XÁC ĐỊNH TÌNH HÌNH NHIỄM VIRÚT VIÊM não NHẬT bản TRÊN CHÓ, mèo BẰNG PHẢN ỨNG ức CHẾ NGƯNG kết HỒNG cầu

42 20 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHỊÊP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN XÁC ĐỊNH TÌNH HÌNH NHIỄM VIRÚT VIÊM NÃO NHẬT BẢN TRÊN CHÓ, MÈO BẰNG PHẢN ỨNG ỨC CHẾ NGƯNG KẾT HỒNG CẦU Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ THÚ Y Giáo Viên Hướng Dẫn HỒ THỊ VIỆT THU Cần Thơ, Tháng 7/2007 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y Đề tài: Xác định tình hình nhiễm virút viêm não Nhật Bản chó, mèo phản ứng ức chế ngưng kết hồng cầu; sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Tuyền thực Phòng thí nghệm Bệnh Truyền Nhiễm E008, Bộ mơn Thú Y, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ từ tháng đến tháng năm 2007 Cần Thơ, ngày tháng năm 2007 Cần Thơ, ngày tháng năm 2007 Duyệt Bộ môn Thú Y Duyệt Giáo viên hướng dẫn Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu HỒ THỊ VIỆT THU Cần Thơ, ngày tháng năm 2007 Duyệt Khoa Nông nghiệp & SHƯD LỜI CẢM ƠN Xin kính dâng lên ơng bà, cha mẹ lòng biết ơn sâu sắc quý trọng nhất, người cố gắng tạo điều kiện tốt để tơi thực hồi bão Xin chân thành biết ơn cô Hồ Thị Việt Thu, người tận tình dạy bảo, hướng dẫn tơi suốt thời gian thực đề tài Xin chân thành biết ơn quý thầy cô Bộ Môn Thú Y, Bộ Môn Chăn Nuôi quý thầy cô khác dạy dỗ suốt thời học sinh, sinh viên Xin cảm ơn chị Huỳnh Ngọc Trang bạn lớp Thú Y K28 tận tình giúp đõ, hỗ trợ, động viên tơi suốt thời gian qua Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Nguyễn Thị Ngọc Tuyền MỤC LỤC Trang Trang tựa .i Trang duyệt ii Lời cảm ơn iii Mục lục .iv Danh mục bảng - hình .vi Tóm lược vii Chương Đặt Vấn Đề .1 Chương Cơ Sở Lý Luận 2.1 Giới thiệu bệnh viêm não Nhật Bản 2.2 Lịch sử bệnh 2.3 Đặc bệnh Nhật @ BảnTài Trung tâm Họcđiểm liệu ĐH viêm CầnnãoThơ liệu học tập nghiên cứu 2.3.1 Căn bệnh học 2.3.2 Dịch tể học 2.3.3 Sinh bệnh học .8 2.3.4 Chẩn đoán .10 2.3.5 Phòng trị bệnh 10 2.4 Kết nghiên cứu nước 11 2.4.1 Kết nghiên cứu nước 11 2.4.2 Kết nghiên cứu nước .11 Chương Phương Tiện Phương Pháp Thí Nghiệm 13 3.1 Phương tiện thí nghiệm .13 3.1.1 Địa điểm thời gian thực đề tài .13 3.1.2 Đối tượng thí nghiệm 13 3.1.3 Nội dung thí nghiệm 13 3.1.4 Vật liệu dụng cụ 13 3.1.5 Hoá chất sinh phẩm 13 3.2 Phương pháp thí nghiệm .14 3.2.1 Phương pháp lấy mẫu .14 3.2.2 Tiến hành thí nghiệm 14 3.2.3 Các tiêu theo dõi 19 3.2.4 Thống kê xử lý số liệu 20 Chương Kết Quả Thảo Luận 21 4.1 Kết tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản hiệu giá kháng thể trung bình (GMT) chó, mèo 21 4.2 Kết tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản hiệu giá kháng thể trung bình (GMT) chó theo giới tính .22 4.3 Kết tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản hiệu giá kháng thể trung bình (GMT) mèo theo giới tính .23 Trung tâm Học5 liệu ĐH –Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Kết Luận Đề Nghị 25 Chương 5.1 Kết luận 25 5.2 Đề nghị .25 Tài liệu tham khảo 26 Phụ chương 29 DANH MỤC BẢNG - HÌNH Trang Bảng Tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản hiệu giá kháng thể trung bình (GMT) chó, mèo 21 Bảng Tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản hiệu giá kháng thể trung bình (GMT) chó theo giới tính 22 Bảng Tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản hiệu giá kháng thể trung bình (GMT) mèo theo giới tính 23 Bảng Bảng tính GMT chó 33 Bảng Bảng tính GMT mèo 34 Bảng Bảng tính GMT chó đực 34 Bảng Bảng tính GMT chó 35 Bảng Bảng tính GMT mèo đực 35 Bảng Bảng tính GMT mèo 35 Trung tâm liệu ĐH Cần Thơ @nãoTài học tập nghiên cứu HìnhHọc Đường truyền bệnh virút viêm Nhậtliệu Bản Hình Muỗi Culex pseudovishnui Hình Muỗi Culex tritaeniorhynchus 18 Hình Kết xét nghiệm HI chó 18 Hình Kết xét nghiệm HI mèo 18 Hình Tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản chó, mèo 21 Hình Tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản chó theo giới tính 22 Hình Tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản mèo theo giới tính 23 Hình Cách lấy máu ngỗng 29 Hình 10 Cách lấy máu chó 29 Hình 11 Cách lấy máu mèo 29 Hình 12 Thực phản ứng HI 29 TÓM LƯỢC Trong thời gian từ tháng 4/2007 đến tháng 6/2007 tiến hành thu thập 78 mẫu huyết chó 58 mẫu huyết mèo từ hộ gia đình Thành Phố Cần Thơ Sử dụng kỷ thuật ức chế ngưng kết hồng cầu (HI) để xác định tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản chó, mèo nhằm tìm hiểu vai trò chúng chu trình truyền bệnh tự nhiên Kết nhận thấy, tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản chó 14,10% (11/78) hiệu giá kháng thể trung bình 40,60 thấp so với tỷ lệ nhiễm mèo 26,32% (15/57) hiệu giá kháng thể trung bình 38,30 Tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản mèo đực 11,11% (3/27) thấp so với mèo 40% (12/30), sai khác có ý nghĩa thống kê với p=0,013 Kết cho thấy, chó mèo động vật cảm nhiễm với virút viêm não Nhật Bản với ỷ lệ cao Ở mèo khác biệt giới tính ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu CHƯƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh viêm não Nhật Bản bệnh nhiễm trùng thần kinh loại virút thuộc giống Flavivirus gây Bệnh xuất Việt Nam từ năm 1954 kể từ có nhiều nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng nghiêm trọng bệnh đến sức khỏe người, trẻ em Trong chăn nuôi bệnh nguyên nhân gây thất bại sinh sản đàn heo Nhiều loài động vật khác mẫn cảm với bệnh Trong có chó mèo động vật nuôi nhà quan tâm, động vật tiếp xúc thường xuyên với người Trung Tại nhiều vùng giới Uttar Pradesh (Ấn Độ), Singapore, đảo Badu (Australia),… người ta kiểm tra tỷ lệ kháng thể virút viêm não Nhật Bản cao chó Tuy nhiên, miền Nam Việt Nam tỷ lệ virút lưu hành chó mèo chưa xác định Do đó, nhằm tìm hiểu vai trò chó, mèo chu trình truyền bệnh tình hình virút viêm não Nhật Bản lưu hành chó, mèo để có biện pháp phòng bệnh lây sang người gia súc, góp phần bảo vệ sức người giảmCần thiệt hại trong@ chăn nuôi Được chấp Bộ môn khỏeHọc tâm liệuvàĐH Thơ Tài liệu học tập thuận nghiên cứu Thú Y - Khoa Nông Nghiệp SHƯD - Trường Đại Học Cần Thơ, tiến hành thực đề tài: “Xác định tình hình nhiễm virút viêm não Nhật Bản chó, mèo phản ứng ức chế ngưng kết hồng cầu” Mục tiêu đề tài: Xác định tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản chó, mèo Xác định tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản chó, mèo theo giới tính CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Giới thiệu bệnh viêm não Nhật Bản Bệnh viêm não Nhật Bản (Japanese encephalitis - JE) loại Flavivirus gây qua vectơ truyền bệnh muỗi Culex Có nhiều lồi động vật cảm nhiễm với virut như: heo, chim, dơi, chó, mèo, trâu, bò, ngựa, cừu, khỉ,… kể người Trong heo, chim dơi động vật cảm thụ mạnh đồng thời nguồn bệnh quan trọng Ở động vật khác tỉ lệ cảm nhiễm thấp Sau muỗi hút máu động vật cảm nhiễm mạnh (heo, chim, dơi) chích vật khác, vật khác bị nhiễm bệnh Bệnh gây rối loạn sinh sản heo nái làm chết phôi, chết thai, thai khô, heo sinh yếu ớt Ở heo đực, bệnh gây sưng viêm dịch hồn, giảm dục tính, số lượng chất lượng tinh trùng giảm (Nguyễn Hồ Thiện Trung, 2000) Trung tâm Học liệubệnh ĐHthường Cần xảy Thơ @ Tài trẻ nghiên cứu Ở người, thành dịchliệu trẻ học em từ tập 2-7 tuổi, em chết suy hơ hấp, trụy tim mạch Nếu cứu chữa kịp thời tích cực, trẻ khỏi bệnh bị di chứng với nhiều mức độ nặng nhẹ như: bại liệt cấm khơng nói dược, trí nhớ, (Lê Hưng, 2007) 2.2 Lịch sử bệnh Bệnh viêm não Nhật Bản lần phát Nhật Bản vào năm 1871 (Nguyễn Chương, 1996) Futaki (1924) Kaneko (1925) mô tả vụ dịch viêm não Nhật Bản năm 1924 lan tràn nhiều vùng Nhật Bản, kéo dài từ tháng tháng 10, có chừng 6000-7000 người bị bệnh viêm não (Nguyễn Chương, 1996) Năm 1933, Fujita phân lập thành công virút viêm não Nhật Bản Năm 1936, Tamiguchi ctv tiến hành phân lập, định danh vi sinh vật ngựa có triệu chứng viêm não, kết xác định loại virút thuộc nhóm Arbovirus đặt tên Japanese Enccephalitis virus (JEV) (Nguyễn Đa Phúc, 2001) Năm 1935, bệnh xảy Nhật Bản có 1180 ngựa bị chết với triệu chứng viêm não cấp, người bị bệnh (Lê Thị Thu, 2005) Ở Liên Xô, tỷ lệ chết vụ dịch năm 1938 53%, vụ dịch năm 1941 25% (Dương Đình Thiện, 2001) Năm 1948, bệnh tái phát Nhật, có 300 ngựa nhiễm bệnh 150 chết Từ năm 1940 - 1978, dịch bệnh lan truyền với vùng dịch tể Trung Quốc, Hàn Quốc Ấn Độ Năm 1969 - 1980, bệnh lan tràn khắp nơi gây thiệt hại cho người gia súc (Nguyễn Đa Phúc, 2001) Theo số liệu thống kê WHO, (1970-1980) hàng năm tỉ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản cao nguời Tháng năm 1979, theo báo cáo WHO bệnh gây nguy hiểm cho người gây thiệt hại trầm trọng cho đàn heo sinh sản (Nguyễn Hồ Thiện Trung, 2000) 2.3 Đặc điểm bệnh viêm não Nhật Bản 2.3.1 Căn bệnh học Trung Virút viêm não nhật Bản (Japanese encephalitis virus – JEV) tâm Học liệu ĐHnóCần @nhóm TàiBliệu học thuộc tập nghiên cứu Thơ xếp vào Arbovirus, giống Flavivirus, Flavivirus, trước họ Togaviridae, khám phá sinh học phân tử chúng nên xếp vào giống Flavivirus, họ Flaviviridae Trong giống Flavivirus có 60 thành viên, có liên quan đến bệnh viêm não người động vật có virút là: virút viêm não Nhật Bản (JEV), virút gây bệnh “louping ill” virút gây bệnh “Weselbron disease” (Phạm Sỹ Lăng Nguyễn Thiện, 2004) * Đặc điểm hình thái Virút viêm não Nhật Bản có kích thước nhỏ, hình cầu, đường kính trung bình 40 - 50 nm, qua lọc, gồm 32 capsome bao quanh, vỏ bọc chứa sợi ARN dương Capsid có cấu trúc hình khối, phần vỏ giàu lipid Chuỗi nucleotid hoàn hảo virút viêm não Nhật Bản chứa 10976 nucleotid tương ứng với 3432 gốc amino acid (Lê Thị Thu, 2005) Có loại prơtêin cấu trúc có prơtêin phi cấu trúc Các prôtêin cấu trúc glycoprotein E vỏ, prơtêin cấu trúc khơng có glycosylated vỏ, prơtêin C capside Prôtêin vỏ mang định kháng ngun để kích thích tạo kháng thể trung hòa, có định kháng ngun tìm thấy prôtêin E 10 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Kết tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản hiệu giá kháng thể trung bình (GMT) chó, mèo Bảng Tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản hiệu giá kháng thể trung bình (GMT) chó, mèo Đối tượng Số mẫu xét nghiệm (con) Số mẫu dương tính (con) Tỷ lệ (%) GMT Chó 78 11 14,10 40,60 Mèo 57 15 26,32 38,30 Tỷ lệ (%) 30 26,32 Trung tâm Học liệu ĐH 25 Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 20 14,10 15 10 chó mèo Hình Tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản chó, mèo Qua bảng 1, kết tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản chó chiếm 14,10% với hiệu giá kháng thể trung bình 40,60 Chúng nhận thấy kết thấp so với kết Mall ctv (1995) kiểm tra huyết chó vùng Bareilly, Uttar Pradesh (Ấn Độ) cho kết huyết dương tính 55,77%; Ting ctv (2004) nghiên cứu tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản động vật nuôi Singapore cho kết huyết dương tính chó săn 46,5% 28 Cũng qua bảng 1, nhận thấy tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản mèo 26,32% cao so với chó 14,10% Tuy nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê Theo Grayson, 1962 cho mèo cảm nhiễm với virút viêm não Nhật Bản Tuy nhiên chúng tơi chưa tìm thấy nghiên cứu tỷ lệ nhiễm mèo Do đó, qua kết chúng tơi kết luận mèo động vật cảm nhiễm với virút viêm não Nhật Bản với tỷ lệ cao 4.2 Kết tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản hiệu giá kháng thể trung bình (GMT) chó theo giới tính Bảng Tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản hiệu giá kháng thể trung bình (GMT) chó theo giới tính Đối tượng Số mẫu xét nghiệm (con) Số mẫu dương tính (con) Tỷ lệ (%) GMT Chó đực 44 15,91 44,16 Chó 34 11,76 40 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Ty le (%) 16 15,91 14 11,76 12 10 cho duc cho cai Hình Tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản chó theo giới tính Qua bảng 2, chúng tơi nhận thấy chó đực tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản 15,91% cao so với tỷ lệ nhiễm chó (11,76%) Tuy nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê Như vậy, giới tính khơng ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản chó 29 Hiệu giá kháng thể trung bình chó đực 44,16 cao so với chó (40) Ở chó chó đực có hiệu giá kháng thể trung bình dao động từ 1/20 đến 1/160 điều phù hợp với kết nghiên cứu Fujita (1982) 4.3 Kết tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản hiệu giá kháng thể trung bình (GMT) mèo theo giới tính Bảng Tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản hiệu giá kháng thể trung bình (GMT) mèo theo giới tính Đối tượng Số mẫu xét nghiệm (con) Số mẫu dương tính (con) Tỷ lệ (%) GMT Mèo đực 27 11,11a 50,40 Mèo 30 12 40,00b 39,31 Những số cột có kí hiệu chữ số khác khác biệt có ý nghĩa thống kê mức 5% 40,00 Ty le (%) 40 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 35 30 25 20 15 11,11 10 meo duc meo cai Hình Tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản mèo theo giới tính Qua bảng 3, nhận thấy tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản mèo đực 11,11% thấp nhiều so với tỷ lệ nhiễm mèo (40,00%) Qua xử lý thống kê nhận thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê (p = 0,013) Như mèo khác biệt giới tính ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản Ở mèo thường nhiễm bệnh cao mèo đực 30 Tuy nhiên, hiệu giá kháng thể trung bình mèo mèo đực lại tương đương Qua kết bảng bảng 3, nhận thấy khác giới tính khơng ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm bệnh viêm não Nhật Bản chó lại ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm mèo Điều chúng tơi chưa thể giải thích Chúng tơi kết luận chó mèo động vật cảm nhiễm với virút viêm não Nhật Bản với tỷ lệ cao Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 31 CHƯƠNG KẾT LUẬN - ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kết điều tra 78 mẫu huyết chó 57 mẫu huyết mèo lấy từ hộ gia đình thành phố Cần Thơ phản ứng ức chế ngưng kết hồng cầu, chúng tơi có số kết luận sau: Tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản chó (14,10%) thấp so với mèo (26,32%) Sự khác biệt giới tính chó khơng ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản Tuy nhiên, mèo khác biệt giới tính lại ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản Ở mèo có tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản (40,00%) cao mèo đực (11,11%) Chó mèo động vật cảm nhiễm với virút viêm não Nhật Bản với tỷ lệ cao Trung tâm Học 5.2 Đề nghịliệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Do thời gian điều kiện thực đề tài có hạn nên chúng tơi chưa kiểm tra nồng độ nhiễm virút huyết chó, mèo Do chúng tơi đề nghị: Tiếp tục nghiên cứu tình hình nhiễm bệnh viêm não Nhật Bản chó, mèo Tiếp tục khảo sát thêm tượng nhiễm virút huyết chó mèo, để kiểm tra xem nồng độ virút có đủ cao để truyền sang cho người gia súc khác khơng Từ đó, khẳng định vai trò chúng chu trình truyền bệnh viêm não Nhật Bản 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ahandrik, S.; Israngkul, N A.; Ayuthaya, W.; Balachanda, K.; Chanyasdnha, C, 1986 Japanese encerphalitis antibody survey in dogs at Kanchanabiri Province Bulletin of Depaterment of Medical sciences Nguyễn Thị Chính, Trương Thị Hòa, 2005 Vi sinh vật y học NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội pp 200-203 Nguyễn Chương, 1996 Bệnh viêm não Nhật Bản Việt Nam NXB Y Học pp 3-31 Bùi Đại, Nguyễn Văn Mùi, Nguyễn Hoàng Tuấn, 2002 Bệnh học truyền nhiễm NXB Y Học Hà Nội pp 349-355 J Thomas Grayston, San-Pin Wang, IN-Ho Chu 1962 Encerphalitis on Taiwan Am J Trop Med Hyg Võ Bé Hiền, 1998 Báo cáo kiểm tra bệnh viêm não Nhật Bản heo Tỉnh Đồng Tháp, Báo cáo nghiên cứu khoa học Trung tâm7.Học liệu ĐH Cần Thơ @Debra Tài Aliệu họcJack tậpShield, nghiên Jeffrey N Hanna, Scott A Ritchie Phillips, M Clare cứu Bailey, Jonh S Mackenzie, Micheal Poidinger, Bradlley J McCall and Phillip J Mills, 1995 An outbreak of Japanese Encephalitis in the Torres Strait, Australia, 1995 Johnsen O.D., Edelman R., Grossman R.a., Muangman D., Pomsdhit J, Gould D.J., 1974 Study of Encephalitis in Chiangmai valley, ThaiLand V.Animal infection American Journal of Epidemiology, vol 100, pp 5768 Mall MP, Kumar A, Malik SV, 1995 Sero-positivity of domestic animal against Japanese encerphalitis in Bareilly area, U.P 10 Hồng Tích Mịnh, 1978 Vệ sinh dịch tể, tập II NXB Y Học Hà Nội pp 165-168 11 La Motte L, 1958 Japanese B encephalitis in bats during stimulated hibernation Am J Hyg pp 101-108 12 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Thiện, 2004 Một số bệnh virút gia súc gia cầm nhập nội biện pháp phòng trị NXB Nơng Nghiệp Hà Nội 33 13 Ogasa A Yokoki Y., Fujisaki Y., Habu A, 1977 Reproductive disorders in boars infected experimentally with Japanese encerphalitis virus Jpn J Anim Reprod 23 pp.171-175 14 Pond W et al., 1954 Japanese Encephalitis in Malaya II Distribution of neutralization antibodies in man and animals Am J Hyg Pp 17-25 15 Shope, Robert E, 1991 World Reference Center for Aborviruses Annual rept 16 Nguyễn Đa Phúc, 2001 Điều tra tình hình nhiễm virus viêm não Nhật Bản đàn heo sinh sản Thị xã Vĩnh Long phản ứng ngăn trở ngưng kết hồng cầu Luận án Thạc sĩ Nông Nghiệp chuyên ngành Thú y, Đại Học Cần Thơ 17 Nguyễn Duy Thanh, 1997 Bệnh truyền nhiễm người Đại Học Y Dược TPHCM NXB Y Học pp 367-370 18 Ting SH, Tan HC, Wong WK, Mg ML, Chan SH, Ooi EE, 2004 Seroepidemiology of neutralizing antibodies to Japanese encerphalitis virus in Singapores Trung tâm19 Học liệu ĐH Cần Thơ Tàicácliệu vàNXB nghiên Dương Đình Thiện, 2001 Dịch@ tể học bệnhhọc truyềntập nhiễm, Y Học cứu Hà Nội pp 194-197 20 Lê Thị Thu, 2005 Chẩn đoán huyết học khảo sát ảnh hưởng virút viêm não Nhật Bản suất sinh sản heo số trại chăn nuôi Thành Phố Cần Thơ Luận văn Thạc sĩ Khoa Nông Nghiệp chuyên ngành Thú y, Đại Học Cần Thơ 21 Hồ Thị Việt Thu, Huỳnh Phương Loan, Huỳnh Thị Phương Thảo, Huỳnh Ngọc Trang, Nguyễn Văn An, Trần Đình Từ, 2006 Phân lập virút viêm não Nhật Bản từ muỗi thu thập Thành Phố Cần Thơ Khoa học kỹ thuật Thú y, tập III Số 5-2006 pp 19-23 22 Nguyễn Hồ Thiện Trung, 2000 Khảo sát tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản bước đầu tìm hiểu mối liên quan đến hội chứng rối loạn sinh sản heo tỉnh Đồng Tháp Luận án tốt nghiệp Thạc sĩ Nông Nghiệp chuyên ngành Thú y, Đại Học Nông Lâm, TPHCM 34 Các trang web tham khảo: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/escan.fcgi?db http://www.hellis.org/modules.php?op http://www.animalhealthaustralia.com.au/shadomx/apps/fms/fmsdownload.cfm http://www.vadscorner.com/jelsk.html http://72.14.235.104/search?q=cache http://www.mja.com.au/public/issues/sep2/hanna/hanna.html http://findarticles.com/p/articles/mi_mOGVK/is_3_12/ai_n1610923/pg_2 http://www.mosquitocontroltrap.com./mosquito_science http://www.mosquitocontroltrap.com./mosquito_science http://moh.gov.vn/homebyt/vn/portal/InfoDetail.jsp? http://www.fehd.gov.hk/safefood/risk-pest-mosquito.html Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 35 PHỤ CHƯƠNG Hình Cách lấy máu ngỗng Hình 10 Cách lấy máu chó Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Hình 11 Cách lấy máu mèo Hình 12 Thực phản ứng HI 36 - Dung dịch Alsever (dung dịch chống đông) Dextrose (C6H12O6) 20,50g NaCl 4,20g Citric (H3C6H5O7.H2O) 0,55g Sodium citrate (Na3C6H5O7.2H2O) 8,00g Nước cất vừa đủ 1000ml Sấy ướt 1100C 10 phút - Dung dịch DGV (Destrose – Gélatine – Versonal) Versonal 0,58g Gélatine 0,60g Sodium versonal 0,38g CaCl2 0,02g MgSO4.7H2O 0,12g NaCl 8,50g Glucose Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và10,00g nghiên cứu Nước cất vừa đủ 1000ml Sấy ướt 1100C 10 phút * Các dung dịch mẹ (bảo quản 4oC) - Dung dịch NaCl 1,5M NaCl 43,85g Nước cất vừa đủ 50g - Dung dịch acid boric 0,5M BO3H3 7,73g Nước cất vừa đủ 250g (Hòa tan nước nóng, sau thêm vào nước cất vừa đủ) - Dung dịch NaOH 1N NaOH 40,00g Nước cất vừa đủ 1000g 37 - Dung dịch Na2HPO4 0,5M Na2HPO4.12H2O 179,08g Nước cất vừa đủ 1000ml - Dung dịch NaH2PO4 1M NaH2PO4.2H2O 156,01g Nước cất vừa đủ 1000ml * Các dung dịch làm việc - Dung dịch VAD Dung dịch NaCl 100ml Dung dịch Na2HPO4 0,5M 62ml Dung dịch NaH2PO4 1M 160ml Nước cất vừa đủ 1000ml - Dung dịch Borat pH = Dung dịch NaCl 1,5M 80ml Dung dịch 3H3 0,5M Trung tâm Học liệuBOĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và100ml nghiên cứu Dung dịch NaOH 1N 24ml Nước cất vừa đủ 1000ml - Dung dịch 4% Bovalbumine (Fraction V) Bovalbumine 2g Borat pH = vừa đủ 50ml Chỉnh lại pH = dung dịch NaOh 1N - Dung dịch BABS 0,4% (BABS – Bovalbumine Buffered Saline) Bovalbumine 0,4% pH = 10ml Borat pH = 90ml - Dung dịch Kaolin 25% Kaolin 25g Dung dịch Borat pH = 100ml Trữ lạnh 40C 38 • So sánh tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản chó mèo Chi-Square Test: nhiem, khong nhiem Expected counts are printed below observed counts nhiem khong nhiem Total cho 11 67 78 15.02 62.98 meo 15 10.98 Total 26 42 46.02 109 57 135 Chi-Sq = 1.077 + 0.257 + 1.474 + 0.352 = 3.159 DF = 1, P-Value = 0.076 • So sánh tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản chó đực chó Chi-Square Test: nhiem, khong nhiem Expected counts are printed below observed counts Trung tâm Học liệu ĐH khong Cầnnhiem Thơ @Total Tài liệu học tập nghiên cứu nhiem cho duc 6.21 37 37.79 44 cho cai 4.79 30 29.21 34 67 78 Total 11 Chi-Sq = 0.102 + 0.017 + 0.132 + 0.022 = 0.272 DF = 1, P-Value = 0.602 cells with expected counts less than 5.0 39 • So sánh tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản mèo đực mèo Chi-Square Test: nhiem, khong nhiem Expected counts are printed below observed counts Nhiem 7.11 meo duc khong nhiem 24 19.89 Total 27 meo cai 12 7.89 18 22.11 30 Total 15 42 57 Chi-Sq = 2.372 + 0.847 + 2.135 + 0.762 = 6.116 DF = 1, P-Value = 0.013 Bảng Bảng tính GMT chó Mẫu số hiệu giá (mshg) Log10(mshg) 20 20 20 1.301 1.301 1.301 10 11 20 1.301 40 40 40 160 160 160 1.602 1.602 1.602 2.204 2.204 2.204 STT GMT Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu1.301 học tập nghiên cứu 42.60 20 Tổng 17.924 40 Bảng Bảng tính GMT mèo STT 10 11 12 13 14 15 16 Mẫu số hiệu giá (mshg) 20 20 20 20 20 20 40 40 40 40 40 40 40 80 160 160 Log10(mshg) GMT 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.903 2.204 2.204 38.30 Tổngliệu ĐH Cần Thơ @ Tài 25.332 Trung tâm Học liệu học tập nghiên cứu Bảng Bảng tính GMT chó đực STT Mẫu số hiệu giá (mshg) 20 20 20 40 40 160 160 Tổng Log10(mshg) GMT 1.301 1.301 1.301 1.602 1.602 2.204 2.204 44.16 11.515 41 Bảng Bảng tính GMT chó STT Mẫu số hiệu giá (mshg) 20 20 40 160 Tổng Log10(mshg) GMT 1.301 1.301 1.602 2.204 40.00 6.408 Bảng Bảng tính GMT mèo đực STT Mẫu số hiệu giá (mshg) 20 40 160 Tổng Log10(mshg) GMT 1.301 1.602 2.204 50.40 5.107 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Bảng Bảng tính GMT mèo STT 10 11 12 Mẫu số hiệu giá (mshg) 20 20 20 20 20 40 40 40 40 40 80 160 Tổng Log10(mshg) GMT 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602 1.903 2.204 49.31 18.623 42 ... tài: Xác định tình hình nhiễm virút viêm não Nhật Bản chó, mèo phản ứng ức chế ngưng kết hồng cầu Mục tiêu đề tài: Xác định tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản chó, mèo Xác định tỷ lệ nhiễm virút. .. thuật ức chế ngưng kết hồng cầu (HI) để xác định tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật Bản chó, mèo nhằm tìm hiểu vai trò chúng chu trình truyền bệnh tự nhiên Kết nhận thấy, tỷ lệ nhiễm virút viêm não Nhật. .. ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y Đề tài: Xác định tình hình nhiễm virút viêm não Nhật Bản chó, mèo phản ứng ức chế ngưng kết hồng cầu; sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Tuyền thực Phòng thí nghệm Bệnh Truyền Nhiễm
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH TÌNH HÌNH NHIỄM VIRÚT VIÊM não NHẬT bản TRÊN CHÓ, mèo BẰNG PHẢN ỨNG ức CHẾ NGƯNG kết HỒNG cầu , XÁC ĐỊNH TÌNH HÌNH NHIỄM VIRÚT VIÊM não NHẬT bản TRÊN CHÓ, mèo BẰNG PHẢN ỨNG ức CHẾ NGƯNG kết HỒNG cầu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay