Bài tập lớn học kì Hình Sự 2

7 20 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 18:08

“Điều 133. Tội cướp tài sản1.Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.”Qua tình tiết mà đề bài đã cho, H và K đã “xông vào đe doạ và định trói bà P” ta có thể thấy H và K đã đã đe dọa dùng vũ lực để bà P không thể chống cự cũng như gọi người giúp đỡ, mà đối với tội cướp tài sản còn có một hành vi là “dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản” tạo nên. Bài 2: Vũ K (37 tuổi) Trần Kim H (41 tuổi) bàn bạc trước kỹ việc chiếm đoạt tài sản gia đình ơng N (giám đốc doanh nghiệp) Chiều 07/02/2010, lợi dụng tết, K H mang theo túi quà đến gõ cửa nhà ơng N nói với bà P (57 tuổi, người giúp việc) đến để chúc tết gia đình Khơng nghi ngờ gì, bà P mở cửa cho K H vào nhà Sau vào nhà, chúng vờ xin nước uống xông vào đe doạ định trói bà P Bà P sợ hãi van xin K, H nói: “Các anh lấy lấy, tơi người giúp việc thơi” K H phá két sắt gia đình, lấy 70 triệu đồng, 47 vàng số ngoại tệ Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt 460 triệu đồng Sau K, H lấy tài sản bỏ bà P chạy đường hơ hốn K, H bị bắt giữ sau Có ý kiến khác tội danh K H: a K H phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chúng có hành vi gian dối đánh lừa người giúp việc b K H phạm tội trộm cắp tài sản chúng có hành vi lợi dụng lúc gia đình ông N vắng để lấy tài sản Tuy bà P nhà bà người giúp việc, chủ sở hữu tài sản đó, giả sử bà P lợi dụng hồn cảnh để lấy tài sản chủ bà P bi coi phạm tội trộm cắp tài sản c K H phạm tội chiếm đoạt tài sản chúng cơng khai lấy tài sản trước mắt người giúp việc Hỏi: K H phạm tội gì? Hãy chứng minh (3 điểm) Hãy phản bác ý kiến mà anh (chị) cho sai (4 điểm) Bài Làm: K H phạm tội gì? Hãy chứng minh H K phạm tội chiếm đoạt tài sản theo điều 133 BLHS “Điều 133 Tội cướp tài sản Người dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực tức khắc có hành vi khác làm cho người bị cơng lâm vào tình trạng khơng thể chống cự nhằm chiếm đoạt tài sản, bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.” Qua tình tiết mà đề cho, H K “xông vào đe doạ định trói bà P” ta thấy H K đã đe dọa dùng vũ lực để bà P chống cự gọi người giúp đỡ, mà tội cướp tài sản có hành vi “dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực tức khắc có hành vi khác làm cho người bị cơng lâm vào tình trạng chống cự nhằm chiếm đoạt tài sản” tạo nên Mặt khác, thấy, H K lấy tài sản, bà P có nhận thức khơng thể ngăn cản, H K công khai chiếm đoạt tài sản Mà hành vi công khai chiếm tài sản dấu hiệu tội cướp tài sản, chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản v.v Từ hai dấu trên, ta kết luận K H phạm tội cướp tài sản quy định theo điều 133 luật hình Việt Nam 2 Hãy phản bác ý kiến mà anh (chị) cho sai - Ý kiến a: K H phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chúng có hành vi gian dối đánh lừa người giúp việc “Điều 139 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Người thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hai triệu đồng gây hậu nghiêm trọng bị xử phạt hành hành vi chiếm đoạt bị kết án tội chiếm đoạt tài sản, chưa xoá án tích mà vi phạm, bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.” Theo em, ý kiến sai Thoạt nhìn qua, H K mang túi quà đến gõ cửa nhà ông N nói với bà P đến để chúc tết gia đình, ta có thấy dấu hiệu hành vi lừa dối để khẳng định H K phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 BLHS khơng có lúc đó, H K chưa thực hành vi chiếm đoạt tài sản Nếu tình H K phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản K H phải lừa bà P đưa tài sản cho cách tự nguyện Nhưng ta thấy rõ ràng K H dùng đến đe dọa vũ lực bắt bà P khơng có khả cản trở hành vi phạm tội chúng Thứ hai, hành vi tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi khơng cơng khai Mà tình đề bài, H K sau vào nhà dùng vũ lực để khống chế bà P để bà P chống cự công khai lấy tài sản Do khơng thể khẳng định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ý kiến b: K H phạm tội trộm cắp tài sản chúng có hành vi lợi dụng lúc gia đình ông N vắng để lấy tài sản Tuy bà P nhà bà người giúp việc, chủ sở hữu tài sản đó, giả sử bà P lợi dụng hồn cảnh để lấy tài sản chủ bà P bi coi phạm tội trộm cắp tài sản “Điều 138 Tội trộm cắp tài sản Người trộm cắp tài sản người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hai triệu đồng gây hậu nghiêm trọng bị xử phạt hành hành vi chiếm đoạt bị kết án tội chiếm đoạt tài sản, chưa xố án tích mà vi phạm, bị phạt cải tạo khơng giam giữ đến ba năm phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.” Ý kiến sai vì: “ Tội trộm cắp tài sản hành vi lút chiếm đoạt tài sản có chủ ”, khách thể tội phạm quan hệ sở hữu tài sản Lỗi người phạm tội lỗi cố ý trực tiếp với mục đích chiếm đoạt tài sản Từ ta thấy dấu hiệu hành vi quan trọng tội trộm cắp tài sản “ lút” “tài sản có chủ” Ở dấu hiệu thứ nhất, “Tài sản đối tượng tác động tội trộm cắp tài sản tài sản phải vòng kiểm sốt chủ sở hữu, người quản lý tài sản” H K lấy tài sản ông N lúc vợ chồng ơng N khơng có nhà mà lúc có bà P nhà, mà bà P chủ sở hữu tài sản mà H K lấy xét cho bà P chủ sở hữu bà P nhận nhiệm vụ chủ sở hữu ông N coi tài sản nhà Do dấu hiệu thỏa mãn Nhưng dấu hiệu “lén lút”, hành vi H K khơng thỏa mãn sau vào nhà, H K không chế bà P công khai chiếm đoạt tài sản trước bất lực bà P Do đó, tội H K khơng thể tội trộm cắp tài sản theo điều 138 BLHS Giả sử bà P lợi dụng hồn cảnh để lấy tài sản chủ bà P bi coi phạm tội trộm cắp tài sản Trong tình đó, hành vi lợi dụng tình trạng sơ hở chủ nhà cùng, hành vi khách quan lút ý chí chủ quan muốn che giấu hành vi, lợi dụng hành vi phạm tội liền trước H K mục đích tư lợi ta kết luận hành vi pham tội bà P cấu thành tội trộm cắp tài sản Hành vi phạm tội P hồn tòan tách biệt, đơn phương thực nên ghép hành vi bà P hành vi đồng phạm với H K - Ý kiến c: K H phạm tội cơng nhiên chiếm đoạt tài sản chúng cơng khai lấy tài sản trước mắt người giúp việc “Điều 137 Tội chiếm đoạt tài sản Người cơng nhiên chiếm đoạt tài sản người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hai triệu đồng gây hậu nghiêm trọng bị xử phạt hành hành vi chiếm đoạt bị kết án tội chiếm đoạt tài sản, chưa xoá án tích mà vi phạm, bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.” Cũng tội cướp giật tài sản, dấu hiệu hành vi phạm tội cung CTTP tội chiếm đoạt tài sản hành hi chiếm đoạt Hành vi chiếm đoạt ohaan biệt với hành vi chiến đoạt tội phạm khác qua dấu hiệu Dấu hiệu phản ánh hành vi chiến đoạt tội chiếm đoạt tài sản có đặt điểm sau: - Hành vi chiếm đoạt có tính cơng khai hành vi cướp giật; - Hành vi xảy xa hoàn cảnh người chủ tài sản khơng có điều kiện ngăn cản Do vậy, người phạm tội không cần ý đinh có thủ đoạn khác để đối phó với chủ tài sản Người phạm tội không dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực hay uy hiếp tinh thần hay nhanh chóng chiếm đoạt nhanh chóng lẩn tránh Mặc dù hành vi H K diễn công khai trước mặt bà P, đồng thời khiến cho bà P không làm được, khơng có điều kiện ngăn cản Nhưng dấu hiệu “người phạm tội không dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực hay uy hiếp tinh thần nhanh chóng hay nhanh chóng chiếm đoạt lẩn tránh”, tình này, K H có hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần nhanh chóng, mãnh liệt với bà P: “xông vào đe doạ định chói bà P” làm cho bà P lâm vào trạng thái sợ hãi Như vậy, dựa vào trên, ta thấy dấu hiệu phạm tội H K hồn tồn khơng thỏa mãn hết dấu hiệu cấu thành tội chiếm đoạt tài sản, khẳng định K H phạm tội chiếm đoạt tài sản DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình luật hình Việt Nam tập I (trường đại học luật Hà Nội - NXB Công an nhân dân, 2009) Bộ luật hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi bổ sung năm 2009) Tội phạm cấu thành tội phạm (Nguyễn Ngọc Hòa, NXB Công an nhân dân) ... KHẢO Giáo trình luật hình Việt Nam tập I (trường đại học luật Hà Nội - NXB Cơng an nhân dân, 20 09) Bộ luật hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi bổ sung năm 20 09) Tội phạm cấu thành... v.v Từ hai dấu trên, ta kết luận K H phạm tội cướp tài sản quy định theo điều 133 luật hình Việt Nam 2 Hãy phản bác ý kiến mà anh (chị) cho sai - Ý kiến a: K H phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài... phạm tội chúng Thứ hai, hành vi tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi khơng cơng khai Mà tình đề bài, H K sau vào nhà dùng vũ lực để khống chế bà P để bà P chống cự cơng khai lấy tài sản Do khẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn học kì Hình Sự 2, Bài tập lớn học kì Hình Sự 2

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay