XÁC ĐỊNH độc TÍNH VIRÚT VIÊM não NHẬT bản (CHỦNG CTM p 7) TRÊN CHUỘT BẠCH 1 3 NGÀY TUỔI

41 37 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:15

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y … … HUỲNH THỊ XUÂN THẲM XÁC ĐỊNH ĐỘC TÍNH VIRÚT VIÊM NÃO NHẬT BẢN Trung tâm Học liệu ĐH Cần(CHỦNG Thơ @ CTM.P-7) Tài liệu học tập nghiên cứu TRÊN CHUỘT BẠCH 1-3 NGÀY TUỔI Giáo Viên Hướng Dẫn HỒ THỊ VIỆT THU Cần Thơ, Tháng 7/2007 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y … … Đề tài: Xác định độc tính virút viêm não Nhật Bản (chủng CTM.P-7) chuột bạch 1-3 ngày tuổi; sinh viên: Huỳnh Thị Xuân Thẳm thực Cần Thơ từ tháng 4/2007 đến tháng 7/2007 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2007 Cần thơ, ngày…tháng năm 2007 Duyệt Bộ Môn Duyệt Giáo Viên Hướng Dẫn Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2007 Duyệt khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng LỜI CẢM TẠ Trong suốt thời gian năm năm học tập trường Đại Học Cần Thơ, giảng dạy tận tình thầy cơ, em cảm thấy tiếp thu học hỏi nhiều kiến thức vô quý báu cần thiết cho thân Xin chân thành cảm ơn: - Cô Hồ Thị Việt Thu tận tình hướng dẫn động viên tơi hồn thành luận văn - Q thầy mơn Chăn Ni Thú Y tận tình giảng dạy cho nhiều kiến thức quý báu suốt năm học qua - Các anh chị bạn giúp đỡ động viên trình học tập sống - Ba mẹ, anh chị em ủng hộ tơi vật chất lẫn tinh thần để tơi hồn thành chương trình đại học Xin kính chúc q thầy cô, người thân bạn bè dồi sức khoẻ, đạt nhiều thành công công tác đời sống Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu MỤC LỤC Trung Trang tựa i Trang duyệt ii Lời cảm tạ iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách bảng .vii Danh sách hình viii Tóm lược ix Chương 1: Đặt vấn đề Chương 2: Cơ sở lí luận 2.1 Giới thiệu bệnh VNNB 2.2 Sơ lược tình hình nghiên cứu bệnh VNNB giới nước 2.2.1 Tình hình nghiên cứu bệnh giới 2.2.2 Tình hình nghiên cứu bệnh nước 2.3 Bệnh virút VNNB gây .6 2.3.1 Mầm bệnh .6 tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên 2.3.2 Dịch tể học 2.3.3 Nhân tố trung gian truyền bệnh .8 2.3.4 Chu trình truyền bệnh tự nhiên .9 2.3.5 Cơ chế sinh bệnh 10 2.3.6 Độc tính virút VNNB chuột 10 2.3.7 Bệnh tích 12 2.3.8 Chẩn đoán bệnh 12 2.3.9 Điều trị phòng chống bệnh 13 Chương 3: Phương tiện phương pháp nghiên cứu .16 3.1 Phương tiện thí nghiệm 16 3.1.1 Thời gian địa điểm 16 3.1.2 Đối tượng thí nghiệm 16 3.1.3 Vật liệu thí nghiệm 16 3.2 Phương pháp thí nghiệm 16 3.2.1 Phương pháp nuôi chuột 16 3.2.2 Phương pháp tính LD50 chuột bạch 17 cứu Chương 4: Kết thảo luận 19 4.1 Kết tính liều LD50 chuột bạch 19 4.2 Kết theo dõi tỷ lệ chết chuột thí nghiệm 22 4.3 Kết khảo sát triệu chứng bệnh tích chuột thí nghiệm 23 Chương 5: Kết luận đề nghị 26 5.1 Kết luận .26 5.2 Đề nghị 26 Tài liệu tham khảo 27 Phụ chương .31 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT Cx ED ELISA HA HI IFAT IgM IP LD50 PD PFU PO RT-PCR SC SNT VNNB : Culex : Exponential of dilution : Enzym Liked Immuno Sorbent Assay : Hemagglutination : Hemagglutination inhibition : Indirect immunofluourescene assay test : Immunoglobin M : Intraperitoneal : lethal doses : proportionate distance : plaqueforming unit : peronal : reverse transcription polymerase chain reaction : subcutaneous : Serum-neutralization test : viêm não Nhật Bản Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu DANH SÁCH BẢNG Bảng 2.1 Tóm tắt thí nghiệm chuột bạch với chủng HN-60 11 Bảng 3.1 Cách tính liều LD50 theo phương pháp Reed Muench .17 Bảng 3.2 Phương pháp tính LD50 chuột bạch 18 Bảng 4.1 Kết tính LD50 chuột bạch 19 Bảng 4.2 Kết tổng hợp tính LD50 chuột bạch chủng CTM.P-7 .20 Bảng 4.3 Kết tổng hợp tính LD50 chuột bạch chủng Nakayama 21 Bảng 4.4 Kết theo dõi tỷ lệ chết chuột thí nghiệm chủng CTM.P-7 22 Bảng 4.5 Kết theo dõi tỷ lệ chết chuột thí nghiệm chủng Nakayama 23 Bảng 4.6 Kết khảo sát triệu chứng bệnh chuột thí nghiệm 24 Bảng 4.7 Kết khảo sát bệnh tích chuột thí nghiệm .25 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu DANH MỤC HÌNH Hình Mơ hình cấu trúc hạt virút VNNB Hình Địa dư phân bố bệnh VNNB Hình Muỗi Culex truyền bệnh VNNB Hình Sơ đồ phác họa chu trình truyền virút VNNB 10 Hình Chuột bạch có triệu chứng thần kinh bị nhiễm virút VNNB .11 Hình Vắc xin VNNB 14 Hình Triệu chứng co giật chân tồn thân chuột thí nghiệm 23 Hình Pha lỗng huyễn dịch virút phòng thí nghiệm 31 Hình Tiêm huyễn dịch virút vào não chuột bạch 1-3 ngày tuổi 31 Hình 10 Lồng ni chuột có thức ăn nước uống riêng 31 Hình 11 Lồng ni chuột có mùng che chắn tránh muỗi đốt 31 Hình 12 Triệu chứng thần kinh chuột thí nghiệm .31 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu TÓM LƯỢC Trung Bệnh viêm não Nhật Bản bệnh truyền nhiễm chung cho người động vật thông qua véc tơ truyền bệnh muỗi heo đóng vai trò ổ chứa mầm bệnh quan trọng Bệnh lưu hành nước Châu Á Tây Thái Bình Dương, có Việt Nam Thành phố Cần Thơ ghi nhận vùng có bệnh VNNB dạng dịch địa phương Năm 2006, Hồ Thị Việt Thu cộng tác viên phân lập chủng virút viêm não Nhật Bản (CTM.P-7) muỗi thành phố Cần Thơ chưa biết rõ độc tính virút Do chúng tơi thực đề tài: “Xác định độc tính virút viêm não Nhật Bản (chủng CTM.P-7) chuột bạch 1-3 ngày tuổi” tháng 4/2007 đến tháng 7/2007 thu số kết sau: - Chủng CTM.P-7 có độc tính tương tự với chủng Nakayama chuột bạch 1-3 ngày tuổi huyễn dịch sử dụng - Trong 1ml huyễn dịch sử dụng, liều gây chết LD50 chuột bạch 1-3 ngày tuổi chủng CTM.P-7 5.104,83LD50 chủng Nakayama 5.105,33LD50 - Thời gian ủ bệnh từ 1-3 ngày, chuột chết hàng loạt vào ngày thứ tư kéo dài đến ngày thứ - Triệu chứng bệnh đặc trưng chuột chết có triệu chứng thần kinh, bệnh tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu tích ứ nước não màng phúc mạc Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh viêm não Nhật Bản bệnh truyền nhiễm chung cho người động vật, thông qua trung gian truyền bệnh muỗi Culex Đây bệnh gây rối loạn sinh sản heo nái mang thai, gây viêm não, viêm màng não heo con, người gây viêm não cấp, tỷ lệ tử vong cao để lại chứng thần kinh sau khỏi bệnh Trong tự nhiên, vai trò truyền bệnh muỗi, chủ yếu muỗi Culex xác định chắn nói vectơ truyền bệnh cho người động vật Đồng Bằng Sông Cửu Long xem vùng phát triển chăn nuôi quan trọng, vựa lúa lớn nước, điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản, phát triển lây truyền bệnh Cho đến nay, bệnh VNNB chưa có thuốc đặc trị việc phòng bệnh quan trọng Trung Ở thành phố Cần Thơ ghi nhận vùng có bệnh viêm não Nhật Bản dạng dịch địa phương Năm 2006, Hồ Thị Việt Thu cộng tác viên phân lập chủng virút viêm não Nhật Bản (CTM.P-7) muỗi thành phố Cần Thơ chưa biết rõ độc tính virút Do chúng tơi muốn tìm hiểu tính chất Học gây bệnh củaĐH virút Cần trênThơ động @ vật thí nghiệm tâm liệu Tài liệu học tập nghiên cứu Được đồng ý môn Thú Y, khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng trường Đại Học Cần Thơ, tiến hành thực đề tài: “XÁC ĐỊNH ĐỘC TÍNH VIRÚT VIÊM NÃO NHẬT BẢN (CHỦNG CTM.P-7) TRÊN CHUỘT BẠCH 1-3 NGÀY TUỔI” với mục đích: - Tính liều gây chết LD50 chuột bạch (1-3 ngày tuổi) - Theo dõi tỷ lệ chết chuột thí nghiệm sau tiêm - Khảo sát triệu chứng bệnh tích chuột thí nghiệm Sau so sánh với chủng virút mẫu - chủng Nakayama 10 Độ pha loãng lũy thừa gây chết 50% (ED) là: ED = PD x (ED 50% - ED 50%) + ED 50% ED = 0,3 x [(-3)-(-2)]+(-2) = -2,3 Chuẩn độ virút = 102,3 LD50/0,1ml 103,3LD50/ml Thí nghiệm thực chủng CT.M-P7 chủng Nakayama Thí nghiệm tính liều gây chết LD50 bố trí theo bảng 3.2 Bảng 3.2 Phương pháp tính LD50 chuột bạch Độ pha loãng virút (log) Trung tâm Học Liều tiêm Số lượng (con) Chủng CTM.P-7 -1 -2 -3 liệu-4 ĐH -5 -6 -7 -8 -9 5 5 Cần 5 5 Chủng Nakayama Thơ 5 @5Tài 5 5 (ml) 0.02 0.02 0.02 liệu0.02 học 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 Các tiêu theo dõi + Tổng số chuột chết sau tiêm virút + Tỷ lệ chết chuột thí nghiệm sau tiêm + Các triệu chứng bệnh tích chuột thí nghiệm 27 Đường tiêm Não chuột Não chuột Não chuột Não chu tập vàột nghiên Não chuột Não chuột Não chuột Não chuột Não chuột cứu Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Kết tính LD50 chuột bạch Qua thời gian theo dõi thí nghiệm chúng tơi thu số kết sau: Bảng 4.1 Kết tính LD50 chuột bạch Độ pha loãng virút (log) Chủng CTM.P-7 Chủng Nakayama Sống Chết Sống Chết -1 5 -2 5 -3 -4 2 -5 -6 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ 0Tài liệu5 học tập nghiên cứu -7 5 -8 5 -9 5 Tổng cộng 28/45 (62,2) 17/45 (37,7) 26/45 (57,7) 19/45 (42,2) Qua bảng 4.1 cho thấy tác động hai chủng virút VNNB lên thể chuột tương tự Chủng CTM.P-7 gây chết chuột với tỷ lệ 37,7% (17/45), chủng Nakayama gây chết 42,2% (19/45) chuột thí nghiệm Tuy tỷ lệ chết có sai lệch điều chứng tỏ chủng CTM.P-7 phân lập muỗi thành phố Cần Thơ có độc tính Đây chủng virút phân lập từ muỗi Cx pseudovishnui bắt trại heo huyện Cờ Đỏ vào tháng năm 2005 (Hồ Thị Việt Thu, 2006) Virút tác động lên hệ thống thần kinh chuột làm cho chuột chết hàng loạt Ở độ pha loãng từ 10-1 đến 10-2 chủng gây chết 100% số chuột thí nghiệm Ở nồng độ lỗng tỷ lệ chết giảm xuống từ nồng độ từ 10-6 28 trở chuột khơng có biểu triệu chứng bệnh có biểu triệu chứng thần kinh nhẹ sau hồi phục sống bình thường Bảng 4.2 Kết tổng hợp tính LD50 chuột bạch chủng CTM.P-7 Số thật Số tổng hợp Tỷ lệ nhiễm % tỷ lệ nhiễm Độ pha loãng virút (log) Sống Chết -1 17 17/17 100 -2 12 12/12 100 -3 7/7 100 -4 3 2/5 40 -5 0/8 -6 13 0/13 -7 18 0/18 -8 23 0/23 -9 28 0/28 Sống Chết Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Từ kết tính liều LD50 chuột chủng CTM.P-7 là: PD = 100 − 50 50 = = 0,83 100 − 40 60 ED = 0,83 x [(-4)-(-3)] +(-3) = -3,83 Chuẩn độ virút 103,83/0,02ml Vậy 1ml huyễn dịch sử dụng có 103,83x1/0,02=5x104,83LD50 29 Bảng 4.3 Kết tổng hợp tính LD50 chuột bạch chủng Nakayama Độ pha loãng virút (log) Số thật Số tổng hợp Sống Chết -1 19 19/19 100 -2 14 14/14 100 -3 9/10 90 -4 3 5/8 62,5 -5 2/8 25 -6 11 0/11 -7 16 0/16 -8 21 0/21 Sống Chết Tỷ lệ nhiễm % tỷ lệ nhiễm 26 0/26 -9 0 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và0nghiên cứu Từ kết tính liều LD50 chuột chủng Nakayama là: PD = 62,5 − 50 12,5 = = 0,33 62,5 − 25 37,5 ED = 0,33 x [(-5)-(-4)] +(-4) = -4,33 Chuẩn độ virút 104,33/0,02ml Vậy 1ml huyễn dịch sử dụng có 104,33x1/0,02 =5x105,33LD50 Chủng Nakayama chủng virút mẫu phân lập từ não bệnh nhân chết bị viêm não vào năm 1934, sử dụng nhiều việc chế vắc xin phòng bệnh VNNB xét nghiệm huyết học Qua kết thí nghiệm bảng 4.2 bảng 4.3 cho thấy chủng có độc tính chuột (1-3 ngày tuổi) huyễn dịch thí nghiệm 30 4.2 Kết theo dõi tỷ lệ chết chuột thí nghiệm Qua q trình theo dõi ghi nhận tỷ lệ chết chuột thí nghiệm sau tiêm, thu số kết sau Bảng 4.4 Kết theo dõi tỷ lệ chết chuột thí nghiệm chủng CTM.P-7 Độ pha lỗng virút Số lượng Ngày sau tiêm (log) (con) -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1-3 thời gian ủ bệnh 2 5 1 Tổng cộng 1 Trung tâm Học liệu-8ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu -9 Tổng cộng 45 0 17 (37,7) Qua kết bảng 4.4 cho thấy chủng CTM.P-7 có thời gian ủ bệnh từ 1-3 ngày sau tiêm, đến ngày thứ tư chuột chết hàng loạt kéo dài đến ngày thứ Ta thấy độ pha loãng 10-1 chuột chết nhanh tập trung vào ngày đầu số lượng virút nhiều, riêng độ pha loãng 10-3 10-4 ta thấy chuột chết chậm kéo dài số lượng virút Kết thí nghiệm chủng Nakayama cho thấy tỷ lệ chết tương tự chủng CTM.P-7 Chuột chết hàng loạt vào ngày thứ tư phân bố vào ngày sau kéo dài đến ngày thứ 31 Bảng 4.5 Kết theo dõi tỷ lệ chết chuột thí nghiệm chủng Nakayama Độ pha lỗng virút Số lượng (log) (con) -1 -2 -3 -4 Ngày sau tiêm 1-3 thời gian ủ bệnh Tổng cộng 1 1 -5 1 -6 -7 -8 -9 Tổng cộng 45 5 19 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập(42,2) nghiên cứu Kết thí nghiệm bảng 4.4 bảng 4.5 phù hợp với nghiên cứu Yang (2004), tiêm virút VNNB (chủng KV1899) phân lập heo Hàn Quốc cho chuột bú thấy chuột bị liệt chết vòng ngày sau tiêm Thời gian biểu bệnh chủng thí nghiệm tương tự chủng KV1899 4.3 Kết khảo sát triệu chứng bệnh tích chuột thí nghiệm Qua thời gian theo dõi triệu chứng chuột thí nghiệm chủng CTM.P-7 chủng Nakayama thu số kết sau 32 Bảng 4.6 Kết khảo sát triệu chứng bệnh chuột thí nghiệm Triệu chứng Co giật chân Co giật toàn thân Cơ thể tái nhạt Tổng số chuột có triệu chứng bệnh/tổng số chuột chết Chủng CTM.P-7 10/17 (*) (58,8) 2/17 (11,7) 3/17 (11,6) 15/17 (88,2) Chủng Nakayama 8/19 (42,1) 4/19 (21,1) 4/19 (21,1) 16/19 (84,2) Tổng cộng 18/36 (50,0) 6/36 (16,6) 7/36 (19,4) 31/36 (86,1) (*) - Tử số số chuột có triệu chứng bệnh - Mẫu số số chuột chết sau tiêm Trung Qua bảng 4.6 cho thấy độc tính virút VNNB chủng thí nghiệm chuột tượng tự dung dịch thí nghiệm Đa số chuột chết có biểu triệu chứng thần kinh, nhiên mức độ biểu bệnh khác nhau, tùy thuộc vào nhiều yếu tố quan trọng nồng virút tập tiêm cho khác tố Một tâm Họctrong liệu ĐHyếu Cần Thơ @đóTài liệuđộhọc chuột nghiên cứu Ở nồng độ cao, chuột chết nhanh nên không quan sát triệu chứng Ở nồng độ loãng virút tác động chậm biểu triệu chứng thần kinh rõ, đa số chuột chết tình trạng co giật chân (chiếm 50% tổng số chuột chết), số nhỏ co giật toàn thân (16,6%) chuột bị bệnh nặng thể trở nên tái nhạt chết (chiếm 19,4%) chủng thí nghiệm Kết bảng 4.6 cho thấy chủng CTM.P-7 có triệu chứng bệnh 88,2%, chủng Nakayama 84,2% Cơ chế tác động chủng virút lên thể chuột tương tự Một số trường hợp khác có triệu chứng thần kinh nhẹ, bệnh biểu thời gian ngắn hồi phục không biểu triệu chứng bệnh Hình Triệu chứng co giật chân tồn thân chuột thí nghiệm 33 Bảng 4.7 Kết khảo sát bệnh tích chuột thí nghiệm Bệnh tích Chủng CTM.P-7 Chủng Nakayama Tổng cộng Ứ nước não Ứ nước màng phúc mạc 11/17 (*) (64,7) 10/19 (52,6) 21/36 (58,3) 3/17 (17,6) 1/19 (5,2) 4/36 (11,1) Tổng số chuột có bệnh tích/tổng số chuột chết 14/17 (82,3) 11/19 (57,8) 25/36 (69,4) (*) - Tử số số chuột có bệnh tích - Mẫu số số chuột chết Bảng 4.7 cho thấy chủng thí nghiệm có đến 58,3% chuột chết có bệnh tích ứ nước não, trường hợp có ứ nước màng phúc mạc (chiếm 11,1% tổng số chuột chết) Do đặc tính virút VNNB hướng thần kinh nên bệnh tích hệ thần kinh nặng nề quan khác Qua việc mỗ khảo sát chuột chết nhận thấy quan gan, lách, thận… khơng có biến đổi Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 34 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Chủng CTM.P-7 có độc tính tương tự với chủng Nakayama chuột bạch 1-3 ngày tuổi huyễn dịch sử dụng - Trong 1ml huyễn dịch sử dụng, liều LD50 chủng CTM.P-7 5.104,83LD50 chủng Nakayama 5.105,33LD50 - Thời gian ủ bệnh từ 1-3 ngày, chuột chết hàng loạt vào ngày thứ tư kéo dài đến ngày thứ - Triệu chứng bệnh đặc trưng chuột chết có triệu chứng thần kinh bệnh tích ứ nước não màng phúc mạc 5.2 Đề nghị - Tiếp tục nghiên cứu thêm tác động chủng CTM.P-7 chuột mang thai - Khảo sát đáp ứng kháng thể chuột - Nghiên cứu bệnh tích vi thể chuột sau tiêm virút VNNB - Đề Học nghị người lập @ chủng CTM.P-7 (huyện Cờ Đỏ) nghiên có biện pháp Trung tâm liệu ĐHở vùng Cầnphân Thơ Tài liệu học tập cứu phòng bệnh hiệu 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO Aizawa C., Hasegawa S., Chih-Yuan C., Yoshioka I., 1980 Large-Scale Purification of Japanese Encephalitis Virus Infected Mouse Brain for Preparation of Vaccine pp 54-57 Burn K.F., 1950 Congenital Japanese B Encephalitis infection of swine Proceeding of the Society for Experimental Biology and Medicine 75, pp 621-625 Chang G.J.J., Hunt A.R., Davis B., 2000 A single intramuscular injection of recombinant plasmid DNA induces protective immunity and prevents Japanese encephalitis in mice Journal of Virology 74(9), pp 4244-4252 Chaturvedi U.C., Mathur A., Chandra A., Das S.K, Tandon H.O., Singh U.K., 1980 Transplacental infection with Japanese Encephalitis virus J Infect Dis 141, pp 712-714 Chu R.M., Joo H.S., 1999 Japanese B Encephalitis Disease of swine 7thed Iowa State University Press, Ames, Iowa, USA, pp 286-292 Trung Chuang CK., Chiou SS., Lisang LC., and Chen WJ., 2003 Short report: detection of Japanese encephalitis virus in mouse peripheral blood mononuclear cells using an in situ reverse transcriptase-polymerase chain reaction Am J Trop Med Hyg, 69 (6), 648-651 tâm Học liệupp ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Đỗ Quang Hà, Đoàn Xuân Mượu, 1965 Phân lập định loại virút viêm não Nhật Bản Việt Nam Tập san vệ sinh phòng dịch số 1/1-1965, pp 12-15 Dương Đình Thiện, 2001 Dịch tể học bệnh truyền nhiễm Trường Đại Học Y Dược Hà Nội, pp 194-197 Edgar W L, Joseph W D., Thodore W.S., 1980 Aerosol stability and respiratory infectivity of Japanese B encephalitis virus J Inf And Imm Nov 1980, 30(2), pp 397-401 10 Fujisaki Y., Miuya Y., Sssugimori T., Murakami Y., Ino T., and miura K., 1982 Experimential studies on vertical infection of mice with Japanese encephalitis virus III Effect of gestation days at the time of inoculation on placental and fetal infection Natl Inst Anim Health Q 22(3), pp 95-101 11 Hạ Bá Khiêm, 1998 Thực chất bệnh viêm não Nhật Bản Báo Sài Gòn Giải Phóng, số ngày thứ hai 3.8.1998, pp 25-27 12 Hasegawa H., Yoshida M., Shiosaka T., Fujita S., Kobayashi Y., 1992 Mutations in the envelope protein of Japanese encephalitis virus affect entry into cultured cells and virulence in mice Virology 191 (1), pp 158-65 36 13 Hồ Thị Việt Thu, Huỳnh Phương Loan, Huỳnh Thị Phương Thảo, Huỳnh Ngọc Trang, Nguyễn Văn An, Trần Đình Từ, 2006 Phân lập virút từ muỗi thu thập thành Phố Cần Thơ Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập XIII, số 5, pp 19-23 14 Huỳnh Phương Liên, Đoàn Thị Thuỷ, Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Anh Tuấn, Phan Thị Ngà, Nguyễn Kim Việt, 1990-1992 Mức ổn định chất lượng loại vắc xin viêm não Nhật Bản sản xuất viện vệ sinh dịch tể học năm 19901992 Tạp chí vệ sinh phòng dịch, tập số (8) tr 20-27 15 Innis B.L., 1995 Japanese encephalitis Kass handbook of infectious disease Exotic viral infections, Chapman and Hall Medical, pp 147-174 16 Johson R.T., 1987 The pathogenesis of acute viral encephalitis and postinfectious encephalomyelitis J infect Dis 155(3), pp 359-364 17 Joo H.S., 1986 Japanese B Encephalitis Disease of swine 6thed Iowa State University Press, Ames, Iowa, USA, pp 407-410 18 Konishi E., Yamaoka M., Khin-Sane-Win , Kurane I., Mason PW., 1998 Induction of protective immunity against Japanese encephalitis in mice by immunization with a plasmid encoding Japanese encephalitis virus premembrane and envelope genes J Virol 72(6):4925-4930 19 Kulshreshtha Mathur A., Thơ Chaturvedi in latent Trung tâm Học liệu R., ĐH Cần @ UC., Tài1988 liệu Immunological học tập vàmemory nghiên cứu Japanese encephalitis virus infection Br J Exp Pathol 69(4), 465-71 20 Kuroda K.J., Yasui K., 1986 Antigenic comparison of envelope protein E between Japanese encephalitis virus and some other flaviviruses during monoclonal antibodies J Gen Virol 67, pp 2663-2672 21 Lee E and Lobigs M., 2002 Mechanism of virulence attenuation of glycosaminoglycan-binding variants of Japanese encephalitis virus and Murray Valley encephalitis virus Journal of virology, 76(10), pp 4901-4911 22 Lin YL., Chen L.K., Liao C.L., Yeh C.T., Ma SH., Chen YL., Huang YL., Chen SS and Chiang HY., 1998 DNA immunization with Japanese encephalitis virus nonstructural protein NS1 elicits protective immunity in mice J Virol., 191-200, Vol 72, No 23 Mathur Asha, Arora K.L., Chaturvedi U.C., 1981 Congential infection of mice with Japanese Encephalitis Virus Department of pathology and Bacteriology, K.G Medical College, Lucknow-3, India, 34(1), pp 26-29 37 24 Mathur A., Arora KL., Chaturvedi UC., 1982 Transplacental Japanese encephalitis virus (JEV) infection in mice during consecutive pregnancies J Gen Virol 59(Pt 1):213-7 25 Mathur A., Arorta K.L., Rawat S., Chaturverdi U.C., 1986 Persistence, latency and reactivation of Japanese encephalitis virus infection in mice Journal of General Virology 67, pp 381-385 26 Mitamura T., Kitaoka M., Watanabe M., Okuba K., Tenjin S., Yamada S., Mori K., Asada J., 1936 Study on Japanese encephalitis virus Animal experiments and mosquito transmission experiments Kansai Iji 1, pp 260-270 27 Miura T, Matsuda R, Ema M, Tamura H, Ogata T., 1975 Effect of fetal infection on susceptibility to Japanese encephalitis in mice.(2) Nippon Eiseigaku Zasshi Apr;30(1):225 28 Nguyễn Chương, 1997 Viêm não Nhật Bản Việt Nam Nhà xuất y học Hà Nội tr 22 29 Krishna M.K., Ravi V., Manjunath R., 1996 Protection of adult but not newborn mice against lethal intracerebral challenge with Japanese encephalitis virus by adoptively transferred virus-specific cytotoxic T lymphocytes: requirement for L3T4+T cells J Gen Virol 77 pp 705-714 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 30 Otsuka S., Manako K., Kunihiro H., Motomura I., 1966 Studies on the sensitive of swine anti-serum against Japanese Encephalitis virus to 2-mercaptoethanol [In Japanese], Nippon Saikingaku Zasshi, 21(12), pp 724-730 31 Ramakrishna C , Ravi V., Desai A., Subbakrishna D.K., Shankar S.K., and Chandramuki K., 2003 T helper responses to Japanese encephalitis virus infection are dependent on the route of inoculation and the strain of mouse used J Gen Virol 84, 1559-1567 32 Rawat S., Mathur A., and Chaturvedi U.C., 1986 Characterization of Japanese encephalitis virus-specific supperssor T cells and their product in suppression of the humoral immune response in mice Ann Ins Pasteur Immunol 1370 (3): 391401 33 Reed and Muench, 1981 Mohanty S.B., B.V.Sc., A.H.Ph.D., 1981 Virology, pp 40-46 Veterinary 34 Yang DK., Kim BH., Kweon CH., Kwon TH., Lim SI., Han HR., 2004 Biophysical characterization of Japanese encephalitis virus (KV1899) isolated from pigs in Korea Journal of veterinary Science, J.Vet.Sci, 5(2), pp 125-130 38 35 Yang DK., Kweon CH., Kim BH., Lim SI., Kwon JH., Kim SH., Song JY., Han HR., 2005 Immunogenicity of baculovirus expressed recombinant proteins of Japanese encephalitis virrus in mice J Vet, (2), 125-133 36 Zhang MJ., Wang MJ., Jiang SZ., Ma WY., 1989 Passive protection of mice, goats, and monkeys against Japanese encephalitis with monoclonal antibodies J Med Virol 29(2):133-8 Tài liệu từ internet: Ngựa Suối Dầu, thỏ Pastuer… GMP http://www.vnn.vn/khoahoc/2004/223309 Hình Chuột bạch có triệu chứng thần kinh bị nhiễm virút VNNB http://nongae.gsnu.ac.kr/ /swine/disease/je_7.jpg Hình địa dư phân bố bệnh VNNB http://www.stanford.edu/group/virus/flavi/2000/je.htm Mơ hình cấu trúc hạt virút VNNB vietsciences.free.fr/khaocuu/nguyenlandung/im Hình muỗliệu i CulexĐH truyềCần n bệnh VNNB Trung tâm Học Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu www.bb.co.uk/vietnamese/science/story/2005/09/050917_encephalitis.shtml Hình Vắc xin VNNB www.vabiotechvn.com/upload/de/JEvaccine.jpg 39 PHỤ CHƯƠNG Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Hình Pha lỗng huyễn dịch virút phòng thí nghiệm Hình Tiêm huyễn dịch virút vào não chuột bạch 1-3 ngày tuổi Hình 10 Lồng ni chuột có thức ăn nước uống riêng Hình 11 Lồng ni chuột có mùng che chắn tránh muỗi đốt 40 Hình 12 Triệu chứng thần kinh chuột thí nghiệm Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 41 ... tài: “XÁC ĐỊNH ĐỘC TÍNH VIRÚT VIÊM NÃO NHẬT BẢN (CHỦNG CTM.P-7) TRÊN CHUỘT BẠCH 1- 3 NGÀY TUỔI” với mục đích: - Tính liều gây chết LD50 chuột bạch ( 1- 3 ngày tuổi) - Theo dõi tỷ lệ chết chuột thí... loãng virút (log) Số thật Số tổng hợp Sống Chết -1 19 19 /19 10 0 -2 14 14 /14 10 0 -3 9 /10 90 -4 3 5/8 62,5 -5 2/8 25 -6 11 0 /11 -7 16 0 /16 -8 21 0/ 21 Sống Chết Tỷ lệ nhiễm % tỷ lệ nhiễm 26 0/26 -9 ... virút viêm não Nhật Bản (CTM.P-7) muỗi thành phố Cần Thơ chưa biết rõ độc tính virút Do chúng tơi thực đề tài: Xác định độc tính virút viêm não Nhật Bản (chủng CTM.P-7) chuột bạch 1- 3 ngày tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH độc TÍNH VIRÚT VIÊM não NHẬT bản (CHỦNG CTM p 7) TRÊN CHUỘT BẠCH 1 3 NGÀY TUỔI , XÁC ĐỊNH độc TÍNH VIRÚT VIÊM não NHẬT bản (CHỦNG CTM p 7) TRÊN CHUỘT BẠCH 1 3 NGÀY TUỔI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay