ẢNH HƯỞNG của LUÂN CANH và PHÂN hữu cơ đến độ PHÌ hóa học của đất PHÙ SA tại HUYỆN CAI lậy TỈNH TIỀN GIANG

60 20 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT TRẦN KIM NGỌC ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH VÀ PHÂN HỮU CƠ ĐẾN ĐỘ PHÌ HĨA HỌC CỦA ĐẤT PHÙ SA TẠI HUYỆN CAI LẬY - TỈNH TIỀN GIANG Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành: KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ, 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH VÀ PHÂN HỮU CƠ ĐẾN ĐỘ PHÌ HĨA HỌC CỦA ĐẤT PHÙ SA TẠI HUYỆN CAI LẬY - TỈNH TIỀN GIANG Cán hướng dẫn: Sinh viên thựchiện: MSSV: ThS Trần Bá Linh Trần Kim Ngọc 3077474 Lớp Khoa Học Đất K33 Cần Thơ, 2011 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT - - Đề tài: “Ảnh hưởng luân canh phân hữu đến độ phì hóa học đất phù sa huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” Do sinh viên Trần Kim Ngọc, lớp Khoa Học Đất K33 thực Ý kiến đánh giá Giáo viên hướng dẫn: Cần Thơ, ngày tháng năm Giáo viên hướng dẫn Trần Bá Linh ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT - - Đề tài: “Ảnh hưởng ln canh phân hữu đến độ phì hóa học đất phù sa huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” Do sinh viên Trần Kim Ngọc, lớp Khoa Học Đất K33 thực Ý kiến đánh giá Giáo viên phản biện: Cần Thơ, ngày .tháng năm Giáo viên phản biện iii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT - - Đề tài: “Ảnh hưởng luân canh phân hữu đến độ phì hóa học đất phù sa huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” Do sinh viên Trần Kim Ngọc, lớp Khoa Học Đất K33 thực Ý kiến đánh giá Hội đồng: Cần Thơ, ngày .tháng năm Chủ tịch hội đồng iv LỜI CAM ĐOAN - - Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết trung thực chưa công bố trước Tác giả luận văn Trần Kim Ngọc v LỜI CẢM TẠ - - Qua trình học tập nghiên cứu đến luận văn hoàn thành Để đạt kết ngày hơm khơng biết nói ngồi lòng biết ơn sâu sắc gửi đến quý thầy cô, bạn bè người thân Xin chân thành biết ơn Thầy Trần Bá Linh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực luận văn năm tháng học đại học Cám ơn Cô Võ Thị Gương chủ nhiệm chương trình R3 hỗ trợ thí nghiệm dài hạn để em thực đề tài Chân thành cảm ơn tất giảng viên trường đại học Cần Thơ, quý thầy cô, người giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu giúp em chuẩn bị hành trang bước vào đời Chân thành cán ơn Cô cố vấn Châu Thị Anh Thy, Thầy Hà Gia Xương, Th.S Trần Huỳnh Khanh, Ks Nguyễn Hồng Giang, tất giảng viên cán Bộ môn Khoa học đất, Khoa Nông Nghiệp Sinh học ứng dụng, Trường Đại Học Cần Thơ tận tình giúp đỡ dẫn em suốt năm đại học Thân gửi bạn tập thể lớp Khoa học Đất K33 em Khoa học đất tình cảm thân thiết nhất, chúc bạn em thành cơng Kính dâng cha mẹ, xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến người thân Cám ơn cha mẹ bên, tạo điều kiện học tập động viên an ủi vi LÝ LỊCH CÁ NHÂN Họ tên: TRẦN KIM NGỌC Sinh ngày: 17 tháng 11 năm 1989 Q qn: Quận Ơmơn, Thành phố Cần Thơ Họ tên cha: TRẦN VĂN HƯNG Họ tên mẹ: HỒ KIM MINH Địa liên hệ: 130 khu vực Tân Bình, phường Trường Lạc, quận Ơmơn, TP Cần Thơ Tóm tắt q trình học tập: Từ năm 1995 – 2000 học trường Tiểu Học Trường Lạc Từ năm 2000 – 2004 học trường Trung Học Cơ Sở Trường Lạc Từ năm 2004 – 2007 học trường Trung Học Phổ Thông Lưu Hữu Phước Năm 2007 tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học Năm 2007 trúng tuyển vào Đại học ngành Khoa học Đất thuộc Bộ môn Khoa Học Đất, Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ Từ 2007 đến 2011 học ngành Khoa Học Đất thuộc Bộ môn Khoa Học Đất, Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng, Trường đại Học Cần Thơ Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2011 Ký tên Trần Kim Ngọc vii Trần Kim Ngọc (2011), “Ảnh hưởng luân canh phân hữu đến độ phì hóa học đất phù sa huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” Luận văn tốt nghiệp Ngành Khoa Học Đất – 41 trang, Khoa Nông Nghiệp Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ Cán hướng dẫn: ThS Trần Bá Linh TÓM LƯỢC Đề tài thực đất phù sa thâm canh lúa vụ/năm huyện Cai Lậy – tỉnh Tiền Giang với mơ hình: (1) lúa – lúa – lúa; (2) lúa – lúa – lúa + phân hữu cơ; (3) lúa – bắp – lúa; (4) lúa – bắp – lúa + phân hữu cơ; (5) lúa – đậu – lúa; (6) lúa – đậu – bắp Kết thí nghiệm cho thấy đất có pH EC thích hợp cho việc trồng lúa hoa màu Ở nghiệm thức thâm canh lúa kết hợp bón phân hữu nghiệm thức luân canh lúa – màu làm gia tăng khả trao đổi cation đất so với nghiệm thức thâm canh lúa liên tục Chất hữu nghiệm thức thâm canh lúa tầng – 10cm cao tầng 10 – 20cm, nghiệm thức thâm canh lúa có hàm lượng chất hữu cao so với nghiệm thức luân canh tầng đất -10cm, tầng đất 10 – 20m nghệm thức luân canh cao so với nghiệm thức thâm canh Hàm lượng carbon dễ phân hủy nghiệm thức thâm canh lúa kết hợp bón phân hữu luân canh lúa màu cao khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức thâm canh lúa liên tục, việc bón phân hữu luân canh lúa - màu giúp gia tăng hàm lượng carbon dễ phân hủy đất, đặc biệt tầng đất – 10cm Ở tầng đất -10cm, việc bón phân hữu nghiệm thức thâm canh lúa giúp gia tăng hàm lượng đạm hữu dụng lân hữu dụng so với nghiệm thức thâm canh lúa liên tục, nghiệm thức luân canh lúa – bắp lúa – bắp kết hợp bón phân hữu có hàm lượng đạm hữu dụng cao khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức luân canh khác nghiệm thức thâm canh lúa Đối với tầng đất 10 – 20cm việc luân canh lúa – màu giúp tăng hàm lượng đạm hữu dụng lân hữu dụng so với nghiệm thức thâm canh lúa viii MỤC LỤC Chương Trang phụ bìa i Ý kiến đánh giá Giáo viên hướng dẫn ii Ý kiến đánh giá Giáo viên phản biện iii Ý kiến đánh giá Hội đồng iv Lời cam đoan v Cảm tạ vi Lý lịch cá nhân vii Tóm lược viii Mục lục ix Danh sách hình xi Danh sách bảng xii Danh sách từ viết tắt xii MỞ ĐẦU LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên vùng nghiên cứu đất phù sa Đồng sông Cửu Long 1.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 1.1.2 Khái quát đất phù sa Đồng sông Cửu Long 1.2 Ảnh hưởng thâm canh lúa đến chất lượng đất đai 1.3.1 Khái niệm đất thâm canh 1.3.2 Tác hại thâm canh lúa 1.3 Lợi ích luân canh lúa màu đến chất lượng đất 1.3.1 Khái niệm luân canh 1.3.2 Lợi ích luân canh lúa màu 1.4 Vai trò chất hữu 10 1.4.1 Cải thiện đặc tính hóa học đất 10 1.4.2 Cải thiện đặc tính vật lý đất 11 ix a N hữu dụng (mg/kg) 350 a 300 250 150 b b 200 b b 100 50 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 Nghiệm thức Ghi chú: Các ký tự khác nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 5% NT1: lúa – lúa – lúa NT2: lúa – lúa – lúa + phân hữu NT3: lúa – bắp – lúa NT4: lúa – bắp – lúa + phân hữu NT5: lúa – đậu – lúa NT6: lúa – đậu – bắp Hình 3.7 Hàm lượng N hữu dụng đất tầng – 10cm Kết phân tích hàm lượng N hữu dụng tầng đất 10 – 20cm trình bày Hình 3.8 cho thấy nghiệm thức thâm canh lúa liên tục, thâm canh lúa kết hợp bón phân hữu khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê Đối với nghiệm thức luân canh hàm lượng N hữu dụng có khuynh hướng tăng cao so với nghiệm thức thâm canh lúa Ở nghiệm thức luân canh lúa – bắp, lúa – bắp kết hợp bón phân hữu luân canh lúa – đậu có hàm lượng N hữu dụng khoảng 151,2 – 162,2mg/kg cao khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức thâm canh lúa Có thể điều kiện luân canh đất có thời gian thống khí nhiều q trình khống hóa chất hữu xảy thuân lợi giúp hàm lượng N hữu dụng có khuynh hướng tăng Nghiệm thức luân canh lúa – đậu – bắp có hàm lượng N hữu dụng thấp so với nghiệm thức luân canh khác Điều giải thích trồng cạn sử dụng N nhiều hơn, đặc biệt bắp 33 N hữu dụng (mg/kg) 250 a a 200 a 150 100 b b b 50 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 Nghiệm thức Ghi chú: Các ký tự khác nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 5% NT1: lúa – lúa – lúa NT2: lúa – lúa – lúa + phân hữu NT3: lúa – bắp – lúa NT4: lúa – bắp – lúa + phân hữu NT5: lúa – đậu – lúa NT6: lúa – đậu – bắp Hình 3.8 Hàm lượng N hữu dụng đất tầng 10 – 20cm 3.6 Hàm lượng lân (P) hữu dụng đất Kết phân tích trình bày Hình 3.9 cho thấy hàm lượng P hữu dụng nghiệm thức thâm canh lúa kết hợp bón phân hữu cao khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức thâm canh lúa liên tục nghiệm thức luân canh lúa – màu Kết phù hợp với nghiên cứu Dương Minh Viễn ctv (2006), sử dụng phân bả mùn mía ủ hoai, cải thiện dinh dưỡng lân sinh trưởng trồng Hàm lượng P hữu dụng nghiệm thức thâm canh lúa cao so với nghiệm thức luân canh, kết lý giải đất luân canh có thời gian khử đất thâm canh nên nghiệm thức thâm canh có hàm lượng P hữu dụng cao nghiệm thức luân canh, phần gốc rơm rạ nghiệm thức thâm canh lúa vùi trở lại cho đất sau thu hoạch, chất hữu từ gốc rơm rạ bị phân hủy thành hợp chất mùn chất dinh dưỡng có lân Nhiều nghiên cứu cho chất mùn đất làm gia tăng độ hữu dụng lân (Đỗ Thị Thanh Ren, 2004) Trong nghiệm thức luân canh nghiệm thức luân canh lúa – 34 đậu – bắp có hàm lượng P hữu dụng thấp 160 a P hữu dụng (mg/kg) 140 120 100 b bc 80 bc cd d 60 40 20 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 Nghiệm thức Ghi chú: Các ký tự khác nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 5% NT1: lúa – lúa – lúa NT2: lúa – lúa – lúa + phân hữu NT3: lúa – bắp – lúa NT4: lúa – bắp – lúa + phân hữu NT6: lúa – đậu – bắp NT5: lúa – đậu – lúa Hình 3.9 Hàm lượng P hữu dụng đất tầng – 10cm Kết phân tích hàm lượng P hữu dụng tầng đất 10 – 20cm, nghiệm thức luân canh lúa – màu có hàm lượng P hữu dụng cao khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức thâm canh lúa (Hình 3.10) Do luân canh đất có thời gian thống khí giúp thúc đẩy q trình khống hóa chất hữu góp phần làm tăng hàm lượng P hữu dụng Hàm lượng P hữu dụng nghiệm thức thâm canh lúa tầng 10 – 20cm 22,2 – 26,8 mg/kg thấp so với tầng – 10 cm 82,0 – 123,5 mg/kg Kết giải thích gốc rơm rạ vùi trở lại cho đất thâm canh chất hữu bón cho đất tầng mặt, chất hữu sau phân hủy làm gia tăng hàm lượng P hữu dụng Mặt khác, điều kiện thâm canh lúa đất tình trạng ngập nước, đặc biệt tầng bên dưới, đất tầng ln trạng thái khử, thiếu oxy xác bã thực vật khó phân hủy tầng nên tầng 10 – 20 cm có hàm lượng P hữu dụng thấp tầng – 10 cm 35 Nghiệm thức luân canh lúa – đậu – bắp có hàm lượng P hữu dụng thấp so với nghiệm thức luân canh khác Là hàm lượng chất hữu nghiệm thức thấp trồng cạn sử dụng hàm lượng lân nhiều 80 a a P hữu dụng (mg/kg) 70 ab 60 50 40 bc cd d 30 20 10 NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 Nghiệm thức Ghi chú: Các ký tự khác nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 5% NT1: lúa – lúa – lúa NT2: lúa – lúa – lúa + phân hữu NT3: lúa – bắp – lúa NT4: lúa – bắp – lúa + phân hữu NT5: lúa – đậu – lúa NT6: lúa – đậu – bắp Hình 3.10 Hàm lượng P hữu dụng đất tầng 10 – 20cm 36 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua kết thí nghiệm cho thấy hiệu mơ hình ln canh lúa màu bón phân hữu đất thâm canh lúa cải thiện đặc tính hóa học đất giúp nâng cao độ phì đất so với mơ hình thâm canh lúa liên tục mà khơng bón phân hữu cơ: Việc bón phân hữu luân canh lúa với trồng cạn, đặc biệt mơ hình ln canh lúa với đậu giúp nâng cao khả trao đổi cation so với mô hình thâm canh lúa liên tục khơng bón phân hữu Các mơ hình ln canh lúa – màu có tác dụng làm tăng hàm lượng chất hữu tầng 10 – 20cm so với mơ hình thâm canh lúa có bón khơng có bón phân hữu Bón phân hữu việc luân canh trồng có tác dụng làm tăng hàm lượng Carbon dễ phân hủy đặc biệt tầng – 10cm Luân canh lúa với màu làm gia tăng N hữu dụng so với mơ hình thâm canh lúa có bón khơng bón phân hữu cơ, đặc biệt mơ hình ln canh lúa – bắp lúa – bắp kết hợp bón phân hữu Việc thâm canh lúa kết hợp bón phân hữu giúp tăng hàm lượng P hữu dụng đất tầng – 10cm Luân canh lúa với màu làm tăng hàm lượng P hữu dụng tầng 10 – 20cm, đặc biệt mơ hình ln canh lúa – bắp lúa – bắp kết hợp bón phân hữu KIẾN NGHỊ Nên luân canh lúa với trồng cạn để làm tăng khả cung cấp chất dinh dưỡng cho Trong trình canh tác thâm canh lúa liên tục cần bón phân hữu để trì độ phì nhiêu hóa học cho đất 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO Brady, n.c., Well, r.r (1996) The nature and properties of soils Prentice – Hall International Bùi Nhuận Điền 2009 Ảnh hưởng luân canh lúa màu đến số đặc tính đất đất thâm canh lúa Cai Lậy, Tiền Giang Luận văn tốt nghiệp ngành Khoa học đất Bộ môn Khoa học đất Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng Trường Đại Học Cần Thơ Dobermann A., P.C Sta and K.G Cassaman 1996 Fertilizer inputs, nutrient balance and soil nutrient-supplying power in intensive, irrigated rice systems I Potassium uptake and K balance Nutr Cycl Agroecosyst 46: 110 Dobermann A., K.G Casman, C.P.Mamaril and J.E.Sheehy 1998 Management of phosphorus, potassium and sulfur in intensive, irrigated lowland rice Field Crops Res.56: 113-138 Dương Minh Viễn, Võ Thị Gương, Nguyễn Minh Đông, Nguyễn Thị Kim Phượng 2006 Sử dụng phân hữu bã bùn mía cải thiện dinh dưỡng P độc chất Al đất phèn Tạp chí Nghiên cứu Khoa học số 6/2006, trang 118-125 Đỗ Thị Thanh Ren 2003 Giáo trình quan hệ đất-cây trồng Tủ sách Đại học Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ Humble, G.D and T.C Hsino 1970 Light-dependent influx and effux of potassium of guard cells during stomatalopening and closing Plant physoil 46 Huỳnh Đào Nguyên 2008 Hiện trạng canh tác biện pháp cải thiện độ phì nhiêu đất, suất lúa canh tác ba vụ đê bao huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Luận án thạc sĩ ngành Khoa học đất Khoa Nông nghiệp sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ Lê Văn Khoa 2000 Giáo trình Hóa lý đất Tủ sách Đại Học Cần Thơ 10 Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Cự, Lê Đức, Trần Khắc Hiệp Trần Cẩm Vân 2000 Giáo trình Đất mơi trường NXB Giáo dục 38 11 Lê Văn Khoa 2003 Sự nén dẻ đất trồng lúa thâm canh ĐBSCL-Việt Nam Tạp chí khoa học Đại Học Cần Thơ 12 Lê Văn Khoa, Trần Bá Linh 2009 Giáo trình Bạc màu bảo vệ tài nguyên đất Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ 13 Mai Văn Quyền 2003 Thâm canh lúa Việt Nam NXB Nông Nghiệp Hà Nội 14 Ngô Ngọc Hưng, Đỗ Thị Thanh Ren, Võ Thị Gương, Nguyễn Mỹ Hoa 2004 Giáo trình Phì nhiêu đất Tủ sách Đại học Cần Thơ 15 Ngô Ngọc Hưng, Phan Toàn Nam, Nguyễn Kim Quyên 2007 Ảnh hưởng luân canh đến suất lúa cân 15 N đất phù sa ĐBSCL Nông nghiệp phát triển Nông thôn-số 17 tháng 10/2007 16 Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Huy Tài 2004 Giáo trình dinh dưỡng khống trồng Tủ sách Đại Học Cần Thơ 17 Nguyễn Hữu Chiếm, Trần Chân Bắc, Trần Quang Tuyến Lê Quang Dũ 1999 Bước đầu khảo sát ảnh hưởng thâm canh lúa ba vụ đến môi trường sinh thái nông nghiệp số điểm ĐBSCL Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp Bộ 1997-1999 Đại Học Cần Thơ 18 Nguyễn Minh Đông 2006 Hiệu luân canh lúa ba vụ với trồng cạn cải thiện khả cung cấp đạm liên quan đến thành phần chất hữu đất Luận án thạc sĩ ngành Khoa Học Đất Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng Trường Đại Học Cần Thơ 19 Nguyễn Minh Phượng, Hubert Verplancke, Lê Văn Khoa Võ Thị Gương 2009 Sự nén dẻ đất canh tác lúa ba vụ ĐBSCL hiệu luân canh cải thiện độ bền đồn lạp Tạp chí khoa học 2009:11 194-199 Trường Đại Học Cần Thơ 20 Nguyễn Mỹ Hoa, Trần Bá Linh 2007 Giáo trình Thực tập Hóa lý đất Tủ sách Đại học Cần Thơ 21 Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng 1999 Giáo trình Đất NXB Nơng Nghiệp Hà Nội 22 Nguyễn Văn Bé Tí 2009 Khảo sát lịch sử canh tác số đặc tính lý-hóa đất đất phù sa thâm canh luân canh xã Hòa Tân-huyện Cầu Kè-tỉnh Trà 39 Vinh Luận văn tốt nghiệp ngành Khoa học đất Bộ môn Khoa học đất Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng Trường Đại Học Cần Thơ 23 Nguyễn Văn Minh, Võ Tòng Xuân Nguyễn Tri Khiêm 2008 Hiệu kinh tế đậu xanh hệ thống luân canh với lúa vùng núi dài An Giang Tạp chí khoa học 2008:9 119-127 24 Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Đường Hoàng Hải, Vũ Thị Hồn 2009 Giáo trình sinh học đất NXB Giáo Dục 25 Stine, M.A and Weil, R.R 2002 The relationship between soil quality and crop productivity across three tillage systems in South central Honduras American Journal of Alternative Agriculture 17: 1-8 26 Trần Bá Linh 2010 Biện pháp cải thiện tình trạng khử suất lúa vụ khu vực đê bao huyện Cai Lậy – Tiền Giang Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp Trường Đại học Cần Thơ 27 Tran Ba Linh 2004 Physical fertility of a soil under intensive rice cultivation in MeKong Delta (Viet Nam) & land suitability assessment for alternative crops with rice cultivation Case study at Long Khanh Village Ghent university - Free University of Brussels, Belgium 28 Trần Huỳnh Khanh 2010 Hiệu phân hữu cơ, phơi đất luân canh lúa màu cải thiện độ phì nhiêu đất suất lúa ba vụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Luận án Thạc sĩ ngành Khoa học đất Khoa Nông nghiệp sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ 29 Trần Kim Tính 2003 Giáo trình Thổ nhưỡng Tủ sách đại học Cần Thơ 30 Trần Kông Tấu 2006 Tài nguyên đất NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 31 Trần Văn Chính 2006 Giáo trình Thổ nhưỡng học NXB Nông Nghiệp Hà Nội 32 Trần Xuân Lạc 1990 Vai trò luân canh tăng vụ thâm canh cải tạo sử dụng đất bạc màu Hà Bắc Một số hệ thống canh tác đất lúa Trung tâm nghiên cứu phát triển Hệ thống canh tác đồng sông Cửu Long Trường Đại học Cần Thơ 33 Trương Trọng Ngôn 2003 Luân canh màu: Những khó khăn biện pháp khắc phục Hội thảo Biện pháp canh tác màu đất lúa Tháng 2/2003 40 Khoa Nông nghiệp Sinh học ứng dụng Trường Đại Học Cần Thơ 34 Võ Thị Gương J.C Revel 2001 Đánh giá khả cung cấp dưỡng chất đất lúa vùng ĐBSCL Hội Khoa Hoc Đất Việt Nam Tạp chí Khoa Học Đất 15:26:32 35 Võ Thị Gương 2002 Giáo trình chất hữu độ phì nhiêu đất Khoa Nơng nghiệp Sinh học ứng dụng Trường Đại Học Cần Thơ 36 Võ Thị Gương, Trịnh Thị Thu Trang, Nguyễn Minh Đông, Châu Minh Khôi 2006 Thành phần chất hữu khả cung cấp đạm đất thâm canh lúa ba vụ luân canh lúa màu Tạp chí nghiên cứu khoa học Đại Học Cần thơ 37 Võ Thị Gương 2010 Giáo trình Chất hữu đất NXB Nơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh 38 Võ Thị Gương, Dương Minh Viễn, Huỳnh Đào Nguyên, Nguyễn Minh Đông 2010 Cải thiện độ phì nhiêu đất suất lúa canh tác ba vụ đê bao ĐBSCL NXB Nơng Nghiệp TP Hồ Chí Minh 39 Võ Thị Gương, Nguyễn Minh Đông Châu Minh Khôi 2010 Chất lượng chất hữu khả cung cấp đạm đất thâm canh lúa ba vụ luân canh lúa màu Tạp chí Khoa học 2010:16b 147-154 Trường Đại Học Cần Thơ 40 Võ Thị Gương Tất Anh Thư 2010 Giáo trình trở ngại đất sản xuất nông nghiệp NXB Đại Học Cần Thơ 41 PHỤ CHƯƠNG Bảng Thang đánh giá pH theo USDA (1983) (tỉ lệ đất:nước 1:2,5) Giá trị pH < 3,5 3,5 – 4,4 4,5 – 5,5 5,6 – 6,0 6,6 – 7,3 7,4 – 7,8 7,9 – 8,4 8,5 – 9,0 Đánh giá Rất chua Chua vừa Chua vừa Hơi chua Trung tính Kiềm yếu Kiềm trung bình Kiềm mạnh Bảng Thang đánh giá độ dẫn điện EC (mS/cm) theo Western Agricultural Laboratories (2002) EC (mS/cm) Đánh giá 3,3 Chỉ vài loại trồng Bảng Thang đánh giá đất theo trị số CEC theo Landon (1984) CEC < 5,0 – 15 15 – 25 25 – 40 > 40 Đánh giá Rất thấp Thấp Trung bình Cao Rất cao Bảng Thang đánh giá chất hữu đất theo I.V.Chiurin (1972) C hữu đất (%) < 1,0 1,1 – 3,0 3,1 – 5,0 5,1 – 8,0 > 8,1 Đánh giá Rất nghèo Nghèo Trung bình Khá Giàu Bảng Thang đánh giá hàm lượng P dễ tiêu (phương pháp Bray) theo Đỗ Ánh (2003) Đánh giá Đất nghèo P, cần bón P Đất trung bình, bón Đất giàu P P (mg/kg) < 7,0 7,0 – 20,0 >20,0 BẢNG ANOVA Bảng pH đất tầng – 10cm Duncana,b NTHUC N Subset 5.150 5.275 5.300 5.300 5.350 lua-bap-lua 3lua+om 5.275 lua-bap-lua+om 5.300 lua-dau-lua 5.300 5.350 3lua lua-dau-bap 5.575 Sig .256 096 Means for groups in homogeneous subsets are displayed Based on Type III Sum of Squares The error term is Mean Square(Error) = 4.711E-02 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000 b Alpha = 05 Bảng pH đất tầng 10 – 20cm Duncana,b Subset lua-bap-lua+om 5.250 3lua 5.275 lua-dau-lua 5.325 lua-bap-lua 5.400 3lua+om 5.450 lua-dau-bap 5.550 Sig .087 Means for groups in homogeneous subsets are displayed Based on Type III Sum of Squares The error term is Mean Square(Error) = 4.333E-02 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000 b Alpha = 05 NTHUC N Bảng EC (mS/cm) tầng – 10cm a,b Duncan Subset lua-dau-bap 585.375 3lua 661.625 lua-bap-lua 671.000 lua-bap-lua+om 680.125 3lua+om 684.375 lua-dau-lua 738.750 075 Sig Means for groups in homogeneous subsets are displayed Based on Type III Sum of Squares The error term is Mean Square(Error) = 10370.386 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000 b Alpha = 05 NTHUC N Bảng EC (mS/cm) tầng 10 – 20cm a,b Duncan NTHUC N Subset 404.000 lua-dau-bap 3lua+om 601.000 lua-dau-lua 614.750 3lua 623.875 lua-bap-lua 626.000 lua-bap-lua+om 629.625 Sig 1.000 495 Means for groups in homogeneous subsets are displayed Based on Type III Sum of Squares The error term is Mean Square(Error) = 2752.506 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000 b Alpha = 05 Bảng 10 CEC (cmol/kg) tầng – 10cm Duncana,b Subset 3lua 21.2075 lua-bap-lua+om 22.7900 22.7900 lua-bap-lua 22.8950 22.8950 3lua+om 23.3600 lua-dau-lua 23.4000 lua-dau-bap 24.4750 Sig .059 071 Means for groups in homogeneous subsets are displayed Based on Type III Sum of Squares The error term is Mean Square(Error) = 1.240 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000 b Alpha = 05 NTHUC N Bảng 11 CEC (cmol/kg) tầng 10 – 20cm a,b Duncan Subset 3lua 21.7450 lua-bap-lua+om 22.0350 22.0350 lua-bap-lua 23.2100 23.2100 lua-dau-bap 23.5400 23.5400 3lua+om 23.7075 23.7075 lua-dau-lua 23.8375 054 074 Sig Means for groups in homogeneous subsets are displayed Based on Type III Sum of Squares The error term is Mean Square(Error) = 1.456 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000 b Alpha = 05 NTHUC N Bảng 12 Hàm lượng chất hữu (%CHC) tầng – 10cm Duncana,b NTHUC N 3.6250 Subset lua-dau-bap lua-dau-lua 4.7150 lua-bap-lua 4.7600 lua-bap-lua+om 4.8600 3lua 5.4475 3lua+om 5.5025 Sig 1.000 415 742 Means for groups in homogeneous subsets are displayed Based on Type III Sum of Squares The error term is Mean Square(Error) = 5.365E-02 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000 b Alpha = 05 Bảng 13 Hàm lượng chất hữu (%CHC) tầng 10 – 20cm a,b Duncan NTHUC N 2.6800 2.7100 Subset 3lua+om 3lua lua-dau-bap 3.8275 lua-bap-lua 4.9150 lua-dau-lua 4.9150 lua-bap-lua+om 4.9325 Sig .911 1.000 951 Means for groups in homogeneous subsets are displayed Based on Type III Sum of Squares The error term is Mean Square(Error) = 138 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000 b Alpha = 05 Bảng 14 % carbon dễ phân hủy tầng – 10cm a,b Duncan NTHUC N Subset 3lua 1500 lua-dau-bap 3175 lua-dau-lua 3575 3575 3lua+om 3750 3750 lua-bap-lua 4500 lua-bap-lua+om 4500 Sig 1.000 333 138 Means for groups in homogeneous subsets are displayed Based on Type III Sum of Squares The error term is Mean Square(Error) = 5.946E-03 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000 b Alpha = 05 Bảng 15 % carbon dễ phân hủy tầng 10 – 20cm Duncana,b NTHUC N 2.6800 2.7100 Subset 3lua+om 3lua lua-dau-bap 3.8275 lua-bap-lua 4.9150 lua-dau-lua 4.9150 lua-bap-lua+om 4.9325 911 1.000 951 Sig Means for groups in homogeneous subsets are displayed Based on Type III Sum of Squares The error term is Mean Square(Error) = 138 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000 b Alpha = 05 Bảng 16 Hàm lượng đạm (N) hữu dụng (mg/kg) tầng – 10cm a,b Duncan NTHUC N Subset 101.050 110.775 143.000 159.100 3lua lua-dau-bap 3lua+om lua-dau-lua lua-bap-lua 239.850 lua-bap-lua+om 257.300 Sig .100 578 Means for groups in homogeneous subsets are displayed Based on Type III Sum of Squares The error term is Mean Square(Error) = 1878.404 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000 b Alpha = 05 Bảng 17 Hàm lượng đạm (N) hữu dụng (mg/kg) tầng 10 – 20cm a,b Duncan NTHUC N Subset 49.075 54.975 77.200 3lua+om 3lua lua-dau-bap lua-dau-lua 151.200 lua-bap-lua+om 152.725 lua-bap-lua 162.250 315 689 Sig Means for groups in homogeneous subsets are displayed Based on Type III Sum of Squares The error term is Mean Square(Error) = 1315.270 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000 b Alpha = 05 Bảng 18 Hàm lượng lân (P) hữu dụng (mg/kg) tầng – 10cm Duncana,b N Subset NTHUC lua-dau-bap 41.500 lua-dau-lua 55.775 55.775 lua-bap-lua 67.350 67.350 lua-bap-lua+om 68.900 68.900 3lua 82.025 3lua+om 123.450 117 166 124 1.000 Sig Means for groups in homogeneous subsets are displayed Based on Type III Sum of Squares The error term is Mean Square(Error) = 146.944 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000 b Alpha = 05 Bảng 19 Hàm lượng lân (P) hữu dụng (mg/kg) tầng 10 – 20cm a,b Duncan NTHUC N Subset 22.250 26.850 3lua+om 3lua 26.850 lua-dau-bap 39.375 39.375 lua-dau-lua 51.375 51.375 lua-bap-lua 62.875 lua-bap-lua+om 64.225 Sig .447 051 060 055 Means for groups in homogeneous subsets are displayed Based on Type III Sum of Squares The error term is Mean Square(Error) = 69.436 a Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000 b Alpha = 05 ... SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT - - Đề tài: Ảnh hưởng luân canh phân hữu đến độ phì hóa học đất phù sa huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Do sinh viên Trần Kim Ngọc, lớp Khoa Học Đất K33... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT - - Đề tài: Ảnh hưởng luân canh phân hữu đến độ phì hóa học đất phù sa huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Do... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT - - Đề tài: Ảnh hưởng ln canh phân hữu đến độ phì hóa học đất phù sa huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Do sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG của LUÂN CANH và PHÂN hữu cơ đến độ PHÌ hóa học của đất PHÙ SA tại HUYỆN CAI lậy TỈNH TIỀN GIANG , ẢNH HƯỞNG của LUÂN CANH và PHÂN hữu cơ đến độ PHÌ hóa học của đất PHÙ SA tại HUYỆN CAI lậy TỈNH TIỀN GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay