ẢNH HƯỞNG của PHÂN hữu cơ (COMPOST) lục BÌNH lên NĂNG SUẤT RAU MUỐNG và cải THIỆNTÍNH CHẤT hóa học đất PHÈN ở hòa AN PHỤNG HIỆP hậu GIANG

50 41 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG PHAN QUỐC THĂM ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ (COMPOST) LỤC BÌNH LÊN NĂNG SUẤT RAU MUỐNG VÀ CẢI THIỆN TÍNH CHẤT HĨA HỌC ĐẤT PHÈN Trung tâm Học Ở liệu ĐH AN Cần- Thơ @ Tài liệu -học tậpGIANG nghiên cứu HÒA PHỤNG HIỆP HẬU Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ, 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ (COMPOST) LỤC BÌNH LÊN NĂNG SUẤT RAU MUỐNG VÀ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu CẢI THIỆN TÍNH CHẤT HĨA HỌC ĐẤT PHÈN Ở HÒA AN - PHỤNG HIỆP - HẬU GIANG Giáo viên hướng dẫn: TS Dương Minh Viễn Ths Nguyễn Minh Phượng Sinh viên thực hiện: Phan Quốc Thăm MSSV: 3053195 Lớp: KHĐ31 Cần Thơ, 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI o0o XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Chứng nhận chấp thuận báo cáo luận văn tốt nghiệp Ngành Khoa Học Đất với đề tài: “Ảnh hưởng phân hữu (compost) lục bình lên suất rau muống cải thiện tính chất hóa học đất phèn Hòa An – Phụng Hiệp - Hậu Giang” Do sinh viên: Phan Quốc Thăm, MSSV: 3053195 thực hiên từ … đến Trung tâm Học ĐH Cần Nhận xét cánliệu hướng dẫn: Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Cần Thơ , ngày tháng năm 2009 Cán hướng dẫn i PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI o0o XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ QLĐĐ Xác nhận đề tài:“Ảnh hưởng phân hữu (compost) lục bình lên suất rau muống cải thiện tính chất hóa học đất phèn Hòa An – Phụng Hiệp - Hậu Giang” Do sinh viên: Phan Quốc Thăm - Lớp Khoa Học Đất K31- Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại học Cần Thơ thực từ 01/2009 đến 05/2009, Hòa An – Phụng Hiệp - Hậu Giang Bộ Môn Khoa Học Đất & QLĐĐ, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại học Cần Thơ Ý kiến Bộ Môn: Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Cần Thơ, ngày tháng năm 2009 ii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI o0o -NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG BÁO CÁO Hội đồng chấm báo cáo luận văn tốt nghiệp chấp thuận đề tài: “Ảnh hưởng phân hữu (compost) lục bình lên suất rau muống cải thiện tính chất hóa học đất phèn Hòa An – Phụng Hiệp - Hậu Giang” Do sinh viên: Phan Quốc Thăm, MSSV: 3053195 thực bảo vệ trước hội đồng ngày…tháng năm 2009 Luận văn tốt nghiệp hội đồng đánh giá mức:… Ý kiến hội đồng: Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Cần Thơ, ngày tháng năm 2009 Chủ tịch hội đồng iii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LÝ SỬ CÁ NHÂN o0o -Họ tên: Phan Quốc Thăm MSSV: 3053195 Lớp: Khoa Học Đất khoá 31 Năm sinh: 1984 Tại: Phong Thạnh - Cầu Kè – Trà Vinh Quê quán: Số 37 - Cả Chương - Phong Thạnh - Cầu Kè - Trà Vinh Là ông, bà: Họ tên cha: Nguyễn Văn Trạng Họ tên mẹ: Huỳnh Thị Đẹp Quá trình học tập: Năm 2004 tốt nghiệp trường PTTH Cầu Kè Vào trường Đại Học Cần Thơ năm 2005-2006, học ngành Khoa Học Đất Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu thuộc khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Khoa Học Đất năm 2009 iv PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố trước Tác giả luận văn Phan Quốc Thăm Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu v PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CẢM TẠ ͯỴ Bốn năm học trơi qua, gần học kỳ vừa học vừa làm việc, vừa nghiên cứu lý thuyết vừa tiến hành thực nghiệm, em hoàn thành xong đề tài luận văn tốt nghiệp"ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ (COMPOST) LỤC BÌNH LÊN NĂNG SUẤT RAU MUỐNG VÀ CẢI THIỆN TÍNH CHẤT HĨA HỌC ĐẤT PHÈN Ở HÒA AN - PHỤNG HIỆP - HẬU GIANG ” Đạt kết ngày hôm nay, em xin chân thành cảm ơn: Ø Cha mẹ anh, chị, em gia đình động viên, an ủi tạo điều kiện tinh thần vật chất cho em suốt trình học tập Ø Thầy Dương Minh Viễn trực tiếp hướng dẫn, bảo em suốt thời gian thực luận văn tốt nghiệp Ø Cô cố vấn học tập Nguyễn Mỹ Hoa, Cô Trịnh Thị Thu Trang thầy Nguyễn Minh Đông dạy, dìu dắt em suốt trình học tập trường Ø Cô Nguyễn Minh Phượng, anh Nguyễn Chí Tâm chị Ngơ Thị Hồng Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Thắm tất cán mơn đóng góp nhiều ý kiến q báu để đề tài em hoàn thiện Ø Gia đình anh Trần Thanh Phong hết lòng giúp đỡ em suốt trình thực đề tài Hòa An – Phụng Hiệp – Hậu Giang Ø Tập thể bạn lớp Khoa Học Đất K31 hết lòng giúp đỡ em bốn năm học qua Luận văn hồn thành khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Rất mong dạy Q Thầy Cơ, đóng góp chân thành bạn, có quan tâm đến vấn đề Trân trọng kính chào! Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2009 (Ký, ghi rõ họ tên) Phan Quốc Thăm vi PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TÓM LƯỢC Trên đất phèn pH thấp gây hại trực tiếp cho trồng ảnh hưởng gián tiếp đến hòa tan Al3+, Fe2+, Fe3+ độ hữu dụng lân tạo thành hợp chất khó tan với phosphate, nồng độ Al, Fe cao gây độc cho trồng Để tăng độ hữu dụng lân giảm độc chất Al, Fe, nhiều nghiên cứu cho nên bón lân kết hợp với phân hữu phân hữu có khả cung cấp thêm lân q trình khống hóa, bên cạnh phân tử hữu đính kết bề mặt khoáng sét ngăn cản hấp phụ ion phosphate khống sét đó, tạo phức bền với sắt, nhơm hoạt động có đất, ngăn cản tạo thành phosphate nhơm, sắt khó tan Đề tài “Ảnh hưởng phân hữu (compost) lục bình lên suất rau muống cải thiện tính chất hóa học đất phèn Hòa An – Phụng Hiệp - Hậu Giang” thực nhằm đánh giá hiệu cải thiện loại phân hữu sản xuất từ rễ lục bình kết hợp với chất thải nơng nghiệp khác bã bùn mía, xác mía, rơm, phân heo lên suất trồng độ phì nhiêu đất Đề tài tiến hành với hai thí nghiệm: Khảo sát khả khống hố háo khí yếm khí phân hữu lục bình đất phèn thí nghiệm đồng ruộng rau muống Kết thí nghiệm ủ khống hóa sau thời gian tháng cho thấy hàm lượng Pdt (ủ yếm khí), K+, Ca2+ nghiệm thức có bón phân hữu lục bình tăng lên rõ rệt so với nghiệm thức đối chứng khơng bón Q trình thấy hàmcứu Trung tâm Học liệuphân ĐHhữuCần Thơ @khống Tài hóa liệutrong họcủ háo tậpkhívàchonghiên lượng Pdt tăng lên rõ rệt nghiệm thức bón 10 tấn/ha phân RLB + PH + Rơm, hàm lượng nhơm trao đổi đất có bón phân hữu có xu hướng giảm khơng đáng kể Đối với hàm lượng Ndt kết ủ khống hóa cho thấy điều kiện háo khí hàm lượng NH4+ gia tăng có ý nghĩa nghiệm thức có sử dụng phân hữu (trừ nghiệm thức bón tấn/ha (RLB+BBM+XM) so với nghiệm thức đối chứng, điều kiện yếm khí có gia tăng NO3- nghiệm thức bón tấn/ha (RLB + PH + Rơm) so với nghiệm thức không sử dụng phân hữu Thí nghiệm đồng ruộng thực đất phèn Hòa An cho thấy, sử dụng phân hữu lục bình với liều lượng từ – 10 tấn/ha kết hợp với phân vô theo khuyến cáo có tác dụng làm gia tăng suất chiều cao rau muống Đối với độ phì nhiêu đất, qua vụ sử dụng phân hữu đất trồng rau muống cho thấy, hàm lượng Ca, Mg đất nghiệm thức sử dụng 5tấn/ha (RLB + BBM + XM) 10 tấn/ha (RLB + PH + Rơm) gia tăng có ý nghĩa so với sử dụng phân vơ Trong đó, hàm lượng CHC, K pH chưa thấy có cải thiện rõ rệt Kết đề tài bước đầu cho thấy việc sử dụng phân hữu đất phèn có hiệu cải thiện suất độ phì đất, chưa rõ rệt Điều thí nghiệm tiến hành qua vụ, cần có thí nghiệm dài hạn để đánh giá rõ hiệu cải thiện phân hữu suất trồng độ phì đất vii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com MỤC LỤC Trang XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN i XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ QLĐĐ ii NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG BÁO CÁO iii LÝ SỬ CÁ NHÂN iv LỜI CAM ĐOAN v LỜI CẢM TẠ vi TÓM LƯỢC vii MỤC LỤC viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT xi DANH SÁCH HÌNH xii DANH SÁCH BẢNG xiii ĐẶT VẤN ĐỀ xiv Chương LƯỢC TÀI LIỆU Trung tâm 1:Học liệuKHẢO ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên1cứu 1.1 Chất hữu 1.1.1 Khái niệm chất hữu 1.1.2 Nguồn gốc chất hữu 1.2 Phân hữu 1.2.1 Vai trò phân hữu 1.2.1.1 Vai trò phân hữu trồng 1.2.1.2 Vai trò phân hữu đất 1.3 Đất phèn 1.3.1 Sự phân bố đất phèn 1.3.2 Phân loại đất phèn 1.3.3 Đặc tính bất lợi đất phèn 1.3.4 Biện pháp cải tạo sử dụng đất phèn viii PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 3.3.2 Kết ủ khống hóa phân hữu điều kiện yếm khí: Ảnh hưởng lên dưỡng chất khống số tính chất hố học đất phèn Bảng 3.5 Hàm lượng NH4+, NO3- , K+ Ca2+ đất ủ yếm khí Nghiệm thức NH4+ (mg/kg) NO3- K+ Ca2+ (mg/kg) (meq/100g) (meq/100g) Đối chứng (không bón phân) 23.1 a 4.99 b 0.344 c 1.94 c tấn/ha phân rễ lục bình 23.9 a 7.08 b 0.399 a 2.32 a tấn/ha phân rễ + bã bùn mía + xác mía 22.6 a 5.62 b 0.402 a 2.31 a tấn/ha phân rễ + phân heo + rơm 25.9 a 11.4 a 0.404 a 2.20 ab 2,5 tấn/ha phân rễ + phân heo + rơm 25.7a 6.89 b 0.375 b 2.07 bc CV(%) 10.4 22.0 2.42 2.99 Qua số liệu từ bảng 3.5 cho thấy: Trung tâmHàm Họclượng liệuNH ĐH+ Cầnđất Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu sau thời gian ủ tháng nghiệm thức có bón phân hữu không khác biệt đáng kể so với nghiệm thức khơng bón Ngun nhân (1) pH đất thấp kết hợp với điều kiện yếm khí khơng hồn tồn (hoạt động khống hố chủ yếu nhóm vi sinh vật yếm khí thực hiện) nên q trình khống hố xảy yếu (2) điều kiện yếm khí khơng hồn tồn nên số NH4+ phóng thích từ q trình khống hố bị nitrat hố oxy khơng khí khuếch tán vào nước Trong trường hợp NO3- sau sinh lại bị khử điều kiện yếm khí thành N2O N2 Đối với nghiệm thức bón tấn/ha phân rễ lục bình + phân heo + rơm có hàm lượng NH4+ khơng khác biệt so với nghiệm thức lại có hàm lượng NO3- cao so với nghiệm thức khác Nguyên nhân hàm lượng đạm tổng số loại phân hữu cao bón với lượng lớn (5 tấn/ha) nên lượng đạm khoáng sinh nhiều so với nghiệm thức khác Như kết cho thấy bón tấn/ha phân rễ lục bình rễ lục bình + bã bùn mía + xác mía 2.5 tấn/ha rễ lục bình + phân heo + rơm đất lúa chưa cải thiện dinh dưỡng đạm sau vụ bón bón với tấn/ha rễ lục bình + phân heo + rơm có làm gia tăng đạm dễ tiêu đất Tuy nhiên nhận xét Trang 20 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com dựa kết khảo sát sau tháng ủ khơng có trồng lúa Trong điều kiện thực tế đồng ruộng có lúa khả NH4+ khống hố bị tiêu hao (do điều kiện yếm khí khơng hồn tồn) có khả xảy đạm khống hố sinh bị hấp thu bón phân hữu đất trồng lúa có hiệu cung cấp dinh dưỡng đạm cho lúa Xét mặt dưỡng chất khác cho thấy hàm lượng K+ đất sau thời gian ủ ba nghiệm thức bón loại phân hữu lục bình với liều lượng tấn/ha đạt cao khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng nghiệm thức bón 2,5 tấn/ha phân rễ lục bình + phân heo + rơm Hàm lượng Ca2+ đất sau thời gian ủ hai nghiệm thức có bón tấn/ha phân rễ lục bình nghiệm thức bón tấn/ha phân rễ + bã bùn mía + xác mía cao khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức lại trừ nghiệm thức có bón tấn/ha phân rễ lục bình + phân heo + rơm Riêng nghiệm thức có bón tấn/ha phân rễ lục bình + phân heo + rơm khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng khác biệt khơng ý nghĩa so với nghiệm thức có bón 2.5 tấn/ha phân rễ lục bình + phân heo + rơm Như vậy, kết ủ khống hóa đất phèn có sử dụng phân hữu cho thấy có + Trunggiatâm liệu K ĐH Thơđổi@ Tàikiện liệuyếm học cứu tăngHọc hàm lượng vàCần Ca2+ trao điều khítập môinghiên trường canh tác lúa Bảng 3.6 Hàm lượng Al 3+ P đất ủ yếm khí Al 3+ (meq/100g) P (mgP/kg) 8.94 a 12.1 c Khơng có số liệu 13.3 b tấn/ha phân RLB + BBM + XM 6.58 a 16.7 ab tấn/ha phân RLB + PH + Rơm Khơng có số liệu 18.5 a 8.78 a 12.9 b 28.2 12.3 Nghiệm thức Đối chứng ( khơng bón phân) tấn/ha phân RLB 2.5 tấn/ha phân RLB + PH + Rơm CV(%) RLB: Rễ lục bình BBM: Bã bùn mía PH: Phân heo XM: Xác mía Trang 21 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Qua số liệu từ bảng 3.6 cho thấy: Hàm lượng Al3+ đất sau thời gian ủ khác biệt có ý nghiệm thức mặt dù có bón thêm phân hữu giảm nhẹ so với nghiệm thức đối chứng Kết thống kê cho thấy nghiệm thức đối chứng có hàm lượng cao Sở dĩ bón phân hữu giúp giảm hàm lượng nhôm trao đổi đất phèn phân hữu có khả tạo phức với nhôm, nên làm giảm lượng nhôm trao đổi dung dịch, hạn chế khả gây cho trồng Hàm lượng lân dễ tiêu đất sau thời gian ủ biến thiên từ 12.1 đến 18.5 (mgP/kg) Hàm lượng lân dễ tiêu cao nghiệm thức ủ có bón tấn/ha phân RLB + PH + Rơm khác biệt khơng có ý nghĩa so với nghiệm thức bón tấn/ha phân RLB + BBM + XM khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức lại Điều chứng tỏ ủ yếm khí q trình khống hóa lân diễn theo hướng làm tăng hàm lượng lân dễ tiêu, đặc biệt nghiệm thức ủ phân phân hữu có nguồn nguyên liệu từ RLB + PH + Rơm RLB + BBM + XM 3.4 Hiệu phân hữu lục bình ảnh hưởng lên suất chiều cao rau muống 3.4.1 Hiệu phân hữu lục bình ảnh hưởng lên suất rau muống Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 18 a Năng suất (tấn/ha) 16 14 a ab a NT NT b 12 10 NT NT NT Nghiệm thức cv(%) = 5.9 Hình 3.1 Hiệu phân hữu lục bình lên suất rau muống vụ NT1: Phân vô theo khuyến cáo (100-60-60) NT2: KC + tấn/ha phân hữu từ rễ lục bình NT3: KC + tấn/ha phân hữu từ rễ + bã bùn mía + xác mía NT4: KC + tấn/ha phân hữu từ rễ + rơm + phân heo; NT5: KC + 10 tấn/ha phân hữu từ rễ + rơm + phân heo Trang 22 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Kết thống kê cho thấy suất rau muống biến thiên từ 12 đến 16 tấn/ha (hình 3.1) Năng suất rau muống nghiệm thức có bón phân hữu kết hợp với phân vô theo khuyến cáo cải thiện rõ so với nghiệm thức bón phân vơ cơ, nghiệm thức sử dụng 10 tấn/ha phân hữu (rễ + rơm + phân heo) đạt cao khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức khơng sử dụng phân hữu Các nghiệm thức có sử dụng phân hữu với liều lượng tấn/ha suất có xu hướng gia tăng nghiệm thức sử dụng tấn/ha phân hữu (rễ + bã bùn mía + xác mía ) chưa thấy có khác biệt rõ mặt thống kê so với nghiệm thức bón phân vơ Kết hợp với kết khảo sát khả khống hóa phân hữu lục bình bón vào đất điều kiện háo khí cho thấy việc bón phân hữu góp phần làm gia tăng suất rau muống thông qua việc gia tăng hàm lượng nguyên tố dinh dưỡng dễ tiêu cần thiết cho trồng Bên canh đó, sử dụng phân hữu làm gia tăng hoạt động nhóm vi sinh vật có lợi cho đất, đồng thời cải tạo số tính chất vật lý hóa học đất, từ làm tăng khả hấp thụ chất dinh dưỡng trồng 3.4.2 Hiệu phân hữu lục bình ảnh hưởng lên chiều cao rau muống 60 a a NT NT ab Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Chiều cao (cm) 50 b b NT NT 40 30 20 10 cv(%) = 7.6 NT Nghiệm thức Hình 3.2 Hiệu phân hữu lục bình lên chiều cao rau muống vụ NT1: Phân vô theo khuyến cáo (100-60-60) NT2: KC + tấn/ha phân hữu từ rễ lục bình NT3: KC + tấn/ha phân hữu từ rễ + bã bùn mía + xác mía NT4: KC + tấn/ha phân hữu từ rễ + rơm + phân heo NT5: KC + 10 tấn/ha phân hữu từ rễ + rơm + phân heo Trang 23 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Chiều cao biến thiên từ 41.4 đến 49 cm đạt cao hai nghiệm thức có bón tấn/ha phân hữu từ rễ + rơm + phân heo rễ + bã bùn mía + xác mía kết hợp với phân vơ theo khuyến cáo Phân hữu cung cấp chất dinh dưỡng với lượng đầy đủ thành phần dưỡng chất thiết yếu, tạo điều kiện cho phát triển cân đối cải thiện suất 3.5 Hiệu phân hữu lục bình cải thiện độ phì nhiêu đất 3.5.1 pH đất chất hữu pH đất tiêu đánh giá đất quan trọng đất phèn ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển trồng phản ứng sinh hóa đất Độ hữu dụng dưỡng chất đất, hiệu bón phân phụ thuộc vào pH Bảng 3.7 pH chất hữu đất trồng rau muống vụ Nghiệm thức pH %C 100-60-60 (KC) 4.01 a 3.61 a KC + tấn/ha phân hữu từ RLB 4.11 a 4.27 a KC + tấn/ha phân hữu từ RLB + BBM + XM 3.93 a 3.26 a Trung KC tâm+ 5Học Thơ+ PH @ +Tài liệu học tập tấn/haliệu phânĐH hữu Cần từ RLB Rơm 4.09 a nghiên 3.60 cứu a KC + 10 tấn/ha phân hữu từ RLB + PH + Rơm 3.9 a 3.53 a CV (%) 3.33 17.5 KC: Phân vô theo khuyến cáo (100-60-60) RLB: Rễ lục bình BBM: Bã bùn mía PH: Bã bùn mía XM: Xác mía Qua số liệu từ bảng 3.7 cho thấy: Kết bảng 3.7 cho thấy khơng có khác biệt có ý pH đất nghiệm thức có bón khơng có bón phân hữu mặt dù có bón thêm vơi 500kg/ha độ chua đất thí nghiệm cao đồng thời hàm lượng Al trao đổi cao nên qua lần bón phân hữu liều lượng tấn/ha 10 tấn/ha chưa đủ để cải thiện pH đất Ngoài ra, điều kiện đồng ruộng, dung dịch đất chua từ tầng đất phèn mao dẫn lên tầng mặt làm hiệu cải thiện pH phân hữu Trang 24 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Chất hữu thành phần quan trọng đất có tác dụng nâng cao khả cung cấp dinh dưỡng cho trồng nguyên tố đa lượng N, P, K… số nguyên tố vi lượng cần thiết khác Chất hữu đất có q trình tích lũy lâu dài đất Kết từ bảng 3.7 cho thấy khơng có khác biệt có ý %C hữu nghiệm thức có bón khơng có bón phân hữu Kết cho thấy bón phân hữu (5 – 10 tấn/ha) qua vụ canh tác chưa cho thấy gia tăng chất hữu đất 3.5.2 Hàm lượng cation base trao đổi đất Bảng 3.8 Hàm lượng Ca2+, K+, Mg2+ đất phèn trồng rau muống sau vụ sử dụng phân hữu Ca2+ K+ Mg2+ (meq/100g) (meq/100g) (meq/100g) 100-60-60 (KC) 2.67 b 0.395 a 2.58 b KC + tấn/ha phân hữu từ RLB 3.58 ab 0.405 a 2.57 b Nghiệm thức Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu KC + tấn/ha phân hữu từ RLB +BBM+ XM 4.74 a 0.484 a 2.7 ab KC + tấn/ha phân hữu từ RLB + PH + Rơm 3.64 ab 0.454 a 2.97 ab KC + 10 tấn/ha phân hữu từ RLB + PH +Rơm 4.26ab 0.421 a 3.59 a 15.1 13.4 11.0 CV (%) KC: Phân vô theo khuyến cáo (100-60-60) RLB: Rễ lục bình BBM: Bã bùn mía PH: Bã bùn mía XM:Xác mía Qua số liệu từ bảng 3.8 cho thấy: Hàm lượng Ca2+ đất sau thu hoạch rau muống trình Bảng 3.8 cho thấy nghiệm thức có bón phân hữu điều thấy có gia tăng hàm lượng Ca2+ Nghiệm thức bón kết hợp phân vơ khuyến cáo t/ha compost từ phân RLB + BBM + XM có hàm lượng Ca2+ cao nhất, khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức bón phân vô không khác biệt so với nghiệm thức lại Điều có Trang 25 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com thể phân hữu RLB + BBM + XM giàu Canxi (Bảng 3.2) so với loại phân hữu khác Kết phân tích K+ đất trồng rau muống trình Bảng 3.8 cho thấy chưa có khác biệt ý nghĩa mặt thống kê nghiệm thức có bón -10 tấn/ha phân hữu nghiệm thức bón phân vơ theo khuyến cáo có khuynh hướng gia tăng so với sử dụng phân vơ Kết ủ khống hóa điều kiện háo khí cho thấy hiệu việc sử dụng phân hữu (với liều lượng từ - 10tấn/ha) việc gia tăng hàm lượng K trao đổi Nguyên nhân dẫn đến không khác biệt hàm lượng kali trao đổi đất K sinh từ khoáng hoá chất hữu bị hấp thu Hàm lượng Mg2+ cao nghiệm thức có bón 10 tấn/ha compost từ phân RLB + PH + Rơm khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức phân vô theo khuyến cáo nghiệm thức bón tấn/ha compost từ RLB chưa khác biệt có ý nghĩa với hai nghiệm thức lại Ba nghiệm thức có bón tấn/ha phân hữu khơng thấy có khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức phân vô theo khuyến cáo Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Trang 26 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết thí nghiệm việc sử dụng loại phân hữu lục bình đánh giá hiệu cải tạo độ phì nhiêu đất suất trồng đưa đến số kết luận sau: Kết thí nghiệm ủ khống hóa háo khí khí cho thấy có gia tăng rõ rệt hàm lượng K+, Ca2+ nghiệm thức có bón phân hữu Hàm lượng Pdt hiệu mức 10 tấn/ha phân RLB + PH + Rơm, hàm lượng NH4+ (trừ nghiệm thức bón tấn/ha phân RLB+BBM +XM) nghiệm thức lại điều cho thấy có cải thiện, hàm lượng nhơm trao đổi có xu hướng giảm khơng đáng kể Riêng hàm lượng NO3chưa thấy có khác biệt nghiệm thức có bón phân hữu khơng có bón phân hữu Kết thí nghiệm ủ khống hóa điều kiện yếm khí cho thấy có gia tăng rõ rệt hàm lượng Pdt, K+, Ca2+ nghiệm thức có bón phân hữu Hàm lượng NO3- hiệu mức tấn/ha phân rễ + phân heo + rơm, hàm lượng nhơm trao đổi có xu hướng giảm không đáng kể Riêng hàm lượng NH4+ chưa thấy có khác biệt nghiệm thức có bón phân hữu khơng có bón phân hữu Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Bón tấn/ha phân hữu phân (rễ lục bình rễ + rơm + phân heo) cho thấy có gia tăng suất rõ rệt khác biệt có ý nghĩa so với sử dụng phân vô Các loại phân hữu dùng thí nghiệm phân RLB + BBM + XM giàu C, P Ca, phân RLB + PH + Rơm giàu magiê tổng số nên hiệu cải thiện hai loại phân cao so với phân RLB Bón tấn/ha compost từ RLB + BBM + XM có hiệu cải thiện đáng kể hàm lượng Ca2+ đất Bón 10 tấn/ha compost từ RLB + PH + Rơm có hiệu cải thiện đáng kể hàm lượng Mg2+ đất Kiến nghị Cần có thí nghiệm dài hạn để đánh giá rõ vai trò hiệu cải thiện phân hữu lên độ phì nhiêu đất sau nhiều vụ sử dụng Trang 27 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bón phân cho lúa đất phèn – Phân bòn & thuốc BVTV.http://agriviet.com/news_detail1080-c21s25-p0-Bon_phan_cho_lua_tren_dat_phen.html Bùi Đình Dinh.1998.Trong thơng tin loại đất Việt Nam nhà xuất giới.Hà Nội 2001 Đường Hồng Dật 2002 Sổ tay người trồng rau Tập2 Nhà xuất Hà Nội Hà Nội 171 trang Dương Minh Viễn (2003), Giáo trình thổ nhưỡng, Khoa Nơng nghiệp & SHƯD, Trường Đại học Cần Thơ Dương Minh Viễn (2007), Sản xuất phân hữu vi sinh từ bã bùn mía, Khoa Nông nghiệp & SHƯD, Trường Đại học Cần Thơ Dương Minh Viễn, Võ Thị Gương, Nguyễn Minh Đông Nguyễn Thị Kim Phượng.2006.Sử dụng phân hữu bã bùn mía cải thiện dinh dưỡng P độc chất Al đất phèn Tạp chí Nghiên cứu Khoa học số 06/2006 Trang 118-125 Dương Minh Viễn.1999.Giáo trình thổ nhưỡng Khoa nơng Nghiệp & SHƯD Đại Học CầnThơ Hà Thị Yến 2001 Kỹ thuật trồng số màu, thực phẩm,công nghiệp Nhà xuất Thanh Niên Hà Nội 74 trang http://www.ctu.edu.vn/institutes/mdi/publications/2007/pubK7_24.pdf TrungLêtâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Huy Bá 2000 Sinh thái môi trường-đất nhà xuất ĐHQG TP HCM Lê Văn Khoa 2006 Bài giảng môn học bạc màu đất bảo vệ đất đai Khoa Nông Nghiệp Đại Học Cần Thơ 30 trang Ngô Ngọc Hưng, Đỗ Thị Thanh Ren, Võ Thị Gương Nguyễn Mỹ Hoa.2004 Giáo trình phì nhiêu đất Khoa nông Nghiệp & SHƯD Đại Học CầnThơ.181 trang Nguyễn Duy Khang.2007.Ảnh hưởng phân hữu cải thiện tính chất vật lý xuất đất lúa thâm canh huyện Cầu Kè- Trà Vinh Mộc Hóa- Long An.Luận văn kỹ sư quản lý đất đai Luận văn tốt nghiệp kỹ sư quản lý đất đai Khoa nông Nghiệp & SHƯD Đại Học CầnThơ.72 trang Nguyễn Hồ Cal.2006.Ảnh hưởng phân hữu vi sinh lên khả hòa tan P đất phèn cố định N đất bạc màu Luận văn tốt nghiệp kỹ sư quản lý đất đai Khoa nông Nghiệp & SHƯD Đại Học CầnThơ Nguyễn Huệ Ánh.2007.Ảnh hưởng việc bòn phân hữu lên suất tính chất vật lý đất trồng dưa hấu,dưa lê Long Tuyền – Quận Bình Thủy – TPCT Luận văn tốt nghiệp kỹ sư quản lý đất đai Khoa nông nghiệp & SHƯD Đại Học CầnThơ.50 trang Nguyễn Thanh Hùng.1984.Các loại đất thâm canh Nhà xuất nông nghiệp Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng, 1999 Giáo trình đất nhà xuất nông nghiệp Trang 28 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Nguyễn Tử Siêm.1997 Bón đầy đủ cân đối NPK để thâm canh trồng sử dụng đất lân bền Nông nghiệp – tài nguyên đất sử dụng phân bón Việt Nam Nguyễn Việt Hoa.2007 Lợi ích phân hữu cách ủ Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn An Giang Phan Thị Công.2006 Phân hữu đất lúa Báo Nông nghiệp Phan Trung Quyết Nguyễn Thị Phương Hồng.2007.Hiện trạng sử dụng đất phèn cho mía Hậu Giang( Phụng Hiệp - vị Thanh - Long Mỹ) Luận văn tốt nghiệp kỹ sư quản lý đất đai Khoa nông Nghiệp & SHƯD Đại Học CầnThơ Thái Công Tụng.1969.Thỗ học đại cương “Bản chất tính chất đất” Tập 1.Viện khảo cứu.Bộ canh nơng Trần Bá Linh, Nguyễn Minh Phượng Võ Thị Gương.2008 Hiệu phân hữu cải thiện dung trọng độ bền đòan lạp đất Đồng Bằng Sơng Cửu Long Tạp chí Khoa học Số 10/2008 Trần Kim Tính.2000.Giáo trình thổ nhưỡng.Tủ sách Đại Học CầnThơ Đại Học CầnThơ Trần văn Hai Trần Thị Ba.1999.Trong kết nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất”Rau cải Cần Thơ 1996-1998” Van Wijk,.A L.M v I putu gedjer Widiaja-ADHI,1992,Simulation model of physical and chemical processes to evaluate water management strategies In acid sunphate in the humictropics: simulation physical and chemical processes evaluate management strategies Trung tâm Họcmodel liệuof ĐH Cần Thơ @ Tài toliệu họcwater tập nghiên cứu AARD & LAWOO,pp.11 – 18 Võ Thị Gương.2003.Giáo trình trở ngại đất sản xuất nông nghiệp Khoa nông Nghiệp & SHƯD Đại Học CầnThơ.51 trang Trang 29 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com PHỤ LỤC Thang đánh giá dung trọng đất, g/cm3 (N.A Karchinski, 1965) Đánh giá Dung trọng Đất khô hay giàu chất hữu 1.2 1.3-1.4 Đất chặt, bị nén cẻ mạnh 1.4-1.6 Đất chặt thường thấy tầng đế cày 1.6-1.8 Quá chặt thường thấy tầng tích tụ Thang đánh giá chất hữu đất (%CHC), (theo I.V Chiurin, 1972) Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Chất hữu đất, % Đánh giá 8.1% Giàu PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Thang đánh giá độ chua cho đất trồng màu (Washington University – tree Fruit research & Extention center, 2001) pHH2O Độ chua đất 7.5 Cao (high) Thang đánh giá lân tổng số đất ( Lê Văn Căn, 1978) Mức độ Rất nghèo Nghèo P2O5 (%) 0.03 0.04 - 0.06 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Trung bình 0.061 -0.080 Giàu 0.080 - 0.0.13 Rất giàu >0.0.13 Thang đánh giá đất theo hàm lượng P2O5 dễ tiêu, mg/100g (MDS Harris, 2003) Đánh giá Thấp Olsen (ppm) 1-9 Thấp đến vừa đủ 10 -15 Vừa đủ 16 -24 Cao >24 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Thang đánh giá đất theo hàm lượng Al3+ trao đổi (meq/100g đất) Al3+ trao đổi, meq/100g đất Đánh giá < 5.0 Thấp 5.1 - 10.0 Trung bình 10.1 - 20.0 Cao >20.1 Rất cao Thang đánh giá đất theo hàm lượng K+ trao đổi, meq/100g đất (Kyuma, 1976) K trao đổi (meq/100g đất) Đánh giá < 0.125 Rất thấp 0.126 - 0.250 Thấp Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 0.251 - 0.650 Trung bình 0.651 - 1.300 Khá >1.301 Giàu Thang đánh giá đất theo hàm lượng K2O tổng số, % (Kyuma, 1976) K2O tổng số,% Đánh giá < 0.08 Nghèo 0.81 – 1.5 Trung bình 1.51 – 2.00 Khá >2.1 Giàu PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Thang đánh giá Ca trao đổi (E.S Marx.J.Hart & R.G Steven, 1999) meqCa2+/100g đất Đánh giá 10 Cao Thang đánh giá Mg trao đổi (E.S Marx.J.Hart & R.G Steven, 1999) meqMg2+/100g đất Đánh giá 0.5 Thấp 0.5 –ĐH 1.5 Cần Thơ @ Tài liệu học Trung bình Trung tâm Học liệu tập nghiên cứu >1.5 Cao Thang đánh giá nitrate (Washington University – tree Fruit research & Extention center, 2001) Nitrate Độ chua đất 100 Cao (high) PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Thang đánh giá đất theo hàm lượng đạm tổng số (Kyuma, 1976) N tổng số (%) Đánh giá 0.20 Giàu Thang đánh giá đất theo trị số CEC (mg/100g đất) ( Phái đoàn Hà Lan) CEC Đánh giá 30.0 Rất cao PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ... Ngành Khoa Học Đất với đề tài: Ảnh hưởng phân hữu (compost) lục bình lên suất rau muống cải thiện tính chất hóa học đất phèn Hòa An – Phụng Hiệp - Hậu Giang Do sinh viên: Phan Quốc Thăm, MSSV:... động có đất, ngăn cản tạo thành phosphate nhơm, sắt khó tan Đề tài Ảnh hưởng phân hữu (compost) lục bình lên suất rau muống cải thiện tính chất hóa học đất phèn Hòa An – Phụng Hiệp - Hậu Giang ... tài Ảnh hưởng phân hữu (compost) lục bình lên suất rau muống cải thiện tính chất hóa học đất phèn Hòa An – Phụng Hiệp - Hậu Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG của PHÂN hữu cơ (COMPOST) lục BÌNH lên NĂNG SUẤT RAU MUỐNG và cải THIỆNTÍNH CHẤT hóa học đất PHÈN ở hòa AN PHỤNG HIỆP hậu GIANG , ẢNH HƯỞNG của PHÂN hữu cơ (COMPOST) lục BÌNH lên NĂNG SUẤT RAU MUỐNG và cải THIỆNTÍNH CHẤT hóa học đất PHÈN ở hòa AN PHỤNG HIỆP hậu GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay