ẢNH HƯỞNG của sự THAY đổi mực THUỶ cấp và độ CHUA đất đến tốc độ KHOÁNG hóa CACBON của lớp THAN bùn tại u MINH hạ cà MAU

36 36 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY ĐỔI MỰC THUỶ CẤP VÀ ĐỘ CHUA ĐẤT ĐẾN TỐC ĐỘ KHỐNG HĨA CACBON CỦA LỚP THAN BÙN TẠI Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu U MINH HẠ_CÀ MAU Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ – 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY ĐỔI MỰC THUỶ CẤP VÀ ĐỘ CHUA ĐẤT ĐẾN TỐC ĐỘ KHỐNG HĨA CACBON BÙN Trung tâm Học liệu ĐH CầnCỦA Thơ LỚP @ TàiTHAN liệu học tậpTẠI nghiên cứu U MINH HẠ_CÀ MAU Giáo viên hướng dẫn Ts Châu Minh Khôi Sinh viên thực Trương Thị Huyền Trang MSSV: 3053207 Lớp: KHĐ K31 Cần Thơ – 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp kèm theo đây, với đề tựa “ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY ĐỔI MỰC THUỶ CẤP VÀ ĐỘ CHUA ĐẤT ĐẾN TỐC ĐỘ KHỐNG HĨA CACBON CỦA LỚP THAN BÙN TẠI U MINH HẠ_CÀ MAU”, Trương Thị Huyền Trang thực báo cáo, Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thông qua Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố cơng trình luận văn trước Tác gi ả luận văn Trương Thị Huyền Trang Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CẢM ƠN ˜{™ Trung Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: - Q thầy Khoa Nơng nghiệp sinh học ứng dụng nói chung quý thầy cô Bộ môn Khoa học Đất Quản lý Đất đai tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp - PGS.Ts Võ Thị Gương Ts.Châu Minh Khôi, người tận tình hướng dẫn, gợi ý cho nhận xét bổ ích việc nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cám ơn - Các anh chị bạn sinh viên lớp Khoa học Đất trình thực luận văn phòng thí nghiệm giúp đỡ thực thí nghiệm phòng thí nghiệm - Ks Phạm Nguyễn Minh Trung giúp phân tích số liệu - Ks Mai Nguyệt Lan người trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực đề tài phòng thí nghiệm Xin trân trọng ghi nhận chân tình giúp đỡ bạn bè, cán phòng phân tích tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành tốt đề tài mà tơi không tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu liệt kê trang cảm tạ PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 1.LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ tên: TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 28/04/1987 Dân t ộc: Kinh Nơi sinh: Cần Thơ Chỗ địa liên lạc: 286/67B CMT8 Q.Bình Thủy TPCT Điện thoại: 07103 885565 E-mail: tthtrang07@student.ctu.edu.vn 2.QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 1.Tiểu học: Thời gian đào tạo từ năm: 1994-1998 Trường: Tiểu học An Thới Địa chỉ: 2.Trung học sở ThờiHọc gian đào tạoĐH từ năm: 1999-2002 Trung tâm liệu Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Trường: THPT Bùi Hữu Nghĩa Địa chỉ: 3.Trung học phổ thông: Thời gian đào tạo từ năm: 2002-2005 Trường: THPT Bùi Hữu Nghĩa Địa chỉ: Ngày… tháng… n ăm 2009 Ng ười khai ký tên Trương Thị Huyền Trang PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com MỤC LỤC Chương Nội dung Danh sách hình Danh sách bảng Tóm lược Trung Trang MỞ ĐẦU LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu chung đất than bùn nhiệt đới 1.1.1 Nguồn gốc hình thành 1.1.2 Vị trí, quy mô đất than bùn nhiệt đới khu vực Đông Nam Á 1.1.3 Đặc điểm vùng đất than bùn Việt Nam 1.1.3.1 Đặc điểm hình thành 1.1.3.2 Thành phần than bùn 1.1.3.3 Giới thiệu chung vùng than bùn Đặc dụng U Minh_Cà Mau 1.2 Môi trường sinh thái vai trò vùng đất than bùn 1.2.1 Tầm quan trọng đất than bùn tâm1.2.2 HọcMối liệuliênĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên hệ với tượng “Hiệu ứng nhà kính” 10cứu 1.3 Mối liên hệ thay đổi mực thủy cấp, độ chua đất hàm lượng 11 chất hữu đến tốc độ khống hóa Cacbon 1.3.1 Q trình khống hóa Cacbon t ại đất than bùn 11 1.3.2 Ảnh hưởng mực thủy cấp, hàm lượng chất hữu tới tốc độ 11 khống hóa Cacbon 1.3.2.1 Mối liên hệ mực thủy cấp đến pH, độ chua đất độ dẫn 11 điện (EC) 1.3.2.2 Ảnh hưởng mực thủy cấp lên phóng thích Cacbonic 12 1.3.2.3 Mối liên hệ hàm lượng chất hữu giải phóng khí 13 Cacbonic (CO 2) PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 16 2.1 Phương tiện nghiên cứu 2.2 Phương pháp thực 16 2.2.1 Bố trí thí nghiệm 2.2.2 Các tiêu thu thập 18 2.2.3 Phương pháp thực 19 2.2.3.1 Đo hô hấp vi sinh vật 2.2.4 Phương pháp xử lý số liệu 20 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Ghi nhận tổng quát 3.2 Nhận xét tiêu phân tích 3.2.1 Khảo sát ảnh hưởng thay đổi thủy văn (mực thủy cấp) đến độ chua đất 3.2.2 Khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ phân hủy chất hữu khống hóa Cacbon Vi sinh vật tầng than bùn 3.2.2.1 Khảo sát hàm lượng khí Cabonic sinh hoạt động phân hủy chất hữu tầng than bùn khác 3.2.2.2 Sự tương quan pH đất tiến trình khống hóa Cacbon KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 21 22 27 27 28 31 32 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Trung 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐẤT THAN BÙN NHIỆT ĐỚI 1.1.1 Nguồn gốc hình thành Theo điều tra nhà khoa học giới trữ lượng than bùn vào khoảng 300 tỷ chiếm 1/5 diện tích bề mặt Trái Đất vùng nhiệt đới chiếm khoảng 30 triệu Khu vực đầm lầy nơi tạo điều kiện dẫn tới tích lũy vật liệu hữu kết làm giảm tốc độ phân hủy xác bã động thực vật bên vi sinh vật Sự phân hủy điều kiện ngập nước nhiều thực nhờ nhóm như: nấm, vi khuẩn kị khí, tảo hay số dạng điển hình động vật vi sinh nước (Brady, 1990) Những vi sinh vật phân hủy chất hữu điều kiện yếm khí giải phóng khí trung gian như: Hydrosulfur (H2S), Metan (CH4), Amoniac (NH3), Cacbonic (CO2) hình thành nên mùn Q trình tích lũy chất hữu bị phân hủy khơng hồn tồn điều kiện yếm khí dẫn tới hình thành than bùn Các điều kiện tự nhiên đóng vai trò quan trọng hình thành than bùn địa hình (than bùn thường hình thành nơi trũng thấp), khí hậu (nơi có lượng mưa ẩm độ cao), chế độ thủy văn (thường hình thành điều kiện ngập úng kéo dài), tínhĐH chất hóa họcThơ đất@ (độTài chualiệu cao, tình thấp, tâm Học liệu Cần họctrạng tậpdinh vàdưỡng nghiên cứu thiếu hụt oxy), vi sinh vật (hoạt động vi sinh vật hiếu khí bị giảm) thời gian Trong điều kiện nhiệt đới ẩm, nơi có lượng mưa cao lượng bốc dẫn đến hình thành than bùn vùng rộng lớn nơi địa hình thấp thường nằm sông gần biển số trường hợp nơi nằm sâu nội địa 1.1.2 Vị trí, quy mơ đất than bùn nhiệt đới khu vực Đơng Nam Á Trong hai nhóm đất than bùn chia thành: nhóm than bùn nhiệt đới nhóm than bùn ơn đới Trong thời điểm báo cáo đặc tính nhóm than bùn nhiệt đới so với loại khác (Radjagukuk, 1985) Hiện ước tính tổng số khu vực đất than bùn nhiệt đới khoảng 30-45 triệu ha, chiếm khoảng 10-12% toàn cầu (Immirzi & Maltby, 1992) PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bảng 1.1 Bảng số liệu thống kê nguồn đất than bùn nhiệt đới Vùng Trung Mỹ Nam Mỹ Châu Phi Châu Á Đông Nam Á Châu Đại Dương Tổng Diện tích trung bình (1000ha) 2.437 4.037 2.995 2.351 26.435 40 38.295 (Nguồn Immirzi Maltby, 1992; Rieley et al.,1996) Đất than bùn khu vực Đông Nam Á hình thành hầu hết vị trí có độ cao cao so với mực nước biển, gần biển hay nằm sâu đất liền có độ dài lớn hàng trăm km dọc theo sông hay xuyên qua lưu vực sông Đất than bùn Đông Nam Á chiếm 26 triệu (khoảng 69% tổng diện tích đất than bùn nhiệt đới) Diện tích phát triển nhiều vùng biển phía Đơng Kalimanta, West Papua, Papua New Guinea, Brunei, Malaysia, Sabah, Sarawak, Đông Nam Thái Lan, Philippin, Indonesia Bảng 1.2 Bảng số liệu thống kê đất than bùn Đông Nam Á Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Vùng Indonesia Malaysia Papua New Guinea Thái Lan Brunei Việt Nam Philipines Tổng Diện tích trung bình (1000ha) 18.963 2.730 1.695 64 110 24 10 23.596 (Nguồn Immirzi Maltby, 1992; Rieley et al.,1996) 1.1.3 Đặc điểm vùng đất than bùn Việt Nam 1.1.3.1 Đặc điểm hình thành Than bùn hình thành chủ yếu xác lồi thực vật thủy sinh tích lũy điều kiện ngập nước, tình trạng thái bán phân hủy chưa phân hủy Theo Hồ Chín Võ Đình Ngộ (1991) cho khác với đơn vị trầm tích khác, than bùn khơng trải qua giai đoạn xâm thực, vận tải trầm tích mà tích tụ nơi thực vật phát triển Thảm thực vật bề mặt PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com - >80 cm: sét xám xanh Mực thủy cấp: 70 cm tầng khoáng (C) (07/05) Rừng cháy, khơng than bùn 0-15 cm: sét nâu, đốm rỉ nâu đỏ, chất hữu bán phân hủy - 15-70 cm: sét xám xanh, jarosite - 70 cm: sét xám xanh, không đốm Lấy mẫu: 0-15 cm (A), 15-45 cm (B) - Mực thủy cấp: 30 cm - 0-30 cm: thịt - Từ trạm gát vào nơi lấy mẫu khoảng 300 bước chân - 0-30 cm: than bùn - 30-50 cm: jarosite - > 50 cm: sét xám xanh Lấy mẫu 0-10 cm (A), 10 cm tầng jarosite (B) - Thủy cấp 30 cm (07/05) - 0-30 cm (50 cm): than bùn - 30 - >100 cm: jarosite - 30-100 cm:sét Thơ xám xanh, Trung tâm Học liệu ĐH Cần @ có Tài- liệu Thủy học cấp: 70tập cm nghiên cứu jarosite - Mực thủy cấp > 100 cm Lấy mẫu 0-30 cm (A), 20-50 cm (B) Lấy mẫu tầng mặt (A), 10 cm tầng khoáng (B) tầng khoáng (C) (07/05) 2.2.2 Các tiêu thu thập bao gồm + Ẩm độ + Hàm lượng chất hữu tầng than bùn + pH H2O EC (dung dịch trích mẫu tươi) + Acid tổng Al3+ trao đổi + Hơ hấp vi sinh vật đo tiêu CO2 + Ghi nhận thay đổi mực thủy cấp ngồi đồng thời điểm lấy mẫu phân tích 2.2.3 Phương pháp thực 2.2.3.1 Đo hô hấp vi sinh vật Các mẫu sau lấy đồng xác định ẩm độ, hàm lượng chất hữu trữ lạnh trước làm thí nghiệm hô hấp Khi tiến hành tất PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Trung mẫu đưa ẩm độ 80% (ẩm độ tối đa tất mẫu), Điều chỉnh ẩm độ cách thêm nước vào theo công thức tính: W1(100 – H1) = W2(100 – H2) Trong đó: W1, W2 khối lượng nước có mẫu trước sau điều chỉnh H H2 ẩm độ đất trước sau điều chỉnh Ø Các bước thực hiện: - Cân 10g đất cho vào ống ly tâm Để chai bi chứa sẵn 10ml NaOH 0.1N vào ống ly tâm, đậy nắp ống ly tâm lại đem ủ nhiệt độ phòng - Lấy tiêu CO2 thời điểm 3ngày, 7ngày, 14ngày, 21ngày 28ngày sau ủ (NSKU) - Phương pháp phân tích CO2: Cho 1ml BaCl2 3N giọt phenoltalein 10/00 vào bình tam giác chứa sẵn 1ml NaOH 0.1N (đã hấp thụ khí CO phóng thích từ đất) để kết tủa lượng CO2 hấp thu NaOH 0.1N Sau thêm 34 giọt dd chất thị màu, đem chuẩn độ với H2SO4 0.01N để xác định lượng NaOH 0.1N dư lại lọ thuỷ tinh tham gia phản ứng với CO2 Phản ứng kết thúc chất thị chuyển từ màu đỏ sang không màu - Thay dung dịch NaOH 0.1N lặp lại bước thí nghiệm cho phân tích TínhHọc tốn kết quả:ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu tâm liệu mgCO2 / kg dat = (Vblank – V mẫu) *[H2SO4] * 10 * 22 * (1000/2) Vblank : thể tích H2SO4 chuẩn mẫu Blank Vmẫu : thể tích H2SO4 chuẩn mẫu thật [H2SO4]: nồng độ H2SO4 0.01N 10: hút ml từ tổng số 10 ml NaOH để chuẩn độ 22: đương lượng CO2 (mg) tương ứng với đương lượng H2SO4 dùng chuẩn độ (1000/2): tính cho kg đất (1000g) từ 2g đất đem ủ 2.2.3.2 Các tiêu khác - Ẩm độ, hàm lượng chất hữu xác địng phương pháp sấy 1050C 550 0C CHC (%) = (W 105 - W 550 )*100/W mẫu khô ( Với W mẫu khô = W105 – W cốc) - pH, EC đo dung dịch trích nước khử khống theo tỉ lệ 1:2.5 2.2.4 Phương pháp xử lý số liệu Sử dụng phần mềm Word, Excel, MSTATC, MINITAB để xử lý số liệu PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Trung 3.1 GHI NHẬN TỔNG QUÁT Thực tế khảo sát đất tiến hành thí nghiệm ghi nhận số kết sau: Vùng nghiên cứu khu vực rừng tràm U Minh Hạ_Cà Mau, đất có đơn vị dẫn đồ đất than bùn_phèn hình thành trầm tích đầm lầy nội địa hay dòng sơng cổ Vì vậy, nhìn chung hai lần lấy mẫu có thay đổi mực thủy cấp từ ảnh hưởng đến phèn tiềm tàng tầng khoáng bên lớp than bùn Nhìn chung, địa điểm lấy mẫu có mực thủy cấp vào đợt (I) thấp (tính từ mặt đất) so với vào đợt hai (II) (Bảng 3.1), từ dẫn đến khác độ chua tầng đất khoángvà tầng than bùn diện tầng khoáng cụ thể sau: • Lấy mẫu vào mùa khô (đợt I) mực thủy cấp xuống thấp điều kiện để oxy dễ dàng thâm nhập xuống sâu bên tầng khoáng nơi có chứa Pyrite Khi mực thủy cấp hạ thấp, tiến trình oxy hóa chua hóa diễn (Đỗ Thị Thanh Ren, 1998) kèm theo pH đất giảm cách nhanh chóng • Khi mực thủy cấp lên cao vào đợt lần hai (II) lấy mẫu, đất lúc chuyển tâm Học liệu ĐH Thơ họcTuy tậpnhiên, nghiên cứu nhanh chóng từ Cần trạng thái oxy@ hóaTài sang liệu dạng khử thời điểm mực thủy cấp bắt đầu dâng cao, độ chua hình thành tiến trình oxy hóa pyrite trước theo mực nước ngầm khuếch tán lên tầng than bùn bên làm giảm pH lớp than bùn diện tầng khoáng Cũng điều kiện mực thủy cấp khác đưa đến nhân tố làm ảnh hưởng đến tốc độ khống hóa chất hữu đất ẩm độ đất, hoạt động nhóm vi sinh vật háo khí hay yếm khí khác hai đợt lấy mẫu So sánh lượng khí Cacbonic hình thành tiến trình khống hóa than bùn mẫu lấy hai thời điểm khác nhau, lượng CO2 phóng thích từ than bùn đợt lấy mẫu vào mùa khô cao so với mẫu lấy vào đầu mùa mưa (Số liệu trình bày phần sau) Thí nghiệm tiến hành hai thời điểm nhiên, mẫu thu rừng nên khó lấy xác lại mẫu địa điểm đầu Do tiến hành phân tích mẫu xác định tướng ứng giũa hai lần lấy mẫu Trong điểm số 4, có pH hai đợt lấy mẫu khơng có khác biệt thống kê nên khơng tiến hành làm thí nghiệm hơ hấp đất PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 3.2 NHẬN XÉT CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH 3.2.1.Khảo sát ảnh hưởng thay đổi thủy văn (mực thủy cấp) đến độ chua đất Bảng 3.1 Mực thủy cấp điểm lấy mẫu rừng đặc dụng U Minh Hạ Điểm Đợt I Đợt II Độ dày tầng than bùn(cm) - 70 - 40 - 70 - 40 0 - 30 Thủy cấp* (cm) - 65 - 70 - 100 - 70 - 30 - 100 Độ dày tầng than bùn(cm) - 50 - 40 - 70 - 40 0 - 30 Thủy cấp* (cm) - 20 - 10 - 70 - 70 - 30 - 70 * Mực thủy cấp xác định từ mặt đất trở xuống gặp mạch nước ngầm Trung tâm Học liệuUĐH Thơ học cứu Tại rừng MinhCần Hạ, mực thủy@ cấpTài thayliệu đổi theo địatập hình phụ nghiên thuộc vào độ dày tầng than bùn Ở khu vực rừng bị cháy trước đây, địa hình đất thấp có tầng than bùn mỏng nên thường có mực thủy cấp cao khu vực bị cháy không bị cháy Từ bảng số liệu ta thấy, so sánh đợt lấy mẫu mực thủy cấp cao đạt tới vào đợt II, cụ thể điểm có mực thủy cấp lên cao từ -10 đến -20cm Còn thời điểm có mực thủy cấp hạ mức thấp vào mẫu thu đợt I cụ thể điểm 6, mực thủy cấp hạ thấp xuống mét Nhìn chung tổng quát mực thủy cấp vào đợt I hầu hết điểm lấy mẫu thấp so với đợt lấy mẫu lần hai, trừ số điểm có mực thủy cấp khơng thay đổi đáng kể điểm Mực thủy cấp vào mùa khô thấp so với độ dày tầng than bùn Sự thay đổi mực thủy cấp theo thời gian đưa đến tầng khoáng bên lớp than bùn trạng thái oxy hóa khử khác (Hình 3.1) Nhìn chung, pH đất vào đợt lấy mẫu lần II thấp có khác biệt ý nghĩa so với pH đất vào đợt đầu Điểm 1, 2: pH khác biệt hai đợt mực thủy cấp cao vào đợt lấy mẫu thứ tạo điều kiện cho độ chua khếch tán mao dẫn từ tầng khoáng lên tầng than bùn bên Các điểm 3, 6: pH không khác biệt hai đợt lấy mẫu mực thủy cấp thấp ( 60%) Tương quan pH va CO2 mẫu đợt II 3nsku Linear (3nsku) Lượng CO2 (mg/kg đất) 2500 28nsku Linear (28nsku) 2000 y = -1100x + 6211.3 1500 R = 0.7152 1000 y = -408.96x + 2592.6 R = 0.3946 500 pH Trung tâm Học liệu ĐH= ns CầnP28nsku Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu * P 3nsku < 0.01 Hình 3.7 Mối tương quan pH đất lượng khí CO2 tầng mặt (Nhóm 1) điểm đợt II 4500 Lượng CO2 (mg/kg đất) 4000 3500 3000 2500 y = -1003.2x + 6538.8 2000 R = 0.0944 1500 1000 y = 436.86x - 1048.5 500 R = 0.0352 pH 0 * P 3nsku = ns P28nsku < 0.01 Hình 3.8 Mối tương quan pH đất lượng khí CO2 tầng tầng khống (Nhóm 2) điểm đợt II PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Tương tự kết nhóm mẫu lấy đợt I, kết trình bày trình bày hình 3.7 3.8 cho thấy pH có tương quan nghịch với lượng CO2 nhóm mẫu lấy vào đầu mùa mưa So sánh hai đợt lấy mẫu, tương quan pH CO2 tầng than bùn tầng khoáng (tầng B) đợt lấy mẫu thứ hai thấp Kết vào thời điểm lấy mẫu, mực thủy cấp cao vị trí lấy mẫu số làm giảm hàm lượng oxy khuếch tán tầng than bùn Điều ảnh hưởng đến kết tương quan mức độ thống khí tốc độ khống hóa Cacbon vị trí lấy mẫu mẫu so sánh với hệ số tương quan đất đợt lấy mẫu vào đầu mùa khô Kết lần cho thấy mực thủy cấp đồng giữ vai trò quan trọng định tốc độ phân hủy than bùn tự nhiên Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Trung 4.1 KẾT LUẬN Khi mực thủy cấp hạ xuống thấp vào mùa khô, tạo điều kiện thống khí cho tầng Pyrite tầng khống bị oxy hóa thành phèn hoạt động làm cho pH đất giảm Và bắt đầu vào đầu mùa mưa, độ chua hình thành suốt mùa khơ trước mao dẫn theo mực nước ngầm lên tầng than bùn bên làm giảm pH đất Giả thuyết đặt cho đề tài pH giảm làm giảm hoạt động khống hóa Cacbon mức độ giảm pH mẫu thí nghiệm chưa cho thấy kết Do pH đất giảm nằm khoảng tối ưu cho hoạt động Vi sinh vật Thay vào đó, rõ ràng ta thấy pH yếu tố gián tiếp đánh giá tầng đất có bị ngập nước hay khơng mực thủy cấp yếu tố định hoạt động Vi sinh vật tốc độ khống hóa cacbon than bùn Do vấn đề quản lý mực thủy cấp đất than bùn quan trọng cần thiết 4.2 ĐỀ NGHỊ - Do chất lượng than bùn tầng khác nhau, nên cần đánh giá tốc độ tâm Học liệu @tầng Tài liệu tập nghiên cứu khống hóaĐH ChấtCần hữu cơThơ cho than bùn học khác - Bố trí thí nghiệm điều kiện phòng thí nghiệm, sử dụng mẫu than bùn điều chỉnh mức độ pH khác để đánh giá ảnh hưởng độ chua đến tốc độ khống hóa Cacbon than bùn - Cần thực nghiên cứu với số lượng mẫu lớn với nhiều thời gian lấy mẫu khác để đánh giá rõ thay đổi mực thủy cấp, pH tầng than bùn ảnh hưởng hai yếu tố đến tốc độ khống hóa than bùn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Aaby, B and H.Tauber 1975 Rate of peat formation to humiffication and loal invironment, as shown by studies of a raised bog in Denmark, Boreas Abdul, H., Muhammad Haridi and et all 01/2001 Effect of Land use_Change Tropical peat soil on the Microbial Population and Emmission of Greenhouse Gases Chemosphere – Global Change science Anderiesse, J.P 1998 Nature and Management of Tropical peat soil FAO Soils bulletin 59 FAO Rome Anshari, G., A.P.Kershaw., S Van der Karrs 2001 A late Pleitocene and Holocene pollen and charcoal record from peat swamp, Late sebtarum Wildlife Reserve, West Kalimantan, Indonesia, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeocology 171:213-228 Anshari, G., A.P.Kershaw., S Van der Karrs, S.Jacobsen 2004 Environmental Change and peatland forest dynamics in the Lake sentarum area, West Kalimantan, Indonesia, Journal of Quaternary Science19 (7): 637-655 Brady, M.A.2002 Peat accumulation in Sumatra: Does clymo smodel apply In: Rieley, J.O and S.E.Page Proceeding of the International symposium on Tropical peatland, Jakarta Brady, N.C 1990 The Nature and Property of Soil MacMillan, Publishing company Newyork Buckton., S.T.,Nguyen Cu, Ha Quy Quynh and Nguyen Duc Tu 1999 The conversation of key wetland sies in the Mekong Delta Ha Noi: Birdlife International Viet Nam programme Chương trình hợp tác bảo tồn Đất than bùn Cà Mau 8/2007 Trường Đại học Cần Thơ Dương Minh Viễn 2003 Giáo trình thổ nhưỡng Tủ sách khoa Nông Nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ Dương Minh viễn ctv 10/2007 Giáo trình thực tập Sinh thái sinh học Đất Trường Đại học Cần Thơ Đất Việt Nam 2000 Hội khoa học đất Việt Nam NXB Nông Nghiệp Hà Nội Đỗ Cảnh Dương 2004 Giáo trình địa chất mỏ than dầu khí đốt NXB Khoa học Kỹ thuật Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Hà Nội Đỗ Thị Thanh Ren Nguyễn Mỹ Hoa 1998 Các trở ngại đất cách quản lý Bộ môn Khoa học Đất FAO/UNESCO 1974 Soil Map of the World 1: Legend UNESCO Paris Gorham, E 1991 Northern peatland: Role in the Carbon cycle probable respoinses to global Warming, Ecologycal Application1(2): 182-195 Hồ Chín Võ Đình Ngộ 1979 Quy luật phân bố than bùn Đồng Sông Cửu Long Tập san Khoa học Công Nghệ Immirzi, C.P., E.Maltby, R.S Clymo 1992 The global status of peatlands and their Role in the Carbon Cyling- A report for Friends of the Earth by Westland Ecosytems Reseach Group, University of Exetr Report No.11 145pp.,Friend Institude Rotterdam Immiri C.D, Maltby E., R.J.Safford.(eds) 1996 Tropical lowland peatland of Southeast AsianProceeding of aWorkshop on intergrated planning and management of tropical lowland peatlands, IUCN, Gland 249pp Lisa, R.Belyea and R.S.Clymo 2001 Feedback control of the rata of peat formation The Royal Society Lê Huy Bá 1982 Những vấn đề đất phèn Nam Bộ NXB Tp Hồ Chí Minh PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Lê Huy Bá 1996 Sinh thái môi trường Đất NXB Nơng Nghiệp Tp Hồ Chí Minh.Hội Khoa học đất Việt Nam 2000 Đất Việt Nam NXB Nông Nghiệp Hà Nội Lê Huy Bá 2000 Sinh thái môi trường đất NXB Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh Moore T.R., Roulet.N.T and Knowles.R 1990 Spatial and temporal variation of Mathane flux from subarctic northen boreal fens Global biogeochemical Cycle Nguyễn Mỹ Hoa Trần Bá Linh 2007 Giáo trình thực tập Hóa lý Đất Trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng 1999 Giáo trình đất Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Nguyễn Như Hà 2006 Giáo trình thổ nhưỡng nơng hóa.Nhà Xuất Bản Hà Nội.Hà Nội Phùng Trung Nhân Võ Đình Ngộ 1990 Đặc điểm hình thành mỏ than bùn Tập san Khoa học Công Nghệ Radjagukuk, B 1985 Prospect of peat exploitation in Indonesia in: Tropical peat resources – Prospect and Potential International peat Soceity Proceeding of Symposium ạt Kingston Jamaica 99-112pp Sổ tay phân tích đất, nước, phân bón trồng 1998 Viện Thổ nhưỡng Nơng hóa Sudip, M Reiner W and Paul.L.G 03/2003 Gobal Inventory of Wetlands and their Role in the Carbon cycle ZEF Discussion Papers on Development Policy No.64 Center for development research, Bonn 44pp Tadano, T and S Yoshida 1978 Chemical changes in submerged soils and their effect on rice growth Soil and Rice P.O.Box 933 Manila Phillippines Thái Công Tụng 1969 Thỗ nhưỡng học đại cương Đại Học Nông Nghiệp I Tô Phúc Tường 1993 An overview of water management of acid sulfate soil In selected papers of Hồ Chí Minh City Symposium on acid sulfate soils International Tnstitude for Land Reclaimation and Improvement/ IRRI the Netherland Tơn Thất Trình 1971 Nơng học đại cương Nhà xuất Đại Học Sư Phạm Trần Văn Chính 2006 Giáo trình Thổ nhưỡng học NXB Nơng Nghiệp Hà Nội Trần Kim Tính 1999 Reduce chemistry of acid sulfate soils Reducetion rates and influence of rice cropping Swedish University of Agricultural Sciences Trần Kim Tính 2003 Giáo trình thổ nhưỡng Tủ sách Đại Học Cần Thơ.Trường Đại Học Cần Thơ Trần Mạnh Trí 1991 Căn phân loại đất than bùn Tạp chí Khoa học Cơng Nghệ Võ Thị Gương 2001 Giáo trình phì nhiêu đất phân bón Võ Thị Gương 2004 Bài giảng chất hữu độ phì nhiêu đất Khoa Nơng Nghiệp Trường Đại Học Cần Thơ Võ Thị Gương 2007 Giáo trình Chất Hữu Cơ đất Khoa Nông Nghiệp&Sinh học Ứng dụng Trường Đại Học Cần Thơ Võ Đình Ngộ, Nguyễn Siêu Nhân Đoàn Sinh Huy 1991 Thành phần đất than bùn Tập san Khoa học Công Nghệ Wakao, N., M.Mishina, Y.Sakurai and H.Shiota 1984 Bacterial pyrite oxidation III Adsorption of Thiobacillus ferrooxidans on silid surface and its effect on iron release from pyrite Yoshida, S 1981 Cơ sở khoa học lúa The International Rice Research Institude Los Banos Phillippines Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ... http://www.fineprint.com Luận văn tốt nghiệp kèm theo đây, với đề tựa ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY ĐỔI MỰC THUỶ CẤP VÀ ĐỘ CHUA ĐẤT ĐẾN TỐC ĐỘ KHỐNG HĨA CACBON CỦA LỚP THAN BÙN TẠI U MINH HẠ_CÀ MAU , Trương Thị Huyền Trang... DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY ĐỔI MỰC THUỶ CẤP VÀ ĐỘ CHUA ĐẤT ĐẾN TỐC ĐỘ KHOÁNG HÓA CACBON BÙN Trung tâm Học li u ĐH CầnCỦA Thơ LỚP @ TàiTHAN li u học... Trên giới có nhi u nghiên c u ảnh hưởng mực thủy cấp đến tốc độ phân hủy lớp than bùn Khi mực thủy cấp lên cao thấp ảnh hưởng đến phân hủy đất than bùn Than bùn nơi dự trữ nguồn Cacbon khổng lồ,
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG của sự THAY đổi mực THUỶ cấp và độ CHUA đất đến tốc độ KHOÁNG hóa CACBON của lớp THAN bùn tại u MINH hạ cà MAU , ẢNH HƯỞNG của sự THAY đổi mực THUỶ cấp và độ CHUA đất đến tốc độ KHOÁNG hóa CACBON của lớp THAN bùn tại u MINH hạ cà MAU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay