Giao an GDCD 9 chuan KTKN

75 25 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 20:21

Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD -Tuần 1; Tiết Ngày soạn: 21/8/2011 Ngày dạy: Bài 1: CHÍ CƠNG VƠ TƯ I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: -HS hiểu chí cơng vơ tư (CCVT), biểu CCVT, cần phải -Rèn luyện phẩm chất CCVT Kĩ năng: -HS phân biệt hành vi có không CCVT Biết kiểm tra, đánh giá hành vi để rèn luyện phẩm chất CCVT Thái độ: Biết quý trọng ủng hộ hành vi CCVT, phê phán, phản đối hành vi thiếu CCVT II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin, Kn trình bày suy nghĩ, KN tư phê phán, KN định, kĩ giải vấn đề III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm, động não, phân tích trường hợp điển hình, dự án, trình bày phút IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Kể chuyện - Phân tích, giảng giải - Thuyết minh, đàm thoại, nêu vấn đề - SGK, SGV GDCD - Mẫu chuyện, ca dao, danh ngơn nói CCVT - Bài tập tình V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra cũ: 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài: GV nêu ý nghĩa, tác dụng cần thiết phải rèn luyện phẩm chất CCVT để dẫn dắt vào Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Hướng dẫn phân tích Đặt vấn đề truyện đọc - Tơ Hiến Thành dùng người vào khả gánh vác công việc -GV yêu cầu HS đọc truyện.( SGK ) người, khơng vị nể tình thân qua thể - GV nêu câu hỏi: ơng người công không thiên -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD -1 Tơ Hiến Thành có suy nghĩ ntn vị, hoàn toàn xuất phát từ lợi ích chung việc dùng người giải cơng việc? - Cuộc đời nghiệp cách mạng Em có suy nghĩ đời Bác Hồ gương sáng Bác nghiệp cách mạng chủ tịch Hồ Chí giành trọn đời cho đất nước, Minh? Điều tác động ntn đến tình Bác theo đuổi mục đích “Làm cảm ND ta Bác? cho ích quốc, lợi dân ” Những việc làm Tô Hiến Thành - Những việc làm THT Bác Hồ Bác Hồ thể phẩm chất gì? biểu phẩm chất CCVT Điều dó mang lại lợi ích chung cho tồn XH, làm cho dân thêm giàu, nước thêm mạnh - CCVT phẩm chất đạo đức tốt đẹp, cần thiết cho tất người Song phẩm chất khơng thể qua lời - HS Thảo luận trình bày nói mà phải thể việc làm hàng - GV nêu kết luận ngày Chúng ta cần phải biết ủng hộ việc làm CCVT, phê phán, lên án việc làm thiếu CCVT Hoạt động 2: Hướng dẫn HS liên hệ thực Nội dung học tế ( Xem SGK ) GV nêu câu hỏi: Thế CCVT? CCVT có ý nghĩa nào? HS phải rèn luyện CCVT nào? Thực hành, luyện tập: Hướng dẫn giải Bài tập tập Bài 1: Những việc làm thể phẩm - GV yêu cầu HS giải tập 1, chất CCVT là: a, b, c, d - HS chuẩn bị trình bày Bài 2: Tán thành quan niệm d, đ - GV nhận xét, bổ sung Vận dụng: - HS nêu số câu ca dao, tục ngữ nói CCVT thiếu CCVT - GV nêu kết luận toàn Hướng dẫn nhà: HS làm tập 3, chuẩn bị : Tự chủ Tuần 2; Tiết Ngày soạn: 21/8/2011 Ngày dạy: Bài 2: TỰ CHỦ -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD -I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: - Thế tự chủ, Biểu tính tự chủ - Ý nghĩa tính tự chủ cần thiết phải rèn luyện tính tự chủ Kĩ năng: - Nhận biết biểu tính tự chủ thiếu tự chủ - Biết đánh giá hành vi thân người khác - Biết cách rèn luyện tính tự chủ Thái độ: - Tôn trọng người biết sống tự chủ - Có ý thức rèn luyện tính tự chủ quan hệ với người II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ định, KN kiên định, KN thể tự tin, KN kiểm soát cảm xúc III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: - Thảo luận nhóm, xử lí tình huống, đống vai, động não, khăn trải bàn IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Đàm thoại, kể chuyện, thuyết trình - Thảo luận nhóm, liên hệ thực tế - SGK, SGV GDCD - Mẫu chuyện, ví dụ thực tế V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra cũ: Thế CCVT? Nêu VD việc làm CCVT thực tế sống? HS cần rèn luyện p/c CCVT nào? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Thảo luận phân tích thơng Đặt vấn đề tin mục đặt vấn đề - Khi biết bi nhiểm HIV?AIDS Bà Tâm đau xót khơng khóc - Gv yêu cầu HS đọc mẫu chuyên (SGK) trước mặt con, bà nén chặt nỗi đau để - GV nêu câu hỏi: chăm sóc động viên gia Bà tâm có thái độ NTN biết đình có người bị nhiểm HIV khác khơng bị nhiểm HIV/AIDS? xa lánh, hắt hủi người bị nhiểm HIV N từ HS ngoan trở thành người - N bố mẹ nuông chiều , bạn bè xấu nghiện ngập trộm cắp ntn? Vì sao? rủ rê, hút thuốc, uống rượu bia, trốn học , Cách cư xử bà Tâm N khác đua xe , thi trượt, buồn phiền, nghiện hút nào? trộm cắp -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD -4 Theo em ntn người có tính tự - Bà tâm người làm chủ tình chủ? cảm, hành vi mình, vượt qua Vì người lại cần có tính tự chủ? đau khổ - HS thảo luận nhóm trình bày N khơng làm chủ thân trước - GV nhận xét, bổ sung cám dỗ - Tính tự chủ người làm chủ thân trước tác động hay cám dỗ xung quanh - Con người có tính tự chủ đứng vững trước hồn cảnh Tính tự chủ giúp người có tính tự tin hành Tìm hiểu biểu tính tự động đắn Nếu khơng có tính tự chủ chủ thiếu tự chủ dễ bị sa ngã, hư hỏng - GV gọi HS lên bảng ghi ý kiến: Tự chủ * Biểu củ tự chủ thiếu tự chủ thiếu tự chủ - Tự chủ: Bình tĩnh khơng nóng nảy, - HS nhân xét, bổ sung không vội vàng, tự tin, không bị - HS tự liên hệ thân người khác lôi kéo… - Thiếu tự chủ: Suy nghĩ, hành động nóng Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung học nảy, không vững vàng trước cám dỗ… - GV nêu câu hỏi: Thế tự chủ? Nội dung học Tự chủ có ý nghĩa nào? ( Xem SGK ) Chúng ta cần làm để rèn luyện tính tự chủ? - HS trả lời -GV tóm tắt theo nội dung học Hướng dẫn giải tập - GV yêu cầu HS giải tập 1, Bài tập - HS chuẩn bị trình bày Bài 1: Em đồng ý với ý kiến: a, b, d, e Bài 2: HS liên hệ thực tế để kể câu chuyện người có tính tự chủ Vận dụng: - HS nêu số câu ca dao, tục ngữ nói tính tự chủ thiếu tự chủ - GV nêu kết luận toàn Hướng dẫn nhà: Bài tập nhà: 3, -Tuần 3; Tiết Ngày soạn: 4/9/2011 Ngày dạy: Bài 3: DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD -I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức - HS hiểu dân chủ, kỉ luật, Những biểu dân chủ kỉ luật - Hiểu ý nghĩa việc tự giác thực hiên yêu cầu phát huy dân chủ kỉ luật hội, điều kiện để người phát triển nhân cách, góp phần xây dựng XH cơng dân chủ văn mimh Kĩ - Có kĩ giao tiếp, ứng xử phát huy tính dân chủ thể tính kỉ luật - Biết nhận xét, góp ý với bạn bè người xung quanh nhằm thực dân chủ kỉ luật - Nhận biết hành vi dân chủ, thiếu dân chủ giả danh dân chủ Thái độ - Có ý thức tự giác rèn luyện tính DC kỉ luật Có thái độ ủng hộ việc làm tốt, phản đối việc làm trái với dân chủ XHCN - Biết đánh giá nhận xét hành vi thân người xung quanh II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ tư phê phán, Kn trình bày suy nghĩ III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm, động não IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Kích thích tư duy, thảo luận nhóm, giải tình huống, giảng giải - SGK, SGV GDCD - Các tình có nội dung liên quan - Ca dao tục ngữ, mẫu chuyện có nội dung liên quan V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra cũ: Tự chủ gì? Hãy nêu số biểu tự chủ bạn HS học tập rèn luyện? Em cần làm để rèn luyện tính tự chủ? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: Giới thiệu bài: GV nêu lên tầm quan trọng việc phát huy tính dân chủ kỉ luật để dẫn dắt vào Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Đặt vấn đề Đàm thoại giúp HS bước đầu tìm hiểu * Việc làm phát huy dân chủ lớp 9A: biểu dân chủ kĩ luật GVCN đề nghị lớp họp bàn XD kế hoạch hoạt động lớp - GV yêu cầu HS đọc tình ( SGK ) - Việc làm thiếu DC ông giám đốc - GV nêu câu hỏi: * Sự kết hợp DC KL lớp 9A: -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD -1 Hãy nêu việc làm phát huy dân chủ Mọi người tự bàn bạc, không thiếu dân chủ tình đứng cuộc, lớp thành lập đội cờ Sự kết hợp biện pháp dân chủ lớp 9A đỏ để nhắc nhở đôn đốc thể nào? * Ở lớp 9A khó khăn khắc phục, kế hoạch thực tốt, cuối năm lớp tuyên dương Tác dụng việc phát huy dân chủ * Việc làm giám đốc có tác hại: SX lớp 9A gì? giảm sút, công ti bị thua lỗ nặng Việc làm giám đốc câu chuyện thứ có tác hại nào? - HS thảo luận trả lời - GV nhận xét bổ sung kết luận phần Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung học Nội dung học - GV nêu câu hỏi: - Dân chủ là: SGK 1.Em hiểu dân chủ ? Thế - Kỉ luật là: SGK kỉ luật? - Những việc làm thể tính dân chủ: Hãy nêu việc làm thể tính dân Đại biểu QH tiếp xúc tiếp thu ý kiến chủ thiếu dân chủ thực tế cử tri, nhà trường tổ chức cho HS góp sống ý kiến vào nội quy học sinh, Dân chủ kỉ luật có mối quan hệ họp thôn buôn bà nào? tự phát biểu ý kiến… Dân chủ kỉ luật có tác dụng - Những việc làm thiếu dân chủ nào? Nêu ví dụ số quan nhà nước nay: Hạch sách Mọi người cần làm để phát huy DC nhũng nhiễu nhân dân, khơng tơn trọng rèn luyện tính KL? tiếp thu ý kiến nhân dân, người dân không biết, bàn bạc cơng việc liên quan đến lợi ích đáng mình… - GV nhận xét, bổ sung - DC KL có mối quan hệ hữu với - GV tóm tắt nội dung học nhau: DC để người phát huy khả vào cơng việc chung KL điều kiện để phát huy dân chủ - DC KL đem lại lợi ích cho việc phát triển nhân cách người góp phần phát triển XH ( nêu ví dụ ) - Mọi người cần tự giác chấp hành KL, Hoạt động : Hướng dẫn giải tập tổ chức XH phải có trách nhiệm tạo -GV yêu cầu HS giải tập, điều kiện để người phát huy - HS chuẩn bị trình bày tính dân chủ Vận dụng: -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD GV gợi ý để HS hiểu ý nghĩa chủ trương “ Dân biết, dân bàn, …kiểm tra ” - GV nêu kết luận toàn Hướng dẫn nhà: Bài tập nhà 3, chuẩn bị “ Bảo vệ hòa bình ” -Tuần 4; Tiết Ngày soạn: 8/9/2011 Ngày dạy: Bài 4: BẢO VỆ HỊA BÌNH I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: - Thế hòa bình, bảo vệ hòa bình - Vì phải bảo vệ hòa bình chống chiến tranh - Trách nhiệm người việc bảo vệ hòa bình chống chiến tranh Kĩ năng: Tích cực tham gia HĐ HB, chống CT nhà trường địa phương tổ chức Thái độ: Biết cư xử cách hòa bình thân thiện II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ giao tiếp, ứng xử, KN xác định giá trị, KN tư phê phán, KN tìm kiếm xử lí thơng tin III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm, khăn trải bàn, trò chơi IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - SGK, SGV GDCD - Tranh ảnh, báo, tư liệu chiến tranh hoạt động bảo vệ hòa bình V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra cũ: - Dân chủ gì? Nêu ví dụ? Kỉ luật gì? Nêu ví dụ? - Dân chủ kỉ luật có tác dụng nào? 3/Bài mới: a)/Khám phá: b)/Kết nối: GV yêu cầu lớp hát bài: “ Trái đất ” yêu cầu HS nêu ý nghĩa hát để dẫn dắt vào Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Phân tích thơng tin, tình Đặt vấn đề - Qua thông tin hình ảnh -GV yêu cầu HS đọc phần thông tin thấy tàn khốc chiến -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD -quan sát ảnh để thảo luận trả lời câu hỏi tranh, giá trị hòa bình cần thiết -GV chia lớp thành nhóm ( nhóm phải bảo vệ hòa bình chống chiến tranh thảo luận câu hỏi ) - Hâu chiến tranh: Em có suy nghĩ xem hình ảnh +Cuộc CT TG lần thứ làm 10 đọc thông tin trên? triệu người chết CTTG lần thứ hai có 60 Chiến tranh gây hậu triệu người chết nào? + Từ 1900-2000 CT làm triệu Chúng ta cần làm để ngăn chặn chiến trẻ em chết, triệu trẻ em bị thương, 20 tranh, bảo vệ hòa bình? triệu trẻ em phải bơ vơ, hơ 300000 trẻ em - HS nhóm thảo luận trình bày buộc phải lính ,cầm súng giết người - GV nhận xét kết luận: Hòa bình đem - Để bảo vệ hòa bình, chống CT lại cho người điều tốt đẹp Đó cần phải xây dựng mối quan hệ tôn trọng, hạnh phúc, khát vọng loài người thân thiện, bình đẳng người với Ngày nay, lực phản động hiếu chiến người, dân tộc, có âm mưu phá hoại hòa bình, quốc gia giới gây chiến tranh nhiều nơi giới - Hòa bình đem lại bình yên, ấm no, Vì vậy, bảo vệ hòa bình chống chiến tranh hạnh phúc cho người Còn chiến trách nhiệm người, dân tộc, tranh đem lại đau thương, nghèo nàn, lạc quốc gia giới hậu, bất hạnh cho người Hướng dẫn phân tích làm rõ nội dung - Chiến tranh nghĩa nước tiến -GV nêu câu hỏi: hành CT chống xâm lược, bảo vệ độc Nêu đối lập CT hòa bình lập tự do, bảo vệ hòa bình Còn CT phi Hãy phân biệt CT nghĩa nghĩa CT xâm lược, xung đột sắc tộc, CT phi nghĩa khủng bố - HS suy nghĩ trả lời - GV nêu kết luận: Chúng ta phải biết ủng hộ CT nghĩa, lên án, phản đối CT phi nghĩa Nội dung học Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung học ( Xem sgk ) - GV nêu câu hỏi Hòa bình nào? Thế bảo vệ hòa bình? VÌ ngày phải tiếp tục bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh? Vì nhân dân Việt Nam lại u hòa bình phản đối chiến tranh? Chúng ta cần làm để bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh? 3.Bài tập Hướng dẫn giải tập Bài 1: Các hành vi thể lòng yêu -GV yêu cầu HS giải tập 2, 3, chuộng hòa bình : a, b, d, e, h, i - HS chuẩn bị trình bày Bài 2: Tán thành ý kiến : a, c -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD GV nhận xét, bổ sung Bài 3: HS tìm hiểu hoạt động bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh trường , lớp, địa phương , nhân dân nước tổ chức giới thiệu cho bạn biết 4.Vận dụng: - Tổ chức cho HS vẽ “Hòa bình” - GV hướng dẫn HS lập kế hoạch hoạt động hòa bình - GV nêu kết luận toàn Hướng dẫn nhà: Học thuộc nội dung học, làm tập SGK, chuẩn bị trước -Tuần 5, Tiết Ngày soạn: 17/9/2011 Ngày dạy: Bài 5: TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: - Thế tình hữu nghị dân tộc giới, ý nghĩa tình hữu nghị dân tộc - Biểu tình hữu nghị dân tộc giới Kĩ năng: HS biết thể tình hữu nghị với thiếu nhi nhân dân nước khác sống hàng ngày Thái độ: Biết ủng hộ sách hòa bình, hữu nghị Đảng Nhà nước ta II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ giao tiếp, ứng xử, KN tư phê phán III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: - Thảo luận nhóm, động não, đống vai, xử lí tình IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - SGK, SGV GDCD - Bản đồ quan hệ hữu nghị nước ta với dân tộc khác - Bài hát, mẫu chuyện vầ tình đồn kết, hữu nghị V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra cũ: Vì phải bảo vệ hòa bình? Hãy nêu hoạt động bảo vệ hòa bình chống chiến tranh mà em tham gia? 3/Bài mới: a)/Khám phá: -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD -b)/Kết nối: GV nêu ví dụ hoạt động có ý nghĩa xây dựng tình hữu nghị dân tộc giới để dẫn dắt vào Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Phân tích thông tin phần Đặt vấn đề đặt vấn đề - Tính đến tháng 10/2002 VN có QH với 47 tổ chức song phương đa -GV yêu cầu HS đọc phần thông tin phương Đến tháng 3/2003, VN có quan quan sát ảnh SGK hệ ngoại giao với 167 quốc gia, trao đổi - GV nêu câu hỏi: ngoại giao với 61 quốc gia giới Qua thơng tin, kiện hình ảnh - Việt Nam có mối quân hệ hữu nghi với em có suy nghĩ tình hữu nghị nước Trung Quốc Cam-pu chia, Lào, VN với dân tộc khác? Thái Lan, Cu-ba…Nước ta có mối quan Nêu ví dụ mối quan hệ hữu nghị hệ với tổ chức, diễn đàn hợp tác VN với dân tộc khác mà em biết khu vực giới * HS nhóm trình bày tư liêu sưu HS: Liên hệ thực tế tình hữu nghị tầm nước ta với dân tộc khác giới Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung học GV nêu câu hỏi: Tình hữu nghi… nào? 2.Quan hệ hữu nghị…có ý nghĩa nào? Đảng Nhà nước ta thực sách hòa bình hữu nghi với dân tộc khác ntn? Hoạt động 3: Luyện tập: Nội dung học a Khái niệm tình hữu nghị Là quan hệ bạn bè thân thiét nớc với nớc khác b ý nghĩa - Tạo hội điều kiện để dân tộc hợp tác phát - Hữu nghị, hợp tác giúp phát triển: Kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, KHKT - Tạo hiểu biết lẫn nhau, tránh gây căng thẳng, mâu thuẫn, dẫn đến nguy chiến tranh c Chính sách Đảng - Chủ động tạo mối quan hệ quốc tế thuận lợi - Đảm bảo thúc đẩy trình phát triển đất nớc - Hoà nhập với nớc trình tiến lên nhân loại GV: Chúng ta cần làm để góp phần xây * Học sinh cần phải dng tỡnh hu ngh với dân tộc khác? -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD -b Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội - Thể trách nhiệm tham gia công quyền người việc nhà nước, XH để đem lại lợi ích cho thân, XH IV/ Củng cố: Quyền tham gia quản lí nhà nước, XH cơng dân lầ quyền trị quan trọng đảm bảo cho cơng dân thực quyền làm chủ, trách nhiệm công dân Cơng dân phải hiểu rõ nọi dug quyền không ngừng học tập nâng cao nhận thức lực để thực sử dụng có hiệu quả… V/ Dặn dò: - Về nhà học , làm tập - Đọc trả lời trước nội dung câu hỏi D/ Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Ngày soạn:… BÀI 17: NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC Tiết: 31 -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD -A MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: Về kiến thức: - Vì cần phải bảo vệ tổ quốc - Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc công dân - Trách nhiệm thân II/ Về kỹ năng: - Thường xuyên rèn luyện sức khỏe, luyện tập quân sự, tham gia hoạt động bảo vệ an ninh trật tự nơi cư trú trường học - Tuyên ruyền vận động bạn bè người thân thực tốt nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc III/ Về thái độ: - Tích cự tham gia hoạt động thực nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc - Sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc B CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: - Nghiên cứu SGK, SGV, soạn kĩ giáo án - Bảng phụ, phiếu học tập - Một số tập trắc nghiệm - Hiến pháp năm 1992 Luật nghĩa vụ quân II/ Học sinh: - Học thuộc cũ - Làm tập sách giáo khoa C TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I Ổn định tổ chức lớp: II Kiểm tra cũ: III Bài mới: 1)Đặt vấn đề: GV : - giới thiệu thơ thần Lí Thường Kiệt kháng chiến chống Tống -Bác Hồ khẳng định chân lí: Khơng có q độc lập tự 2)Triển khai hoạt động: a hoạt động 1: Đặt vấn đề Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức GV: cho HS quan sát ảnh thảo luận: I Đặt vấn đề Ảnh 1: chiến sĩ hải quân bảo vệ vùng biển Suy nghĩ em: tổ quốc Những ảnh giúp em hiểu Ảnh 2: Dân quân nữ trách nhiệm bảo vẹ tổ quốc công lực lượng bảo vệ tổ quốc dân chiến tranh hòa Ảnh 3: Tình cảm hệ trẻ với người bình mẹ có cơng góp phần bảo vệ tổ quốc ? Em có suy nghĩ xem ảnh? Bảo vệ tổ quốc tra chjs nhiệm toàn HS:…… dân, nghĩa vụ thiêng liêng cao quý -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD -? Bảo vệ tổ quốc trách nhiệm ai? công dân HS: ………… b hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung học Hoạt động thầy trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm: HS: Chia HS thành nhóm Nhóm 1: Bảo vệ tổ quốc gì? HS: thảo luận trả lời Nhóm 2: Vì phải bảo vệ tổ quốc? HS:……… ? Bảo vệ tổ quốc bao gồm nội dung gì? GV: Ơng cha ta phải chiến đấu chiến thắng kẻ thù suốt 400 năm lịch sử, đất nước từ Hà Giang đêns Cà Mau ông cha ta xây dựng nên Trong xã hội nhiều tiêu cực, cơng tác lãnh đạo, quản lí Kẻ thù lợi dụng phá hoaị ? HS cần phải làm để bảo vệ tổ quốc? HS:…… ? Em kể số ngày kỉ niệm lễ lớn năm quân sự? HS: Ngày22/12, ngày 27/7… ? Nêu độ tuổi tham gia nhập ngũ? HS: từ 18 dến 27 tuổi GV: Kết luận chuyển ý Bảo vệ tổ quốc nghĩa vụ thiêng liêng cao quý công dân GV: Gợi ý ? Em tán thành quan điểm đây? Vì sao? a Chỉ cán nhà nước có quyền tham gia quản lí nhà nước b Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội quyền người Nội dung kiến thức II Nội dung học Bảo vệ tổ quốc bảo vệ độc lập, chủ quyền thống toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc, bảo vệ chế độ X HCN nhà nước CHXHCNVN Bảo vệ tổ quốc bao gồm: - Xây dựng lực lượng quốc phòng tồn dân - Thực nghĩa vụ quân - Thực sách hậu phương quân đội - Bảo vệ trật tự an ninh xã hội Vì phải bảo vẹ tổ quốc? ( Ghi bên trái) TRách niệm HS: - Ra sức học tập tu dưỡng đạo đức - Rèn luyện sức khỏe, luyện tập quân - Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh trường học nơi cư trú - Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, vận động người kác làm nghĩa vụ quân “ Cờ độc lập phải nhuốm máu Hoa độc lập phải tưới máu” ( Nguyễn Thái Học) IV Củng cố: -GV: Cho HS liên hệ hoạt động bảo vệ tổ quốc -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD HS: Giới thiệu hoạt động bảo vệ tổ quốc V Dặn dò: Về nhà học , làm tập, đọc trả lời trước nội dung câu hỏi D RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày soạn:… Tiết: 32 BÀI 18: SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT A MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: Về kiến thức: - Thế sống có đạo đức tuân theo Pháp luật - Mối quan hệ sống có đạo đức tuân theo pháp luật - Để sống có đạo đức tuân theo pháp luật cân phải học tập rèn luyện nhu nào? II/ Về kỹ năng: - Biết giao tiếp ứng xử có văn hóa, có đạo đức tuân theo pháp luật - Biết phân tích đánh giá hành vi đạo đức tuân theo pháp luật thân người xung quanh III/ Về thái độ: - Phát triển tình cảm lành mạnh ngưỡiug quanh - Có ý chí, nghị lực hồi bão tu dưỡng để trưở thành cơng dân tốt có ích B CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: - Nghiên cứu SGK, SGV, soạn kĩ giáo án - Bảng phụ, phiếu học tập - Một số tập trắc nghiệm - Hiến pháp năm 1992 Luật nghĩa vụ quân II/ Học sinh: - Học thuộc cũ - Làm tập sách giáo khoa C TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I Ổn định tổ chức lớp: II Kiểm tra cũ: III Bài mới: 1) Đặt vấn đề: GV : Đưa hànhvi sau : - Chào hỏi lễ phép với thầycơ - Chăm sóc bó mẹ ốm đau - Đỡ em bé bị ngã đứng dậy - Bố mẹ kinh doanh trốn thuế ? Những hành vi thực tốt, chưa tốt chuẩn mực đạo đức ? 2) Triển khai hoạt động: a hoạt động 1: Thảo luận tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD -Hoạt động thầy trò GV: yêu cầu HS đọc Sgk GV: Gợi ý HS trả lời câu hỏi Những chi tiết thể Nguyễn Hải Thoại người sống có đạo đức? HS:……… Những biểu sống có đạo đức: - Biết tự tin, trung thực - Chăm lo đời sống VC TT cho người - Trách nhiệm, động sáng tạo - Nâng cao uy tín đơn vị, cơng ty Những biểu chững tỏ NHT người sống làm việc theo pháp luật HS:……… Động thúc anh làm việc đó? Động thể phẩm chất? HS:…… Việc làm anh đem lại lợi ích cho thân, người xã hội? HS:… GV: Kết luận… Nội dung kiến thức I Đặt vấn đề 1.Nguyễn Hải Thoại – Một gương sống có đạo đức làm việc theo PL Những biểu sống làm việc theo pháp luật - Làm theo pháp luật - Giáo dục cho người ý thức pháp luật kỉ luật lao đọng - Mở rộng sản xuất theo QĐ PL - Thực quy định nộp thuế đóng bảo hiểm - Luân phản đối , đấu tranh với tượng tiêu cực Động thúc đẩy anh : ( SGK) KL: Sống làm việc anh NHT cống hiến cho đất nước, người , trung tâm đoàn kết, phát huy sức mạnh trí tuệ quần chúng, cống hiến cho XH, cho cơng việc, đem lại lợi ích cho tập thể có lợi ích cá nhân, gia đình xã hội b hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung học Hoạt động thầy trò GV: Tổ chức cho HS thảo luận: ? Thế sống có ĐĐ tuân theo PL? GV: Gợi ý chuẩn mực đạo đức : Trung hiếu, lễ, Nghĩa ? Quan hệ sống có đạo đức làm theo pháp luật? HS:………… GV: Người sống có ĐĐ người thể hiện: - Mọi người chăm lo lợi ích chung - Cơng việc có trách nhiệm cao - Mơi trường sống lãnh mạnh, bảo vệ giữ gìn trật tự an tồn xã hội ? Ý nghĩa sống có ĐĐ làm việc theo pháp luật? HS:……… Nội dung kiến thức II Nội dung học: Sống có ĐĐ là: suy nghĩ HĐ theo chuẩn mực ĐĐ XH; biết chăm lo đến người, đến công việc chung; biết giải hợp lí quyền lợi NV; Lấy lợi ích XH, DT mục tiêu sống kiên trì để thực mục tiêu Tuân theo Pháp luật: Là sống hành động theo quy định pháp luật Quan hệ có ĐĐ tuân theo PL: Đạo đức phẩm chất bến vững cá nhân, động lực điều chỉnh hành vi nhận thức, thái độ có HVi PL Người có ĐĐ biết thực tốt PL Ý nghĩa: -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD -? Đối với HS cầ phải làm gì? - Giúp người tiến không ngừng, HS:…… làm nhiều việc có ích HS lớp 1, người yêu quý, kính trọng GV: nhận xét chữa cho HS - Đối với HS: GV: kết luận rút học cho HS Thường xuyên tự kiểm tra đánh giá hành vi thân III Bài tập IV Củng cố: Giáo viên đưa tập tình phiếu học tập V Dặn dò: - Về nhà học , làm tập - Đọc trả lời trước nội dung câu hỏi D RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày soạn: BàiTiết: ƠN TẬP HỌC KÌ II 33 A MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: - Giúp HS có điều kiện ôn tập, hệ thống lại kến thưc học học kì II, nắm kiến thức bản, trọng tâm, làm tập sách giáo khoa - Tạo cho em có ý thức ôn tập, học làm - HS có phương pháp dạng tập, đặc biệt áp dụng kiến thức học vào sống B CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: - Nghiên cứu SGK, SGV, soạn kĩ giáo án - Bảng phụ, phiếu học tập - Một số tập trắc nghiệm II/ Học sinh: - Học thuộc cũ - Làm tập sách giáo khoa C TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I Ổn định tổ chức lớp: II Kiểm tra cũ: Sống có đạo đức gì? Thế tn theo Pháp luật? Nêu mối quan hệ ? HS cần phải làm để sống có đạo đức tn theo pháp luật? HS: trả lời theo nội dung học GV: Nhận xét, cho điểm III Bài mới: 1)Đặt vấn đề: -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD -2)Triển khai hoạt động: a hoạt động 1: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức Giới thiệu Từ đầu học kì II đến giờ, thầy trò ta học với phẩm chất đạo đức vấn đề pháp luật cần thiết sống mối người xã hội Vậy để hệ thống lại học đó, thầy trò ta nghiên cứu học hơm nay! b hoạt động 2: Nội dung ôn tập Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức GV: Đặt câu hỏi thảo luận nhóm: I/ Phần lí thuyết: Em nêu trách nhiệm niên 1/Trách nhiệm niên: Ra sức nghiệp CNH - HĐH đất nước? học tập VH, KHKT, tu dưỡng đạo đức, tư ? Nhiệm vụ niên HS tưởng trị……… gì? *HS cần phải học tập rèn luyện để chuẩn HS …… bị hành trang vào đời… Hơn nhân gì? nêu quy định Hôn nhận liên kết đặc biệt Pháp luật nước ta hôn nhân? Thái độ nam nữ… trách nhiệm * Những quy định pháp luật: HS:……… - Hôn nhân tự nguyện tiến bộ… - Hôn nhân ko phân biệt tôn giáo - Vợ chồng có nghĩa vụ tực sách dân số kế hoạch hóa… Kinh doanh gì? Thế quyền tự kinh doanh? Thuế gì? Nêu tác dụng thuế? HS:…………… Kinh doanh hoạt động sản xuất, dịch vụ trao đổi hàng hố… * Quyền tự KD quyền cơng dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức KT… * Thuế phần thu nhập mà công dân tổ chức kinh tế… Lao động gì? Thế quyền nghĩa vụ lao động công dân? Em nêu quy định nhà nước ta lao động sử dụng lao động? HS:/……… Lao động hoạt động có mục đích gười nhằm tạo cải… * Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự ni sống thân… * Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc… Vi phạm pháp luật gì? nêu laọi vi Vi Phạm pháp luật hành vi trái pháp -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD -phạm pháp luật? luật, có lỗi… Thế trách nhiện pháp lí? Nêu loại * Trách nhiệm pháp lí nghĩa vụ đặc trách nhiệm pháp lí? biệt mà cá nhân tổ chức quan vi Học sinh cần phải làm gì…? phạm pháp luật phải chấp hành… HS…………………… * Mọi công dân phải thực tốt Hiến pháp Pháp luật, HS cần phải học tập tìm hiểu… Thế quyền tha gia quản lí nhà nước, quản lý xã hội? Cơng dân tham gia cách nào? Nhà nước tạo điều kiện cho công dân thực tốt quyền sao? HS:…………… Quyền … Là cơng dân có quyền: tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện, giám sát đánh giá… * Cơng dân tham gia cách: Trực tiếp gián tiếp * Nhà nước tạo điều kiện để công dân thực tốt quyền nghĩa vụ này…… Bảo vệ tổ quốc gì? Vì ta lại phải bảo vệ tổ quốc? HS cần phải làm để bảo vệ tổ quốc? HS:……… Bảo vệ tổ quốc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc, bảo vệ chế dọ XHCN… * Non sơng ta có cha ông ta đổ bao xương máu để bảo vệ… * HS cần phải học tập tu dưỡng đạo đức rèn luyện sức khoẻ… Sống có đạo đức suy nghĩ hành Thế sống có đạ đức tuân theo động theo chuẩn mực đạo đức xã pháp luật? Nêu mối quan hệ? Ý nghĩa ? hội… HS:…… * Đây yếu tố giúp người tiến không ngừng… II/Phần tập: IV Củng cố: -Giáo viên đưa tập tình phiếu học tập cho học sinh -Học sinh làm vào phiếu học tập -Giáo viên gọi số em lên làm -Giáo viên nhận xét đưa đáp án V Dặn dò: - Về nhà học bài, làm tập - Chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra học kì -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD -D RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày soạn: Tiết: 34 KIỂM TRA HỌC KÌ II A MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: I/ Về kiến thức: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức học II/ Về kỹ năng: Học sinh biết vận dụng kiến thức học vào thực tế III/ Về thái độ: Nghiêm túc làm kiểm tra B CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Đề kiểm tra photo sẵn C TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I Ổn định tổ chức lớp: II Kiểm tra chuẩn bị HS: III GV phát đề cho HS: Đề kiểm tra A/ Ma trận : -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD -Các mức độ tư Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Các chủ đề / nội dung TN TL TN TL TN TL 1/ Quyền nghĩa vụ Câu 2: công dân hôn nhân 0,5đ 2/ Quyền tự kinh doanh Câu 1: Câu : nghĩa vụ đóng thuế 0,5đ 1,5đ 3/ Quyền nghĩa vụ lao Câu : Câu : Câu 5: động công dân 0,5đ 1đ 0,5đ 4/ Vi phạm pháp luật trách Câu : Câu 4: nhiệm pháp lý công dân 2,5đ 0,5đ 5/ Quyền tham gia quản lý Câu 3: nhà nước công dân 0,5đ 6/ Nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc 7/ Sống có đạo đức tuân Câu : Câu theo pháp luật 1,5đ 6: 0,5đ Tổng số câu 3 Tổng số điểm 3,5 0,5 3,5 1,5 B/ Đề thi : ( đính kèm theo ) KIỂM TRA HỌC KỲ II - Năm học : 2009 – 2010 Môn: Giáo Dục Công Dân Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian phát đề ) I/ Trắc nghiệm : ( điểm ) (Khoanh tròn vào ý đúng) Mỗi câu trả lời 0,5 đ 1/ Em đồng ý với ý kiến sau đây? a Đóng thuế để xây dựng quan nhà nước b Đóng thuế để nhà nước chi tiêu cho công việc chung c Đóng thuế để xây dựng trường học d Đóng thuế để xây dựng bệnh viện 2/ Những hành vi sau trái với quy định nhà nước hôn nhân? a Kết hôn không phân biệt tơn giáo b Kết có vợ có chồng c Cha mẹ hướng dẫn, góp ý cho vấn đề hôn nhân d Cả a,b,c sai 3/ Em tán thành quan điểm sau đây? a Chỉ có cán cơng chức NN có quyền tham gia quản lý NN XH b Tham gia quản lý nhà nước xã hội quyền tất người c Tham gia quản lý nhà nước XH quyền tất công dân Việt Nam d Tham gia QLNN SH quyền trách nhiệm tất CD Việt Nam -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD -4/ Trách nhiệm hình áp dụng cho đối tượng sau đây? a Người có hành vi vi phạm nguyên tắc quản lý nhà nước b Người có hành vi nguy hiểm cho xã hội c Người có hành vi vi phạm quyền sở hữu cơng nghiệp d Người có hành vi vi phạm nội quy tổ chức 5/ H 15 tuổi học sinh lớp Muốn có việc làm để giúp đỡ gia đình Theo em H phải làm cách cách sau: a Xin vào biên chế, làm việc quan nhà nước b Xin làm hợp đồng c Mở xưởng sản xuất, thuê mướn lao động d Mở hàng kinh doanh, vừa học vừa trơng coi hàng 6/ Khi nói đến vai trò đạo đức pháp luật, có người cho rằng: a Pháp luật phương tiện để quản lý xã hội b Chỉ cần pháp luật nghiêm minh quản lý xã hội c Thực đạo đức pháp luật làm cho quan hệ xã hội tốt đẹp d Câu a,b II/ Tự luận : ( điểm ) Câu : Thuế gì? Vì thuế có tác dụng ổn định thị trường? ( 1,5 đ ) Câu : Thế quyền nghĩa vụ lao động công dân? Hợp đồng lao động gì? ( 1,5 đ ) Câu : Trách nhiệm pháp lý có ý nghĩa nào? ( 2,5 đ ) Câu : Thế sống có đạo đức tuân theo pháp luật? ( 1,5 đ ) ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II I/ Trắc nghiệm : ( điểm ) Mỗi câu trả lời 0,5 đ Câu : - b Câu : - b Câu : - d Câu : - b Câu : - b Câu : - c II/ Tự luận : ( điểm ) Câu : (1,5 đ) -Thuế phần thu nhập mà công dân tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho công việc chung (như an ninh, quốc phòng, chi trả lương cho cơng chức, xây dựng trường học, bệnh viện, làm đường sá, cầu cống (1đ) -Thuế bao gồm có hệ thống thuế, áp dụng cho lĩnh vực hoạt động xã hội khác (0,5đ) -Mỗi loại thuế có nhiều mức thuế xuất khác nhau, có tác dụng khuyến khích, ưu tiên phát triển hạn chế mặt hàng, ngành nghề kinh tế (0,5đ) Câu : ( 1,5 đ ) -Quyền lao động công dân : Cơng dân có quyền tự sử dụng sức lao động để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chon nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho thân gia đính (0,25đ) -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD Nghĩa vụ lao động công dân : Mọi người phải lao động, có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống thân, nuôi sống gia đình, góp phần sáng tạo cải vật chất tinh thần cho xã hội, trì phát triến đất nước (0,25đ) -Hợp đồng lao động thoả thuận người lao động người sứ dụng lao động, việc làm có trả cơng, điều kiện lao động, quyền nghĩa vụ bên quan hệ lao động Trên sở tự nguyện,bình đẳng.(1đ) Câu : ( 2,5 đ ) -Trừng phạt, ngăn ngừa, cải tạo, giáo dục người vi phạm pháp luật (0,5đ) -Giáo dục ý thức tôn trọng chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật (0,5đ) -Răn đe người khơng vi phạm pháp luật (0,5đ) -Hình thành, bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật cơng lý nhân dân (0,5đ) -Ngăn chặn, hạn chế, xoá bỏ VPPL lĩnh vực đời sống xã hội (0,5đ) Câu : ( 1,5 đ ) -Sống có đạo đức suy nghĩ, hành động theo chuẩn mực đạo đức xã hội; biết chăm lo đến người, đến công việc chung; biết giải hợp lý quyền lợi nghĩa vụ; lấy lợi ích xã hội, dân tộc làm mục tiêu sống kiên trì hoạt động để thực mục đích (1đ) -Tn theo PL ln sống hành động theo quy định pháp luật (0,5đ) IV Củng cố: Nhắc nhở h/s V Dặn dò: - Chuẩn bị cho tiết sau ngoại khóa - Tìm hiểu tác hại tệ nạn xã hội D RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD -Ngy son: Tit: 35 địa phơng thực hành ngoại khóa vấn đề Tấm gơng ngời tèt, viÖc tèt A MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: I/ Về kiến thức: Giúp HS tìm hiểu gương người tốt,việc tốt địa phương qua nội dung học Nhận biết biểu tệ nạn xã hội II/ Về kỹ năng: Biết áp dụng điều học vào thực tế sống, rèn luyện kĩ đánh giá vấn đề xã hội III/ Về thái độ: Có ý thức rèn luyện thân, để có đủ phẩm chất lực trở thành người có ích cho gia đình xã hội B CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: I/ Giáo viên: - Nghiên cứu tài liệu soạn - Nêu gương người tốt, việc tốt II/ Học sinh: Tìm hiểu gương người tốt, việc tốt địa phương C TIẾN TRÌNH LÊN LƠP: I Ổn định tổ chức lớp: II Kiểm tra cũ: III Bài mới: 1)Đặt vấn đề: Để giúp em vận dụng nội dung, kiến thức học vào thực tế sống Tiết học hơm chúng tìm hiểu… 2)Triển khai hoạt động: a hoạt động 1: Nếp sống văn hoá điạ phương Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức 1- Nếp sống văn hoá điạ phương: (10’) Các gia đình nơi em cư trú có nếp sống - Đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ lẫn nào? (Phẩm chất đạo, quan hệ , lĩnh vực kinh tế…) - Cha mẹ mẫu mực Em kể số gia đình có nếp sống - Con cháu chăm ngoan, học giỏi, lễ phép văn hoá mà em biết? - Con học, chăm sóc chu Đa số gia đình có lối sống lành mạnh, đáo êm ấm, hạnh phúc Nhưng số gia - Gia đình chăm lo phát triển kinh tế đình chưa có lối sống lành mạnh, hạnh - Sinh đẻ có kế hoạch phúc, mắc phải tệ nạn xã - Vệ sinh đường ngõ xóm đẹp hội… - Giữ gìn trật tự an ninh Nêu tệ nạn xã hội mà em biết? 2- Biểu tệ nạn xã hội: (11’) -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD -Do đâu mà có tệ nạn này? (Tập - Cờ bạc, nghiện ngập, mại dâm, trộm cắp trung độ tuổi nhiều nhất?) - Do lười lao động, ham chơi, đua đòi , Trước việc trên, quyền khơng nghe lời ơng bà, cha mẹ, thầy địa phương có biện pháp để ngăn -> Thanh thiếu niên chặn? Chính quyền địa phương có 3- Việc làm địa phương: (8’) biện pháp giáo dục, tạo công ăn việc làm - Giáo dục, nhắc nhở, phê bình xử lý nghiêm minh… - Phạt hành - Tạo cơng ăn, việc làm - Đưa cải tạo */ Thảo luận: - Quan tâm, động viên, giúp đỡ gia Là H/S em làm để góp phần vào đình có hồn cảnh việc xây dựng gia đình văn hố? Là H/S cần nỗ lực học tập tu dưỡng đạo 4- Liên hệ thực tế: (10’) đức để có đủ phẩm chất lực trở - Chăm học tập thành người cơng dân có ích cho gia đình - Tích cực tham gia hoạt động trường xã hội lớp xã hội - Tu dưỡng đạo đức, nghe lời ông bà, cha Khi thấy hành vi vi phạm pháp luật mẹ, thầy cô dạy bảo em làm gì? - Đồn lết với bạn bè người xung quanh Mỗi cần nêu cao tinh thần trách - Yêu thương, giúp đỡ người nhiệm phê phán tố cáo hành vi làm -> Phát thấy hành vi vi phạm pháp trái pháp luật xâm hại đến tài sản nhà luật phải phê phán tố cáo lên người nước cơng dân… có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn, giải IV Củng cố: ? Để giảm bớt tệ nạn xã hội cần phải làm gì? ? Các tệ nạn xã hội Quảng trị ta nào? Tập trung nhiều đối tượng nào? Vì sao? V Dặn dò: Liên hệ thực tế địa phương nội dung có liên quan quyền nghĩa vụ trẻ em, công dân D RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD - -Trần Văn Phúc Năm học: 2011-2012 ... học: 2011-2012 Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD -quan sát ảnh để thảo luận trả lời câu hỏi tranh, giá trị hòa bình cần thiết -GV... HS đọc phần thơng tin phương Đến tháng 3/2003, VN có quan quan sát ảnh SGK hệ ngoại giao với 167 quốc gia, trao đổi - GV nêu câu hỏi: ngoại giao với 61 quốc gia giới Qua thơng tin, kiện hình ảnh... Trường PTDTBT-THCS Phan Bội Châu Giáo án GDCD -HS:……… thách - Con người làm nên kì tích vẻ HS: nhóm cử đại diệm trình bày vang, mang lại nềm vinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an GDCD 9 chuan KTKN, Giao an GDCD 9 chuan KTKN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay