XÂY DỰNG mẫu BỆNH án và THEO dõi DIỄN BIẾN một số CA BỆNH PHỨC tạp TRÊN CHÓ tại BỆNH xá THÚ y TRƯỜNG đại học cần THƠ

52 40 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG HUỲNH PHƯỚC GIÀU XÂY DỰNG MẪU BỆNH ÁN VÀ THEO DÕI DIỄN BIẾN MỘT SỐ CA BỆNH PHỨC TẠP TRÊN CHÓ TẠI BỆNH XÁ THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Luận văn tốt nghiệp Ngành: THÚ Y CầnCần Thơ,Thơ, Tháng2009 05/ 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: THÚ Y Tên đề tài: XÂY DỰNG MẪU BỆNH ÁN VÀ THEO DÕI DIỄN BIẾN MỘT SỐ CA BỆNH PHỨC TẠP TRÊN CHÓ TẠI BỆNH XÁ THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS Nguyễn Văn Biện Huỳnh Phước Giàu MSSV: 3042872 Lớp: CN0467A2 CầnCần Thơ,Thơ, Tháng2009 05/ 2009 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y Đề tài: Xây dựng mẫu bệnh án theo dõi diễn biến số ca bệnh phức tạp chó Bệnh Xá Thú Y Trường Đại Học Cần Thơ; sinh viên: Huỳnh Phước Giàu, thực Bệnh Xá Thú Y Trường Đại Học Cần Thơ từ ngày 04/02/2009 đến ngày 07/04/2009 Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 2009 Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 2009 Duyệt Bộ môn Duyệt Giáo viên hướng dẫn Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 2009 Duyệt Khoa Nông Nghiệp & SHƯD ii LỜI CẢM TẠ ….… Tơi xin tỏ lòng biết ơn vơ hạn đến cha mẹ gia đình, người thân yêu hết lòng dạy dỗ lo lắng cho ăn học nên người Tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Văn Biện tận tình dạy, hướng dẫn, đóng góp nhiều ý kiến q báu tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cám ơn đóng góp q báu, hướng dẫn nhiệt tình Thầy Nguyễn Dương Bảo, Anh Chị làm việc Bệnh Xá Thú Y dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập Bệnh Xá Xin chân thành cảm ơn q Thầy Cơ Bộ Mơn Thú Y & Chăn Nuôi Thú Y, Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng hết lòng dạy bảo tơi năm năm học trường Xin cám ơn bạn lớp Thú Y khóa 30, người chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, giúp đỡ động viên tơi suốt q trình học thực đề tài Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm 2009 HUỲNH PHƯỚC GIÀU iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Trang duyệt ii Lời cảm tạ iii Mục lục iv Danh sách bảng vii Danh sách hình vii Tóm lược viii Chương I: ĐẶT VẤN ĐỀ Chương II: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Đặc điểm sinh lí chó 2.1.1 Một số số sinh lí chó 2.1.2 Một số tiêu sinh trưởng phát triển 2.1.3 Một số đặc điểm sinh lí sinh sản 2.1.4 Một số tiêu sinh lí máu 2.2 Một số phương pháp chẩn đoán 2.2.1 Đăng kí hỏi bệnh 2.2.2 Chẩn đoán lâm sàng 2.2.3 Chẩn đốn phòng thí nghiệm 2.2.4 Các chẩn đoán đặc biệt 2.3 Một số bệnh chó 2.3.1 Bệnh Carê 2.3.2 Bệnh Parvovirus 2.3.3 Bệnh viêm gan truyền nhiễm chó 2.3.4 Viêm ruột iv 2.3.5 Viêm phổi 2.3.6 Bệnh gan 2.3.7 Viêm dày ruột 10 2.3.8 Xơ gan 12 2.3.9 Suy thận 14 Chương III: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 19 3.1 Phương tiện 19 3.1.1 Thời gian, địa điểm 19 3.1.2 Phương tiện đối tượng thí nghiệm 19 3.2 Nội dung 19 3.3 Phương pháp thí nghiệm 19 3.3.1 Xây dựng mẫu bệnh án theo dõi bệnh 19 3.3.2 Chọn mẫu bệnh theo dõi 19 3.3.3 Lập bệnh án 20 3.4 Chỉ tiêu theo dõi 21 Chương IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Mẫu bệnh án đề nghị 22 4.1.1 Yêu cầu 22 4.1.2 Mẫu bệnh án đề nghị 22 4.2 Các trường hợp chọn làm bệnh án 24 4.3 Kết trường hợp chẩn đoán cận lâm sàng 25 4.4 Hiệu chẩn đoán chẩn đoán cận lâm sàng 25 4.5 Hiệu điều trị 26 4.6 Mẫu bệnh án có ghi nhận kết theo dõi 26 Chương V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 37 5.1 Kết luận 37 5.2 Đề nghị 37 v TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 PHỤ LỤC 39 vi DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 4.1: Bảng tỉ lệ trường hợp chọn làm bệnh án 24 Bảng 4.2: Hiệu chẩn đoán chẩn đoán cận lâm sàng 25 Bảng 4.3: Kết điều trị 26 Bảng 4.4: Kết số ngày điều trị 26 DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 1: Trước truyền máu 32 Hình 2: Sau truyền máu 32 Hình 3: Sạn đường niệu 36 Hình 4: Vết mổ khơ 36 vii TÓM LƯỢC  Một khâu mà sở thú y quan tâm ghi chép kỹ lưỡng ca bệnh Theo dõi quản lý bệnh tốt yếu tố góp phần đem lại hiệu điều trị cao Để thực công việc này, lập bệnh án theo dõi cần thiết Đề tài sử dụng bệnh án số xét nghiệm 30 chó có bệnh phức tạp Trong đó, bệnh án sưu tầm từ bệnh án cũ bệnh xá thú y ca phức tạp chọn từ ca bệnh đem đến điều trị vài ngày chưa giảm, ca bệnh cần xét nghiệm cận lâm sàng ca bệnh vào bệnh xá tình trạng nguy cấp điều trị kéo dài Thông qua bệnh án ta ghi nhận thông tin bệnh súc, kết cận lâm sàng, triệu chứng bệnh, thuốc điều trị, liều, hiệu điều trị Kết thu sau: Một mẫu bệnh án theo dõi bệnh số ca chọn làm bệnh án 30 Trong đó, bệnh phức tạp tập trung chủ yếu hệ tiêu hóa (8 ca), hệ tiết niệu - sinh dục (10 ca) Số ca tiến hành chẩn đoán cận lâm sàng 22 Trong đó, bệnh hệ tiêu hóa (8 ca) cần đến 11 chẩn đoán cận lâm sàng, hệ tiết niệu - sinh dục (10 ca) cần đến 15 chẩn đoán cận lâm sàng,… Nhìn chung, bệnh phức tạp thường có thời gian điều trị kéo dài trung bình ngày viii Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y Huỳnh Phước Giàu CHƯƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ Cùng với phát triển kinh tế, đời sống người dân ngày nâng cao, nhu cầu ni thú cưng ngày tăng Trong đó, chó ưa chuộng Ngày nay, người ta ni chó khơng nhằm mục đích để giữ nhà, mà hướng tới nhiều mục đích khác như: làm cảnh, làm bạn… Gần đây, tình hình bệnh tật chó mối quan tâm cho người nuôi, cho ngành thú y cho xã hội nói chung Khi tìm hiểu sâu bệnh chó, người ta nhận thấy có nhiều loại bệnh cách điều trị đa dạng Bệnh diễn biến phức tạp trình theo dõi điều trị kéo dài, khó kiểm sốt biến đổi, xét nghiệm liên quan đơi phải ghi chép đầy đủ, hợp lý Vì lẽ mà việc thành lập bệnh án để theo dõi điều trị cho gia súc cần thiết cho Bệnh Xá Thú Y Qua bệnh án ta ghi nhận đầy đủ trình diễn biến bệnh, theo dõi sát tình trạng sức khỏe vật thuận tiện cho việc lưu trữ hồ sơ bệnh để lần điều trị vật dễ dàng mang vào bệnh xá Xuất phát từ nhu cầu tiến hành nghiên cứu đề tài “ Xây dựng mẫu bệnh án theo dõi diễn biến số ca bệnh phức tạp chó Bệnh Xá Thú Y Trường Đại Học Cần Thơ” Mục tiêu đề tài: Quản lý bệnh tốt Ghi nhận đầy đủ diễn biến phức tạp bệnh, tình hình sức khỏe vật hiệu đợt điều trị Ghi nhận đầy đủ kết cận lâm sàng: siêu âm, X – quang, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y Huỳnh Phước Giàu CHẨN ĐOÁN KHI VÀO BỆNH XÁ ĐIỀU TRỊ Bệnh chính: … viêm gan, suy thận ……………………………………………………… Bệnh kèm theo (nếu có): … suy nhược …………………………………………………… TIÊN LƯỢNG: Tốt , Xấu , Nghi ngờ  HƯỚNG ĐIỀU TRỊ VÀ CHẾ ĐỘ TIẾP THEO … Điều trị gan, thận bồi dưỡng ……………………………………………………… IV TÌNH TRẠNG RA VIỆN Kết điều trị: Khỏi , Khá , Nặng , Tử vong , Không thay đổi  Tình trạng tử vong: Bệnh , Tai biến điều trị , Khác  Ngày 23 tháng 03 năm 2009 BS làm bệnh án BẢNG THEO DÕI HÀNG NGÀY Biểu bệnh lý, triệu Ngày chứng 23/03/2009 - Bỏ ăn ngày ( ăn ), ói - Thể trạng yếu - Viêm đục giác mạc - Niêm mạc nhợt nhạt 24/03/2009 - Ĩi sau uống thuốc, khơng ăn, thể trạng yếu - Viêm gan, suy thận 25/03/2009 * Sáng: - Ĩi sau ăn khoảng hai giờ, khơng thấy uống nước - Thể trạng yếu * Chiều: - Khơng thấy ói - Niêm mạc tái Thuốc sử dụng Nhiệt độ Tên Liều Lactated 50 ml 37,60C Glucose 5% 50 ml Digoxin 0,25 mg ¼ viên Lactated Glucose 5% NaHCO3 1,4% Baytril 2,5% Sodiazot Dexamethasone 2mg 50 ml 38,10C 50 ml 50 ml 0,9 ml ml 0,2 ml Lactated Glucose 5% NaHCO3 1,4% Baytril 2,5% Sodiazot Dexamethasone 2mg Primperan 5mg 50 ml 37,40C 50 ml 50 ml 0,9 ml ml 0,2 ml 0,6 ml Lactated Glucose 5% NaHCO3 1,4% Sodiazot Vitamine C 10mg Nutriplus 20 ml 37,80C 30 ml 20 ml ml ml gram 29 Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y 26/03/2009 * Sáng: - Khơng thấy ói, bơm nước uống  khơng ói - Thể trạng hơn, niêm mạc tái nhợt * Chiều: - Khơng ói - Buồn, thể trạng yếu, niêm mạc tái nhợt 27/03/2009 * Sáng: - Ói hai lần sau ăn yaua, khơng ăn - Thấy tỉnh * Chiều: - Ĩi lần - Thể trạng yếu Huỳnh Phước Giàu Lactated Glucose 5% NaHCO3 1,4% Baytril 2,5% Sodiazot Dexamethasone 2mg Nutriplus 50 ml 38,20C 50 ml 50 ml 0,9 ml ml 0,2 ml gram NaCl 90/00 Glucose 5% NaHCO3 1,4% Sodiazot Nutriplus 50 ml 38,50C 50 ml 20 ml ml gram Lactated Glucose 5% NaHCO3 1,4% Baytril 2,5% Sodiazot Metronidazol 250mg 50 ml 38,10C 50 ml 30 ml 0,9 ml ml ½ viên Lactated Glucose 5% Ketopen 10% 50 ml 38,30C 50 ml 0,1 ml 28/03/2009 - Khơng ói, uống nước - Thể trạng NaCl 90/00 Baytril 2,5% Metronidazol 250mg Sodiazot Máu Fercobsang 50 ml 38,40C 0,9 ml ½ viên ml x 40 ml 0,2 ml 29/03/2009 - Tỉnh táo hơn, thể trạng - Uống nước, tiểu NaCl 90/00 Baytril 2,5% Metronidazol 250mg Sodiazot Vitamine C 10mg 50 ml 38,50C 0,9 ml ½ viên ml x 2 ml 30/03/2009 - Tỉnh hơn,niêm mạc nhợt nhạt NaCl 90/00 Glucose 5% NaHCO3 1,4% Baytril 2,5% Metronidazol 250mg Sodiazot Gelodime Máu 50 ml 38,80C 50 ml 20 ml 0,9 ml ½ viên 2,5 ml x viên 70 ml 30 Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y Huỳnh Phước Giàu 31/03/2009 - Uống được, khơng ói - Thể trạng - Vận động khá, sủa Lactated Glucose 5% NaHCO3 1,4% Baytril 2,5% Sodiazot Gelodime 50 ml 38,70C 100 ml 20 ml 0,9 ml 2,5 ml x viên 01/04/2009 - Uống nhiều, ăn thịt, khơng ói - Thể trạng khá, vận động tốt NaCl 90/00 Glucose 5% NaHCO3 1,4% Baytril 2,5% Sodiazot Hematopan 50 ml 38,70C 100 ml ½ viên 0,9 ml 2,5 ml x 0,6 ml 02/04/2009 - Uống nhiều, ăn thịt, khơng ói - Thể trạng khá, lười vận động Glucose 5% NaHCO3 1,4% Baytril 2,5% Sodiazot Hematopan 50 ml 38,50C ½ viên 0,9 ml ml x 0,6 ml 03/04/2009 - Ăn - Thể trạng tốt - Vận động tốt Glucose 5% NaHCO3 1,4% Sodiazot Hematopan Vitamine C 10mg 50 ml 38,70C ½ viên ml 0,6 ml ml 04/04/2009 - Ăn - Thể trạng vui Glucose 5% NaHCO3 1,4% Sodiazot Beco - Anin Vitamine C 10mg 50 ml 38,70C ½ viên ml 0,6 ml ml 05/04/2009 - Ăn - Thể trạng tốt - Lười vận động, niêm mạc hồng hào Glucose 5% Sodiazot Beco - Anin Fercobsang Cinfax 31 50 ml 38,80C ml x 0,4 ml 0,5 ml x chai Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y Huỳnh Phước Giàu Hình 1: Trước truyền máu Hình 2: Sau truyền máu 32 Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y Huỳnh Phước Giàu TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BỆNH XÁ THÚ Y ĐT: 0710.3730362 BỆNH ÁN I HÀNH CHÁNH Họ tên chủ: Cô Phấn …… Địa chỉ: … 162 Phạm Ngũ Lão … ĐT: Tên gia súc: Tuyết Giới tính: đực Giống: Nhật Tuổi: 1,5 năm Màu sắc: trắng Trọng lượng: 10 kg Nhiệt độ: 38,20C Tiêm ngừa: …… ( - ) …… Sổ giun: ……… II QUẢN LÝ BỆNH Bắt đầu điều trị: ngày 12 tháng 03 năm 2009 Kết thúc điều trị: ngày 07 tháng 04 năm 2009 III NHẬP VIỆN HỎI BỆNH Bệnh tình (đã trị đâu? Thuốc điều trị?) … Đã điều trị bác sĩ cạnh nhà … … ( nhân y) Dùng thuốc xổ tiểu …… ………… ……………………………………………………………………………………………… Tiền sử bệnh (những bệnh mắc) ………………….……………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Những vật ni gia đình: ………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… KHÁM BỆNH Khám lâm sàng: Toàn thân  Thể trạng: yếu  Niêm mạc: tái  Lơng da: bình thường  Hạch ngoại biên: Các quan  Hô hấp âm bệnh lý:  Cơ – xương – khớp:  Tim mạch âm bệnh lý:  Tai – mũi – họng:  Tiêu hóa: ăn xương  ói xương, uống bình thường  Tiết niệu – sinh dục: bụng căng, nước tiểu có máu  Thần kinh:  Răng – hàm – mặt:  Mắt: Cận lâm sàng: Siêu âm X - quang Xét nghiệm khác Nước tiểu: Màu đỏ Mùi thuốc Hồng cầu 4+ Bạch cầu 3+ Calcioxalate 3+ Sạn đường niệu 33 Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y Huỳnh Phước Giàu CHẨN ĐOÁN KHI VÀO BỆNH XÁ ĐIỀU TRỊ Bệnh chính: … Sạn đường niệu viêm bàng quang …………………………………… Bệnh kèm theo (nếu có): … ………………………………………… TIÊN LƯỢNG: Tốt , Xấu , Nghi ngờ  HƯỚNG ĐIỀU TRỊ VÀ CHẾ ĐỘ TIẾP THEO … Thông tiểu điều trị viêm bàng quang trước sau mổ lấy sạn ………………… IV TÌNH TRẠNG RA VIỆN Kết điều trị: Khỏi , Khá , Nặng , Tử vong , Không thay đổi  Tình trạng tử vong: Bệnh , Tai biến điều trị , Khác  Ngày 12 tháng 03 năm 2009 BS làm bệnh án BẢNG THEO DÕI HÀNG NGÀY Biểu bệnh lý, triệu Ngày chứng 12/03/2009 - Ăn xương  ói - Uống bình thường - Bụng căng, nước tiểu có máu - Thơng tiểu 13/03/2009 Thuốc sử dụng Nhiệt độ Tên Liều Shotapen ml 38,2 0C Midazol viên Nutriplus gram Midazol Nutriplus viên 380C gram 50 ml 38,3 0C 50 ml ml viên gram 14/03/2009 - Thể trạng yếu - Sạn niệu đạo - Thông tiểu Lactated Glucose 5% Shotapen Midazol Nutriplus 15/03/2009 - Thể trạng yếu - Thông tiểu Midazol Clavamox 62,5mg 16/03/2009 Midazol Nutriplus Augmentine viên 38,2 0C viên viên x gram ¼ viên x 38,0C 19/03/2009 - Khơng ăn, thể trạng yếu - Sạn bàng quang đường niệu NaCl 90/00 Shotapen Đạm 100 ml 38,2 0C ml 20 ml 20/03/2009 - Thể trạng - Ăn NaCl 90/00 Shotapen Đạm 100 ml 38,4 0C ml 20 ml 34 Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y Huỳnh Phước Giàu 30/03/2009 - Sạn niệu  mổ - Bỏ ăn nhiều ngày - Không tiểu Atropin 0,5mg Combistress Vitamine C 10mg NaCl 90/00 Shotapen Hematopan Nutriplus 0.5 ml 37,8 0C 0.42 ml 2.5 ml 1500 ml ml ml gram 31/03/2009 - Vết thương tốt Nutriplus Vitamine C Glucose 5% Đạm Clavamox 62,5mg gram x2 38,4 0C ml 50 ml 250 ml viên 01/04/2009 - Uống sữa - Nước tiểu thông, màu trắng NaCl 90/00 Glucose 5% Vitamine C 10mg Clavamox 62,5mg Nutriplus 50 ml 38,5 0C 50 ml ml viên gram 02/04/2009 - Uống sữa, ăn gan heo, chút cá - Không ói - Nước tiểu thông Vitamine C 10mg Clavamox 62,5mg Shotapen Midasol Nutriplus ml 38,5 0C viên ml viên gram 07/04/2009 - Cắt - Ăn bình thường - Vết thương khơ Shotapen Clavamox 62,5mg Vitamine C 10mg ml 38,7 0C 1viênx2x3 ml 35 Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y Huỳnh Phước Giàu Hình 3: Sạn đường niệu Hình 4: Vết mổ khô 36 Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y Huỳnh Phước Giàu CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận: Xây dựng bệnh án cần thiết để tiện việc theo dõi ca bệnh phức tạp Bệnh phức tạp phổ biến hệ tiêu hóa hệ tiết niệu – sinh dục Xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết cho ca bệnh phức tạp Những ca bệnh phức tạp thường khó theo dõi khơng có bệnh án Bệnh án thuận tiện cho việc lưu trữ hồ sơ bệnh Hiệu điều trị phụ thuộc vào bệnh, độ tuổi vật, thú điều trị sớm hay muộn đặc biệt việc chăm sóc thú suốt q trình điều trị 5.2 Đề nghị: Nên thiết kế mẫu bệnh án theo dõi bệnh computer phần mềm chuyên dụng Thay toa thuốc bệnh án ghi chép tay 37 Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y Huỳnh Phước Giàu TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Lanh, 2002 Sinh lý bệnh học, Trường ĐH Y Hà Nội NXB Y học, pp 412 – 417 Nguyễn Văn Biện, 2001 Bệnh chó mèo NXB Trẻ Trần Thị Minh Châu, 2002 Bài giảng chẩn đoán lâm sàng KNN – ĐHCT Hồ Văn Nam, 1982 Giáo trình chẩn đốn bệnh khơng lây gia súc NXB Nơng Nghiệp Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Dào Nguyên, Phạm Ngọc Thạch, 1997 Bệnh nội khoa gia súc NXB Nông Nghiệp HN, pp 200 – 204, 234 – 236 Nguyễn Dương Bảo, 2005 Bài giảng nội khoa gia súc KNN&SHƯD – ĐHCT Nguyễn Văn Nghĩa, 1999 Luận văn TN Khoa Chăn Nuôi Thú Y – Trường ĐH Nông Lâm TP HCM Lê Văn Lợi, 2006 Báo cáo thực tập TN Thư viện KNN&SHƯD – ĐHCT Bs Nguyễn Thế Khanh, Phạm Tử Dương, 1999 Hóa Nghiệm NXB Y Học 10 Phạm Ngọc Thạch, 2006 Những bí chẩn đốn bệnh cho Chó NXB Nơng Nghiệp 38 Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y Huỳnh Phước Giàu PHỤ LỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BỆNH XÁ THÚ Y ĐT:730362 BỆNH ÁN HÀNH CHÁNH Họ tên chủ: ………………………… Địa chỉ: ……………… ………… ĐT: ………… Tên gia súc: …………… Giới tính: …… Giống: ……… Tuổi: … … Màu sắc: ……… Trọng lượng: …… Nhiệt độ: ……… Tiêm ngừa: ……………… Sổ giun: ……………… QUẢN LÝ BỆNH Bắt đầu điều trị: Kết thúc điều trị: ngày ……… tháng ……… năm 200… ngày ……… tháng ……… năm 200… CHẨN ĐOÁN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… TÌNH TRẠNG RA VIỆN Kết điều trị: Khỏi , Khá , Nặng , Tử vong , Không thay đổi  Tình trạng tử vong do: Bệnh , Tai biến điều trị , Khác  Ngày …… tháng …… năm 2009 BS ĐIỀU TRỊ NHẬP VIỆN LÝ DO NHẬP VIỆN HỎI BỆNH Bệnh tình ( trị đâu? Thuốc điều trị? ): Tiền sử bệnh ( bệnh mắc): Những vật nuôi gia đình: KHÁM BỆNH Tồn thân  Hình thể:  Lông da:  Niêm mạc:  Hạch ngoại biên: 39 Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y Huỳnh Phước Giàu Các quan  Hô hấp bệnh âm lý:  Cơ – xương – khớp:  Tim mạch âm bệnh lý:  Tai – mũi – họng:  Tiêu hóa:  Răng – hàm – mặt:  Tiết niệu – sinh dục:  Mắt:  Thần kinh: Cận lâm sàng Xét nghiệm thường qui: Siêu âm: X – quang: CHẨN ĐOÁN KHI VÀO BỆNH XÁ ĐIỀU TRỊ Bệnh chính: Bệnh kèm theo (nếu có): TIÊN LƯỢNG: Tốt , Xấu , Nghi ngờ  VI HƯỚNG ĐIỀU TRỊ VÀ CHẾ ĐỘ TIẾP THEO Ngày …… tháng …… năm 2009 BS làm bệnh án BẢNG THEO DÕI HÀNG NGÀY Ngày Biểu bệnh lý, triệu chứng Thuốc sử dụng Tên Liều 40 Nhiệt độ Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BỆNH XÁ THÚ Y ĐT:730362 Huỳnh Phước Giàu BỆNH ÁN I HÀNH CHÁNH Họ tên chủ: …………………… Địa chỉ: ……………… ……… ĐT: ………… Tên gia súc: ……… Giới tính: …… Giống: ……… Tuổi: … Màu sắc: ……… Trọng lượng: …… Nhiệt độ: ……… II QUẢN LÝ BỆNH Vào viện: ngày …… tháng …… năm 200… Ra viện: ngày …… tháng …… năm 200… III CHẨN ĐỐN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… IV TÌNH TRẠNG RA VIỆN Kết điều trị: Khỏi , Khá , Nặng , Tử vong , Khơng thay đổi  Tình trạng tử vong do: Bệnh , Tai biến điều trị , Khác  Nguyên nhân tử vong Khám tử thi Ngày …… tháng …… năm 2007 BS ĐIỀU TRỊ NHẬP VIỆN I II LÝ DO VÀO VIỆN HỎI BỆNH Qua trình bệnh lý ( khởi phát chẩn đoán, điều trị nơi khác) Tiền sử bệnh ( bệnh mắc, phát triển thể lực, phương pháp điều trị, ăn uống, sinh hoạt,…) Đặc điểm liên quan bệnh Những vật ni gia đình mắc 41 Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y KHÁM BỆNH Tồn thân  Hình thể:  Lông da:  Ý thức: Ngoại khoa Các quan Tuần hồn: Vị trí mõm tim: Những âm bệnh lý: Huỳnh Phước Giàu III  Niêm mạc:  Hạch ngoại biên: Tiết niệu: Thận: Bàng quang: Ống dẫn: Hô hấp: Thần kinh: Lồng ngực: Cơ-xương-khớp: Những âm ran bệnh lý: Tai-mũi-họng: Tiêu hóa: Răng hàm mặt: Răng: Mắt: Miệng: Gan: Ruột: Dạ dày: Cận lâm sàng - Xét nghiệm thường qui: - Siêu âm: - X-quang: IV CHẨN ĐOÁN KHI VÀO BỆNH XÁ ĐIỀU TRỊ - Bệnh chính: - Bệnh kèm theo ( có): - Phân biệt: V TIÊN LƯỢNG Vừa , Nặng , Quá nặng  VI HƯỚNG ĐIỀU TRỊ: Ngày …… tháng …… năm 2007 BS làm bệnh án TỔNG KẾT BỆNH ÁN Bệnh lý diễn biến lâm sàng Kết xét nghiệm cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán: Phương pháp điều trị * Phẫu thuật Ngày Pp phẫu thuật/ vô cảm Bs phẫu thuật Ghi chú: pp: phương pháp, Bs: bác sĩ Tình trạng viện Hướng điều trị chế độ 42 Bs gây mê Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y Huỳnh Phước Giàu BẢNG THEO DÕI HÀNG NGÀY Ngày Thuốc sử dụng Biểu bệnh lý Tên 43 Liều Thể trạng Nhiệt độ ... cứu đề tài “ X y dựng mẫu bệnh án theo dõi diễn biến số ca bệnh phức tạp chó Bệnh Xá Thú Y Trường Đại Học Cần Thơ Mục tiêu đề tài: Quản lý bệnh tốt Ghi nhận đ y đủ diễn biến phức tạp bệnh, tình... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y Đề tài: X y dựng mẫu bệnh án theo dõi diễn biến số ca bệnh phức tạp chó Bệnh Xá Thú Y Trường Đại Học Cần Thơ; sinh viên:...TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: THÚ Y Tên đề tài: X Y DỰNG MẪU BỆNH ÁN VÀ THEO DÕI DIỄN BIẾN MỘT SỐ CA BỆNH PHỨC TẠP TRÊN CHÓ TẠI BỆNH XÁ
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG mẫu BỆNH án và THEO dõi DIỄN BIẾN một số CA BỆNH PHỨC tạp TRÊN CHÓ tại BỆNH xá THÚ y TRƯỜNG đại học cần THƠ , XÂY DỰNG mẫu BỆNH án và THEO dõi DIỄN BIẾN một số CA BỆNH PHỨC tạp TRÊN CHÓ tại BỆNH xá THÚ y TRƯỜNG đại học cần THƠ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay