ẢNH HƯỞNG của một số LOẠI PHÂN hữu cơ lên độ hữu DỤNG của p và độc CHẤT al, fe TRÊN đất PHÈN

58 20 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT -o0o - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ LÊN ĐỘ HỮU DỤNG CỦA P VÀ ĐỘC CHẤT Al, Fe Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu TRÊN ĐẤT PHÈN Sinh viên thực Nguyễn Thị Cẩm Sứ MSSV: 3053186 Lớp: Khoa Học Đất K31 Cần Thơ - 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT -o0o - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ LÊN ĐỘ HỮU DỤNG CỦA P VÀ ĐỘC CHẤT Al, Fe Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu TRÊN ĐẤT PHÈN Cán hướng dẫn Sinh viên thực TS Dương Minh Viễn Nguyễn Thị Cẩm Sứ MSSV: 3053186 Lớp: Khoa Học Đất K31 Cần Thơ - 2009 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT VÀ QLĐĐ o0o -XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Xác nhận đề tài: “Ảnh hưởng số loại phân hữu lên độ hữu dụng P độc chất Al, Fe đất phèn” Do sinh viên: Nguyễn Thị Cẩm Sứ MSSV: 3053186 lớp Khoa học đất khóa 31- Khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Cần Thơ thực Nhận xét cán hướng dẫn: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2009 Cán hướng dẫn T.s Dương Minh Viễn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT -o0o XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Xác nhận đề tài : “Ảnh hưởng số loại phân hữu lên độ hữu dụng P độc chất Fe, Al đất phèn” Do sinh viên: Nguyễn Thị Cẩm Sứ, MSSV: 3053186 lớp khoa học đất khóa 31- Khoa Nơng nghiệp sinh Học Ứng Dụng - trường Đại Học Cần Thơ thực Ý kiến môn: Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Cần Thơ, ngày…tháng… năm 2009 Bộ môn PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT -o0o XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG BÁO CÁO Hội đồng chấm báo cáo luận văn tốt nghiệp chấp thuận đề tài: “Ảnh hưởng số loại phân hữu lên độ hữu dụng P độc chất Al, Fe đất phèn” Do sinh viên Nguyễn thị Cẩm Sứ, MSSV 3053186 thực báo cáo trước hội đồng ngày…tháng…năm 2009 Luận văn tốt nghiệp hội đồng đáng giá mức: Ý kiến hội đồng: Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2009 Chủ tịch hội đồng PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LỜI CẢM TẠ ͯỴ Đạt kết ngày hôm nay, em xin chân thành cảm ơn: Cha mẹ anh, chị, em gia đình động viên, an ủi tạo điều kiện tinh thần vật chất cho em suốt q trình học tập Q Thầy Cơ tận tình truyền đạt cho em kiến thức quý báo bổ ích suốt thời gian em theo học trường Thầy DƯƠNG MINH VIỄN trực tiếp hướng dẫn, bảo em suốt thời gian thực luận văn tốt nghiệp Chị Ngơ Thị Hồng Thắm nhiệt tình giúp đỡ em thời gian thực đề tài Em xin kính lời cảm ơn đến tất quý thầy anh chị phòng phân tích – Bộ môn Khoa Học Đất – Khoa Nông Nghiệp & SHƯD – ĐHCT tận tình giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Sự giúp đỡ, động viên bạn bè người thân Luận văn hồn thành khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Rất mong Trung tâm liệuCơ, ĐH CầngópThơ Tài học nghiên cứu dạy củaHọc Quý Thầy đóng chân @ thành liệu bạn, nhấttập có quan tâm đến vấn đề Trân trọng kính chào! Cần Thơ, ngày …tháng… năm 2009 Nguyễn thị Cẩm Sứ PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Nguyễn thị Cẩm Sứ, 2009 “Ảnh hưởng số loại phân hữu lên độ hữu dụng P độc chất Al, Fe đất phèn” Luận Văn tốt nghiệp đại học ngành khoa học đất – Khoa Nông Nghiệp & SHƯD – Đại Học Cần Thơ Cán hướng dẫn: Ts Dương Minh Viễn TÓM LƯỢC Hàm lượng Al, Fe cao pH đất thấp đặc tính bất lợi của nhiều loại đất Việt Nam, đặc biệt đất phèn hoạt động ĐBSCL Trong điều kiện bất lợi pH thấp liên quan trực tiếp đến diện thành phần Al, Fe, P Vai trò của Al, Fe việc cố định lân, giảm khả cung cấp lân dễ tiêu đất nhiều nhà khoa học nghiên cứu Chất hữu biết có khả tạo phức với Al Fe Do đó, việc tận dụng nguồn chất thải sinh học làm phân hữu để cải thiện tính chất bất lợi đất phèn ĐBSCL biện pháp giúp cải tạo đất nâng cao hiệu kinh tế canh tác đất phèn giúp tăng thu nhập cho nơng dân Vì vậy, đề tài thực nhằm khảo sát ảnh hưởng loại phân hữu sẵn có ĐBSCL phân bã bùn mía, phân chuồng, cặn hầm ủ biogas phân trùn lên cải thiện tính chất bất lợi đất phèn độc chất Al, Fe độ hữu dụng P hiệu sinh trưởng bắp Kết khảo sát sở cho việc khuyến cáo sử dụng phân hữu để cải thiện đất phèn Thí tâm nghiệmHọc liệu bố trí ĐH Cần chậu nhà lưới Khoa Họctập Đất – Khoa NN & SHƯD Trung Thơ @ Bộ TàiMôn liệu học nghiên cứu - Đại Học Cần Thơ Thí nghiệm bố trí hồn tồn ngẩu nhiên gồm nghiệm thức lần lập lại Bao gồm thí nghiệm: (1) So sánh hiệu loại phân hữu cơ: bã bùn mía, phân chuồng, cặn hầm ủ biogas phân trùn (liều lượng bón 10 tấn/ha); (2) Đánh giá hiệu phân bã bùn mía liều lượng bón tấn/ha 10 tấn/ha cải thiện tính chất bất lợi trình bày Sau tháng ủ, phân tích tiêu đất phân tích sinh trưởng bắp sau tuần trồng Kết thí nghiệm cho thấy bón loại phân hữu vào đất làm tăng pH đất, CHC-Al, CHC-Fe Kết thí nghiệm cho thấy phần lớn Pi dễ tiêu phân hữu sau bón vào đất chủ yếu bị hấp phụ yếu trên bề mặt tinh thể khoáng (còn gọi NaHCO3-Pi, dể tiêu cây) hấp phụ chặt, có liên kết hố học bề mặt sesquioxides Al Fe (còn gọi NaOH-Pi, khó tiêu cây) Giữa loại phân bã bã bùn mía, phân chuồng, phân trùn cặn hầm ủ biogas phân bã bùn mía có tác dụng tốt việc làm giảm yếu tố hạn chế đất phèn Giữa liều lượng bón khác bón 10 bã bùn mía/ha có hiệu cao so với tấn/ha việc hạn chế độc chất Al, Fe, làm tăng pH, tăng P hữu dụng Bón phân bã bùn mía từ tấn/ha trở lên thể hiệu cao cải thiện P Giữa việc bón phân hữu đơn hữu kết hợp P vô chưa cho thấy khác biệt mặt ý nghĩa thống kê, có lẽ lượng phân superphosphate mức 60 kg P2O5 khơng đáng kể so với P có sẵn 5-10 phân hữu bã bùn mía Như vây, tận dụng nguồn chất thải sinh học làm phân hữu biện pháp áp dụng để cải thiện hạn chế độ phì đất phèn ĐBSCL cung cấp thêm nhiều dưỡng chất hạn chế đất phèn, đặc biệt P Việc tận dụng nguồn chất thải sẵn có nơng thơn từ ngành chế biến có liên quan đến nơng nghiệp bã bùn mía mang PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com nhiều ý nghĩa mặt môi tường kinh tế, đồng thời cải tạo đất có vấn đề tăng thu nhập cho nông dân ĐBSCL Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com MỤC LỤC Trang Cảm tạ iv Tóm lược v Mục lục vii Danh sách hình viii Danh sách bảng ix Mở đầu CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan đất phèn 1.1.1 Sự hình thành phân bố đất phèn 1.1.2 Các yếu tố bất lợi đất phèn 1.2 Các dạng P đất 1.2.1 Lân hòa tan dung dịch Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 1.2.2 Lân huy động 1.2.3 Lân khó tan 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến độ hữu dụng P 1.2.5 Đánh giá độ hữu dụng thành phần P li trích theop bước quy trình Hedley 1.3 Phân hữu CHƯƠNG PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 2.1 Phương tiện 14 2.2 Phương pháp 14 2.3 Chỉ tiêu theo dõi phân tích 15 2.4 Các phương pháp phân tích 16 2.5 Thống kê xử lí số liệu 17 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 10 3.1 Tính chất đất loại phân hữu trước thí nghiệm 18 3.1.1 Tính chất đất trước thí nghiệm 18 3.1.2 Tính chất phân trước thí nghiệm 19 3.2 Tác động loại phân hữu lên thành phần Al, Fe, P đất sinh khối 20 3.2.1 Tác động loại phân hữu lên pHKCl đất 20 3.2.2 Thành phần Al 22 3.2.3 Thành phần Fe 23 3.2.4 Thành phần P dễ tiêu 24 3.2.5 Thành phần P khó tiêu 25 3.2.6 Sinh khối bắp 26 3.3 Tác động liều lượng phân bã bùn mía lên thành phần Al, Fe, P đất sinh khối 27 3.3.1 Tác động liều lượng phân bã bùn mía lên pHKCl đất 28 Trung tâm Học ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên 28 cứu 3.3.2 Thành phầnliệu Al 3.3.3 Thành phần P dễ tiêu 30 3.3.4 Thành phân P khó tiêu 31 3.3.5 Sinh khối bắp 32 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 PHỤ CHƯƠNG 37 BẢNG ANOVA 41 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 44 3.3.4 Tác động lên sinh khối thân bắp Bảng 3.7 Tác động liều lượng phân bã bùn mía lên sinh khối thân Nghiệm thức Trọng lượng thân (g) Khơng bón phân 2.56 c Bón BBM 4.28 bc Bón BBM + 60 Kg P2O5 4.63 bc Bón 10 BBM 6.82 a Bón 10 BBM + 60 Kg P2O5 6.6 a CV (%) 20.04 Kết trình bày bảng 3.7 cho thấy trọng lượng thân nghiệm thức bón liều lượng 10 10 kết hợp vơ cho kết có trọng lượng thân lớn khác biệt so với nghiệm thức lại Như bón phân bã bùn mía vào đất có tác dụng đẩy mạnh sinh trưởng bắp, nhiên liều lượng bón khác chưa thấy rõ khác biệt đến sinh truởng bắp Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 45 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Qua kết thí nghiệm chúng tơi rút số kết luận sau: Các loại phân hữu sử dụng làm tăng pH đất, tăng P dễ tiêu, Al-CHC, FeCHC làm giảm Al trao đổi đất đáng kể qua cải thiện số hạn chế đất phèn sinh trưởng bắp Trong loại phân hữu sử dụng phân bã bùn mía đáp ứng tốt mục tiêu đề tài Khi bón phân hữu vào đất phần lớn Pi có sẵn phân hữu chủ yếu bị hấp phụ yếu bề mặt tinh thể khoáng (còn gọi NaHCO3-Pi, dể tiêu cây) hấp phụ chặt, có liên kết hố học bề mặt sesquioxides Al Fe (còn gọi NaOH-Pi, khó tiêu cây) Trên đất phèn bón phân bã bùn mía theo mục tiêu đáp ứng đề tài nên bón liều lượng lớn tấn/ha Đề nghị cho nghiên cứu tiếp theo: Cần tiến hành thí nghiệm dài hạn đất phèn điều kiện đồng ruộng để đưa khuyến cáo sátliệu thựcĐH tế Trung tâm Học Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Đình Dinh (1984), Hiệu lực phân hữu lúa số loại đất Việt Nam Viện lúa ĐBSCL Đỗ Ánh (2003), Độ phì nhiêu đất dinh dưỡng trồng NXB Nông Nghiệp Hà Nội Đỗ Thị Thanh Ren, Ngô Ngọc Hưng, Võ Thị Gương, Nguyễn Mỹ Hoa (2004), Giáo trình phì nhiêu đất ĐHCT Dương Ngọc Trọn (2007), Hiệu phân hữu bã bùn mía – Trico cải thiện đất suất bắp Chợ Mới – An Giang Luận án thạc sỹ Khoa Học Đất Đại Học Cần Thơ Dương Minh Viễn, Võ Thị Gương, Nguyễn Minh Đông (2005), Hiệu phân hữu bã bùn mía đến dinh dưỡng trồng Tạp Chí Khoa Học Đất số 22/2005 Hồ Văn Thiệt (2006), Sự suy thoái đất vườn trồng sầu riêng, chôm chôm huyện Chợ Lách – Bến Tre giải pháp khắc phục Luận án thạc sỹ Khoa Học Đất Đại Học Cần Thơ Lê Thị Thanh Chi (2008), Hiệu ủ phân hữu từ chất thải hầm ủ biogas cải thiện độ phì nhiêu đất Luận án thạc sỹ khoa học đất Đại Học Cần Thơ Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Cự, Lê Đức, Trần Khắc Hiệp, Trần Cẩm Vân (2000), Giáo trình Đất Mơi Trường Nhà Xuất giáo dục Lê Văn Khoa, Trần Khắc Hiệp, Trịnh Thị Thanh (1996), Hóa học nơng nghiệp Nhà xuất Đại Học Quốc Gia Hà Nội Ngô Ngọc Hưng (2005), Giáo trình Ơ nhiễm đất đai Đại Học Cần Thơ Ngơ Ngọc Hưng (2005), Giáo trình thực tập thổ nhưỡng Đại Học Cần thơ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Ngô Thị Đào, Vũ Hữu Yêm (2005), Giáo trình Đất Phân Bón Nhà xuất Đại Học Sư Phạm Ngơ Thị Hồng Liên (2006), Biện pháp cải thiện suy thoái đất mặt hóa học vật lý đất liếp vườn ăn trái Cần Thơ Luận án thạc sỹ ngành KHĐ ĐHCT Ngô Thị Hồng Thắm, Trần Thị Mỹ Thanh (2007), Ảnh hưởng lân canh lúa màu lên độ hữu dụng lân vùng đất đê bao ĐBSCL Luận văn tốt nghiệp đại học ĐHCT Nguyễn Văn Hùng (2002), Tổng kết số liệu phân tích đất phèn ĐBSCL Thưc tập tốt nghiệp ngành quản lí đất đai Nguyễn Tử Siêm, Trần Khải Lê Văn Tiềm (2000), Hoá học đất Hội Khoa Học Đất Việt Nam Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Tử Siêm (1999), Đặc điểm độ phì nhiêu đất vấn đề quản lí tổng hợp trồng NXB Nông Nghiệp Hà Nội Phạm Thị Phương Thúy (2008), Ảnh hưởng loại phân hữu lên thành phần Al, Fe, P đất sinh trưởng bắp Luận án thạc sỹ ngành Khoa học đất Đại Học Cần Thơ Phạm Văn Lân (2003), Tổng kết số liệu phân tích hóa học ĐBSCL Luận văn tốt nghiệp ngành quản lí đất đai ĐHCT Phạm Tiến hồng (2003), Phân hữu hệ thống quản lí dinh dưỡng tổng hợp cho trồng Tạp chí Khoa Học Đất số 18/2003 Tơn Thất Trình (1971), Giáo trình nơng học Đại Cương NXB Nông Nghiệp PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 47 Tống Thị Thu Thủy (1986), So sánh hiệu phân xanh phân đạm giống lúa MTL61 đất phù sa đất phèn Luận văn tốt nghiệp đại học ĐHCT Trần Cơng Cấu (2006), Giáo trình Tài ngun đất Nhà xuất ĐHQG Hà Nội Trần Kim Tính (2003), Giáo trình thổ nhưỡng học ĐHCT Trần Nguyễn Thanh Tâm (2007), Hiệu phân hữu cải thiện tính chất hóa học đất sinh trưởng gấc Luận văn tốt nghiệp kỹ sư trồng trọt Đại học Cần Thơ Trần Văn Chính (2006), Giáo trình thổ nhưỡng học NXB Nông Nghiệp Hà Nội Võ Đức Nguyên (1992), Đất phèn ĐBSCL NXB Thủy Lợi Võ Hoài Chân (2008), Hiệu phân hữu từ mụn dừa suất bắp trồng đất nghèo dinh dưỡng Luận án thạc sỹ Khoa Học Đất Đại Học Cần Thơ Võ Thị Gương (2007), Giáo trình chất hữu đất ĐHCT Alfred R Conklin, Jr Introduction to soil chemistry (2005), John Wiley and Sons, Inc Berek A.K, Radjagukguk B & Maas A., (1995), The effect of different organic materials on the alleviation of Al toxicity in soybean on a red-yellow podzolic soil In: Date R.A., Grundon N.J., Rayment GE & Probert M.E., (eds) Plant–Soil Interactions at Low pH: Principles and Management, pp 579–584 Kluwer Academic Publishers, ordrecht, The Netherlands Bidappa, C.C and Perur, N.G (1978): Dynamics of phophorus transformations in Bolt G.H and Bruggenwert M.G.M (1978), Soil chemistry A Basic Element Elsevier scientific publishing company pp 9-106 Bolt.G.H and M.G.M Bruggenwert (1978), Soil chemistry Second edition Elsevier scientific publishing Trung tâm Học113-117 liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu company.5: C Brandy Nyle and Ray R well (1996), The nature and Properties of soil volume : 456-471 Campbell, T.A (1999), Magnetic resonance imaging of absorbed aluminum in alfalfa roots J Plant Nutr 22:827–834 Campbell, T.A (1999), Magnetic resonance imaging of absorbed aluminum in lfalfa roots J Plant Nutrient 22:827–834 Dirk Van der Eijk (1997), Phosphate fixation and respone of maize to fertilizer phosphate in Kenyan soil Agricultural University Wageningen Donald L.Sparks (1994), Advances in Agronomy Volume 52 Academic Press pp 35-49 Draft (2000), Exhibit 5-2 Review of aluminum chemistry and toxicity in soil Draft guidance for Ecological soil screening level (Eco-SSLS) Edward Plaster (2003), Soil science and management Fourth edition Thomson Delmar Learning Fexlix D.Dakora & Donald A Phillips (2002), Root exudates as mediators of mineral acquisition in low nutrient environments Plant and soil 245:35-47 Printed in the Netherlands Foy CD (1988), Plant adaptation to acid, aluminum-toxic soils Commun Soil Sci Plant Anal 19: 959– 987 H Magdi Selim, Donald L Sparks (2001), Heavy metals release in soils Lewis Publishers Hedley, M J., J W B Stewart and B S Chauhan (1982), Changes in inorganic and organic soils phosphorous fractions induced by cultivation and by laboratory incubation PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 48 Hu H, Tang C.& Rengel Z, (2005), Influence of phenolic acids on phosphorus mobilisation in acidic and calcareous soils Plant and Soil 268: 173–180 Hue N.V., (1992), Correcting soil acidity of a highly weathered Ultisol Hue N.V., Ikawa H & Silva J.A., (1994), Increasing plant-available phosphorus in an Ultisol with a yardwaste compost Commun Soil Sci Plant Anal 25: 3291–3303 Hess J.R.M & C.P Hamilton (1963), Water and nutrient stress increase root exudation, Ineel, Home of science and engineering solution Elsevier scientific publishing company Jean – michel Gobat, Aragro Willy Matthey (2003), The living soil Science Publishers Inc.NH , USA K.R.Krishna (2002), Agrosphere.Science phublishers,Inc Kyoichi Kumada (1987), Chemistry of soil organic matter Japan Scientific societies Press Lopez-Bucio, Nieto-Jacobo M F., Ramirez-Rodriguez V and Herrea-Estrella L (2000), Organic acid metabolism in plant: From adaptive physiology transgenic varieties for cultivation in extreme soil Plant science 160 (1) 1-13 Marks Coyne and James A.Thompson (2006), Fundamental Thomson Delmar learning Marks Goyne, James A Thompson Fundametal soil science (2006), Thomson Delmar Learning Mc Dowll Richard W, Sharply Andrew (2001), Soil phosphorus fraction in solution influence of fetiliser and manure, filtraction and method of determination USD – ARS, pasture system and Watershed management Unit, Curtin Road, University Park, PA 16802-3702 USA Mc Dowll.Richard W, Sharply Andrew (2001), Soil phosphorus fraction in solution influence of fetiliser and manure, filtraction and method of determination USD – ARS, pasture system and Watershed management Park,Tài PA 16802-3702 Trung tâm Học Unit, liệuCurtin ĐH Road, CầnUniversity Thơ @ liệu họcUSA tập nghiên cứu Michael T.Singer, Donald N.Munns Soils an introduction (2005), Fifth edition Prentice Hall Miguel A Pin˜ eros, Jurandir V Magalhaes, Vera M Carvalho Alves, and Leon V Kochian (2002), The Physiology and Biophysics of an Aluminum Tolerance Mechanism Based on Root Citrate Exudation in Maize Plant physiology.Vol 129 pp 1194-1206.American Society of plant biologists Hai Nian et al., (2002), Effect of Phosphorus deficiency on aluminium induced citrate exudatin in Soybean Physiological plantarum 117: 229-236 Denmark Publisher Pau M, Bertsch & Pau Bloom (1996), Aluminum In methods of soil analysis SSSA, Inc Trần Kim Tính (1999), Reduction chemistry of Acid sulphate soil Doctoral thesic Swedish University of Agricultural sciences Van Breemen N., (1978), Iron- Toxic Soils International Rice Rereach Institute Wijk Van L.M, (1999), Evaluation of water management strategies for sustainable land use of acid sulphate soils in coastal lowlands in the tropics Summary reports of European Commission supported STD-3 projects (1992-1995), published by CTA PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 49 PHỤ CHƯƠNG Phụ chương 1: Thành phần P dễ tiêu đất sau tháng ủ bốn loại phân: Bã bùn mía, phân chuồng, cặn hầm ủ biogas, phân trùn Thành phần P (mg/kg) Nghiệm thức H2O-P NaHCO3-Pi NaHCO3-Po Khơng bón phân 2.95 d 24.98 e 23.39 b 10 tấn/ha BBM 11.07 c 112.03 a 34.19 a 10 tấn/ha phân chuồng 13.05 b 71.18 c 20.24 b 10 tấn/ha cặn hầm ủ biogas 14.89 a 100.73 b 22.32 b 10 tấn/ha phân trùn 10.95 c 47.18 d 23.69 b CV (%) 6.52 3.27 7.42 Phụ chương 2: Thành phần P khó tiêu đất sau tháng ủ bốn loại phân: Bã bùn mía, phân Trung tâmcặnHọc ĐH Cần chuồng, hầm ủliệu biogas, phân trùn Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Thành phần P (mg/kg) Nghiệm thức NaOH-Pi NaOH-Po HCl-Pi HCl-Po H2SO4-P Khơng bón phân 141.72 c 83.88 b 11.87 b 2.25 b 53.61 c 10 tấn/ha BBM 209.07 b 141.33 a 15.50 a 2.92 ab 89.37 a 10 tấn/ha phân chuồng 197.60 b 67.49 b 11.78 b 2.75a b 72.05 b 10 tấn/ha cặn hầm ủ biogas 251.54 a 64.00 b 13.34 b 3.90 a 73.53 b 10 tấn/ha phân trùn 164.78 c 64.08 b 11.54 b 3.70 a 71.72 b CV (%) 7.26 17.34 7.35 20.21 3.24 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 50 Phụ chương 3: Ảnh hưởng liều lượng phân BBM lên P dễ tiêu đất sau tháng ủ Thành phần P (mg/kg) Nghiệm thức H2O-P NaHCO3-Pi NaHCO3-Po Khơng bón phân 2.95 b 24.98 c 23.39 b tấn/ha BBM 3.25 b 59.25 b 23.97 b tấn/ha BBM + 60 kg P2O5 3.49 b 61.70 b 24.26 b 10 tấn/ha BBM 11.07 a 112.03 a 34.19 a 10 tấn/ha BBM + 60 kg P2O5 14.19 a 115.06 a 32.52 a CV (%) 24.75 2.64 7.30 Phụ chương 4: Ảnh hưởng liều lượng phân BBM lên thành phần P khó tiêu đất sau tháng ủ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Thành phần P (mg/kg) Nghiệm thức NaOH-Pi NaOH-Po HCl-Pi HCl-Po H2SO4-P Khơng bón phân 141.72 b 83.88 b 11.87 b 2.25 ab 53.61 c tấn/ha BBM 209.83 a 73.50 b 13.03 a 2.01 ab 63.19 b tấn/ha BBM + 60 kg P2O5 213.96 a 69.86 b 15.44 a 1.39 b 62.76 b 10 tấn/ha BBM 209.07 a 141.33 a 15.50 a 2.92 a 89.37 a 10 tấn/ha BBM + 60 kg P2O5 220.48 a 126.68 a 15.58 a 2.64 a 92.59 a CV (%) 7.99 9.61 4.55 27.89 4.34 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 51 Phụ chương 5: Thang đánh giá pH đất (Brady, 1990) Đánh giá Rất chua Chua mạnh Chua vừa Chua nhẹ Trung tính Kiềm nhẹ Kiềm trung tính Kiềm mạnh Giá trị PH 3- 4–5 5–6 6–7 7–8 8–9 – 10 10 – 11 Phụ Chưong 6: Thang đánh giá độ chua tiềm tàng Đánh giá Rất chua Chua nhiều Chua vừa Chua Trung tính pHKCl 6.4 Phụ chương 7: Thang đánh giá hàm lân tổng số (Lê Văn căn, 1978) Trung Lân tổng số (% P2O5) 0.13 Cần Thơ @ Đánh giá Rất nghèo Nghèo Tài liệu học Trung bình Khá Giàu tập nghiên cứu Phụ chương 8: Thang đánh giá hàm lượng Fe tự Fe2O3 tự (%) 0.15 Đánh giá Thấp Trung bình Cao Rất cao Phụ chương 9: Thang đánh giá Al trao đổi Al3+ trao đổi (cmol/kg) 20.1 Đánh giá Thấp Trung bình Cao Rất cao PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 52 Phụ Chương 10: Đạm tổng số ( Kyuma,1976 ) Đạm tổng số (%) 0.2 Đánh giá Rất nghèo Nghèo Trung bình Khá Giàu Phụ chương 11: Thang đánh giá Mg trao đổi ( E.S Marx.J.Hart & R G Steven, 1999) Meq Mg2+/100g đất 0.5 0.5 – 1.5 > 1.5 Đánh giá Thấp Trung bình Cao Phụ chương 12: Thang đánh giá Sunfate SO42- (%) < 0.2 0.21 – 0.3 0.31 – 0.80 >0.81 Đánh giá Phèn Phèn trung bình Phèn nhiều Rất phèn Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 53 CÁC BẢNG ANOVA Thí nghiệm loại phân hữu cơ: Bảng 1.1 Ảnh hưởng loại phân hữu lên pHKCl đất Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 0.72 % Tổng bình phương 6.52 0.01 6.53 Trung bình bình phương 1.63 0.0006 F tính P 2563.1 0.000 Bảng 1.2 Ảnh hưởng loại phân hữu lên thành phần Al trao đổi đất Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 3.74% Tổng bình phương 16.83 0.57 17.40 Trung bình bình phương 4.21 0.04 F tính P 110.08 0.000 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Bảng 1.3 Ảnh hưởng loại phân hữu lên thành phần CHC-Al đất Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 23.8 % Tổng bình phương 29.17 0.61 29.78 Trung bình bình phương 12.67 0.49 F tính P 25.0 0.000 Bảng 1.4 Ảnh hưởng loại phân hữu lên thành phần CHC-Fe đất Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 2.24 % Tổng bình phương 34641 19572 54213 Trung bình bình phương 8660 1305 F tính P 6.64 0.003 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 54 Bảng 1.5 Ảnh hưởng loại phân hữu lên thành phần H2O-P đất Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 6.52 % Tổng bình phương 332.93 7.17 340.1 Trung bình bình phương 83.23 0.48 F tính P 174.17 0.000 Bảng 1.6 Ảnh hưởng loại phân hữu lên thành phần NaHCO3-Pi đất Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 3.27 % Tổng bình phương 21009.5 81.08 21090.6 Trung bình bình phương 5252.38 5.41 F tính P 971.65 0.000 Bảng 1.7 Ảnh hưởng loại phân hữu lên thành phần NaHCO3-Po đất Nguồn biến động Độ tự Trung tâmthức Học liệu Nghiệm ĐH Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 7.42 % Tổng bình phương Cần473.38 Thơ @ 50.69 524.07 Trung bình bình F tính P phương Tài118.34 liệu học tập35.02 nghiên cứu 0.000 3.38 Bảng 1.8 Ảnh hưởng loại phân hữu lên thành phần NaOH-Pi đất Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 7.26 % Tổng bình phương 28529 2942 31471 Trung bình bình phương 7.32 196 F tính P 36.37 0.000 Bảng 1.9 Ảnh hưởng loại phân hữu lên thành phần NaOH-Po đất Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 17.34 % Tổng bình phương 17424 3196 20620 Trung bình bình phương 4356 213 F tính P 20.24 0.000 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 55 Bảng 1.10 Ảnh hưởng loại phân hữu lên thành phần HCl-Pi đất Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 7.35 % Tổng bình phương 44.41 13.32 57.73 Trung bình bình phương 11.10 0.89 F tính P 12.52 0.000 Bảng 1.11 Ảnh hưởng loại phân hữu lên thành phần HCl-Po đất Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 20.21 % Tổng bình phương 7.53 5.92 13.45 Trung bình bình phương 1.88 0.39 F tính P 4.77 0.011 Bảng 1.12 Ảnh hưởng loại phân hữu lên thành phần H2SO4 đất Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 3.24 % Tổng bình phương 2568.56 81.98 2650.5 Trung bình bình phương 642.14 5.46 F tính P 117.53 0.000 Bảng 1.13 Ảnh hưởng loại phân hữu lên trọng lượng thân bắp Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 15.52 % Tổng bình phương 56.21 6.39 62.61 Trung bình bình phương 14.05 0.43 F tính P 32.97 0.000 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 56 Thí nghiệm liều lượng phân hữu bã bùn mía: Bảng 2.1 Ảnh hưởng liều lượng phân hữu bã bùn mía lên pHKCl đất Nguồn biến động Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) Độ tự 15 19 0.93% Tổng bình phương 7.60 0.02 7.62 Trung bình bình phương 1.90 0.001 F tính P 1369.9 0.000 Bảng 2.2 Ảnh hưởng liều lượng phân hữu bã bùn mía lên Al trao đổi đất Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 2.78 % Tổng bình phương 24,81 0.93 25.74 Trung bình bình phương 6.2 0.06 F tính P 100.58 0.000 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Bảng 2.3 Ảnh hưởng liều lượng phân hữu bã bùn mía lên CHC-Al đất Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 5.86 % Tổng bình phương 11.84 8.29 20.13 Trung bình bình phương 2.96 0.55 F tính P 5.36 0.007 Bảng 2.4 Ảnh hưởng liều lượng phân hữu bã bùn mía lên H2O-P đất Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 24.75 % Tổng bình phương 444.09 45.09 489.2 Trung bình bình phương 111.02 3.01 F tính P 36.93 0.000 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 57 Bảng 2.5 Ảnh hưởng liều lượng phân hữu bã bùn mía lên NaHCO3-Pi đất Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 2.64 % Tổng bình phương 23609.5 58.4 23667.8 Trung bình bình phương 5902.4 3.89 F tính P 1517.1 0.000 Bảng 2.6 Ảnh hưởng liều lượng phân hữu bã bùn mía lên thành phần NaHCO3-Po đất Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 7.30 % Tổng bình phương 438.4 61.04 499.5 Trung bình bình phương 109.61 4.07 F tính P 26.9 0.000 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Bảng 2.7 Ảnh hưởng liều lượng phân hữu bã bùn mía lên thành phần NaOH-Pi đất Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 7.99% Tổng bình phương 16739 3796 20535 Trung bình bình phương 4185 253 F tính P 16.54 0.000 Bảng 2.8 Ảnh hưởng liều lượng phân hữu bã bùn mía thành phần NaOH-Po đất Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 9.61 % Tổng bình phương 17143 5497 22641 Trung bình bình phương 4286 366 F tính P 11.69 0.000 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com 58 Bảng 2.9 Ảnh hưởng liều lượng phân hữu bã bùn mía lên thành phần HCl-Pi đất Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 4.55 % Tổng bình phương 47.69 6.38 54.08 Trung bình bình phương 11.92 0.43 F tính P 28.02 0.000 Bảng 2.10 Ảnh hưởng liều lượng phân hữu bã bùn mía lên thành phần HCl-Po đất Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 27.89 % Tổng bình phương 5.61 5.86 11.48 Trung bình bình phương 1.4 0.4 F tính P 3.59 0.03 Trung tâm liệu liều ĐHlượng Cầnphân Thơ Tàibùnliệu nghiên cứu Bảng 2.11 Học Ảnh hưởng hữu@ bã mía học lên H2tập SO4-P đất Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 4.34 % Tổng bình phương 4901.7 147.9 5052.6 Trung bình bình phương 1226.2 9.86 F tính P 124.3 0.000 Bảng 2.12 Ảnh hưởng liều lượng phân hữu bã bùn mía lên trọng lượng thân bắp Nguồn biến động Độ tự Nghiệm thức Sai số Tổng cộng CV (%) 15 19 20.04 % Tổng bình phương 41.92 13.99 55.91 Trung bình bình phương 10.48 0.0 F tính P 11.24 0.000 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com ... chất đất trước thí nghiệm 18 3.2 Thành phần, tính chất loại phân hữu sử dụng 19 3.3 Ảnh hưởng loại phân hữu lên thành phần Al đất 22 3.4 Ảnh hưởng loại phân hữu lên thành phần Fe đất 23 3.5 Ảnh. .. của H loại phân bã bùn cặn hầm ủ biogas phân trùn lên thành phần Al, Fe cải thiện độ hữu dụng P đất phèn - Đánh giá hiệu loại phân hữu lên sinh trưởng b p đất phèn PDF created with FinePrint pdfFactory... Các yếu tố ảnh hưởng đến độ hữu dụng P * pH đất pH đất yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến độ hữu dụng P Trong hầu hết loại đất độ hữu dụng P tối đa khoảng pH 5.5-7.0 Độ hữu dụng P giảm pH nhỏ 5.5
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG của một số LOẠI PHÂN hữu cơ lên độ hữu DỤNG của p và độc CHẤT al, fe TRÊN đất PHÈN , ẢNH HƯỞNG của một số LOẠI PHÂN hữu cơ lên độ hữu DỤNG của p và độc CHẤT al, fe TRÊN đất PHÈN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay