TÌNH HÌNH NHIỄM VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI và SALMONELLASPP TRÊN THỨC ăn GIA súc tại THÀNH PHỐ cần THƠ

54 19 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHỊÊP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y NGUYỄN THÚY NGA TÌNH HÌNH NHIỄM VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI VÀ SALMONELLA SPP TRÊN THỨC ĂN GIA SÚC Trung tâm Học Liệu ĐHTẠI Cần Thơ @PHỐ Tài CẦN liệu học THÀNH THƠtập nghiên cứu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ THÚ Y Cần Thơ, Tháng 7/2006 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHỊÊP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y NGUYỄN THÚY NGA TÌNH HÌNH NHIỄM VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI VÀ SALMONELLA SPP TRÊN THỨC ĂN GIA SÚC Trung tâm Học Liệu ĐHTẠI Cần Thơ @PHỐ Tài CẦN liệu học THÀNH THƠtập nghiên cứu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ THÚ Y Giáo Viên Hướng Dẫn TRẦN THỊ PHẬN Cần Thơ, Tháng 7/2006 ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHỊÊP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MƠN THÚ Y Đề tài: Tình hình nhiễm vi khuẩn Escherichia coli Salmonella spp thức ăn gia súc Thành Phố Cần Thơ; sinh viên: Nguyễn Thúy Nga thực Phòng thí nghiệm Vi trùng miễn dịch, Bộ môn Thú Y, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Cần Thơ, từ tháng đến tháng năm 2007 Trung Cần Thơ, ngày tháng năm 2007 tâm Học Liệu ĐHThú Cần Duyệt Bộ môn y Thơ @ Cần Thơ, ngày tháng năm 2007 Tài liệu học tập vàhướng nghiên Duyệt Giáo viên dẫn cứu TRẦN THỊ PHẬN Cần Thơ, ngày tháng năm 2007 Duyệt Khoa Nông nghiệp & SHƯD iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, tơi ln nhận giúp đỡ nhiều người Tơi khơng biết nói trước trường, xin: Thành kính dâng lên cha mẹ lòng biết ơn quý trọng nhất, người hy sinh nhiều, cố gắng tạo điều kiện tốt để tơi thực hồi bão Chân thành biết ơn Trần Thị Phận, người tận tình giúp đỡ, bảo động viên tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Chân thành biết ơn quý thầy cô, người dạy dỗ suốt thời học sinh, sinh viên Chân thành cảm ơn bạn lớp Thú y Khóa 28 động viên, Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu giúp đỡ suốt thời gian học tập thực luận văn tốt nghiệp Xin kính gởi đến gia đình, q thầy bạn bè lời chúc sức khỏe nhận nơi lòng biết ơn sâu sắc Nguyễn Thúy Nga MỤC LỤC Trang tựa i Trang duyệt ii Lời cảm ơn iii Danh mục hình vii Danh mục sơ đồ .vii Danh mục biểu bảng viii Danh mục đồ thị iv Tóm lược ix Chương Đặt vấn đề Chương Cơ sở lý luận 2.1 Tìm hiểu E coli .3 sử Cần bệnh Trung tâm Học2.1.1 LiệuLịch ĐH Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 2.1.2 Đặc điểm chung 2.1.3 Hình thái 2.1.4 Đặc tính ni cấy .4 2.1.5 Đặc tính sinh hóa .5 2.1.6 Sức đề kháng .5 2.1.7 Tính gây bệnh 2.2 Tìm hiểu Salmonella spp 2.2.1 Lịch sử bệnh 2.2.2 Đặc điểm chung 2.2.3 Hình thái 2.2.4 Đặc tính ni cấy .8 2.2.5 Tính biến dị .8 2.2.6 Đặc tính sinh hóa .8 2.2.7 Sức đề kháng .9 2.2.8 Độc tố 10 2.2.9 Tính gây bệnh 10 2.3 Tình hình nhiễm vi khuẩn E coli Salmonella spp 10 2.4 Ngộ độc thực phẩm E coli 11 2.5 Ngộ độc thực phẩm Salmonella spp 12 2.6 Một số bệnh E coli Salmonella spp gây .14 2.6.1 Bệnh Salmonella chó, mèo .14 2.6.2 Bệnh bạch lỵ gà .14 2.6.3 Bệnh thương hàn gà .15 2.6.4 Bệnh phó thương hàn gà 15 2.6.5 Bệnh thương hàn vịt 15 2.6.6 Bệnh E coli gà .15 coli Thơ vịt .17 Trung tâm Học2.6.7 LiệuBệnh ĐHE.Cần @ Tài liệu học tập nghiên cứu 2.6.8 Bệnh phó thương hàn heo 17 2.6.9 Bệnh phân trắng heo .18 2.7 Tìm hiểu tình hình kinh doanh thức ăn gia súc 18 Chương Phương tiện phương pháp nghiên cứu 21 3.1 Phương tiện thí nghiệm .21 3.1.1 Địa điểm thời gian thực .21 3.1.2 Mẫu vật thí nghiệm 21 3.1.3 Nội dung thí nghiệm 21 3.1.4 Trang thiết bị dụng cụ máy móc .21 3.1.5 Hóa chất 21 3.1.6 Môi trường 21 3.2 Phương pháp tiến hành thí nghiệm 22 3.2.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm .22 3.2.2 Phương pháp lấy mẫu xử lý mẫu 22 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 22 3.2.4 Phương pháp nuôi cấy phân lập .23 3.2.5 Phương pháp xác định khuẩn lạc .26 3.2.6 Kiểm tra đặc tính sinh hóa 28 3.2.7 Đếm khuẩn lạc E coli 32 Chương Kết thảo luận .34 4.1 Kết tỷ lệ nhiễm E coli nhóm thức ăn gia súc 34 4.2 Kết tỷ lệ nhiễm Salmonella spp nhóm thức ăn gia súc 35 4.3 Kết so sánh tỷ lệ nhiễm E coli thức ăn số động vật non 36 Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 4.4 Kết so sánh tỷ lệ nhiễm Salmonella spp thức ăn số động vật non 37 4.5 Kết đếm số lượng khuẩn lạc E coli theo nhóm thức ăn gia súc 38 Chương Kết luận - Đề nghị 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị .39 Tài liệu tham khảo 40 Phụ chương .42 DANH MỤC HÌNH Trang Hình Hình thái vi khuẩn E coli .4 Hình Hình thái vi khuẩn Salmonella Hình Khuẩn lạc E coli mơi trường EMB 26 Hình Khuẩn lạc Salmonella môi trường BGA .27 Hình Khuẩn lạc Salmonella mơi trường MLCB 27 Hình Phản ứng sinh hóa định danh vi khuẩn E coli .28 Hình Phản ứng sinh hóa định danh vi khuẩn Salmonella spp 30 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ Qui trình ni cấy phân lập vi khuẩn E coli thức ăn gia súc 23 Sơ đồ Qui trình ni cấy phân lập vi khuẩn Salmonella spp thức ăn gia súc .24 Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Sơ đồ Qui trình pha lỗng đếm số khuẩn lạc 32 DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng Tiêu chuẩn vi sinh vật số loại thức ăn gia súc 20 Bảng Một số đặc tính sinh hóa vi khuẩn E coli Salmonella spp theo S.T Cowan 28 Bảng Kết tỷ lệ nhiễm E coli nhóm thức ăn gia súc 34 Bảng Kết tỷ lệ nhiễm Salmonella spp nhóm thức ăn gia súc 35 Bảng Kết so sánh tỷ lệ nhiễm E coli thức ăn số động vật non 36 Bảng Kết so sánh tỷ lệ nhiễm Salmonella spp thức ăn số động vật non .37 Bảng Kết đếm số lượng khuẩn lạc E coli theo nhóm thức ăn gia súc.38 DANH MỤC ĐỒ THỊ Biểu đồ So sánh tỷ lệ nhiễm E coli nhóm thức ăn gia súc 34 Biểu đồ So sánh tỷ lệ nhiễm Salmonella spp nhóm thức ăn gia súc 35 Biểu đồ So sánh tỷ lệ nhiễm E coli thức ăn số động vật non 36 Biểu đồ So sánh tỷ lệ nhiễm Samonella spp thức ăn số động vật non 37 Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu TÓM LƯỢC Escherichia coli (E coli) Salmonella spp hai loài vi khuẩn gây bệnh quan trọng ảnh hưởng đến suất chất lượng cho ngành chăn nuôi nước ta Trong thời gian từ tháng 3/2007 đến tháng 6/2007, phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên, thu thập 107 mẫu thức ăn gia súc loại cửa hàng, đại lý thức ăn gia súc Thành Phố Cần Thơ sau tiến hành nuôi cấy phân lập vi khuẩn đếm số lượng khuẩn lạc E coli Trong 107 mẫu thức ăn gia súc có 20 mẫu nhiễm E coli chiếm tỷ lệ 18,69% mẫu nhiễm Salmonella chiếm tỷ lệ 3,74% Tỷ lệ nhiễm E coli bột cá 37,5% (3/8); thức ăn hỗn hợp 15,19% (12/79) thức ăn đậm đặc 25% (5/20) Tỷ lệ nhiễm Salmonella bột cá 12,5% (1/8); thức ăn hỗn hợp 3,8% (3/79) thức ăn đậm đặc 5% (1/20) Kết đếm số khuẩn lạc E coli thấy số lượng vi khuẩn E coli khoảng 1,9 x 102 – x 102 vi khuẩn / 1gram mẫu thức ăn gia súc Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu - Ống nghiệm 7, Môi trường SCA trước sau cấy vi khuẩn E coli, dùng để kiểm tra tính sử dụng citrate Ngun tắc: mơi trường citrate có chứa sodium citrate, vi khuẩn sử dụng carbon từ muối citrate biến sodium citrate thành chất làm kiềm hóa mơi trường với diện chất thị màu bromothymol blue, môi trường đổi màu từ màu xanh (pH = 6,9) sang màu xanh dương (pH = 7,6) Đọc kết quả: môi trường giữ nguyên màu ban đầu khơng có vi khuẩn mọc → IC (-) * Đối với vi khuẩn Salmonella spp Đặc tính sinh hóa vi khuẩn Salmonella kiểm tra môi trường: TSI, VP, peptone, LDC Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Glucose (+) H2S (+) Indole (-) VP (-) LDC (+) Hình Phản ứng sinh hóa định danh vi khuẩn Salmonella spp Ống nghiệm 1, 3, 5, 7: môi trường trước cấy vi khuẩn Ống nghiệm 2, 4, 6, 8: môi trường sau cấy vi khuẩn 37 - Ống nghiệm 1, Môi trường TSI trước sau cấy vi khuẩn Salmonella, môi trường thạch khảo sát tính chất sinh hóa (lên men glucose, lactose, sinh H2S, sinh gas) Đọc kết Thạch đứng đen, thạch nghiêng đỏ: H2S (+), glucose (+) Nồng độ acid thấp sinh glucose, phần thạch nghiêng bị oxy hóa nhanh chóng lactose khơng lên men thạch nghiêng trở lại tính kiềm (có màu đỏ) - Ống nghiệm 3, Môi trường peptone trước sau cấy vi khuẩn Salmonella, dùng để kiểm tra tính sinh indole Đọc kết quả: nhỏ vài giọt thuốc thử kovacs → vòng đỏ khơng xuất bề mặt mơi trường → indole (-) - Ống nghiệm 5, Môi trường MR – VP trước sau cấy vi khuẩn Salmonella, dùng để kiểm Trung tâm Học tra tính VP.Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Đọc kết quả: cho vài giọt thuốc thử VP1, sau phút nhỏ thêm vài giọt thuốc thử VP2 → môi trường không xuất màu đỏ → phản ứng VP (-) - Ống nghiệm 7, Môi trường LDC trước sau cấy vi khuẩn Salmonella, dùng để kiểm tra tính sử dụng lysine Nguyên tắc: mơi trường LDC có đường glucose,vi khuẩn đường ruột acid hố loại đường mơi trường trở thành màu vàng Nếu vi khuẩn đường ruột tiết men lysine decarboxylase men khử nhóm carboxyl lysine để tạo chất kiềm (cadaverine) mơi trường trở thành màu tím Chất thị màu môi trường bromocresol purple lysine decarboxylase L-lysine Cadaverine + CO2 Đọc kết quả: môi trường có màu tím → LDC (+) 38 3.2.7 Đếm khuẩn lạc E coli gram thức ăn gia súc NaCl 9‰ 9ml 10-1 ml ml ml 9ml 9ml 9ml 10-2 10-3 Trang đĩa 10-4 0,1 ml Môi trường EMB 37o C 24h Đếm khuẩnliệu lạc học tập nghiên cứu Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @số Tài Sơ đồ Qui trình pha lỗng đếm số khuẩn lạc • Lấy gram mẫu cho vào 9ml nước muối 9‰, lắc ta nồng độ pha lỗng 10 lần, sau lấy 1ml dung dịch từ ống nghiệm cho vào ống nghiệm có chứa 9ml nước muối sinh lý 9‰ ta nồng độ pha loãng 100 lần Lần luợt làm đến độ pha lỗng cần thiết • Lấy 0,1ml mẫu cho vào đĩa thạch (mơi trường EMB) • Dùng que gạt trang khắp mặt thạch Mỗi mẫu trang - nồng độ (10 , 10-2 , 10-3, 10-4), nồng độ đĩa thạch -1 • Đặt đĩa vào tủ ấm 37oC, sau 24h lấy đọc kết • Đếm tất khuẩn lạc điển hình (E coli có ánh kim loại) mọc đĩa 39 * Cơng thức tính số lượng vi khuẩn E coli nồng độ (theo Trần Linh Thước, 2003) N A= n1 v f1 + + ni v fi Trong A: số tế bào (đơn vị hình thành khuẩn lạc) vi khuẩn 1g mẫu N: tổng số khuẩn lạc đếm ni: số đĩa có số khuẩn lạc chọn độ pha lỗng v: thể tích dịch mẫu (ml) cấy vào đĩa fi: độ pha lỗng có số khuẩn lạc chọn đĩa đếm Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 40 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Kết tỷ lệ nhiễm E coli nhóm thức ăn gia súc Bảng Kết tỷ lệ nhiễm E coli nhóm thức ăn gia súc Nhóm Số mẫu Số mẫu Tỷ lệ thức ăn gia súc phân tích nhiễm (%) Bột cá 37,50 Thức ăn hỗn hợp 79 12 15,19 Thức ăn đậm đặc 20 25,00 Tổng 107 20 18,69 Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Ty le (%) 40 35 30 25 20 15 10 37,50 25,00 15,19 bot ca thuc an hon hop thuc an dam dac Biểu đồ So sánh tỷ lệ nhiễm E coli nhóm thức ăn gia súc Qua bảng ta thấy tỷ lệ nhiễm E coli thức ăn gia súc cao (18,69%), bột cá nhiễm cao với tỷ lệ 37,50% kế thức ăn đậm đặc 25,00% thức ăn hỗn hợp 15,19% Sự sai khác tỷ lệ nhiễm E coli nhóm mẫu thức ăn khơng có ý nghĩa thống kê Tỷ lệ nhiễm cao so với báo cáo Cục Nông Nghiệp, 2003 14,3% số mẫu bột cá nhiễm E coli, bột cá 41 chứa hàm lượng protein cao (50 – 65%) điều kiện tốt để vi khuẩn phát triển Bên cạnh bột cá dễ bị hút ẩm tạo mơi trường thuận lợi cho tồn vi khuẩn Tỷ lệ nhiễm E coli cao E coli lồi vi khuẩn ln diện đất, nước, khơng khí,…; mơi trường bên ngồi, chủng E coli độc tồn đến tháng ( Nguyễn Như Thanh, 1997) Ngoài ra, tay miệng người bán hàng phương tiện lan truyền vi khuẩn Ruồi vật trung gian truyền vi khuẩn nguy hiểm chúng thích phân mang vi khuẩn vào thức ăn gia súc từ chân chúng đậu xuống 4.2 Kết tỷ lệ nhiễm Salmonella spp nhóm thức ăn gia súc Bảng Kết tỷ lệ nhiễm Salmonella spp nhóm thức ăn gia súc Số mẫu Tỷ lệ Nhóm Số mẫu thức ăn gia súc phân tích nhiễm (%) Bột cá 12,50 Thức ăn hỗn hợp 79 3,80 Thức ăn đậm đặc 20 5,00 Tổng 107 3,74 Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Ty le (%) 14 12,50 12 10 3,80 5,00 bot ca thuc an hon hop thuc an dam dac Biểu đồ So sánh tỷ lệ nhiễm Salmonella spp nhóm thức ăn gia súc Qua bảng ta thấy tỷ lệ nhiễm Salmonella spp 3,74% sai khác tỷ lệ nhiễm nhóm thức ăn gia súc khơng có ý nghĩa thống kê Bột cá nhiễm Salmonella bột cá làm từ loại cá tạp cá đù, cá trích, cá nục, cá mối, dễ bị vấy nhiễm trình vận chuyển, bảo quản, phơi, dự trữ 42 Vi khuẩn có thức ăn gia súc điều kiện bảo quản dự trữ thức ăn hàng không tốt, lồi bò sát, trùng, gặm nhấm rơi vào thức ăn chạy ngang qua thức ăn làm lan truyền vi khuẩn sang thức ăn gia súc Đặc biệt chuột chuột lồi ăn tạp, vào nơi có thức ăn gia súc để ăn vơ tình mang vi trùng từ nơi sang nơi khác, theo Zoososes (1980) có 6,3% (16/254) chuột nhắt nhiễm Salmonella, theo Kaura Singh (1986) tỷ lệ nhiễm Salmonella chuột 0,7 – 13%, điều cho thấy chuột môi giới quan trọng việc truyền Salmonella spp vào thức ăn gia súc Ngồi ra, gián góp phần vai trò truyền vi khuẩn từ nơi sang nơi khác chúng sống nơi tối tăm, ẩm thấp, bẩn bò vào nơi chứa thức ăn gia súc nên trung gian truyền vi khuẩn., theo Zoososes (1980) tỷ lệ nhiễm Salmonella gián 1,11% (3/207) 4.3 Kết so sánh tỷ lệ nhiễm E coli thức ăn số động vật non Bảng Kết so sánh tỷ lệ nhiễm E coli thức ăn số động vật non Trung tâm Nhóm thức ăn a động ĐH vật non HọccủLiệu Cần Số mẫu phân tích Thơ @ Tài Số mẫu ễm liệunhihọc tập Tỷ lệ (%)nghiên Heo 0,00 Gà – vịt 24 4,17 Chó 25,00 Tổng 41 7,32 25,00 Ty le (% ) 25 20 15 10 4,17 0,00 heo ga-vit cho Biểu đồ So sánh tỷ lệ nhiễm E coli thức ăn số động vật non 43 cứu Qua bảng ta thấy tỷ lệ nhiễm E coli thức ăn số động vật non sai khác khơng có ý nghĩa thống kê Tỷ lệ nhiễm tương đối thấp vật non dễ bị mẫn cảm với vi khuẩn nên qui trình chế biến thức ăn đòi hỏi cao hơn, thức ăn qua giai đoạn sấy nên số lượng vi khuẩn giảm nhiều 4.4 Kết so sánh tỷ lệ nhiễm Salmonella spp thức ăn số động vật non Bảng Kết so sánh tỷ lệ nhiễm Salmonella spp thức ăn số động vật non Nhóm thức ăn Số mẫu Số mẫu Tỷ lệ động vật non phân tích nhiễm (%) Heo 11,11 Gà – vịt 24 4,17 Chó 0,00 Tổng 41 4,88 Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Ty le (%) 12 10 11,11 4,17 0,00 heo ga-vit cho Biểu đồ So sánh tỷ lệ nhiễm Samonella spp thức ăn số động vật non Kết phân tích thống kê bảng cho thấy tỷ lệ nhiễm Salmonella spp Trong thức ăn động vật non khơng có ý nghĩa Điều giải thích tương tự bảng 44 4.5 Kết đếm số lượng khuẩn lạc E coli theo nhóm thức ăn gia súc Bảng Kết đếm số lượng khuẩn lạc E coli theo nhóm thức ăn gia súc Nhóm Số mẫu Số khuẩn lạc trung bình thức ăn gia súc nhiễm E coli có 1g mẫu (cfu/1g) Trung Bột cá 1,47 x 103 Thức ăn hỗn hợp 12 8,00 x 102 Thức ăn đậm đặc 5,70 x 102 Qua bảng 7, số lượng khuẩn lạc khoảng 1,9 x 102 – x 102 cfu/g mẫu thức ăn gia súc trình sản xuất Mặc dù trình sản xuất thức ăn gia súc sấy, chế biến theo qui trình nghiêm ngặt, thức ăn gia súc có pha trộn kháng sinh nhằm kích thích tăng trưởng cho động vật nuôi Theo Peter Hughes John Heritage (2003), việc sử dụng kháng sinh thức ăn gia súc nhằm kích thích tăng trưởng giúp hạn chế bệnh cho động vật vi khuẩn Salmonella spp., Campylobacter, E coli Enterococci gây Chẳng hạn Mỹ, người ta trộn kháng sinh Bacitracin, Flavophospholipol, Pleuromutilins, arsenic vàotập thức ăn heo Tuy tâm Học LiệuQuinoxalines, ĐH Cần Virginiamycin Thơ @ Tàivàliệu học nghiên cứu nhiên có diện vi khuẩn vi khuẩn kháng thuốc sinh sản phát triển Theo Bùi Thị Tho (2003) vi khuẩn E coli có khả tăng sức kháng nhanh nhất, E coli dễ dàng thích ứng với Streptomycin, Oxytetracyline E coli có khả kháng chéo mà thuốc kháng chéo thuốc mà E coli chưa tiếp xúc trình sống; vi khuẩn E coli kháng kháng sinh Neomycin 15,38 – 20,63%, Sulphamid 23,08 – 33,33%, Penicilin 100% Hoặc trình vận chuyển làm vấy nhiễm vi sinh vật, bên cạnh việc bày bán lẻ thức ăn gia súc điều kiện để lan truyền vi khuẩn 45 CHƯƠNG KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua phân tích 107 mẫu thức ăn gia súc Thành Phố Cần Thơ, chúng tơi có số kết luận sau: Tỷ lệ nhiễm E coli 18,69% Tỷ lệ nhiễm E coli bột cá cao (37,50%) kế thức ăn đậm đặc 25,00% thức ăn hỗn hợp 15,19% Tỷ lệ nhiễm Salmonella spp 3,74% Tỷ lệ nhiễm Salmonella spp bột cá 12,50%, thức ăn đậm đặc 5% thức ăn hỗn hợp 3,80% Kết đếm số lượng E coli mẫu thức ăn gia súc bị nhiễm từ 1,9 x 10 – x 102 cfu/1g 5.2 Đề nghị Tiếp tục nghiên với sốThơ lượng@ mẫuTài nhiều học nhiều cứu Trung tâm Học Liệu ĐHcứuCần liệu tập địa vàđiểm nghiên 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thanh Bảo ctv., 2004 Vi khuẩn học Bộ môn vi sinh, Trường Đại Học Y – Dược TPHCM T139 – 159 Nguyễn Thanh Bảo, 2005 Thực tập vi sinh miễn dịch Bộ môn vi sinh, Trường Đại Học Y - Dược TPHCM T42 – 48 Nguyễn Thanh Bình, Trần Xuân Hạnh, Tô Thị Phấn, 2002 109 bệnh gia cầm cách phòng trị NXB Nơng Nghiệp Hà Nội Nguyễn Thị Chính, Trương Thị Hòa, 2005 Vi sinh vật y học NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội T 141 – 165 Cowan S.T., 1965 Manual for the identification of medical bacteria D’Aoust, J.Y., 1989 Foodborne bacterial pathogens Trần Quang Diên, 2000 Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật Thú Y, tập VII, số – 2000 Lê Đình Hùng, 1997 Đại cương phương pháp kiểm tra vi sinh thực phẩm Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng Thành Phố Hồ Chí Minh Học F.M.Jay, 2000 Modern Microbiology Trung tâm Liệu ĐH CầnFood Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 10 Lê Hồng Mận, Bùi Đức Lũng, 2002 Thức ăn dinh dưỡng lợn NXB Nông Nghiệp Hà Nội 11 Lương Đức Phẩm, 2002 Vi sinh vật học an toàn vệ sinh thực phẩm NXB Nông Nghiệp Hà Nội 12 Phan Thanh Phượng, Trần Thị Hạnh, Phạm Công Hoạt, 2002 Bốn bệnh đỏ lợn biện pháp phòng trị 13 Trần Thị Phận, 1997 Vi sinh vật thú y Bài giảng vi sinh vật Thú y (giáo trình khơng xuất bản), Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại Học Cần Thơ 14 Nguyễn Vĩnh Phước, 1977 Vi sinh vật học thú y, tập II NXB Đại Học Trung Học chuyên nghiệp T110 – 143 15 Hoàng Thị Phi Phượng, Trần Thị Hạnh, 2005 Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật Thú Y, tập XII, số – 2005, T41 – 46 16 Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hương, 1997 Vi sinh vật học thú y NXB Nông Nghiệp Hà Nội 17 Lê Văn Thịnh Vệ sinh thịt NXB Nông Nghiệp Hà Nội 47 18 Bùi Thị Tho, 2003 Thuốc kháng sinh nguyên tắc sử dụng kháng sinh chăn nuôi NXB Hà Nội 19 Thức ăn chăn nuôi chế biến thức ăn gia súc, 2002 Hội chăn Nuôi Việt Nam NXB Nông Nghiệp Hà Nội 20 Trần Linh Thước, 2003 Phương pháp phân tích vi sinh vật nước, thực phẩm mỹ phẩm NXB Giáo Dục 21 Tiêu chuẩn, qui trình ngành Thú y, 2006, tập I Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn, Cục Thú y NXB Nông Nghiệp Hà Nội 22 Hồ Phan Quốc Tuấn, 2006 Luận văn tốt nghiệp Tình trạng nhiễm vi khuẩn Salmonella spp Escherichia coli thịt mơi trường sở giết mổ trâu bò thuộc Thành Phố Cần Thơ Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PHỤ CHƯƠNG Kết xử lý số liệu So sanh ty le nhiem E coli tren cac nhom thuc an gia suc Chi-Square Test: bot ca, hon hop Expected counts are printed below observed counts bot ca Total nhiem 15 48 hon hop 12 1.38 13.62 khong nhiem 6.62 67 65.38 72 Total nhiem Total 79 87 bot ca Chi-Sq = 1.904 + 0.193 + 0.397 + 0.040 = 2.534 DF = 1, P-Value = 0.111 cells with expected counts less than 5.0 Chi-Square Test: bot ca, dam dac Expected counts are printed below observed counts dam dac 2.29 5.71 khong nhiem 5.71 15 14.29 20 Total 20 28 Chi-Sq = 0.223 + 0.089 + 0.089 + 0.036 = 0.438 DF = 1, P-Value = 0.508 cells with expected counts less than 5.0 Chi-Square Test: hon hop, dam dac Expected counts are printed below observed counts hon hop dam dac Total nhiem 12 17 13.57 3.43 khong nhiemLiệu 67 ĐH Cần 15 Thơ 82 Trung tâm Học @ Tài liệu học tập nghiên cứu 65.43 Total 79 16.57 20 99 Chi-Sq = 0.181 + 0.714 + 0.037 + 0.148 = 1.080 DF = 1, P-Value = 0.299 cells with expected counts less than 5.0 So sanh ty le nhiem Salmonella spp tren cac nhom thuc an gia suc So sanh ty le nhiem Salmonella spp tren bot ca va thuc an hon hop m=2 n=2 Trị số Chi Bình Phương 0.059 Độ Tự P (Ho) = 0.806 NS So sanh ty le nhiem Salmonella spp tren bot ca va thuc an dam dac m=2 n=2 Trị số Chi Bình Phương 0.023 Độ Tự P (Ho) = 0.879 NS So sanh ty le nhiem Salmonella tren thuc an hon hop va thuc an dam dac m=2 n=2 Trị số Chi Bình Phương 0.150 Độ Tự P (Ho) = 0.698 NS So sanh ty le nhiem E coli tren cac nhom thuc an gia suc So sanh ty le nhiem E coli tren thuc an heo va ga - vit m=2 n=2 Trị số Chi Bình Phương 0.269 Độ Tự P (Ho) = 0.603 NS Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu So sanh ty le nhiem E coli tren thuc an cho va ga - vit m=2 n=2 Trị số Chi Bình Phương 1.149 Độ Tự P (Ho) = 0.283 NS So sanh ty le nhiem E coli tren thuc an cho va heo m=2 n=2 Trị số Chi Bình Phương 0.812 Độ Tự P (Ho) = 0.367 NS So sanh ty le nhiem Salmonella spp tren cac thuc an cua mot so dong vat non So sanh ty le nhiem Salmonella tren thuc an cho va heo m=2 n=2 Trị số Chi Bình Phương 0.029 Độ Tự P (Ho) = 0.863 NS 43 So sanh ty le nhiem Salmonella tren thuc an ga - vit va heo m=2 n=2 Trị số Chi Bình Phương 0.029 Độ Tự P (Ho) = 0.863 NS So sanh ty le nhiem Salmonella tren thuc an ga - vit va cho m=2 n=2 Trị số Chi Bình Phương 0.344 Độ Tự P (Ho) = 0.557 NS Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 44 ... Học Cần Thơ, tiến hành thực đề tài: Tình hình nhiễm vi khuẩn Escherichia coli Salmonella spp thức ăn gia súc Thành Phố Cần Thơ Mục tiêu đề tài nhằm: Xác định tình hình nhiễm vi khuẩn E coli. .. Vì thế, chất lượng thức ăn gia súc công thức ăn thức ăn gia súc người chăn nuôi ý đến Tuy nhiên, thức ăn diện loại nấm mốc có tồn vi khuẩn, phần thức ăn chứa thành phần thức ăn có nguồn gốc động... HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHỊÊP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y NGUYỄN THÚY NGA TÌNH HÌNH NHIỄM VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI VÀ SALMONELLA SPP TRÊN THỨC ĂN GIA SÚC Trung tâm Học Liệu ĐHTẠI Cần Thơ @PHỐ
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH NHIỄM VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI và SALMONELLASPP TRÊN THỨC ăn GIA súc tại THÀNH PHỐ cần THƠ , TÌNH HÌNH NHIỄM VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI và SALMONELLASPP TRÊN THỨC ăn GIA súc tại THÀNH PHỐ cần THƠ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay