TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN TRÒN ký SINH ở CHÓ tại QUẬN ô môn THÀNH PHỐ cần THƠ và THỬ HIỆU QUẢ của THUỐC EXOTRAL TRONG tẩy TRỪ

74 35 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 21:08

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG ….  … NGUYỄN THỊ THÙY DUNG TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN TRỊN KÝ SINH Ở CHĨ TẠI QUẬN Ô MÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ THỬ HIỆU QUẢ CỦA THUỐC EXOTRAL TRONG TẨY TRỪ Luận văn tốt nghiệp Ngành: BÁC SĨ THÚ Y Cần Thơ, 12/2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG ….  … Luận văn tốt nghiệp Ngành: BÁC SĨ THÚ Y Tên đề tài: TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN TRỊN KÝ SINH Ở CHĨ TẠI QUẬN Ơ MƠN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ THỬ HIỆU QUẢ CỦA THUỐC EXOTRAL TRONG TẨY TRỪ Giáo viên hướng dẫn: Ts Nguyễn Hữu Hưng Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Dung MSSV: 3064573 Lớp: Thú y K32 Cần Thơ, 12/2010 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MƠN THÚ Y Đề tài: Tình hình nhiễm giun tròn ký sinh chó quận Ô Môn thành phố Càn Thơ thử hiệu thuốc Exotral tẩy trừ sinh viên: NGUYỄN THỊ THÙY DUNG thực quận Ơ Mơn thành phố Cần Thơ từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2010 Cần thơ, ngày tháng năm 2010 Duyệt Bộ môn Cần thơ, ngày tháng năm 2010 Duyệt Giáo viên hướng dẫn Cần thơ, ngày tháng năm 2010 Duyệt Khoa Nông Nghiệp SHƯD ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên muốn gởi lời biết ơn thành kính sâu sắc đến Ơng, Bà, Cha, Mẹ có cơng sinh thành, dưỡng dục dạy dỗ nên người Cám ơn anh, chị em trai luôn bên cạnh ủng hộ, chia động viên giúp vượt qua khó khăn suốt thời gian học tập xa nhà Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô môn Thú Y môn Chăn Nuôi, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, trường Đại học Cần Thơ tận tình dạy dỗ truyền đạt cho kiến thức vô quý báo Và hết xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Hữu Hưng hết lòng dạy bảo, hướng dẫn tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành tốt luận văn Tơi vơ biết ơn thầy Đỗ Trung Giã nhiệt tình động viên, ủng hộ suốt thời gian học tập thực đề tài Cảm ơn cán thư viện khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng nhiệt tình giúp đỡ tơi thu thập tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu Xin gởi lời cảm ơn đến cán Thú Y Trạm Thú Y Quận Ơ Mơn nhiệt tình giúp đỡ tơi qua trình thu thập mẫu thử hiệu thuốc điều trị địa bàn Quận Và cuối muốn cảm ơn tất người bạn tập thể lớp Thú y K32 ủng hộ, chia giúp đỡ suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thi Thùy Dung iii MỤC LỤC Trang tựa i Trang duyệt ii Lời cảm tạ iii Mục lục iv Danh sách bảng biểu đồ vi Danh sách hình vii Tóm lược viii Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu bệnh giun tròn ký sinh chó nước 2.2 Sơ lược lịch sử nghiên cứu bệnh giun sán ký sinh chó nước Đặc tính sinh học số lồi giun tròn ký sinh chó 2.3.1 Giun móc ký sinh chó 2.3.2 Giun đũa ký sinh chó 10 2.3.3 Gnathostoma spinigerum Spirocerca lupi .14 2.3.4 Giun tóc .16 2.3.5 Gun tim (Dirofilaria immitis) 17 2.4 Tác hại giun tròn ký chủ 18 2.4.1 Giun móc 18 2.4.2 Giun đũa .18 2.4.3 Giun xoăn thực quản (Spirocerca lupi) 19 2.4.4 Giun tóc (Trichuris vulpis) 20 2.4.5 Giun tim .20 2.5 Sự truyền lây số lồi giun tròn từ chó sang người .22 2.6 Một số loại thuốc tẩy trừ giun tròn 23 2.6.1 Ivermectin 22 2.6.2 Exotral 23 iv Chương 3: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 25 3.1 Nội dung 25 3.2 Thời gian địa điểm tiến hành thí nghiêm 25 3.2.1 Tình hình tự nhiên, xã hội Quận Ơ Mơn .25 3.2.2 Tình hình đàn chó ni quận Ơ Môn .27 3.3 Phương pháp thí nghiệm 27 3.3.1 Phương tiện thí nghiệm 27 3.3.2 Phương pháp kiểm tra phân tìm trứng giun tròn .28 3.3.3 Phương pháp mổ khám phần viện sĩ Skrjabin 30 3.3.4 Phương pháp xử lí số liệu .31 3.3.5 Thử hiệu thuốc tẩy trừ .32 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .33 4.1 Kết tình hình nhiễm giun tròn chó tai quận Ơ Mơn, TP.Cần Thơ qua phương pháp kiểm tra phân 33 4.1.1 Kết tình hình nhiễm giun tròn chó theo lứa tuổi 33 4.1.2 Thành phần lồi giun tròn ký sinh chó .35 4.1.3 Tỉ lệ nhiễm ghép giun tròn ký sinh chó .40 4.2 Kết tình hình nhiễm giun tròn ký sinh chó quận Ơ Mơn qua phương pháp mổ khám 41 4.2.1 Kêt tình hình nhiễm giun tròn ký sinh chó theo lứa tuổi .41 4.2.2 Thành phần lồi giun tròn ký sinh chó quận Ơ Mơn (qua mổ khám) 43 4.2.3 Tỉ lệ nhiễm ghép giun tròn ký sinh chó .47 4.3 Những lồi giun tròn ký sinh chó tìm thấy quận Ơ Mơn- thành phố Cần Thơ có truyền lây sang người 47 4.3.1 Giun móc .48 4.3.2 Giun đũa .48 4.3.3 Giun tim (Dirofilaria immitis) .49 4.4 Hiệu tẩy trừ 50 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .51 5.1 Kết luận 51 v 5.2 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 PHỤ CHƯƠNG 55 vi DANH MỤC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng Tỉ lệ nhiễm giun tròn ký sinh chó theo lứa tuổi (phương pháp kiểm tra phân) .33 Bảng Thành phần lồi giun tròn ký sinh chó qua phương pháp kiểm tra phân 35 Bảng Tỉ lệ nhiễm lồi giun tròn ký sinh chó theo lứa tuổi 36 Bảng Tỉ lệ nhiễm ghép giun tròn ký sinh chó theo lứa tuổi 40 Bảng Tỉ lệ nhiễm cường độ nhiễm giun tròn ký sinh chó theo lứa tuổi (qua mổ khám) .41 Bảng Kết thành phần lồi giun tròn ký sinh chó (qua mổ khám) 43 Bảng Tỉ lệ nhiễm ghép giun tròn ký sinh chó .47 Bảng Hiệu tẩy trừ giun đũa giun móc thuốc Exotral 50 Biểu đồ So sánh tỉ lệ nhiễm giun tròn chó theo lứa tuổi (qua kiểm tra phân) .33 Biểu đồ So sánh tỉ lệ nhiễm giun tròn ký sinh chó theo lồi 35 Biểu đồ So sánh tỉ lệ nhiễm giun tròn theo lứa tuổi (qua mổ khám) 41 Biểu đồ So sánh tỉ lệ nhiễm loài giun tròn theo lứa tuổi .44 vii DANH MỤC HÌNH Hình Trứng Ancylostoma caninum Hình Ancylostoma caninum (Ercolani, 1859) Hình Ancylostoma braziliense (theo Baylis, 1929) Hình Uncinaria stenocephala (Railliet, 1884) (theo Petrov, 1931) Hình Vòng đời giun móc Hình Toxocara canis 11 Hình Trứng Toxocara canis 11 Hình Vòng đời Toxocara canis 12 Hình Toxascaris leonina 12 Hình 10 Trứng Toxascaris leonina .13 Hình 11 Vòng đời Toxascaris leonina 13 Hình 12 Spirocerca lupi (Rudunphi, 1809) 15 Hình 13 Trứng Spirocerca lupi 15 Hình 14 Vòng đời Spirocerca lupi 15 Hình 15 Vòng đời Trichuris vulpis (Frohlich, 1789) 16 Hình 16 Vòng đời Dirofilaria immitis 17 Hình 17 Ruột chó bị xuất huyết giun móc 18 Hình 18 Giun đũa ký sinh ruột chó 19 Hình 19 Bụng chó sưng to nhiễm Toxocara canis .19 Hình 20 Spirocerca lupi tạo thành búi thực quản 20 Hình 21 Dirofilaria immitis 21 Hình 22 Mẫu thuốc Exotral 23 Hình 23 Bản đồ hành TP.Cần Thơ 26 Hình 24 Ấu trùng giun móc di hành da người 48 Hình 25 Ấu trùng giun đũa di hành da người 49 viii TÓM LƯỢC Hiện việc ni chó hộ gia đình phổ biến từ thành thị đến nông thôn, kết hợp với thời tiết nóng ẩm nước ta tạo điều kiện cho giun sán phát triển gây bệnh cho đàn chó Đặc biệt có số bệnh lây cho người Xuất phát từ thực tế thực đề tài: “Tình hình nhiễm giun tròn ký sinh chó quận Ơ Mơn thành phố Cần Thơ thử hiệu thuốc Exotral tẩy trừ” Qua kiểm tra 160 mẫu phân lứa tuổi 1-6 tháng tuổi, 7-12 tháng tuổi, 13-24 tháng tuổi 24 tháng tuổi ghi nhận kết tình hình nhiễm giun tròn chó quận Ơ Môn, thành phố Cần Thơ sau: Tỉ lệ nhiễm giun tròn chó cao (65,00%) tỉ lệ nhiễm giảm dần theo tuổi Chó từ 1-6 tháng tuổi có tỉ lệ nhiễm cao (72,50%) Có loại trứng giun tròn phát với tỉ lệ nhiễm: Ancylostoma caninum (28,13%), Ancylostoma braziliense (46,25%), Uncinaria stenocephala (25,63%), Toxocara canis (8,13%), Toxascaris leonina (2,50%), Trichuris vulpis (6,88%), Spirocerca lupi (1,88) Qua mổ khảo sát chó lứa tuổi 13-24 tháng tuổi 24 tháng tuổi với tổng số giun tròn thu 1522 với tỉ lệ nhiễm sau: Chó nhiễm giun tròn với tỉ lệ cao (90,20%), cường độ nhiễm (33,09±6,03 giun/cá thể) Chó 13-24 tháng tuổi có tỉ lệ nhiễm cao (95,12%), chó 24 tháng tuổi có tỉ lệ nhiễm thấp (70,00%) Về thành phần loài nhận thấy chó Ơ Mơn nhiễm lồi giun tròn với tỉ lệ nhiễm sau: Ancylostoma caninum (58,82%), Ancylostoma braziliense (86,27%), Uncinaria stenocephala (68,63%), Toxocara canis (7,84%), Spirocerca lupi (1,9,61%), Dirofilaria immitis (3,92%) Các lồi giun tròn tìm thấy địa bàn quận có truyền lây sang người: Ancylostoma braziliense, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Toxocara canis, Dirofilaria immitis Thuốc Exotral với liều liều viên/5kg thể trọng cho hiệu tẩy (100,00%) đơi với giun đũa giun móc chó Thuốc an tồn, khơng gây phản ứng phụ suốt q trình thí nghiệm ix 4.4 Hiệu tẩy trừ Chính tác hại nên việc tẩy trừ giun tròn cho đàn chó quan trọng đặc biệt giun đũa giun móc Trên thị trường có nhiều loại thuốc tẩy giun có hiệu quả, Exotral loại thuốc sử dụng phổ biến để phòng trị giun tròn chó chó Chính chúng tơi tiến hành đánh giá hiệu Exotral việc tẩy trừ loại giun tròn nêu Bảng Hiệu tẩy trừ giun đũa giun móc thuốc Exotral Liều lượng Số tẩy trừ Số trứng/1 gram phân Trước tẩy Hiệu tẩy trừ Tỉ lệ trứng (%) Sau tẩy ngày GĐ GM GĐ 200 2450 100 1v/8kg thể trọng - 1050 100 10 ngày GĐ GM 250 50 75,00 100,00 - 200 - - 100,00 1350 350 0 100,00 100,00 150 7900 50 1950 100 - 300 - - - 100,00 250 10200 100 200 0 100,00 100,00 1v/5kg thể trọng - 2250 - - - 100,00 350 2650 150 0 100,00 100,00 50 10800 350 0 100,00 100,00 50 4350 0 0 100,00 100,00 GM GĐ GM 100,00 Tỉ lệ trứng bình quân (%) GĐ GM 91,67 99,75 100,00 100,00 98,73 GĐ: giun đũa; GM: giun móc Qua bảng nhận thấy thuốc Exotral có hiệu cao việc tẩy trừ giun đũa giun móc Ở liều viên/8kg thể trọng, liều cho hiệu sau 10 ngày kiểm tra giun đũa (91,67%), giun móc (99,75%) Nhưng liều viên/5kg thể trọng, liều cho hiệu tẩy 100% hai lồi Trong suốt q trình cấp thuốc khơng thấy có phản ứng bất thường, chứng tỏ thuốc an toàn 50 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kiểm tra 160 mẫu phân, mổ khảo sát 51 chó với tổng giun tròn thu 1522 đánh giá hiệu tẩy trừ giun đũa, giun móc thuốc Exotral thu kết sau: Kiểm tra phân Tỉ lệ nhiễm giun tròn (65,00%), tỉ lệ nhiễm giảm dần theo lứa tuổi Trong chó 1-6 tháng tuổi có tỉ lệ nhiễm cao Phát chó ni địa bàn quận Ơ Mơn nhiễm trứng lồi giun tròn ký sinh chó với tỉ lệ nhiễm loài sau: cao Ancylostoma braziliense (46,25%), Ancylostoma caninum (28,13%), Uncinaria stenocephala (25,63%), Toxocara canis (8,13%), Toxascaris leonina (2,50%), Trichuris vulpis (6,88%) thấp Spirocerca lupi (1,88%) Chó nhiễm ghép phổ biến 1-2 lồi/cá thể chiếm tỉ lệ (76,92%) Mổ khám Tỉ lệ nhiễm chung cao (90,20%) với cường độ nhiễm 33,09±6,03 giun/cá thể Chó 13-24 tháng tuổi có tỉ lệ nhiễm (95,12%) cao so với chó 24 tháng tuổi(70,00%) Qua định danh phân loại phát loài giun tròn: cao Ancylostoma braziliense (86,27%), Ancylostoma caninum (68,63%), Uncinaria stenocephala (58,82%), Toxocara canis (7,84%), Spirocerca lupi (19,61%), thấp Dirofilaria immitis (3,92%) Chó nhiễm ghép phổ biến 3-4 lồi/cá thể (65,22%) Các lồi giun tròn tìm thấy có truyền lây sang người: Ancylostoma braziliense, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Toxocara canis, Dirofilaria immitis Hiệu tẩy trừ giun đũa giun móc thuốc Exotral Ở liều viên/5kg thể trọng cho hiệu tẩy (100,00%) Thuốc an tồn khơng gây phản ứng phụ suốt q trình thí nghiệm 51 5.2 Đề nghị Cán thú y địa phương cần phổ biến cho người dân biết tác hại giun tròn vật ni Đồng thời khuyến cáo họ nên tẩy giun định kỳ, thường xuyên tắm chải vệ sinh cho chó Hạn chế việc ni chó thả rơng Tun truyền cho người dân hiểu biết lồi giun tròn truyền lây sang người, tác hại, đường lây nhiễm chúng biện pháp phòng ngừa Hướng dẫn người dân biết lịch tẩy giun tròn định kỳ cho chó, dùng Exotral tẩy trừ cho chó độ an tồn cao dễ sử dụng 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng nước Argus M.Dunn, Ph.d.1969-1978 Veternary Helminthology Igaza A A., et al.,1992 “Parasitosis of stray dogs in north-eastern Spain”, Revue Scientifique et technique Office International des Epizooties,11(4), pp 1047-1049 Georgi Jay R., 1980 Parasitology for Veterinary W B Sader Company Philadelphila, London, Toronto USA Luty T.,2001 “Prevalence of species of Toxocara in dog, cats and red foxes from the Poznan regoin, Poland”, J Helminthol, 75(2), pp 153-56 Soulsby L.J.E., 1977 Helminths, Arthropods and Protozoa of domesticated animals, Lea and Febiger Philadelphia, USA Tiếng Việt Hồng Minh Đức, Nguyễn Thị Kim Lan, 2008 Tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hố chó ni Hà Nội Khoa hoc kỹ thuật thú y, 6(3), tr 40-49 Lương văn Huấn, Lê Hữu Khương,1995 Ký sinh bệnh ký sinh gia súc gia cầm, tập 1, Nxb Nơng nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hữu Khương, Lương Văn Huấn,1998 Giun tròn ký sinh chó thành phố Hồ Chí Minh Kỹ thuật thú y, 5(4), tr.69-73 Lê Hữu Khương – Nguyễn Ngọc Tuân 2004 Tình hình nhiễm giun đũa tỉnh phía Nam Kỹ thuật thú y, 11(3), tr.40-46 Lê Hữu Khương 2005 Giun sán ký sinh chó số tỉnh Miền nam Việt Nam, Luận án tiến sĩ Nông nghiệp, trường Đại học Nông lâm TP.HCM Lê Hữu Nghị, Nguyễn Văn Duệ, 2000 Tình hình nhiễm giun móc chó ni thành phố Huế hiệu thuố tẩy trừ Kỹ thuật thú y,7(4), tr.58-62 Nguyễn Hữu Hưng, 2009 Giáo trình bệnh ký sinh trùng gia súc gia cầm Trung tâm học liệu, Trường Đại Học Cần Thơ Nguyễn Hữu Hưng, Cao Thanh Bình, 2009 Tình hình nhiễm giun sán chó TP Cần Thơ hiệu số thuốc tẩy trừ Khoa học kỹ thuật thú y, 10(4), tr.64-68 Nguyễn Hữu Hưng Ơn Hòa Thịnh, 2002 Tình hình nhiễm giun sán chó tỉnh An Giang-Vĩnh Long thử nghiệm tẩy trừ bệnh giun sán Ivermectin” Tạp chí Khoa Học Đại Học cần Thơ, tr.135-143 53 10 Nguyễn Phước Tương, 2000 Bệnh ký sinh trùng vật nuôi thú hoang lây sang người (tập 1) Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội, pp 124-125 11 Nguyễn Quốc Doanh, Trương Minh Hiền, Nguyễn Thu Thủy, 2009 Tình hình nhiễm giun tròn chó nghiệp vụ số trung tâm ni chó thời gian 2005 – 2006 Khoa hoc kỹ thuật thú y,7(1), tr 42-46 12 Nguyễn Thị Mỹ Liên, Phan Anh Tuấn, Trương Phi Hùng, 2010 Tạp chí Y Hoc TP Hồ Chí Minh, tập 14, số 13 Nguyễn Văn Biện, 2001 Điều tra bệnh giun tim chó số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long Khoa học Kỹ thuật Thú Y, 8(3), tr.24-28 14 Nguyễn Văn Đề, Phạm Văn Khê 2009 Bệnh ký sinh trùng truyền lây người động vật NXB Giáo Dục Việt Nam 15 Ơn Hòa Thịnh ,1999 Tình hình giun sán ký sinh ống tiêu hóa chó thành phố Long xuyên-An Giang Đề tài Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ 16 Phan Địch Lân, Phạm Sỹ Lăng, Đồn Văn Phúc 2005 Bệnh giun tròn vật nuôi Việt Nam NXB Nông nghiệp Hà Nội 17 Phạm Văn Khuê, Phan Lục, 1996 Ký sinh trùng thú y NXB Nơng Nghiệp 18 Trần Xn Mai 1992 Góp phần nghiên cứu bệnh động vật ký sinh chiều lây truyền từ phân chó mèo sang người, Luận án phó tiến sỹ Khoa học y dược, trường Đại học y dược TP HCM 19 Skrjabin K I Petrov A M., 1977 Nguyên lý giun tròn thú y, tập (Bùi Lập, Đoàn Thị Băng Tâm, Tạ Thị Vinh dịch) NXB Khoa Học Kỷ Thuật Hà Nội Địa website: http://www.avma.org/reference/zoonosis/ http://commons.wikimedia.org/wiki http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3867/ http://www.impe-qn.org.vn http://kmbase.medric.or.kr http://mercmedicus/ppdocs/us/e 8-01.html http://www.ncbi.nlm.nih.gov http://www.peteducation.com http://vietdog.com 10 www.ykhoanet.com 11 http://wbvc.bc.ca/internal-parasites 54 PHỤ CHƯƠNG PHIẾU ĐIỀU TRA TRÊN CHÓ (Phương pháp kiểm tra phân) Ngày lấy mẫu: Địa điểm lấy mẫu: xã (phường)……… quận.……………TP.Cần Thơ Tên chủ vật nuôi: Địa chỉ: Số điện thoại (nếu có) Số thứ tự: Số lượng chó ni:… Nhóm có nội Nhóm chó ngoại Tháng tuổi: 1- tháng tuổi:………… 7-12 tháng tuổi:………… 13-24 tháng tuổi:………… > 24 tháng tuổi:………… Trọng lượng:………… kg 10 Thể trạng: Gầy:………… Trung bình:………Mập:……… 11 Màu sắc phân: Đen:………… Xám:…………… Có lẫn máu:…… 12 Trạng thái phân: Lỏng:…………Bình thường:………… 13 Cơng tác thú y: Có tiêm phòng bệnh truyền nhiễm khơng? Dại Carê Parvovirus Leptospirosis Có tẩy trừ ký sinh trùng khơng? Nội ký sinh Có Khơng Loại thuốc:……………… Ngoại ký sinh Có Khơng Loại thuốc……………… 55 PHIẾU ĐIỀU TRA TRÊN CHÓ (Phương pháp mổ khám) Ngày lấy mẫu:…………………………………… …………………………… Địa điểm giết mổ: xã( phường)…………… huyện (quận) ………TP Cần Thơ Số thứ tự:………………………………………………………………………… Đặc điểm ngoại hình Màu sắc lơng: …………… Trọng lượng: ……… kg Giới tính: ………………… Tai: ………………………… Mõm: …………………… Đi: ……………………… Đặc điểm bệnh tích đường tiêu hóa - Miệng - Lưỡi - Thực quản - Lá lách: Bên ngoài: …………………………… Bên trong: …………………………… -Gan: Màu sắc: …………………………………………………………… Rìa gan: …………………………………………….……………… Mặt gan: …………………………………………………………… Túi mật: ……………………………………….…………………… Hạch: ………………………………………………………………… - Dạ dày - Ruột non - Ruột già Lứa tuổi (tháng): 12 - 24   > 24   Thể trạng: Ốm: ……………… Trung bình: ……………… Mập: ……………… 56 Giun tròn Nơi ký sinh Ghi Lớn Nhỏ Thực quản Dạ dày Ruột non Ruột già Màng treo ruột Gan, mật Tim Phổi Lách Thận Bàng quang 57 MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ Spirocerca lupi tạo tành búi thực quản chó Tìm giun tròn niêm mạc dày ruột Dirofilaria immitis ký sinh tâm thất phải 58 Định danh phân loại giun tròn Kiểm tra phân tìm trứng giun tròn Lọ bảo quản giun tròn thu thập Toxocara canis Trứng Toxocara canis 59 Spirocerca lupi thu sau mổ khám Spirocerca lupi (phần đầu) Đầu Ancylostoma caninum Đầu Ancylostoma braziliense Đầu Uncinaria stenocephala Trứng giun móc 60 PHẦN XỬ LÝ THỐNG KÊ Tình hình nhiễm giun tròn chó theo lứa tuổi chó qua kiểm tra phân Chi-Square Test: 1-6 tháng, 7-12 tháng 1-6 29 28.11 7-12 Total 26 55 26.89 40 39.11 Total 40 40.89 69 66 80 135 Chi-Sq = 0.028 + 0.029 + 0.019 + 0.020 = 0.097 DF = 1, P-Value = 0.755 Chi-Square Test: 1-6 tháng, 13-24 tháng Expected counts are printed below observed counts 1-6 29 27.81 13-24 Total 25 54 26.19 40 80 38.81 Total 40 41.19 69 65 134 Chi-Sq = 0.051 + 0.054 + 0.035 + 0.037 = 0.177 DF = 1, P-Value = 0.674 Chi-Square Test: 1-6 tháng, >24 tháng Expected counts are printed below observed counts 1-6 29 >24 24 Total 53 61 Total 27.50 25.50 40 41.50 40 38.50 69 64 80 133 Chi-Sq = 0.082 + 0.089 + 0.054 + 0.059 = 0.284 DF = 1, P-Value = 0.594 Chi-Square Test: 7-12 tháng, 13-24 tháng Expected counts are printed below observed counts Total 7-12 13-24 Total 26 25 51 25.69 25.31 40 40.31 66 40 39.69 65 80 131 Chi-Sq = 0.004 + 0.004 + 0.002 + 0.002 = 0.012 DF = 1, P-Value = 0.913 Chi-Square Test: 7-12 tháng, >24 tháng Expected counts are printed below observed counts 7-12 >24 Total 26 24 50 25.38 24.62 Total 40 40.62 66 40 39.38 64 80 130 Chi-Sq = 0.015 + 0.015 + 0.009 + 0.010 = 0.049 DF = 1, P-Value = 0.824 62 Chi-Square Test: 13-24 tháng, >24 tháng Expected counts are printed below observed counts 13-24 24 24.31 >24 Total 25 49 24.69 40 39.69 40 40.31 Total 64 65 80 129 Chi-Sq = 0.004 + 0.004 + 0.002 + 0.002 = 0.013 DF = 1, P-Value = 0.910 So sánh tỷ lệ nhiễm ghép giun sán chó phương pháp kiểm tra phân Chi-Square Test: 1-2 loài/cá thể, 3-4 loài/cá thể Expected counts are printed below observed counts 1-2 80 61.33 3-4 Total 24 104 42.67 104 85.33 104 122.67 Total 184 128 208 312 Chi-Sq = 5.681 + 8.167 + 2.841 + 4.083 = 20.772 DF = 1, P-Value = 0.000 So sánh tình hình nhiễm giun tròn theo tuổi mổ khám Chi-Square Test: 1-2 năm, >2 năm Expected counts are printed below observed counts 1-2 >2 Total 63 39 37.94 8.06 46 41 42.06 10 8.94 51 Total 80 17 97 Chi-Sq = 0.030 + 0.140 + 0.027 + 0.126 = 0.323 DF = 1, P-Value = 0.570 So sánh tỷ lệ nhiễm ghép giun sán chó mổ khám Chi-Square Test: 1-2 loài/cá thể, 3-4 loài/cá thể Expected counts are printed below observed counts Total 1-2 16 20.67 3-4 Total 30 46 25.33 46 41.33 46 50.67 62 76 92 138 Chi-Sq = 1.054 + 0.860 + 0.527 + 0.430 = 2.870 DF = 1, P-Value = 0.090 64 ... thuận Bộ Môn Thú Y, khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng trường Đại Học Cần Thơ, tơi thực đề tài Tình hình nhiễm giun tròn ký sinh chó quận Ô Môn thành phố Cần Thơ thử hiệu thuốc Exotral tẩy trừ ... NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THÚ Y Đề tài: Tình hình nhiễm giun tròn ký sinh chó quận Ơ Mơn thành phố Càn Thơ thử hiệu thuốc Exotral tẩy trừ sinh viên: NGUYỄN THỊ THÙY DUNG thực quận. .. HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG ….  … Luận văn tốt nghiệp Ngành: BÁC SĨ THÚ Y Tên đề tài: TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN TRỊN KÝ SINH Ở CHĨ TẠI QUẬN Ơ MÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ THỬ HIỆU
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN TRÒN ký SINH ở CHÓ tại QUẬN ô môn THÀNH PHỐ cần THƠ và THỬ HIỆU QUẢ của THUỐC EXOTRAL TRONG tẩy TRỪ , TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN TRÒN ký SINH ở CHÓ tại QUẬN ô môn THÀNH PHỐ cần THƠ và THỬ HIỆU QUẢ của THUỐC EXOTRAL TRONG tẩy TRỪ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay