ẢNH HƯỞNG của CALCIUM lên SINH TRƯỞNG và THÀNH PHẦN KHOÁNG của cây lúa TRÊN đất NHIỄM mặn tại PHƯỚC LONG – bạc LIÊU

67 29 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:43

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG -oOo- TRẦN THANH VŨ ẢNH HƯỞNG CỦA CALCIUM LÊN SINH TRƯỞNG VÀ THÀNH PHẦN KHOÁNG CỦA CÂY LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN TẠI PHƯỚC LONG – BẠC LIÊU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ - 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG -oOo- TRẦN THANH VŨ ẢNH HƯỞNG CỦA CALCIUM LÊN SINH TRƯỞNG VÀ THÀNH PHẦN KHOÁNG CỦA CÂY LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN TẠI PHƯỚC LONG – BẠC LIÊU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KHOA HỌC ĐẤT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PGS.TS Ngô Ngọc Hưng Ks Trần Minh Giàu Ks Phan Toàn Nam Cần Thơ - 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa cơng bố cơng trình luận văn trước Tác giả Trần Thanh Vũ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CALCIUM LÊN SINH TRƯỞNG VÀ THÀNH PHẦN KHOÁNG CỦA CÂY LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN TẠI PHƯỚC LONG BẠC LIÊU Do sinh viên Trần Thanh Vũ thực từ tháng 03/2010 - 07/2010 bảo vệ trước hội đồng Cần thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2011 Cán Bộ Hướng Dẫn PGS TS Ngô Ngọc Hưng TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CALCIUM LÊN SINH TRƯỞNG VÀ THÀNH PHẦN KHOÁNG CỦA CÂY LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN TẠI PHƯỚC LONG BẠC LIÊU Do sinh viên Trần Thanh Vũ thực từ tháng 03/2010 - 07/2010 bảo vệ trước hội đồng Ý kiến Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp: Luận văn tốt nghiệp Hội đồng đánh giá mức: Cần thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2011 Chủ tịch Hội đồng LỜI CẢM TẠ Chân thành cảm ơn! - PGS Ts Ngô Ngọc Hưng tận tâm hướng dẫn đóng góp nhiều ý kiến suốt thời gian thực viết luận văn tốt nghiệp - Anh Phan Toàn Nam anh Trần Minh Giàu tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn - Q thầy, anh chị Phòng Thí nghiệm, Bộ môn Khoa học Đất, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực phân tích mẫu - Q Thầy, Cơ Trường Đại Học Cần Thơ bạn bè góp ý, động viên, hỗ trợ nhiệt tình suốt thời gian học tập làm đề tài Trường - Ba, Mẹ người thân lo lắng giúp đỡ suốt thời gian học tập MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN ii CẢM TẠ v MỤC LỤC vi DANH SÁCH HÌNH viii DANH SÁCH BẢNG ix MỞ ĐẦU CHƯƠNG – LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Nguồn gốc đất mặn 1.2 phân loại tính chất nhóm đất mặn 1.2.1 Đất mặn 1.2.2 Đất Sodic 1.2.3 Đất mặn - Sodic 1.3 Tính chất bất lợi đất mặn đất mặn sodic 1.4 Ảnh hưởng bất lợi mặn đến sinh trưởng lúa 11 1.4.1 Ảnh hưởng giai đoạn nảy mầm đầu giai đoạn mạ 12 1.4.2 Ảnh hưởng mặn lên chiều cao lúa 13 1.4.3 Ảnh hưởng mặn lên suất hạt lúa 14 1.5 Sự thích nghi lúa điều kiện mặn 16 1.5.1 Ngưỡng chống chịu mặn 16 1.5.2 Sự điều chỉnh thẩm thấu 16 1.5.3 Việc dự trữ loại trừ muối 17 1.5.4 Sự phân biệt Na+/ K+ 19 1.6 Vai trò Ca2+ sinh trưởng lúa đất nhiễm mặn 19 1.6.1 Vai trò Ca2+ việc hạn chế tác hại mặn 19 1.6.2 Vai trò Ca2+ sinh trưởng lúa 21 1.7 Biện Pháp Cải Tạo Đất Mặn 23 1.7.1 Biện pháp học 23 1.7.2 Biện pháp hóa học 23 1.7.2.1 Biện pháp bón thạch cao 23 1.7.2.2 Biện pháp bón vơi 24 1.7.2.3 Biện pháp bón phân hố học 25 1.7.3 Biện pháp thủy lợi 1.7.4 26 25 pháp Biện sinh học CHƯƠNG – PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 27 2.1 27 Phương tiện 2.2 28 Phương pháp 2.3 31 Phân Tích Số Liệu CHƯƠNG – KẾT QUẢ THẢO LUẬN 32 3.1 ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN CALCIUM TRÊN SINH TRƯỞNG 32 CỦA LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN 3.1.1 Ảnh hưởng Calcium lên sinh khối 32 3.1.2 Ảnh hưởng Calcium lên chiều cao 3.1.3 Ảnh hưởng Calcium lên suất lúa 33 35 3.2 ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ BÓN CALCIUM TRÊN BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC ĐẤT NHIỄM MẶN 38 3.2.1 pH 3.2.2 EC 38 40 3.2.3 Hàm lượng cation trao đổi đất 42 3.2.4 Ảnh hưởng bón calcium đến hàm lượng dinh dưỡng lúa đất nhiễm mặn 44 CHƯƠNG 4: KIẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 4.1 Kết Luận 46 4.2 Kiến Nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ CHƯƠNG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG 47 DANH SÁCH HÌNH Hình Tựa hình 1.1 Muối tích lũy đất, nơi có bốc nước cao nước cung cấp vào đất 1.2 Dạng tổng quát vùng ven biển ĐBSCL 1.3 Sự khác biệt hàm lượng Na hệ hấp phụ đất đất mặn đất sodic 1.4 Ảnh hưởng muối hấp thu nước 1.5 Vai trò Ca Na kết tụ keo đất (A) phân tán keo đất (B) 2+ + Trang 4 15 1.6 Gié lúa bất thụ ảnh hưởng mặn vào giai đoạn sinh sản 1.7 Hoạt động chế chống chịu mặn chiếm ưu lúa 2.1 Bố trí thí nghiệm nhà lưới 3.1 Liều lượng Ca nghiệm thức bón Ca Dạng CaSO4 3.2 Chiều cao lúa lúc 20 ngày sau sạ 3.3 Năng suất Lúa qua dạng Calcium khác 3.4 Năng suất Lúa qua liều lượng Calcium khác dạng CaO CaNO3)2 3.9 Trị số EC qua giai đoạn sinh trưởng lúa liều lượng Calcium khác 18 29 32 34 36 38 36 al (2002), nhận thấy khả hấp thu K+ gia tăng điều kiện stress làm cho lúa sinh trưởng khỏe mạnh điều kiện stress mặn Abd El Rahman et al (2004), nói rõ lúa đáp ứng đáng kể việc tăng mức độ K+ lên đến 75 kg 171 kg ha-1 Hơn nữa, tăng lượng K+ làm tăng sinh trưởng, suất thành phần suất, hàm lượng K+ lúa, hấp thu Na + tỷ lệ Na +/ K+ thấp Duy trì đủ lượng K+ cần thiết cho sống mơi trường mặn Kali chất hòa tan vơ bật thực vật đóng vai trò tiềm thẩm thấu rễ điều kiện tiên cho việc vận chuyển chất tan mạch gỗ cân nước (Marschner, 1995) Trong điều kiện mặn - sodic sodic, mức độ cao Na + bên không can thiệp đến thu nhận K+ rễ mà phá vỡ tính ngun vẹn màng tế bào rễ thay đổi tính chọn lọc chúng Việc chọn lọc hệ thống rễ K+ Na+ phải đủ để đáp ứng mức độ K+ yêu cầu cho trình trao đổi chất, cho điều chỉnh vận chuyển ion, điều chỉnh thẩm thấu (Grattan and Grieve, 1999) Đối với muối kiềm sinh lý, muối gây kiềm hóa dung dịch hấp thu anion nhiều cation Sử dụng Ca(NO3)2, KNO3 cho trồng thích hợp (Shao Jian Zheng, 2007) * Hàm lượng Mg2+ trao đổi: nghiệm thức có lượng Mg2+ trao đổi biến thiên từ 6.24 đến 7.86 cmol kg-1 có khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% Hàm lượng Mg trao đổi ghi nhận cao nghiệm nghiệm thức bón CaO thấp nghiệm thức bón CaSO4 (Bảng 3.3) 3.2.4 Ảnh hưởng bón calcium đến hàm lượng dinh dưỡng lúa đất nhiễm mặn Từ kết phân tích, nhìn chung ba dạng Ca 2+ lượng tổng hấp thu N, P, K nghiệm thức bón Ca có xu hướng cao so với nghiệm thức khơng có bón Ca khơng có khác biệt phân tích thống kê Riêng tiêu Ca Na ngược lại, Nhưng có riêng Na có khác biệt phân tích thống kê với mức ý nghĩa 1% hàm lượng Na có hướng giảm đáng kể ta có bón Ca so với khơng bón (Bảng 3.8) Qua cho ta thấy việc bón Ca giúp giảm hàm lượng Na đất xuống cách đáng kể, giúp lúa có khả hấp thu chất dinh dưỡng cao so với việc khơng bón Ca Nồng độ Na + cao môi trường sinh trưởng ức chế hấp thu vận chuyển Ca 2+ gây thiếu Ca2+ (Lynch ctv., 1987) Bảng 3.8: Tổng hấp thu N, P, K, Ca, Na thân hạt dang Ca 2+ khác Phương pháp xử lý Tổng hấp thu (g/chậu) N P K Ca Na Khơng bón Ca 20.62a 2.5a 13.32 a 1.86a 4.16a CaSO4 20.79a 2.58a 13.48 a 1.85a 2.13b CaO 21.60a 2.56a 12.72 a 1.62a 2.13b Ca(NO3)2 21.68a 2.89a 13.70 a 1.77a 2.83ab F ns ns ns ns ** CV (%) 9.33 5.88 11.7 7.88 11.7 Ghi chú: Trong cột ký tự theo sau giống khơng khác biệt thống kê, ns: khơng khác biệt thống kê, **: khác biệt thống kê mức ý nghĩa 1% CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN Qua kết thí nghiệm, việc bón Calcium cho lúa đất mặn điều kiện nhà lưới không làm thay đổi đáng kể đến chiều cao, sinh khối lúa Tuy nhiên, việc bón Calcium cho lúa đất mặn góp phần làm tăng suất lúa lên đáng kể Đặc biệt sử dụng Ca(NO3)2 liều lượng 0.2g Ca 2+ /chậu tương ứng với 1060 kg Ca2+/ cho suất cao Ngồi việc bón Ca làm tăng khả hấp thu chất dinh dưỡng ( N, P, K) cần thiết cho so với việc khơng bón điều đặc biệt làm giảm hàm lượng Na cao 4.2 ĐỀ NGHỊ Có thể nghiên cứu áp dụng xử lý Ca2+ giống lúa khác TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Đặng Thế Dân (2005), Tìm dây liên kết protein với tính chống chịu mặn giống lúa trồng ven biển vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần thơ Lê Huy Vũ (2008), Ảnh hưởng bón Calcium sinh trưởng sản sinh proline số giống lúa đất nhiễm mặn, Luận văn tốt nghiệp cao học, Khoa Nông nghiệp & SHƯD, Trường Đại học Cần thơ Võ Thị Gương (2006), Giáo trình trở ngại đất sản xuất nông nghiệp,Trường Đại Học cần Thơ Trần An Phong (1986), Cơ sở bố trí sử dụng đất vùng Đồng Bằng Sơng Cửu Long Cao Văn Phụng Nguyễn Văn Luật (1995), “Rice production systems in the Cuu long Delta of Viet nam”, Soil organic matter management for sustainable agriculture Lê Văn Căn (1978), Giáo trình nơng hóa, NXB Vụ đào tạo, Bộ đại học THCN Ngơ Đình Thức (2006), Nghiên cứu phát triển giống lúa chống chịu mặn cho vùng đồng sông Cửu Long, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp Nguyễn Linh Em (2008), Khả cải thiện bón Ca đất nhiễm mặn trồng lúa An Biên - Kiên Giang, Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Nông nghiệp&SHƯD, Trường Đại học Cần thơ Trịnh Thị Thu Trang Ngơ Ngọc Hưng (2006), Đặc tính đất nhiễm mặn hệ thống lúatơm An Biên Hòn Đất, Kiên Giang, Tuyển tập công trinh nghiên cứu khoa học, Khoa Nông nghiệp&SHƯD, Trường Đại học Cần Thơ, Trang 33-40 Võ Tòng Xuân (1984), Đất trồng, Nhà xuất giáo dục, trang 93 Tiếng Anh Abd El Hadi A H., M S Khadr and M Marchand (2008),Potassium use efficiency under drought and saline soil conditions in egyptian egriculture, Egypt J Agric Ahmad M., N Hussain, M Salim and B H Niazi (2001), Use of chemical amendments for reclamation of saline - sodic soils, Int J Agri Biol., Vol 3, No 3, pp 305-307 Akbar, M., T Yabuno and S Nakao (1974), Breeding for Saline-resistant Varieties of Rice: I Variability for Salt Tolerance among Some Rice Varieties, Japan J Breed Vol 22, No 5, pp 277-284 Akbar M (1975), Water and chloride absorption in rice seedlings, J Agric Res 13(1), pp 341-348 Alberico G J and G R Cramer (1993), Is the salt tolerance of maize related to sodium exclusion ? I Preliminary screening of seven cultivars J Plant Nutr 16, pp 2289-2303 Ann McCauley (2005), “Salinity & Sodicity Management”, Soil & water management Module 4481-2 Jan.2005, A self-study course from the MSU Extension Service Continuing Education Series Aslam M., N Muhammad, R H Qureshi, J Akhtar and Z Ahmed (2000), Role of Ca2+ in salinity tolerance of rice, Symp On Integ Plant Manage No 8-10, Islamabad Balba A M (1995), Management of Problem Soils in Arid Ecosystems CRC Press Boca Raton, Florida 250 p Brady N And R Weil (2002), The Nature and Properties of Soils, 13th Edition, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey Caldwell L and R Haug (1981), Temperature dependence of the barley root plasma membrane- bound Ca2+- and Mg2+-dependent ATPase Choi W Y., K S Lee, J C Ko, S Y Choi and D H Choi (2003), Critical saline concentration of soil and water for rice cultivation on a reclaimed saline soil, Korean J Crop Sci., 48, pp 238-242 Clipson N J W and T J Flowers (1987), Salt tolerance in halophyte Suaeda maritime L Dum, The effects of salinity on the concentration of sodium in the xylem, New Phytol 105, pp 359-366 Davitt D., W M Jarrell and K L Stevens (1981), Sodium-Potassium ratio in soil solution and plant response under saline conditions Soil Sci Soc Am J., 45, pp 80–86 Flowers T J., M A Hajibugheri and A R Yeo (1991), Ion accumulation in the cell walls of rice plants growing under saline conditions: evidence for the Oerthi hypothesis Plants Cell and Envir., 14, pp 319-325 Frota J N E and T C Tucker (1978), Absorption rate of ammonium and nitrate by red kidney beans under salt and water stress, Soil Science Society of America Journal 42: pp 753-756 Gain P., M A Mannan, P S Pal, M M Hossain and S Parvin (2004), Effect of Salinity on Some Yield Attributes of Rice, Pakistan Journal of Biological Sciences (5), pp 760-762 Gardner, H (1985), The minds new science, New York: Basic Books, Inc Glenn E P., M C Waston, J W O'Laery and R D Axelson (1992), Comparison of salt tolerance and osmotic adjustment of low sodium and hinh sodium subspecies of the C4 halophyte, Atriplex canescens, Plant, Cell Environ 15, pp 711-718 Grattan S R and C M Grieve (1999), Salinity-mineral nutrient relations in horticultural crops, Scientia Horticulturae 78, pp 127-157 Greenway H And R Munns (1980), Mechanism of salt tolerance in halophytes Ann Rev Plant physiol 31, pp 149-190 Grumet R and A D Hanson (1986), Genetic evidence of an osmoregulatory function of glycine betain accumulation in barley Aust J Plant Physiol 13, pp 356-364 Hajibagheri M A., A R Yeo, T J Flowers and J C Collins (1989), Salinity resistance in Zea mays: fluxes of potassium, sodium and chloride, cytoplasmic concentrations and microsomal membrance lipids Plant, Cell and Environ 12, pp 753-757 Hanson B., S R Grattan and A Fulton (1999), Agricultural Salinity and Drainage, University of California Irrigation Program University of California, Davis Hasamuzzaman M., M Fujita, M N Islam, K U Ahamed and K Nahar (2009), Performance of four irrigated rice varieties under different levels of salinity stress, International Juornal of Integrative Biology, Volume 6, No 2, pp 85-90 Iwaki S (1956), Studies on the salt injury in rice plant, In Japanese, English summary, Mem Ehime Univ, Sect (Agric.) 2, pp 1-156 James Camberato (2001), Irigation water quality, Update from the 2001 Carolinas GCSA Annual Meeting Javed A S and M F A Khan (1975), Effect of sodium chloride and sodium sulphate on IRRI rice, J Agric Res 13, pp 705-710 Kaddah M T and S I Fakhry (1961), Tolerance of Egyptian rice to salt, I Salinity effects when applied continuously and intermittently at different stages of growth after transplanting, Soil Sci 91, pp 113-120 Kaddah M T., and S I Fakhry (1962), Tolerance of Egyptian rice to salt II Salinity effects as related to cationic composition, temporary application and irrigation and drainage frequency, Soil Sci 93, pp 95-103 Kanna S (1975), Significance of salt transport patterns in rice varieties differing in salt tolerance Commun, Soil Sci Anal 6, pp 63-69 Kapp L C (1947), The effect of common salt on rice production, Arkansas Agric Exp Stn Bull 465 Khan M S A., A Hamid, A B M Salahuddin, A Quasem and M A Kanm (1997), Effect of NaCl on growth, photosynthesis and mineral ions accumulation of different types of rice (Oryza sativa L.), J Agron Crop Sci., 179, pp 149-161 Khan R.U., A R Gurmani, M S Khan and A H Gurmani (2007), Effect of variable rates of gypsum application on wheat yield under rice-wheat system, Pakistan Journal of Biological Sciences 10 (21), pp 3865-3869 LaHaye P A and E Epstein (1971), Calcium and salt tolerance by bean plants, Physiol Plant., 25, pp 213-218 Lauchli A (1990), Calcium, salinity and the plasma membrane, In: R.T Leonard, P.K Hepler (Eds.), Calcium in plant growth and development, American Society of Plant Physiologist, Rockville, M D, pp 26-35 Lynch J and A Lauchli (1988a), Salt stress disturbs the calcium nutrition of barley (Hordeum Vulgare L.), New Phytol., 99, pp 345-354 Maas E V and G J Hoffman (1977), Crop salt tolerance-current assessment, J Irrig Drainage Div ASCE, 103 Proc Pap 12993 Marschner H (1995), Mineral Nutrition of Higher Plants Academic Press, London, 889 pp Martinez V and A Lauchli (1993), Effect of Ca2+ on the salt stress response of barley roots as observed by in vivo 31P-nuclear magnetic resonance and in vitro analysis Planta, 1909, pp 519-24 Muhammad N (1998), Salt tolerance of rice (Oryza sativa) as affected by nutrient supply Ph.D Thesis, Univ Agric Faisalabad Pakistan Naidoo G and R Rughunanan (1991), Salt tolerance in the succulent, coastal halophyte, Sarcocornia natalensis J Exp Bot 41, pp 497-502 Ota K., T Yasue and M Iwatsuka (1956), Studies on the salt injury to crops, X Relation between salt injury and the pollen germination in rice [in Japanese, English summary Res Bull Fac Agric.Gifu Univ 7, pp 15-20 Ota K., T Yasue and M Nakagawa (1958), Studies on the salt injury to crops, XIII The varietal difference of the salt resistance in germination and seedling growth of rice plant, In Japanese, English summary Res Bull Fac Agric Gifu Univ Ota K and T Yasue (1962), Studies on the salt injury in crops XV The effect of NaCl solution upon photosynthesis of paddy, In Japanese, English summary Res Bull Fac Agric, Gifu Univ 16, pp 1-6 Pan C L (1964), The effect of salt concentrations of irrigation water on the growth of rice and other related problems, Int Rice Comm Newsl 13(2), pp 4-13 Pearson G A and L Bernstein (1959), Salinity effects at several growth stages of rice, Agron, Soil Sci 102 Pearson G A (1961), The salt tolerance of rice, Int Rice Comm Newsl 10(1), pp 1-4 Pearson G A., A D Ayers and D L Eberhard (1966), Relative salt tolerance of rice during germination and early seedling development Soil Sci 102, pp 151-156 Poljakojj-Mayber A (1975), Morphological and anatomical changes in plant as a response to salinity stress Pages 97-117 in A Poljakojj-Mayber and Gale, eds Plant in saline environment Ecological Series 15 Spinger-Verglag, Berlin, Germany Pollard A and R G Wyn Jones (1979), Enzyme activities in concentrated solutions of glycine betain and other solutes Plant 14, pp 292-298 Pushpam R and S R S Rangasamy (2002), In vivo response of rice cultivars to salt stress J Ecobiol., 14, pp 177-182 Rengel (1992), Molecular Physiology of Aluminum Toxicity and Tolerance in Plants, Plant Physiol., 107, pp 315-321 Rhodes D and S Handa (1989), Amino acid metabolism in relation to osmotic adjustment in plant cells Pages 41-62 in J H Cherry, ed Environmental stress plant Biochemical and physiological mechanism NATO ASI Series, Vol G19, Spinger Verlag, Berlin, Germany Saeda T and H Kitano (1992), Genetic analysis of a short culm-mutant showing the dm-type internode distribution pattern Japan J Breed 42(Suppl.2): 214-215 Saneoka H., C Nagasaka, D T Hahn, W Yang, G S Premachandra, R J Joly, D P Schactman and R Munns (1992), Sodium accumulation in leaves of Triticum species that different in salt tolerance Aust J Plant Physiol 19, pp 331-340 Saxena M T and U K Pandey (1981), Physiological studies on salt tolerance of tenric varieties growth and yield aspect, Indian J Plant Phyiol., 24, pp 61-68 Shao Jian Zheng (2007), Plant Mineral Nutrition, Bioscience building 425 Shen Z., Q Shen, Y Liang and Y Liu (1994), Effects of nitrogen on the growth and phytosynthetic activity of salt-stressed barley J plant Nutr 17, pp 787-799 Shimose N (1963a), Physiology of salt injury in crops I Effect of iso-osmotic pressure due to sodium chloride and sodium sulphate on the growth and absorption of mineral elements by rice plants, In Japanese, J Sci Soil Tokyo 34, pp 107-111 Shimose N (1963b), Physiology of salt injury in crops II Effect of high concentration of sodium chloride and sodium sulphate on carbohydrate metabolism in rice plants, In Japanese, J Sci Soil Tokyo 34, pp 111-114 Smirnoff C., B Thonke and M Popp (1990), The compatibility of D-pinitol and ID-I-O-methylmucoinositol with malate dehydrogenase activity Bot Acta 103, pp 270-273 Silvertooth, J.C (2005), “Saline and sodic soil management in irrigated crop production systems”, Soil management for drylands No 58, Water and Environmental Science Department at the University of Arizona Tagawa T and N Ishizaka (1965), Physiological studies on the tolerance of rice plants to salinity.7 Osmotic adaptability of rice plants to hypertonic saline media, In Japanese, English summary, Proc Crop Sci Soc Jpn 33, pp 214-220 Tarcynski M C., R G Jensen and H J Bohrert (1993), Stress protection of transgenic tobacco by production of osmolyte manitol Science 259, pp 508-510 Thirumeni S and M Subramanian (1999), Character association and path analysis in saline rice Vistas of Rice Res., pp: 192-196 Ungar I A (1991), Ecophysicology of vascular halophyte, CRC Press, Boca Raton, FL, 209 pp Volkmar K M., Y Hu and H Steppuhn (1997), Physicological responses of plants to salinity: A review Canadian journal of plant science, pp 19-27 Wyn Jones R G and J Gorham (1982), Osmoregulation Pages 35-38 in O L Lange, P S Nobel, C B Osmond and H Ziegler, eds Physiological plant ecology III Encyclopaedia of Plant Physiology Vol 12C Spinger-Verglag, Berlin, Germany Zayed B A (2002), Performance of some rice cultivars as affected by irrigation and potassium fertilizer treatments under saline soil conditions, PhD thesis Agron Dept., Fac., Of Agric Mansoura Univ Egypt Zelensky G L (1999), Rice on saline soils of Russia, Cahiers Options Méditerranéennes, vol 40, pp 109-113 Zeng L and M C Shannon (2000a), Effects of salinity on grain yield and yield components of rice at different seeding densities, Agron J 92, pp 418-423 Zeng L and M C Shannon (2000b), Salinity effects on seedling growth and yield components of rice, Crop Sci 40, pp 996-1003 PHỤ CHƯƠNG 1: Đặc tính giống lúa OM6677 Giống lúa cao sản, có thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, chiều cao 100 cm, kháng rầy nâu đạo ôn, chống chịu mặn Năng suất vụ Đông xuân đạt 6-8 tấn/ Chất lượng gạo đạt tiêu chuẩn xuất Nở bụi khá, độ trổ thoát tốt PHỤ CHƯƠNG 2: Số liệu ghi nhận từ thí nghiệm Bảng 1: Năng suất lúa (g) lúa: Năng Suất (g/chậu) Nghiệm thức NT1 (Đc) NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 NT9 NT10 9.64 11.77 10.79 9.19 10.93 11.91 11.52 11.29 12.85 10.60 10.07 10.71 11.17 10.08 10.22 10.79 11.16 11.40 11.13 11.27 Ghi NT1(Đc) NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 NT9 NT10 Lặp lại 10.24 10.54 11.41 11.39 10.75 9.37 12.11 11.82 11.75 11.13 Trung bình 10.24 9.88 9.43 12.73 9.16 11.49 10.91 10.88 12.00 11.06 8.26 9.23 9.92 10.85 10.07 10.39 11.53 11.06 11.24 12.30 9.69 10.43 10.54 10.85 10.23 10.79 11.45 11.29 11.79 11.27 Khơng bón Ca Bón CaSO4, liều lượng 0.23 g/chậu Bón CaSO4, liều lượng 0.46 g/chậu Bón CaSO4, liều lượng 0.755 g/chậu Bón CaO, liều lượng 0.125 g/chậu Bón CaO, liều lượng 0.25 g/chậu Bón CaO, liều lượng 0.375 g/chậu Bón Ca(NO3)2, liều lượng 0.265 g/chậu Bón Ca(NO3)2, liều lượng 0.53 g/chậu Bón Ca(NO3)2, liều lượng 0.795 g/chậu Bảng 2: Sinh Khối ( Rơm ) lúa: Sinh Khối (g/chậu) Nghiệm thức NT1 (Đc) Lặp lại Trung bình 18.694 16.640 17.762 19.684 15.686 17.693 NT2 20.063 19.448 19.126 19.818 18.786 19.448 NT3 21.521 19.127 18.202 19.472 19.039 19.472 NT4 18.968 22.171 17.088 17.807 17.240 17.383 20.312 20.532 18.213 24.770 18.364 NT5 NT6 19.761 18.268 18.442 18.110 17.457 18.408 NT7 18.000 17.966 18.683 17.426 17.790 17.973 NT8 19.406 19.638 20.469 18.012 18.112 19.127 NT9 21.532 20.312 21.459 17.945 17.346 19.719 NT10 18.670 19.174 18.975 20.169 20.052 19.408 Trung bình 20.533 Bảng 3: Sinh Khối ( Rơm + Hạt ) lúa: Sinh Khối (g/chậu) Nghiệm thức NT1 (Đc) Lặp lại 18.694 16.640 17.762 19.684 15.686 17.693 NT2 20.063 19.448 19.126 19.818 18.786 19.448 NT3 21.521 19.127 18.202 19.472 19.039 19.472 NT4 18.968 17.088 17.240 20.312 18.213 18.364 22.171 17.807 17.383 20.532 24.770 20.533 NT6 19.761 18.268 18.442 18.110 17.457 18.408 NT7 18.000 17.966 18.683 17.426 17.790 17.973 NT8 19.406 19.638 20.469 18.012 18.112 19.127 NT9 21.532 20.312 21.459 17.945 17.346 19.719 NT10 18.670 19.174 18.975 20.169 20.052 19.408 NT5 Bảng 5: Giá trị pH trước bón vơi: pH trước bón vơi Nghiệm thức NT1 (Đc) 8.86 9.63 8.50 8.43 8.86 8.39 8.84 8.87 8.86 8.68 8.57 8.57 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 NT9 NT10 Lặp lại 8.80 9.85 8.48 8.53 8.80 8.55 8.80 8.86 8.80 8.82 8.62 8.61 8.97 9.75 8.47 8.52 8.97 8.46 8.74 8.87 8.97 8.85 8.67 8.70 8.83 9.50 8.64 8.50 8.83 8.38 8.78 8.89 8.83 8.79 8.69 8.65 Trung bình 8.89 9.69 8.45 8.52 8.89 8.43 8.75 8.85 8.89 8.93 8.72 8.69 8.87 9.68 8.51 8.50 8.87 8.44 8.78 8.87 8.87 8.81 8.65 8.64 Bảng 6: Giá trị pH sau bón vơi: pH sau bón vơi Nghiệm thức NT1 (Đc) NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 NT9 NT10 9.55 9.83 8.99 9.89 9.55 9.53 9.91 9.93 9.55 9.21 8.50 8.05 10.20 10.63 8.68 9.14 10.20 9.72 10.09 9.72 10.20 9.04 8.47 8.45 Lặp lại 9.27 10.73 8.93 9.93 9.27 9.68 9.38 10.42 9.27 8.80 8.18 8.15 8.86 9.20 9.05 8.93 8.86 9.43 10.47 9.92 8.86 8.76 8.72 8.77 Trung bình 9.55 9.04 8.95 9.60 9.55 9.95 9.64 9.85 9.55 9.78 8.49 8.53 9.49 9.89 8.92 9.50 9.49 9.66 9.90 9.97 9.49 9.12 8.47 8.39 Bảng 7: Giá trị pH 20 ngày sau sạ: pH 20 ngày Nghiệm thức NT1 (Đc) 8.47 8.66 8.26 9.22 8.47 8.59 8.10 8.93 8.47 8.35 8.51 8.22 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 NT9 NT10 Lặp lại 9.05 8.14 8.29 8.68 9.05 8.51 9.08 8.47 9.05 7.64 9.03 8.35 8.47 8.26 7.88 9.12 8.47 8.95 8.97 7.91 8.47 8.14 7.79 8.35 Trung bình 7.85 8.18 7.89 7.45 7.85 8.55 8.93 9.24 7.85 7.87 8.22 8.04 7.95 7.80 9.24 9.05 7.95 8.14 8.67 9.30 7.95 7.96 8.03 7.90 8.36 8.21 8.31 8.70 8.36 8.55 8.75 8.77 8.36 7.99 8.32 8.17 Bảng 8: Giá trị pH 40 ngày sau sạ: pH 40 ngày Nghiệm thức NT1 (Đc) NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 NT9 NT10 8.29 8.43 8.30 9.00 8.29 8.09 7.82 8.22 8.29 8.04 7.94 8.35 8.41 8.60 8.29 7.83 8.41 8.55 7.56 7.57 8.41 7.57 8.30 8.12 Lặp lại 8.25 8.30 8.72 7.80 8.25 8.89 8.59 7.70 8.25 8.72 7.70 8.60 Trung bình 9.05 8.42 8.00 8.29 9.05 8.47 8.27 8.10 9.05 8.01 8.10 8.45 8.55 7.82 8.76 7.71 8.55 7.81 8.55 7.73 8.55 8.49 8.02 8.47 8.51 8.31 8.41 8.13 8.51 8.36 8.16 7.86 8.51 8.17 8.01 8.40 Bảng 9: Giá trị pH lúc thu hoạch: pH thu hoach Nghiệm thức NT1 (Đc) NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 NT9 NT10 5.47 5.73 5.15 5.78 5.47 5.64 5.32 5.72 5.47 5.68 5.51 5.39 Lặp lại 5.86 5.99 5.51 5.45 5.86 5.43 5.66 5.92 5.86 5.44 5.56 5.61 5.41 5.39 5.78 5.86 5.41 5.69 5.58 5.67 5.41 5.66 5.44 5.54 5.42 5.43 5.61 5.35 5.42 5.57 5.80 5.65 5.42 5.54 5.56 5.51 5.54 5.64 5.43 5.61 5.54 5.58 5.59 5.74 5.54 5.38 5.52 5.49 Trung bình 5.54 5.64 5.50 5.61 5.54 5.58 5.59 5.74 5.54 5.54 5.52 5.51 Bảng 10: Giá trị Ec trước bón vơi: EC trước bón vôi Nghiệm thức NT1 (Đc) NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 NT9 NT10 159.00 776.00 443.00 51.60 159.00 150.40 163.80 348.00 159.00 76.30 165.90 199.90 117.00 681.00 164.30 126.80 117.00 151.30 332.00 359.00 117.00 561.00 47.30 153.10 Lặp lại 187.00 121.00 868.00 315.00 187.00 482.00 665.00 165.00 187.00 487.00 431.00 140.00 163.00 121.30 725.00 326.00 163.00 460.00 773.00 267.00 163.00 243.00 199.30 129.90 106.00 532.00 76.30 284.00 106.00 378.00 292.00 273.00 106.00 260.00 166.80 114.30 Trung bình 146.40 446.26 455.32 220.68 146.40 324.34 445.16 282.40 146.40 325.46 202.06 147.44 Bảng 11: Giá trị Ec sau bón vơi: EC sau bón vơi ( s cm-1) Nghiệm thức NT1 (Đc) NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 NT9 NT10 Lặp lại 274.00 924.00 1913.00 1723.00 274.00 567.00 535.00 517.00 274.00 1198.00 2270.00 3720.00 223.00 918.00 1704.00 1830.00 223.00 687.00 510.00 537.00 223.00 1354.00 2192.00 3390.00 270.00 891.00 2790.00 1900.00 270.00 634.00 606.00 524.00 270.00 1346.00 3020.00 3610.00 Trung bình 290.00 828.00 2030.00 1901.00 290.00 703.00 522.00 497.00 290.00 1458.00 2220.00 3700.00 228.00 1050.00 1610.00 1738.00 228.00 591.00 593.00 510.00 228.00 1255.00 2120.00 3480.00 257.00 922.20 2009.40 1818.40 257.00 636.40 553.20 517.00 257.00 1322.20 2364.40 3580.00 Bảng 12: Giá trị Ec 20 ngày sau sạ: EC 20 ngày Nghiệm thức NT1 (Đc) NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 NT9 NT10 488.00 599.00 158.00 345.00 488.00 493.00 550.00 454.00 488.00 502.00 515.00 363.00 433.00 325.00 734.00 555.00 433.00 492.00 326.00 485.00 433.00 487.00 513.00 390.00 Lặp lại 166.20 326.00 628.00 493.00 166.20 492.00 708.00 370.00 166.20 469.00 612.00 584.00 524.00 635.00 273.00 392.00 524.00 376.00 459.00 568.00 524.00 566.00 211.00 332.00 291.00 479.00 470.00 123.40 291.00 341.00 329.00 451.00 291.00 260.00 470.00 546.00 Trung bình 380.44 472.80 452.60 381.68 380.44 438.80 474.40 465.60 380.44 456.80 464.20 443.00 ... & SINH HỌC ỨNG DỤNG -oOo- TRẦN THANH VŨ ẢNH HƯỞNG CỦA CALCIUM LÊN SINH TRƯỞNG VÀ THÀNH PHẦN KHOÁNG CỦA CÂY LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN TẠI PHƯỚC LONG – BẠC LIÊU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KHOA HỌC ĐẤT... 32 CỦA LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN 3.1.1 Ảnh hưởng Calcium lên sinh khối 32 3.1.2 Ảnh hưởng Calcium lên chiều cao 3.1.3 Ảnh hưởng Calcium lên suất lúa 33 35 3.2 ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ BĨN CALCIUM TRÊN... ngành Khoa Học Đất với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA CALCIUM LÊN SINH TRƯỞNG VÀ THÀNH PHẦN KHOÁNG CỦA CÂY LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN TẠI PHƯỚC LONG BẠC LIÊU Do sinh viên Trần Thanh Vũ thực từ tháng 03/2010 -
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG của CALCIUM lên SINH TRƯỞNG và THÀNH PHẦN KHOÁNG của cây lúa TRÊN đất NHIỄM mặn tại PHƯỚC LONG – bạc LIÊU , ẢNH HƯỞNG của CALCIUM lên SINH TRƯỞNG và THÀNH PHẦN KHOÁNG của cây lúa TRÊN đất NHIỄM mặn tại PHƯỚC LONG – bạc LIÊU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay