Tình hình nhiễm leptospira trên chuột ở thành phố cần thơ

50 26 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:09

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHỊÊP VÀ SHƯD BỘ MƠN THÚ Y Đề tài : Tình hình nhiễm Leptospira chuột thành phố Cần Thơ; sinh viên: Qch Quốc Nam thực phòng thí nghiệm khoa Nông Nghiệp SHƯD trường Đại Học Cần Thơ từ ngày 1/4/2007 đến 30/6/2007 Cần Thơ ngày tháng năm 2007 Cần Thơ ngày tháng năm 2007 Duyệt Bộ môn Duyệt Giáo viên hướng dẫn Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Trần Thị Phận Cần Thơ ngày tháng năm 2007 Duyệt Khoa Nông nghiệp & SHƯD ii LỜI CẢM ƠN Trải qua năm học tập rèn luyện mái trường Đại Học Cần Thơ Thầy cô người dành bao tâm huyết cho nghiệp trồng người, trang bị hành trang quý báu để vững bước vào đời Nhờ nhiệt tình bảo thầy với phấn đấu thân, hơm tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến với cha mẹ, người nuôi nấng, dạy dỗ đặt niềm tin, hy vọng vào Xin chân thành biết ơn: Cô Trần Thị Phận người hết lòng bảo, giúp đỡ, động viên tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Cô Lý Thị Liên Khai làm cố vấn cho chúng em suốt khóa học tận tình dạy chúng em nhiều Quý thầy cô Bộ Mơn Thú Y, Bộ Mơn Chăn Ni tận tình giảng dạy, Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu giúp đỡ suốt thời gian học tập Xin chân thành cám ơn: Ban lãnh đạo, cán Thú Y trại heo Nông Trường Sông Hậu bạn lớp, tạo điều kiện thuận lợi giúp việc lấy mẫu để thực đề tài Cần Thơ, ngày 28 tháng 07 năm 2007 Quách Quốc Nam ii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Trang duyệt ii Lời cảm tạ iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt .vi Danh sách bảng vii Danh sách hình – sơ đồ - biểu đồ viii Tóm lược ix Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Lịch sử nghiên cứu bệnh 2.1.1 Trên giới 2.2 Căn bệnh học 2.2.1 Phân loại học 2.2.2 Hình thái 2.2.3 Đặc tính ni cấy kháng nguyên Trung tâm 2.2.4 Học Cấu liệutạoĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 2.2.5 Sức đề kháng 2.2.6 Phân loại huyết học sức gây bệnh 2.3 Truyền nhiễm học 2.3.1 Loài vật mắc bệnh 2.3.2 Chất chứa mầm bệnh vật mang trùng 2.3.2.1 Chất chứa mầm bệnh 2.3.2.2 Vật mang trùng 10 2.3.3 Đường xâm nhập 14 2.3.4 Cơ chế sinh bệnh 15 2.3.5 Cách lây lan 15 2.4 Triệu chứng 16 2.4.1 Thể cấp tính 16 2.4.2 Thể cấp tính 16 2.4.3 Thể cấp tính 16 2.4.4 Thể mãn tính 16 2.5 Bệnh tích 17 2.6 Chẩn đoán 17 2.6.1 Dịch tể học 17 2.6.2 Chẩn đoán phân biệt 17 2.6.2.1 Với biểu hoàng đản 17 2.6.2.2 Với biểu thần kinh 17 ii 2.6.2.3 Với biểu rối loạn sinh sản 18 2.6.3 Chẩn đốn phòng thí nghiệm 18 2.6.3.1 Chẩn đoán vi trùng học 18 2.6.3.2 Chẩn đoán huyết học 18 Chương 3: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 21 3.1 Nội dung nghiên cứu 21 3.2 Phương tiện tiến hành 21 3.2.1 Địa điểm – Thời gian 21 3.2.2 Vật liệu dụng cụ 21 3.3 Phương pháp tiến hành 23 3.3.1 Phương pháp lấy mẫu 23 3.3.2 Thực phản ứng định tính 23 3.3.2.1 Pha loãng huyết 23 3.3.2.2 Tiến hành phản ứng 23 3.3.2.3 Tiến hành đối chứng âm 24 3.3.2.4 Đánh giá kết 24 3.3.3 Thực phản ứng định lượng 25 3.3.3.1 Nâng cao hiệu giá 25 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Tỷ lệ nhiễm Leptospira chuột 27 4.2 Tỷ lệ dương tính Leptospira theo loại chuột 28 Tỷ lệ dương Leptospira theoTài địa điểm 29 Trung tâm4.3 Học liệu ĐHtính Cần Thơ @ liệu học tập nghiên cứu 4.4 Sự phân bố chủng Leptospira chuột 30 4.5 Sự phân bố chủng Leptospira theo địa điểm 32 4.6 Số chủng Leptospira nhiễm cá thể 33 4.7 Tỷ lệ nhiễm Leptospira theo hiệu giá ngưng kết 34 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 37 5.1 Kết luận 37 5.2 Đề nghị 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 PHỤ CHƯƠNG 39 ii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT MAT ELISA LVTN LVCH NTSH ctv C µm ml mm : Microscopic Agglutination Test : Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay : Luận văn tốt nghiệp : Luận văn cao học : Nông Trường Sông Hậu : cộng tác viên : degree Celsius : micrometer (s) : milliliter (s) : millimeter Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 1: Phân biệt Leptospira interogans Leptospira biflexa .4 Bảng 2: Tỷ lệ nhiễm Leptospira chuột 27 Bảng 3: Tỷ lệ dương tính theo loại chuột 28 Bảng 4: Tỷ lệ dương tính Leptospira theo địa điểm .29 Bảng 5: Sự phân bố chủng Leptospira chuột 29 Bảng 6: Sự phân bố chủng Leptospira theo địa điểm .32 Bảng 7: Số chủng Leptospira nhiễm cá thể 33 Bảng 8: Tỷ lệ nhiễm Leptospira theo hiệu giá ngưng kết .34 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu DANH SÁCH HÌNH - SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ Trang Hình 1: Hình thái xoắn khuẩn Leptospira kính hiển vi điện tử Hình 2: Chuột đồng 11 Hình 3: Chuột cống 13 Hình 4: 12 chủng kháng nguyên 22 Hình 5: Bảng tiêu chuẩn đánh giá mức độ ngưng kết phản ứng M.A.T 25 Sơ đồ 1: Pha loãng huyết 23 Sơ đồ 2: Nâng cao hiệu giá 26 Biểu đồ 1: Tỷ lệ nhiễm Leptospira chuột 27 Biểu đồ 2: Tỷ lệ dương tính với Leptospira theo loại chuột 28 Biểu đồ 3: Tỷ lệ nhiễm chủng Leptospira chuột 30 Biểu đồ 4: Số chủng Leptospira nhiễm cá thể 33 Biểu đồ 5: Tỷ lệ nhiễm Leptospira theo hiệu giá 35 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu TÓM LƯỢC Chuột động vật trung gian truyền số bệnh cho người vật ni, có bệnh Leptospirosis xoắn khuẩn Leptospira gây nên Trong thời gian từ 1/4/2007 đến 30/6/2007 thu thập xét nghiệm 123 mẫu huyết chuột, có 50 mẫu chuột cống bẫy trại heo Nông Trường Sông Hậu, hộ dân ký túc xá trường Đại Học Cần Thơ, 73 mẫu chuột đồng thu thập chợ TP.Cần Thơ có nguồn gốc từ An Giang Sóc Trăng Kết thu sau: Tỷ lệ nhiễm Leptospira chuột 32,52%, đó, chuột cống nhiễm 46%; chuột đồng nhiễm 23,28% Các chủng Leptospira chuột chiếm tỷ lệ cao gồm: L canicola 17,14%; L autumnalis 14,29%; L icterohaemorrhagiae 12,86%; L pyrogenes 10%; L pomona 8,57% Hiệu giá ngưng kết mức 1/100 chiếm 92,5%, mức 1/200 chiếm 7,5% Tỷ lệ số chủng nhiễm cá thể là: nhiễm chủng 55%; nhiễm chủng 30%; nhiễm chủng 7,5%; nhiễm chủng 5%; nhiễm chủng 2,5% Chuột thành phố Cần Thơ mang mầm bệnh Leptospira chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt chuột cống chiếm tỷ lệ cao so với chuột đồng nhiễm hầu hết 12 chủng phổ biến gây nguy hiểm đến sức khỏe người vật nuôi Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu CHƯƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ Trung Bệnh Leptospirosis xoắn khuẩn Leptospira gây Đây bệnh chung người gia súc, với triệu chứng chính: sốt cao, vàng da, tiểu huyết sắc tố, viêm gan, viêm thận, rối loạn tiêu hóa, rối loạn sinh sản Trong thiên nhiên chủ yếu loài gặm nhấm mang xoắn khuẩn này, mầm bệnh thải qua nước tiểu Chuột loài gặm nhấm sinh sản nhanh, tồn nơi giới khó để tiêu diệt chúng, nên vấn đề phức tạp việc phòng bệnh Chuột lồi gặm nhấm mang trùng, sinh sống đào hang xung quanh trại chăn ni, lò mổ, khu dân cư…nên dễ phát tán mầm bệnh sang loài động vật khác người Ngoài ra, gây nhiễm mơi trường, gây thiệt hại mùa màng người Cần Thơ năm cung cấp lượng lớn lúa cho ĐBSCL, có điều kiện môi trường hệ sinh thái phù hợp cho chuột phát triển Mặc dù có nhiều cách diệt chuột số lượng khơng giảm Do người dân năm việc thiệt hại lương thực, hoa màu phải đối mặt với nguy tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu bệnh tật chuột gây như: bệnh thương hàn Salmonella đặc biệt bệnh Leptospirosis Chuột mang mầm bệnh thải qua nước tiểu mơi trừờng, đặc biệt mơi trường nước Ngồi trình vận chuyển chuột đồng nhu cầu tiêu thụ thịt chuột thị trường góp phần gieo rắc mầm bệnh cách trực tiếp gián tiếp cho người gia súc Từ thực tế trên, phân công môn Thú Y, khoa Nông Nghiệp SHƯD trường ĐHCT, tiến hành đề tài: “Tình hình nhiễm Leptospira chuột Thành Phố Cần Thơ” Mục tiêu đề tài: - Xác định tỷ lệ nhiễm Leptospira chuột thành phố Cần Thơ - Xác định tỷ lệ chủng gây bệnh chủ yếu - So sánh tỷ lệ nhiễm chuột cống chuột đồng - Xác định hiệu giá ngưng kết - Xác định tỷ lệ nhiễm ghép CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Lịch sử nghiên cứu bệnh 2.1.1 Trên giới Trung Năm 1800, thung lũng sông Nill bệnh ghi nhận Nam tước Larey phát dựa vào triệu chứng hoàng đản xuất huyết Năm 1850, Stutgart (Đức) bệnh phát chó gọi bệnh thương hàn chó, sau gọi bệnh Stutgart Năm 1886, Matheur (Pháp) Adolj Weil (Đức) ghi nhận tái phát bệnh bệnh thận, năm 1887 Goldchmidt đặt tên cho bệnh là: “Maladie de Weil” Năm 1915, Inada Yido phát loại xoắn khuẩn đặt tên Leptospira icterohaemorrhagiae chuột lang tiêm truyền máu bệnh nhân bị nhiễm khuẩn vàng da tái phát Cũng năm Miyaima tìm thấy loại xoắn khuẩn tương tự chuột rừng từ người ta thấy rỏ vai trò truyền bệnh loài gặm nhấm Năm 1918, Uhlenhuth Promme phát xoắn khuẩn Châu Âu Mactrenkô mầm từ bò, gọi cứu Năm 1936, tâm Học liệu Nikonxki, ĐH CầnDexiatơp Thơ @ Tài liệu tìm học tập bệnh nghiên bệnh vàng da, đái máu Năm 1938, Teckit, Zemkôp, Luibaxenkô, phân lập mầm bệnh từ ngựa Năm 1940, Mochtar phát bệnh Ấn Độ Năm 1945, Gsell Thụy Điển phân lập Leptospira heo Năm 1950, Gochemaver cộng xác định xoắn khuẩn L.pomona nguyên nhân gây bệnh bò Ở Châu Âu type là: L icterohaemorrhagiae, L canicola, L pomona, L gryppotyphosa L hyos 2.1.2 Ở Việt Nam Ở Việt Nam, bệnh Leptospira Vaucel phát lần vào năm 1934, tiếp nhiều ổ dịch xảy Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ Đến năm 1937 Tuyên Quang Vaucel phân lập mầm bệnh Bệnh Leptospira bệnh truyền nhiễm chung cho nhiều loài động vật hoang dã, gia súc người nước ta thời gian qua ý đến việc điều tra bệnh heo loài gia súc khác Bằng phương pháp chẩn đoán huyết học, người ta phát thấy Leptospira có nhiễm bò, trâu, ngựa, chó, dê, chuột xám, người số động vật khác.Về mặt phát bệnh thấy bệnh rõ heo người, bò, bệnh thường nặng heo Riêng loài gặm nhấm người ta nhấn mạnh vai trò mang 10 ... Tình hình nhiễm Leptospira chuột Thành Phố Cần Thơ Mục tiêu đề tài: - Xác định tỷ lệ nhiễm Leptospira chuột thành phố Cần Thơ - Xác định tỷ lệ chủng gây bệnh chủ yếu - So sánh tỷ lệ nhiễm chuột. .. số chủng nhiễm cá thể là: nhiễm chủng 55%; nhiễm chủng 30%; nhiễm chủng 7,5%; nhiễm chủng 5%; nhiễm chủng 2,5% Chuột thành phố Cần Thơ mang mầm bệnh Leptospira chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt chuột cống... hợp với chủng Leptospira nhiễm bò heo Nơng Trường Sơng Hậu Thành Phố Cần Thơ - Theo Nguyễn Ngọc Thanh Hà Châu Bora, 1994, tỷ lệ nhiễm Leptospira heo trại chăn nuôi Thành Phố Cần Thơ chiếm 17,6%,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình nhiễm leptospira trên chuột ở thành phố cần thơ , Tình hình nhiễm leptospira trên chuột ở thành phố cần thơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay