Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh thái cây đầu lân (couroupita quianensis qulb ) thuộc họ lộc vừng (lecythidaceae) trong giai đoạn vườn ươm

100 39 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 19:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH PHAN THỤY PHƯƠNG THẢO NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH LÝSINH THÁI CÂY ĐẦU LÂN (Couroupita guianensis Aulb.) THUỘC HỌ LỘC VỪNG (Lecythidaceae) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH: SINH THÁI HỌC Mã số: 60 42 60 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ MINH TRUNG TP.HCM, NĂM 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Tất số liệu kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Phan Thụy Phương Thảo LỜI CẢM TẠ Luận văn hoàn thành theo chương trình đạo tạo Thạc sĩ, hệ quy, khóa 2008 – 2011 trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh Trong q trình học tập thực luận văn, tác giả nhận quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi Ban Giám Hiệu Phòng Sau Đại Học – Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh, Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Sài Gòn, Ban Giám Hiệu Trường Trung Học Thực Hành Sài Gòn, Ban Chủ Nhiệm Thầy Cô Khoa Sinh Học – Đại Học Sư Phạm Tp Hồ Chí Minh Khoa Sư phạm Tự nhiên – Đại học Sài Gòn Nhân dịp tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước quan tâm, giúp đỡ quý báu Kết luận văn tách rời dẫn nhiệt tình người hướng dẫn khoa học: TS Lê Minh Trung Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc dẫn chân tình Thầy hướng dẫn khoa học Trong trình làm luận văn, tác giả nhận giúp đỡ cổ vũ chân thành Ba Mẹ, em gia đình, bạn đồng nghiệp Ni, Sư, Phật tử chùa Tường Quang Tác giả xin chân thành cảm ơn ghi nhớ giúp đỡ, cổ vũ vơ tư Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng năm 2011 Phan Thụy Phương Thảo DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT APG : Angiosperm Phylogeny Group D : Đường kính cổ rễ R R D t : Đường kính tán R R H : Chiều cao ℓ : Kích thước lóng TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh R : Ruột bầu MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 1T 1T LỜI CẢM TẠ 1T T DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1T T MỤC LỤC 1T T Chương – Mở đầu 1T 1T 1.1.Tính cấp thiết đề tài 1T 1T 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1T 1T 1.3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1T 1T 1.3.1.Đối tượng nghiên cứu: T 1T 1.3.2.Phạm vi nghiên cứu: T 1T 1.4.Đóng góp luận văn 1T 1T 1.5.Bố cục luận văn 1T 1T Chương – Tổng quan tài liệu 1T 1T 2.1 Điều kiện tự nhiên tài nguyên khu vực nghiên cứu 1T T 2.1.1 Điều kiện tự nhiên T 1T 2.1.2 Các nguồn tài nguyên T 1T 2.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 11 1T 1T 2.2.1 Vai trò số nhân tố sinh thái gỗ non giai đoạn vườn ươm 11 T T 2.2.2 Những nghiên cứu gieo ươm loài gỗ 13 T T 2.2.3 Tình hình nghiên cứu Đầu Lân nước 15 T T Chương – Phương pháp nghiên cứu 16 1T T 3.1 Cơ sở khoa học: 16 1T 1T 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 16 1T 1T 3.3 Vật liệu phương tiện hỗ trợ nghiên cứu 16 1T T 3.4 Các phương pháp tiến hành thí nghiệm 17 1T T 3.4.1 Ngoài tự nhiên 17 T 1T 3.4.2 Bố trí thí nghiệm vườn ươm 17 T T 3.4.3 Phương tiện xử lý phân tích số liệu 19 T T Chương – Kết thảo luận 21 1T 1T 4.1 Đặc điểm hình thái Đầu lân 21 1T 1T 4.2 Phân loại, vị trí lồi hệ thống sinh giới 25 1T T 4.3 Kết trồng vườn ươm 25 1T 1T 4.3.1 Ảnh hưởng ánh sáng đến tăng trưởng 25 T T 4.3.1.1 Trồng cây: 25 T 1T 4.3.1.2.Kết quả: 26 T 1T 4.3.2.Ảnh hưởng hỗn hợp ruột bầu đến tăng trưởng con: 44 T T 4.3.2.1.Trồng cây: 44 T 1T 4.3.2.2.Kết quả: 44 T 1T Chương – Kết luận kiến nghị 62 1T 1T 5.1 Kết luận 62 1T T 5.1.1.Về phân loại: 62 T 1T 5.1.2.Đặc điểm hình thái: 62 T 1T 5.1.3.Cách thu hạt: 62 T 1T 5.1.4.Trong vườn ươm: 62 T 1T 5.2 Kiến nghị: 64 1T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 1T 1T PHỤ LỤC 69 1T T Chương – Mở đầu 1.1.Tính cấp thiết đề tài Cây xanh – Một phần thiếu thành phố lớn Tp Hồ Chí Minh Cây xanh khơng giúp làm giảm nhiễm khơng khí, giảm tiếng ồn, cho bóng mát, tăng vẻ mỹ quan mà giúp tinh thần bớt căng thẳng sảng khối Trên đường phố, cơng viên trang trí ngoại thất, việc lựa chọn xanh phù hợp làm ngun liệu thiết kế đóng vai trò quan trọng Cây Đầu lân (Couroupita guianensis Aubl.) thuộc họ Lộc vừng (Lecythidaceae) lồi che bóng, có hoa đẹp, nở quanh năm, hương thơm có ý nghĩa tâm linh Phật giáo Do đó, nay, trồng rải rác số công viên Tao Đàn, Bình Quới, Thảo Cầm Viên… trồng nhiều chùa Kỳ Quang, Tường Quang, Xá Lợi, Vĩnh Nghiêm, Trung tâm Tịnh xá… Ngoài ra, lồi có dùng làm dược liệu chữa bệnh thông thường Từ ưu điểm nêu lồi này, tơi chọn đề tài “Nghiên cứu số đặc điểm sinh lý - sinh thái Đầu lân (Couroupita guianensis Aubl.) thuộc họ Lộc vừng (Lecythidaceae) giai đoạn vườn ươm” để nghiên cứu sâu trình sinh trưởng giai đoạn vườn ươm tiến tới phát triển lồi có giá trị trang trí ngoại thất cao có ý nghĩa Phật giáo đặc biệt 1.2.Mục tiêu nghiên cứu - Mơ tả đặc điểm hình thái, minh họa hình ảnh phận thân, lá, hoa, - Xác định điều kiện thích hợp cho phát triển giai đoạn vườn ươm như: + Xác định thành phần hỗn hợp ruột bầu gieo ươm + Xác định độ che bóng phù hợp 1.3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1.Đối tượng nghiên cứu: Cây Đầu lân (Couroupita guianensis) tự nhiên nhân giống vườn ươm 1.3.2.Phạm vi nghiên cứu: + Nghiên cứu hình thái phận Đầu lân để từ tra cứu theo khóa tra mà định danh tên khoa học loài + Nghiên cứu giai đoạn sinh trưởng, phát triển Đầu lân với điều kiện ánh sáng, thành phần hỗn hợp ruột bầu khác để chọn công thức gieo ươm tốt 1.4.Đóng góp luận văn - Bước đầu cung cấp số thông tin làm sở cho việc gieo ươm Đầu Lân - Miêu tả cụ thể, định danh đặc điểm sinh lý TpHCM 1.5.Bố cục luận văn Chương – Mở đầu Chương – Tổng quan tài liệu Chương – Phương pháp nghiên cứu Chương – Kết thảo luận Chương – Kết luận kiến nghị Chương – Tổng quan tài liệu 2.1 Điều kiện tự nhiên tài nguyên khu vực nghiên cứu 2.1.1 Điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý: Với tổng diện tích đất tự nhiên 543,8884 ha, Hiệp Thành mang hình dáng tứ giác lồi hướng Tây Tây Bắc, nằm gọn khúc lưng Quận 12 – Thành phố Hồ Chí Minh, bốn hướng tiếp giáp với: Hướng Đông : Phường Thới An – Quận 12 Hướng Tây : Phường Tân Chánh Hiệp – Quận 12 xã Thới Tam Mơn – Hóc Mơn Hướng Nam : Phường Tân Chánh Hiệp phường Tân Thới Hiệp – Quận 12 Hướng Bắc : Xã Đông Thạnh – Huyện Hóc Mơn b Địa hình, địa mạo: Hiệp Thành thuộc vùng đồng Nam bộ, mang dạng địa hình : thấp cao - Địa hình thấp : tương đối thấp phẳng, độ cao trung bình từ 0,6 – 0,8 m - Địa hình cao : độ cao trung bình 4,5 – m Với đặc điểm trên, Hiệp Thành có khả phát triển canh tác nông nghiệp thuận lợi cho xây dựng sở hạ tầng – kỹ thuật c Khí hậu: - Nằm vùng xích đạo nhiệt đới gió mùa nước ta nên Hiệp Thành mang nét đặc trưng khí hậu Đơng Nam Bộ có mùa rõ rệt : mùa khơ mùa mưa + Mùa khô tháng đến tháng 4, chiếm 10% lượng mưa năm + Mùa mưa kéo dài từ tháng kết thúc vào tháng 11, với số ngày mưa khoảng 132 ngày, với lượng mưa bình quân 1980 mm/ năm, chiếm 90% lượng mưa năm - Nhiệt độ bình quân 290C, độ ẩm khơng khí trung bình 61% P P - Hai hướng gió chủ đạo Đơng Nam Tây Bắc, với vận tốc trung bình 2,5 m/s d Thủy văn : Phường bao bọc hướng Tây Bắc kênh Trần Quang Cơ rạch Cầu Dừa Ngồi tồn lãnh thổ phường khơng sơng suối chảy qua nên gặp nhiều khó khăn việc xử lý chất thải sinh hoạt chất thải cơng nghiệp, gây nhiều ảnh hưởng đến mùa màng địa phương 2.1.2 Các nguồn tài nguyên a Tài nguyên đất: Tổng diện tích đất tự nhiên phường Hiệp Thành 543,8884 chia theo loại đất sau: - Đất nông nghiệp : 200,6440 - Đất : 195,7374 - Đất chuyên dùng : 147,5070 Hiện nay, địa bàng phường, toàn diện tích đất đưa vào sử dụng Vì vậy, phần diện tích đất chưa sử dụng 0,0 Trong đó, thổ nhưỡng có thành phần đất chính: - Đất xám bạc màu - Đất cát pha - Đất xám phù sa cổ Ngoài có phần nhỏ diện tích đất phù sa nhiễm phèn nhiều Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 6.79 0.16 7.00 7.00 1.24 1.54 0.46 -0.57 6.00 3.00 9.00 394.00 58.00 4.00 0.08 4.00 4.00 0.62 0.39 -0.29 0.00 2.00 3.00 5.00 232.00 58.00 12.03 0.34 12.00 12.00 2.57 6.60 0.39 -0.32 11.00 6.00 17.00 698.00 58.00 5.97 0.12 6.00 6.00 0.88 0.77 15.19 -0.09 8.00 2.00 10.00 346.00 58.00 0.12 0.01 0.10 0.10 0.04 0.00 1.21 1.78 0.10 0.10 0.20 6.80 58.00 0.33 0.16 0.68 0.23 0.01 R2 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 6.38 0.17 6.00 6.00 1.26 1.58 0.92 0.27 7.00 3.00 10.00 357.00 56.00 4.04 0.08 4.00 4.00 0.60 0.36 -0.10 -0.01 2.00 3.00 5.00 226.00 56.00 11.39 0.32 11.00 11.00 2.39 5.70 -0.58 0.42 9.00 7.00 16.00 638.00 56.00 6.11 0.11 6.00 6.00 0.80 0.64 11.92 2.22 6.00 4.00 10.00 342.00 56.00 0.15 0.01 0.10 0.10 0.05 0.00 -2.05 0.15 0.10 0.10 0.20 8.20 56.00 0.34 0.16 0.64 0.21 0.01 R3 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 6.93 0.16 7.00 6.00 1.22 1.49 -0.24 0.26 6.00 4.00 10.00 395.00 57.00 3.98 0.09 4.00 4.00 0.67 0.45 -0.67 0.02 2.00 3.00 5.00 227.00 57.00 11.89 0.29 12.00 12.00 2.20 4.85 2.17 -0.67 11.00 5.00 16.00 678.00 57.00 5.96 0.15 6.00 6.00 1.10 1.21 8.19 -0.68 8.00 2.00 10.00 340.00 57.00 0.11 0.00 0.10 0.10 0.03 0.00 3.70 2.36 0.10 0.10 0.20 6.40 57.00 0.32 0.18 0.58 0.29 0.01 6.73 0.22 7.00 5.00 1.70 2.88 -0.66 0.31 7.00 4.00 11.00 404.00 60.00 4.02 0.07 4.00 4.00 0.57 0.32 0.28 0.00 2.00 3.00 5.00 241.00 60.00 12.28 0.34 12.00 12.00 2.61 6.82 -0.33 0.38 12.00 7.00 19.00 737.00 60.00 6.13 0.09 6.00 6.00 0.72 0.52 4.64 0.90 4.00 4.00 8.00 368.00 60.00 0.19 0.01 0.20 0.20 0.05 0.00 1.13 -0.19 0.20 0.10 0.30 11.50 60.00 0.44 0.15 0.67 0.19 0.01 R4 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) * Tháng R1 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 11.72 0.38 11.00 11.00 2.88 8.27 0.34 0.86 12.00 8.00 20.00 680.00 58.00 5.47 0.14 5.00 5.00 1.03 1.06 0.28 1.04 4.00 4.00 8.00 317.00 58.00 20.16 0.47 20.00 20.00 3.61 13.05 1.93 1.18 15.00 15.00 30.00 1169.00 58.00 11.38 0.33 12.00 10.00 2.52 6.34 0.08 0.29 12.00 6.00 18.00 660.00 58.00 0.37 0.02 0.30 0.30 0.19 0.04 6.24 2.58 0.80 0.20 1.00 21.60 58.00 0.76 0.27 0.95 0.66 0.05 R2 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 10.25 0.37 10.00 8.00 2.79 7.79 0.11 0.60 13.00 5.00 18.00 574.00 56.00 4.84 0.09 5.00 5.00 0.65 0.43 -0.63 0.17 2.00 4.00 6.00 271.00 56.00 17.63 0.63 18.00 20.00 4.70 22.13 0.12 -0.16 23.00 7.00 30.00 987.00 56.00 10.37 0.33 10.00 8.00 2.53 6.41 -0.36 -0.15 10.00 4.00 14.00 612.00 59.00 0.36 0.03 0.30 0.30 0.20 0.04 4.84 2.25 0.80 0.20 1.00 20.30 56.00 0.75 0.18 1.26 0.66 0.05 R3 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 11.46 0.38 11.00 10.00 2.84 8.07 0.90 1.16 12.00 8.00 20.00 653.00 57.00 5.35 0.12 5.00 5.00 0.92 0.84 1.09 0.82 4.00 4.00 8.00 305.00 57.00 18.79 0.43 20.00 20.00 3.27 10.70 -0.44 -0.14 13.00 12.00 25.00 1071.00 57.00 11.44 0.34 12.00 12.00 2.58 6.68 1.35 -0.43 12.00 4.00 16.00 652.00 57.00 0.38 0.04 0.20 0.20 0.30 0.09 0.13 1.10 0.90 0.10 1.00 21.70 57.00 0.75 0.24 0.87 0.69 0.08 11.71 0.45 11.00 8.00 3.49 12.21 -0.84 0.47 13.00 6.00 19.00 691.00 59.00 5.02 0.07 5.00 5.00 0.57 0.33 0.22 0.00 2.00 4.00 6.00 296.00 59.00 18.14 0.48 20.00 20.00 3.72 13.81 -0.49 -0.30 14.00 11.00 25.00 1070.00 59.00 10.58 0.46 10.00 8.00 3.52 12.42 -0.47 0.64 14.00 4.00 18.00 624.00 59.00 0.50 0.04 0.50 0.30 0.28 0.08 -0.57 0.98 0.80 0.20 1.00 29.70 59.00 0.91 0.15 0.97 0.92 0.07 R4 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) * Tháng R1 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 18.00 0.47 18.00 20.00 3.55 12.63 -0.51 0.12 14.00 11.00 25.00 1044.00 58.00 5.78 0.12 6.00 6.00 0.94 0.88 0.09 0.47 4.00 4.00 8.00 335.00 58.00 22.69 0.94 22.50 30.00 7.14 50.99 -1.48 0.02 25.00 11.00 36.00 1316.00 58.00 15.76 0.44 14.00 14.00 3.35 11.24 -0.85 0.38 14.00 10.00 24.00 914.00 58.00 0.66 0.04 0.50 0.50 0.29 0.08 -1.63 0.17 0.80 0.20 1.00 38.30 58.00 0.93 0.25 1.88 0.88 0.08 R2 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 14.54 0.56 15.00 12.00 4.17 17.38 -0.75 0.20 17.00 6.00 23.00 814.00 56.00 5.13 0.16 5.00 5.00 1.21 1.46 0.57 0.91 5.00 3.00 8.00 287.00 56.00 21.25 0.73 20.00 20.00 5.43 29.46 0.64 0.16 27.00 8.00 35.00 1190.00 56.00 14.61 0.49 14.00 12.00 3.66 13.37 0.49 0.07 20.00 4.00 24.00 818.00 56.00 0.45 0.03 0.30 0.30 0.23 0.05 1.44 1.53 0.80 0.20 1.00 25.10 56.00 1.12 0.32 1.45 0.98 0.06 R3 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 16.68 0.52 17.00 19.00 3.92 15.36 -0.51 -0.10 18.00 8.00 26.00 951.00 57.00 5.54 0.12 5.00 5.00 0.89 0.79 2.08 1.53 4.00 4.00 8.00 316.00 57.00 21.37 0.49 20.00 20.00 3.68 13.56 0.47 0.57 16.00 14.00 30.00 1218.00 57.00 14.70 0.45 14.00 16.00 3.37 11.36 3.22 1.00 20.00 8.00 28.00 838.00 57.00 0.60 0.04 0.50 0.50 0.28 0.08 -1.21 0.51 0.90 0.10 1.00 33.70 56.00 1.04 0.24 0.98 0.89 0.07 16.95 0.46 18.00 14.00 3.51 12.30 -0.24 -0.47 16.00 7.00 23.00 966.00 57.00 6.05 0.16 6.00 7.00 1.23 1.52 -1.18 -0.10 4.00 4.00 8.00 345.00 57.00 21.95 0.61 20.00 20.00 4.61 21.27 0.13 0.56 23.00 12.00 35.00 1251.00 57.00 15.02 0.42 16.00 18.00 3.17 10.02 1.13 -0.90 16.00 4.00 20.00 856.00 57.00 0.53 0.03 0.50 0.50 0.26 0.07 -0.43 0.87 0.80 0.20 1.00 30.40 57.00 0.93 0.33 1.22 0.84 0.07 R4 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) * Tháng R1 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 26.88 0.76 27.00 25.00 5.77 33.34 0.50 0.11 29.00 13.00 42.00 1559.00 58.00 7.19 0.17 7.00 8.00 1.32 1.74 -0.15 -0.27 6.00 4.00 10.00 417.00 58.00 29.33 1.13 30.00 30.00 8.62 74.22 -1.15 0.59 25.00 20.00 45.00 1701.00 58.00 22.55 0.48 24.00 24.00 3.69 13.58 -0.56 -0.35 14.00 14.00 28.00 1308.00 58.00 0.89 0.07 0.75 0.50 0.51 0.26 -0.24 0.85 1.80 0.20 2.00 51.60 58.00 1.52 0.35 2.27 0.97 0.13 21.16 0.73 20.00 22.00 5.44 29.56 -0.48 0.44 22.00 10.00 32.00 1185.00 56.00 6.21 0.13 6.00 6.00 1.00 1.01 -0.54 -0.12 4.00 4.00 8.00 348.00 56.00 27.16 0.83 28.50 35.00 6.20 38.46 -0.84 -0.41 23.00 12.00 35.00 1521.00 56.00 21.23 0.71 20.00 16.00 5.36 28.68 -0.82 0.06 20.00 10.00 30.00 1210.00 57.00 0.67 0.04 0.50 0.50 0.33 0.11 0.68 1.15 1.30 0.20 1.50 37.30 56.00 1.46 0.27 1.66 1.42 0.09 R2 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) R3 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 20.61 0.68 20.00 18.00 5.12 26.17 -0.93 0.15 18.00 12.00 30.00 1175.00 57.00 6.58 0.13 7.00 6.00 0.98 0.96 -0.39 -0.23 4.00 4.00 8.00 375.00 57.00 22.65 0.34 23.00 25.00 2.60 6.77 0.02 -0.89 9.00 16.00 25.00 1291.00 57.00 19.51 0.65 18.00 20.00 4.90 24.04 -0.29 0.58 18.00 12.00 30.00 1112.00 57.00 0.67 0.05 0.50 1.00 0.37 0.14 -0.78 0.38 1.30 0.20 1.50 38.10 57.00 1.36 0.26 0.69 1.30 0.10 R4 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 25.42 0.69 25.00 25.00 5.24 27.50 0.03 -0.80 20.00 12.00 32.00 1449.00 57.00 6.74 0.13 7.00 7.00 0.97 0.95 0.04 -0.64 4.00 4.00 8.00 384.00 57.00 25.07 0.41 25.00 25.00 3.10 9.64 -0.66 0.10 10.00 20.00 30.00 1429.00 57.00 21.65 0.99 20.00 20.00 7.49 56.16 -1.07 -0.06 26.00 8.00 34.00 1234.00 57.00 0.97 0.06 1.00 1.00 0.46 0.22 -0.15 0.52 1.80 0.20 2.00 55.10 57.00 1.39 0.26 0.82 1.99 0.12 * Tháng R1 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 41.93 1.79 43.00 30.00 13.66 186.49 -1.39 0.01 50.00 20.00 70.00 2432.00 58.00 7.98 0.33 7.00 7.00 2.54 6.44 2.80 1.77 10.00 5.00 15.00 463.00 58.00 30.52 0.70 30.00 30.00 5.35 28.68 0.11 -0.12 20.00 20.00 40.00 1770.00 58.00 33.62 1.19 35.00 38.00 9.05 81.89 -0.99 -0.32 26.00 20.00 46.00 1950.00 58.00 1.23 0.09 1.00 1.00 0.66 0.43 -1.42 0.37 2.00 0.50 2.50 71.50 58.00 3.59 0.67 1.41 2.38 0.17 R2 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 37.32 1.34 35.00 50.00 10.04 100.88 -0.46 -0.03 45.00 15.00 60.00 2090.00 56.00 6.79 0.21 7.00 7.00 1.60 2.57 -0.25 0.42 6.00 4.00 10.00 380.00 56.00 32.98 1.16 36.00 20.00 8.71 75.84 -1.28 -0.25 25.00 20.00 45.00 1847.00 56.00 23.96 0.54 24.00 24.00 4.05 16.36 6.04 -2.14 20.00 10.00 30.00 1342.00 56.00 1.25 0.09 1.50 1.50 0.65 0.42 -1.62 -0.26 1.70 0.30 2.00 70.20 56.00 2.69 0.43 2.33 1.08 0.17 R3 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 47.19 1.16 45.00 50.00 8.76 76.80 1.02 0.12 40.00 30.00 70.00 2690.00 57.00 7.11 0.22 7.00 6.00 1.68 2.81 -0.79 0.51 5.00 5.00 10.00 405.00 57.00 31.95 1.05 28.00 22.00 7.95 63.16 -1.43 0.11 21.00 22.00 43.00 1821.00 57.00 27.58 0.46 28.00 26.00 3.44 11.82 -0.98 -0.38 10.00 22.00 32.00 1572.00 57.00 1.48 0.10 1.50 1.00 0.73 0.54 -1.40 0.06 2.00 0.50 2.50 84.50 57.00 2.33 0.44 2.11 0.91 0.19 36.75 1.43 37.00 40.00 10.83 117.22 -0.53 -0.16 40.00 15.00 55.00 2095.00 57.00 7.18 0.29 7.00 6.00 2.16 4.68 0.81 1.22 8.00 5.00 13.00 409.00 57.00 27.67 1.09 25.00 30.00 8.20 67.26 0.21 -0.14 34.00 6.00 40.00 1577.00 57.00 22.56 0.62 24.00 24.00 3.89 15.15 -0.99 -0.17 12.00 16.00 28.00 880.00 39.00 1.20 0.08 1.00 1.50 0.59 0.35 -1.35 -0.03 1.80 0.20 2.00 68.20 57.00 2.87 0.57 2.18 1.26 0.16 R4 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) * Tháng R1 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 49.59 1.18 52.00 42.00 9.02 81.33 -0.43 -0.46 37.00 28.00 65.00 2876.00 58.00 12.76 0.33 13.00 16.00 2.53 6.40 -0.98 -0.16 9.00 7.00 16.00 740.00 58.00 32.81 0.67 34.00 30.00 5.13 26.33 0.36 -0.65 24.00 16.00 40.00 1903.00 58.00 38.00 0.21 38.00 38.00 1.63 2.67 -1.50 0.00 4.00 36.00 40.00 2204.00 58.00 1.72 0.06 1.50 1.50 0.47 0.22 -0.83 0.07 1.50 1.00 2.50 99.50 58.00 2.37 0.67 1.35 0.43 0.12 39.75 1.78 40.00 40.00 13.29 176.59 -0.93 0.23 44.00 18.00 62.00 2226.00 56.00 11.09 0.32 11.00 13.00 2.38 5.68 -0.85 -0.50 7.00 7.00 14.00 621.00 56.00 35.89 0.73 35.00 40.00 5.49 30.10 1.48 -1.22 25.00 20.00 45.00 2010.00 56.00 36.70 0.91 38.00 38.00 6.84 46.80 1.03 -1.36 26.00 18.00 44.00 2055.00 56.00 1.26 0.08 1.50 1.50 0.57 0.32 -1.34 -0.12 1.70 0.30 2.00 70.80 56.00 3.56 0.64 1.47 1.83 0.15 R2 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) R3 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) 48.79 1.61 46.00 54.00 12.14 147.35 0.23 -0.58 53.00 16.00 69.00 2781.00 57.00 10.44 0.33 11.00 11.00 2.51 6.29 -1.48 0.11 7.00 7.00 14.00 595.00 57.00 37.81 0.73 40.00 35.00 5.51 30.37 -1.31 -0.04 15.00 30.00 45.00 2155.00 57.00 38.61 1.25 38.00 38.00 9.43 88.85 3.25 -1.42 48.00 2.00 50.00 2201.00 57.00 1.51 0.05 1.50 1.50 0.41 0.17 -1.48 -0.03 1.00 1.00 2.00 86.00 57.00 3.22 0.67 1.46 2.50 0.11 37.09 1.88 35.00 44.00 14.22 202.33 -1.07 0.24 47.00 18.00 65.00 2114.00 57.00 9.79 0.27 11.00 11.00 2.02 4.06 -0.49 -0.64 8.00 4.00 12.00 558.00 57.00 30.23 0.90 32.00 36.00 6.83 46.68 -1.28 -0.09 20.00 20.00 40.00 1723.00 57.00 33.60 1.36 32.00 24.00 10.26 105.28 -1.06 0.15 32.00 18.00 50.00 1915.00 57.00 1.26 0.07 1.50 1.50 0.56 0.31 -1.35 -0.07 1.50 0.50 2.00 72.00 57.00 3.77 0.53 1.81 2.72 0.15 R4 Mean Standard Error Median Mode Standard Deviation Sample Variance Kurtosis Skewness Range Minimum Maximum Sum Count Confidence Level(95.0%) Bảng Bảng ANOVA so sánh tỷ lệ sống 4R qua tháng Analysis of Variance for So cay - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:R 15.125 5.04167 11.42 0.0004 B:Thang 2.20833 0.441667 1.00 0.4508 RESIDUAL 6.625 15 0.441667 -TOTAL (CORRECTED) 23.9583 23 Multiple Range Tests for So cay by R -Method: 95.0 percent LSD R Count LS Mean Homogeneous Groups -2 56.0 X 57.0 X 57.8333 X 58.0 X Bảng 10 Bảng ANOVA so sánh H 4R qua tháng Analysis of Variance for Chieu cao - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:R 78.5084 26.1695 2.64 0.0876 B:Thang 4762.57 952.513 95.98 0.0000 RESIDUAL 148.857 15 9.92377 -TOTAL (CORRECTED) 4989.93 23 Multiple Range Tests for H by R -Method: 95.0 percent LSD R Count LS Mean Homogeneous Groups -2 21.5667 X 22.4417 XX 25.2767 XX 25.8183 X Bảng 11 Bảng ANOVA so sánh D 4R qua tháng Analysis of Variance for D - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:R 2.65847 0.886156 3.17 0.0554 B:Thang 118.735 23.7471 84.84 0.0000 RESIDUAL 4.19873 15 0.279916 -TOTAL (CORRECTED) 125.593 23 R R R R Multiple Range Tests for D by R -Method: 95.0 percent LSD R Count LS Mean Homogeneous Groups -2 6.35 X 6.46667 X 6.5 X 7.19667 X R R Bảng 12 Bảng ANOVA so sánh D t 4R qua tháng Analysis of Variance for D t - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:R 15.2727 5.09091 1.19 0.3465 B:Thang 1333.62 266.724 62.43 0.0000 RESIDUAL 64.0862 15 4.27241 -TOTAL (CORRECTED) 1412.98 23 R R R R Multiple Range Tests for D t by R -Method: 95.0 percent LSD R Count LS Mean Homogeneous Groups -4 22.5567 X 24.0767 X 24.3833 X 24.59 X R R Bảng 13 Bảng ANOVA so sánh số lượng 4R qua tháng Analysis of Variance for So la - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:R 29.6817 9.89391 2.28 0.1207 B:Thang 2517.53 503.507 116.23 0.0000 RESIDUAL 64.9773 15 4.33182 -TOTAL (CORRECTED) 2612.19 23 Multiple Range Tests for So la by R -Method: 95.0 percent LSD R Count LS Mean Homogeneous Groups -4 18.2567 X 18.83 XX 19.6333 XX 21.2133 X Bảng 14 Bảng ANOVA so sánh ℓ 4R qua tháng Analysis of Variance for ℓ - Type III Sums of Squares -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -MAIN EFFECTS A:R 0.0640792 0.0213597 1.30 0.3094 B:Thang 5.15897 1.03179 63.03 0.0000 RESIDUAL 0.245546 15 0.0163697 -TOTAL (CORRECTED) 5.4686 23 Multiple Range Tests for ℓ by R -Method: 95.0 percent LSD R Count LS Mean Homogeneous Groups -2 0.69 X 0.775 X 0.791667 X 0.831667 X ... Từ ưu điểm nêu lồi này, tơi chọn đề tài Nghiên cứu số đặc điểm sinh lý - sinh thái Đầu lân (Couroupita guianensis Aubl.) thuộc họ Lộc vừng (Lecythidaceae) giai đoạn vườn ươm để nghiên cứu sâu... nghiên cứu: Cây Đầu lân (Couroupita guianensis) tự nhiên nhân giống vườn ươm 1.3.2.Phạm vi nghiên cứu: + Nghiên cứu hình thái phận Đầu lân để từ tra cứu theo khóa tra mà định danh tên khoa học... tố sinh thái gỗ non giai đoạn vườn ươm 11 T T 2.2.2 Những nghiên cứu gieo ươm loài gỗ 13 T T 2.2.3 Tình hình nghiên cứu Đầu Lân nước 15 T T Chương – Phương pháp nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh thái cây đầu lân (couroupita quianensis qulb ) thuộc họ lộc vừng (lecythidaceae) trong giai đoạn vườn ươm , Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh thái cây đầu lân (couroupita quianensis qulb ) thuộc họ lộc vừng (lecythidaceae) trong giai đoạn vườn ươm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay