nghiên cứu điều trị gãy sàn ổ mắt bằng bóng Foley

109 29 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 20:45

Chấn thương hàm mặt do nhiều nguyên nhân khác nhau như TNGT, lao động, sinh hoạt và tai nạn thể thao, nhưng trong giai đoạn hiện nay chủ yếu do TNGT đặc biệt là tai nạn xe máy.Trong khối XTGM có các xoang, hốc tự nhiên chứa những cơ quan giữ chức năng quan trọng của vùng Hàm mặt và liên quan chặt chẽ với sọ não mà trực tiếp là nền sọ. Vì vậy khi chấn thương gãy XTGM thường có những tổn thương kết hợp như sọ não, hệ thống sàng hàm và khoang miệng, đặc biệt ổ mắt, nhãn cầu. Tổn thương xương ổ mắt trong chấn thương gãy XTGM hay gặp tổn thương sàn và thành trong ổ mắt, nơi có cấu trúc xương mỏng và yếu. Nghiên cứu của Pasquale Piombino 61 tổn thương xương ổ mắt chiếm 40% gãy xương hàm mặt nói chung, trong đó tổn thương SOM chiếm tỷ lệ 67% 84%. Tổn thương SOM có triệu chứng lâm sàng đa dạng, phức tạp việc chẩn đoán nhiều khi khó khăn, trong điều trị nếu bỏ sót tổn thương có thể để lại những di chứng như giảm thị lực, lõm mắt, nhìn đôi, hạn chế vận nhãn, tê bì vùng má, môi trên ảnh hưởng đến chức năng, thẩm mỹ của người bệnh. Các di chứng này rất khó xử lý sau khi quá trình liền thương được hoàn tất.Các phương pháp điều trị tổn thương SOM trong chấn thương gãy XTGM rất đa dạng, ngoài việc điều trị gãy khối XTGM còn phải phục hồi lại SOM tùy theo mức độ tổn thương. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về tổn thương SOM do chấn thương cũng như các phương pháp điều trị về tổn thương này. Tùy theo mức độ tổn thương, SOM có thể được nắn chỉnh, kết hoặc ghép xương. Trần Đình Lập 8 sử dụng Silicon, Lê Minh Thông 9 dùng chế phẩm san hô lấy từ vùng biển Việt nam để phục hồi tổn khuyết SOM , Lê Mạnh Cường 3 10 sử dụng xương tự thân hoặc lưới titanium để phục hồi các tổn khuyết lớn SOM. Trong trường hợp tổn thương không khuyết hổng, SOM quá mỏng, nên việc kết xương cực kì khó khăn, việc nâng đỡ để giữ cho SOM đúng vị trí giải phẫu là cần thiết. Đỗ Thành Chí 17 đã sử dụng sonde Foley đặt trong xoang hàm để nâng đỡ các thành của xoang gãy. Tuy nhiên chưa nghiên cứu sâu về SOM. Trong thời gian qua, Khoa phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình Bệnh viện Quân y 103 đã sử dụng bóng sonde Foley để nâng đỡ, cố định các mảnh xương gãy SOM 10 trong gãy XTGM cho kết quả rất khả quan. Từ thực tế trên, chúng tôi thực hiện đề tài:“Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Xquang và đánh giá kết quả điều trị tổn thương sàn ổ mắt trong chấn thương gãy xương tầng giữa mặt bằng đặt bóng sonde Foley xoang hàm trên„.Với mục tiêu:1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, Xquang tổn thương sàn ổ mắt trong chấn thương gãy xương tầng giữa mặt.2. Đánh giá kết quả điều trị tổn thương sàn ổ mắt bằng đặt bóng sonde Foley xoang hàm trên. BỘ Y TẾ BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y LÊ ĐĂNG THUYẾT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X QUANG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG SÀN Ổ MẮT TRONG CHẤN THƯƠNG GÃY XƯƠNG TẦNG GIỮA MẶT BẰNG ĐẶT BÓNG SONDE FOLEY XOANG HÀM LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP HÀ NỘI - 2017 BỘ Y TẾ BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y LÊ ĐĂNG THUYẾT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X QUANG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG SÀN Ổ MẮT TRONG CHẤN THƯƠNG GÃY XƯƠNG TẦNG GIỮA MẶT BẰNG ĐẶT BÓNG SONDE FOLEY XOANG HÀM Chuyên ngành: Răng hàm mặt Mã số: LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Mạnh Cường HÀ NỘI - 2017 Lời cảm ơn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, thày cô giáo, môn phòng ban Học Viện Quân Y trang bị kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập Học Viện thực luận văn tốt nghiệp Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới Tiến sĩ ngời thầy tận tình hớng dẫn truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt trình thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện Khoa Phu thut Hàm Mặt , Bệnh Viện Quân Y 103 suốt trình thu thập số liệu phục vụ luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp đóng góp nhiều ý kiến quý báu để hoàn thành luận văn Tôi vô biết ơn ngời thân gia đình luôn giúp đỡ, động viên để hoàn thành trình học tập nghiên cứu Một lần xin chân thành cảm ơn! DANH MC VIẾT TẮT SOM : Sàn ổ mắt XGMCT : Xương gò má cung tiếp, HT : Hàm XTGM : Xương tầng mặt BN : Bệnh nhân PT : Phẫu thuật TTOM : Thể tích ổ mắt TTPM : Thể tích phần mềm 3D : Khơng gian chiều TNGT : Tai nạn giao thông MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN 1.1 GIẢI PHẪU VÙNG Ổ MẮT 1.1.1.Cấu trúc xương ổ mắt .3 1.1.2.Thành phần mô mềm ổ mắt 1.2 CẤU TRÚC XOANG HÀM TRÊN 10 1.3 NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ TỔN THƯƠNG SÀN Ổ MẮT TRONG CHẤN THƯƠNG GÃY XƯƠNG TẦNG GIỮA MẶT 10 1.3.1 Cơ chế tổn thương SOM .10 1.3.2 Phân loại gãy SOM 11 1.4 TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG TỔN THƯƠNG SOM TRONG GÃY XTGM 12 1.4.1 Các triệu chứng gãy XTGM 12 1.4.2 Các triệu chứng tổn thương SOM .13 1.4.3 X-quang chẩn đoán tổn thương SOM chấn thương gãy XTGM 16 1.4.4 Các phương pháp điều trị tổn thương SOM chấn thương gãy XTGM 22 Chương .26 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .26 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 26 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ .26 2.2 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 26 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .26 2.3.1 Cỡ mẫu nghiên cứu .26 2.3.2 Thiết kế nghiên cứu .26 2.3.3 Phương pháp thu thập thông tin 26 2.3.4 Phương pháp điều trị tổn thương SOM .31 2.3.5 Tiêu chí đánh giá kết điều trị 33 2.3.6 Các bước tiến hành nghiên cứu 36 2.3.7 Xử lý số liệu 37 Chương .38 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG 38 3.1.1 Phân bố nhóm tuổi theo giới tính 38 3.1.2 Nguyên nhân chấn thươn gây tổn thương 38 3.1.3.Thời gian từ chấn thương đến lúc vào viện 39 3.1.4 Các biện pháp xử trí tuyến trước 39 3.1.5 Các chấn thương tổn thương kết hợp 40 3.2 LÂM SÀNG, X-QUANG TỔN THƯƠNG SOM TRONG GÃY XTGM 40 3.2.1 Đặc điểm lâm sàng tổn thương SOM 40 3.2.2.Triệu chứng lâm sàng gãy XTGM 41 3.2.3 Đặc điểm X-quang tổn thương SOM 44 3.3 ĐẶC ĐIỂM PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG SOM 45 3.2.1 Thời gian xử trí PT sau chấn thương: 45 3.3.2 Các phương pháp phẫu thuật 46 3.3.3.Các đường mổ bộc lộ phục hồi SOM 46 3.3.4.Thể tich dịch bơm bóng sonde Foley nắn chỉnh cố định xương SOM 46 3.2.5 Thời gian điều trị sau PT (thời gian hậu phẫu) 47 3.3 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ: 47 3.3.1 Kết điều trị viện 47 3.3.2 Kết điều trị xa (sau PT tháng) 52 Chương .58 BÀN LUẬN 58 4.1 BÀN LUẬN VỀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ X QUANG TỔN THƯƠNG SOM 58 4.1.1 Dịch tễ học 58 4.1.2 Đặc điểm lâm sàng tổn thương SOM gãy XTGM .60 4.2 BÀN LUẬN VỀ ĐẶC ĐIỂM PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG SÀN Ổ MẮT 68 4.2.1 Thời gian xử trí PT sau chấn thương 68 4.2.2 Đường mổ, phương pháp PT đặt bóng sonde Foley xoang hàm nắn chỉnh, cố định phục hồi SOM 69 4.3 BÀN LUẬN VỀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 72 4.3.1 Bàn luận kết chức 73 4.3.2 Bàn luận kết phục hồi xương - thẩm mỹ 77 4.3.3 Bàn luận biến chứng sau PT 81 KẾT LUẬN 83 KIẾN NGHỊ 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Chấn thương hàm mặt nhiều nguyên nhân khác TNGT, lao động, sinh hoạt tai nạn thể thao, giai đoạn chủ yếu TNGT đặc biệt tai nạn xe máy Trong khối XTGM có xoang, hốc tự nhiên chứa quan giữ chức quan trọng vùng Hàm mặt liên quan chặt chẽ với sọ não mà trực tiếp sọ Vì chấn thương gãy XTGM thường có tổn thương kết hợp sọ não, hệ thống sàng hàm khoang miệng, đặc biệt ổ mắt, nhãn cầu Tổn thương xương ổ mắt chấn thương gãy XTGM hay gặp tổn thương sàn thành ổ mắt, nơi có cấu trúc xương mỏng yếu Nghiên cứu Pasquale Piombino tổn thương xương ổ mắt chiếm 40% gãy xương hàm mặt nói chung, tổn thương SOM chiếm tỷ lệ 67%- 84% Tổn thương SOM có triệu chứng lâm sàng đa dạng, phức tạp việc chẩn đốn nhiều khó khăn, điều trị bỏ sót tổn thương để lại di chứng giảm thị lực, lõm mắt, nhìn đơi, hạn chế vận nhãn, tê bì vùng má, mơi ảnh hưởng đến chức năng, thẩm mỹ người bệnh Các di chứng khó xử lý sau trình liền thương hồn tất Các phương pháp điều trị tổn thương SOM chấn thương gãy XTGM đa dạng, ngồi việc điều trị gãy khối XTGM phải phục hồi lại SOM tùy theo mức độ tổn thương Trên giới có nhiều nghiên cứu tổn thương SOM chấn thương phương pháp điều trị tổn thương Tùy theo mức độ tổn thương, SOM nắn chỉnh, kết ghép xương Trần Đình Lập sử dụng Silicon, Lê Minh Thông dùng chế phẩm san hô lấy từ vùng biển Việt nam để phục hồi tổn khuyết SOM , Lê Mạnh Cường sử dụng xương tự thân lưới titanium để phục hồi tổn khuyết lớn SOM Trong trường hợp tổn thương không khuyết hổng, SOM mỏng, nên việc kết xương khó khăn, việc nâng đỡ để giữ cho SOM vị trí giải phẫu cần thiết Đỗ Thành Chí [17] sử dụng sonde Foley đặt xoang hàm để nâng đỡ thành xoang gãy Tuy nhiên chưa nghiên cứu sâu SOM Trong thời gian qua, Khoa phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình Bệnh viện Quân y 103 sử dụng bóng sonde Foley để nâng đỡ, cố định mảnh xương gãy SOM gãy XTGM cho kết khả quan Từ thực tế trên, thực đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X-quang đánh giá kết điều trị tổn thương sàn ổ mắt chấn thương gãy xương tầng mặt đặt bóng sonde Foley xoang hàm trên„ Với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, X-quang tổn thương sàn ổ mắt chấn thương gãy xương tầng mặt Đánh giá kết điều trị tổn thương sàn ổ mắt đặt bóng sonde Foley xoang hàm Chương TỔNG QUAN 1.1 GIẢI PHẪU VÙNG Ổ MẮT 1.1.1 Cấu trúc xương ổ mắt Ổ mắt hốc xương có hình lê, thon dần phía sau đỉnh ổ mắt, có chứa nhãn cầu, vận nhãn, thần kinh, mỡ mạch máu Thành ổ mắt gần song song với nhau, người lớn cách 25 mm, phần rộng ổ mắt nằm sau bờ ổ mắt cm , , , Theo Ren C Nguyễn Quang Quyền , ổ mắt cấu tạo xương: xương sàng, xương trán, xương lệ, xương hàm trên, XGM, xương vòm miệng, xương bướm Theo Deborad Sherman ổ mắt có kích thước sau: Thể tích ổ mắt: 30 cm3 Chiều cao bờ ổ mắt: 35 mm Chiều rộng bờ ổ mắt: 40 mm Chiều sâu ổ mắt: Khoảng cách từ sau nhãn cầu đến lỗ thị giác: 45 - 50 mm 18 mm 1.1.1.1 Trần ổ mắt (thành trên) Trần ổ mắt tạo xương trán cánh nhỏ xương bướm , , , có dạng cong lõm theo chiều trước sau, vị trí lõm sâu hố lệ có chứa tuyến lệ góc ngồi , Deborad Sherman thành tương đối vững nên gãy Vùng nối thành thành có hố nhỏ treo ròng rọc chéo lớn cách bờ ổ mắt khoảng mm, gọi hố ròng rọc Thành ổ mắt có khe ổ mắt trên, tham gia cấu trúc sọ trước 1.1.1.2 Thành ổ mắt Thành ổ mắt tương đối phẳng cánh lớn xương bướm, mỏm trán XGM xương trán tạo thành , có củ ổ mắt Whitnall chỗ bám dây chằng góc mắt ngồi Thành ngồi hốc mắt phân cách với trần hốc mắt khe ổ mắt Thành ngồi có khớp trán - gò má dễ bị gãy tách rời gãy XGMCT , , , thường phải kết xương vị trí PT 1.1.1.3 Thành ổ mắt (BN Nguyễn Văn T, SBA 323) Ra viện (BN Nguyễn Văn T, SBA 323) Sau PT tháng (BN Nguyễn Văn T, SBA 323) TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 10 11 12 13 14 15 Huỳnh Đức Bắc (2009), "Nghiên cứu sửa chữa biến dạng gò má, ổ mắt chấn thương gãy xương tầng mặt lưới titan", Luận văn chuyên khoa cấp II, Học viện quân y, Hà nội Hoàng Gia Bảo (2005), "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán điều trị tổn thương xương ổ mắt chấn thương gãy xương tầng mặt ", Luận văn thạc sĩ Y học , Học viện quân y, Hà nội Lê Mạnh Cường (2014), "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang đánh giá kết điều trị tổn thương sàn ổ mắt chấn thương gãy xương tầng mặt ghép xương tự thân lưới titanium", Luận án tiến sĩ Y học, Viện nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108 Phạm Đăng Diệu (2008), "Giải phẫu đầu mặt cổ ", Nhà xuất Y học, Thành Phố Hồ Chí Minh, tr 320-391 Đoàn Kim Hoa (2012), "Nghiên cứu sử dụng đường mổ chân tóc mai phẫu thuật nắn chỉnh, kết hợp XGM cung tiếp", Luận văn chuyên khoa cấp II, Học viện Quân y, Hà Nội Đỗ Xuân Hợp (1971), "Giải phẫu đầu mặt cổ", Nhà xuất Y học, Hà nội, tr 63-186 Hoàng Tử Hùng (2005), "Cắn khớp học", tr 56 Trần Đình Lập (2006), "Đánh giá bước đầu phương pháp sử dụng chất liệu Silicon phẫu thuật vỡ sàn hốc mắt", Tạp chí nhãn khoa Việt nam 6, tr.29-37 Lê Minh Thông (2008), "Nghiên cứu điều trị gãy sàn hốc mắt kết hợp lót chỗ gãy chế phẩm san hô lấy từ vùng biển Việt nam", Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh Tập 12, tr 119 - 126 Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Minh Anh (2010), "Nhận xét bước đầu điều trị gãy sàn hốc mắt ", Tạp chí nhãn khoa Việt nam Số 20, tr 30-34 Nguyễn Quang Quyền (2012), "Giản yếu giải phẫu người", Nhà xuất Y học, tr.58 Trần Ngọc Quảng Phi (2011), "Nghiên cứu phân loại, lâm sàng, Xquang điều trị gãy phức hợp gò má cung tiếp", Luận án tiến sĩ Y học, Viện nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108 Nguyễn Quang Quyền (1986), "Cơ quan thị giác, Bài giảng giải phẫu học", Nhà xuất y học, tr.315-325 Lê Văn Sơn (2015), "Bệnh lý phẫu thuật hàm mặt", Nhà xuất giáo dục Việt nam, tr.185 Trần Ngọc Thành (2016), "Chẩn đồn hình ảnh- Nha khoa sở",Nhà xuất giáo dục Việt nam, Tập 3, tr.30 16 17 18 19 20 21 Nguyễn Toại (2012), "Răng hàm mặt - sách đào tạo bác sĩ đa khoa", Nhà xuất Y học, tr.81 Đỗ Thành Trí (2013), "Nghiên cứu đánh giá kết điều trị tổn thương xoang hàm chấn thương tầng mặt phẫu thuật nội soi kết hợp nắn chỉnh xương", Luận án tiến sĩ Y học, Viện nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108 Đặng Minh Tú (2002), "Nghiên cứu chẩn đoán điều trị gãy xương tầng mặt", Luận án tiến sĩ Y học, Viện nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108 Lê Đức Tuấn (2010), "Phẫu thuật hàm mặt", Nhà xuất quân đội nhân dân, tr 41 Lê Đức Tuấn (2017), "Bệnh lý phẫu thuật tạo hình hàm mặt", Nhà xuất quân đội nhân dân, tr 45 Lê Đức Tuấn (2008), "Nhận xét đường mổ bờ mi điều trị gãy XGM ổ mắt", Tạp chí Y dược lâm sàng 108 3(1), tr 98-100 Tiếng Anh 22 Akira SugamataandYoshizawa., Naoki (2012), "Orbital blowout fracture due to true hydraulic pressure", Eur J Plast Surg 35, pages 395-398 23 Amil James GerlockandDouglas P Sinn (1977), "Anatomic, Clinical, Surgical, and Radiographic Correlation of the Zygomatic Complex Fracture", Am J Roentgeno 128, pages 235-238 24 Arnulf BaumannandRolf Ewers (2001), "Use of the Preseptal Transconjunctival Approach in Orbit Reconstruction Surgery", J Oral Maxillofac Surg 59, pages 287-291 25 Attilio Carlo Salgarelli (2010), "A comparative study of different approaches in the treatment of orbital trauma: an experience based on 274 cases", Oral Maxillofac Surg 14, pages 23-27 26 Balanand Subramanian, Srimathy KrishnamurthyandSuresh Kumar (2009), "Comparison of various approaches for exposure of infraorbital rim fractures of zygoma", J Maxillofac Oral Surg 8(2), pages 99-102 27 Banu M HosalandRandall L Beatty (2002), "Diplopia and enophthalmos after surgical repair of blowout fracture", Orbit 21, pages 27- 33 28 Candace Y Pau (2010), "Three-Dimensional Analysis of Zygomatic- Maxillary Complex Fracture Patterns", Cranio-Maxillofacial Trauma and Reconstruction, 3(3), pages 167-176 29 Carl-Peter Cornelius (2009), "Midface Orbital Floor Fracture- Orbital Reconstruction", AO Surgery Reference 30 Carolina Martins, Alvaro CamperoandAlexandre Yasuda (2011), "Microsurgical Anatomy of the Orbit: The Rule of Seven", Hindawi Publishing Corporation Anatomy Research International 10, pages 1-14 31 Charles Stewart (2008), "Maxillofacial Trauma: Challenges In ED Diagnosis And Management", Emergency Medicine Practice 10(2), pages 1-20 32 Charteris D G (1993), "Orbital volume measurement in the management of pure blowout fractures of the orbital floor", British Journal of Ophthalmology 77, pages 100-102 33 Conor Barry (2008), "Ocular Findings in Patients With Orbitozygomatic Complex Fractures: A Retrospective Study", J Oral Maxillofac Surg 66, pages 888-892 34 David W EiseleandLarry G Duckert (1987), "SinglePoint Stabilization of Zygomatic Fractures With the Minicompression Plate", Arch Otolaryngol Head Neck Surg 113, pages 267-270 35 Deborah D Sherman, Cat N BurkatandBradley N Lemke (2006), "Orbital Anatomy and Its Clinical Applications", Ophthalmic Plast Reconstr Surg chapter 21 36 Dobrovăţ B (2011), "Orbital trauma: from anatomy to imaging patterns – a pictorial review", Romanian Neurosurgery XVIII 4, pages 525-532 37 Douglas Appling W., James R PatrinelyandThomas A Salzer (1993), "Transconjunctival Approach vs Subciliary Skin-Muscle Flap Approach for Orbital Fracture Repair", Arch Otolaryngol Head Neck Surg 119, pages 1000-1007 38 Dundar KacarandCagatay Barut (2011), "The Anatomy of the Orbital Wall and the Preseptal region: 39 40 41 22, 42 43 44 45 46 47 48 49 Basic View ", Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences 19(1), pages 15-20 Edward EllisandMichael F Zide (2005), "Surgical Approaches to the facial Skeleton" III, pages 1-217 Edward EllisandWinai Kittidumkerng (1996), "Analysis of Treatment for Isolated Zygoma ticomaxillary Complex Fractures", J Oral Maxillofac Surg 54, pages 386-400 Emily M BrattonandVikram D Durairaj (2011), "Orbital implants for fracture repair", Current Opinion in Ophthalmology pages 400-406 Esben KaastadandAtte Freng (1989), "ZygomaticoMaxillary Fractures", J Cranio-Max.-Fac Surg 17 pages 210-214 Folkestad L., Aberg-Bengtsson L.andGranstroăm G (2006), "Recovery from orbital floor fractures: a prospective study of patients’ and doctors’ experiences", Int J Oral Maxillofac Surg 35, pages 499-505 Gary Y ShawandJemshed Khan (1994), "Precise Repair of Orbital Maxillary Zygomatic Fractures", Arch Otolaryngol Head Neck Surg 120, pages 613-619 Gillies H D., Kilner T P.andDudley Stone (1927), "Fractures of the Malarzygomatic Compound: With a Description of a new X- ray position", The British Journal of Surgery 56, pages 651-656 Hari Ram, R K SinghandShadab Mohammad (2010), "Efficacy of Iliac Crest vs Medpor in Orbital Floor Reconstruction", J Maxillofac Oral Surg 9(2), pages 134-141 Hee Houng Lee (1998), "Reconstruction of Orbital Floor Fractures With Maxillary Bone", Arch Otolaryngol Head Neck Surg 124, pages 56-59 Jae Hwan Kwon (2008), "Clinical Analysis of Surgical Approaches for Orbital Floor Fractures", Arch Facial Plast Surg 10(1), pages 21-24 Jaehwan Kwon (2009), "Measurements of Orbital Volume Change Using Computed Tomography in Isolated Orbital Blowout Fractures", Arch Facial Plast Surg 11(6), pages 395-398 50 James B Ball (1987), "Direct Oblique Sagittal CT of Orbital Wall Fractures", AJR 148, pages 601-608 51 John D Bullock (1999), "Mechanisms of Orbital floor Fractures: A Clinical Experimental, and Theoretical Study ", Tr Am Ophth Soc 7, pages 87- 113 52 John W FrameandMichael J C Wake (1962), "Evaluation of Maxillofacial Injuries by Use of Computerized Tomography", J Oral Maxillofac Surg 40, pages 462-466 53 Kalle Aitasalo (2001), "Repair of Orbital Floor Fractures With Bioactive Glass Implants", J Oral Maxillofac Surg 59, pages 1390-1395 54 Kim S H., Ahn K J.andLee J M (2000), "The usefulness of orbital lines in detecting blow-out fracture on plain radiography", The British Journal of Radiology 73, pages 1265-1269 55 Lena Folkestad (2006), "Orbital floor fractures- aspects of diagnostic methods, treatment and sequelae", Otolaryngology, Head & Neck Surgery, pages 1-85 56 Lijuan Guo, Weidong TianandFan Feng (2009), "Reconstruction of Orbital Floor Fractures Comparison of Individual Prefabricated Titanium Implants and Calvarial Bone Grafts", Annals of Plastic Surgery 63, pages 624631 57 Luka B, Brechtelsbauer DandGellrich N C (1995), "2D and 3D CT reconstructions of the facial skeleton: an unnecessary option or a diagnostic pearl?", Int L Oral Maxillofac Surg 24, pages 76-83 58 Mario Francisco Gabrielli (2011), "Orbital Wall Reconstruction with Titanium Mesh: Retrospective Study of 24 Patients", Craniomaxillofac Trauma Reconstruction 4, pages 151–156 59 Ning CheungandAlan A McNab (2003), "Venous Anatomy of the Orbit", Investigative Ophthalmology & Visual Science 44, pages 988-995 60 Oliver Ploder, Clemens KlugandMartin Voracek (2001), "A Computer-Based Method for Calculation of Orbital Floor Fractures From Coronal Computed Tomography Scans", J Oral Maxillofac Surg 59, pages 1437-1442 61 Pasquale Piombino (2010), "Repair of Orbital Floor Fractures: Our Experience and New Technical Findings.", Craniomaxillofac Trauma Reconstruction 3, pages 217222 62 Patrick Cole (2007), "Comprehensive Management of Orbital Fractures", Plast Reconstr Surg 120, pages 57s63s 63 Patrick Kelley, Richard HopperandJoseph Gruss (2007), "Evaluation and Treatment of Zygomatic Fractures", Plast Reconstr Surg 120(2), pages 5s-15s 64 Paul N Manson, Carmella M CliffordandRaymond Morgan (1986), "Mechanisms of Global Support and Postraumatic Enophthalmos I: the anatomy of the Ligament Sling and Its Relation to Intramuscular Cone Orbital Fat", Plast reconstr Surg 77, pages 193- 202 65 Paul W Poeschl (2012), "Functional outcome after surgical treatment of orbital floor fractures", Clin Oral Invest 16, pages 1297-1303 66 Rene C (2006), "Update on orbital anatomy", Eye 20, pages 1119-1129 67 Rohen J W, Yokochi CandDrecoll., Elke Lujen(2002), "Atlas of anatomy" 68 Yash J Avashia (2012), "Materials Used for Reconstruction After Orbital Floor Fracture", J Craniofac Surg 23, pages 49-55 PHỤ LỤC BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU I PHẦN HÀNH CHÍNH Họ tên:…………………………… …Tuổi Giới tính: Nam/ Nữ Địa chỉ: Số điện thoại: DĐ: CĐ: Ngày vào viện: Ngày viện: Số ngày nằm viện: Số bệnh ỏn: Số lưu trữ: Chẩn đoán: II- BỆNH SỬ: - Nguyên nhân chấn thương TNGT □ Tai nạn thể thao □ Tai nạn sinh hoạt □ Tai nạn luyện tập quân □ Nguyên nhân khác □ - Sơ cứu tuyến: Băng cố định □ Khâu VTPM □ Cố định hàm □ Liên kết □ Mở khí quản □ Chèn meche cầm máu □ Khơng xử trí □ - Thời gian từ chấn thương đến vào viện: ngày III- KHÁM BỆNH: Tổn thương hàm mặt: * Triệu chứng - Đau tầng mặt: Có: □ Khơng: □ - Hạn chế há miệng: Có: □ Khơng: □ - Giảm thị lực: Có: □ Khơng: □ - Nhìn đơi: Có: □ Khơng: □ * Triệu chứng thực thể: - Sưng nề bầm tím quanh ổ mắt: Có: □ Khơng: □ - Tụ máu kết mạc: Có: □ Khơng: □ - Thấp nhãn cầu bên chấn thương: Có: □ Khơng: □ - Biến dạng vùng gò má cung tiếp: Có: □ Khơng: □ - Đau chói: Bờ ổ mắt: □ Bờ ổ mắt: □ Cạnh gốc mũi: □ Thành trước xoang: □ Thân XGM :□ Bờ ổ mắt □ - Tê bì ổ mắt mơi bên tổn thương: Có □ Không: □ - Mất liên tục bờ xương Bờ ổ mắt: bên □ bên □ Có □ Khơng □ Bờ ngồi ổ mắt bên □ Bờ ổ mắt bên □ bên □ bên □ Có □ Có □ Khơng □ Khơng □ Bờ ổ mắt bên □ bên □ Có □ Khơng □ Gãy cung tiếp: bên □ bên □ Có □ Khơng □ - Cử động bất thường xương hàm trên: Có □ Khơng:□ - Khớp cắn: Đúng: □ Sai: □ - Vận động hàm Tốt (há miệng ≥ 3,5cm) □ Khá (há miệng ≥ 2,5cm ,
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu điều trị gãy sàn ổ mắt bằng bóng Foley, nghiên cứu điều trị gãy sàn ổ mắt bằng bóng Foley

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay