ẢNH HƯỞNG của PHÂN hữu cơ đến đặc TÍNH vật lý đất và NĂNG SUẤT CHÔM CHÔM tại HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH bến TRE

54 28 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:45

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG o0o LÂM KHẮC HUY ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ ĐẾN ĐẶC TÍNH VẬT LÝ ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT CHƠM CHƠM TẠI HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ, 2011 i Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG o0o Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ ĐẾN ĐẶC TÍNH VẬT LÝ ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT CHÔM CHÔM TẠI HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ths Châu Thị Anh Thy Lâm Khắc Huy MSSV: 3073475 Lớp: Khoa học đất 33 Cần Thơ, 2011 ii Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT o0o XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Xác nhận đề tài: “Ảnh hưởng phân hữu đến đặc tính vật lý đất suất chôm chôm huyện Chợ Lách – Bến Tre” Do sinh viên: Lâm Khắc Huy MSSV: 3073475 Lớp Khoa học đất khóa 33 Khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Cần Thơ thực Nhận xét cán hướng dẫn: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………… Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2011 Cán hướng dẫn iii Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT o0o XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Xác nhận đề tài: “Ảnh hưởng phân hữu đến đặc tính vật lý đất suất chơm chôm huyện Chợ Lách – Bến Tre” Do sinh viên: Lâm Khắc Huy MSSV: 3073475 Lớp Khoa học đất khóa 33 Khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Cần Thơ thực Ý kiến Bộ Môn: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………… Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2011 iv Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT o0o XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG BÁO CÁO Hội đồng chấm báo cáo luận văn tốt nghiệp chấp thuận đề tài: “Ảnh hưởng phân hữu đến đặc tính vật lý đất suất chơm chơm huyện Chợ Lách – Bến Tre” Do sinh viên: Lâm Khắc Huy MSSV: 3073475 Lớp Khoa học đất 33 Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Cần Thơ thực bảo vệ trước hội đồng ngày 09 tháng 06 năm 2011 Luận văn tốt nghiệp hội đồng đánh giá mức…………………………… Ý kiến hội đồng: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………… Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2011 Chủ tịch hội đồng v Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only TIỂU SỬ CÁ NHÂN Họ tên: Lâm Khắc Huy Ngày sinh: 19/05/1988 Nơi sinh: Thạnh Phú – Bến Tre Sinh viên lớp : Khoa Học Đất, khóa 33 MSSV : 3073475 Họ tên cha: Lâm Văn Huệ Họ tên mẹ: Phan Thị Thu Năm 2007: Tốt nghiệp trường THPT Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre Năm 2007–2011: học trường Đại học Cần Thơ, khoa Nông Nghiệp SHƯD Tốt nghiệp kỹ sư Khoa học đất năm 2011 vi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only LỜI CẢM TẠ Chân thành biết ơn! Cô Võ Thị Gương & Châu Thị Anh Thy tận tình hướng dẫn đóng góp nhiều ý kiến để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Anh Nguyễn Hồng Giang anh, chị Phòng thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Đất giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn Q Thầy, Cơ Trường Đại Học Cần Thơ tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi suốt khóa học Thầy Trần Bá Linh - cố vấn học tập quan tâm, động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập Chân thành cảm ơn! Các bạn sinh viên lớp Khoa Học Đất 33, Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ động viên, cung cấp tài liệu kinh nghiệm quý báu cho thời gian học tập thực luận văn Lâm Khắc Huy vii Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only MỤC LỤC DANH SÁCH BẢNG x DANH SÁCH HÌNH xi ĐẶT VẤN ĐỀ i Chương LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Điều kiện tự nhiên 1.2 MỘT SỐ ĐẶC TÍNH THỰC VẬT CÂY CHƠM CHƠM VÀ HIỆN TRẠNG CANH TÁC CHÔM CHÔM TẠI HUYỆN CHỢ LÁCH, BẾN TRE 1.2.1 Một số đặc điểm sinh lý – sinh thái 1.2.2 Các giống chôm chôm 1.2.3 Hiện trạng canh tác chôm chôm huyện Chợ Lách, Bến Tre 1.3 SỰ SUY THOÁI ĐẤT 1.3.1 Sự suy thối mặt hóa học 1.3.1.1 pH đất 1.3.1.2 Chất hữu đất 1.3.2 suy thoái mặt lý học 12 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 2.1 ĐIỀU TRA KỸ THUẬT CANH TÁC VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH LÝ – HĨA HỌC CỦA ĐẤT VƯỜN CHÔM CHÔM 14 2.2 BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM 14 2.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH .15 2.4 CÁC PHƯƠNG TIỆN VÀ VẬT TƯ HỖ TRỢ 18 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19 3.1 THỰC TRẠNG CANH TÁC 19 3.2 HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ TRONG VIỆC CẢI THIỆN TÍNH CHẤT HĨA HỌC ĐẤT 21 3.2.1 pH đất .21 3.2.2 Hàm lượng chất hữu đất 22 3.3 HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ ĐẾN TÍNH CHẤT LÝ HỌC ĐẤT 24 3.3.1 Dung trọng đất: .24 viii Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 3.3.2 Độ bền đất 25 3.3.3 Lượng nước hữu dụng đất 26 3.4 HIỆU QỦA CỦA PHÂN HỮU CƠ TRONG CẢI THIỆN NĂNG SUẤT CHÔM CHÔM 28 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .30 4.1 KẾT LUẬN .30 4.2 ĐỀ NGHỊ 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 PHỤ CHƯƠNG 36 ix Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only DANH SÁCH BẢNG Bảng Tựa bảng Trang Hàm lượng dưỡng chất loại phân hữu làm thí nghiệm (Lê Đình Tấn Tài, 2009) 15 Thể tích nước cần để làm ẩm lượng đất khơ ngồi đồng cho lọai đất khác 16 Một số đặc tính hóa lý đất mẫu đất đầu vụ vườn chôm chôm thí nghiệm(Châu Thị Anh Thy, 2010) Kết khảo sát tình hình canh tác chơm chơm huyện Chợ Lách, Bến Tre chôm chôm huyện Chợ Lách, Bến Tre 18 Ảnh hưởng phân hữu đến lượng nước hữu dụng đất tầng 0-10 cm 27 Năng suất chôm chôm mùa vụ 2008 2011 28 x 20 20 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Nhìn chung, suất chôm chôm mùa vụ năm 2011 đạt mức cao gấp đôi so với mùa vụ năm 2008 Điều cho thấy hiệu việc bón phân cân đối bổ sung phân hữu cải thiện độ phì nhiêu đất, nâng cao suất chơm chơm Vì để trì độ phì nhiêu đất ổn định suất trồng canh tác theo hướng bền vững việc bón phân hữu cần thiết (Võ Thị Gương, 2004) Cần khuyến cáo nông dân giảm hàm lượng phân vô bón bổ sung phân hữu cơ, nhằm hạn chế tình trạng đất ngày bị suy thoái đưa suất chôm chôm ngày đạt hiệu cao đem lại lợi nhuận cao cho bà nông dân 29 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN Qua trình khảo sát kết phân tích trở ngai đất liếp lâu năm trồng chôm chôm huyện Chợ Lách – Bến Tre cho thấy: - Nơng dân có tập qn sử dụng phân vô với liều lượng cao đặc biệt phân đạm, bình quân 440kg/ha dẫn đến suy giảm nghiêm trọng tính chất vật lý hóa học đất: - pH đất thấp (
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG của PHÂN hữu cơ đến đặc TÍNH vật lý đất và NĂNG SUẤT CHÔM CHÔM tại HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH bến TRE , ẢNH HƯỞNG của PHÂN hữu cơ đến đặc TÍNH vật lý đất và NĂNG SUẤT CHÔM CHÔM tại HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH bến TRE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay