XÂY DỰNG mẫu BỆNH án, PHIẾU xét NGHIỆM và THEO dõi DIỄN BIẾN một số CA BỆNH PHỨC tạp TRÊN CHÓ tại BỆNH xá THÚ y TRƯỜNG đại học cần THƠ

55 31 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y PHẠM THU THẢO XÂY DỰNG MẪU BỆNH ÁN, PHIẾU XÉT NGHIỆM VÀ THEO DÕI DIỄN BIẾN MỘT SỐ CA BỆNH PHỨC TẠP TRÊN CHÓ TẠI BỆNH XÁ THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ THÚ Y Cần Thơ, Tháng 7/2007 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y PHẠM THU THẢO XÂY DỰNG MẪU BỆNH ÁN, PHIẾU XÉT NGHIỆM VÀ THEO DÕI DIỄN BIẾN BỆNH TRÊN CHÓ TẠI BỆNH XÁ THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ THÚ Y Giáo Viên Hướng Dẫn NGUYỄN VĂN BIỆN Cần Thơ, Tháng 7/2007 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y Đề tài: Xây dựng mẫu bệnh án, phiếu xét nghiệm theo dõi diễn biến số ca bệnh phức tạp chó Bệnh Xá Thú Y Trường Đại Học Cần Thơ, sinh viên: Phạm Thu Thảo, thực Bệnh Xá Thú Y Trường Đại Học Cần Thơ từ ngày 10/04/2007 đến ngày 15/06/2007 Trung Cần Thơ, ngày… tháng……năm 2007 Cần Thơ, ngày …tháng… năm 2007 tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ TàiDuyệt liệu Giáo họcviên tậphướng nghiên cứu Duyệt Bộ Môn dẫn Nguyễn Văn Biện Cần Thơ, ngày ……tháng……năm 2007 Duyệt Khoa Nông Nghiệp & SHƯD LỜI CẢM ƠN Xin tỏ lòng biết ơn vơ hạn đến ba mẹ gia đình, người thân yêu hết lòng dạy dỗ cho tơi ăn học nên người Tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Thạc sĩ Nguyễn Văn Biện tận tình dạy, hướng dẫn, đóng góp nhiều ý kiến quý báu tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cám ơn đóng góp quý báu, hướng dẫn nhiệt tình Thầy Nguyễn Dương Bảo, Anh Chị làm việc Bệnh Xá Thú Y tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập Bệnh Xá Xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô Bộ Môn Thú Y & Chăn Nuôi Thú Y, Khoa Nông Nghiệp&SHƯD hết lòng dạy bảo tơi năm năm học trường Xin cám ơn bạn lớp Thú Y khóa 28 người chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, giúp đỡ động viên suốt trình học thực đề tài Cần Thơ, ngày 16 tháng 07 năm 2007 PHẠM THU THẢO Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu MỤC LỤC Trang Trang tựa i Trang duyệt ii Lời cảm tạ iii Mục lục iv Danh sách bảng vi Tóm lược vii Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN .2 Trung tâm 2.1 Đặc điểm sinh lý chó 2.1.1 Một số số sinh lý chó 2.1.2 Một số tiêu sinh trưởng phát triển .2 2.1.3 Một số đặc điểm sinh lý sinh sản .2 2.1.4 Một số tiêu sinh lý máu .2 2.2 Một số phương pháp chẩn đoán 2.2.1 Đăng ký hỏi bệnh 2.2.2 Chẩn đoán lâm sàng .2 nghiệm 2.2.3 Chẩn Học Liệu ĐH đốn Cầnphòng Thơthí@ Tài liệu học tập nghiên cứu 2.2.4 Các chẩn đoán đặc biệt 2.3 Một số bệnh chó 2.3.1 Bệnh Carê .5 2.3.2 Bệnh Parvovirus 2.3.3 Bệnh viêm gan truyền nhiễm chó .7 2.3.4 Viêm ruột 2.3.5 Viêm phổi 2.3.6 Bệnh gan 10 2.3.7 Viêm dày ruột 11 2.3.8 Xơ gan 13 2.3.9 Suy thận……………………………………………………….15 Chương 3: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 20 3.1 Phương tiện thí nghiệm .20 3.1.1 Thời gian địa điểm 20 3.1.2 Phương tiện đối tượng thí nghiệm .20 3.2 Nội dung 20 3.3.Phương pháp thí nghiệm 20 3.3.1 Lập bệnh án theo dõi bệnh 20 3.3.2 Ghi nhận thông tin vật 20 3.3.3 Hỏi bệnh 20 3.3.4 Chẩn đoán lâm sàng 20 3.3.5 Chẩn đoán cận lâm sàng 21 3.4 Chỉ tiêu theo dõi 21 3.5 Mẫu bệnh án phiếu xét nghiệm 22 Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 21 4.1 Mẫu bệnh án đề nghị 26 4.2 Mẫu phiếu xét nghiệm đề nghị 29 4.3 Bảng tỉ lệ trường hợp chọn lọc làm bệnh án 31 4.4 Kết chẩn đoán từ phiếu xét nghiệm 32 4.5 Biểu lâm sàng ca chọn làm bệnh án phiếu xét nghiệm 32 4.6.Hiệu điều trị…………………………………………….33 4.7 Mẫu bệnh án có ghi nhận kết theo dõi………………………34 Chương 5: KẾT LUẬN - ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PHỤ CHƯƠNG DANH SÁCH BẢNG Bảng 1: Bảng tỉ lệ trường hợp chọn lọc làm bệnh án Bảng 2: Biểu lâm sàng kết chẩn đoán số ca bệnh sau xét nghiệm Bảng 3: Kết điều trị Bảng 4: Kết số ngày điều trị trung bình Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu TĨM LƯỢC Trung Để ghi nhận đầy đủ trình diễn biến bệnh, theo dõi sát tình trạng sức khỏe vật thuận tiện cho việc lưu hồ sơ bệnh để lần điều trị triếp theo vật dễ dàng mang vào Bệnh xá.Chúng tiến hành thực đề tài:” Xây dựng mẫu bệnh án, phiếu xét nghiệm theo dõi diễn biến bệnh chó Bệnh Xá Thú Y Trường Đại Học Cần Thơ” Với mục tiêu: Quản lý bệnh tốt Ghi nhận đầy đủ diễn biến phức tạp bệnh tình trạng sức khỏe vật Ghi nhận đầy đủ kết cận lâm sàng hiệu điều trị Qua thời gian thực tập thu số kết sau: tổng số ca chọn làm bệnh án 32 Có 15 trường hợp tiến hành làm phiếu xét nghiệm Trong đó: Bệnh hệ tiết niệu có trường hợp, trường hợp viêm gan, suy tủy, viêm phổi 1viêm phúc mạc tích nước xoang bụng Kết 15 trường hợp có ca khỏi hồn toàn, ca giảm bệnh ca tử vong tâm Liệu ĐHtổng Cần Thơ Tài thiết liệulập học điều trị số 32 bệnh@ án là: tập nghiên cứu HiệuHọc + Số ca khỏi bệnh hoàn tồn: 12 (chiếm tỉ lệ 37.5%) + Có giảm nhiều sau thời gian điều trị: 10 (chiếm tỉ lệ 31.2%) + Có dấu hiệu bệnh tái tái lại nhiều lần: (chiếm tỉ lệ 6.3%) + Tử vong: (chiếm tỉ lệ 25%) CHƯƠNG I ĐẶT VẤN ĐỀ Trung Khi tìm hiểu sâu bệnh chó, người ta nhận thấy có nhiều loại bệnh cách điều trị đa dạng Bệnh diễn biến phức tạp trình theo dõi điều trị kéo dài, khó kiểm sốt biến đổi, xét nghiệm có liên quan khó mà ghi nhận rõ ràng Vì lẽ mà ta cần thành lập bệnh án theo dõi điều trị cho gia súc Qua bệnh án ta ghi nhận đầy đủ trình diễn biến bệnh, theo dõi sát tình trạng sức khỏe vật thuận tiện cho việc lưu trữ hồ sơ bệnh để lần điều trị vật dễ dàng mang vào bệnh xá Xuất phát từ nhu cầu phân công, hướng dẫn giúp đỡ quý thầy cô thuộc môn Thú y, bệnh xá thú y trường Đại học Cần Thơ, tiến hành đề tài “Xây dựng mẫu bệnh án, phiếu xét nghiệm theo dõi diễn biến số ca bệnh phức tạp chó Bệnh Xá Thú Y Trường Đại Học Cần Thơ” Mục tiêu đề tài: Quản lý bệnh tốt Ghi nhận đầy đủ diễn biến phức tạp bệnh, tình hình sức khỏe vật hiệu đợt điều trị Ghi nhận đầy đủ kết cận lâm sàng: siêu âm, X- quang, xét nghiệm tâm máu.Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu CHƯƠNG II CƠ SỞ LÍ LUẬN Trung 2.1 Đặc điểm sinh lý chó 2.1.1 Một số số sinh lý chó Thân nhiệt bình thường chó 39 ± 0,5 0C ( Theo Nguyễn Văn Biện, 2001) Nhịp tim: 70- 120 nhịp/ phút Nhịp thở: 10- 40 lần/ phút( Theo Trần Thị Minh Châu, 2002) 2.1.2 Một số tiêu sinh trưởng phát triển (Theo Nguyễn Văn Biện, 2001) Loài Mở mắt Mọc Thay Tuổi thọ Chó 15 ngày tuần 4- tháng 10- 14 năm Mèo 10- 15 ngày 2- tuần 3,5- tháng 9- 10 năm 2.1.3 Một số đặc điểm sinh lý sinh sản thành Thời gian Mùa lên Thời gian lên Loài Tuổi thục(*) mang thai giống giống Chó 5- 24 tháng 63 ngày Quanh năm 2- 21 ngày Mèo 4- 12 tháng 63 ngày Quanh năm 6- ngày (*) Tùy theo giống: lớn thành thục chậm, nhỏ thành thục sớm 2.1.4 Một số tiêu sinh lý máu Loài Tỉ lệ huyết Bạch cầu (x Hồng cầu (x Tiểu cầu (x tâm Học LiệucầuĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập105/(1)) nghiên cứu tố (%) 103/(1)) 106/(1)) Chó 37- 55 6- 17 5,5- 8,5 2- Mèo 24- 25 5,5- 19,5 5- 10 3- 2.2 Một số phương pháp chẩn đoán (Theo Trần Thị Minh Châu,2002) Khi chẩn đoán thú bệnh cần khám theo trình tự với nội dung sau để việc chẩn đoán tồn diện khơng bị sót 2.2.1 Đăng ký hỏi bệnh Ghi lại tên thú, tên chủ, loại thú, giống, phái tính, trọng lượng, màu sắc, độ tuổi, … để tiện theo dõi, chẩn đoán điều trị Hỏi nguồn gốc, chăm sóc, ni dưỡng, tiêm phòng, triệu chứng thấy, thuốc dùng điều trị, hiệu điều trị để có hướng chẩn đốn đưa liệu pháp điều trị thích hợp 4.4 Kết chẩn đốn từ phiếu xét nghiệm Có 15 trường hợp tiến hành làm phiếu xét nghiệm máu nước tiểu, qua ta có kết chẩn đốn sau: bệnh hệ tiết niệu có 10 trường hợp, trường hợp viêm gan, suy tủy, viêm phổi 1viêm phúc mạc tích nước xoang bụng 4.5 Biểu lâm sàng ca chọn làm bệnh án xét nghiệm Bảng 2: Biểu lâm sàng kết luận chẩn đoán số ca sau xét nghiệm Trung Tên chủ gia Tên gia Biểu lâm sàng Chẩn đoán sau súc súc xét nghiệm Cô Liên Lala Thành bụng co cứng, Tiểu đường đau lúc tiểu, tiểu nhiễm trùng nhiều lần, tiểu ít, tiểu ăn Chị Trang Gold Nước tiểu hồng, bỏ ăn, Nhiễm trùng ói đường tiểu Cơ Nguyệt Mực Tiểu nhắt, tiểu có lẫn Viêm bàng máu, có mùi hơi, động quang nhiễm thái có cảm giác đau trùng buốt, lười ăn, lười vận động Giang Su Rặn tiểu, tiểu khó, nước Sạn bàng quang tiểu rỉ liên tục, không ăn Bác Ba Anh Liệu Su ĐH Cần Phân Thơ sệt nhày, Suy học thận tập tâm Học @ có Tàiít liệu máu, rặn nhiều, bỏ ăn, nhiễm khuẩn ói dịch nhày trong, uống đường tiểu nước nhiều, tiểu máu Đức Bo Bỏ ăn ngày, phân Tiểu đường nhày đàm, không máu, đau vùng thận, vùng bụng, ói, lười vận động, nước tiểu vàng đậm, lông xơ xác Chị Trang Lu Tiểu máu, bỏ ăn Tiểu đường Tiểu máu hoà lẫn với Viêm bàng nước tiểu, nhiều cục quang nhiễm Hồng Loan Lucky máu đơng, tiểu nhắt liên trùng tục Ĩi nhiều lần ngày, Viêm thận cấp nước nhiều, lưỡi rớt Hạn Bi bên, niêm mạc miệng khơ, mắt đỏ thụt Ăn ít, vận động ít, vàng Viêm gan Cơ Phương Gấu da vàng niêm mạc, ói, Kết Giảm Giảm Khỏi Khỏi Tử vong nghiên cứu Giảm Giảm Giảm Tử vong Giảm Không tên Xuân Linh Nguyễn Hai tiêu chảy, bỏ ăn Bỏ ăn 4-5 ngày, ói, vàng da, niêm mạc, nước tiểu vàng đậm Bỏ ăn ngày, tiêu chảy lỏng đen, khơng ói, đám xuất huyết da bụng, sốt cao Tích nước xoang bụng, xuất huyết mảng bụng, sốt, gan to, nghi có vùng bị xơ Thở mệt, khơng ăn, thể trạng yếu, phổi ran ướt, thở thể bụng V Nick Cô Nga Trắng Chị Đào Susu Viêm gan Khỏi Suy tủy Tử vong Viêm phúc mạc, tích nước Giảm xoang bụng Viêm phổi Tử vong 4.6 Hiệu điều trị Qua theo dõi bệnh án 32 ca ghi nhận kết sau: Bảng 3: Kết điều trị Trung Số ca Kếtquả điều trị theo Học Liệu Khỏi bệnh Khá lại tập nghiên Tử vong cứu tâm ĐH Cần Thơ @ Tài liệuTái học dõi Số ca % Số ca % Số ca % Số ca % 32 12 37.5 10 31.2 6.3 25 Bảng 4: Kết số ngày điều trị trung bình Số ca Bệnh hệ 16 tiêu hóa Bệnh hệ 10 tiết niệu-sinh dục Khỏi bệnh Số ca Số ngày Khá Số ca Số ngày Tử vong Số ca Số ngày 3 5 Bệnh da Bệnh hệ hô hấp Bệnh khác 23 3 Vì ca phức tạp chọn làm bệnh án nên tỷ lệ điều trị khỏi giảm (68.7%) kết khả quan 4.7 Mẫu bệnh án có ghi nhận kết theo dõi Trong trình điều trị bệnh ca bệnh diễn biến theo chiều hướng tốt, mà có ca bệnh diễn biến phức tạp, thời gian điều trị kéo dài đòi hỏi phải có theo dõi hàng ngày diễn biến bệnh, loại thuốc điều trị, liều dùng nào…mà toa thuốc khơng đủ khơng tiện cho việc theo dõi Vì cần phải có bệnh án để việc theo dõi thuận tiện Dưới mẫu bệnh án có ghi nhận kết theo dõi số ca bệnh có thời gian điều trị kéo dài: Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BỆNH XÁ THÚ Y ĐT:730362 I BỆNH ÁN HÀNH CHÁNH Họ tên chủ:Nguyễn Xuân Linh Địa chỉ: Đ30/4-TPCT ĐT:824710 Tên gia súc:/ Giới tính: Giống:ta Tuổi:3th Màu sắc:v Trọng lượng: 4kg Nhiệt độ:390C Tiêm ngừa:(-) Sổ giun:(+) QUẢN LÝ BỆNH Bắt đầu điều trị: ngày tháng năm 2007 Kết thúc điều trị: ngày tháng năm 2007 CHẨN ĐOÁN Viêm gan TÌNH TRẠNG RA VIỆN Kết điều trị: Khỏi , Khá , Nặng , Tử vong , Khơng thay đổi Tình trạng tử vong do: Bệnh , Tai biến điều trị , Khác Ngày …… tháng … năm 200… BS ĐIỀU TRỊ Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu NHẬP VIỆN I LÝ DO VÀO VIỆN Bỏ ăn 4-5 ngày, ói II HỎI BỆNH Bệnh tình (đã trị đâu? thuốc điều trị? ) Bỏ ăn, thể trạng yếu 2.Tiền sử bệnh (những bệnh mắc) Những vật ni gia đình: III KHÁM BỆNH Tồn thân • Hình thể: ốm • Niêm mạc: nhạt, vàng • Lông da: da vàng • Hạch ngoại biên: bt Các quan • Hơ hấp âm bệnh lý: bt • Tim mạch âm bệnh lý: bt • Tiêu hóa: bt • Tiết niệu-sinh dục: bt •Thần kinh: bt • Cơ-xương-khớp: bt • Tai-mũi-họng: mũi khô • Răng-hàm-mặt: bt • Mắt: bt Ghi chú: bt: bình thường Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Cận lâm sàng - Xét nghiệm thường qui: máu & nước tiểu - Siêu âm: - X-quang: IV.CHẨN ĐỐN KHI VÀO BỆNH XÁ ĐIỀU TRỊ - Bệnh chính: - Bệnh kèm theo (nếu có): V TIÊN LƯỢNG: Tốt , Xấu , Nghi ngờ VI HƯỚNG ĐIỀU TRỊ VÀ CHẾ ĐỘ TIẾP THEO Truyền dịch , cấp kháng sinh, kháng viêm giải độc.Gia súc khỏe nên chích ngừa Ngày……tháng… năm 200 BS làm bệnh án BẢNG THEO DÕI HÀNG NGÀY Ngày Biểu bệnh lý Thuốc sử dụng 4/06/07 Bỏ ăn 4-5 ngày, ói Tên Lactate+Glucose Cevita Phosphatgel Hematopan 5/06/07 Trung Khơng thấy tiêu chảy, ói, chưa ăn, vàng da, vàng niêm mạc, nước tiểu vàng đậm Thể trạng Liều 50ml+100ml buồn,yếu 1ml 1/2gói 0.5ml Lactate+Glucose 100ml+50ml Trisulmix 0.4ml Phosphatgel 1/2gói Hematopan 0.5ml Sodiazot 3ml Prednisolon 2viên 6/06/07 Vàng da, niêm mạc, thể Lactate+Glucose 50ml+150ml trạng yếu Clavamox 1viên Prednsolon 2viên Sodiazot 4ml Urotropin 1/2ống Nutriplus 3g 7/06/07 Ăn khá, phân khơ, Lactate Glucose 50+150ml tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập vàng da Clavamox 1viên Prednsolon 2viên Sodiazot 4ml Cevita 2ml Nutriplus 2g 8/06/07 Thể trạng tốt, ăn khá, Lactate+Glucose 50ml+100ml giảm vàng da,phân khô Clavamox 1viên Prednsolon 1viên Sodiazot 4ml Cevita 2ml Nutriplus 3g 9/06/07 Thể trạng tốt, ăn tốt, Clavamox 1viên giảm vàng da Prednsolon 1viên Sodiazot 4ml Cevita 2ml Nhiệt độ 390C buồn,yếu 3905 yếu 3807 38 nghiên cứu Lanh lợi 3806 3806 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BỆNH XÁ THÚ Y ĐT: 730362 Số: /KQXN Cần Thơ, ngày Tên gia súc: Yêu cầu XN: Chỉ tiêu Đơn vị Bình thường Glucose Hồng cầu Hemoglobin Hematocrit Tiểu cầu Bạch cầu Ure Creatinin mmol/l nx1012/L g/L % nx109/L nx109/L mmol/L 3.4-6.0 5.5-8.5 120-180 37-55 200-900 6-17 3.1-9.2 44.3-138.4 µmol/L Albumin g/L Protein g/L SGOT U/L SGPT U/L tâm Học Liệu ĐH Bilirubin TP µmol/L Bilirubin TT µmol/L Cholesterol Na+ Ca++ Lymphocyte Monocyte NHẬN XÉT: năm 2007 KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM MÁU Họ tên chủ : Địa : Loại mẫu : Trung tháng mmol/L mmol/L mmol/L nx109/L nx109/L 28.5-39.7 53-76 8.9-48.5 8.2-57.3 Cần Thơ 0.9-10.6 Kết 18.23 328 57 94 174 @267 Tài 201.2 3.0-6.6 140.3-153.9 2.2-3 12-30 3-10 Ghi liệu học tập nghiên cứu TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BỆNH XÁ THÚ Y ĐT: 730362 Số: /KQXN Cần Thơ, ngày Tên gia súc: * Lý hóa tính nước tiểu Chỉ tiêu theo dõi Thông số BT Trung năm 2007 KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU Họ tên chủ : Địa : Màu sắc Độ đục Tỷ trọng PH Protein Hồng cầu Bạch cầu Glucose Nitrite Ketone Bilirubin tâm Học Liệu Urobilinogen NHẬN XÉT tháng Kết Ghi Đỏ sậm 1.013 – 1.025 5.5 – 7.5 – 25 mg/dl 0–5 0-5 105 vi trùng/ml NHẬN XÉT: nhiễm khuẩn đường tiểu CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Trong thời gian thực tập Bệnh Xá Thú Y thiết lập đươc mẫu bệnh án mẫu phiếu xét nghiệm giúp cho việc theo dõi chẩn đoán bệnh dễ dàng Số bệnh án theo dõi trình thực tập 32 ca Theo đánh giá chung chó bệnh vào Bệnh Xá đa số với triệu chứng chung ói, bỏ ăn, tiêu chảy máu (46.9%)…và bệnh đường tiết niệu bí tiểu, tiểu nhắc, tiểu máu… (31.3%), bệnh thường có thời gian điều trị dài ngày, diễn biến phức tạp nên bệnh án thuận lợi cho việc theo dõi bệnh Hiệu điều trị phụ thuộc vào bệnh, độ tuổi vật, thú điều trị sớm hay muộn đặc biệt việc chăm sóc thú suốt trình điều trị Lập bệnh án nhiều thời gian gặp nhiều khó khăn số lượng bệnh nhiều đòi hỏi phải có kiến thức chun mơn cao 5.2 Đề nghị Nếu nên thiết kế mẫu bệnh án đơn giản hơn, mẫu phiếu xét nghiệm nên đưa thêm chi tiết ý nghĩa giúp cho người cán thú y dễ nhận xét Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Lanh, 2002, Sinh lý bệnh học, Trường ĐH Y Hà Nội, NXB Y học, pp 412-417 Nguyễn Văn Biện, 2001 Bệnh chó mèo, NXB Trẻ Trần Thị Minh Châu, 2002 Bài giảng chẩn đoán lâm sàng, KNN- ĐHCT Hồ Văn Nam, 1982, Giáo trình chẩn đốn bệnh khơng lây gia súc, NXB Nông Nghiệp Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Phạm Ngọc Thạch, 1997, Bệnh nội khoa gia súc NXB Nông Nghiệp HN, pp 200-204, 234-236 Nguyễn Dương Bảo, 2005 , Bài giảng nội khoa gia súc, KNN&SHƯD- ĐHCT Nguyễn Văn Nghĩa, 1999, Luận văn TN, Khoa Chăn Nuôi Thú Y- Trường ĐH Nông Lâm TP HCM Lê Văn Lợi, 2006, Báo cáo thực tập TN, Thư viện KNN&SHƯD- ĐHCT Bs Nguyễn Thế Khanh, Phạm Tử Dương,1999, Hóa Nghiệm, NXB Y Học 10 Phạm Ngọc Thạch, 2006, Những bí chẩn đốn bệnh cho Chó, NXB Nông Nghiệp Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu ... th y cô thuộc môn Thú y, bệnh xá thú y trường Đại học Cần Thơ, tiến hành đề tài X y dựng mẫu bệnh án, phiếu xét nghiệm theo dõi diễn biến số ca bệnh phức tạp chó Bệnh Xá Thú Y Trường Đại Học Cần. .. HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y Đề tài: X y dựng mẫu bệnh án, phiếu xét nghiệm theo dõi diễn biến số ca bệnh phức tạp chó Bệnh Xá Thú Y Trường Đại Học Cần Thơ, sinh viên: Phạm Thu Thảo, thực Bệnh Xá. ..TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y PHẠM THU THẢO X Y DỰNG MẪU BỆNH ÁN, PHIẾU XÉT NGHIỆM VÀ THEO DÕI DIỄN BIẾN BỆNH TRÊN CHÓ TẠI BỆNH XÁ THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG mẫu BỆNH án, PHIẾU xét NGHIỆM và THEO dõi DIỄN BIẾN một số CA BỆNH PHỨC tạp TRÊN CHÓ tại BỆNH xá THÚ y TRƯỜNG đại học cần THƠ , XÂY DỰNG mẫu BỆNH án, PHIẾU xét NGHIỆM và THEO dõi DIỄN BIẾN một số CA BỆNH PHỨC tạp TRÊN CHÓ tại BỆNH xá THÚ y TRƯỜNG đại học cần THƠ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay