XÁC ĐỊNH độc lực và TÍNH gây đáp ỨNG MIỄN DỊCH của VIRUS VIÊM não NHẬT bản CHỦNG CTMP 7 TRÊN HEO, gà và vịt

42 26 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:15

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: THÚ Y Tên đề tài: XÁC ĐỊNH ĐỘC LỰC VÀ TÍNH GÂY ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA VIRUS VIÊM NÃO NHẬT BẢN CHỦNG CTMP-7 TRÊN HEO, GÀ VÀ VỊT Giáo viên hướng dẫn: TS Hồ Thị Việt Thu Sinh viên thực hiện: Trần Anh Tài MSSV: 3042920 Lớp: Thú Y K30 Cần thơ, 2009 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y Đề tài: “ Xác định độc lực tính gây đáp ứng miễn dịch virus viêm não Nhật Bản chủng CTMP-7 heo gà vịt”, sinh viên Trần Anh Tài thực xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long phòng thí nghiệm Bệnh Truyền Nhiễm, Bộ Môn Thú Y, Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại Học Cần Thơ Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2009 Duyệt môn Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2009 Duyệt giáo viên hướng dẫn Hồ Thị Việt Thu Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2009 Duyệt khoa Nông Nghiệp & SHƯD ii LỜI CẢM TẠ Kính dâng lòng biết ơn đến Ba – Mẹ, người suốt đời hi sinh, nuôi dạy cho chúng nên người Anh Ba người trước dạy bảo, chăm lo mặt tinh thần lẫn vật chất Xin chân thành cảm ơn: Cơ Hồ Thị Việt Thu tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Cơ Trần Thị Minh Châu, cố vấn học tập dìu dắt suốt năm mái trường đại học Quý thầy, cô tham gia giảng dạy lớp Thú Y 30 cung cấp kiến thức quý báu suốt năm học qua Gia đình anh Nguyễn Tiến Sĩ chăm lo giúp đỡ thời gian theo dõi thí nghiệm Chị Huỳnh Ngọc Trang tận tình giúp đỡ dạy tơi thời gian làm luận văn Các anh, chị bạn lớp Thú Y 30 động viên giúp đỡ năm học qua Trần Anh Tài iii MỤC LỤC Trang tựa i Trang duyệt ii Lời cảm tạ .iii Mục lục iv Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Danh sách chữ viết tắt viii Tóm lược ix Chương ĐẶT VẤN ĐỀ Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Giới thiệu bệnh viêm não Nhật Bản 2.2 Tình hình nghiên cứu bệnh VNNB giới nước 2.2.1 Một số nghiên cứu bệnh VNNB giới 2.2.2 Một số nghiên cứu bệnh VNNB nước 2.3 Tác nhân gây bệnh 2.3.1 Đặc điểm hình thái học virus VNNB 2.3.2 Sức đề kháng 2.3.3 Đặc tính ngưng kết hồng cầu 2.3.4 Đặc tính ni cấy 2.4 Dịch tễ học 2.4.1 Phân bố bệnh theo mùa địa lý 2.4.2 Nhân tố trung gian truyền bệnh 2.5 Sinh bệnh học 2.6 Miễn dịch học 2.7 Triệu chứng bệnh tích 2.7.1 Triệu chứng .8 2.7.2 Bệnh tích 2.8 Chẩn đoán 10 2.8.1 Chẩn đoán phân biệt 10 2.8.2 Phân lập virus 10 2.8.3 Chẩn đoán huyết học 11 2.9 Phòng điều trị 12 2.9.1 Phòng bệnh 12 2.9.2 Điều trị bệnh 13 Chương PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM .14 3.1 Phương tiện thí nghiệm 14 3.1.1 Thời gian địa điểm 14 3.1.2 Đối tượng thí nghiệm 14 iv 3.1.3 Nội dung thí nghiệm 14 3.1.4 Vật liệu thí nghiệm 14 3.2 Phương pháp thí nghiệm 14 3.2.1 Phương pháp nuôi heo 14 3.2.2 Phương pháp nuôi gà vịt 14 3.2.3 Bố trí thí nghiệm 15 3.2.4 Chỉ tiêu theo dõi 16 3.2.5 Thực phản ứng HI để khảo sát đáp ứng kháng thể động vật sau gây nhiễm 16 3.2.6 Xử lý số liệu 19 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 20 4.1 Kết theo dõi triệu chứng bệnh tích sau tiêm virus 20 4.2 Kết khảo sát đáp ứng kháng thể kháng virus VNNB heo 20 4.3 Kết khảo sát đáp ứng kháng thể kháng virus VNNB gà .22 4.4 Kết khảo sát đáp ứng kháng thể kháng virus VNNB vịt 23 4.5 Kết khảo sát kháng thể kháng virus VNNB đối tượng thí nghiệm .26 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 27 5.1 Kết luận .27 5.2 Đề nghị 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO .28 PHỤ CHƯƠNG 32 v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Bố trí thí nghiệm heo 15 Bảng 3.2 Bố trí thí nghiệm gà 15 Bảng 3.3 Bố trí thí nghiệm vịt 16 Bảng 4.1 Kết đáp ứng kháng thể hiệu giá kháng thể trung bình (GMT) heo virus VNNB (CTMP-7) qua tuần theo đường tiêm 20 Bảng 4.2 Phân bố hiệu giá kháng thể gà sau gây nhiễm virus qua đường tiêm khác 22 Bảng 4.3 Hiệu giá kháng thể trung bình (GMT) qua tuần theo đường tiêm gà 22 Bảng 4.4 Phân bố hiệu giá kháng thể vịt sau gây nhiễm virus VNNB (CTMP-7) qua đường tiêm khác 24 Bảng 4.5 Hiệu giá kháng thể trung bình (GMT) qua tuần theo đường tiêm vịt 25 Bảng 4.6 Kết khảo sát hiệu giá kháng thể trung bình khánh virus VNNB (CTMP-7) đối tượng thí nghiệm 26 vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Cấu trúc Flavivirus Hình 2.2 Vùng dịch tễ chịu ảnh hưởng bệnh VNNB Hình 2.3 Muỗi Culex pseudovishnui Hình 2.4 Chu trình truyền bệnh VNNB tự nhiên Hình 2.5 Thai chết với nhiều kích thước khác Hình 2.6 Tụ huyết phù bìu lợn đực Hình 2.7 Tràn dịch não thấy thai gỗ 10 Hình 2.8 Vắc xin VNNB 12 Hình 4.1 Hiệu giá kháng thể trung bình đường tiêm 21 Hình 4.2 Hiệu giá kháng thể trung bình kháng virus VNNB (CTMP-7) qua tuần theo đường tiêm 23 Hình 4.3 Hiệu giá kháng thể trung bình kháng virus VNNB (CTMP-7) qua tuần theo đường tiêm 25 Hình 4.4 Hiệu giá kháng thể trung bình kháng virus VNNB (CTMP-7) đối tượng thí nghiệm 26 vii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT BABS DGV DNA ELISA GMT HA HI LD50 PBS PCR RNA SMIC VAD VNNB Bovalbumine Buffered Saline Dextrose – Gelatine – Veronal Desoxyribonucleic acid Enzyme linked immunosorbent assay Geometric mean titer Haemagglutination Haemagglutination inhibition Lethal dose 50% Phosphate buffered saline Polymerase chain reaction Ribonucleic acid Suckling mouse intracranial Virus adjusting diluent Viêm não Nhật Bản viii TĨM LƯỢC Trong nghiên cứu thí nghiệm được tiến hành đối tượng heo, gà vịt Ở heo gây nhiễm qua đường tiêm tĩnh mạch, phúc mạc, bắp thịt da Ở gà vịt gây nhiễm qua đường tiêm phúc mạc, da cánh bắp thịt Kết ghi nhận sau: Khơng có triệu chứng bệnh tích đối tượng thí nghiệm Có đáp ứng kháng thể đối tượng thí nghiệm Ở heo hiệu giá kháng thể cao vào tuần 2, sau giảm dần qua tuần Có đáp ứng kháng thể khác đường tiêm, đường tiêm tĩnh mạch da hiệu giá kháng thể trung bình 40, đường tiêm phúc mạc 22,45 đường tiêm bắp thịt 23,84 Ở gà có đáp ứng kháng thể khác đường tiêm, đường tiêm phúc mạc có hiệu giá 40 chiếm tỷ lệ 45,45%, đường tiêm bắp thịt hiệu giá 10 chiếm tỷ lệ 66,66%, đường tiêm da cánh hiệu giá 10 chiếm tỷ lệ cao 33,33% đường tiêm Ở vịt đáp ứng kháng thể hiệu giá 320 đường tiêm phúc mạc da cánh chiếm tỷ lệ 40,0% so với hiệu giá khác đường tiêm Ở đường tiêm bắp thịt hiệu giá 80 chiếm tỷ lệ 30,0% cao hiệu giá khác đường tiêm Hiệu giá kháng thể trung bình vịt cao (133), heo (31,43) thấp gà (25,94) ix Chương ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh viêm não Nhật Bản (VNNB) bệnh truyền nhiễm chung cho người động vật, thông qua trung gian truyền bệnh muỗi (chủ yếu giống Culex) Đây bệnh gây thất bại sinh sản heo Heo nái bị nhiễm bệnh thời gian mang thai có biểu bất thường lứa đẻ thai khơ với nhiều kích thước khác nhau, heo chết trước lúc sinh với biểu phù thũng da não heo sinh yếu ớt với triệu chứng thần kinh, tượng sẩy thai ghi nhận (Chu Joo, 1996) Trong tự nhiên có nhiều lồi gia súc động vật hoang nguồn cung cấp virus cho chu trình truyền bệnh, đặc biệt heo chim Do đó, việc phòng chống bệnh trở nên phức tạp Năm 2006, Hồ Thị Việt Thu cộng tác viên phân lập chủng virus gây bệnh viêm não Nhật Bản (CTMP-7) muỗi thành phố Cần Thơ Để biết rõ độc lực chủng virus này, thực đề tài: “Xác định độc lực tính gây đáp ứng miễn dịch virus viêm não Nhật Bản chủng CTMP-7 heo, gà vịt” với mục tiêu là: Khảo sát triệu chứng bệnh tích đối tượng thí nghiệm heo, gà vịt Khảo sát khả đáp ứng kháng thể đối tượng thí nghiệm có tượng hồng cầu ngưng kết giếng thứ 5-6 lắng hồng cầu, kết luận kháng nguyên pha nồng độ 3.2.6 Xử lý số liệu Các số liệu ghi nhận xử lý chương trình Excel 19 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 KẾT QUẢ THEO DÕI TRIỆU CHỨNG VÀ BỆNH TÍCH SAU KHI TIÊM VIRUS Sau gây nhiễm cho heo, gà vịt ghi nhận tất heo, gà vịt khơng có trường hợp chết triệu chứng bệnh Kết ghi nhận heo khác so với nghiên cứu Yamada ctv (2004) sau gây nhiễm cho heo ghi nhận số triệu chứng nhiệt độ tăng từ 40-42 0C ngày, suy nhược, hai chân sau run Kết nghiên cứu gà phù hợp với Võ Thị Trúc Lan (2008) sau gây nhiễm cho gà khơng thấy gà có triệu chứng bệnh Và kết nghiên cứu vịt giống với nghiên cứu Dhanda ctv (1977) ghi nhận tính đáp ứng kháng thể vịt Do tất heo, gà vịt thí nghiệm khơng có triệu chứng khơng có trường hợp chết nên chúng tơi khơng mổ khám để khảo sát bệnh tích 4.2 KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ ĐÁP ỨNG KHÁNG THỂ KHÁNG VIRUS VNNB CỦA HEO Bảng 4.1 Kết đáp ứng kháng thể hiệu giá kháng thể trung bình (GMT) heo virus VNNB (CTMP-7) qua tuần theo đường tiêm Hiệu giá kháng thể heo thí nghiệm qua tuần Đường tiêm Tĩnh mạch Phúc mạc Bắp thịt Dưới da Đối chứng Tuần Heo số 2 2 1 40 20 20 20 0 40 20 - 80 80 40 20 20 20 80 160 - 40 20 20 20 0 40 - 20 0 40 20 20 - - 20 GMT 40,0 22,45 23,84 40,0 0,0 GMT 45 40 40 40 35 30 25 22,45 23,84 20 15 10 Đường tiêm Tĩnh mạch Phúc mạc Bắp thịt Dưới da Hình 4.1 Hiệu giá kháng thể trung bình kháng virus VNNB (CTMP-7) theo đường tiêm Sau gây nhiễm cho heo đường tiêm khác nhận thấy tất heo có đáp ứng kháng thể Các heo thí nghiệm đường tiêm tĩnh mạch, phúc mạc da đáp ứng kháng thể tuần thứ nhất, đường tiêm bắp thịt đáp ứng kháng thể tuần thứ Nhìn chung, tất heo đạt hiệu giá cao tuần thứ 2, đến tuần thứ 3, thứ giảm hết kháng thể tuần thứ Sự đáp ứng kháng thể heo khác đường tiêm, đường tiêm tĩnh mạch da hiệu giá kháng thể trung bình 40, đường tiêm phúc mạc bắp thịt có hiệu giá kháng thể trung bình 22,45 23,84 Chúng nhận thấy hiệu giá kháng thể trung bình heo sau gây nhiễm thấp so với hiệu giá kháng thể trung bình nhiễm tự nhiên theo kết nghiên cứu Hồ Thị Việt Thu (2007) 102,36 Kết kiểm tra kháng thể nghiệm thức đối chứng heo khơng có kháng thể qua tuần, chứng tỏ q trình thí nghiệm heo không bị muỗi đốt truyền virus lẫn Từ bảng 4.1 ta thấy heo có hiệu giá đáp ứng kháng thể tương đối thấp so với kiểm tra kháng thể nhiễm tự nhiên Theo Hồ Thị Việt Thu (2007) kết kiểm tra kháng thể heo nhiễm tự nhiên với hiệu giá biến động từ 1/20 – 1/2.560 21 4.3 KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ ĐÁP ỨNG KHÁNG THỂ KHÁNG VIRUS VNNB CỦA GÀ Sau gây nhiễm cho gà qua đường tiêm phúc mạc, da bắp thịt kết ghi nhận từ bảng 4.5 Bảng 4.2 Phân bố hiệu giá kháng thể gà sau gây nhiễm virus qua đường tiêm khác Đường tiêm Hiệu giá 10 20 40 80 160 320 Phúc mạc Số mẫu (con) 0 Tỷ lệ (%) 27,27 18,18 45,45 9,09 0,0 0,0 Da cánh Số mẫu (con) 2 2 Tỷ lệ (%) 33,33 16,66 0,0 16,66 16,66 16,66 Bắp thịt Số mẫu Tỷ lệ (%) (con) 66,66 33,33 0,0 0,0 0,0 0,0 Đối chứng Ghi chú: (-) âm tính Qua bảng 4.2 cho thấy gà có đáp ứng miễn dịch virus VNNB chủng CTMP-7 mức phân bố hiệu gá từ 1/10 – 1/320 Qua cho thấy đáp ứng miễn dịch virus VNNB đường tiêm khác Ở đường bắp thịt tập trung mức từ 1/10 - 1/20, qua phúc mạc có mức hiệu giá từ 1/10 – 1/80, hiệu giá 1/40 chiếm tỷ lệ cao 45,45% Mức biến động hiệu giá đường tiêm da cánh lớn mức biến động đường tiêm phúc mạc bắp thịt từ 1/10 – 1/320 Kết nghiên cứu tính đáp ứng kháng thể gà có mức phân bố hiệu giá thấp so với kết Võ Thị Trúc Lan (2008) sau gây nhiễm cho gà có mức biến động hiệu giá từ 1/10 - 1/1280 Sự khác biệt khác liều gây nhiễm, độ tuổi tính đáp ứng miễn dịch khác cá thể Bảng 4.3 Hiệu giá kháng thể trung bình (GMT) qua tuần theo đường tiêm gà Đường tiêm Phúc mạc Da cánh Bắp thịt Hiệu giá kháng thể trung bình theo tuần 40,0 15,16 113,14 17,82 14,14 10,0 22 0,0 0,0 0,0 - GM T 120 1 ,1 100 phúc m c da cá nh b ắ p th ịt 80 60 40 40 20 ,8 ,1 ,1 10 tu ầ n tu ầ n Thời gian tu ầ n Hình 4.2 Hiệu giá kháng thể trung bình kháng virus VNNB (CTMP-7) qua tuần theo đường tiêm Sự khác biệt khả đáp ứng miễn dịch thể qua hiệu giá kháng thể trung bình (GMT).Từ bảng 4.3 hình 4.2 cho thấy hiệu giá kháng thể trung bình gà cao tuần thứ sau gây nhiễm, đến tuần hiệu giá kháng thể giảm gà hết kháng thể tuần So sánh hiệu giá kháng thể trung bình qua tuần đường tiêm, ta thấy hiệu giá kháng thể trung bình đường tiêm da cánh cao nhất, đường tiêm phúc mạc thấp đường tiêm bắp thịt 23 4.4 KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ ĐÁP ỨNG KHÁNG THỂ KHÁNG VIRUS VNNB CỦA VỊT Bảng 4.4 Phân bố hiệu giá kháng thể vịt sau gây nhiễm virus VNNB (CTMP-7) qua đường tiêm khác Đường tiêm Hiệu giá 10 20 40 80 160 320 640 1280 Phúc mạc Số mẫu (con) 0 2 0 Tỷ lệ (%) 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 40,0 0,0 0,0 Da cánh Số mẫu (con) 0 1 Tỷ lệ (%) 0,0 0,0 10,0 0,0 30,0 40,0 10,0 10,0 Bắp thịt Số mẫu (con) 1 0 Tỷ lệ (%) Đối chứng 10,0 10,0 20,0 30,0 20,0 10,0 0,0 0,0 Khảo sát khả đáp ứng kháng thể kháng virus VNNB vịt sau gây nhiễm theo đường tiêm phúc mạc, da cánh bắp thịt Chúng nhận thấy vịt gây nhiễm đường tiêm phúc mạc có hiệu giá biến động từ 1/40 - 1/320, hiệu giá 320 chiếm tỷ lệ cao 40,0%, hiệu giá lại có tỷ lệ thấp (20,0%) So với đường tiêm da cánh hiệu giá biến động cao từ 1/40 1/1280, đường tiêm da cánh hiệu giá 320 chiếm tỷ lệ cao (40,0%), đường tiêm bắp thịt có mức hiệu giá từ 1/10 – 1/320, hiệu giá 1/80 chiếm tỷ lệ cao 80,0% 24 - Bảng 4.5 Hiệu giá kháng thể trung bình (GMT) qua tuần theo đường tiêm vịt Đường tiêm Phúc mạc Da cánh Bắp thịt 450 Hiệu giá kháng thể trung bình theo tuần 212,12 91,90 422,24 160,0 121,26 34,82 0,0 0,0 0,0 GMT 422,24 400 Phúc mạc 350 Bắp thịt Da cánh 300 250 211,12 200 150 100 50 160 121,26 91,9 34,82 0 Thời gian tuần tuần tuần Hình 4.3 Hiệu giá kháng thể trung bình kháng virus VNNB (CTMP-7) qua tuần theo đường tiêm Kết bảng 4.5 cho thấy hiệu giá kháng thể trung bình đường tiêm da cánh lớn đường tiêm phúc mạc bắp thịt Trên hình 4.3 ta thấy đường biểu diễn hiệu giá kháng thể trung bình đường tiêm cao tuần thứ nhất, đường biểu diễn giảm dần qua tuần thứ tuần Hình 4.3 thể hiệu giá kháng thể trung bình qua tuần đường tiêm da cánh cao đường tiêm phúc mạc thấp đường tiêm bắp thịt 25 4.5 KHẢO SÁT KHÁNG THỂ KHÁNG VIRUS VNNB TRÊN TỪNG ĐỐI TƯỢNG THÍ NGHIỆM Bảng 4.6 Kết khảo sát hiệu giá kháng thể trung bình kháng virus VNNB (CTMP-7) đối tượng thí nghiệm Số mẫu xét nghiệm 45 72 60 Lồi Heo Gà Vịt Số mẫu dương tính* 32 36 30 Tỷ lệ (%) 71,11 50,0 50,0 GMT Biến động hiệu giá 1/20 - 1/80 1/10 - 1/320 1/10 - 1/1280 GMT 31,43 25,94 133,0 3 ,0 140 120 100 80 60 40 ,4 ,9 20 Động vật gây nhiễm H eo Gà V ịt Hình 4.4 Hiệu giá kháng thể trung bình kháng virus VNNB (CTMP-7) đối tượng thí nghiệm Qua bảng 4.6 cho thấy heo có đáp ứng kháng thể cao chiếm 71,11%, gà vịt 50,0% Biến động hiệu giá heo từ 1/10 - 1/80 hiệu giá kháng thể trung bình thấp 31,43, biến động hiệu giá gà 1/10 - 1/320 GMT 25,94, biến động hiệu giá vịt rộng từ 1/10 - 1/1280 GMT 133 Từ kết khảo sát kháng thể heo, gà vịt cho thấy hiệu giá kháng thể trung bình vịt cao (133), kến đến heo thấp gà Điều nói lên vai trò heo vịt chu trình truyền bệnh tự nhiên Theo Dhanda ctv (1977) chứng minh vịt lồi mẫn cảm với virus VNNB, đóng vai trò vật chủ khuếch đại virus VNNB chu trình truyền bệnh tự nhiên Johsen ctv (1974) sau gây nhiễm phòng thí nghiệm heo có tượng virus huyết cao kéo dài so với loài động vật khác 26 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Với liều 5.10 3LD50 chuột ổ không gây triệu chứng, bệnh tích cho heo 30 ngày tuổi, gà 14 ngày tuổi vịt ngày tuổi Có đáp ứng kháng thể gây nhiễm với liều 5.103LD50 chuột ổ cho heo, gà vịt Trong đó, vịt có đáp ứng kháng thể cao đường tiêm da cánh tạo kháng thể cao 5.2 ĐỀ NGHỊ Cần nghiên cứu gây nhiễm cho động vật với liều cao 5.103LD50 chuột ổ Tiếp tục nghiên cứu gây nhiễm cho heo nhỏ 30 ngày tuổi 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bùi Đại, Nguyễn Văn Mùi, Nguyễn Hoàng Tuấn (2002) Bệnh học truyền nhiễm Nhà xuất Y Học Hà Nội, trang 349-355 Dương Đình Thiện (2001) Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm NXB Y Học Hà Nội, trang 194-197 Đỗ Quang Hà, Đoàn Xuân Mượu (1965) Phân lập định loại virút VNNB B Việt Nam Tập san vệ sinh phòng dịch số 1/1-1965, trang 12-15 Đỗ Quang Hà, Nguyễn Khấu, Nguyễn Thung, Nguyễn Bích Huyên, Nguyễn Thị Út, Lê Kim Phượng, Nguyễn Mạnh Khương, (1971) Tình hình nhiễm virus viêm não Nhật Bản lợn chăn nuôi số nông trường hợp tác xã năm 1970 Vệ sinh phòng dịch, VII(4), trang 44-48 Hạ Bá Khiêm (1998) Thực chất bệnh VNNB Báo Sài Gòn Giải Phóng, số ngày thứ hai 3.8.1998, pp 25-27 Hồ Thị Việt Thu (2007) Sự lưu hành virus viêm não Nhật Bản động vật vai trò hội chứng rối loạn sinh sản heo số tỉnh ĐBSCL Luận án tiến sĩ nông nghiệp Đại Học Nông Lâm TP.HCM, 152 trang Hồ Thị Việt Thu, Huỳnh Phương Loan, Huỳnh Thị Phương Thảo, Huỳnh Ngọc Trang, Nguyễn Văn An, Trần Đình Từ (2006) Phân lập virút từ muỗi thu thập thành phố Cần Thơ Tạp chí khoa học kĩ thuật thú y, tập XIII, số 5, trang 19-23 Huỳnh Phương Liên, Đoàn Thị Thủy, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Anh Tuấn, Phan Thị Ngà, Nguyễn Kim Việt (1990-1992) Mức ổn định chất lượng loại vắc xin VNNB sản xuất viện vệ sinh dịch tễ học năm 1990-1992 Tạp chí vệ sinh phòng dịch, tập số (8) trang 20-27 JICA - Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (2001) “Bệnh viêm não Nhật Bản B lợn” Tập ảnh màu gia súc, dụ án tăng cường lực viện thú y quốc gia, tr 98-99 10 Nguyễn Chương (1996) Bệnh VNNB Việt Nam NXB Y Học, trang 2331 11 Nguyễn Duy Thanh (1992) Bệnh Truyền Nhiễm Bộ Môn Truyền Nhiễm, trường Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh 12 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Thiện (2002) Một số bệnh virút gia súc, gia cầm nhập nội biện pháp phòng trị Nhà xuất Nơng nghiệp, trang 86-99 13 Võ Công Khanh (2005) Bệnh Viên Não Nhật Bản Trung tâm nhiệt đới TP.HCM, trang 28 14 Võ Thị Trúc Lan (2008) Khảo sát tính chất gây bệnh tính gây đáp ứng miễn dịch virus viêm não Nhật Bản chủng CTMP-7 gà Luận văn tốt nghiệp, 32 trang Tiếng Anh 15 Burn K.F (1950) Congentinal Japanese B encephalitis infection of swine Proceedings of the Society for Experiment Biology and Medicine 75, pp 621-625 16 Chang H.C., Takeshima I., Arikawa J.,Hashimota M (1984) Biotin-labeled antigen sandwich enzyme linked immunosorbent assay (BLAS-ELISA) for detection of Japanese encephalitis antibody in human and a variety of animal sera Journal of Immunogical methods 72(2), pp 401-409 17 Chaturvedi U., Mathur A., Chandra A., Das S.K., Tandon H.O., Singh U.K (1980) Transplacental infection with Japanese encephalitis virus Journal of infectious diseases 141, pp 712-714 18 Chu R M., Joo H.S., (1996) Japanese encephalitis B Diseases of swine, 7th ed, Iowa State University Press, Ames, Iowa, USA, pp 286-292 19 Clarke D.H., Carsals J (1958) Techique for haemagglutination and haemagglutination inhibition with anthrop-borne viruses American Journal of Tropical and Medical Hygiene 7, pp 561-573 20 Dhanda V., Barnerjee K., Deshmukh P.K., Ikal M.A (1977) Experimental transmission of Japanese encephalitis virus by mosquitoes in domestic ducks Indian Journal of Medical Research 66(6), pp.881-888 21 Doi R.,Oya A., Shirasaka A., Yabe S., and Sasa M (1983) Studies on Japanese encephalitis virus infection of reptiles II Role of lizards hibernation of Japanese encephalitis virus Jpn J Exp Med 53(2): 125-134 22 Endy T.P., Nisalak A 2002 Japanese encephalitis virus: ecology and epidemiology, current topic in microbiology and immunology, 267, pp.11-48 23 Hashimura K., Uemiyada S., Komemura S., Fukumoto S., Okuda G., Miura K., Hayashi S (1976) Isolation of Japanese encephalitis virus from orchitis in pigs Summary 81st Meeting, Japanese Sociery Veterinary Science, p 136 24 Huang C.H (1982) Studies of Japanese encephalitis in China Advances in virus Research 27, pp 71-101 25 Innis B.L (1995) Japanese encephalitis Kass handbook of infectious diseases Exotic viral effections, Chapman & Hall Medical, pp 147-174 26 Johnsen D.O., Edelman R., Grossman R.A., Muangman D., Pomsdhit J (1974) Study of Japanese encephalitis virus in Changmai valley, 29 Thailand V Animal infection American Journal of epidemiology, 100(1), pp 57-68 27 Johnson R.T (1987) The pathogenesis of acute viral encephalitis and postinfectious encephalomyelitis J.infect Dis, 155(3), pp.359-364) 28 Kimura-Kuroda J., Yasui K (1986) Antigenic comparison of envelope protein E between Japanese encephalitis virus and some other flaviviruses during monoclonal antibodies Journal of General Virology, 67, pp 26632672 29 KobayashiY., Hasegawa H., Oyama T., Tamai T., Kusaba T (1984) Antigenic analysis of Japanese encephalitis virus by using monoclonal antibodies Infection and immunity 44, pp 117-123 30 Komada K., Sasaki N., Inoue Y.K (1968) Studies of live Japanese encephalitis vaccine in swine Journal Immunology 100, pp 194-200 31 Kual H.N., Venkateshan C.N., Mishra A.C., Modi G.B., Ghost S.N (1976) Serological evidence of arbovirus activity in birds and small mammals in Japanese encephalitis affected areas of Bankura district, West Bengal Indian Journal of Medical Research 64(12), pp 1735-1739 32 Leake K.J., and Jonhson R.T (1987) The pathogenesis of Japanese encephalitis virus in Culex tritaeniorhynchus mosquitos Trans R Soc Trop Med Hyg 81(4), pp 681-685 33 Mathur A., Arora K.L, Chaturvedi U.C (1981) Congential infectious of mice with Japanese Encephalitis virus Department of pathology and Bacteriology, K.G medical college, Lucknow-3, India, 34(1), pp 26-29 34 Mitamura t., Kitaoka M., Watanabe m., Okuba K., Tenjin S., Yamada S., Mori K., Asada j (1936) Study on Japanese encephalitis virus Animal experiments and mosquito transimssion experiments Kansai Iji 1, pp 260-270 35 Ogasa A., Yokoki Y., Fujisaki Y., Habu A (1977) Reproductive disorders in boar effected experimentally with Japanese encephalitis virus Japanese Journal of Animal Reproduction 23, pp 171-175 36 Otsuka S., Manako K., Kunihiro H., Motomura I (1966) Studies on the sensitive of swine anti-serum againist Japanese encephalitis virus to 2mercaptoethanol, Nippon Saikingaku Zasshi 21 (12), pp 175-184 37 Pond W.L., Smadel J.E (1954) Neurotropic viral diseases in the Far East during the Korean War Recent advances in Medicine Surgery, Army Medical Service Graduate School, Washington DC 2, pp 219-233 38 Scherer W.F., Moyer J.T., Izumi T., Gresser I., McCown N.J (1959) Ecological studies of Japanese encephalitis virus in Japan VI Swine 30 infection American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 8, pp 698706 39 Shimizu T., Kawakami Y., Fukuhara S., Matsumo M (1954) Experimental stillbirth in pregnant Swine infected with Japanese encephalitis virus, Japanese Journal of Experimental Medicine 24, pp 363-375 40 Wada Y (1989) Control of Japanese encephalitis vectors Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Pulic Heathy 20, pp 623-626 41 Yamada M., Nakamura K., Yoshi M., Kaku Y (2004) Nonsuppurative encephalitis in piglets after experimental inoculation of Japanese encephalitis flavivirus isolated from pigs Veterinary pathology 41, pp 62-67 Tài liệu từ internet Cấu trúc Flavivirus Nguồn:www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/brgtherap/images/wnv_peyton_img5_e.gif Hình vắc xin viêm não Nhật Bản Nguồn www.vabiotechvn.com/upload/images/thumb_produ Muỗi Culex pseudovishnui Nguồn: www.fehd.gov.hk/safefood/risk-pest-mosquito.html Chu trình truyền virus viêm não nhật Bản Nguồn: www.rfa.org.The Japanese Meningitis Vùng dịch tễ chịu ảnh hưởng bệnh viêm não Nhật Bản (đỏ) Nguồn : www.Jyi.org/articleimages/605/orignal/img1.jpg 31 PHỤ CHƯƠNG Phương pháp xác định liều LD50 chuột ổ Mục tiêu: tính liều LD50 chuột bạch 1-3 ngày tuổi để tính liều LD50 tiêm truyền cho heo, gà vịt Nguyên tắc: pha loãng huyễn dịch virus dung dịch PBS thành nồng độ lệch 10 lần Tiến hành thí nghiệm: thí nghiệm tiến hành 32 chuột 8-10 ngày tuổi, bố trí với nồng độ huyễn dịch virus từ 100 đến 10 -6 với đường tiêm xoang não, liều tiêm cho chuột 0,02ml Bố trí thí nghiệm tính LD50 chuột ổ Độ pha loãng virus (lg) -1 -2 -3 -4 -5 -6 Số lượng chuột thí nghiệm 5 Liều tiêm (ml/con) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Đường tiêm Xoang não Xoang não Xoang não Xoang não Xoang não Xoang não Xoang não Kết LD50 chuột ổ Độ pha loãng virus (lg) -1 -2 -3 -4 -5 -6 Số thật Sống Chết (con) (con) 0 0 5 Số tổng hợp Sống Chết (con) (con) 0 0 26 20 16 11 Tỷ lệ Nhiễm Nhiễm (con) (%) 26/26 20/20 16/16 11/11 6/6 1/3 0/6 Khoảng cách tỷ lệ PD (Proportion dose) hai độ pha loãng 10-4 10-5 dp  50  33,33  0,25 100  33,33 lgLD50 = lgLD50
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH độc lực và TÍNH gây đáp ỨNG MIỄN DỊCH của VIRUS VIÊM não NHẬT bản CHỦNG CTMP 7 TRÊN HEO, gà và vịt , XÁC ĐỊNH độc lực và TÍNH gây đáp ỨNG MIỄN DỊCH của VIRUS VIÊM não NHẬT bản CHỦNG CTMP 7 TRÊN HEO, gà và vịt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay