ẢNH HƯỞNG của LUÂN CANH bắp TRÊN sự hút THU NPK của lúa hè THU

66 28 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRẦN KIM NGÂN ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH BẮP TRÊN SỰ HÚT THU NPK CỦA LÚA HÈ THU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ, 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH BẮP TRÊN SỰ HÚT THU NPK CỦA LÚA HÈ THU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT Cán hướng dẫn PGS.TS Ngô Ngọc Hưng Ks Trương Thúy Liễu Sinh viên thực TRẦN KIM NGÂN MSSV: 3077472 Cần Thơ, 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Luận văn tốt nghiệp ngành Khoa Học Đất với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH BẮP TRÊN SỰ HÚT THU NPK CỦA LÚA HÈ THU Do sinh viên TRẦN KIM NGÂN thực Kính trình lên hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2010 Cán hướng dẫn PGS TS Ngô Ngọc Hưng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn tốt nghiệp ngành Khoa Học Đất với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH BẮP TRÊN SỰ HÚT THU NPK CỦA LÚA HÈ THU Do sinh viên TRẦN KIM NGÂN thực bảo vệ trước hội đồng Ý kiến Hội Đồng chấm luận văn tốt nghiệp ………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Luận văn tốt nghiệp Hội Đồng đánh giá mức: ……………… DUYỆT KHOA CầnThơ, ngày… tháng……năm 2010 Chủ tịch Hội Đồng Trưởng Khoa Nông Nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố luận văn trước Tác giả luận văn TRẦN KIM NGÂN LỜI CẢM TẠ Kính dâng Cha mẹ suốt đời tận tuỵ nghiệp tương lai Thành kính biết ơn Thầy Ngô Ngọc Hưng, chị Trương Thúy Liễu tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên tơi suốt thời gian thực đề tài hoàn thành luận văn Chân thành biết ơn Thầy Trần Bá Linh Cô Châu Thị Anh Thy, cố vấn học tập quan tâm, động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập Anh Phan Toàn Nam, Trần Minh Giàu, toàn thể anh chị thuộc Phòng thí nghiệm Bộ mơn Khoa Học Đất & Quản Lý Đất Đai nhiệt tình giúp đỡ tơi nhiều để hồn thành luận văn Tồn thể quý thầy cô trường Đại Học Cần Thơ tận tình dìu dắt, truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian theo học trường Thân gởi đến tất bạn lớp Khoa Học Đất khóa 33 lời chúc tốt đẹp nhất, chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc thành đạt tương lai TRẦN KIM NGÂN TÓM LƯỢC Qua khảo sát việc luân canh lúa với trồng cạn khác nhằm mục đích phát triển nơng nghiệp theo hướng bền vững Vì tạo đa dạng hóa trồng đồng ruộng giúp cho việc phân hủy chất hữu tốt nhằm cải thiện độ phì nhiêu đất việc cải thiện suất trồng Với đề tài “Ảnh Hưởng Của Luân Canh Bắp Trên Sự Hút Thu NPK Của Lúa Hè Thu” Nhằm nghiên cứu ảnh hưởng luân canh lên dưỡng chất NPK đất, đề tài thực xã Hòa Hưng, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang vụ Xuân Hè Hè Thu 2009 Thí nghiệm bố trí theo phương thức khối hồn tồn ngẩu nhiên nhân tố với lần lặp lại, hệ thống trồng có hai nghiệm thức thử nghiệm bắp lúa vụ Xuân Hè 2009 Kết thí nghiệm trình bày sau:  Khả cung cấp dưỡng chất NPK từ đất cho vụ lúa sau vụ bắp hệ thống Lúa – Bắp 116.2 kg N ha-1 – 52.28 kg P2O5 ha-1 – 133.8 kg K2O ha-1, so với hệ thống Lúa – Lúa 101 kg N ha-1 – 47.18 kg P2O5 ha-1 – 121.18 kg K2O ha-1  Năng suất hệ thống Bắp – Lúa đạt 4.293 ha-1 hệ thống Lúa – Lúa 3.635 ha-1  Lượng dưỡng lúa lấy vụ Hè Thu hệ thống bắp – lúa (127.4kg N ha-1, 63.78 kg P2O5 ha-1 159.3 kg K2O ha-1) hệ thống lúa – lúa (114.8 kg N ha-1, 63.31kg P2O5 ha-1 143.5kg K2O ha-1)  Lượng phân cần bón hệ thống bắp – lúa 110kgN ha-1 – 40 kg P2O5 ha-1 – 30 kg K2O ha-1 hệ thống lúa – lúa 130 kg N ha-1 – 60 kg P2O5 ha-1 – 60 kg K2O ha-1 Trên sở phân tích tiêu NPK lúa địa điểm thí nghiệm cho thấy việc luân canh lúa với trồng cạn lâu dài khắc phục tính chất bất lợi đất MỤC LỤC Trang Xác nhận cán hướng dẫn i Nhận xét hội đồng báo cáo ii Lời cam đoan iii Lời cảm tạ iv Tóm lược v Mục lục vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.1Hiện trạng canh tác lúa ĐBSCL 1.2 Một số ảnh hưởng trình thâm canh lúa ĐBSCL 1.2.1 Ảnh hưởng trình thâm canh đến độ phì nhiêu đất 1.2.2 Ảnh hưởng thâm canh đến suất lúa 1.3 Một số ảnh hưởng trình luân canh 1.3.1 Ảnh hưởng luân canh đến điều hòa cải thiện chất dinh dưỡng đất 1.3.2 Ảnh hưởng luân canh đến suất trồng 1.3.3 Một số mơ hình ln canh lúa – màu ĐBSCL 1.4 Lợi ích luân canh 1.5 Đặc điểm sinh trưởng, phát triển lúa yếu tố ảnh hưởng tới suất lúa 1.7.5 Vai trò Kali đời sống trồng 19 1.7.6 Sự Kali đất 19 1.7.7 Sự chuyển hóa Kali đất 19 1.7.8 Sự đáp ứng Kali trồng 20 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN 22 2.1 Địa điểm thời gian thí nghiệm 22 2.2 Phương pháp 22 2.2.1 Nghiệm thức 22 2.2.2 Bố trí thí nghiệm 22 2.2.3 Các tiêu nông học 23 2.2.4 Phương pháp phân tích tiêu hóa học thân hạt lúa 23 2.1.5 Các tiêu phân tích 23 2.3 Phương tiện 27 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 29 3.1Chiều cao số chồi\m2 29 3.1.1 Chiều cao 29 3.1.2 Số chồi/m2 30 3.2 Kết phân tích N, P K tổng số lúa Giồng Riềng –Hè Thu 2009 31 3.2.1 Hàm lượng N,P K nghiệm thức bón đầy đủ NPK 31 3.2.2 Hàm lượng N,P K nghiệm thức bón NPK đầy đủ so với lô khuyết 32 3.3 Năng suất hạt sinh khối rơm Giồng Riềng - Hè Thu 2009 34 3.4 Năng suất hạt sinh khối rơm lơ bón đầy đủ lơ khuyết Giồng Riềng – Hè Thu 2009 35 3.5 Tổng hút thu N,P K luân canh độc canh lúa vụ Hè Thu 2009 37 3.6 Hiệu nông học 38 3.7 Xác định công thức phân bón cho vụ Hè Thu địa điểm thí nghiệm 40 CHƯƠNG :KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 4.1 Kết luận 42 4.2 Kiến nghị 42 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 DANH SÁCH HÌNH Tựa hình Hình Trang Các dạng Kali đất 20 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 22 Chiều cao lúa giai đoạn 20,40,65 NSKS Giồng Riềng, Kiên Giang – Hè Thu 29 2009 số chồi /m2 giai đoạn 20.45 65 NSKS Giồng Riềng – Hè Thu, 2009 30 Hàm lượng N,P K tổng số Giồng Riềng – Hè Thu 2009 31 Hàm lượng N,P K thân lúa: (a) nghiệm thức (C1), (b) nghiệm thức (C2) 32 Hàm lượng N, P K hạt lúa ( c ) nghiệm thức C1, ( d ) Nghiệm thức C2 33 suất hạt sinh khối thân Giồng Riềng – Hè Thu 2009 35 So sánh sinh khối rơm suất hạt hai nghiệm thức C1 C2: ( a ) Hạt, (b) thân lơ bón đầy đủ NPK lơ khuyết Giồng Riềng - Hè Thu 2009 36 10 So sánh tổng hút thu NPK C1 C2 nghiệm thức, (a) PNK, (b) PK Giồng Riềng Hè Thu 2009 37 11 so sánh tổng hút thu NPK C1 C2 nghiệm thức (c) NK, (d) NP Giồng Riềng Hè Thu 2009 38 12 So sánh hiệu nông học ba nguyên tố đa lượng hai hệ thống C1 C2 Giồng Riềng – Kiên Giang, Hè Thu - 2009 40 DANH SÁCH BẢNG Bảng Tựa bảng Nhu cầu dinh dưỡng lúa Trang Năng suất lúa trung bình ( tấn/ha/vụ) số loại trồng ĐBSCL Mơ hình canh tác lúa-màu chun màu Đồng Bằng Sông Cửu Long Hàm lượng dinh dưỡng số lượng dinh dưỡng lúa hút vào lúc thu hoạch Lượng dinh dưỡng hấp thu lúa 10 10 Hình 3.6.1 So sánh hiệu nông học ba nguyên tố đa lượng hai hệ thống C1 C2 Giồng Riềng – Kiên Giang, Hè Thu - 2009 3.7 Xác định cơng thức phân bón cho vụ Hè Thu địa điểm thí nghiệm Lượng phân bón tính tốn dựa vào bảng đề nghị lượng hóa phân bón cho lúa Witt et al, (2007) trình bày bảng 2.3.5, 2.3.6 2.3.7 chương  Tính tốn lượng phân Đạm Nhu cầu lượng Đạm dựa vào hiệu nông học phân đạm đáp ứng suất lúa điều kiện khơng bón Đạm Hiệu nơng học phân Đạm đạt từ 15 đến 17.47 đáp ứng suất 1.5 ha-1 - 1.747 ha-1 Giồng Riềng Hè Thu 2009 Dựa vào bảng đề nghị phân bón cho lúa Witt et al (2007) lượng Đạm cần bón địa điểm thí nghiệm 130-110 kg N ha-1  Tính Tốn Lượng phân Lân Lượng phân P cần bón ước lượng dựa vào suất mục tiêu suất lô khuyết P có bổ sung rơm rạ (Witt et al, 2007) Năng suất đáp ứng lân 0.365 0.731 ha-1 Năng suất thự tế đạt địa điểm thí nghiệm từ 3.27 ha-1 3.562 ha-1, dựa vào bảng đề nghị phân bón cho lúa Witt at al (2007) ta xác định lượng phân P cần bón cho 60 – 40 kg P2O5 ha-1 để đạt suất từ 5-6 ha-1  Tính tốn lượng phân Kali Lượng phân K cần bón ướt lượng dựa vào suất mục tiêu suất lô khuyết K bổ sung rơm rạ, suất lô khuyết K thí nghiệm đạt từ 52 3.25 – 3.843 ha-1, dựa vào đề nghị phân bón cho lúa Witt et al (2007) ta xác định lượng phân cần bón 65 - 30 kg K2O ha-1 53 Chương Kết Luận Và Kiến Nghị 4.1 Kết Luận Luân canh bắp-lúa ghi nhận tác nhân đưa đến thuận lợi mặt dinh dưỡng cho lúa Hàm lượng dinh dưỡng lúa, hàm lượng phần trăm N tổng số hạt 1.39% thân 1.023% Hàm lượng % P tổng số hạt 0.946 % thân 0.4433% hàm lượng K hạt 0.475 % thân 2.127% hệ thống C2 so với C1 ( 1.262 %N , 0.945% P2O5 0.4617 % K2O ) hạt thân (0.9417% N, 0.41% P2O5 1.908 K2O ) Năng suất lúa đạt hệ thống bắp – lúa (4.293 tấn\ha) cao so với lúa – lúa (3.635 tấn\ha) Lượng dưỡng chất lúa lấy vụ Hè Thu hệ thống bắp- lúa (127.4kg N ha-1, 63.78 kg P2O5 ha-1 159.3 kg K2O ha-1), so với lúa – lúa (114.8 kg N ha-1, 63.31kg P2O5 ha-1 143.5kg K2O ha-1) Khả cung cấp dưỡng chất NPK từ đất cho lúa sau vụ bắp gia tăng Lượng cung cấp NPK đất luân canh bắp – lúa 116.2kg N ha-1, 52.28 kg P2O5 ha-1 133.8 kg K2O ha-1, so với lúa – lúa, khả cung cấp NPK đất 101kg N ha-1, 47.18 kg P2O5 ha-1 121.8 kg K2O ha-1 4.2 Kiến Nghị Thí nghiệm khảo sát tổng hút thu dưỡng chất NPK đưa cơng thức phân bón cho vụ Hè Thu Cần nghiên cứu thêm cho vụ Đông Xuân Xuân Hè để thấy ảnh hưởng mùa vụ đến khả cung cấp dinh dưỡng từ đất cho trồng Đồng thời,đưa cơng thức phân bón thích hợp cho vụ mùa 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Võ Thi Gương – Dương Minh Viễn, Huỳnh Đào Nguyên – Nguyễn Minh Đông (2010), Cải thiện độ phì nhiêu đất suất lúa canh tác lúa ba vụ đê bao ĐBSCL, NXB Nông Nghiệp - TPHCM Đường Hồng Dật (2002) Sổ Tay Hướng dẫn Sử Dụng Phân Bón, NXB Nơng Nghiệp – Hà Nội Đổ Thi Thanh Ren, Nguyễn Thị Ngọc Minh (1999), Hiệu hỗn hơp phân hữu – lân vô lúa đất phèn, Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học,Trường Đại học Cần Thơ Đổ Thị Thanh Ren, Ngô Ngọc Hưng, Võ Thị Gương Nguyễn Mỹ Hoa (2004), Phì nhiêu đất Bộ Mơn khoa Học Đất Quản Lý Đất Đai Khoa Nông nghịêp Trường Đại Học Cần Thơ Hoàng Minh Châu (1998), Cẩm nang sử dụng phân bón Nhà xuất Thơng Tin Khoa Học Hóa Chất Lê Huy Bá (2000), Sinh thái môi trường đất, NXB Đại học Quốc gia TPHCM Mai Nam (2006), Khả khoáng đạm hệ thống luân canh chuyên canh lúa Cây Lậy - Tiền Giang Vĩnh Ngơn – Châu Đốc, Luận văn tốt nghiệp đại học Khoa Nông Nghiệp, trường Đại học Cần Thơ Mai Văn Quyền (1996), Thâm canh lúa Việt Nam Nhà xuất Nông nghiệp Mai Thành Phụng (2005), Cẩm nang canh tác lúa ngắn ngày Đờng sơng Cửu Long theo qui trình 4K, Tài liệu tập huấn, Nhà xuất Nông Nghiệp Ngô Mỹ Trang (2006), Thành phần chất hữu hệ thống luân canh chuyên canh lúa Cây Lậy - Tiền Giang, Luận văn tốt nghiệp đại học Khoa Nông Nghiệp, trường Đại học Cần Thơ Ngô Thị Hồng Liên (2006), Biện pháp cải thiện suy thối hóa học vật lý đất liếp vườn trồng cam Cần Thơ, Luận văn thạc sĩ khoa học, Khoa Nông Nghiệp, trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Bảo Vệ., D C Olk K G Casman (1997), Vai trò humic acid việc cung cấp đạm lúa nước nhiệt đới, Tuyển tập cơng trình khoa học cơng nghệ, trường Đại Học Cần Thơ 1993-1997 Trang 192-201 Nguyễn Bảo Vệ (2003), Phát triển bắp đậu nành đất lúa Đồng sông Cửu Long Hội thảo “Biện pháp canh tác màu đất lúa”, tháng 02/2003 khoa Nông Nghiệp, trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Bảo Vệ, D.C.Olk, and K.G Casman (2004), Nitrogen mineralization from humic acid fraction in rice soils depends on degree of humification Soil Sci Soc Am J 68: 1278-1284 Nguyễn Hữu Chiếm, Trần Chấn Bắc, Trần Quang Tuyến Lê Văn Dũ (1999), Bước đầu khảo sát ảnh hưởng thâm canh lúa ba vụ đến môi trường sinh thái nông 55 nghiệp tai số điểm ĐBSCL Báo cáo kết thực tập đề tài cấp 1997 – 1999, Trường Đại học Cần Thơ, tr 38 Nguyễn Ngọc Đệ (1998), Giáo trình lúa Trung tâm nghiên cứu phát triển hệ thống canh tác trường Đại Học Cần Thơ Trang 78 – 80 Nguyễn Mỹ Hoa (1998), “Khả cung cấp kali số loại đất lúa vùng ĐBSCL”, Tạp chí khoa học đất 10 Nguyễn Mỹ Hoa Trịnh Thị Thu Trang (2002), Sự amon hóa nitrate hóa đất phèn trồng lúa đất liếp điều kiện yếm khí thống khí, Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học, trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Như Hà (2006), Giáo trình bón phân cho trồng Bộ giáo dục đào tạo, trường Đại học Nông Nghiệp I Hà Nội NXB Nông Nghiệp, tr 44 Nguyễn Thị Đan Thi (2007), Ảnh hưởng luân canh lúa màu đến suất lúa độ phì nhiêu đất Cai Lậy - Tiền Giang Mộc Hóa - Long An Luận văn tốt nghiệp Đại học, Khoa Nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Văn Hoàng (1989), Bước đầu khảo sát ảnh hưởng chế độ luân canh tăng vụ lên đặc tính lý-vật lý suất lúa hai điểm Nông trại Đại học Cần Thơ Nguyễn Vy Trần Khải (1978), Nghiên cứu hóa học đất vùng Bắc Việt Nam, NXB Nông Nghiệp Phạm Sỹ Tân (1999), Phân bón ký thuật bón phân cho lúa cao sản, NXB Nông Nghiệp Hà Nội Phan Nhựt Ái (2002), Điều tra trạng canh tác khảo sát ảnh hưởng biện pháp làm đất đến sinh trưởng suất lúa Hè Thu Vĩnh Long năm 2002, Luận án thạc sĩ khoa học, Khoa nông Nghiệp, trường Đại học Cần Thơ Phạn Sĩ Tân (2006), Một số giải pháp nâng cao hiệu bón phân cho lúa đồng sơng Cửu Long, Viện lúa Đồng sông Cửu Long, www clrri.gov Tôn Bình Minh (2003), Sự suy giảm độ phì nhiêu vùng thâm canh lúa ba vụ tạ huyện Cai Lậy, Tiền Giang, Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Nông Nghiệp, trường Đại học Cần Thơ Trương Trọng Ngôn (2003a), Luân canh lúa-màu: Những khó khăn biện pháp khắc phục, Hội thảo “Biện pháp canh tác màu đất lúa”, Khoa Nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ, tháng 02/2003 Trương Trọng Ngôn (2003b), Kỹ thuật canh tác đậu nành đất lúa: Những vấn đề cần lưu ý, Kỷ yếu hội thảo “Biện pháp canh tác màu đất lúa, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ, tháng 02/2003 Trần Quang Tuyến (1997), Bước đầu khảo sát trạng môi trường sinh thái ruộng lúa ba vụ Cai Lậy, Tiền Giang Luận văn thạc sĩ khoa học, Khoa Nông Nghiệp, trường Đại học Cần Thơ Trương Trọng Ngôn (2003), Luân canh lúa màu: Những khó khăn biện pháp khắc phục Hội thảo “Biện pháp canh tác màu đất lúa”.Tháng 02/2003 khoa Nông Nghiệp, trường Đại học Cần Thơ 56 Trần Thị Tường Linh, Võ Đình Quang, Lê Thị Lệ Hằng Phan Liêu (2005), Nghiên cứu sử dụng Na2SiO3 Na2SiF6 việc nâng cao hiệu lực phân lân lúa đất phèn Kỷ yếu hội thảo khoa học nghiên cứu sử dụng phân bón cho lúa ĐBSCL NXB Nông nghiệp TPHCM Trang 118-131 Nguyễn Thị Ni Na (2009), Đánh giá khả cung cấp NPK đất luân canh bắp sinh trưởng lúa đất phèn nhẹ Giồng Riềng – Kiên Giang Luận văn tốt nghiệp Đại học Khoa nông nghiệp , trường dại học Cần Thơ Huỳnh Thanh Duyên (2009) Ảnh hưởng quản lý nước luân canh lúa bắp đến biến đổi số tính chất hóa học suất lúa đất phèn nhẹ Giồng Riềng Hè Thu 2009 luận văn tốt nghiệp đại học Khoa Nông Nghiệp, trường đại học Cần Thơ Trịnh thị Thu Trang (1997), Hiệu sử dụng phân bón suất bắp hệ thống luân canh bắp - bắp - lúa vùng đất phù sa Ô Môn, Cần Thơ, Luận án thạc sĩ khoa học, Khoa Nông Nghiệp, trường Đại học Cần Thơ Võ Thị Gương (2004), Bài giảng Các trở ngại đất cách quản lý, Khoa Nông Nghiệp, trường Đại học Cần Thơ Võ Tòng Xn (1984), Hình sinh trưởng, đất trồng, Tập I-Đất lúa, NXB giáo dục TPHCM Trang 77-96 Vũ Hữu Yêm (1995), Giáo trình phân bón cách bón phân, NXB Nơng Nghiệp Hà Nội Trang 3-74 Bùi Huy Đáp, 1980 Cây lúa Việt Nam Nhà xuất Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội Dương Văn Chín, 2006 Ảnh hưởng mức đạm đến sinh trưởng suất ngô lai Tạp chí Nơng nghiệp phát triển nơng thơn-kỳ 2-tháng 3/2006 Hà Thị Thamh Bình.2002 Giáo trình trồng trọt đại cương Trường Đại Học Nông Nghiệp I NXB Nông Nghiệp , Hà Nội Trần Văn Chính 2006,Gt thổ Nhưỡng Học, Trường Đại Học Nông Nghiệp I, NXB Nông Nghiệp HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM 2000 Đất Việt Nam Nhà xuất Nơng Nghiệp, Hà Nội PHAN TỒN NAM 2004 Ảnh hưởng số hệ thống trồng sinh trưởng , xuất hút thu đạm vụ Hè Thu Châu Thành – Cần Thơ Luận văn kỹ sư Nông Học Khoa Nông Nhiệp , Trường Đại Học Cần Thơ, Cần Thơ Tiếng Anh Aldrich, S A., Scott, W O., Hoeft, R G., 1986 Modern Corn Production A & L Publications Champaign IL USA Yoshida.S, 1980 Fundamentals of rice crop science, IRRI, P: 111 - 176 Witt C 2007 Towards an Ecological Intensification of Maize Production in favorable tropical environments Workshop on SSNM for maize in Vietnam on Oct 3-5, 2007 at Institute of Fertilizer & Soil in Hanoi, Vietnam 57 Cassman K G, Dedtta S K, Olk DC Alcantaram J, Samson M.I., Descansota JP and dizon M A (1995), Yield decline and the nitrogen economy of long – tern experiments on continuous, irrigated rice systemin in topic in: Lal R and Stewart B A (Editor) Soil Management, Experimental Basic for Sustainability and Environmental Quality, Lewis/CRC publisher S, Baco Ranton, Florida, pp 181 – 222 Dobermann A Sta Cruz P C., Cassman K G (1996), “Fertilizer inputs, nutrient balance, and soil nutrient -supplying power in intensive, irrigated rice systems, I, Potassium uptake and K balance”, Nutr, Cycl, Agroecosyst, pp 46:l-10 Kundu, D.K and J.K.Ladda.(1999), Sustaining productivity of lowland rice soils:Issue and options related to N availability Resource management in rice systems: Nutrients Kluwer Acdemic Publishers.Partly rerinted from nutrient Cycling in Agroecosystems, volume 53,No.1,pp:27-44 Olk, D C., K G Cassman, E W randall, P Kingchesh, l j sanger, and J M ANDERSON 1996 Changes in chemmical properties of Organic matter with intersified riec cropping in troical lowland soil European J soil Sci 47, 293 – 303 Olk, D C., K G Cassman 2002 The role of organic matter quality in nitrogen cycling and yield trends in intensively cropped pady soil In the 17th World congress Soil Science, 14 – 21 August 2002 Thailand Paper no 1355 SHRESTHA RK AND LADHA JK.1998 Nitrogen dynamics in intensive rainfed llowland rice-based croppping systems and strategies to improve efficiency.In: Rainfed lowland rice: Advances in Nutrient Management Research: IRRI.p 95109 IRRI.1993 Rice research in a time of change: IRRI's Medium-Term Plant for 19941998 IRRI, Los Baños, Philippines 58 PHỤ CHƯƠNG Bảng số liệu biểu đồ GIỒNG RIỀNG- HÈ THU,2009 Phân Tích NPK STT CWPN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1111 1111 1111 1111 1121 1121 1121 1121 1122 1122 1122 1122 1211 1211 1211 1211 1221 1221 1221 1221 1222 1222 1222 1222 2111 2111 2111 2111 2121 2121 2121 2121 2122 2122 2122 %N 4 4 4 4 %P %K Hạt Rơm Hạt Rơm Hạt Rơm 1.23 0.94 0.31 0.17 0.32 1.70 1.29 1.04 0.45 0.24 0.43 1.31 1.26 0.76 0.36 0.17 0.36 1.38 1.09 0.99 0.44 0.21 0.42 1.79 1.03 0.91 0.39 0.18 0.37 1.83 1.26 0.90 0.51 0.21 0.51 1.40 1.16 1.04 0.37 0.19 0.37 1.55 1.11 1.03 0.39 0.21 0.40 1.74 1.36 0.97 0.45 0.19 0.46 1.97 1.21 0.87 0.38 0.17 0.38 1.39 1.07 0.92 0.47 0.20 0.50 1.34 1.24 0.97 0.42 0.20 0.41 1.78 1.34 0.90 0.33 0.20 0.27 1.55 1.11 0.85 0.40 0.18 0.33 1.53 1.18 0.89 0.53 0.18 0.44 1.39 1.23 0.91 0.39 0.22 0.32 2.03 1.23 0.96 0.44 0.17 0.37 1.45 1.19 0.84 0.37 0.18 0.31 1.46 1.24 0.90 0.49 0.18 0.41 1.46 1.25 0.87 0.48 0.18 0.40 1.46 1.42 1.02 0.35 0.19 0.29 1.59 1.28 0.99 0.36 0.20 0.30 1.33 1.12 0.93 0.33 0.20 0.27 1.68 1.30 0.96 0.41 0.17 0.34 1.86 1.42 1.08 0.39 0.18 0.41 1.83 1.36 1.25 0.35 0.18 0.37 1.58 1.57 0.99 0.41 0.20 0.41 1.49 1.31 1.10 0.31 0.18 0.33 2.11 1.37 0.81 0.34 0.15 0.33 1.88 1.42 0.90 0.37 0.17 0.37 1.52 1.48 0.93 0.48 0.18 0.51 1.61 1.19 0.94 0.27 0.14 0.26 1.88 1.58 1.30 0.46 0.19 0.42 1.46 1.30 0.81 0.36 0.15 0.43 2.14 1.52 0.99 0.45 0.33 0.37 1.29 59 Năng suất kg\ha Hạt 4133 3911 3679 4360 3999 Rơm 5468 5413 5535 5612 5742 4148 6109 4649 6560 4166 7244 4114 6183 5044 6518 4743 6479 4337 5813 4253 5483 4102 5864 4012 5950 4307 5877 4074 5787 3894 5916 4518 5875 4214 7307 4143 6090 4795 6575 4380 6495 4297 6242 4299 5728 4032 6420 4277 6767 4416 5283 4348 6462 4168 5867 4958 6689 4768 6180 4618 5044 5130 7107 4899 7563 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 2122 2211 2211 2211 2211 2221 2221 2221 2221 2222 2222 2222 2222 4 4 1.46 1.16 1.33 1.31 1.29 1.34 1.31 1.26 1.32 1.33 1.44 1.34 1.26 1.17 0.93 1.01 0.93 1.04 1.02 0.85 0.96 0.94 1.09 1.42 0.91 1.17 0.43 0.38 0.45 0.48 0.49 0.34 0.49 0.34 0.49 0.44 0.45 0.31 0.38 0.20 0.17 0.18 0.17 0.20 0.19 0.15 0.18 0.17 0.18 0.24 0.14 0.21 0.45 2.07 4551 5123 0.44 1.74 4331 6280 0.40 1.95 3907 6368 0.46 1.65 3815 6443 0.48 2.34 4145 5201 0.47 1.97 3661 5434 0.33 1.46 3842 5815 0.52 1.63 4798 6466 0.42 1.69 4379 7167 0.51 1.70 4401 7676 0.31 1.56 4811 5611 0.32 1.32 4399 6934 0.31 2.46 4362 6264 GIỒNG RIỀNG - HT,2009 Lô Khuyết STT 10 11 12 13 14 15 16 Nghiệm thức Lặp lại NPK NPK NPK NPK NP NP NP NP PK PK PK PK NK NK NK NK 4 4 %N Hạt 1.19 1.24 1.41 1.31 1.28 1.25 1.18 1.18 1.20 1.16 1.18 1.16 1.17 1.21 1.18 1.27 Rơm 0.95 0.92 1.02 1.02 0.94 0.82 0.86 0.89 0.83 0.82 0.90 0.89 0.94 0.89 0.80 0.96 %P Hạt 0.31 0.33 0.39 0.41 0.35 0.41 0.39 0.38 0.32 0.48 0.34 0.37 0.30 0.30 0.34 0.27 Nang suat (kg/ha) %K Rơm 0.20 0.19 0.19 0.18 0.19 0.17 0.17 0.16 0.16 0.18 0.17 0.18 0.17 0.16 0.10 0.17 Hạt Rơm Hạt Rơm 0.41 1.59 4274 6056 0.40 1.57 4249 6122 0.39 1.74 4539 6186 0.41 1.79 4238 6305 0.28 1.64 3429 5414 0.24 1.54 3283 5327 0.30 1.13 3267 5505 0.29 1.63 4087 4749 0.32 1.47 3299 4133 0.37 1.69 2014 4320 0.32 1.89 2171 4453 0.33 1.64 3357 4494 0.29 1.74 3164 4710 0.44 1.71 3147 4293 0.33 1.64 3478 4810 0.22 1.48 3119 4823 Chiều cao số chồi lúa Hè Thu – 2009 STT LL Số chồi CW 20NSS 11 600 45NSS 1000 60 65NSS 900 Chiều cao 20NSS 45NSS 65NSS 22.2 59.1 92.9 10 11 12 13 14 15 16 4 4 11 11 11 12 12 12 12 21 21 21 21 22 22 22 22 563 513 825 1150 675 775 1025 725 1488 550 700 550 738 625 775 763 1275 813 1213 950 725 700 1113 1413 800 838 838 825 688 1163 800 1038 813 825 700 650 950 1025 850 688 850 925 750 713 988 24.0 23.5 23.9 28.3 27.2 28.7 28.0 25.9 27.1 27.4 26.8 22.6 23.5 23.6 24.5 61.3 63.8 67.2 71.8 70.7 59.5 61.3 63.9 66.3 57.7 57.5 58.9 54.0 76.2 70.4 2.Bảng phân tích phương sai (ANOVA) tiêu thí nghiệm Bảng ANOVA hàm lượng N hạt hệ thống lúa – lúa Hè Thu ,2009 Nguồn biến động Lặp lại Nhân tố Sai số Tồng Độ tự 3 15 Tổng bình phương 0.000 0.031 0.022 0.053 Trung bình bình phương 0.000 0.010 0.002 Giá trị F 0.0134 4.1225 CV:4.08% Bảng ANOVA hàm lượng N hạt hệ thống bắp – lúa Hè Thu,2009 Nguồn biến động Lặp lại Nhân tố Sai số Tồng Độ tự Tổng bình phương 0.001 0.161 0.026 15 0.188 Trung bình bình phương 0.000 0.054 0.003 Giá trị F 0.1242 18.6092 CV:4.27% Bảng ANOVA hàm lượng N thân hệ thống lúa – lúa Hè Thu ,2009 Nguồn biến động Lặp lại Nhân tố Sai số Tồng Độ tự 3 15 Tổng bình phương 0.012 0.027 0.018 0.057 Trung bình bình phương 0.004 0.009 0.002 61 Giá trị F 1.8937 4.3467 89.9 105.6 98.8 96.3 98.8 87.7 98.0 101.9 101.2 82.5 88.1 92.4 87.2 100.5 95.3 CV:5.02% Bảng ANOVA hàm lượng N thân hệ thống bắp – lúa Hè Thu,2009 Nguồn biến động Lặp lại Nhân tố Sai số Tồng Độ tự Tổng bình phương 0.021 0.122 0.022 15 0.166 Trung bình bình phương 0.007 0.041 0.003 Giá trị F 2.8547 16.2742 CV:5.38% Bảng ANOVA hàm lượng P thân hệ thống lúa – lúa Hè Thu ,2009 Nguồn biến động Lặp lại Nhân tố Sai số Tồng Độ tự 3 15 Tổng bình phương 0.003 0.013 0.017 0.033 Trung bình bình phương 0.001 0.004 0.002 Giá trị F 0.5628 2.2940 CV:11.21% Bảng ANOVA hàm lượng P thân hệ thống bắp – lúa Hè Thu,2009 Nguồn biến động Lặp lại Nhân tố Sai số Tồng Độ tự 3 15 Tổng bình phương 0.004 0.021 0.016 0.041 Trung bình bình phương 0.001 0.007 0.002 Giá trị F 0.7859 4.0351 CV:10.56 Bảng ANOVA hàm lượng P hạt hệ thống lúa –lúa Hè Thu,2009 Nguồn biến động Lặp lại Nhân tố Sai số Tồng Độ tự 3 15 Tổng bình phương 0.038 0.187 0.077 0.302 Trung bình bình phương 0.013 0.062 0.009 CV:10.87% 62 Giá trị F 1.4861 7.2242 Bảng ANOVA hàm lượng P hạt hệ thống bắp – lúa Hè Thu,2009 Nguồn biến động Lặp lại Nhân tố Sai số Tồng Độ tự 3 15 Tổng bình phương 0.054 0.225 0.071 0.350 Trung bình bình phương 0.018 0.075 0.008 Giá trị F 2.2848 9.5624 CV:10.29 Bảng ANOVA hàm lượng K thân hệ thống lúa – lúa Hè Thu ,2009 Nguồn biến động Lặp lại Nhân tố Sai số Tồng Độ tự 3 15 Tổng bình phương 0.039 0.230 0.459 0.728 Trung bình bình phương 0.013 0.077 0.051 Giá trị F 0.2523 1.5047 CV:11.42% Bảng ANOVA hàm lượng K thân hệ thống bắp – lúa Hè Thu,2009 Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình Giá trị F động phương bình phương Lặp lại 0.006 0.002 0.0356 Nhân tố 0.275 0.092 1.7340 Sai số 0.476 0.053 Tồng 15 0.756 CV:11.57% Bảng ANOVA hàm lượng K hạt hệ thống lúa – lúa Hè Thu ,2009 Nguồn biến động Lặp lại Nhân tố Sai số Tồng CV:14.55% Độ tự 3 15 Tổng bình phương 0.016 0.039 0.030 0.085 Trung bình bình phương 0.005 0.013 0.003 63 Giá trị F 0.2589 0.0518 Bảng ANOVA hàm lượng K hạt hệ thống bắp – lúa Hè Thu,2009 Nguồn biến động Lặp lại Nhân tố Sai số Tồng CV:15.52% Độ tự 3 15 Tổng bình phương 0.010 0.063 0.036 0.108 Trung bình bình phương 0.003 0.021 0.004 Giá trị F 0.7992 5.2112 Bảng ANOVA So sánh suất hạt C1 C2Giồng Riềng – Hè Thu, 2009 Nguồn biến động Lặp lại Nhân tố Sai số Tồng CV:1.86% Độ tự Tổng bình phương 0.377 0.672 0.032 11 1.082 Trung bình bình phương 0.075 0.672 0.006 Giá trị F 11.6932 104.1527 Bảng ANOVA So sánh tổng hut thu N lô khuyết NP C1 C2 Hè Thu, 2009 Nguồn biến động Lặp lại Nhân tố Sai số Tồng CV:4.00% Độ tự Tổng bình phương 953.472 392.850 95.537 11 1441.858 Trung bình bình phương 190.694 392.850 19.107 Giá trị F 9.9802 20.5602 Bảng ANOVA So sánh tổng hút thu P lô khuyết NK C1 C2 Hè Thu, 2009 Nguồn biến động Lặp lại Nhân tố Sai số Độ tự Tổng bình phương 306.721 77.877 11.552 Tồng 11 Trung bình bình phương 61.344 77.877 2.310 Giá trị F 26.5515 33.7073 396.150 CV:3.06 Bảng ANOVA So sánh tổng hút thu K lô khuyết NK C1 C2 Hè Thu, 2009 64 Nguồn biến động Lặp lại Nhân tố Sai số Tồng Độ tự Tổng bình phương 2048.907 428.646 176.434 11 2653.434 Trung bình bình phương 409.781 428.646 35.287 Giá trị F 11.6128 12.1475 CV:4.65% Bảng ANOVA so sánh chiều cao C1 C2 giai đoạn 20NSS Hè Thu, 2009 Nguồn biến động Lặp lại Nhân tố Sai số Tồng Độ tự Tổng bình phương 67.080 1.210 3.630 15 71.920 Trung bình bình phương 9.583 1.210 0.519 Giá trị F 18.4793 2.3333 CV: 2.83% Bảng ANOVA so sánh chiều cao C1 C2 giai đoạn 45NSS Hè Thu, 2009 Nguồn biến động Lặp lại Nhân tố Sai số Tồng Độ tự Tổng bình phương 418.300 6.002 152.387 15 576.690 Trung bình bình phương 59.757 6.002 21.770 Giá trị F 2.7450 0.2757 CV: 7.32% Bảng ANOVA so sánh chiều cao C1 C2 giai đoạn 65NSS Hè Thu, 2009 Nguồn biến động Lặp lại Nhân tố Sai số Tồng Độ tự Tổng bình phương 527.970 20.703 81.637 15 630.310 Trung bình bình phương 75.424 20.703 11.662 CV: 3.60% 65 Giá trị F 6.4673 1.7751 Bảng ANOVA so sánh số chồi C1 C2 giai đoạn 20NSS Hè Thu, 2009 Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình Giá trị F động phương bình phương 474368.000 67766.857 0.9001 Lặp lại 56.250 56.250 0.0007 Nhân tố 527027.750 75289.679 Sai số 1001452.000 Tồng 15 CV: 35.77% Bảng ANOVA so sánh số chồi C1 C2 giai đoạn 45NSS Hè Thu, 2009 Nguồn biến Độ tự Tổng bình Trung bình Giá trị F động phương bình phương Lặp lại 388792.938 55541.848 1.0521 Nhân tố 3570.063 3570.063 0.0676 Sai số 369527.438 52789.634 Tồng 15 761890.438 CV: 24.32% Bảng ANOVA so sánh số chồi C1 C2 giai đoạn 65NSS Hè Thu, 2009 Nguồn biến động Lặp lại Nhân tố Sai số Tồng CV: 15.24% Độ tự Tổng bình phương 65821.438 473.063 118586.438 15 184880.938 Trung bình bình phương 9403.063 473.063 16940.920 66 Giá trị F 0.5551 0.0279 ... việc cải thiện suất trồng Với đề tài Ảnh Hưởng Của Luân Canh Bắp Trên Sự Hút Thu NPK Của Lúa Hè Thu Nhằm nghiên cứu ảnh hưởng luân canh lên dưỡng chất NPK đất, đề tài thực xã Hòa Hưng, Huyện... Canh Bắp Trên Sự Hút Thu NPK Của Lúa Hè Thu Được thực với mục tiêu sau:  Khảo sát ảnh hưởng luân canh bắp sinh trưởng lúa Hè Thu  Đánh giá khả cung cấp dưỡng chất đất lấy NPK sau vụ lúa  Dựa... Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thu n luận văn tốt nghiệp ngành Khoa Học Đất với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA LUÂN CANH BẮP TRÊN SỰ HÚT THU NPK CỦA LÚA HÈ THU Do sinh viên TRẦN KIM NGÂN thực bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG của LUÂN CANH bắp TRÊN sự hút THU NPK của lúa hè THU , ẢNH HƯỞNG của LUÂN CANH bắp TRÊN sự hút THU NPK của lúa hè THU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay