TÌNH HÌNH NHIỄM ký SINH TRÙNG TRÊN cá TRA GIỐNG tại HUYỆN cờ đỏ THÀNH PHỐ cần THƠ

53 28 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:09

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y NGUYỄN NGUYỆT TRƯỜNG TÌNH HÌNH NHIỄM KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ TRA GIỐNG TẠI HUYỆN CỜ ĐỎ - THÀNH PHỐ CẦN THƠ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ THÚ Y CầnCHƯƠNG Thơ, tháng I7-2007 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MƠN THÚ Y NGUYỄN NGUYỆT TRƯỜNG TÌNH HÌNH NHIỄM KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ TRA CỜ@ ĐỎTài - THÀNH THƠ cứu Trung tâm GIỐNG Học liệuTẠI ĐHHUYỆN Cần Thơ liệu họcPHỐ tập CẦN nghiên LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ THÚ Y Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN HỮU HƯNG Cần Thơ, tháng 7-2007 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y Đề tài: Điều tra tình hình nhiễm ký sinh trùng cá tra giống huyện Cờ Đỏ - thành phố Cần Thơ; sinh viên thực từ đến Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Cần Thơ ngày tháng năm 2007 Duyệt Bộ Môn Cần Thơ ngày tháng năm 2007 Duyệt Giáo viên hướng dẫn Cần Thơ, ngày tháng năm 2007 Duyệt khoa Nông Nghiệp & SHƯD ii LỜI CẢM TẠ Xin chân thành cảm ơn đến Cha mẹ ga đình tạo điều kiện thuận lợi vật chất lẫn tinh thần suốt thời gian học tập thực đề tài Thầy Nguyễn Hữu Hưng tận tình dạy dỗ, hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Các thầy cô Bộ Môn Thú Y giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài Các cán Thư Viện khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng Dụng cán Thư Viện Khoa Thủy Sản nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ tơi thời gian tìm tài liệu phục vụ cho nghiên cứu Ban giám đốc cán Công Ty TNHH Song Minh tạo điều kiện giúp đỡ thời gian thực tập phân tích mẫu Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu iii MỤC LỤC Trung Trang tựa Trang duyệt Lời cảm tạ Mục lục Danh mục bảng Danh mục hình Tóm lược Chương I: Đặt Vấn Đề Chương II: Cơ Sở Lý Luận 2.1 Tình hình nghiên cứu ký sinh trùng cá thới giới 2.2 Tình hình nghiên cứu ký sinh trùng cá Việt Nam 2.3 Đặc điểm sinh học cá tra 2.3.1 Phân loại cá tra tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập 2.3.2 Phân bố 2.3.3 Hình thái, sinh lý 2.3.4 Đặc điểm dinh dưỡng 2.3.5 Đặc điểm sinh trưởng 2.3.6 Đặc điểm sinh sản 2.4 Mối quan hệ tác nhân gây bệnh 2.5 Ký sinh trùng bệnh ký sinh trùng cá tra giống 2.5.1 Bệnh trùng đơn bào (Protozoa) 2.5.2 Bệnh giun sán 2.6 Bệnh truyền nhiễm thường xảy cá tra 2.6.1 Bệnh đốm đỏ 2.6.2 Bệnh gan thận mủ 2.6.3 Bệnh trắng da 2.7 Một số thông số môi trường nuôi trồng thủy sản 2.7.1 Độ pH 2.7.2 Độ kiềm 2.7.3 Các dạng đạm (Nitơ) Chương III: Phương pháp Phương Tiện Nghiên Cứu iv i ii iii iv vi vii viii 2 4 nghiên 5 6 8 18 22 22 23 24 24 25 25 26 27 cứu Trung 3.1 Nội dung 27 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 27 3.2.1 Thời gian nghiên cứu 27 3.2.2 Địa điểm nghiên cứu 27 3.3 Phương pháp nghiên cứu 27 3.3.1 Điều tra điều kiện tự nhiên, xã hội 27 3.3.2 Điều tra tình hình chăn nuôi thủy sản 27 3.3.3 Phương pháp xác định tiêu môi trường 27 3.3.4 Phương pháp thu mẫu giải phẩu cá 27 3.3.5 Phương pháp xử lý số liệu 29 Chương IV: Kết Quả Thảo Luận 31 4.1 Kết điều tra điều kiện tự nhiên xã hội tình hình ni 31 trồng thủy sản huyện Cờ Đỏ - thành phố Cầ Thơ 4.4.1 Điều kiện tự nhiên xã hội 31 4.1.2 Tình hình ni trồng thuỷ sản huyện Cờ Đỏ 31 33 4.2 Khảo sát số yếu tố môi trường ảnh đến sức khỏe cá 4.3 Kết tình hình nhiễm ký sinh trùng cá tra giống 35 4.4 Khảo sát số bệnh truyền nhiễm xuất tâm Học liệu tập Thơ @ Tài liệu học tập nghiên 36 trìnhĐH thực Cần Chương V: Kết Luận Đề nghị 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 42 43 Tài Liệu Tham Khảo Phụ Chương 44 v cứu DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Kết so sánh tiêu môi trường 33 Bảng 4.2 Tình hình nhiễm ký sinh trùng cá tra giống 35 Bảng 4.3 Tỉ lệ nhiễm số bệnh truyền nhiễm xuất trình thực tập 39 Bảng 4.4 So sánh mối quan hệ bệnh ký sinh trùng bệnh truyển nhiễm 40 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu vi DANH MỤC HÌNH Hình 1: Cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) Hình 2: Hình trùnh roi Cryptobiosis Hình 3: Bào tử sợi Myxobolus 10 Hình 4: Sơ đồ cấu tạo trùng Myxobolus 10 Hình Các giai đoạn phát triển Ichthyophthyrius 12 Hình 6: Cấu tạo Trichodina 15 Hình 7: Trùng loa kèn Apiosoma 17 Hình 8: Sán đơn chủ 16 móc (Dactylogyrus) ký sinh mang cá 19 Hình 9: Sán 18 móc Gyrodactylus 21 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu vii TÓM LƯỢC Trong q trình phân tích 73 mẫu cá tra giống phát 5giống ký sinh trùng có giống thuộc nhóm Protozoa: Trichodina (89,19%), Apiosoma (12,16%), Epistylis (1,35%), Ichthyophthyrius (9,46%) giống thuộc nhóm Monogenae Dactylogurus (10,81%) Khảo sát mối quan hệ bệnh ky sinh trùng bệnh truyền nhiễm cho thấy bệnh ký sinh trùng yếu tố mở đường cho xâm nhập vi khuẩn gây bệnh Kiểm tra yếu tố pH, NO2-, NH3, độ kiềm mật độ nuôi ao cá giống huyện Cờ Đỏ cho thấy ảnh hưởng yếu tố môi trường đến sức khỏe cá Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu viii ĐẶT VẤN ĐỀ Trung Cá tra nuôi phổ biến hầu Đông Nam Á lồi cá ni có giá trị kinh tế cao loài cá quan trọng khu vực Bốn nước hạ lưu sông Mê Kông Campuchia, Thái Lan, Indonexia Việt Nam có nghề ni cá tra truyền thống có nguồn cá tra tự nhiên phong phú Ở Campuchia, tỷ lệ cá tra thả nuôi chiếm 98% loại cá thuộc họ cá tra, có 2% cá basa cá vồ đém, sản lượng cá tra chiếm nửa tổng sản lượng lồi cá ni Tại Thái Lan, số tỉnh ni cá nhiều nhất, có 50% số trại nuôi cá tra, đứng thứ hai sau cá rơ phi Đồng Bằng Sơng Cửu Long có truyền thống nuôi cá tra, nuôi phổ biến ao bè Hiện nay, cá tra phát triển nhiều địa phương, không Nam Bộ mà số nơi miền Trung miền Bắc bắt đẩu quan tâm nuôi đối tượng Những năm gần nghề nuôi cá tra phát triển mạnh nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa nguyên liệu cho xuất Đặc biệt từ hoàn toàn chủ động sản xuất giống nhân tạo nghề ni cá ổn định phát triển vượt bậc Bên cạnh việc đầu tư nghiên cứu phát triển kĩ thuật chămHọc sóc ni ĐH vấn đềCần dịch bệnh tra vấn đangnghiên nhiều tâm liệu Thơtrên @cáTài liệuđang học tậpđềvà cứu nhà chăn nuôi quan tâm, vấn đề bệnh ký sinh trùng cá gây nhiều tổn thất đến suất nhà chăn nuôi Được đồng ý Bộ Môn Thú Y – Khoa Nông Nghiệp Và Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Cần Thơ tiến hành thực đề tài “ Tình Hình Nhiễm Ký Sinh Trùng Trên Cá Tra Tại huyện Cờ Đỏ, Thành Phố Cần Thơ” TLN: tỉ lệ nhiễm A1: số cá nhiễm ký sinh trùng A: số cá kiễm tra Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 30 CHƯƠNG VI KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Kết điều tra điều kiện tự nhiên xã hội tình hình nuôi trồng thủy sản huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ 4.1.1 Điều kiện tự nhiên xã hội Huyện Cờ Đỏ chia tách từ huyện Ơ Mơn, thành phố Cần Thơ có diện tích tự nhiên 40.183.33 chiếm 28,97% diện tích thành phố Cần Thơ với vị trí địa lý sau: + Phía Bắc giáp: huyện Thốt Nốt huyện Vĩnh Thạnh + Phía Nam giáp: tỉnh Hậu Giang + Phía Tây giáp: tỉnh Kiên Giang + Phía Đơng giáp: quận Ơ Mơn Trung Về điều kiện tự nhiên huyện Cờ Đỏ có đặc điểm khí hậu thuận lợi, tài ngyên đất đai đa dạng với phần lớn đất phù sa có độ phì nhiêu cao thích nghi cho nhiềuHọc loại trồng, ngọt@ quanh hìnhtập tươngvà đốinghiên phẳng tâm liệu ĐHnguồn Cầnnước Thơ Tàinăm, liệuđịahọc cứu thuận lợi cho bố trí hệ thống canh tác theo hướng đa dạng hóa trồng vật nuôi Huyện Cờ Đỏ nằm khu vực nhiệt đới gió mùa nên có hai mùa rõ rệt năm màu mưa: Mùa mưa kéo dài từ tháng đến tháng 12, mưa tập trung vào tháng đến tháng 11 nhiệt độ trung bình 26,8 0C đến 27,10C với lượng mưa trung bình 1731,9 mm Mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng năm sau nhiệt độ trung bình từ 27,2 – 28,8 C Số nắng ngày cao vào tháng – Số nắng trung bình năm 2.290.8 h Về điều kiện xã hội: dân số huyện Cờ Đỏ 176.893 người nam chiếm 86943 nữ chiếm 89950 4.1.2 Tình hình ni trồng thủy sản huyện Cở Đỏ Ngành nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện Cờ Đỏ phát triển chủ yếu lĩnh vực nuôi trồng, khai thác chiếm phần nhỏ hạn chế Ngành nuôi trồng thủy sản từ năm 2004 - 2006 tăng nhanh diện tích từ 9070 lên 11.416 ni trồng chun canh 892 ha, thâm canh 228 Sản lượng nuôi trồng thủy sản 14500 (năm 2004) lên 26015 (năm2006) cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh ngành 31 Nuôi trồng chuyên canh tổng diện tích đạt 892 có khuynh hướng chuyển dần sang nuôi bán công nghiệp công nghiệpvới đối tượng ni cá tra lồi cá khác cá trê, cá lóc cá rơ đồng, rô phi với dạng ao nuôi gần thổ cư Nuôi thủy sản luân canh ao ruộng lúa chủ yếu vụ thu đông chiếm tỷ trọng cao cấu ni trồng thủy sản loại hình chủ lực địa bàn Đối tượng nuôi chủ yếu cá chép, cá rô phi, cá mè vinh, nuôi ghép với loại cá mè trắng, trôi, sặc rằn, gần ni tơm ruộng lúa có khuynh hướng tăng nhanh Nhìn chung huyện Cờ Đỏ có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho nghề nuôi thủy sản phát triển cách đa dạng với loại thủy vực Trong luân canh xen canh ruộng lúa nuôi thâm canh bán thâm canh ao với tốc độ tăng trưởng nhanh Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 32 4.2 Khảo sát số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe cá Bảng 4.1: Kết so sánh tiêu môi trường ao nuôi cá tra giống huyện Cờ Ao kiểm tra pH TT Ao 7,5 LT 7–8 Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao 10 Chú thích: TT: Thực tế LT: Lý thuyết 7,0 7,7 7,5 7,7 7,0 7,0 7,0 7,7 7,2 7–8 7–8 7–8 7–8 7–8 7–8 7–8 7–8 7–8 Các tiêu môi trường NO2 NH3 (mg/l) ( mg/l) TT LT TT LT 0,1 < 0,25 1,0 0,1 - 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,8 0,1 0,1 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 5,0 3,0 4,0 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - Kiềm (mg CaCO3 /l) TT LT 119 80-120 102 119 85 102 119 119 119 85 119 80-120 80-120 80-120 80-120 80-120 80-120 80-120 80-120 80-120 Mật độ nuôi (con/m2) TT LT 667 250 - 400 1142 500 1250 652 657 1364 1000 657 1250 250 - 400 250 - 400 250 - 400 250 - 400 250 - 400 250 - 400 250 - 400 250 - 400 250 - 400 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 33 Qua thực tế kiểm tra cho thấy ao có mật độ cao so với mật độ lý thuyết đưa ra, nuôi với mật độ dày làm tăng khả tiếp xúc mầm bệnh cá, làm tăng nhanh hàm lượng hữu từ làm tăng hàm lượng chất độc mơi trường ao ni Vì ni với mật độ cao không ý quan tâm xử lý mơi trường ao ni ao ni bị ô nhiễm tác động xấu đến cá làm cho cá dễ bị nhiễm bệnh Qua bảng ta thấy pH có giá trị từ – kết phù hợp với Swingle ông nghiên cứu ảnh hưởng số loài cá nước cho pH khoảng 6,5 – hoàn toàn phù hợp cho việc ni cá Như vậy, giá trị pH q trình thực tập không ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển cá Tuy nhiên ảnh hưởng trực tiếp pH không quan trọng ảnh hưởng gián tiếp Trong thủy vực, pH thấp thúc đẩy hòa tan số ion muối ion muối Fe, Al, làm tăng khí độc H2S dẫn đến gây ngộ độc cho cá, môi trường kiềm tăng làm ammonia tổng số tăng dạng NH3- độc cho cá Độ kiềm nước chủ yếu ion HCO-3, CO32-, OH-, độ kiềm không yếu tố gây nhiễm khơng hại cho sinh vật có tác động đến cân độ pH Trong ao nuôi độ kiềm thấp, hệ đệm yếu pH dao động lớn ngày, dễ gây sốc cho cá, ảnh hưởng đến môi trường sống cá Trong ao thử nghiệm ta thấy độ kiềm ao nằm khoảng thích hợp cho hoạt động sống cá Theo Michaels cho ammonia hình thành thơng qua lượng phân Trung tâm Học liệu phân ĐH hữu Cần @ Tàitrình liệu học vàchất nghiên cứu cá thải ra, nguồn cơ, Thơ phân hủy tập hợp có nguồn gốc nitơ Theo tác giả ao thả với mật độ dày nồng độ ammonia tăng lên nhanh chống vượt mức độ cho phép Khi nồng độ ammonia cao mức độ cho phép (ao 8, ao 9, ao 10) làm cho cá bị ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe cá, tạo điều kiện thích hợp cho mầm bệnh xâm nhập phát triển gây bệnh cá Nitrite (NO2-) sản phẩm trung gian sinh trình phân hủy thành phần protein vật chất hữu cơ, chuyển hóa từ NH+4 → NO2- → NO3- Khi hàm lượng NO2 cao (ao 8, ao 5) biểu thị cho môi trường thiếu oxy, mơi trường thiếu oxy q trình chuyển hóa đạm đến nitrite Khi động vật thủy sản hô hấp, NO2- vào máu phản ứng với hemoglobin tạo thành methehemoglobin làm cho máu động vật thủy sản nói chung khả vận chuyển oxy NO2- tạo chế giảm thiểu vận chuyển oxy tới tế bào nên gián tiếp gây độc cho cá 34 Kết tình hình nhiễm ký sinh trùng cá tra giống Bảng 4.2 Tình hình nhiễm ký sinh trùng cá tra giống STT Loài ký sinh trùng SCKT SCKN TLN (%) CĐN PROTOZOA Tricodina 73 66 89,19 46,70 ± 7,81 Apiosoma 73 12,17 8,78 ± 2,78 Epistylis 73 1,35 Ichthyophthyrius 73 9,46 3,38 ± 0,70 73 10,81 1,88 ± 0,52 MONOGENEA Trung Dactylogyrus Qua bảng 4.2 cho thấy trình kiểm tra cá phát giống ký sinh trùng có giống thuộc nhóm Protozoa: Trichodina, Apiosoma, Epistylis, Ichthyophthyrius giống thuộc nhóm Monogenae Dactylogyrus Điều cho thấy cá tra giai đoạn giống thường nhiễm ngọai ký sinh trùng đơn bào Trichodina có tỉ Thơ lệ nhiễm nhấtliệu 89,19%, cao tâm Họcđóliệu ĐH Cần @caoTài họccường tập độ vànhiễm nghiên cứu 46,70 ± 7.81 Trùng bánh xe (Trichodina) loài ký sinh trùng đơn bào phổ biến mơi trường nước, chúng có phương thức phát triển hình thức phân chia đơn giản chúng sinh sản quanh năm Theo Dr K Tonguthai, 1995 ký sinh trùng có vòng đời trực tiếp, chẳng hạn nguyên sinh dộng vật ký sinh bên ngồi thể cá ương ni mật độ cao làm tăng khả tiếp xúc cá loài ký sinh trùng tạo điều kiện ký sinh trùng tăng nhanh nhóm cá Qua bảng 4.1 ta thấy ao ni cá giống có mật độ nuôi cao tạo điều kiện cho lây nhiễm trùng bánh xe Còn giống Ichthyophthyrius có tỉ lệ nhiễm thấp 9,46% giống trùng có chu kỳ sinh trưởng phức tạp trải qua hai giai đoạn ký sinh giai đoạn dinh dưỡng giai đoạn bào nang Trong giai đoạn bào nang (không ký sinh) trùng dưa nhạy cảm với điều kiện mơi trường giai đọan ký sinh nhạy cảm với phản ứng miễn dịch cá, cá bị nhiễm bệnh trùng dưa thể cá sinh kháng thể có khả miễn dịch với bệnh Tuy nhiên bệnh gây nguy hiểm cho cá, làm ảnh hưởng đến chức sinh lý sinh hóa cá với cường độ nhiễm – 10 trùng / lame cá bị nguy hiểm (theo Bùi Quang Tề, 2001) Nếu Trichodina, Ichthyophthyrius hai giống thuộc nhóm ký sinh trùng bắt buộc hai giồng Epistylis (1,53%), Apiosoma (12,17%) hai giống thuộc nhóm ký sinh trùng ngẫu nhiên, thường phân bố mơi trường có nhiều mùn bã hữu (Dương Trí Dũng, 1996) chúng ký sinh da, thân, vi chúng không hút 35 chất dinh dưỡng cá Nếu chúng ký sinh cá tra gây khó khăn cho việc hô hấp bắt mồi cá Bản than chúng không gây cá chết hàng loạt, mà chúng thường kết hợp với số loài ký sinh trùng khác trùng dưa (Ichthyophthyrius), trùng mặt trời (trichodina) gây chết cá hang loạt (Từ Thnah Dung, 1997) Theo bảng ta thấy giống Dactylogyrus có tỉ lệ nhiễm thấp 10,81% cường độ nhiễm 1,88 ± 0,52 Dactylogyrus giống sán đơn chủ đơn chủ đẻ trứng, số lượng trứng ít, q trình đẻ trứng chụi ảnh hưởng lớn nhiệt độ môi trường nước Khi nhiệt độ từ 300C trở lên trình đẻ trứng bị ức chế Nhiệt độ môi trường nước phụ thuộc vào cường độ chiếu sáng mặt trời nhiệt độ khơng khí thời gian thực đề tài từ tháng - tháng lượng mưa chưa nhiều nhiệt độ khơng khí số chiếu sáng ngày cao tạo điều kiện bất lợi cho phát triển Dactylogyrus 4.4 Khảo sát số bệnh truyền nhiễm xuất trình thực tập Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 36 Bảng 4.3: Một số bệnh truyền nhiễm phát trình thực tập STT Tên Bệnh Nguyên nhân Bệnh đốm đỏ Vi khuẩn Aeromonas Bệnh gan thận mủ Vi khuẩn Edwardsiella Bệnh trắng da Vi khuẩn Pseudomonas Triệu chứng Nhìn bên ngồi ta thấy cá bị xuất huyết hàm dưới, nấp mang, vây Khi mổ khám ta thấy ruột, gan bị xuất huyết, bong bóng tụ máu, thận sưng Khơng có dấu hiệu bên ngồi rõ đơi có điểm xuất huyết hàm Bên nội quan, ta thấy bề mặt gan thận có nốt trắng đục Vây cá bị rách xơ xác Phần da đuôi bị trắng cứng dần đến thân Bệnh nặng vết loét ăn sâu vào đến xương Số ao kiểm tra Số ao nhiễm Tỉ lệ nhiễm (%) 19 36,84 19 5,26 19 15,79 19 21,05 19 15 78,94 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Bệnh gan trắng, mang trắng Tổng Chưa rõ Bên cá ta thấy da trắng, mang trắng Bên nội quan gan trắng, thận có trường hợp trắng có trường hợp thận xuất huyết sưng dịch mật có màu đen Trang 37 Bảng 4.4: So sánh mối quan hệ bệnh ký sinh trùng với bệnh truyền nhiễm khác cá tra giống huyện Cờ Đỏ Tên bệnh Tỉ lệ cường độ nhiễm ký sinh trùng Trichodina Bệnh đốm đỏ Bệnh gan thận mủ Bệnh trắng da Apiosoma TLN (%) CĐN TLN CĐN 92,59 57,70 ± 12,56 11,11 1,33 ± 0,33 100 21,0 ± 11,26 100 6,00 ± 2,00 (%) Epistylis TLN (%) 3,70 CĐN Ichthyophthyrius TLN (%) 14,81 CĐN Dactylogyrus TLN CĐN (%) 4,00 ± 0,82 18,52 1,60 ± 0,40 Trung tâm Học tập4,50 và± 0,50 nghiên cứu 90 liệu 85,33 ±ĐH 30,09 Cần20Thơ 20,50 @ ± 2,50Tài liệu học20,00 Bệnh mang trắng, gan trắng Bình thường 88,24 64,73 ± 25,00 84,61 16,07 ± 4,52 11,76 7,69 7,69 3,00 ± 2,00 7,69 Chú thích TLN: Tỉ lệ nhiễm CĐN: Cường độ nhiễm Trong nghề nuôi cá bố mẹ, sản xuất giống nhân tạo hay nuôi cá thương phẩm, vấn đề dịch bệnh thường xảy Bệnh biểu trạng thái bị xáo trộn qua lại ỵếu tố: thể cá, tác nhân gây bệnh mơi trường sống Khi mơi trường sống có thay đổi bất lợi cho cá, cá bị yếu, sức đề kháng giảm Từ đó, tác nhân gây bệnh có hội phát triển, Trang 38 cơng gây bệnh cho cá Đặc biệt việc ương ni cá giống với mật độ cao Bởi áp dụng kỹ thuật ương nuôi với mật độ dày người ta vơ tình tạo điều kiện làm giảm sức đề kháng cá làm tăng nguyên nhân gây bệnh Qua bảng 4.1 nhận thấy phần lớn ao nuôi cá nuôi với mật độ cao Do gần gủi ký chủ (cá) thuận lợi cho lây nhiễm ký sinh trùng Đặc biệt ký sinh trùng có vòng đời trực tiếp, chẳng hạn nguyên sinh động vật ký sinh ngồi thể cá, ương ni với mật độ cao làm tăng khả tiếp xúc cá ký sinh trùng, đồng thời tạo điều kiện lây lan nhanh nhóm cá Qua bảng 4.3 4.4 ta thấy 19 kiểm tra có 15 ao nhiễm bệnh truyền nhiễm ao xuất bệnh truyền nhhiễm có cường độ nhiễm ký sinh trùng cao bình thường Khi cá bị nhiễm ký sinh trùng, ký sinh trùng bám da làm cho cá ngứa ngáy bệnh nặng bám đầy mang phá hủy tơ mang, làm cản trở trình hơ hấp cá làm cho cá bị suy yếu tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh xâm nhập gây bệnh cho cá Qua thực tế ta thấy ao xuất bệnh truyền nhiễm có cường độ nhiễm ký sinh trùng cao, trở thành nhân tố mở đường cho vi khuẩn, virút xâm nhập gây bệnh cho cá Trung Tuy nhiên, bệnh muốn xảy đòi hỏi phải có điều kiện ràng buột tác độngHọc lên củaĐH yếu tố: kýThơ chủ, tác bệnh môi sống cá tâm liệu Cần @nhân Tàigây liệu học tậptrường nghiên cứu Vì 19 kiểm tra có ao khơng xuất bệnh người nuôi quản lý tốt môi trường nuôi hạn chế phát triển mầm bệnh, đảm bảo sức khỏe cá Vì ni cá với mật độ dày phải đặc biệt ý môi trường sống thành phần thức ăn cung cấp phải đủ lượng, đủ chất cần thiết cho cá phát triển tăng trọng không đáp ứng nhu cầu cá dễ gầy yếu, sức đề kháng giảm dễ nhiễm bệnh Trang 39 CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình thực tập, cho kết phân tích ký sinh trùng phát giống: Trichodina (89,19%) cường độ nhiễm, Apiosoma (12,16%), Epistylis (1,35%), Ichthyophthyrius (9,46%), Dactylogyrus (10,81%) Qua ta thấy cá giống thường nhiễm nguyên sinh động vật Khi phân tích ký sinh trùng ta thấy có 78,94% ao ni bị nhiễm ký sinh trùng xuất bệnh truyền nhiễm Qua ta thấy ký sinh trùng khơng gây thiệt hại lớn cho đàn cá giống, làm tăng tỉ lệ hao hụt đàn Ngoài ra, cần lưu ý ký sinh trùng nhân tố mở đường cho vi khuẩn, virút có hội xâm nhập vào thể gây bệnh cho động vật chủ 5.2 Đề nghị Tiếp tục điều tra tình hình nhiễm ký sinh trùng cá tra giống thực thử nghiệm thuốc nhằm đưa loại thuốc liệu trình phòng trị bệnh tốt Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Trang 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trung Ahmed A.T.A and M.T Ezaz, 1997 Diversity of helminth parasites in the freshwater catfish of Bangladesh Desease in asian aquaculture III Arthur J.R and S Lumanlom Mayo, 1997 Checklist of parasites of fishes of the Philippines FAO fisheries technical paper Bùi Quang Tề, 2001 Ký sinh trùng số lồi cá nước Đồng Bắng Sơng Cửu Long giải pháp phòng trị chúng Luận văn tiến sỉ sinh học, viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I Bùi Quang Tề, 2006 Bệnh học thủy sản, phần 3, Bệnh ký sinh trùng động vật thủy sản Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I Bùi Quang Tề, 2006 Bệnh học thủy sản, phần1, Tổng quang bệnh học thủy sản Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I Dương Trí Dũng, 1996 Giáo trình động vật thuỷ sản Khoa thuỷ sản, trường đại học Cần Thơ Gessev S.L, 1976 Freswater India Monogenoidea Principles of systemates Analysisof the world fauns and thierevolution, Indiajournal of helminthology tâm8.Học liệu ĐH Cần @thường Tàigặp liệu vàphòng nghiên cứu Hà Ký, 1966 – 1976 MộtThơ số bệnh cáhọc giốngtập cách trị NXB Nông Thôn, Hà Nội Michaels V.K, 1988 Allowable ammonia for fish culture Prog Fishcult 10 Nguyễn Thị Muội, Đỗ Thị Hòa vá cộng sự, 1985 Kết nghiên cứu ký sinh trùng nước Tây Nguyên Báo cáo chuyên đề khoa học 1981 – 1985, Trường đại học thủy sản 11 Nguyễn Việt Triều, 1992 Tiếp tục nghiên cứu bổ sung thành phần ký sinh trùng gây bệnh biện pháp phòng bệnh trị bệnh cá bè Châu Đốc- An Giang Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành thủy sản, Trường đại học Cần Thơ 12 Swingle.H.S, 1961.Relationship of pH of pont waters to their suitability for fish culture Proc, pacific sci 13 Từ Thanh Dung, 1997 Giáo trình bệnh cá Khoa thuỷ sản, trường đại học Cần Thơ 14 Từ Thanh Dung, Đặng Thị Hoàng Oanh, Trần Thị Tuyết Hoa, 2005 Bệnh học thủy sản Khoa thủy sản, Trường đại học Cần Thơ Trang 41 PHỤ CHƯƠNG MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG Q TRÌNH THỰC TẬP Hình: Trùng bánh xe (Trichodina) Hình: Trichodina di chuyển có hình dạng khác Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Hình: Trichodina ký sinh vây Trang 42 Hình: Trùng bánh xe Trichodina Hình: Trùng dưa Ichthyophthrius Hình: Sán đơn chủ 16 móc (Dactylogyrus) Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Hình: Trùng loa kèn Apiosoma Hình: Trùng loa kèn Epistylis Trang 43 Hình: Bệnh đốm đỏ cá tra Hình: Bệnh trắng da cá tra Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Hình: Bệnh gan trắng, mang trắng cá tra Hình: Bệnh gan thận mủ cá tra Trang 44 ... Điều tra tình hình nhiễm ký sinh trùng cá tra giống huyện Cờ Đỏ - thành phố Cần Thơ; sinh viên thực từ đến Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Cần Thơ. .. Nghiệp Và Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Cần Thơ tiến hành thực đề tài “ Tình Hình Nhiễm Ký Sinh Trùng Trên Cá Tra Tại huyện Cờ Đỏ, Thành Phố Cần Thơ CHƯƠNG II LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 Tình hình. .. HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y NGUYỄN NGUYỆT TRƯỜNG TÌNH HÌNH NHIỄM KÝ SINH TRÙNG TRÊN CÁ TRA CỜ@ ĐỎTài - THÀNH THƠ cứu Trung tâm GIỐNG Học liệuTẠI ĐHHUYỆN Cần Thơ
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH NHIỄM ký SINH TRÙNG TRÊN cá TRA GIỐNG tại HUYỆN cờ đỏ THÀNH PHỐ cần THƠ , TÌNH HÌNH NHIỄM ký SINH TRÙNG TRÊN cá TRA GIỐNG tại HUYỆN cờ đỏ THÀNH PHỐ cần THƠ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay