TÌNH HÌNH NHIỄM NGUYÊN SINH ĐỘNG vật NGOẠI ký SINH TRÊN cá TRA NUÔI THÂM CANH tại HUYỆN CHÂU PHÚ – TỈNH AN GIANG

62 21 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG CHÂU VĂN THANH TÌNH HÌNH NHIỄM NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT NGOẠI KÝ SINH TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI THÂM CANH TẠI HUYỆN CHÂU PHÚ – TỈNH AN GIANG Luận văn tốt nghiệp Ngành: THÚ Y Cần Thơ, 2009 a TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: THÚ Y TÌNH HÌNH NHIỄM NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT NGOẠI KÝ SINH TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI THÂM CANH TẠI HUYỆN CHÂU PHÚ – TỈNH AN GIANG Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN HỮU HƯNG Sinh viên thực hiện: CHÂU VĂN THANH MSSV: 3042836 Lớp: TY K30 Cần Thơ, 2009 b TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y Đề tài: Tình hình nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh huyện Châu Phú – tỉnh An Giang; sinh viên CHÂU VĂN THANH thực huyện Châu Phú – tỉnh An Giang từ tháng 12/2008 đến tháng 03/2009 Cần Thơ, ngày tháng Duyệt Bộ Môn năm 2009 Cần Thơ, ngày tháng năm 2009 Duyệt Giáo Viên Hướng Dẫn TS NGUYỄN HỮU HƯNG Cần Thơ, ngày tháng năm 2009 Duyệt Khoa Nông Nghiệp & SHƯD i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, kết hồn tồn trung thực chưa công bố Cần Thơ, ngày tháng năm 2009 Sinh viên thực CHÂU VĂN THANH ii LỜI CẢM ƠN * Kính dâng lên cha mẹ Trọn đời không quên công ơn cha mẹ luôn quan tâm ủng hộ vật chất lẫn tinh thần suốt trình học tập * Mãi biết ơn Thầy NGUYỄN HỮU HƯNG tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, cung cấp kiến thức kinh nghiệm cho tơi hồn thành luận văn * Chân thành cảm ơn Cô cố vấn học tập HUỲNH KIM DIỆU hết lòng lo lắng giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Các thầy Bộ mơn Thú y Bộ môn Chăn nuôi thú y hướng dẫn truyền đạt kiến thức cho suốt trình học tập Chú Nguyễn Thanh Tùng - Cán ủy ban xã Mỹ Hòa Hưng, anh Phan Hồng Minh - Cán khuyến ngư huyện Châu Phú giúp đỡ tơi q trình thu mẫu Chị Bùi Ngọc Giàu - Cán chi cục Thú Y tỉnh An Giang, anh Nguyễn Phi Bằng - học viên cao học Thú y k 13 quan tâm giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Bạn bè giúp đỡ thời gian qua iii MỤC LỤC TRANG DUYỆT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC .iv DANH SÁCH BẢNG vii DANH SÁCH HÌNH viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix TÓM LƯỢC x CHƯƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ .1 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Tình hình nghiên cứu ký sinh trùng 2.1.1 Tình hình nghiên cứu ký sinh trùng cá giới .3 2.1.2 Tình hình nghiên cứu ký sinh trùng cá Việt Nam 2.2 Đặc điểm sinh học cá tra 2.2.1 Phân loại 2.2.2 Phân bố 2.2.3 Đặc điểm hình thái, sinh lý môi trường sống 2.2.4 Đặc điểm dinh dưỡng 2.2.5 Đặc điểm sinh trưởng 2.2.6 Đặc điểm sinh sản .8 2.3 Nguyên nhân điều kiện gây bệnh 2.4 Một số bệnh nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra .10 2.4.1 Bệnh trùng bánh xe Trichodinosis 10 2.4.2 Bệnh trùng loa kèn 13 2.4.3 Bệnh trùng dưa Ichthyophthyriosis 15 2.5 Bệnh truyền nhiễm thường xảy cá tra 18 2.5.1 Bệnh đốm đỏ 18 2.5.2 Bệnh gan, thận mủ 19 2.5.3 Bệnh trắng da 21 2.6 Một số yếu tố môi trường nuôi trồng thủy sản 22 2.6.1 Chỉ số pH 22 2.6.2 Độ kiềm 23 2.6.3 Chỉ số NH3 23 2.6.4 Chỉ số NO2 24 iv CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .26 3.1 Nội dung 26 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 26 3.3 Phương tiện thí nghiệm 26 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu .26 3.3.2 Dụng cụ hoá chất 26 3.4 Phương pháp nghiên cứu 27 3.4.1 Phương pháp thu mẫu .27 3.4.2 Phương pháp phân tích mẫu 27 3.4.3 Phương pháp cố định nhuộm mẫu ký sinh trùng 27 3.4.4 Phương pháp xác định mật độ nuôi mức độ nhiễm ký sinh trùng 28 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu .29 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .30 4.1 Điều kiện tự nhiên tình hình ni cá tra huyện Châu Phú - tỉnh An Giang 30 4.1.1 Điều kiện tự nhiên – xã hội 30 4.1.2 Tình hình ni cá tra huyện Châu Phú .31 4.2 Kết điều tra yếu tố mật độ ảnh hưởng đến tình hình nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh 32 4.3 Kết tình hình nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá theogiai đoạn huyện Châu Phú 33 4.3.1 Tình hình nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra điểm khảo sát 33 4.3.2 Tình hình nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra theo giai đoạn nuôi 34 4.3.3 Thành phần giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh da cá tra 35 4.3.4 Thành phần giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh mang cá tra 36 4.3.5 Tỷ lệ nhiễm ghép giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra 37 4.4 Các bệnh xuất trình kiểm tra mẫu .38 4.5 Mối quan hệ nguyên sinh động vật ngoại ký sinh với số bệnh truyền nhiễm 40 4.6 Một số hình ảnh ghi nhận 41 v CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 vi DANH SÁCH BẢNG Bảng 2.1 Tiêu chuẩn chất lượng nước cho nuôi trồng thủy sản 24 Bảng 4.1 Diện tích ao ni cá tra huyện Châu Phú qua năm 31 Bảng 4.2 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra theo mật độ nuôi huyện Châu Phú 32 Bảng 4.3 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra ao 33 Bảng 4.4 Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra theo giai đoạn 34 Bảng 4.5 Tỷ lệ nhiễm giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh da cá tra 35 Bảng 4.6 Tỷ lệ nhiễm giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh mang cá tra 36 Bảng 4.7 Tỷ lệ nhiễm ghép giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra 37 Bảng 4.8 Tỷ lệ bệnh xuất trình kiểm tra 38 Bảng 4.9 Tỷ lệ nhiễm ghép bệnh nguyên sinh động vật ngoại ký sinh với bệnh truyền nhiễm 40 vii DANH SÁCH HÌNH Hình 2.1 Cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus) Hình 2.2 Mối liên hệ môi trường, mầm bệnh ký chủ 10 Hình 2.3 Cấu tạo Trichodina 11 Hình 2.4 Một số trùng bánh xe gây bệnh 11 Hình 2.5 (A) giống Apiosoma, (B) tập đồn Apiosoma, (C) giống Epistylis 14 Hình 2.6 Chu kỳ phát triển Ichthyophthyrius 16 Hình 4.1 So sánh diện tích ao nuôi cá tra huyện Châu Phú qua năm từ 2006 - 2008 31 Hình 4.2 Trùng bánh xe Trichodina 41 Hình 4.3 Trùng loa kèn Apiosoma 41 Hình 4.4 Trùng dưa Ichthyophthyrius 42 Hình 4.5 Cá bị bệnh gan, thận mủ 42 Hình 4.6 Cá bệnh vàng da 42 Hình 4.7 Cá bị bệnh đốm đỏ 42 Hình 4.8 Cá bị lt da, thối (bệnh trắng da) 43 Hình 4.9 Cá bị bệnh gan trắng, mang trắng 43 viii hiểm, làm ảnh hưởng đến chức sinh lý, sinh hóa cá, bị nhiễm với cường độ - 10 trùng/phiến kính gây nguy hiểm cho cá Nếu Trichodina, Ichthyophthyrius hai giống thuộc nhóm ký sinh trùng bắt buộc lồi Apiosoma nhiễm với tỷ lệ 26,39% cá giống 3,50% cá thịt, giống thuộc nhóm ký sinh trùng ngẫu nhiên thường phân bố mơi trường có nhiều mùn bã hữu Tuy chúng ký sinh da chúng không hút chất dinh dưỡng cá mà chúng gây khó khăn cho việc hơ hấp bắt mồi cá Bản thân chúng không gây chết cá hàng loạt mà thường kết hợp với số giống ký sinh trùng khác trùng bánh xe Trichodina, trùng dưa Ichthyophthyrius gây chết cá hàng loạt (Từ Thanh Dung, 1997) 4.3.4 Thành phần giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh mang cá tra Bảng 4.6 Tỷ lệ nhiễm giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh mang cá tra Cường độ nhiễm Thành phần giống Giai đoạn SM + Tỷ lệ ++ +++ SMN KT (%) SM N Tỷ lệ (%) SM N Tỷ lệ (%) SM N Tỷ lệ (%) Cá giống 72 17 23,61 52,94 47,06 - - Cá thịt 143 4,90 85,71 14,29 - - Cá giống 72 2,78 100 - - - - Cá thịt 143 4,90 100 - - - - Cá giống 72 12 16,67 66,67 25,00 8,33 Cá thịt 143 2,09 100 - - - - Trichodina Ichthyophthyrius Apiosoma  Chú thích: SMKT (số mẫu kiểm tra), SMN (số mẫu nhiễm) 36 Qua kết phân tích bảng 4.6 cho thấy tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh mang cá giống cao cá thịt với giống: Trichodina Apiosoma trừ loài Ichthyophthyrius nhiễm thịt 4,90% cao cá giống 2,78% Trong đó, tỷ lệ nhiễm giống Trichodina cá giống cao 23,61% thấp giống Ichthyophthyrius 2,78% cá giống Điều phù hợp với nhận định Bùi Quang Tề (2001) “cá giai đoạn giống thường nhiễm ngoại ký sinh trùng đơn bào” Nguyên nhân mà cá giai đoạn giống thường nhiễm ngoại ký sinh trùng đơn bào cá thịt, ký sinh trùng tìm thấy chủ yếu da mang cá giai đoạn giống sống tầng nước tầng nước với loài phiêu sinh động vật trứng nước nguyên sinh động vật ký sinh Mặt khác, ao ương cá giống thường ăn thức ăn thực vật, động vật phù du cho ăn thức ăn tinh, mịn rải xuống ao cá ăn không hết dẫn đến hàm lượng chất dinh dưỡng nước cao nên loài nguyên sinh động vật có hội phát triển ký sinh cá 4.3.5 Tỷ lệ nhiễm ghép giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra Bảng 4.7 Tỷ lệ nhiễm ghép giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra Số ao nhiễm Số ao nhiễm ghép Tỷ lệ (%) 40 25,50a Trichodina + Ichthyophthyrius 40 10,00 ab Ichthyophthyrius + Apiosoma 40 2,50b Thành phần giống nhiễm ghép Trichodina + Apiosoma  Chú thích: a, b chữ khác sai khác có ý nghĩa thống kê Qua bảng 4.7 cho thấy tỷ lệ nhiễm ghép hai giống Trichodina Apiosoma (22,50%) cao so với Trichodina Ichthyophthyrius (10,00%), Ichthyophthyrius Apiosoma (2,50%) Qua phân tích thống kê khác biệt tỷ lệ nhiễm ghép Trichodina Apiosoma với Ichthyophthyrius Apiosoma cá có ý nghĩa thống kê (P < 0,01) Nguyên nhân Trichodina Apiosoma giống ký sinh trùng ln có mặt mơi trường nước gặp điều kiện thuận lợi chúng công gây bệnh cho cá nên chúng thường xuất song song nhau, Ichthyophthyrius có vòng đời phát triển phức tạp phải trải qua giai đoạn (giai đoạn dinh dưỡng giai đoạn bào nang) nên khả xuất thấp 37 4.4 Các bệnh xuất trình kiểm tra mẫu Bảng 4.8 Tỷ lệ bệnh xuất trình kiểm tra Tên Bệnh Đốm đỏ Gan, thận mủ Gan trắng, mang trắng Trắng da Vàng da Nguyên nhân Triệu chứng, bệnh tích Số ao kiểm tra Số ao nhiễm Tỷ lệ (%) Aeromonas Bên ta thấy cá bị xuất huyết hàm dưới, nắp mang, vây Bên thấy ruột xuất huyết, sưng tấy, gan bị xuất huyết, thận sưng 57 22 38,60 57 17 29,82 57 10,53 Pseudomonas Vây đuôi cá bị rách, phần da đuôi bị trắng cứng dần đến thân Bệnh nặng vết loét ăn sâu vào đến xương 57 3,51 chưa rõ Bên cá thấy da cá vàng Bên nội tạng vàng 57 1,75 57 48 84,21 Edwardsiella chưa rõ Khơng có dấu hiệu bên ngồi rõ Bên thấy bề mặt gan, thận, tỳ tạng có điểm trắng đục Bên ngồi cá thấy da trắng, mang trắng Bên nội quan gan trắng, thận có trường hợp trắng có trường hợp thận xuất huyết sưng, dịch mật có màu vàng Tổng 38 Trong nuôi trồng thủy sản đặc biệt nghề ni cá tra giống hay cá tra thương phẩm người nuôi phải đương đầu với vấn đề dịch bệnh Bệnh biểu trạng thái cân yếu tố: thể cá, tác nhân bệnh mơi trường sống Khi mơi trường sống có thay đổi bất lợi cá bị ảnh hưởng giảm sức đề kháng Từ đó, tác nhân gây bệnh có hội phát triển, cơng gây bệnh cho cá Đặc biệt nuôi cá với mật độ dày, người ni vơ tình làm giảm sức đề kháng cá làm tăng điều kiện tiếp xúc cá với mầm bệnh Qua bảng 4.8 cho thấy, tổng số ao xuất bệnh truyền nhiễm 48 ao chiếm tỷ lệ 84,21% Trong đó, bệnh đốm đỏ chiếm tỷ lệ cao (38,60%) Theo Từ Thanh Dung (2005) vi khuẩn Aeromonas tác nhân gây bệnh hội tồn nước thể cá Khi gặp điều kiện thuận lợi cá bị xây xát giảm sức đề kháng chúng công gây bệnh cho cá Ở ĐBSCL bệnh gan, thận mủ thường xuất mùa lũ vào khoảng tháng - môi trường nước ao nuôi xấu nên bệnh dễ bộc phát, thời gian thu mẫu từ tháng 12 đến cuối tháng nên bệnh xuất với tỷ lệ nhiễm chưa cao 29,82% thời điểm chưa xảy mưa nhiều nên bệnh trắng da xuất với tỷ lệ tương đối thấp 3,51% Bệnh mang trắng, gan trắng bệnh chưa xác định rõ nguyên nhân gây bệnh qua kiểm tra thấy tỷ lệ nhiễm bệnh mức trung bình 10,53% Trong q trình kiểm tra mẫu ghi nhận ao xuất bệnh vàng da, bệnh chưa rõ triệu chứng ban đầu nguyên nhân gây bệnh qua điều tra thông tin từ chủ hộ cho biết tỷ lệ hao hụt cá ao cao chưa có biện pháp điều trị hiệu Theo Snieszko (1974) giải thích bệnh xảy kết tác động ba yếu tố: môi trường, mầm bệnh ký chủ, bệnh xảy cân ba yếu tố bị xáo trộn Cho nên, 57 ao kiểm tra có ao khơng xuất bệnh người nuôi quản lý tốt môi trường nước hạn chế phát triển tác nhân gây bệnh, đảm bảo sức khỏe cho cá Vì vậy, ni cá với mật độ dày phải đặc biệt ý đến môi trường nước cá sống, cung cấp thức ăn phải đảm bảo số lượng lẫn chất lượng để cá phát triển, tăng trọng nhanh, tăng sức đề kháng với mầm bệnh (Từ Thanh Dung, 2005) 39 4.5 Mối quan hệ nguyên sinh động vật ngoại ký sinh với số bệnh truyền nhiễm Bảng 4.9 Tỷ lệ nhiễm ghép bệnh nguyên sinh động vật ngoại ký sinh với bệnh truyền nhiễm Trichodina Tên bệnh Apiosoma Ichthyophthyrius Số ao Tỷ lệ (%) Số ao Tỷ lệ (%) Số ao Tỷ lệ (%) Đốm đỏ 12 54,55 27,27 27,27 Gan, thận mủ 52,94 23,53 23,53 Trắng da - - - - - - Gan trắng, mang trắng 66,67 33,33 50,00 Vàng 100 - - - - Qua bảng 4.9 cho thấy tỷ lệ nhiễm ghép bệnh nguyên sinh động vật với bệnh truyền nhiễm dao động mức trung bình đến mức cao Trong Trichodina giống nguyên sinh động vật có tỷ lệ nhiễm ghép cao với bệnh đốm đỏ 54,55%, bệnh gan, thận mủ 52,94%, bệnh gan trắng, mang trắng 66.67% bệnh vàng da 100% Nguyên nhân trùng bánh xe (Trichodina) loại ký sinh trùng đơn bào phổ biến mơi trường nước, chúng có phương thức sinh sản phân chia đơn giản, sinh sản quanh năm ln diện mơi trường nước Còn giống Apiosoma Ichthyophthyrius tỷ lệ nhiễm ghép thấp giống nhau, chiếm 27,27% với bệnh đốm đỏ, 23,53% với bệnh gan, thận mủ, riêng bệnh bệnh gan trắng, mang trắng Apiosoma 33,33% Ichthyophthyrius 50,00% Qua q trình kiểm tra mẫu khơng phát nhiễm nguyên sinh động vật ao nhiễm bệnh trắng da Khi cá bị nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh ký sinh da làm cho làm cho cá bị ngứa bơi lội lung tung không định hướng dẫn đến da bị tổn thương tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây bệnh Ngoài bệnh nặng lồi ngun sinh động vật bám đầy phá hủy tơ mang cá làm cản trở q trình hơ hấp dẫn đến cá bị suy yếu tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây bệnh cho cá Qua thực tế cho thấy hầu hết ao xuất bệnh truyền nhiễm có diện nguyên sinh động vật ngoại ký sinh, trở thành nhân tố mở đường cho vi khuẩn virus công gây bệnh cho cá Theo Moller Anders (1986) cho hầu hết bệnh cá phụ thuộc vào mức độ nhiễm diện ký sinh trùng khả chịu đựng 40 cá ký sinh trùng Cả điều kiện bị chi phối yếu tố môi trường Khi điều kiện môi trường bất lợi làm cho cá dễ mẫn cảm, giảm khả đề kháng mầm bệnh mà tạo điều kiện cho ký sinh trùng sinh sản vô tính đạt đến mức độ gây bệnh kết bệnh xảy Ngược lại, điều kiện môi trường thuận lợi cá khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt đồng thời hạn chế khả sinh sản ký sinh trùng nên bệnh có khả xảy 4.6 Một số hình ảnh ghi nhận (a) (b) Độ phóng đại 100 lần Độ phóng đại 40 lần Hình 4.2 Trùng bánh xe Trichodina, (a) mẫu tươi (b) mẫu nhuộm AgNO3 (a) (b) Hình 4.3 Trùng loa kèn (a) mẫu tươi (b) mẫu nhuộm carmin 41 Hình 4.4 Trùng dưa Ichthyophthyrius Hình 4.5 Cá bị bệnh gan, thận mủ (b) (a) Hình 4.6 Cá bệnh vàng da (a) bên vàng (b) nội tạng vàng (a) (b) Hình 4.7 Cá bị bệnh đốm đỏ (a) da bị xuất huyết (b) gan cá xuất huyết 42 Hình 4.8 Cá bị lt da, thối (bệnh trắng da) (a) (b) Hình 4.9 Cá bị bệnh gan trắng, mang trắng (a) gan trắng (b) mang trắng 43 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Nhìn chung diện tích ao ni cá tra huyện Châu Phú qua năm có biến động lớn Tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra huyện Châu Phú 70,18%, có 12/13 ao cá giống nhiễm với tỷ lệ 92,31% cao cá thịt nhiễm 28/44 ao với tỷ lệ 63,64% Số mẫu cá kiểm tra 215, 72 mẫu cá giống, 143 mẫu cá thịt Có giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra tìm thấy là: Trichodina, Ichthyophthyrius Apiosoma, với tỷ lệ nhiễm 77,78% cá giống 34,97% cá thịt Mật độ ni có ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra nuôi huyện Châu Phú Có mối quan hệ tình hình nhiễm ngun sinh động vật ngoại ký sinh với bệnh truyền nhiễm cá tra nuôi huyện Châu Phú Phần lớn ao có bệnh truyền nhiễm có diện nguyên sinh động vật ngoại ký sinh 5.2 Đề nghị Tiếp tục khảo sát thành phần giống loài nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra thời gian dài để đánh giá xác thời điểm xuất bệnh Tiếp tục khảo sát đánh giá tình hình dịch bệnh cá tra Thử nghiệm số loại thuốc nhằm tìm loại thuốc điều trị có hiệu giống nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO Brown and Gratzek (1980) Fish farming handbook Food, bait tropical and goldfish Bùi Quang Tề Vũ Thị Tám (2000) Những bệnh thường gặp tôm cá biện pháp phòng trị Nhà xuất Nơng Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Bùi Quang Tề (2001) Ký sinh trùng số loài cá nước Đồng Bằng Sơng Cửu Long giải pháp phòng trị chúng Luận văn Tiến sĩ sinh học Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I Bùi Quang Tề (2006) Bệnh học thủy sản phần 3, Bệnh ký sinh trùng động vật thủy sản Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I Bùi Quang Tề (2006) Bệnh học thủy sản phần 2, Bệnh truyền nhiễm động vật thủy sản Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I Dương Nhựt Long (2003) Giáo trình kỹ thuật nuôi thuỷ sản nước Khoa Thuỷ Sản, trường Đại học Cần Thơ Đỗ Thị Hòa Nguyễn Thị Muội (2000) Giáo trình bệnh học thủy sản phần Nhà xuất Nha Trang Đỗ Thị Hòa, Bùi Quang Tề, Nguyễn Hữu Dũng Nguyễn Thị Muội (2004) Bệnh học thủy sản Nhà xuất Nông Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Jiri Lom and Iva Dykova (1992) Protozoan parasite of fish Developments in aquaculture and fisheries science 10 Mai Đình n, Nguyễn Văn Trọng, Lê Hồng Yến Hứa Bạch Loan (1992) Định loại cá nước Nam Bộ Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội 11 Moller and Anders (1986) Diseases and parasites of Marine fish Kiel: Moller 12 Nguyễn Thị Thu Hằng (2005) Bài thực hành bệnh nấm ký sinh trùng Khoa Thủy Sản, trường Đại học Cần Thơ 13 Nguyễn Thị Thu Hằng (2007) Tài liệu hướng dẫn thực tập giáo trình chun mơn bệnh học thủy sản Khoa Thủy Sản, trường Đại học Cần Thơ 14 Nguyễn Văn Kiểm (2004) Giáo trình Kỹ thuật sản xuất cá giống Khoa Thủy Sản, trường Đại học Cần Thơ 15 Trần Thanh Xuân (1994) Cá tra (pagansius micronemus, Bleeker), số đặc điểm sinh học sinh sản nhân tạo Tạp chí thủy sản 16 Trương Quốc Phú (2004) Quản lý chất lượng nước nuôi thủy sản Khoa Thủy Sản, trường Đại học Cần Thơ 17 Từ Thanh Dung (1997) Giáo trình bệnh cá Khoa Thủy Sản, trường Đại học Cần Thơ 18 Từ Thanh Dung (2005) Giáo trình bệnh học thủy sản Khoa Thủy Sản, trường Đại học Cần Thơ 19 http://agriviet.com/news_detail573-c46-s67-p0%C3%90aC_%C3%90IeM_SINH_HoC_Ca_TRA_Va_Ca_BA_SA 20 http://www.anova.com.vn/contents/article.asp? 21 http://www.clfish.com/index.php?act=changepage&code=farming 22 http://www.cuulongfeed.com/index.php?act=motsobenh 23 http://www.ficen.org.vn/details.asp? 24 http://www.fistenet.gov.vn 45 25 http://www.khuyennong.ogr.vn 26 http://www.vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_tra 27 http://www1.vietgle.vn 46 PHỤ CHƯƠNG Phiếu điều tra (STT: Ngày lấy mẫu: / / ) Người lấy mẫu: Chủ hộ: Số ĐT: ĐC: Giai đoạn cá: (giống, hương, thịt) Chiều dài Trọng lượng Phương thức nuôi: .Rộng .Dài .Sâu Số lượng: Thời gian thả cá:………………………………………………………………………… Loại thức ăn Tần số cho ăn: ;%thứcăn/Tr.lượng Nguồn nước (to, PH, COD, NH3, NO2 ) Dấu hiệu bệnh lý: Ngày xuất bệnh: Số cá chết ngày: Hoạt động bơi lội: Hoạt động mang Vết thương da Màu sắc thể Trạng thái vây Triệu chứng khác Phòng bệnh Đã trị liệu: Bắt đầu từ ngày Đến Thuốc trị Liều lượng Tác dụng chữa trị 10 Hướng chẩn đoán: 11 Đề nghị Kiểm tra ngoại ký sinh trùng Ngoại ký sinh Cá khỏe Cá yếu Trùng bánh xe: ………………………………………………………… Trùng loa kèn: ………………………………………………………… Trùng dưa: ………………………………………………………… a * So sánh thống kê So sánh tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá ao Giai đoạn Số ao khảo sát Số ao nhiễm Tỷ lệ (%) Cá giống 13 12 92,31 Cá thịt 44 28 63,64 Expected counts are printed below observed counts Nhiem Khongnhiem Total 12 13 9.12 3.88 28 16 44 30.88 13.12 Total 40 17 57 Chi-Sq = 0.907 + 2.135 + 0.268 + 0.631 = 3.941 DF = 1, P-Value = 0.047 cells with expected counts less than 5.0 Kết luận: tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá ao sai khác có ý nghĩa thống kê * So sánh tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh theo mật độ nuôi cá thịt * Phân loại Số ao khảo sát Số ao nhiễm Tỷ lệ (%) Mật độ cao 35 26 74,29 Mật độ vừa 22,22 Expected counts are printed below observed counts Nhiem 26 22.27 5.73 28 Total Khongnhiem 12.73 3.27 16 Total 35 44 Chi-Sq = 0.624 + 1.092 + 2.426 + 4.245 = 8.386 DF = 1, P-Value = 0.004 cells with expected counts less than 5.0 Kết luận: tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh theo mật độ nuôi cá thịt sai khác có ý nghĩa thống kê * b * So sánh tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh theo giai đoạn cá Giai đoạn Cá giống Cá thịt SMKT 72 143 Tỷ lệ (%) 77,78 34,97 SMN 56 50 Expected counts are printed below observed counts Nhiem 56 35.50 50 70.50 106 Total Khongnhiem 16 36.50 93 72.50 109 Total 72 143 215 Chi-Sq = 11.841 + 11.516 + 5.962 + 5.798 = 35.117 DF = 1, P-Value = 0.000 Kết luận: tỷ lệ nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra giai đoạn cá giống cá thịt sai khác có ý nghĩa thống kê * So sánh tỷ lệ nhiễm ghép Trichodina + Apiosoma với Trichodina + Ichthyophthyrius cá * Thành phần giống nhiễm ghép Số ao nhiễm Số ao nhiễm ghép Tỷ lệ (%) Trichodina + Apiosoma 40 22,50 Trichodina + Ichthyophthyrius 40 10,00 Expected counts are printed below observed counts Total Nhiem 6.42 6.58 13 KhongNhiem 31 33.58 37 34.42 68 Total 40 41 81 Chi-Sq = 1.037 + 0.198 + 1.012 + 0.193 = 2.441 DF = 1, P-Value = 0.118 * Kết luận: tỷ lệ nhiễm ghép Trichodina + Apiosoma với Trichodina + Ichthyophthyrius cá sai khác khơng có ý nghĩa thống kê c * So sánh tỷ lệ nhiễm ghép Trichodina + Ichthyophthyrius với Ichthyophthyrius+ Apiosoma cá Thành phần giống nhiễm ghép Số ao nhiễm Số ao nhiễm ghép Tỷ lệ (%) Trichodina + Ichthyophthyrius 40 10,00 Ichthyophthyrius+ Apiosoma 40 2,50 Expected counts are printed below observed counts Nhiem 2.50 2.50 Total KhongNhiem 37 38.50 40 38.50 77 Total 41 41 82 Chi-Sq = 0.900 + 0.058 + 0.900 + 0.058 = 1.917 DF = 1, P-Value = 0.166 cells with expected counts less than 5.0 * Kết luận: tỷ lệ nhiễm ghép Trichodina + Ichthyophthyrius với Ichthyophthyrius + Apiosoma cá sai khác khơng có ý nghĩa thống kê * So sánh tỷ lệ nhiễm ghép Trichodina + Apiosoma với Ichthyophthyrius + Apiosoma cá Thành phần giống nhiễm ghép Số ao nhiễm Số ao nhiễm ghép Tỷ lệ (%) Trichodina + Apiosoma 40 22,50 Ichthyophthyrius+ Apiosoma 40 2,50 Expected counts are printed below observed counts Nhiem KhongNhiem Total 31 40 4.94 35.06 40 41 5.06 35.94 Total 10 71 81 Chi-Sq = 3.341 + 0.471 + 3.259 + 0.459 = 7.530 DF = 1, P-Value = 0.006 cells with expected counts less than 5.0 * Kết luận: tỷ lệ nhiễm ghép Trichodina + Apiosoma với Ichthyophthyrius+ Apiosoma cá sai khác có ý nghĩa thống kê d ... nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh huyện Châu Phú – tỉnh An Giang; sinh viên CHÂU VĂN THANH thực huyện Châu Phú – tỉnh An Giang từ tháng 12/2008... SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: THÚ Y TÌNH HÌNH NHIỄM NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT NGOẠI KÝ SINH TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) NUÔI THÂM CANH TẠI HUYỆN CHÂU PHÚ – TỈNH AN GIANG. .. đến tình hình nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh 32 4.3 Kết tình hình nhiễm nguyên sinh động vật ngoại ký sinh cá theogiai đoạn huyện Châu Phú 33 4.3.1 Tình hình nhiễm nguyên sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH NHIỄM NGUYÊN SINH ĐỘNG vật NGOẠI ký SINH TRÊN cá TRA NUÔI THÂM CANH tại HUYỆN CHÂU PHÚ – TỈNH AN GIANG , TÌNH HÌNH NHIỄM NGUYÊN SINH ĐỘNG vật NGOẠI ký SINH TRÊN cá TRA NUÔI THÂM CANH tại HUYỆN CHÂU PHÚ – TỈNH AN GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay