XÁC ĐỊNH tỷ lệ BỆNH TIÊU CHẢY ở HEO CON SAU CAI sữa DO ESCHERICHIA COLIK88, k99, 987p tại HUYỆN mỏ cày NAM, TỈNH bến TRE

55 18 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG ĐỖ CHÍ HƯỚNG XÁC ĐỊNH TỶ LỆ BỆNH TIÊU CHẢY Ở HEO CON SAU CAI SỮA DO ESCHERICHIA COLI K88, K99, 987P TẠI HUYỆN MỎ CÀY NAM, TỈNH BẾN TRE Luận văn tốt nghiệp Ngành: BÁC SĨ THÚ Y Cần Thơ, 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: BÁC SĨ THÚ Y Tên đề tài: XÁC ĐỊNH TỶ LỆ BỆNH TIÊU CHẢY Ở HEO CON SAU CAI SỮA DO ESCHERICHIA COLI K88, K99, 987P TẠI HUYỆN MỎ CÀY NAM, TỈNH BẾN TRE Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: LÝ THỊ LÊN KHAI ĐỖ CHÍ HƯỚNG MSSV: 3072670 Lớp: THÚ Y – K33 Cần Thơ, 2012 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y Đề tài: “Xác định tỷ lệ bệnh tiêu chảy heo sau cai sữa Escherichia Coli K88, K99, 987P huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre” Do sinh viên: Đỗ Chí Hướng, lớp Thú Y khố 33 thực huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre phòng thí nghiệm Vệ Sinh Thực Phẩm, Bộ Mơn Thú Y, khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại Học Cần Thơ từ tháng 02 năm 2012 đến tháng 05 năm 2012 Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Cần Thơ, ngày Duyệt Bộ môn tháng năm 2012 Duyệt Giáo Viên Hướng Dẫn LÝ THỊ LIÊN KHAI Cần Thơ, ngày tháng năm 2012 Duyệt Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng ii LỜI CẢM TẠ Kính dâng lên cha, mẹ! Ơn cha, mẹ hy sinh đời để dạy bảo, ni khơn lớn, chăm lo động viên tơi suốt q trình học tập Xin cảm tạ! Ban giám hiệu trường Đại Học Cần Thơ, khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, môn Thú Y tạo điều kiện cho thực luận văn tốt nghiệp Quý thầy cô môn Thú Y, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại Học Cần Thơ ân cần tận tình truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian qua Cô Lý Thị Liên Khai tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập để tơi hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Cảm ơn! Cô, tập thể anh chị em trại chăn nuôi huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre nhiệt tình giúp đỡ hỗ trợ suốt thời gian thực tập Cùng bạn lớp, chị học viên cao học giúp đỡ chia niềm vui, nỗi buồn suốt trình thực tập Xin chân thành cám ơn! iii MỤC LỤC Trang tựa i Trang duyệt ii LỜI CẢM TẠ iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii DANH MỤC HÌNH ix TÓM LƯỢC x CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước bệnh tiêu chảy E coli 2.1.1 Tình hình nghiên cứu nước 2.1.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 2.2 Đặc điểm sinh lý heo 2.2.1 Chức thần kinh điều tiết nhiệt chưa hoàn chỉnh 2.2.2 Bộ máy tiêu hóa phát triển chưa hoàn chỉnh 2.2.3 Hệ vi sinh vật đường ruột heo 2.3 Vi khuẩn E coli bệnh tiêu chảy E coli heo 2.3.1 Lịch sử nghiên cứu 2.3.2 Đặc điểm vi khuẩn E coli 2.3.3 Cấu trúc kháng nguyên vi khuẩn E coli 2.3.4 Độc tố vi khuẩn 11 2.3.5 Khả gây bệnh 13 2.3.6 Cơ chế sinh bệnh tiêu chảy 13 2.3.7 Dấu hiệu lâm sàng 13 2.3.8 Bệnh tích 14 2.3.9 Chẩn đoán – chẩn đoán phân biệt 14 iv 2.3.10 Phòng trị bệnh 15 2.4 Một số nguyên nhân khác gây bệnh tiêu chảy heo 16 2.4.1 Tiêu chảy vi khuẩn 16 2.4.2 Tiêu chảy virus 17 2.4.3 Tiêu chảy ký sinh trùng 18 2.4.4 Một số nhân tố không truyền nhiễm gây tiêu chảy heo 18 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Thời gian, địa điểm đối tượng nghiên cứu 21 3.1.1 Thời gian địa điểm thực 21 3.1.2 Đối tượng nghiên cứu 21 3.2 Phương tiện nghiên cứu 21 3.2.1 Dụng cụ trang thiết bị thí nghiệm 21 3.2.2 Hóa chất mơi trường ni cấy 21 3.2.3 Đĩa kháng sinh 21 3.3 Phương pháp tiến hành thí nghiệm 21 3.3.1 Phương pháp lấy mẫu 21 3.3.2 Phương pháp nuôi cấy phân lập vi khuẩn E coli 22 3.3.3 Kiểm tra đặc tính sinh hóa vi khuẩn E coli 24 3.3.4 Phương pháp định danh phản ứng huyết học 24 3.3.5 Phương pháp kiểm tra tính nhạy cảm vi khuẩn E coli kháng sinh 25 3.3.6 Phương pháp theo dõi kết điều trị 26 3.4 Các tiêu theo dõi 26 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 26 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 27 4.1 Kết khảo sát tỷ lệ bệnh tiêu chảy heo cai sữa huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre 27 4.2 Tỷ lệ heo tiêu chảy vi khuẩn E coli phân heo cai sữa huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre 27 4.3 Kết khảo sát trạng thái màu phân heo cai sữa tiêu chảy huyện Mỏ Cày Nam tỉnh bến Tre 28 v 4.4 Kết định danh chủng E coli K88, K99 987P heo cai sữa tiêu chảy huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre 31 4.5 Kết kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh vi khuẩn E coli phân lập 31 4.6 Khảo sát kết điều trị bệnh tiêu chảy cho heo cai sữa huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre 33 CHƯƠNG 35 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 35 5.1 Kết luận 35 5.2 Đề nghị 35 TÀI LIỆU THAM KHÁO 36 PHỤ CHƯƠNG 40 vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải thích AMP Adenosine monophosphate BGA Brilliant Green Agar CFU Colony Forming Units cGMP Cyclic guanosine monophosphate CT Cholarae toxin ctv Cộng tác viên DAEC Diffusely adhering E coli E coli Escherichia coli EAEC Enteroaggregative E coli EHEC Enterohaemorrhagic E coli EIEC Enteroinvasive E coli EPEC Enteropathogenic E coli ETEC Enterotoxigenic E coli ExPEC Extraintestinal pathogenic Escherichia coli GC Guanylyl cylase KIA Kligler Iron Agar LIM Lysine Indole Motility LT Heat-labile enterotoxin LTC Lower Critical Temperature MC MacConkey Agar MHA Mueller Hinton Agar MR Methyl Red NA Nutrient Agar PED Porcine Epidemic Diarrhea STEC Shiga like toxin Escherichia coli ST Heat-stable enterotoxin TGE Transmissable Gastro Enteritis virus TSA Trypticase Soy Agar VP Voges Prauskauer vii DANH MỤC BẢNG Bảng Tên bảng Trang Nhóm huyết yếu tố gây độc trình gây bệnh E coli 12 Sự thay đổi nhiệt độ theo điều kiện mơi trường 19 Đặc tính sinh hóa vi khuẩn E coli số vi khuẩn đường ruột 24 Tiêu chuẩn đường kính vòng vơ khuẩn kháng sinh 25 Phác đồ điều trị bệnh tiêu chảy heo sau cai sữa 26 Tỷ lệ bệnh tiêu chảy heo cai sữa trại 27 Kết phân lập vi khuẩn E coli phân heo cai sữa tiêu chảy huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre 28 Kết khảo sát trạng thái màu phân bệnh tiêu chảy vi khuẩn E coli gây heo cai sữa 29 Kết định danh chủng E coli K88, K99, 987P heo cai sữa tiêu chảy huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre 31 10 Kết kiểm tra tính nhạy cảm vi khuẩn E coli kháng sinh 32 11 Kết theo dõi điều trị bệnh tiêu chảy heo 34 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ Tên sơ đồ Trang Qui trình phân lập vi khuẩn E coli 23 Định danh chủng vi khuẩn E coli K88, K99, 987P 24 viii DANH MỤC HÌNH Hình Tên hình Trang Kiểm tra pH phân giấy đo pH 22 Khuẩn lạc E coli môi trường MC 28 Phân sệt màu vàng trắng 30 Phân lỏng màu vàng nhạt 30 Phân sệt màu nâu nhạt 30 Phân lỏng màu vàng đậm 30 Phân lỏng màu nâu 30 Phân sệt màu đen 30 Đĩa kháng sinh mơi trường thạch MHA 32 ix Hình Phân sệt màu vàng trắng Hình Phân lỏng màu vàng nhạt Hình Phân lỏng màu vàng đậm Hình Phân sệt màu nâu nhạt Hình Phân sệt màu đen Hình Phân lỏng màu nâu 30 4.4 Kết định danh chủng E coli K88, K99 987P heo cai sữa tiêu chảy huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre Từ 37 mẫu E coli dương tính phân lập chúng tơi tiến hành định danh xác định chủng E coli K88, K99, 987P phản ứng ngưng kết nhanh phiến kính với kháng thể chuẩn Kết trình bày bảng Bảng 9: Kết định danh chủng E coli K88, K99, 987P heo cai sữa tiêu chảy huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre Chủng E coli dương tính Số mẫu E coli dương tính 37 K88 K99 987P p Số lượng (con) Tỷ lệ (%) Số lượng (con) Tỷ lệ (%) Số lượng (con) Tỷ lệ (%) 13 35,13* 10,81* 0 (0,013) Ghi chú: Các giá trị có số mũ * sai khác có ý nghĩa thống kê Kết trình bày bảng cho thấy chủng E coli K88 chiếm tỷ lệ cao (35,13%), chủng E coli K99 chiếm tỷ lệ (10,81%), khơng tìm thấy chủng E coli 987P So sánh tỷ lệ phân bố chủng K88 K99 cho thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê (p=0,013) Kết phù hợp với nghiên cứu (Moon, 1990) số ETEC K88(F4), K99(F5), 987P(F6), F41 chủng thường xuyên gây tiêu chảy cho heo con, K88 chủng gây bệnh tiêu chảy bệnh phù thủng cho heo sau cai sữa nghiên cứu Frydendahl (2002) yếu tố bám dính F4 chiếm 45% Qua cho thấy E coli chủng K88 tác nhân chủ yếu gây bệnh tiêu chảy giai đoạn heo cai sữa 4.5 Kết kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh vi khuẩn E coli phân lập Chúng tiến hành kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh 25 mẫu phân có E coli dương tính Kết kiểm tra trình bày bảng 10 31 Bảng 10: Kết kiểm tra tính nhạy cảm vi khuẩn E coli kháng sinh Kháng Kháng sinh Kí hiệu Tổng mẫu Nhạy Số mẫu Tỷ lệ Số mẫu Tỷ lệ (Mẫu) (%) (Mẫu) (%) Bactrim Bt 25 23 92,0 8,0 Gentamycin Ge 25 18 72,0 28,0 Kanamycin Kn 25 14 56,0 11 44,0 Colistine Co 25 12,0 22 88,0 Ampicillin Am 25 24 96,0 4,0 Amoxicillin/ clavulamic Ac 25 0 25 100 Norfloxacin Nr 25 21 84,0 16,0 Hình Đĩa kháng sinh môi trường thạch MHA Theo bảng 10 cho thấy vi khuẩn E coli phân lập có tỷ lệ kháng thuốc cao Trong kháng cao ampicilin (96%), bactrim (92%), norfloxacin (84%), gentamycin (72%), kanamycin (56%) So sánh với nghiên cứu Nguyễn 32 Minh Lực (2007), tỷ lệ kháng thuốc vi khuẩn E coli sau: ampicilin (55%), bactrim (85%), tỷ lệ thấp so với nghiên cứu Vi khuẩn E coli ngày kháng nhiều với loại kháng sinh người dân sử dụng loại kháng sinh không nguyên tắc, sử dụng nhiều loại thuốc phối hợp thị trường để điều trị cho heo Hiện tượng kháng lúc với nhiều loại kháng sinh phổ biến với vi khuẩn E coli Ngoài ra, nghiên cứu khác cho thấy E coli vi khuẩn có khả tăng sức đề kháng thuốc nhanh (Bùi Thị Tho, 2003) Trong loại kháng sinh mà tiến hành kiểm tra, amoxicillin/ clavulamic colistin nhạy với vi khuẩn E coli, chiếm tỷ lệ (100%) (88%) Tình trạng sử dụng kháng sinh khơng hợp lý vơ tình tạo chủng vi khuẩn kháng với nhiều loại kháng sinh Nếu chủng vi khuẩn ngày nhiều chúng biến đổi thành chủng độc có khả gây bệnh, việc điều trị khó khăn Đặc biệt vi khuẩn gia súc tiếp xúc thường xuyên với chủng vi khuẩn gây bệnh cho người khả chúng truyền gen kháng kháng sinh cho cao, lúc người mắc bệnh nhiễm khuẩn khó khăn việc dùng kháng sinh để điều trị 4.6 Khảo sát kết điều trị bệnh tiêu chảy cho heo cai sữa huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre Qua trình khảo sát theo dõi kết điều trị trại chăn nuôi thuộc huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre qua phác đồ điều trị Kết trình bày bảng 11 33 Bảng 11: Kết theo dõi điều trị bệnh tiêu chảy heo Số ngày điều trị khỏ bệnh Phác đồ Số heo tiêu chảy ngày (con) ngày SL (con) TL (%) SL (con) TL (%) I 10 0 10 100 II 20 30 14 70,0 III 14 10 71.43 28.57 IV 32 32 100 0 Tổng 76 48 63.16 28 36.84 Qua bảng 11 cho thấy, phác đồ điều trị có hiệu cao từ – ngày điều trị, tỷ lệ heo cai sữa tiêu chảy khỏi bệnh 100%, hiệu phát đồ IV (100%), thứ nhì phát đồ III (71,43%) sau ngày điều trị, phác đồ I (100%) phác đồ II (70,0 %) sau ngày điều trị Ở phác đồ I II sử dụng kháng sinh bị kháng E coli theo kết kháng sinh đồ bảng 10, nên thời gian điều trị kéo dài phác đồ III IV Các yếu tố liều sử dụng, loại tá dược kèm với kháng sinh nhà sản xuất, việc chăm sóc tốt heo bệnh q trình điều trị ảnh hưởng tích cực đến hiệu điều trị kháng sinh 34 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Tỷ lệ tiêu chảy heo cai sữa huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre cao 37,62% Vi khuẩn E coli nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy heo trầm trọng thường xuyên Tỷ lệ nhiễm E coli heo tiêu chảy hai trại chăn nuôi huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 100% Heo cai sữa tiêu chảy khảo sát hai trại chăn nuôi huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre phổ biến chủng E coli K88 (35,13%) Vi khuẩn E coli kháng cao hầu hết loại kháng sinh ampicilin (96,0%), bactrim (92,0%), norfloxacin (84,0%), gentamycin (72,0%), kanamycin (56,0%) Kháng sinh nhạy cao Amoxicillin/ clavulamic (100%) colistin (88,0%) Các phác đồ điều trị cho hiệu tốt, phác đồ IV cho hiệu cao 5.2 Đề nghị Hiện tượng đề kháng với kháng sinh vi khuẩn E coli phổ biến nên cần thường xuyên kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh để áp dụng hiệu vào công tác điều trị Sử dụng kháng sinh Amoxicillin/ clavulamic colistin để điều trị bệnh tiêu chảy heo đạt kết cao Cần nghiên cứu thêm chủng vi khuẩn E coli khác tác nhân gây tiêu chảy heo cai sữa để đạt hiệu điều trị cao Khuyến khích chăn ni khơng phụ thuộc vào kháng sinh giám sát việc vệ sinh phòng bệnh chăn ni việc tiêm phòng đầy đủ loại vaccin 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 2008 Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020, Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Trang – 60 Nguyễn Thị Lan Anh, 2008 Ảnh hưởng chế phẩm gừng, tỏi, nghệ lên khả kháng E coli sức tăng trưởng bổ sung vào thức ăn heo từ cai sữa đến 90 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp ngành Thú Y trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Trần Cừ, 1972 Cơ sở sinh lý nuôi dưỡng lợn con, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Hà Nội Đặng Xuân Bình, Đỗ Văn Trung (2008), Đặc tính sinh học vi khuẩn E coli bệnh phân trắng lợn số tỉnh phía bắc, Khoa học kỹ thuật Thú Y, tập XV, số Nguyễn Xn Bình, 2000 Phòng trị bệnh lợn nái, lợn con, lợn thịt NXB Nông Nghiệp Hà Nội tr 45 – 47 Lê Văn Dương, Nguyễn Quang Tuyên, Cừu Hữu Phú, Trần Đức Hạnh, 2010 Kết xác định serotype kiểm tra độc lực chủng E coli phân lập từ lợn mắc bệnh tiêu chảy Bắc Giang Khoa học kỹ thuật Thú Y - Tập XVII – Số – 2010, trang 45 – 50 Nguyễn Cảnh Dũng & Cù Hữu Phú, 2011 Xác định vai trò gây bệnh E coli, Salmonella hội chứng tiêu chảy lợn số địa phương tỉnh Lâm Đồng Khoa học kỹ thuật Thú Y Tập XVIII – Số – 2011 Trang 56 – 64 Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ Huỳnh Văn Khang, 1999 Bệnh lợn nái lợn con, Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Trang 57 – 82 Đào Trọng Đạt, 1996 Bệnh lợn ỉa cứt trắng, Nhà xuất Nông Thôn Hà Nội 10 Vũ Khắc Hùng Pilipcinec, 2003 Nghiên cứu so sánh yếu tố độc lực chủng E coli phân lập từ lợn bị bệnh tiêu chảy cộng hòa Slovakia Báo cáo khoa học chăn ni thú y, 2004, Phần thú y, NXB Nông Nghiệp, trang 45-56 11 Lê Văn Nam ctv., 1999 Hướng dẫn phòng trị bệnh lợn cao sản NXB Nông Nghiệp Hà Nội, trang 71-82 36 12 Lý Thị Liên Khai, Phạm Quốc Vương, Hideki Kobayashi, Trần Thị Phận, Châu Bá Lộc, Seishi Yamasaki Toshiaki Taniguchi, 2003 Phân lập định danh điều trị bệnh tiêu chảy cho heo gây Enterotoxigenic Escherichia coli K88, K99, 987P tỉnh Cần Thơ Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ Chuyên ngành: Chăn nuôi & Thú Y Trang 124 – 129 13 Nguyễn Phước Lợi, 2011 Phân lập kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh vi khuẩn Escherichia coli Salmonella gây bệnh tiêu chảy cho heo tỉnh Bến Tre Luận văn tốt nghiệp 14 Nguyễn Thị Kim Ngân, 2007 Sử dụng bột xuân hoa phòng tiêu chảy heo theo mẹ Luận văn tốt nghiệp Khoa nông nghiệp SHƯD Trường Đại học Cần Thơ 15 Lê Văn Tạo, 2006 Bệnh vi khuẩn Escherichia coli gây lợn Khoa học kỹ thuật Thú Y Tập XVIII – Số – 2006 Trang 75 – 84 16 Võ Thành Thìn, Lê Đình Hải, Vũ Khắc Hùng (2010), Khả kháng kháng sinh vi khuẩn E coli phân lập từ lợn mắc bệnh tiêu chảy, Khoa học kỹ thuật Thú Y, tập XVII, số 17 Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hương (1997), Vi sinh vật Thú Y, Nhà xuất Nông nghiệp 18 Hồ Thị Việt Thu, 2006 Giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc gia cầm Khoa Nông Nghiệp SHƯD Trường Đại học Cần Thơ 19 Bùi Thị Tho, 2003 Thuốc kháng sinh nguyên tắc sử dụng chăn nuôi NXB Hà Nội, trang 54-66 20 Trần Cẩm Vân (2001), Giáo trình vi sinh vật học môi trường, Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội 37 Tiếng Anh Alexander, T J L.1994 Neonatal Diarrhea in pigs Part II: Diseases caused by Escherichia coli Escherichia coli in Domestic animals and Humans, P: 151170 Fairbrother, J M et al.1989 Pathogenecity of Escherichia coli O115: K “V165” strains isolated from pigs with diarrhea Am J Vet Res 50, P: 1029 – 1036 Fairbrother, J lbury, p 177 M 1992 Enteric colibacillosis Escherichia coli infection Diseases of Swine Edition, P: 489-497 Fairbrother, J M et al., 2005 Escherichia coli in postweaning diarrhea in pigs: an update on bacterial types, pathogenesis and prevention strategies Anim Health, P: 17-39 Fairbrother J M and Gyles C L., 2006 Escherichia coli Infections In: Straw B E., Zimmerman J J., D’Allaire S and D J Taylor (ed), Diseases of Swine 9th, P: 639–647 Fairbrother J M and C L Gyles, 2010 Escherichia coli In: Gyles C L., Prescott J F., Songer J G and C O Thoen (ed) Pathogenesis of Bacterial Infections in Animals 4th P: 267 – 298 Frydendahl, F., (2002), "Prevalence of serogroups and virulence genes in E coli associated with postweaning diarrhoea and edema disease in pigs and a comparison of diagnostic approaches", Vet Microbiol., (85), pp.169-182 Gyles, C L and Barnum, D A 1967 Escherichia coli in ligated segment of pig intestine Journal of pathology and Bacteriology 94, P: 189 – 194 Gyles C L., 1986 Escherichia coli In Gyles C L And Thoen C O (eds) Pathogenesis of Bacterial Infection in animals Iowa State University Press, Ames Iowa P: 114 – 131 10 Levine, M M., 1987 Escherichia coli that cause diarrhea: enterotoxin, enteropathogenic, enteroinvasive, enterohemorrhagic and enteroadherent Journal of Infectious Diseases 155, P: 377-389 11 Moon, H W et al., 1986 Comparative prevalence of fuor enterotoxin genes among Escherichia coli isolated from swine Am J Vet, P: 222-230 12 Nataro, J P and Kaper, J B., 1998 Diarrheagenic Escherichia coli Clinical Micro Reveiws 11, P: 142-201 38 13 Wilson, R A and Francis, D H 1986 Fimbriae and enterotoxins associated with serogroups isolated from pigs with colibacillosis Am J Vet Res 47, P: 213-217 14 Peng J., Jiang S W., Chen X H and Z L Liu, 2006 Prevalence of fimbrial antigen (K88 variants, K99 and 987P) of enterotoxigenic Escherichia coli from neonatal and post–weaning piglets with diarrhea in central China Asian–Aust J Anim Sci Vol 19, No : 1342 – 1346 September 2006 15 Smith, H W and Gyles, C L., 1970 The relationship between two apparently different enterotoxins produced by enteropathogenic strains of Escherichia coli of porcine origin Journal of Medical Microbiology 3: 387-401 16 Straw B E., Dewey C E., and M R Wilson, 2006 Differential diagnosis of diseases In: Straw B E., Zimmerman J J., D’Allaire S and D J Taylor (ed), Diseases of Swine 9th, P: 241–286 39 PHỤ CHƯƠNG Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA Ngày lấy mẫu: ……………………………, Thời tiết: …………………, Mùa: ……… Tên trại: …………………………… , Địa chỉ: ……………………………………… Chủ trại/ kỹ thuật viên: ……………………………………….Điện thoại: …………… Tổng đàn: ., nái: ……, nọc: ……., theo mẹ: ………, sau cai sữa: ………… Chuồng trại: Chuồng kín Chuồng hở, có rèm che, Nhiệt độ: …………., Độ ẩm: …………, khơng có rèm che Thơng thống, Khơng thơng thống Thức ăn - Heo mẹ: Đậm đặc, Hỗn hợp, Tự chế biến, tên: ………………… - Heo theo mẹ: Đậm đặc, Hỗn hợp, Tự chế biến, tên: ………………… - Heo sau cai sữa: Đậm đặc, Hỗn hợp, Tự chế biến, tên: ………………… Cách cho ăn: máng, nền, khác Nước uống - Nguồn: Nước máy, - Cách cho uống: Tiêm phòng: Nước giếng, vòi cá nhân, DTH, PTH, máng, THT, nước ao hồ khác LMLM, Tai xanh, Khác - E coli cho mẹ, tên vaccine: …………………… , Cty sản xuất:………………… - E coli cho con, tên vaccine: ………………… , Cty sản xuất:…………………… Sát trùng chuồng trại: Tên: ……………………………………… , Thời gian định kỳ phun: … tháng Thực tế điều trị - Kháng sinh thường dùng: ……………………… Thời gian điều trị: ……… ngày 40 Thông tin mẫu Bầy số Số Số Ngày Màu con/đàn bệnh tuổi phân Tình trạng phân pH phân Ghi Người vấn 41 Phụ lục Bảng 6: Tỷ lệ bệnh tiêu chảy heo cai sữa trại Địa điểm Con khỏe Con bệnh Trại 71 45 Trại 55 31 Chi-Square Test: bệ nh, không bệ nh Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Total con bệnh khoẻ Total 45 71 116 43.64 72.36 0.042 0.025 31 55 32.36 53.64 0.057 0.034 76 126 86 202 Chi-Sq = 0.159, DF = 1, P-Value = 0.690 Kết luận: tỷ lệ heo cai sữa tiêu chảy hai trại khác khơng có ý nghĩa thống kê 42 Bảng Kết khảo sát trạng thái màu phân bệnh tiêu chảy vi khuẩn E coli gây heo cai sữa (n=76) Màu phân/ TT Trạng thái Dương tính Âm tính Nâu nhạt/ sệt 34 42 Nâu/ lỏng 13 63 Vàng trắng/ sệt 12 64 Đen/ sệt 69 Vàng nhạt/ lỏng 71 Vàng đậm/ lỏng 71 Chi-Square Test: dươ ng tính, âm tính Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts dương tính 34 12.67 35.930 âm tính 42 63.33 7.186 Total 76 13 12.67 0.009 63 63.33 0.002 76 12 12.67 0.035 64 63.33 0.007 76 12.67 2.535 69 63.33 0.507 76 5 12.67 4.640 71 63.33 0.928 76 12.67 4.640 71 63.33 0.928 76 Total 76 380 456 Chi-Sq = 57.347, DF = 5, P-Value = 0.000 Kết luận: Sự khác biệt tỷ lệ màu phân/ trạng thái phân heo tiêu chảy vi khuẩn E coli gây heo cai sữa có ý nghĩa thống kê 43 Bảng 9: Kết định danh chủng E coli K88, K99, 987P heo cai sữa tiêu chảy trại Số mẫu Chủng E coli dương tính E coli K88 dương tính K99 Dương tính Âm tính Dương tính Âm tính 13 24 33 37 Chi-Square Test: dươ ng tính, âm tính Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts dương tính 13 8.50 2.382 âm tính 24 28.50 0.711 Total 37 8.50 2.382 33 28.50 0.711 37 Total 17 57 74 Chi-Sq = 6.186, DF = 1, P-Value = 0.013 Kết luận: tỷ lệ phân bố chủng K88 987P heo cai sữa tiêu chảy có khác biệt có ý nghĩa thống kê 44 ... thực đề tài Xác định tỷ lệ bệnh tiêu chảy heo sau cai sữa Escherichia coli K88, K99, 987P huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Mục tiêu đề tài: - Xác định tỷ lệ bệnh tiêu chảy heo sau cai sữa hai trại... Xác định tỷ lệ bệnh tiêu chảy heo sau cai sữa Escherichia Coli K88, K99, 987P huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Do sinh viên: Đỗ Chí Hướng, lớp Thú Y khoá 33 thực huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. .. 4.1 Kết khảo sát tỷ lệ bệnh tiêu chảy heo cai sữa huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre 27 4.2 Tỷ lệ heo tiêu chảy vi khuẩn E coli phân heo cai sữa huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH tỷ lệ BỆNH TIÊU CHẢY ở HEO CON SAU CAI sữa DO ESCHERICHIA COLIK88, k99, 987p tại HUYỆN mỏ cày NAM, TỈNH bến TRE , XÁC ĐỊNH tỷ lệ BỆNH TIÊU CHẢY ở HEO CON SAU CAI sữa DO ESCHERICHIA COLIK88, k99, 987p tại HUYỆN mỏ cày NAM, TỈNH bến TRE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay