ẢNH HƯỞNG của đạm đến NĂNG SUẤT mía QUA BẢNG SO màu lá tại LONG mỹ hậu GIANG

91 19 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG -oOo- NGUYỄN HỒNG XUYÊN ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠM ĐẾN NĂNG SUẤT MÍA QUA BẢNG SO MÀU LÁ TẠI LONG MỸ HẬU GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ - 2011 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG -oOo- NGUYỄN HỒNG XUYÊN ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠM ĐẾN NĂNG SUẤT MÍA QUA BẢNG SO MÀU LÁ TẠI LONG MỸ HẬU GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KHOA HỌC ĐẤT CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS Ngô Ngọc Hưng Ks Phan Toàn Nam Ths Nguyễn Quốc Khương Cần Thơ - 2011 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa cơng bố cơng trình luận văn trước Tác giả Nguyễn Hồng Xuyên iii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠM ĐẾN NĂNG SUẤT MÍA QUA BẢNG SO MÀU LÁ TẠI LONG MỸ - HẬU GIANG Do sinh viên Nguyễn Hồng Xuyên thực từ 01/2011– 8/2011 Cần thơ, ngày 29 tháng 12 năm 2011 Cán Bộ Hướng Dẫn PGS TS Ngô Ngọc Hưng iv TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠM ĐẾN NĂNG SUẤT MÍA QUA BẢNG SO MÀU LÁ TẠI LONG MỸ - HẬU GIANG Do sinh viên Nguyễn Hồng Xuyên thực từ 01/2011– 8/2011 Ý kiến Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp: Luận văn tốt nghiệp Hội đồng đánh giá mức: Cần thơ, ngày 29 tháng 12 năm 2011 Chủ tịch Hội đồng v CẢM TẠ Chân thành cảm ơn! - PGS Ts Ngô Ngọc Hưng, thầy cố vấn tận tâm hướng dẫn, dạy bảo đóng góp nhiều ý kiến suốt thời gian thực viết luận văn tốt nghiệp - Anh Phan Toàn Nam, Anh Nguyễn Quốc Khương chị Trương Thúy Liễu tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn - Anh Hoàng Anh, chị Lướt bạn Xuân, thịnh, Tài, Mỹ Xuyên, Khiêm, Huy, Thuý, Linh, … tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực ngồi đồng - Q thầy, anh chị Phòng Thí nghiệm, Bộ mơn Khoa Học Đất, Khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại học Cần Thơ hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực phân tích mẫu - Q Thầy, Cơ Trường Đại Học Cần Thơ bạn bè lớp Khoa Học Đất khố 34 góp ý, động viên, hỗ trợ nhiệt tình suốt thời gian học tập làm đề tài Trường Kính dâng ! - Cha, Mẹ suốt đời vất vã tạo điều kiện cho học tập nên người ngày hôm - Những người thân lo lắng giúp đỡ suốt thời gian học tập vi LÝ LỊCH TRÍCH NGANG Họ tên: Nguyễn Hồng Xuyên Ngày sinh: 20-11-1988 Nơi sinh: Thành Phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang Con ông: Nguyễn Hồng Thái Và bà: Nguyễn Thị Hạnh Quê quán: Khu vực 6, Phường 4, Thành Phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang Năm 2006: Tốt nghiệp trung học phổ thông trường THPT Vị Thanh, Thành Phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang Từ năm 2008-2012: Học trường Đại Học Cần Thơ, khoa Nông Nghiệp & SHƯD Tốt nghiệp kỹ sư ngành Khoa Học Đất năm 2012 vii TÓM LƯỢC Hậu Giang tỉnh có diện tích trồng mía lớn thứ hai Đồng Bằng Sơng Cửu Long hiệu kinh tế kỹ thuật chưa cao Cây mía trồng chủ yếu vùng đất nghèo dinh dưỡng, bị phèn hay có bất lợi mặt canh tác Đề tài thực nhằm mục đích đánh giá hiệu đạm đến suất mía qua bảng so màu đất phèn Sự gia tăng sinh khối mức đạm tăng dần theo thời gian trồng cao giai đoạn 130 – 150 ngày(SKT), sau tăng trưởng mía cham Ở giai đoạn 170 ngày(SKT), bón đạm theo bảng so màu vào giai đoạn 100 ngày sau trồng (CB-3) với lượng bón 300N đưa đến suất cao (54,9tấn/ha), đồng thời giúp hấp thu lượng đạm (34,1kg/ha), thân (25,0kgN/ha), chiều cao (124,0cm) đường kính đạt (2,8cm) Đồng thời bón N theo so màu giai đoạn 130 ngày (CB-4) với lượng bón 300N đưa đến suất cao CB1 CB2 (49,3 tấn/ha) Việc Sử dụng bảng so màu kết hợp bón đạm mía bước đầu cho thấy có hiệu nâng cao sinh trưởng cách kịp thời nâng suất mang lại vùng đất Long Mỹ - Hậu Giang Cần tiếp tục nghiên cứu chẩn đoán trồng cách áp dụng kỹ thuật so màu kết hợp với đánh giá khả cung cấp dinh dưỡng đất để xác định liều lượng thời điểm bón đạm thích hợp canh tác mía viii MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA ii LỜI CAM ĐOAN iii CẢM TẠ vi LÝ LỊCH TRÍCH NGANG vii TĨM LƯỢC viii MỤC LỤC ix DANH SÁCH HÌNH xii DANH SÁCH BẢNG xiii MỞ ĐẦU CHƯƠNG I - LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1 Khái quát điều kiện tự nhiên tình hình trồng mía Long Mỹ - Hậu Giang 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Khí hậu, thuỷ văn đất đai 2 Tình hình sản xuất mía đường Hậu Giang Các giai đoạn sinh trưởng phát triển mía 1.3.1 Nẩy mầm 1.3.2 Thời kỳ 1.3.3 Thời kỳ đẻ nhánh 1.3.4 Thời kỳ vươn lóng 1.3.5 Thời kỳ chín cơng nghiệp Đặc điểm giống mía Suphanburi-7 1.4.1 Nguồn gốc 1.4.2 Đặc điểm hình thái giống mía Suphanburi-7 ix 1.4.3 Đặc điểm cơng, nơng nghiệp giống mía Suphanburi-7 Đặc điểm thực vật học mía 1.5.1 Rễ mía 1.5.2 Thân mía 1.5.3 Lá mía 1.5.4 Hoa hạt mía Điều kiện sinh thái 1.6.1 Khí hậu 1.6.2 Đất đai 10 1.6.3 Kỹ thuật canh tác 11 Đất phèn 11 7.1 Nguồn gốc hình thành đất phèn 11 7.2 Các trở ngại canh tác mía đất phèn 13 7.3 Các biện pháp cải tạo đất phèn 14 Yêu cầu phân bón 16 1.8.1 Đạm 16 1.8.2 Lân 18 1.8.3 Kali 22 1.8.4 Phân hữu 24 Vai trò N 25 9.1 Triệu chứng thiếu N 25 9.2 Triệu chứng thừa N 25 10 Bảng thang so màu LCC 25 CHƯƠNG II – PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Phương tiện nghiên cứu 27 27 2.1.1 Địa điểm bố trí thí nghiệm 27 x biến động bình phương bình phương Lặp lại 0.001 0.000 0.0384 Mức đạm 0.069 0.035 4.5784 0.0176 Nghiệm thức 0.114 0.038 5.0153 0.0056 Tương tác 0.561 0.093 12.3171 0.001 Sai số 33 0.250 0.008 Tổng cộng 47 0.995 F tính Xác xuất CV: 6.82% Bảng : Đường kính thân thời gian 60 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Tổng Trung bình bình phương bình phương Lặp lại 0.000 0.000 0.0039 Mức đạm 0.020 0.010 2.2742 Nghiệm thức 0.257 0.086 19.9427 0.001 Tương tác 0.619 0.103 24.0269 0.001 Sai số 33 0.142 0.004 Tổng cộng 47 1.036 CV: 3.63% Bảng 10 : Đường kính thân thời gian 100 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Tổng bình phương Trung bình F tính Xác xuất bình phương Lặp lại 0.004 0.001 0.1117 Mức đạm 0.692 0.346 30.2711 0.001 Nghiệm thức 0.514 0.171 14.9866 0.001 Tương tác 0.532 0.089 7.7533 0.001 Sai số 33 0.377 0.011 Tổng cộng CV: 47 2.120 4.22% Bảng 11 : Đường kính thân thời gian 130 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Tổng bình phương Trung bình F tính Xác xuất bình phương Lặp lại 0.005 0.002 0.3901 Mức đạm 0.014 0.007 1.5293 Nghiệm thức 0.007 0.002 0.5437 Tương tác 0.275 0.046 10.1401 Sai số 33 0.149 0.005 Tổng cộng 47 0.451 0.001 CV: 2.45% Bảng 12 : Đường kính thân thời gian 150 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Tổng bình phương Trung bình F tính Xác xuất bình phương Lặp lại 0.010 0.003 0.6955 Mức đạm 0.565 0.282 60.8909 0.001 Nghiệm thức 0.098 0.033 7.0476 0.001 Tương tác 0.278 0.046 9.9966 0.001 Sai số 33 0.153 0.005 Tổng cộng 47 1.104 F tính Xác xuất CV: 2.56% Bảng 13 : Đường kính thân thời gian 170 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Tổng bình phương Trung bình bình phương Lặp lại 0.007 0.002 0.4124 Mức đạm 0.377 0.189 35.7500 Nghiệm thức 0.166 0.055 10.4956 0.001 Tương tác 0.537 0.090 16.9801 0.001 Sai số 33 0.174 0.005 0.001 Tổng cộng 47 CV: 1.261 2.74% Bảng 14 : Chiều dài qua thời gian 45 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Tổng bình phương Trung bình F tính Xác xuất bình phương Lặp lại 2.279 0.760 0.0503 Mức đạm 11.251 5.625 0.3726 Nghiệm thức 292.427 97.476 6.4558 0.0015 Tương tác 952.186 158.698 10.5105 0.001 Sai số 33 498.265 15.099 Tổng cộng 47 1756.408 CV: 5.31% Bảng 15 : Chiều dài qua thời gian 60 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Tổng bình phương Trung bình F tính Xác xuất bình phương Lặp lại 0.267 0.089 0.0117 Mức đạm 338.780 169.390 22.3598 0.001 Nghiệm thức 284.144 94.715 12.5026 0.001 Tương tác 687.405 114.567 Sai số 33 249.996 7.576 Tổng cộng 47 1560.591 CV: 15.1232 0.001 F tính Xác xuất 2.52% Bảng 16 : Chiều dài qua thời gian 100 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Tổng Trung bình bình phương bình phương Lặp lại 1.158 0.386 0.0650 Mức đạm 358.381 179.191 30.1653 0.001 Nghiệm thức 80.885 26.962 4.5388 0.0090 Tương tác 197.789 32.965 5.5494 0.001 Sai số 33 196.030 5.940 Tổng cộng 47 834.244 F tính Xác xuất CV: 1.88% Bảng 17 : Chiều dài qua thời gian 130 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Lặp lại Tổng bình phương 7.906 Trung bình bình phương 2.635 0.4195 Mức đạm 1.273 0.637 0.1014 Nghiệm thức 350.563 116.854 18.6008 0.001 Tương tác 357.258 59.543 9.4780 0.001 Sai số 33 207.313 6.282 Tổng cộng 47 924.313 F tính Xác xuất CV: 1.68% Bảng 18 : Chiều dài qua thời gian 150 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Tổng bình phương Trung bình bình phương Lặp lại 8.848 2.949 0.2381 Mức đạm 696.815 348.408 28.1340 0.001 Nghiệm thức 348.796 116.265 9.3884 0.001 Tương tác 952.872 158.812 12.8241 0.001 Sai số 33 408.668 12.384 Tổng cộng 47 2415.999 CV: 2.40% Bảng 19 : Chiều dài qua thời gian 170 ngày sau trồng Nguồn Độ tự Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động bình phương bình phương Lặp lại 33.223 11.074 0.3526 Mức đạm 1385.727 692.863 22.0617 0.001 Nghiệm thức 2858.264 952.755 30.3370 0.001 Tương tác 1695.076 282.513 8.9956 0.001 Sai số 33 1036.387 31.406 Tổng cộng 47 7008.676 CV: 4.04% Bảng 20 : Sinh khối đạt qua thời gian 45 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Tổng bình phương Trung bình F tính bình phương Lặp lại 0.195 0.065 6.0461 Mức đạm 0.038 0.019 1.7700 Nghiệm thức 0.069 0.023 2.1270 Tương tác 0.029 0.005 0.4533 Sai số 33 0.355 0.011 Tổng cộng 47 0.686 CV: 24.83% Xác xuất Bảng 21 : Sinh khối đạt qua thời gian 60 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Tổng Trung bình bình phương bình phương F tính Lặp lại 43.559 14.520 4.7208 Mức đạm 14.250 7.125 2.3166 Nghiệm thức 82.072 27.357 8.8949 Tương tác 31.212 5.202 1.6913 Sai số 33 101.496 3.076 Tổng cộng 47 272.590 CV: Xác xuất 0.001 35.73% Bảng 22 : Sinh khối đạt qua thời gian 100 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Tổng Trung bình bình phương bình phương F tính Lặp lại 68.679 22.893 3.1331 Mức đạm 25.591 12.796 1.7512 Nghiệm thức 51.801 17.267 2.3632 Tương tác 19.005 3.167 0.4335 Sai số 33 241.123 7.307 Tổng cộng 47 406.199 Xác xuất CV: 27.78% Bảng 23 : Sinh khối đạt qua thời gian 130 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Tổng bình phương Trung bình F tính Xác xuất bình phương Lặp lại 22.652 7.551 2.5913 Mức đạm 20.637 10.319 3.5413 0.0404 Nghiệm thức 33.907 11.302 3.8789 0.0176 Tương tác 60.874 10.146 3.4819 0.0089 Sai số 33 96.156 2.914 Tổng cộng 47 234.227 CV: 14.97% Bảng 24 : Sinh khối đạt qua thời gian 150 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Tổng bình phương Trung bình F tính bình phương Lặp lại 231.948 77.316 9.0781 Mức đạm 3.710 1.855 0.2178 Nghiệm thức 21.986 7.329 0.8605 Tương tác 58.194 9.699 1.1388 Sai số 33 281.053 8.517 Xác xuất Tổng cộng 47 CV: 596.890 23.82% Bảng 25 : Sinh khối đạt qua thời gian 170 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Tổng bình phương Trung bình F tính bình phương Lặp lại 25.925 8.642 1.5041 Mức đạm 3.394 1.697 0.2953 Nghiệm thức 30.576 10.192 1.7739 Tương tác 27.521 4.587 0.7983 Sai số 33 189.603 5.746 Tổng cộng 47 277.018 CV: Xác xuất 19.04% Bảng 26 : lượng đạm thời gian 100 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Tổng bình phương Trung bình F tính Xác xuất bình phương Lặp lại 142.717 47.572 1.8786 Mức đạm 175.237 87.619 3.4600 Nghiệm thức 171.921 57.307 2.2630 0.0432 Tương tác 110.416 18.403 Sai số 33 835.679 25.324 Tổng cộng 47 1435.970 CV: 0.7267 31.45% Bảng 27 : lượng đạm thời gian 130 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Tổng bình phương Trung bình F tính Xác xuất bình phương Lặp lại 80.481 26.827 1.8896 Mức đạm 508.951 254.475 17.9240 Nghiệm thức 106.794 35.598 2.5073 0.0760 Tương tác 181.044 30.174 2.1253 0.0766 Sai số 33 468.517 14.197 Tổng cộng 47 1345.787 CV: 0.001 17.85% Bảng 28 : lượng đạm thời gian 150 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Lặp lại Tổng bình phương 1845.413 Trung bình F tính bình phương 615.138 21.2824 Xác xuất Mức đạm 268.190 134.095 4.6394 Nghiệm thức 103.528 34.509 1.1940 Tương tác 478.296 79.716 2.7580 Sai số 33 953.818 Tổng cộng 47 3649.245 CV: 0.0168 0.0277 28.904 22.17% Bảng 29 : lượng đạm thời gian 170 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Tổng bình phương Trung bình F tính bình phương Lặp lại 54.368 18.123 0.2077 Mức đạm 27.668 13.834 0.1586 Nghiệm thức 191.866 63.955 0.7331 Tương tác 953.755 158.959 1.8222 Sai số 33 2878.810 87.237 Tổng cộng 47 4106.467 CV: Xác xuất 27.90% Bảng 30 : lượng đạm thân thời gian 100 ngày sau trồng Nguồn Độ tự Tổng Trung bình F tính Xác xuất biến động bình phương bình phương Lặp lại 172.532 57.511 0.6705 Mức đạm 192.338 96.169 1.1212 Nghiệm thức 290.279 96.760 1.1280 Tương tác 37.161 6.193 0.0722 Sai số 33 2830.615 85.776 Tổng cộng 47 3522.925 CV: 41.65% Bảng 31 : lượng đạm thân thời gian 130 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Tổng bình phương Trung bình F tính Xác xuất bình phương Lặp lại 88.590 29.530 2.3484 Mức đạm 171.536 85.768 6.8208 0.0033 Nghiệm thức 187.526 62.509 4.9710 0.0059 Tương tác 113.493 18.915 1.5043 Sai số 33 414.961 12.575 Tổng cộng 47 976.105 CV: 21.45% Bảng 32 : lượng đạm thân thời gian 150 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Tổng bình phương Trung bình F tính bình phương Lặp lại 1073.376 357.792 8.5140 Mức đạm 70.243 35.121 0.8357 Nghiệm thức 175.369 58.456 1.3910 Tương tác 467.557 77.926 1.8543 Sai số 33 1386.787 42.024 Tổng cộng 47 CV: Xác xuất 3173.332 26.60% Bảng 33 : lượng đạm thân thời gian 170 ngày sau trồng Nguồn Độ tự biến động Tổng bình phương Trung bình F tính bình phương Lặp lại 109.870 36.623 1.1624 Mức đạm 55.714 27.857 0.8841 Nghiệm thức 107.643 35.881 1.1388 Tương tác 104.961 17.493 0.5552 Sai số 33 1039.738 31.507 Tổng cộng 47 1417.925 CV: 25.42% Xác xuất ... KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠM ĐẾN NĂNG SUẤT MÍA QUA BẢNG SO MÀU LÁ TẠI LONG MỸ - HẬU GIANG Do sinh viên Nguyễn... tài: ảnh hưởng đạm đến suất mía qua bảng so màu huyện Long Mỹ- Hậu Giang thực nhằm mục tiêu: - Đánh giá đáp ứng màu mía theo thời kỳ lượng N bón - Xác định tương quan LCC khả hút N suất mía CHƯƠNG... KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG -oOo- NGUYỄN HỒNG XUYÊN ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠM ĐẾN NĂNG SUẤT MÍA QUA BẢNG SO MÀU LÁ TẠI LONG MỸ HẬU GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KHOA HỌC ĐẤT CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG của đạm đến NĂNG SUẤT mía QUA BẢNG SO màu lá tại LONG mỹ hậu GIANG , ẢNH HƯỞNG của đạm đến NĂNG SUẤT mía QUA BẢNG SO màu lá tại LONG mỹ hậu GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay