XÁC ĐỊNH các yếu tố độc lực của các CHỦNG ESCHERICHIA COLI k88, k99, 987p gây BỆNH TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO mẹ và SAU CAI sữa tại TỈNH AN GIANG, bến TRE, VĨNH LONG và THÀNH PHỐ cần THƠ

82 59 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:15

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG -oOo- HUỲNH TẤN LỘC XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ĐỘC LỰC CỦA CÁC CHỦNG ESCHERICHIA COLI K88, K99, 987P GÂY BỆNH TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ VÀ SAU CAI SỮA TẠI TỈNH AN GIANG, BẾN TRE, VĨNH LONG VÀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ Luận văn tốt nghiệp Ngành: THÚ Y Cần Thơ, 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG -oOo- Luận văn tốt nghiệp Ngành: THÚ Y Tên đề tài: XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ĐỘC LỰC CỦA CÁC CHỦNG ESCHERICHIA COLI K88, K99, 987P GÂY BỆNH TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ VÀ SAU CAI SỮA TẠI TỈNH AN GIANG, BẾN TRE, VĨNH LONG VÀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS LÝ THỊ LIÊN KHAI HUỲNH TẤN LỘC MSSV: 3082866 LỚP: THÚ Y K34 Cần Thơ, 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y Đề tài: “Xác định yếu độc lực chủng Escherichia coli K88, K99, 987P gây bệnh tiêu chảy heo theo mẹ sau cai sữa tỉnh An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long Thành phố Cần Thơ” sinh viên Huỳnh Tấn Lộc, thực phòng thí nghiệm vi sinh, khoa Thú Y, trường Đại Học Nông nghiệp Cơng nghệ Tokyo, Nhật Bản phòng thí nghiệm vệ sinh thực phẩm, Bộ môn Thú Y, khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ, từ tháng 10/2012 đến tháng 4/2013 Cần Thơ, ngày….tháng… năm 2013 Duyệt Bộ Môn Cần Thơ, ngày….tháng… năm 2013 Giáo viên hướng dẫn Lý Thị Liên Khai Cần Thơ, ngày….tháng… năm 2013 Duyệt Khoa Nông Nghiệp SHƯD i LỜI CẢM ƠN  Trong suốt trình học tập Trường Đại Học Cần Thơ, q thầy dìu dắt, ân cần truyền đạt tri thức vô giá cho chúng tơi, tri thức hành trang cho vững bước vào đời Hôm nay, ước mơ thành thật, với phấn đấu thân, tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Trong suốt trình học tập thời gian thực đề tài, nhận giúp đỡ nhiều người Trong giây phút đây, tơi khơng biết nói ngồi lời cảm ơn chân thành đến người quan tâm, lo lắng giúp đỡ suốt thời gian qua Sự dạy dỗ, động viên lo lắng cha mẹ người thân gia đình nguồn động lực thúc đẩy tơi nổ lực phấn đấu Trong tận đáy lòng xin chân thành cám ơn người thân yêu kính dâng lên cha mẹ lòng biết ơn sâu sắc, người dành trọn đời cho tơi cất bước đến trường Tơi muốn gửi đến lòng biết ơn vô hạn ghi nhớ công ơn Cơ Lý Thị Liên Khai, người hết lòng bảo, khun răn, giúp đỡ động viên tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Xin gửi lời chân thành đến quý Thầy Cô Bộ môn Thú y Bộ mơn Chăn ni hết lòng truyền đạt kinh nghiệm kiến thức quý báo cho rèn luyện, học tập tốt suốt thời gian học Đại học Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến chị Nguyễn Thị Hạnh Chi, giúp đỡ tơi q trình làm đề tài Xin cám ơn anh chị Cao học Thú y K18 K19 giúp đỡ trình thực đề tài Cám ơn tất bạn bè lớp Thú y K34, em sinh viên Thú y K35 học việc phòng thí nghiệm động viên, giúp đỡ chia vui buồn với suốt thời gian học Đại học thực đề tài Tôi không quên kỷ niệm vui buồn bên người suốt năm học vừa qua Cuối xin kính chúc người thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc thành công! Huỳnh Tấn Lộc ii MỤC LỤC Trang bìa Trang tựa Trang duyệt i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh sách bảng vi Danh sách sơ đồ vii Danh sách biểu đồ viii Danh sách hình ix Danh sách chữ viết tắt x Tóm lược xi Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước vi khuẩn E coli gây bệnh tiêu chảy heo 2.1.1 Tình hình nghiên cứu nước 2.1.2 Tình hình nghiên cứu nước 2.2 Đặc điểm sinh lý heo 2.2.1 Chức thần kinh điều tiết nhiệt 2.2.2 Bộ máy tiêu hoá 2.2.3 Thay đổi máy tiêu hóa cai sữa 2.2.4 Hệ vi sinh vật đường ruột heo 2.3 Những nguyên nhân gây tiêu chảy heo 2.3.1 Tiêu chảy vi khuẩn 2.3.2 Tiêu chảy virus iii 2.3.3 Tiêu chảy ký sinh trùng 10 2.3.4 Tiêu chảy ảnh hưởng môi trường 10 2.4 Tổng quan vi khuẩn Escherichia coli 11 2.4.1 Lịch sử nghiên cứu 11 2.4.2 Đặc điểm vi khuẩn E coli 13 2.4.3 Cấu trúc kháng nguyên vi khuẩn E coli 14 2.4.4 Độc tố vi khuẩn 17 2.4.5 Sức đề kháng vi khuẩn 23 2.4.6 Khả gây bệnh 23 2.5 Bệnh tiêu chảy vi khuẩn E coli heo 25 2.5.1 Điều kiện xuất bệnh 25 2.5.2 Cơ chế gây bệnh tiêu chảy 26 2.5.3 Triệu chứng bệnh tích 27 2.5.4 Chẩn đoán chẩn đoán phân biệt 28 2.5.5 Điều trị phòng bệnh 30 Chương 3: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 32 3.1 Thời gian, địa điểm đối tượng nghiên cứu 32 3.1.1 Thời gian địa điểm thực 32 3.1.2 Đối tượng nghiên cứu 32 3.1.3 Động vật thí nghiệm 32 3.2 Phương tiện nghiên cứu 32 3.2.1 Dụng cụ trang thiết bị thí nghiệm 32 3.2.2 Hóa chất, mơi trường 32 3.3 Phương pháp tiến hành thí nghiệm 33 iv 3.3.1 Phương pháp định danh chủng vi khuẩn E coli phản ứng huyết học 33 3.3.2 Phương pháp PCR xác định độc tố ruột vi khuẩn ETEC gây tiêu chảy cho heo theo mẹ sau cai sữa 34 3.3.3 Phương pháp xác định độc lực chủng E coli phân lập chuột bạch 38 3.3.4 Các tiêu theo dõi 39 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 39 Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 40 4.1 Kết định danh chủng E coli K88, K99, 987 heo trước sau cai sữa 40 4.2 Kết xác định độc tố vi khuẩn ETEC gây tiêu chảy heo 41 4.3 Kết kiểm tra độc lực chủng vi khuẩn ETEC phân lập chuột bạch 49 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Đề nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ CHƯƠNG 65 v DANH SÁCH BẢNG STT Tựa bảng Trang Mối liên quan kháng nguyên O vi khuẩn E coli đối tượng gây bệnh 17 Sự tương quan kháng nguyên khả sinh độc tố vi khuẩn E coli 18 Một số đặc tính loại độc tố LT ST vi khuẩn E coli 19 Một số yếu tố độc lực vi khuẩn E coli gây bệnh tiêu chảy heo 25 Trình tự nucleotide cặp mồi chu trình nhiệt phản ứng PCR xác định số yếu tố độc lực vi khuẩn E coli 36 Hổn hợp nhiên liệu (master mix) phản ứng PCR xác định số yếu tố độc lực vi khuẩn E coli gây tiêu chảy heo 37 Kết định danh chủng E coli K88, K99, 987P heo tiêu chảy 40 Kết xác định độc tố vi khuẩn E coli theo chủng K88, K99, 987P 47 Kết theo dõi khả gây tiêu chảy tỉ lệ chết chuột bạch sau tiêm chủng vi khuẩn ETEC 50 10 Kết kiểm tra độc lực chuột bạch qua độc tố vi khuẩn E coli 53 11 Kết kiểm tra độc lực vi khuẩn ETEC theo chủng K88, K99, 987P chuột bạch 54 vi DANH SÁCH SƠ ĐỒ Sơ đồ Tựa sơ đồ Định danh chủng E coli phản ứng huyết học vii Trang 34 DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Biểu đồ Tựa biểu đồ Trang Khả sinh độc tố ruột STa, STb, LT chủng vi khuẩn ETEC 42 viii Hình Vi khuẩn E coli môi trường MC Kết bảng 11 cho thấy, tổ hợp chủng độc tố chủng 987P/STa, 987P/STa/STb, giết chuột chết cao với tỷ lệ 100%, tổ hợp chủng K88/STb, K99/STa/STb giết chết chuột với tỷ lệ 50%, với chủng K99/STa 987P/STa 25% Điều cho thấy khả tác động chủng khác chủng sinh hay nhiều loại độc tố khả ảnh hưởng khác Khi nói vai trò chủng yếu tố bám dính theo Dean et al., (1989) cho fimbriae F6 đóng vai trò quan trọng việc gây bệnh ETEC F6 ETEC heo giúp vi khuẩn bám vào receptor cấu tạo glycoprotein glycolipide thành vi nhung tế bào biểu mơ ruột, F6 bám dính màng nhầy để phân phối độc tố đường ruột tối đa đến vật chủ Theo nhận định Gaastra De Graaf (1982), để gây bệnh chủng ETEC phải gắn vào thành tế bào biểu mô ruột, khả gắn vào thành tế bào ruột non lớn mức độ gây bệnh lớn, việc gắn vào thành tế bào ruột thực thành phần lớp capsule vi khuẩn gọi fimbriae, fimbriae có nhiều hình dạng cấu trúc khác nhau, fimbriae có receptor chuyên biệt thành biểu mơ ruột, receptor có 55 cấu tạo IMTGP (intestinal mucin-type glycoprotein) Fimbriae xuất vi khuẩn E coli gây bệnh không gây bệnh giúp cho vi khuẩn chống việc bị loại thải nhu động ruột Kết cho thấy chủng mang kháng nguyên khác sản sinh yếu tố độc lực (STa STb) hay hai yếu tố độc lực (STa STb) giết chết chuột với tỷ lệ khác nhau, nhiên sai khác khơng có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 56 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thưc đề tài “Xác định yếu độc lực chủng Escherichia coli K88, K99, 987P gây bệnh tiêu chảy heo theo mẹ sau cai sữa tỉnh An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long Thành phố Cần Thơ”, rút số kết luận sau: Bệnh tiêu chảy heo chủng E coli K88, K99, 987P gây ra, K88 đóng vai trò quan trọng tiêu chảy heo theo mẹ sau cai sữa Các chủng vi khuẩn E coli K88, K99, 987P phân lập sản sinh loại độc tố Chiếm tỷ lệ cao STb (66,67%), STa (33,33%), LT (22,22%) Độc lực chủng vi khuẩn E coli phân lập có độc lực cao sản sinh loại độc tố điển hình loại vi khuẩn Các chủng E coli mang độc tố ruột gây tiêu chảy cho chuột thí nghiệm, có số chủng có độc lực cao giết chết chuột 5.2 Đề nghị Tiếp tục thực nghiên cứu nguyên nhân khác gây bệnh tiêu chảy heo theo mẹ sau cai sữa Do thời gian kinh phí thực đề tài có hạn, nên chưa tiến hành nghiên cứu thật đầy đủ kháng nguyên bám dính nghiên cứu sâu gen độc tố vi khuẩn E coli Đề nghị thực thêm nghiên cứu Thực nghiên cứu xác định độc lực vi khuẩn E coli heo để kiểm tra thêm khả gây bệnh loài vi khuẩn 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bùi Thị Tho, 2003 Thuốc kháng sinh nguyên tắc sử dụng chăn nuôi NXB Hà Nội, trang 54-66 Cù Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Nhiên, Đỗ Ngọc Thúy, Nguyễn Xuân Hiên, Âu Xuân Tuấn, Văn Thị Hường, Đào Thị Hảo Vũ Ngọc Quý, 2003 Kết điều tra tình hình tiêu chảy heo theo mẹ số trại heo miền bắc Việt Nam, xác định tỷ lệ kháng kháng sinh yếu tố gây bệnh cuả chủng E coli phân lập Báo cáo khoa học chăn nuôi thú y, phần thú y NXB Nông Nghiệp Hà Nội, trang 106-118 Đỗ Chí Hướng, 2012 Phân lập định danh chủng vi khuẩn Escherichia coli K88, K99, 987P gây bệnh tiêu chảy heo theo mẹ huyện Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre Luận văn tốt nghiệp, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Trường Đại học Cần Thơ Đỗ Thúy Ngọc, Lê Thị Minh Hằng, Lê Thị Hoài, 2008 Đặc tính số chủng E coli phân lập từ heo mắc bệnh tiêu chảy tỉnh Hưng Yên, Khoa học kỹ thuật thú y, số (tập XV), trang 49 – 60 Đào Trọng Đạt ctv., 1996 Bệnh lợn ỉa cứt trắng NXB Nông Thôn Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ Huỳnh Văn Khang, 1999 Đỗ Kháng, 2005 “Bổ sung sản phẩm sinh học thảo dược để ức chế phát triển vi khuẩn tăng sức đề kháng heo con” Báo nông nghiệp, số 119, ngày 16/6/2005 Hồ Sối, Đinh Thị Bích Lân, (2005) Xác định nguyên nhân chủ yếu gây bệnh tiêu chảy heo xí nghiệp heo giống Triệu Hải - Quảng Trị thử nghiệm phác đồ điều trị” Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tr 26 -34 Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Trương Quang, Phùng Quốc Chướng, Chu Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch, 1997 “Bệnh viêm ruột ỉa chảy lợn”, Khoa học kỹ thuật thú y, IV(1), tr 15-21 Lê Văn Tạo, 1997 Bệnh Escherichia coli gây Những thành tựu nghiên cứu phòng chống bệnh vật ni, tài liệu giảng dạy sau đại học cho bác sĩ thú y kỹ sư chăn nuôi, Viện thú y quốc gia, Hà nội , tr 207- 210 Lê Văn Tạo, Nguyễn Ngũ, Nguyễn Thiên Thu, Đặng Văn Tuấn, 2003 Độc lực số yếu tố gây bệnh vi khuẩn E coli phân lập từ bê tiêu chảy tỉnh Nam trung bộ, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú Y, tập X, (số 3) Lê Văn Tạo, 2006 Bệnh vi khuẩn Escherichia coli gây lợn Khoa học kỹ thuật thú y, tập XIII, Số 3, trang 75-84 Lý Thị Liên Khai, 2001 Phân lập, xác định độc tố ruột chủng E coli gây tiêu chảy cho heo Tạp chí KHKT thú y, Số 2, trang 13 – 18 58 Lý Thị Liên Khai, Phạm Quốc Vượng, Hideki Kobayashi, Trần Thị Phận, Châu Bá Lộc, Seishi Yamasaki Toshiaki Taniguchi, 2003 Phân lập định danh điều trị bệnh tiêu chảy cho heo gây Enterotoxigenic Escherichia coli K88, K99, 987P tỉnh Cần Thơ Tạp chí khoa học Đại Học Cần Thơ, Chuyên ngành: Chăn nuôi thú y, trang 124-129 Nguyễn Cảnh Dũng, Cù Hữu Phú, 2011 Xác định vai trò gây bệnh E coli, Salmonella spp hội chứng tiêu chảy heo sau cai sữa số địa phương tỉnh Lâm Đồng”, Khoa học kỹ thuật thú y, tập XVIII, số 1, 56-64 Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên Trần Thị Lan Hương, 1997 Vi sinh vật thú y NXB Nông Nghiệp, trang 80-85 Nguyễn Quang Tuyên, 2007 Kết nghiên cứu xác định yếu tố gây bệnh vi khuẩn E coli bệnh tiêu chảy heo theo mẹ, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (http://www.Lrc-tnu.edu.vn) Nguyễn Thị Kim Ngân, 2007 Sử dụng bột xuân hoa phòng tiêu chảy heo theo mẹ Luận văn tốt nghiệp, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Trường Đại Học Cần Thơ Nguyễn Vĩnh Phước, 1970 Vi sinh vật học thú y Tập 1, NXB Đại học THCN Hà Nội Nguyễn Vĩnh Phước, 1977 Vi sinh vật học thú y Tập 2, NXB Đại học THCN Hà Nội Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh, Phan Văn Chinh Phạm Quang Trung (2002), “Vi sinh vật thú y”, NXB Nông nghiệp Hà Nội, tr 10 – 14 Phạm Thế Sơn, Lê Văn Tạo, Cù Hữu Phú, Phạm Khắc Hiếu, 2008 Đặc tính vi khuẩn E coli, Salmonella spp C perfringens gây bệnh heo tiêu chảy”, Khoa học kỹ thuật thú y, tập XV, số 1, 73-77 Phạm Sỹ Lăng, 2009 Bệnh tiêu chảy vi khuẩn lợn biện pháp phòng trị Khoa học kỹ thuật Thú Y Tập XVI, Số 6, 2009, trang 80-85 Trần Đức Hạnh, 2012 Nghiên cứu vai trò E coli, Salmonella, Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn tỉnh miền núi phía Bắc Luận án Tiến Sĩ Nơng nghiệp, Trường Đại học Thái Nguyên Trần Linh Thước, 2010 Phương pháp phân tích vi sinh vật NXB Giáo Dục Việt Nam, P 173 – 179 Trần Thị Dân, 2004 Sinh sản heo nái sinh lý heo NXB Nông Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh P 98 - 101 Trần Thị Diễm Châu, 2010 Phân lập vi khuẩn Escherichia coli K88, K99, 987P thử độ ngạy vi khuẩn kháng sinh từ phân heo theo mẹ bị tiêu chảy số huyện thuộc tỉnh Trà Vinh Luận văn tốt nghiệp, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Trường Đại học Cần Thơ 59 Trịnh Quang Tuyên, 2006 Xác định yếu tố gây bệnh vi khuẩn E coli lợn chăn nuôi tập trung Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Viện Thú y Trương Quang, 2005 Kết nghiên cứu vai trò gây bệnh E coli hội chứng tiêu chảy lợn - 60 ngày tuổi, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú Y, tập XII, (số 1), tr 27 -32 Trương Minh Nhã, 2012 Đánh giá độc lực số chủng vi khuẩn Escherichia coli gây bệnh tiêu chảy heo trại chăn nuôi miền Đông miền Tây Nam Bộ Luận văn thạc sĩ, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, Trường Đại học Cần Thơ Võ Thành Thìn, 2012 Nghiên cứu xác định số yếu tố độc lực vi khuẩn E coli gây bệnh tiêu chảy heo khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội Võ Thành Thìn, Lê Đình Hải, Vũ Khắc Hùng, 2010 Khả kháng kháng sinh vi khuẩn E coli phân lập từ lợn mắc bệnh tiêu chảy Khoa học kỹ thuật Thú Y Tập XVIII, Số 5, 2010, trang 5-10 Vũ Khắc Hùng Pilipcinec, 2003 Nghiên cứu so sánh yếu tố độc lực chủng E coli phân lập từ lợn bị bệnh tiêu chảy cộng hòa Slovakia Báo cáo khoa học chăn nuôi thú y, 2004, Phần thú y, NXB Nông Nghiệp, trang 45-56 Tiếng Anh Alexander, T J L., 1994 Chapter 7: Neonatal Diarrhea in pigs Part II: Diseases caused by Escherichia coli Escherichia coli in Domestic Animals and Humans pp: 151-170 Bertschinger, H U., 1992 Introduction, chapter 39: Escherichia coli infections Diseases of swine 6th Edition, pp: 487-488 Blanco A., E Blanco Jesus, A Gonzalez Enrique, Azucena Mora, Wim Jansen, A T Gomes Tania, L Fernando Zerbini, Tomomasa Yano, A F Pestana Castro, Jorge Blanco, 1997 Genes Coding for Enterotoxins and Verotoxins in Porcine Escherichia coli Strains Belonging to Different O:K:H Serotype: Relationship with Toxic Phenotypes, Journal of clinical microbiology, Vol 35, No 11, pp 2958 – 2963 Carter G R and Wise Darla J., 2004 Essentials of Veterinary Bacteriology and Mycology Sixth Edition, Part II Bacteria, pp 130 Chae, M.J., Jae Keun Cho and Young Ju Lee., 2012, “ Virulence genes of Escherichia col isolates from piglets with diarrhea in Korea” Jounal of Animal and Veterinary Advances 11: 9-12, 2012 60 Changsun Choi, Donghyok Kwon, Chanhee Chae, 2001 Prevalence of enteroaggregative Escherichia coli heat-stable enterotoxin gene and its relationship with fimbrial and enterotoxin genes in E coli isolated from diarrheic piglets J Vet Diagn Invest 13, pp 26-29 Dean E.A., and Samuel J.E., 1994 Age-related resistance to 987P fimbria-mediated colonization correlates with specific glucolipid receptors in intestinal mucus swine Infect Immun., 62, pp 4789-4794 Dean E A, Whipp S C & Moon H W, 1989 Age-specific colonization of porcine intestinal epithelium by 987P -piliated enterotoxigenic Escherichia coli , Infection and Immunity 57, pp 82-87 Donghyok Kwon, Okjin Kim, Chanhee Chae, 1999 Prevalence of gentypes for fimbriae and enterotoxins and of O serogroups in Escherichia coli isolated from diarrheic piglets in Korea J Vet Diagn Invest 11, pp 146 – 151 Fairbrother, J M., 1992 Enteric colibacillosis Chapter 39: Escherichia coli infections Diseases of swine Edition, pp: 489-497 Fairbrother J.M., Nadeau E., and Gyles C.L., 2005 Escherichia coli in postweaning diahrroea in pigs: an update on bacterial types, pathogenesis and prevention strategies, Animal health Res., 6, pp 17-39 Fairbrother J.M., and Gyles C.L., 2006, “Escherichia coli infection”, In: Disease of swine (9th edition) Editor: Straw, B.E., Jimmerman, J.J., D’Allaire, S., Taylor, D.T., Blackwell publishing, pp 639-662 Frydendahl K., 2002, “Prevalence of serogroups and virulence genes in Escherichia coli associated with postweaning diarrhoea and edema disease in pig and comparison of diagnostic approaches”, Vet Microbiol., 85, pp 169 – 182 Fujii Y., Hayashi M., Hitotsubashi S., Fuke Y., Yamanaka H and Okamoto K., 1991, “Purification and characterization of Escherichia coli heat-stable enterotoxin II”, J Bacteriol., 173, pp 5516-5522 Gaastra, W and De Graaf, F K, 1982 Host-Specific Fimbrial Adhesins of Noninvasive Enterotoxigenic Escherichia coli Strains, Microbiological Reviews, Vol 46, No 2, p.129 – 161 Guinee P.A.M, and Jansen W.H., 1979, “Behavior of Escherichia coli K antigen K88ab, K88ac and K88ad in immunoelectroporesis, double diffution and haemaglutination”, Infect Immune., 23, pp 700-705 Gyles C.L., 1994, “Escherichia coli enterotoxin In: E coli in domestic animals and human”, Editor: Gyles, C.L CBA international, Wallingford, Oxon, UK, pp 337-364 61 Gyles C.L., Fairbrother J.M., 2010, “Escherichia coli”, In: Pathogenesis of bacterial infections in animal (4th edition) Editor: Gyles, C.L., Prescott, J.F., Songer, J.G., and Thoen, C.O., Blackwell publishing, USA, pp 267-308 Hampson, D.J and D.E Kidder 1986 Influence of creep feeding and weaning on brush border enzyme activities in the piglet small intestine Res Vet Sci: 24-31 Hirsh D.C., 2004, “Enterobacteriaceae: Escherichia”, In: Veterinary microbiology Editor: Hirsh, D.C., MacLachlan, and Walker, R.L Blackwell publishing, USA, pp 61-68 Hitotsubashi S., Fujii Y., Yamanaka H And Okamoto K., 1992 Some properties of purified Escherichia coli heat-stable enterotoxin II Infect Immun., 60, pp 4468 – 4478 IsaacSon, R E., Nagy, B & Moon, H W., 1977 Colonization of porcine small intestine by Escherichia coli: Colonization and adhesion factors of pig enteropathogens that lack K88, Journal of Infectious Diseases 135, 531-539 Jacobs A.A., Simons B.H., De Graaf F.K., 1987 The role of lysine-132 and arginine-136 in the receptor-binding domain of the K99 fibrillar subunit, EMBO J., 6(6), p.18051808 Jadranka, z., Asanin Jelena, Misic d, Jakic-dimic Dobrila, Milic n, Asanin Ruzica, Stojanovic Aragica and Zutic m., 2010 “Isolation of ETEC strains from piglets with diarrhea in the neonatal period and their typization based on somatic and fimbrial antigens” Acta Aeterinari, vol 60, 497-506, 2010 Ken Katsuda, Mariko Kohmoto, Kenji Kawashima, Hiroshi Tsunemitsu., 2006 “Frequency of enteropathogen detection in suckling and weaned pigs with diarrhea in Japan” J Vet diagn invest 2006 18: 350 Journal of Veterinary Diagnostic Investigation P 350 - 354 Konowalchuk, J., Speirs, J I & Stavric , S 1977 Vero response to a cytotoxin of Escherichia coli , Infection and Immunity 18, 775-779 Levine, M M., 1987 “Escherichia coli that cause diarrhea: enterotoxin, enteropathogenic, enteroinvasive, enterohemorrhagic and enteroadherent” Journal of Infectious Diseases 155: 377-389 Lee, S.I., Kang, M.L., Yoo, HS., 2008 Developmentof multiplex polymerase chain reaction assays for detecting enterotoxigenic Escherichia coli and their application to field isolates from piglets with diarrhea J Vet Diagn Invest, pp: 492-496 Madigan M.T., and Martinko J.M., 2006, “Brock biology of microorganisms (11th edition)” Pearson Prentice Hall, Inc.Upper Saddle Rever, New Jersey, pp 79-85 Mol O., and Oudega B., 1996, “Molecular and structural aspects of fimbriae biosynthesis and assembly in Escherichia coli”, FEMS Micro Rev., 19, pp 25-52 62 Moon, H.W., B Nagy, R.E Isaccson and I Orskov, 1977 Occurrence of K99 antigen on E coli isolated from pigs and colonization of pig ileum by K99+ Enterotoxigenic E coli from calves and pigs, Infection and Immunity, 15, pp 614 – 620 Moon, H.W., 1990 “Colonization factor antigen of enterotoxigenic Escherichia coli in animals” Current topics in Microbiology and Immunology 151: 147-165 Nagy B., Cacey T.A., Whip S.C., Moon H.W., 1992 “Susceptibility of porcine intestine to pilus-mediated adhesion by some isolated of piliated of enterotoxigenic Escherichia coli increase with age”, Infect Immun., 60, pp 1285-1294 Nagy, B and Fekete, P Z., 1999 Enterotoxigenic E coli (ETEC) in farm Vet Res 30, pp 259-284 Nagy, B et al., 1978 Immunization of suckling pigs enteric enterotoxigenic E coli infection by vaccinating dams with purified pili Infection and Immun 21: 269-274 Nataro J.P., and Kaper J.B., 1998 Diarrheagenic Escherichia coli Clin Microbiol, Rev, 11(1), pp 142-201 Nguyen Thi Lan, Truong Ha Thai, Nguyen Van Giap, 2009 Determining virulence factors of Escherichia coli strains isolated from diarrhea piglets by using PCR method J Sci Dev, (Eng.Iss.2), pp 187 – 191 Osek J., 1999 “Prevalence of virulence factors of Escherichia coli strains isolated from diarrheic and healthy piglets after weaning”, Veterinary Microbiology, 68, pp 209-217 Orskov, F., 1978 Vilurence Factor of the bacterial cell surface, J Infect., P 630 Orskov I., Orskov F., Sojka W.J., Leach J.M., 1961 “Simultaneous occurrence of E coli B and Lantigens in strains from diseased swine Influence of cultivation temperature Two new E coli Kantigens: K87 and K88”, Acta Pathol Microbiol Scand., 53, pp 404-422 Orskov I., 1983 Serology of Escherichia coli fimbriae Prog Allergy, pp 80-105 O’Bien A.D., and Holmes R.K., 1996 “Protein toxin of Escherichia coli and Salmonella”, In: Escherichia coli and Salmonella: cellular and molecular biology Neidhardt, F.C., Curtiss R., Ingraham, J.L., Lin, E.C.C., Low, K.B., Magasanik, B., Reznikoff, W.S., Riley, M., Schaechter, A., Umbager, H.E., (2nd) ASM Press, Washinton DC., pp 27882802 Picard B., Garcia J., Gouriou S., Duriez P., Brahimi N., Bingen E., Elion J and Denamur E., 1999 The link between Phylogeny and Virulence in Escherichia coli Extraintestinal Infection Infection and Immunity, pp 546 – 553 Rappuoli R., Pizza M., Douce G., Dougan G., 1999 “Structure and mucosal adjuvanticity of cholera and Escherichia coli heat-labile enterotoxins”, Immunol Today., 493-500 63 Sarmiento, J L., 1983 Effects of wearning on diarrhea caused by enterotoxigenic E coli Vet, Microbio, 54, pp: 133-144 Shinagawa, H et al., 1993 Cloning of the genes that control formation of the fimbral colonization factor antigen III (CFA/III) from an enterotoxigenic E coli Microbio Immunol 37(9): 689-694 The Merck veterinary manual (CD-ROM), 2000, 8th edition Published by Merck & Co Inc., Whitehouse station, NJ, USA Vidotto M.C., de Lima N.C.S., Fritzen J.T.T., de Freitas J.C., Venancio M.J., 2009 “Frequency of virulence genes in Escherichia coli strains isolated from piglets diarrhea in the North Parana State, Brasil”, Brazilian Journal of Microbiolgy, 40, pp 199-204 Wang J., Jiang S W., Chen X H., Liu Z L and Peng J., 2006 Prevalence of Fimbrial Antigen (K88 variants, K99 and 987P) of Enterotoxigenic Escherichia Coli from Neonatal and Post - weaning Piglets with Diarrhea in Central China Asian - Aust Anim J Sci Vol 19, No P 1342 – 1346 Worrell R.T., and Frizzell R.A., 1991 “CaMKII mediates stimulation of chloride conductance by calcium in T84 cells”, Am J Physiol., 260, pp 877-882 Wilson, R A and Francis D H., 1986 Fimbriae and enterotoxins associated with serogroups isolated form pigs with colibacillosis Am J Vet, pp: 213-217 Wilson M R., 1985 Enteric colibacillosis, In: Disease of swine, 6th Edition, pp: 520-528 Yeong Ju Kim, Ji Hee Kim, Jin Hur, Jonh Hwa Lee, 2010 Isolation of Escherichia coli from piglets in South Korea with diarrhea and chacracteristics of virulence genes, Can J Vet Res, 74 (1), pp 59 – 64 Zhang W., Zhao M., Ruesch L., Omot A., Francis D.,2007 “Prevalence of virulence genes in Escherichia coli strains recently isolated from young pigs with diarrhea in the US”, Vet Microbiol., 123, pp 145-152 64 PHỤ CHƯƠNG Bảng A Kết định danh chủng E coli K88, K99, 987P heo trước sau cai sữa Chủng vi khuẩn E coli Dương Tính Âm tính Tổng hàng K88 14 13 27 K99 19 27 987P 22 27 Tổng 27 54 81 Chi-Square Test: Duong tinh, Am tinh Duong tinh 14 9.00 2.778 Am tinh 13 18.00 1.389 Total 27 9.00 0.111 19 18.00 0.056 27 9.00 1.778 22 18.00 0.889 27 Total 27 54 81 Chi-Sq = 7.000, DF = 2, P-Value = 0.030 65 Bảng B Kết định danh chủng E coli K88, K99 heo trước sau cai sữa Chủng vi khuẩn E coli Dương Tính Âm tính Tổng hàng K88 14 13 27 K99 19 27 Tổng 22 32 54 Chi-Square Test: Duong tinh, Am tinh Duong tinh 14 11.00 0.818 Am tinh 13 16.00 0.563 Total 27 11.00 0.818 19 16.00 0.563 27 Total 22 32 54 Chi-Sq = 2.761, DF = 1, P-Value = 0.097 Bảng C Kết định danh chủng E coli K88, 987P heo trước sau cai sữa Chủng vi khuẩn E coli Dương Tính Âm tính Tổng hàng K88 14 13 27 987P 22 27 Tổng 29 35 54 Chi-Square Test: Duong tinh, Am tinh Duong tinh 14 9.50 2.132 Am tinh 13 17.50 1.157 Total 27 9.50 2.132 22 17.50 1.157 27 Total 19 35 54 Chi-Sq = 6.577, DF = 1, P-Value = 0.010 66 Bảng D Kết định danh chủng E coli K99, 987P heo trước sau cai sữa Chủng vi khuẩn E coli Dương Tính Âm tính Tổng hàng K99 19 27 987P 22 27 Tổng 13 41 54 Chi-Square Test: Duong tinh, Am tinh Duong tinh 6.50 0.346 Am tinh 19 20.50 0.110 Total 27 6.50 0.346 22 20.50 0.110 27 Total 13 41 54 Chi-Sq = 0.912, DF = 1, P-Value = 0.340 Bảng E Tỷ lệ nhiễm chủng E coli có mang gen mã hóa độc tố STa, STb, LT Loại độc tố STa STb LT Tổng hàng Dương Tính 18 33 Âm tính 18 21 48 Tổng 27 27 27 81 Chi-Square Test: Duong tinh, Am tinh Duong tinh 11.00 0.364 Am tinh 18 16.00 0.250 Total 27 18 11.00 4.455 16.00 3.063 27 11.00 21 16.00 27 67 2.273 1.563 33 48 Total 81 Chi-Sq = 11.966, DF = 2, P-Value = 0.003 Bảng F Kết kiểm tra độc lực chuột bạch qua độc tố vi khuẩn E coli Loại độc tố STa STb STa STb Tổng hàng Dương Tính 3 11 Âm tính 15 Tổng 12 81 H0 : PA =PB EPT = 22.96199 Kết : NS Bảng G Kết kiểm tra độc lực vi khuẩn E coli chuột bạch theo chủng K99, 987P sinh độc tố STa Chủng vi khuẩn E coli Dương Tính Âm tính Tổng hàng K99 987P 2 Tổng 3 H0 : PA =PB EPT = Kết : 0.2 NS 68 Bảng H Kết kiểm tra độc lực vi khuẩn E coli chuột bạch theo chủng K88,K99, 987P sinh độc tố STb Chủng vi khuẩn E coli Dương Tính Âm tính Tổng hàng K88 2 K99 4 987P Tổng 12 H0 : PA =PB EPT = 0.654545 Kết : NS Bảng I Kết kiểm tra độc lực vi khuẩn E coli chuột bạch theo chủng K88,K99, 987P sinh độc tố STa STb Chủng vi khuẩn E coli Dương Tính Âm tính Tổng hàng K88 2 K99 1 987P 4 Tổng H0 : PA =PB EPT = 0.857143 Kết : NS 69 ... Học Cần Thơ, tiến hành thực đề tài Xác định yếu độc lực chủng Escherichia coli K88, K99, 987P gây bệnh tiêu chảy heo theo mẹ sau cai sữa tỉnh An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long Thành phố Cần Thơ ... khuẩn E coli gây tiêu chảy heo 37 Kết định danh chủng E coli K88, K99, 987P heo tiêu chảy 40 Kết xác định độc tố vi khuẩn E coli theo chủng K88, K99, 987P 47 Kết theo dõi khả gây tiêu chảy tỉ... K88 có E coli gây bệnh tiêu chảy cho heo con, F18 có E coli gây bệnh phù đầu cho heo theo mẹ sau cai sữa, 987P có E coli gây bệnh tiêu chảy cho bê nghé, F41 có E coli gây bệnh tiêu chảy cho trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH các yếu tố độc lực của các CHỦNG ESCHERICHIA COLI k88, k99, 987p gây BỆNH TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO mẹ và SAU CAI sữa tại TỈNH AN GIANG, bến TRE, VĨNH LONG và THÀNH PHỐ cần THƠ , XÁC ĐỊNH các yếu tố độc lực của các CHỦNG ESCHERICHIA COLI k88, k99, 987p gây BỆNH TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO mẹ và SAU CAI sữa tại TỈNH AN GIANG, bến TRE, VĨNH LONG và THÀNH PHỐ cần THƠ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay