ẢNH HƯỞNG của 1,2,3,4 TETRACHLOROBENZENE lên HOẠT ĐỘNG KHỬ yếm KHÍ TETRACHLORODIBENZO p DIOXINS của CỘNG ĐỒNG VI SINH vật TRONG bùn THUỘC VÙNG ô NHIỄM CHẤT độc màu DA CAM

71 21 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:43

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG LÂM TỬ LĂNG ẢNH HƯỞNG CỦA 1,2,3,4TETRACHLOROBENZENE LÊN HOẠT ĐỘNG KHỬ YẾM KHÍ TETRACHLORODIBENZO-PDIOXINS CỦA CỘNG ĐỒNG VI SINH VẬT TRONG BÙN THUỘC VÙNG Ô NHIỄM CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ, 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA 1,2,3,4TETRACHLOROBENZENE LÊN HOẠT ĐỘNG KHỬ YẾM KHÍ TETRACHLORODIBENZO-PDIOXINS CỦA CỘNG ĐỒNG VI SINH VẬT TRONG BÙN THUỘC VÙNG Ô NHIỄM CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Lâm Tử Lăng MSSV: 3077461 Lớp: KHĐ K33 TS Dương Minh Viễn Cần Thơ, 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Chứng nhận chấp thuận báo cáo luận văn tốt nghiệp với đề tài: : “ẢNH HƯỞNG CỦA 1,2,3,4-TETRACHLOROBENZENE LÊN HOẠT ĐỘNG KHỬ YẾM KHÍ TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXINS CỦA CỘNG ĐỒNG VI SINH VẬT TRONG BÙN THUỘC VÙNG Ô NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM” Sinh viên thực hiện: Lâm Tử Lăng MSSV: 3077461 Lớp Khoa Học Đất- Khóa 33 ( TT0772A1) Nhận xét giảng viên hướng dẫn: Kính trình hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thông qua Cần thơ, ngày… tháng… năm 2011 Cán hướng dẫn Ts Dương Minh Viễn i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG Hội đồng chấm báo cáo luận văn tốt nghiệp ngành khoa học đất chấp thuận báo cáo đề tài: “ẢNH HƯỞNG CỦA 1,2,3,4-TETRACHLOROBENZENE LÊN HOẠT ĐỘNG KHỬ YẾM KHÍ TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXINS CỦA CỘNG ĐỒNG VI SINH VẬT TRONG BÙN THUỘC VÙNG Ô NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM” Sinh viên thực hiện: Lâm Tử Lăng MSSV: 3077461 Lớp Khoa Học Đất- Khóa 33 ( TT0772A1) Luận văn tốt nghiệp Hội đồng đánh giá mức: Nhận xét Hội đồng: Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2011 Chủ tịch Hội Đồng Xét duyệt Khoa Trưởng Khoa Nông Nghiệp & SHƯD ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  NHẬN XÉT CỦA BỘ MÔN Đề tài “ẢNH HƯỞNG CỦA 1,2,3,4-TETRACHLOROBENZENE LÊN HOẠT ĐỘNG KHỬ YẾM KHÍ TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXINS CỦA CỘNG ĐỒNG VI SINH VẬT TRONG BÙN THUỘC VÙNG Ô NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM” Do sinh viên Lâm Tử Lăng MSSV: 3077461 Lớp Khoa Học Đất- Khóa 33 (TT0772A1) thực Ý kiến đánh giá Bộ môn: Cần thơ, ngày… tháng… năm 2011 Bộ mơn iii TĨM TẮT LỊCH SỬ BẢN THÂN   Họ tên: Lâm Tử Lăng  Ngày sinh: 09/06/1988  Nơi sinh: Ninh Kiều- Cần Thơ  Chỗ nay: A4- KTT Cấp nước- Đường 30/4- Phường Xuân KhánhQuận Ninh Kiều- TP Cần Thơ  Họ tên Cha: Lâm Quốc Dũng  Họ tên Mẹ: Trần Kim Cúc  Quá trình học tập:  Năm 1994- 1999: Học Trường Tiểu Học An Hội- TP Cần Thơ (Nay Trường Tiểu Học Mạc Đĩnh Chi- Quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ)  Năm 1999- 2003: Học Trường THCS Lương Thế Vinh- Quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ  Năm 2003- 2006: Học Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng- Quận Bình Thủy- TP Cần Thơ  Năm 2007- 2011: Sinh viên lớp Khoa Học Đất K33, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ iv LỜI CẢM TẠ  Xin kính dâng lên Cha Mẹ Con thành kính biết ơn Cha Mẹ ni dưỡng, dạy dỗ thành tài, người động viên giúp đỡ mặt suốt trình học tập Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Dương Minh Viễn tận tình hướng dẫn, giảng dạy, quan tâm giúp đỡ em suốt trình thực luân văn tốt nghiệp Thầy cố vấn học tập Trần Bá Linh, cô cố vấn học tập Châu Thị Anh Thy hết lòng quan tâm, dẫn dắt, giúp đỡ em suốt khóa học Xin chân thành cám ơn Các thầy cô anh chị BM Khoa Học Đất & phòng thí nghiệm Sinh Học Đất nhiệt tình đóng góp ý kiến tạo điều kiện tốt để em hoàn thiện luận văn Chị Thị Tú Linh, học viên lớp Cao học Khoa Học Đất Khóa 16 phụ giúp động viên thời gian thực luận văn Các bạn lớp Khoa Học Đất K33 động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập trường Trân trọng cảm ơn kính chào! Cần thơ, ngày… tháng… năm 2011 Lâm Tử Lăng v LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan đề tài luận văn tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu trước Tác giả luận văn Lâm Tử Lăng vi Lâm Tử Lăng, 2011 “ Ảnh hưởng 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene lên hoạt động khử yếm khí Tetrachlorodibenzo-p-dioxins cộng đồng vi sinh vật bùn thuộc vùng ô nhiễm chất độc da cam” Luận văn tốt nghiệp đại học, khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ Cán hướng dẫn khoa học: Ts Dương Minh Viễn TÓM LƯỢC Hoạt động khử chlor yếm khí Polychlorinated-p-dioxins chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố mơi trường, có ảnh hưởng hợp chất hữu chứa chlor 1,2,3,4-TeCB Về nguyên tắc, vi khuẩn yếm khí khử chlor PCDDs khử chlor TeCB đề tài “Ảnh hưởng 1,2,3,4Tetrachlorobenzene lên hoạt động khử yếm khí Tetrachlorodibenzo-p-dioxins cộng đồng vi sinh vật bùn thuộc vùng ô nhiễm chất độc da cam” thực nhằm khảo sát ảnh hưởng 1,2,3,4- TeCB lên tốc độ khử 1,2,3,4- TCDD 2,3,7,8- TCDD thay đổi cộng đồng vi khuẩn khử chlor yếm khí Dioxins bổ sung 1,2,3,4-TeCB Thí nghiệm bố trí với hai mẫu bùn Đội 4- Cam Nghĩa- Quảng Trị bùn hồ Lâm Ly- A Lưới-Thừa Thiên Huế Thí nghiệm bố trí lọ ủ yếm khí, thể tích 40ml, cấy 1,2,3,4-TCDD (10μM) / 2,3,7,8-TCDD (1μM) Hai nghiệm thức, có khơng có 1,2,3,4-TeCB (58μM), bố trí hồn tồn ngẫu nhiên có lặp lại Sử dụng cộng đồng nuôi thể hoạt động khử chlor PCDDs chuyển vào mẫu ủ thí nghiệm (10% thể tích lọ ủ) Lấy mẫu thời điểm 0,1,2 tháng để khảo sát hoạt động khử chlor yếm khí 1,2,3,4-TCDD 2,3,7,8-TCDD; đồng thời mẫu 1,2 tháng sử dụng để phân tích cộng đồng vi khuẩn khử chlor yếm khí Dioxins Qua thời gian ủ, kết thí nghiệm mẫu ủ cấy 1,2,3,4-TCDD thể hoạt động khử mạnh, tạo sản phẩm khử chlor, chlor, chlor Dibenzo-p-dioxin Nghiệm thức cấy 2,3,7,8-TCDD cho thấy có hoạt động khử chlor yếm khí tốc độ chậm hơn, sản phẩm tạo thành 2,3,7Trichlorobenzo-p-dioxin 2-Monochlorobenzo-p-dioxin Bổ sung 1,2,3,4TeCB vào mẫu ủ cho thấy hoạt động khử chlor hợp chất với tạo thành sản phẩm khử 1,2,3-Trichlorobenzene Tuy nhiên chua thấy khác biệt hiệu khử chlor yếm khí PCDDs hai nghiệm thức có khơng có 1,2,3,4-TeCB Thành phần cộng đồng vi khuẩn nghiệm thức có 1,2,3,4TeCB khơng có 1,2,3,4-TeCB không cho thấy khác biệt thành phần, có khác biệt mật số cộng đồng vi khuẩn vii DANH SÁCH HÌNH Hình Tên hình Trang 1.1 Cấu trúc số chất Dioxins 1.2 Cơ chế tạo sản phẩm phụ 2,3,7,8-TCDD trình tổng hợp chất diệt cỏ 2,4,5-T 1.3 Con đường phân hủy DF với cách thức oxy kép hai bên oxy hóa kép 10 gốc (Hiraishi,2003) 1.4 Con đường loại bỏ Chlor 1,2,3,4- TCDD 1,2,3,7,8- PeCDD lồi 11 Dehaloccoides.sp dòng CBDB1 1.5 Sơ đồ phân hủy 1,2,3,4- TCDD; 1,2,3,7,8- PeCDD sản phẩm 11 chúng 1.6 Dòng điện tử trao đổi chất yếm khí (Max M Hӓggblom ctv, 14 2009) 1.7 Các chu kỳ kỹ thuật PCR 16 1.8 Sơ đồ cấu tạo máy sắc khí khối phổ 21 2.1 Nghiệm thức khơng có TeCB có TeCB với mẫu cấy 1,2,3,4-TCDD 25 2.2 Nghiệm thức khơng có TeCB có TeCB với mẫu cấy 2,3,7,8-TCDD 25 2.3 Các dung dịch trích ống Power Bead Tubes trích DNA 26 3.1 Biểu đồ sản phẩm khử chlor yếm khí 1,2,3,4-TCDD mẫu bùn Đội 29 3.2 Sơ đồ trình khử 1,2,3,4-TCDD vi khuẩn mẫu bùn Đội 25 2.2 Nghiệm thức TeCB có TeCB với mẫu cấy 2,3,7,8-TCDD 25 2.3 Các dung dịch trích ống Power Bead Tubes trích DNA 26 2.1 Nghiệm thức khơng có TeCB có TeCB với mẫu cấy 1,2,3,4-TCDD 25 2.1 Nghiệm thức khơng có TeCB có TeCB với mẫu cấy 1,2,3,4-TCDD 25 viii Luận văn đại học SVTH : Lâm Tử Lăng TÀI LIỆU THAM KHẢO Ahn Y- B, Liu F, Fennell D E., Häggblom M M., 2008 Biostimulation and bioaugmentation to enhance dechlorination of polychlorinated-p- dioxinsin contaminated sediments FEMS Microbiology Ecology 66: 271-281 Albert L., Juhasz, Ravendra Naidu (2000), “Bioremediation of Highmolecular weight polycyclic aromatic hydrocarbons: a review of the microbial degradation of Benzo[a]Pyren”, International Biodeterioration Biodegradation 45, pp 57-88 Ballerstedt, H., A Kraus, and U Lechner 1997 Reductive dechlorination of 1,2,3,4-tetrachlorodibenzo-p-dioxin and its products by anaerobic mixed cultures from Saale river sediment Environ Sci Technol 31:1749-1753 Barry Dellinger (2003) Treatment and prevention of formation of dioxins U.S.-Viet Nam Scientific workshop on dioxin screening, remediation methodologies and site characterization: 76-79 Boon N., W DeWindt, W Vertraete and E.M Top, 2002 Evaluation of nested PCR-DGGE (denaturing gradient gel electrophoresis) with group–specific 16S rRNA primer for the analysis of bacterial communities from different waste water treatment plants FEMS Microbiology Ecology Vol 39, 101-12 Bunge, M., Adrian, L., Klaus, A., Opel, M., Lorenz, W.G., Andresen, J.R., Gorisch, H., Lechner, U (2003) Reductive dehalogenation of chlorinated dioxins by an anaerobic bacterium Nature 421: 357-360 Dioxin R US, 2002 Mechanism of dioxin action, p.1-3, http://dioxin-r us.ucdavis.edu/TCDDAhR.html Chromatography/ high resolution mass spectrometry (HRGC/ HRMS), 71p Dwernychuk, W L., H D Cau, C T Hatfield, T G Boivin, T M Hung, P T Dung, and N D Thai 2002 Dioxin reservoirs in southern Viet Nam – A legacy of Agent Orange Chemosphere 47 (2002) 117–137 Đặng Thị Cẩm Hà, Nguyễn Bá Hữu, Mai Anh Tuấn, Nguyễn Đương Nhã, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Nguyên Quang (2008) Khảo sát vi sinh vật vùng nhiễm chất diệt cỏ chứa dioxin khu vực sân bay Đà Nẵng khử độc đất nhiễm điều kiện phòng thí nghiệm Tạp chí Cơng nghệ Sinh học (4A138-143) - 43 - Luận văn đại học SVTH : Lâm Tử Lăng Đặng Thị Cẩm Hà, Phạm Hữu Lý, Nguyễn Bá Hữu, Nguyễn Thị Đệ, Nghiêm Ngọc Minh, Nguyễn Đương Nhã, Mai Anh Tuấn, La Thanh Phương, Nguyễn Thị Sánh, Nguyễn Thu Thủy, Đỗ Bích Thanh, Đỗ Ngọc Tuyên, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Hồng (2005) Nghiên cứu phát triển công nghệ phân hủy sinh học kỹ thuật nhả chậm làm chất độc hóa học đất, Báo cáo nghiệm thu đề tài nhà nước thuộc chương trình 33, Hà Nội Fiedler, H., Hutzinger, O & Timms, C.W (1990) Dioxins: sources of environmental load and human exposure Toxicol & Environ Chem 29:157-234 Firistone D., 1977 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin problem: A Review Trong: Ramel C., 1977 Chlorinated Phenoxy Acids and Their Dioxins, Ecol Bull No27, Ed 1977, tr.39-52 Fennell DE., Nijenhuis I., Wilson S., Zinder S., Max M Häggblom (2004) Dehalococcoides ethenogenes Strain 195, Reductively Dechlorinates Diverse Chlorinated Aromatic Pollutants Environ Sci Technol 38: 2075- 2081 Ha Dang Thi Cam, Mai Anh Tuan, Nguyen Quoc Viet et al., 2004 Biodegradation of 2,3,7,8-TCDD by anaerobic and aerobic microcosms collected from bioremediation treatments for cleaning up dioxin contaminated soils, Organohalogen compounds, vol.66 (2004), p.3695- 3701 Habe H., Chung J., Lee J., Kasuga K., Yoshida T., Nojiri H., and Omori T (2001), Degradation of Chlorinated dibenzofurans and Dibenzo-p- Dioxins by Two Types of Bacteria Having Angular Dioxygenases with Different Features, Appl Environ Microbiol 67: 3610-3617 Hiraishi, A 2003 Biodiversity of Dioxin-Degrading Microorganisms and Potential Utilization in Bioremediation Microbes Environ 18:105-125 Hiraishi A., Kaiya S., Miyakoda H., Futamara H., (2005b) Biotransformation of polychrorinated dioxin and microbial community dynamic in sediment microcosm at different contamination levels Microbe Environ 20: 227- 242 Hoàng Anh Cung (1993) Ảnh hưởng 2,4,5-T đến lúa vi sinh vật đất Chất diệt cỏ, tác hại lâu dài người thiên nhiên Hội thảo quốc tế lần II: 139-141 - 44 - Luận văn đại học SVTH : Lâm Tử Lăng Hong, H B., Chang, Y S., Nam, I H., Fortnagel, P., and Schmidt, S (2002) Biotransformation of 2,7-Dichloro-and 1,2,3,4- tetrachlorodibenzo-p- dioxin by Sphingomonas wittichii RW1 Appl Environ Microbiol 68: 2584- 2588 Jik A.Field, Reyes Sierra (2004) Review of scientific literature on microbial dechlorination and chlorination of key chlorinated compounds: 7-23 M, Waern, F, Younes, M, Zacharewski, T 1998 Toxic equivalency factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for humans and wildlife Environmental Health Perspectives 106, 775-792 Masatoshi Morita, 2001 Human dioxin contamination in the past and present, Dioxin 2001, plenary Muyzer, G., E.C Dewaal and A.G Uiterlinden, 1993 Profiling of complex microbial-populations by Denaturing Gradient Gel-Electrophoresis of Polymerase Chain Reaction-Ampli fied genes- coding for 16S ribosomal - RNA Application Environment Microbiology 59, 695-700 Nguyễn Thanh Thủy, Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Vũ Xuân Đạt, Nghiêm Ngọc Minh, Đặng Thị Cẩm Hà (2007) Phân loại khả phân hủy chất diệt cỏ 2,4,5trichlorophenoxyacetic acid chủng nấm sợi FDN41 phân lập từ đất nhiễm chất diệt cỏ/dioxin Tạp chí cơng nghệ sinh học, 6(1), tr 119-126 Nguyễn Văn Minh (2003) Nghiên cứu tẩy độc Việt Nam Hội thảo Việt Nam- Hoa Kỳ phương pháp xác định, xử lý đánh giá vùng ô nhiễm dioxin: 80-85 Orazio, C.E.; Kapila, S.; Puri, R.K.; Yanders, A.F (1992) Persistence of chlorinated dioxins and furans in the soil environment Chemosphere 25 (7-10):14691474 Rhee, S.-K, D E, Fennell, M M Hӓggblom, L J Kerkhof, 2003 Detection by PCR of reductive dehalogenase motifs in a sufidogenic 2- bromophenol- degrading consortium enriched from estuarine sediment FEMS Microbiol Ecol 43: 317-324 Sinkkonen S., Paasivirta J (2000), “Degradation half-life times of PCDDs, PCDFs and PCBs for environmental fate modeling”, Chemosphere 40, pp 943- 949 - 45 - Luận văn đại học SVTH : Lâm Tử Lăng Stellman, M J., S D Stellman, R Christian, T Weber, and C Tomasallo (2003) The extent and patterns of usage of Agent Orange and other herbicides in Vietnam Nature Publishing Group Nature – Vol 422 www.nature.com/nature Trần Xuân Thu (2003) Bước đầu đánh giá mức độ ô nhiễm dioxin môi trường Việt Nam Hội thảo Việt Nam- Hoa Kỳ phương pháp xác định, xử lý đánh giá vùng ô nhiễm dioxin: 38-47 Tuan A M., D V Thanh, J Tarradellas, L F Alencastro, and D Grandjean 2007 Dioxin contamination in soils of Southern Vietnam Chemosphere 67 (2007) 1802–1807 Tuan Anh Mai, Thanh Vu Doan, Thi Minh Hang Huynh, Joseph Tarrdellas, 2004 Felippe de Alancastro, Dominique Grandjean, Dioxin contamination in the soil south of Vietnam, Organohalogen compounds, Vol.66, p.3670-3676 UNEP, 2003 Asia Toolkit Projecton Inventories of Dioxin and Furan Releases National PCDD/PCDF Inventories, Chemicals, Geneva Vargas C., Fennell D E., Häggblom M M., 2001 Anaerobic reductive dechlorination of chlorinated dioxins in estuarine sediments Appl Microbiol Biotechnol 57: 786-790 Võ Quý, Đặng Huy Huỳnh, Mai Đình Yên, Phùng Tửu Bơi, Phạm Bình Quyền (2002) Thử đánh giá lại hậu chất mầu da cam/dioxin lên môi trường vùng A Lưới sau gần 30 năm kết thúc chiến tranh Chất diệt cỏ, tác hại lâu dài người thiên nhiên Hội thảo quốc tế lần II: 205-213 Wikstrom P (1996), “DNA recovery and PCR quatification of catechol 2,3dioxygenase genes from diffirenr soil types”, Journal of Biotechnology, 52, pp 107120 Wilkes, H., R.-M Wittich, K N Timmis, P Fortnagel, and W Francke 1996 Degradation of chlorinated dibenzofurans and dibenzo-p-dioxins by Sphingomonas sp strain RW1 Appl Environ Microbiol 62:367-371 Wilson, S.C., Jones, K.C., (1993), “Bioremediation of soils contaminated with polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs): a review”, Environmental Pollution 88, pp 229-249 - 46 - Luận văn đại học SVTH : Lâm Tử Lăng Yoshida, N., N Takahashi, and A Hiraishi 2005 Phylogenetic characterization of a polychlorinated-dioxin-dechlorinating microbial community by use of microcosm studies Appl Environ Microbiol 71:4325-4334 Young A.L., 2001 Operational Use of Herbisides in Vietnam 1962-1971, Dioxin 2001, Vol.54, p.384-387 Yuan S.Y., Chang S W., Chang B V (2003), “Biodegradation of Polyclic Aromatic Hydrocacbon in sludge”, Bull Environ Contaim Toxical., Vol 71, pp 625632 - 47 - Luận văn đại học SVTH : Lâm Tử Lăng PHỤ CHƯƠNG  Phụ chương 1: Nguồn khoáng đa lượng (Christof H et al, 1992 Houwen et al, 1987): Hóa chất g/L KH2PO4 1.77 NaCl 0.3 NH4Cl 0.3 CaCl2.2H2O 0.11 MgCl2.2H2O 0.1 NaHCO3 0.8 Na2HPO4.2H2O: không thêm vào ( bị biến đổi) MgCl2.2H2O: Sau làm sạch/ lọc dung dịch N2 (40 phút), sau làm sạch/lọc hỗn hợp ( 70% N2 30% CO2) phút NaHCO3: thêm vào làm sạch/ lọc hỗn hợp Sau làm sạch/ lọc, đậy nắp chai lại nút cao su, sau đóng nút plastic lại tiệt trùng  Phụ chương 2: Dung dịch khoáng vi lượng: Trace salt 1/L g/L MnCl2.2H2O 0.05 H3BO4 0.05 ZnCl2 0.05 CoCl2.6H2O 0.05 NiCl2.6H2O 0.05 CuCl.2H2O 0.03 NaMo4.2H2O FeCl2.4H2O (NH4 )6Mo7O24.4H2O 0.05 AlCl3 0.05 EDTA 0.5 Concentrated HCl 1ml - 48 - MnCl2.4H2O CuCl2 Luận văn đại học SVTH : Lâm Tử Lăng Dung dịch khoáng vi lượng tiệt trùng máy tiệt trùng/ lọc lọ nhỏ (vial) bịt kín, tiệt trùng sục khí Argon  Phụ chương 3: Dung dịch vitamin: Vitamin/L g/L D-biotin 0.02 Folic acid 0.02 Pyrodoxin hydrochloride 0.1 Thiamin hydrochloride 0.05 Riboflavin 0.05 Nicotinic acid 0.05 DL- calcium pantothenate 0.05 Vitamin B12 0.01 p- aminobenzoic acid 0.05 Lipoic acid ( thiotic acid) 0.05 1,4- napthaquinone 0.04 Nicotiamide 0.1 Hemin 0.01 Dung dịch vitamin tiệt trùng sục khí Argon tương tự dung dịch khoáng vi lượng  Phụ chương 4: Quy trình trích mẫu phân tích hóa học B1.Lấy 2mL mẫu cần phân tích từ microcosm 40mL bố trí vào lọ bi B2.Thêm 50μL 2,2,5- PCB 50ppm vào lọ bi Vortex nhẹ giữ tủ hút 24h, nhiệt độ phòng B3.Thêm 3mL hỗn hợp toluene:acetone 2:1 vào lọ bi Vortex đặt máy lắc 24h, tốc độ 130 vòng/phút B4 Chuẩn bị lọ bi tương ứng với mẫu lấy B5 Đem lọ bi vortex kỹ, sau ly tâm tốc độ 2500rpm phút B6 Dùng pipet thủy tinh hút hết phần dung dịch chuyển sang lọ bi - 49 - Luận văn đại học SVTH : Lâm Tử Lăng B7 Thêm 2mL hỗn hợp toluene: acetone 2:1 vào lọ bi đất Vortex kỹ đặt máy lắc 24h, tốc độ 130 vòng/phút B8 Đem lọ bi vortex kỹ, sau ly tâm tốc độ 2500rpm phút B9 Dùng pipet thủy tinh hút hết phần dung dịch chuyển sang lọ bi chứa dung dịch chuyển trước B10 Thêm 1mL hỗn hợp toluene: acetone 2:1 vào lọ bi đất Vortex thật kỹ Ly tâm tốc độ 2500rpm phút B11 Dùng pipet thủy tinh hút hết phần dung dịch chuyển sang lọ bi chứa dung dịch chuyển trước B12 Chuẩn bị lọ bi tương ứng để trích dung dịch B13 Vortex kỹ lọ bi chứa dung dịch chuyển, sau ly tâm tốc độ 2500rpm phút B14 Dùng pipet thủy tinh hút phần nước chuyển sang lọ bi chuẩn bị B15 Thêm 2mL hỗn hợp toluene: acetone 2:1 vào lọ bi vừa trích Vortex kỹ, sau ly tâm tốc độ 2500rpm phút B16 Dùng pipet thủy tinh hút phần nước chuyển sang lọ bi chứa phần nước Chú ý: cần kiểm tra xem lọ bi chứa phần nước có bị nhiễm nước hay khơng Nếu có, cần chuyển sang lọ bi B17 Để lọ bi bay tự nhiên tủ hút đến thể tích khỏang 0.25- 0.5mL , sau dùng pipet thủy tinh thêm toluene để đạt thể tích 1mL B18 Chuẩn bị ống vials, bên đặt inserts để chuyển mẫu Dùng pipet thủy tinh chuyển lượng mẫu vào insert thương ứng vạch 1mL vial chứa insert Phân tích mẫu Máy sắc ký khí khối phổ GCMS- QP2010  Phụ chương 5: Quy trình trích DNA từ đất dung dịch trích (C1, C2, C3, C4, C5, C6) PowerSoil® DNA Kit B1 Cân 0.25g mẫu đất cần phân tích vào Power Bead Tubes B2 Vortex nhẹ ống Tubes - 50 - Luận văn đại học SVTH : Lâm Tử Lăng B3 Kiểm tra dung dịch C1 Nếu dung dịch C1 trạng thái kết tủa phải nung lên đến nhiệt độ 60oC để dung dịch C1 hòa tan trước sử dụng B4 Cho 60 μL dung dịch C1 vào ống Tubes Lật lên xuống vài lần, sau vortex nhanh B5 Đặt ống Tubes lên máy MO BIO Vortex Adapter để vortex tốc độ tối đa thời gian 15 – 20phút B6 Ly tâm ống Tubes tốc độ 10.000xg vòng 30s nhiệt độ phòng Chú ý: tốc độ ly tâm không đuợc vuợt 10.000xg không ống Tubes bị vỡ B7 Chuyển dung dịch nuớc qua ống 2ml Collection Tubes Chú ý: luợng nuớc dao động từ 400 – 500μL, dung dịch nuớc lẫn hạt đất B8 Thêm 250μL dung dịch C2 vào ống 2ml Collection Tubes Vortex giây ủ mẫu oC phút B9 Ly tâm ống Tubes tốc độ 10.000xg vòng phút nhiệt độ phòng B10 Chuyển 600μL dung dịch nuớc qua ống 2ml Collection Tubes Chú ý: tránh cặn lắng chuyển dung dịch B11 Thêm 200μL dung dịch C3 vào ống Vortex nhẹ, ủ 40C phút B12 Ly tâm ống Tubes tốc độ 10.000xg vòng phút nhiệt độ phòng B13 Chuyển 750μL dung dịch nuớc qua ống 2ml Collection Tubes Chú ý: tránh cặn lắng chuyển dung dịch B14 Lắc dung dịch C4 trước sử dụng Thêm 1200 μL dung dịch C4 vào ống Vortex 5s B15 Cho khỏang 675μL dung dịch vào Spin Filter Trước đưa vào cần trộn dung dịch ống Ly tâm ống tốc độ 10.000xg vòng phút nhiệt độ phòng Lọai bỏ phần dung dịch qua Spin Filter Tiếp tục bước lần B16 Thêm 500μL dung dịch C5 Ly tâm ống tốc độ 10.000xg vòng 30s nhiệt độ phòng B17 Lọai bỏ phần nước qua Spin Filter - 51 - Luận văn đại học SVTH : Lâm Tử Lăng B18 Ly tâm lần tốc độ 10.000xg vòng phút nhiệt độ phòng B19 Cẩn thận đặt Spin Filter vào ống 2ml Collection Tubes Cần loại hết dung dịch C5 Spin Filter Để yên 15 phút nhiệt độ phòng B20 Thêm 100μL dung dịch C6 vào ống Để yên phút B21 Ly tâm ống Tubes tốc độ 10.000xg vòng 30s nhiệt độ phòng B22 Loại bỏ Spin Filter DNA ống trữ nhiệt độ -20 đến -80oC  Phụ chương 6: Quy trình điện di biến tính tăng cấp DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) - Thuốc thử: 100% DS (dung dịch biến tính), 40% PAGE, 10% fresh ASP (ammonium persulfate), TEMED, DW, Butanol - Chuẩn bị 8% PAGE ống nhựa thí nghiệm: Hố chất 40% (ml) 60% (ml) Stacking (ml) 100% DS 4.80 7.20 0.00 DW 4.56 2.16 40% PAGE 2.40 2.40 0.60 1.50 50 x TAE 0.24 0.24 0.08 0.20 Tổng 12.00 12.00 4.00 10.00 3.32 0.00 8.30 - Thêm 100 μL APS 10% cho hai ống 60% 40% - Thêm μL TEMED vào ống 60%, trộn cho vào ống tiêm - Thêm μL TEMED vào ống 40%, trộn cho vào ống tiêm - Đổ gel vào - Cho ml butanol lên bề mặt trơn láng - Để yên nhiệt độ phòng 2h - Khởi động làm nóng máy chạy DGGE khoảng 1h nhiệt độ 600C - Sau tạo dung dịch stacking khoảng 2h từ bắt đầu khởi động máy - Thêm 33 μL APS 10% μL TEMED vào 4ml hỗn hợp stacking - 52 - Luận văn đại học SVTH : Lâm Tử Lăng - Trộn đều, đổ lên bề mặt gel, để nhiệt độ phòng 30 phút - Lấy mẫu thử: 45 μL 2x thuốc nhuộm + 45 μL sản phẩm chạy PCR - Các thơng số: 200V/10 phút sau 40V/17h 45V/16h, 50V/14h, 60V/12h, 80V/8h cho 341F-GC/534R sản phẩm chạy PCR  Phụ chương 7: Quy trình phản ứng chuỗi Polymerase (PCR) - Bước 1: Chuẩn bị gel agarose 1,5% Đặt khay nơi phẳng, để khuôn vào khay, đặt lược vào khuôn, kiểm tra cân khay miếng bọt khí Cân 1.275g agarose cho vào bình tam giác dung tích 250 ml, thêm 85 ml dung dịch TAE 1X gel 12- 17 giếng, lắc nhẹ cho agarose tan Đặt bình tam giác vào lò vi sóng, đun chế độ phù hợp khoảng 3- phút cho agarose hòa tan hồn tồn, tạo thành dung dịch suốt Lấy bình tam giác khỏi lò vi sóng; đậy giấy bạc lại tránh bay hơi; để nguội khoảng 50oC; bổ sung μl Ethidium Bromide; lắc Đổ nhẹ dung dịch vào khn chuẩn bị sẵn, tránh bọt khí, để nguội khoảng 60 phút cho gel đặc lại, lấy nhẹ lược khỏi khuôn, tránh bể giếng, lấy khuôn gel khỏi khay chuẩn bị chạy điện di - Bước 2: Chạy điện di gel agarose Đặt khuôn gel vào bể điện di TAE buffer 1X cho ngập giếng Load (nạp) vào giếng 4-5 μl dung dịch sản phẩm PCR trộn với 1- μl loading buffer Load khoảng μl thang chuẩn vào giếng lại Bật nguồn điện, cho thiết bị chạy 150 V 30 phút Quan sát thấy chất thị màu di chuyển đến gần cuối gel (khoảng 1- 1,5 cm), tắt nguồn điện, lấy khuôn gel khỏi thiết bị điện di chuẩn bị chụp hình gel - Bước 3: Chụp hình gel chạy điện di Sau chạy gel sản phẩm PCR, quan sát kết băng DNA xuất gel hệ thống chụp hình gel để kiểm tra chất lượng dịch trích DNA đồng thời, phát dòng vi khuẩn phân hủy TCDD cách so sánh độ dài băng DNA vi khuẩn phân lập xuất với độ dài băng DNA chủng đối chứng dương so với thang chuẩn gel Cuối chụp hình gel chứa sản phẩm PCR đoạn DNA đặc trưng vi khuẩn phân hủy TCDD có (800 bp) lưu vào máy tính Nếu băng - 53 - Luận văn đại học SVTH : Lâm Tử Lăng DNA dòng vi khuẩn xuất vị trí phù hợp với vị trí dòng đối chứng dương 1500 bp so với thang chuẩn chọn để tiếp tục chạy PCR với cặp mồi đặc hiệu  Phụ chương 8: So sánh T-test hàm lượng (% Mole) 1,2,3,4-TCDD nghiệm thức có TeCB khơng có TeCB thời điểm tháng Nghiệm thức Trung bình Độ lệch chuẩn Sai số chuẩn Khơng có TeCB 89.15 1.23 0.71 Có bổ sung TeCB 90.372 0.228 0.13 P 0.166  Phụ chương 9: So sánh T-test hàm lượng (% Mole) 1,2,3,4-TCDD nghiệm thức có TeCB khơng có TeCB thời điểm tháng  Nghiệm thức Trung bình Độ lệch chuẩn Sai số chuẩn Khơng có TeCB 41.87 2.04 1.2 Có bổ sung TeCB 92.288 0.493 0.28 P 0.000 Phụ chương 10: So sánh T-test hàm lượng (% Mole) 1,2,3,4-TCDD nghiệm thức có TeCB khơng có TeCB thời điểm tháng Nghiệm thức Trung bình Độ lệch chuẩn Sai số chuẩn Khơng có TeCB 50.9 12.3 7.1 Có bổ sung TeCB 65.36 5.59 3.2 P 0.137 - 54 - Luận văn đại học  SVTH : Lâm Tử Lăng Phụ chương 11: So sánh T-test hàm lượng (% Mole) 1,2,3,4-TCDD nghiệm thức có TeCB khơng có TeCB thời điểm tháng Nghiệm thức Trung bình Độ lệch chuẩn Sai số chuẩn Khơng có TeCB 3,676 0.726 0.42 Có bổ sung TeCB 4.404 0.827 0.48 P 0.316  Phụ chương 12: So sánh T-test hàm lượng (% Mole) 2,3,7,8-TCDD nghiệm thức có TeCB khơng có TeCB thời điểm tháng Nghiệm thức Trung bình Độ lệch chuẩn Sai số chuẩn Khơng có TeCB 97.88 1.23 0.87 Có bổ sung TeCB 93.91 1.16 0.67 P 0.035 - 55 - Luận văn đại học  SVTH : Lâm Tử Lăng Phụ chương 13: So sánh T-test hàm lượng (% Mole) 2,3,7,8-TCDD nghiệm thức có TeCB khơng có TeCB thời điểm tháng Nghiệm thức Trung bình Độ lệch chuẩn Sai số chuẩn Khơng có TeCB 94.25 1.59 0.92 Có bổ sung TeCB 97.707 0.534 0.31 P 0.023  Phụ chương 14: So sánh T-test hàm lượng (% Mole) 2,3,7,8-TCDD nghiệm thức có TeCB khơng có TeCB thời điểm tháng Nghiệm thức Trung bình Độ lệch chuẩn Sai số chuẩn Khơng có TeCB 93.492 0.497 0.29 2.09 1.4 Có bổ sung TeCB P  94.01 0.697 Phụ chương 15: So sánh T-test hàm lượng (% Mole) 2,3,7,8-TCDD nghiệm thức có TeCB khơng có TeCB thời điểm tháng Nghiệm thức Trung bình Độ lệch chuẩn Sai số chuẩn Khơng có TeCB 95.325 0.766 0.44 Có bổ sung TeCB 93.911 0.674 0.39 P 0.074 - 56 - Luận văn đại học  SVTH : Lâm Tử Lăng Phụ chương 16: So sánh T-test hàm lượng (% Mole) 1,2,3,4-TCDD nghiệm thức có TeCB khơng có TeCB theo thời gian Nghiệm thức Trung bình Độ lệch chuẩn Sai số chuẩn Khơng có TeCB 46.4 32.2 9.3 37.2 1.1 Có bổ sung TeCB P  63.1 0.252 Phụ chương 17: So sánh T-test hàm lượng (% Mole) 2,3,7,8-TCDD nghiệm thức có TeCB khơng có TeCB theo thời gian Nghiệm thức Trung bình Độ lệch chuẩn Sai số chuẩn Khơng có TeCB 96.69 1.68 0.68 2.02 0.58 Có bổ sung TeCB P 94.89 0.078 - 57 - ... đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA 1,2,3, 4- TETRACHLOROBENZENE LÊN HOẠT ĐỘNG KHỬ YẾM KHÍ TETRACHLORODIBENZO-P- DIOXINS CỦA CỘNG ĐỒNG VI SINH VẬT TRONG BÙN THUỘC VÙNG Ô NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM Sinh vi n thực... 1,2,3, 4- Tetrachlorobenzene lên hoạt động khử yếm khí Tetrachlorodibenzo-p- dioxins cộng đồng vi sinh vật bùn thuộc vùng ô nhiễm chất độc da cam thực nhằm khảo sát ảnh hưởng 1,2,3,4TeCB lên tốc độ khử 1,2,3, 4- TCDD... Tetrachlorodibenzo-p- dioxins cộng đồng vi sinh vật bùn thuộc vùng ô nhiễm chất độc da cam thực nhằm khảo sát ảnh hưởng 1,2,3, 4- TeCB lên tốc độ khử 1,2,3, 4- TCDD 2,3,7, 8- TCDD thay đổi cộng đồng vi khuẩn khử
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG của 1,2,3,4 TETRACHLOROBENZENE lên HOẠT ĐỘNG KHỬ yếm KHÍ TETRACHLORODIBENZO p DIOXINS của CỘNG ĐỒNG VI SINH vật TRONG bùn THUỘC VÙNG ô NHIỄM CHẤT độc màu DA CAM , ẢNH HƯỞNG của 1,2,3,4 TETRACHLOROBENZENE lên HOẠT ĐỘNG KHỬ yếm KHÍ TETRACHLORODIBENZO p DIOXINS của CỘNG ĐỒNG VI SINH vật TRONG bùn THUỘC VÙNG ô NHIỄM CHẤT độc màu DA CAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay