạt hiệu cao bền vững 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Đỗ Nguyên Hải Phạm Văn Mùa (2007), Phân loại đất xây dựng đồ đất, Bộ Môn Khoa Học Đất, Khoa Tài Nguyên Môi Trường, Trường Đại học Nơng Nghiệp Hà Nội Hồng Văn Mùa Nguyễn Hữu Thành (2006), Phân loại đất xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn theo FAO-UNESCO, Khoa Đất Môi Trường, Đại học Nông Nghiệp I, Hà Nội Hội Khoa học đất Việt Nam (2000), Đất Việt Nam, Nhà xuất Nơng Nghiệp Hà Nội Lê Quang Trí (1998), Giới thiệu tổng quan trở ngại cách quản lý, Trong: “Các trở ngại đất cách quản lý”, Bộ Môn Khoa Học Đất Quản Lý Đất Đai, Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ Lê Quang Trí (2007), Quan hệ tầng chẩn đốn, đặc tính chẩn đốn đất thâm canh lúa Đồng Sơng Cửu Long với đặc tính hệ thống phân loại độ phì đất, Tạp chí Khoa học Đất (27) Lê Thái Bạt (2007), Kết phân loại đất theo phương định lượng FAO-UNESCO huyện Hạ Lạng, tỉnh Cao Bằng, Tạp chí Khoa Học Đất, (27), trang 27-33 Lê Văn Khoa Trần Bá Linh (2000), Giáo trình Bạc màu đất, Trường Đại học Cần Thơ Lê Văn Khoa (2000), Bài giảng: Bạc màu đất bảo tồn tài nguyên đất đai, Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Ngọc Trân (1990), Báo cáo tổng hợp: Đồng Sông Cửu Long Tài Nguyên Môi Trường Phát Triển, Trong: chương trình điểu tra tổng hợp vùng ĐBSCLchương trình 60-B, Hà Nội Nguyễn Văn Be (2000), Địa lý Việt Nam, Bộ môn địa lý-Đại học Cần Thơ Nguyễn Văn Đạo Nguyễn Thành Long (2007), “Ứng dụng hệ thống phân loại đất FAO-UNESCO-WRB để xây dựng đồ đất tỷ lệ trung bình lớn (lấy huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An làm ví dụ), Tạp chí Khoa Học Đất (27), Trang 34-38 Tôn Thất Chiểu Lê Thái Bạt (2000), Phân loại đồ đất, Trong: Đất Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Tôn Thất Chiểu, Nguyễn Công Pho, Nguyễn Văn Nhân, Trần An Phong, Phạm Công Khanh (1991), Đất Đồng Sông Cửu Long, NXB Nông nghiệp Hà Nội Trần An Phong (1986), Cơ sở khoa học bố trí sử dụng đất Nơng nghiệp vùng Đồng Sơng Cửu Long, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Trần Kim Tính (1995), Giáo trình thổ nhưỡng, Bộ Mơn Khoa học đất Quản lý đất đai Khoa Nông nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại học Cần Thơ, Trang 178-195 Trần Thanh Cảnh (2000), Đồng sơng Cửu Long đón chào kỷ 21, NXB Văn nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh Trương Xuân Cường (2007), Ứng dụng phương pháp phân loại đất FAO-UNESCOWRB để phân loại đất cho tỉnh Hà Nam, Tạp chí Khoa học đất, (27), Trang 21 – 26 Võ Tòng Anh Lê Quang Trí (2003), Phân loại đất, Trong: Giáo trình Thổ Nhưỡng Chủ biên Trần Kim Tính Tủ sách Trường Đại học Cần Thơ Trang 203-214 Vũ Hữu Yêm, Phùng Quốc Tuấn, Ngơ Thị Đào (1998), Giáo trình: Trồng Trọt, Tập 1: Đất Giồng - Phân Bón - Giống, NXB Giáo dục Tiếng nước Choum Sinara (2006), Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện Khsách Kanđal, tỉnh Kan Đal, Campuchia, Luận án tiến sĩ chuyên nghành thổ nhưỡng, Trường Đại Học Nông Nghiệp I, Hà Nội Denton H P., G C Naderman., S W Boul., L A Nelson (1986), Use of a technical soil Classification system in evaluation of corn and soybean response to deep tillage, Soil Science Society of American Journal 50, pp 1309 - 1314 Euimnoh A (1984), Application of Soil Taxonomy to Fertility Capability Classification of Problem soils in the Southeast coast of Thailand, FTTC Book series No.27, Problem soil of Asia, Food and fertiler technology center, Taiper, pp 169 - 180 FAO (1998), World reference base for soil resources, 84 World Soil Resource report, Food and agriculture organization of the untied nation Rome, Italy FAO (2006a), World reference base for soil resources, 103 World Soil Resource report, Food and agriculture organization of the untied nation Rome, Italy FAO (2006b), Guidelines for Soil Description, 4th Edition, Rome Glazovckai M A N Genadiev (1995), Địa lý đất sở thổ nhưỡng, NXB Đại Học Tổng Hợp Matxcơva Husnjaka S., D G Rossiterb, T Henglb, B Milosc (2004), Soil inventory and soil classification in Croatia: historical review, current activities, future directions Soil Science Department, Faculty of Agriculture, University of Zagreb Karklins A (2000), Use of World Reference Base for Soil Resources in Latvia, 3rd International Crop Science Congress 2000 ICSC, August 17-22, 2000, Hamburg, Germany Karklins A (2002), A comparative study of the Latvian Soil Classification with WRB In: Soil Classification 2001, Micheli E., Nachtergaele F O, Jone R J A., Montanarella L (eds), European Soil Bureau Research Report (No 7), EUR 20398 EN, (2002), Luxembourg: Office for Official publications of the European Communities pp 199209 Karklins A (2004), WRB and Latvian soil classification – applicability for soil informations users In: Soil Classification 2004, Ed by: P V Krasilnikov, Book of abstracts of the International Conference and Field Workshop, Petrozavodsk, Russia, August – 8, 2004, pp 1-52 Kaurichev I S., N P Panov (1989), Thổ nhưỡng, NXB Agzomizdat Natural Resources Management and Environment Department (2004), Drought impact mitigation and prevention in the Limpopo River Basin Food and agriculture organization of the united nation, Rome, Italy, pp 24-32 Pandi Zdruli (2005), Soil Survey in Albania In: Jone R J A., Bullock P., Montanarella L (eds) European Soil Bureau Research Report (No.9) pp 39-45 Rossiter David G (2001), Principal of Soil Classification (Lecture notes) Soil Science division ITC Enschele The Netherlands Sornsumran S (1985), Soil Fertility Capability Classification for paddy rice and cassava Van Reeuwijk L P (2006), Procedures for soil analysis th Edition Technical Report Wageningen, Netherlands, ISRIC – World Soil Information Vlardimir Stolbovoi (2000), Soil of Russia: Correlated with the Revised Legend of the FAO Soil Map of the World and World Reference Base for Soil Resources International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria PHỤ CHƯƠNG Phụ chương 1: Bảng mô tả phẩu diện đất Tên đất: Số phẩu diện: Tọa độ: X Y Ấp Xã Huyện .Tỉnh ………………………… BẢNG MÔ TẢ PHẨU DIỆN ( Dùng cho dã ngoại ) Tên người mô tả: , ngày mô tả: / / Thực vật hoang dã: Cơ cấu: Cây trồng: Yếu tố khác: Khả giữ nước ruộng (trực di, thấm lậu, ) Tầng đất: cm, màu: , sa cấu: , cấu trúc: 3.1 Tình trạng tầng đất: khơ …, ẩm …, ướt … 3.2 Độ thục: thục …, bán thục …, không thục … 3.3 Rể thực vật: …, trung bình …, nhiều …, tươi … 3.4 Hữu : Ít …, Trung bình …, Nhiều …, Phân hủy … Bán phân hủy … K phân hủy … Than bùn … 3.5 Đốm Jarosite: %, dạng: 3.6 Đốm rỉ: %, dạng: , màu: Tầng đất: cm, màu: , sa cấu: , cấu trúc: 4.1 Tình trạng tầng đất: khô …, ẩm …, ướt … 4.2 Độ thục: thục …, bán thục …, không thục … 4.3 Rể thực vật: …, trung bình …, nhiều …, tươi … 4.4 Hữu : Ít …, Trung bình …, Nhiều …, Phân hủy … Bán phân hủy … K phân hủy … Than bùn … 4.5 Đốm Jarosite: %, dạng: 4.6 Đốm rỉ: %, dạng: , màu: Tầng đất: cm, màu: , sa cấu: , cấu trúc: 5.1 Tình trạng tầng đất: khơ …, ẩm …, ướt … 5.2 Độ thục: thục …, bán thục …, không thục … 5.3 Rể thực vật: …, trung bình …, nhiều …, tươi … 5.4 Hữu : Ít …, Trung bình …, Nhiều …, Phân hủy … Bán phân hủy … K phân hủy … Than bùn … 5.5 Đốm Jarosite: %, dạng: 5.6 Đốm rỉ: %, dạng: , màu: 5.7 PH(H2O2): Tầng đất: cm, màu: , sa cấu: , cấu trúc: 6.1 Tình trạng tầng đất: khơ …, ẩm …, ướt … 6.2 Độ thục: thục …, bán thục …, không thục … 6.3 Rể thực vật: …, trung bình …, nhiều …, tươi … 6.4 Hữu : Ít …, Trung bình …, Nhiều …, Phân hủy … Bán phân hủy … K phân hủy … Than bùn … 6.5 Đốm Jarosite: %, dạng: 6.6 Đốm rỉ: %, dạng: , màu: 6.7 PH ( H2O2): Tầng đất: cm, màu: , sa cấu: , cấu trúc: 7.1 Tình trạng tầng đất: khơ …, ẩm …, ướt … 7.2 Độ thục: thục …, bán thục …, không thục … 7.3 Rể thực vật: …, trung bình …, nhiều …, tươi … 7.4 Hữu : Ít …, Trung bình …, Nhiều …, Phân hủy … Bán phân hủy … K phân hủy … Than bùn … 7.5 Đốm Jarosite: %, dạng: 7.6 Đốm rỉ: %, dạng: , màu: 7.7 PH ( H2O2): Tầng đất: cm, màu: , sa cấu: , cấu trúc: 8.1 Tình trạng tầng đất: khơ …, ẩm …, ướt … 8.2 Độ thục: thục …, bán thục …, không thục … 8.3 Rể thực vật: …, trung bình …, nhiều …, tươi … 8.4 Hữu : Ít …, Trung bình …, Nhiều …, Phân hủy … Bán phân hủy … K phân hủy … Than bùn … 8.5 Đốm Jarosite: %, dạng: 8.6 Đốm rỉ: %, dạng: , màu: 8.7 PH ( H2O2): Tầng đất: cm, màu: , sa cấu: , cấu trúc: 9.1 Tình trạng tầng đất: khơ …, ẩm …, ướt … 9.2 Độ thục: thục …, bán thục …, không thục … 9.3 Rể thực vật: …, trung bình …, nhiều …, tươi … 9.4 Hữu : Ít …, Trung bình …, Nhiều …, Phân hủy … Bán phân hủy … K phân hủy … Than bùn … 9.5 Đốm Jarosite: %, dạng: 9.6 Đốm rỉ: %, dạng: , màu: 9.7 PH ( H2O2): Phụ chương 2: Toạ độ điểm khảo sát Toạ độ ID X Y TẦNG CHẨN ĐOÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 532207 533251 533880 536480 538244 543619 547001 547907 533875 551551 556265 557855 536910 540626 545346 546919 558616 539043 543332 544462 540573 540717 542496 547424 553814 558551 533944 536159 538932 544608 555194 555546 556442 534339 536698 541595 547437 549357 532142 556717 558248 536447 537367 543619 1064531 1062741 1061485 1061263 1060319 1059870 1058921 1060547 1058983 1057142 1057788 1058171 1054508 1058974 1053807 1055116 1054568 1052172 1053252 1019720 1054258 1050682 1051016 1051842 1051294 1051013 1046435 1047643 1048642 1048771 1049763 1049739 1048932 1045092 1042834 1045562 1046101 1044492 1045131 1047015 1046282 1042569 1042691 1043589 Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Salic Salic Thionic Salic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Salic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Salic Salic Thionic Thionic Thionic Thionic Salic Salic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU CHẨN ĐỐN CHẨN ĐỐN Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Gleyic Gleyic Gleyic Stagnic Stagnic Gleyic Gleyic Gleyic Stagnic Gleyic Gleyic Stagnic Stagnic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Stagnic Stagnic Stagnic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Stagnic Stagnic Stagnic Gleyic Gleyic Gleyic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Fluvic Fluvic Sulfidic Fluvic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Fluvic Fluvic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Fluvic Sulfidic Sulfidic Fluvic Fluvic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Fluvic Fluvic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic ĐV THẤP NHÓM ĐẤT HƠN CHÍNH Salic Salic Salic Salic Salic Salic Gleyic Gleyic Salic Gleyic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Gleyic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Gleyic Gleyic Salic Salic Salic Salic Gleyic Gleyic Mollic Salic Salic Salic Salic Salic Mollic Mollic Mollic Salic Salic Salic Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Gleysol Gleysol Gleysol Fluvisol Fluvisol Gleysol Gleysol Gleysol Fluvisol Gleysol Gleysol Fluvisol Fluvisol Gleysol Gleysol Gleysol Gleysol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Gleysol Gleysol Gleysol Gleysol Gleysol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Gleysol Gleysol Gleysol 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 548446 551388 554005 529037 537911 543574 546944 487348 552679 555929 556676 560540 530172 538237 540066 546566 552286 553730 557035 561172 564182 567871 523824 533163 542408 543770 549680 556879 560992 564662 569097 570397 578406 583019 591879 531220 535917 540026 921460 550686 557398 558333 561279 568089 573653 574935 577310 578041 580196 580274 579444 585214 1041392 1042370 1044063 1041989 1041306 1042413 1040270 1172924 1041122 1041742 1041542 1043453 1039292 1037399 1038903 1039092 1040378 1039202 1040577 1039704 1038638 1040088 1036398 1036690 1036601 1035093 1035780 1034763 1037770 1037838 1038440 1037436 1038126 1038084 1038807 1034670 1035054 1033874 1052341 1034010 1034088 1032935 1036142 1033765 1034835 1034448 1034130 1037384 1037597 1036851 1034208 1036750 Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Mollic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Mollic Mollic Mollic Salic Salic Salic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Mollic Mollic Thionic Mollic Mollic Mollic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Gleyic Stagnic Stagnic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Fluvic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Fluvic Fluvic Sulfidic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Salic Mollic Mollic Salic Salic Salic Salic Salic Mollic Mollic Mollic Mollic Salic Salic Salic Salic Mollic Mollic Mollic Mollic Mollic Gleyic Salic Salic Salic Salic Salic Mollic Mollic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Salic Salic Salic Salic Mollic Gleyic Gleyic Mollic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleysol Fluvisol Fluvisol Gleysol Gleysol Gleysol Gleysol Gleysol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Gleysol Gleysol Gleysol Gleysol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Gleysol Gleysol Gleysol Gleysol Gleysol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Solonchaks Gleysol Gleysol Gleysol Gleysol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 593513 528970 529990 538814 543845 550928 559467 572011 578448 581679 586791 529359 537692 544576 545475 551437 562322 533116 534601 532873 545425 545893 546048 537762 558251 561595 563706 571381 576555 577611 547894 581583 532353 541009 540576 550101 548376 556743 561118 561941 563932 565086 567567 576070 575608 578282 591879 586533 528798 528716 528965 540284 1036947 1032457 1033479 1032748 1034131 1032490 1031418 1030956 1032529 1034761 1031744 1031571 1032267 1032726 1031673 1031506 1030209 1029137 1029432 1027508 1030911 1029923 1030090 1032196 1023379 1028735 1026377 1026612 1026875 1026638 1025687 1019916 1025526 1039169 1024769 1028777 1025272 1023224 1024269 1024162 1025722 1024280 1025370 1027434 1026389 1026573 1038807 1022253 1022301 1021432 1019956 1018594 Salic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Mollic Mollic Salic Salic Salic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Mollic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Mollic Mollic Mollic Mollic Mollic Salic Salic Salic Salic Thionic Thionic Mollic Mollic Mollic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Thionic Thionic Thionic Thionic Salic Stagnic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Stagnic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Gleyic Gleyic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Stagnic Fluvic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Fluvic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Sulfidic Sulfidic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Fluvic Gleyic Salic Salic Salic Salic Salic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Salic Salic Salic Salic Salic Gleyic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Salic Salic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Salic Salic Salic Salic Gleyic Solonchaks Gleysol Gleysol Gleysol Gleysol Gleysol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Gleysol Gleysol Gleysol Gleysol Gleysol Fluvisol Gleysol Gleysol Gleysol Gleysol Gleysol Gleysol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Gleysol Gleysol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Gleysol Gleysol Gleysol Gleysol Fluvisol 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 185 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 533018 537001 511600 552510 556433 556433 565294 561472 565518 567567 569872 571874 570992 530273 538307 538454 537152 543538 545612 546931 590091 551228 565980 566056 575372 579478 580893 528723 535579 536646 554974 557226 570249 570001 572725 571992 579636 578912 534109 534537 537668 544830 542283 553187 562861 571697 573288 572198 532171 532925 537745 542947 1045641 1042216 1021721 1021396 1021914 1021914 1023896 1021043 1022649 1025363 1023340 1019400 1010873 1017525 1017983 1017668 1012098 1019087 1019224 1019947 1023771 1021045 1020954 1023386 1029177 1021877 1022415 1005530 1016389 1016079 1018389 1019005 1017635 1018192 1016172 1019981 1017475 1019003 1016810 1018509 1015359 1014148 1036676 1039052 1013438 1014347 1015398 1016763 1005062 1004906 1004836 1009621 Mollic Thionic Thionic Thionic Thionic Thionic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Mollic Mollic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Mollic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Thionic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Thionic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Gleyic Gleyic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Gleyic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Gleyic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Organic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Sulfidic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Organic Organic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Organic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Sulfidic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Sulfidic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Salic Salic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Salic Gleyic Salic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Salic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Salic Gleysol Gleysol Gleysol Gleysol Gleysol Gleysol Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Fluvisol Gleysol Gleysol Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Arenosols Fluvisol Gleysol Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Gleysol Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Fluvisol 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 544577 545020 554482 562671 568458 573935 538114 540193 544780 548151 547749 562478 563046 537964 543350 543886 547641 551772 1012613 1012581 1011295 1012642 1013621 1015153 1003575 1006448 1009456 1007240 1009735 1010951 1010441 1002915 1004555 1004744 1006763 1008845 Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Salic Thionic Thionic Salic Salic Salic Salic Thionic Salic Thionic Salic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Stagnic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Sulfidic Sulfidic Fluvic Fluvic Fluvic Fluvic Sulfidic Fluvic Sulfidic Fluvic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Salic Salic Gleyic Gleyic Gleyic Gleyic Salic Gleyic Salic Gleyic Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Fluvisol Fluvisol Solonchaks Solonchaks Solonchaks Solonchaks Fluvisol Solonchaks Fluvisol Solonchaks Phụ chương 3: Kết mẩu phân tích KÝ HIỆU pH H2O EC CHC CEC MẪU (1:2,5) mS/cm %C meq/100g 132 87 187 42 88 206 71 215 151 5,63 4,93 5,92 5,7 5,91 6,74 4,08 6,76 6,13 0,57 0,86 5,08 3,57 0,52 11,6 1,71 5,82 0,7 1,75 3,06 1,86 3,92 1,23 2,36 5,85 1,13 1,73 13,47 14,63 15,46 18,44 15,44 17,46 14,43 20,08 19,26 Cation trao đổi (meq/100 g đất) Na+ K+ Ca2+ Mg2+ 3,45 2,84 6,41 4,67 3,02 3,66 1,93 7,35 3,69 0,8 0,47 1,54 1,27 0,51 1,38 0,2 1,55 0,53 1,69 1,2 0,82 2,57 2,19 3,75 2,09 1,04 1,19 6,84 4,32 8,27 11,34 9,83 8,77 8,48 10,39 15,11 Tổng Base 12,78 8,83 17,04 19,85 15,55 17,56 12,7 20,33 20,52 BS 94,9 60,4 110,2 107,6 100,7 100,6 88,0 101,2 106,5 ... cho tỉnh Bạc Liêu Vì đề tài Chỉnh lý đồ phân bố đất tỉnh Bạc Liêu phân loại theo WRB (FAO, 2006) tỉ lệ 1: 50000 ” thực nhằm mục tiêu: Phân loại Đất tỉnh Bạc Liêu theo hệ thống WRB (FAO, 2006). .. biểu loại đất tỉnh Bạc Liêu năm 2 012 phân loại theo WRB (FAO, 2006) Diện tích biểu loại đất Bạc Liêu năm 2 012 theo huyện sau chỉnh lý, bổ sung Chú dẫn biểu loại đất tỉnh Bạc Liêu năm 2 012 phân loại. .. 2006) 44 45 45 Bản đồ đất tỉnh Bạc Liêu năm 2 012 theo hệ thống phân loại WRB (FAO, 2006) 55 14 15 16 46 48 x DANH SÁCH BẢNG Bảng Tên bảng Chìa khóa nhóm đất tham khảo WRB (FAO, 2006) Chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỈNH lý bản đồ PHÂN bố đất TỈNH bạc LIÊU PHÂN LOẠI THEO WRB (FAO, 2006) tỉ lệ 1 50000 , CHỈNH lý bản đồ PHÂN bố đất TỈNH bạc LIÊU PHÂN LOẠI THEO WRB (FAO, 2006) tỉ lệ 1 50000

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay