Bài tập lớn dân sự 1

12 37 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 18:04

Trong cuộc sống môi cá nhân chúng ta đều có những điều được gọi là “bí mật” mà bản thẩn không muốn ai biết. Mặt khác, những vụ việc liên quan đến việc xâm phạm bí mật đời tư thường để lại những hậu quả đáng buồn. Đến thời đại hiện nay, cái điều được gọi là bí mật ấy đã được pháp luật tôn trọng và bảo vệ, pháp luật nâng nó lên thành một trong những quyền nhân thân của con người gọi là “quyền bí mật đời tư” được quy định cụ thể tại điều 38 của Bộ luật A- MỞ ĐẦU Trong sống môi cá nhân có điều gọi “bí mật” mà thẩn không muốn biết Mặt khác, vụ việc liên quan đến việc xâm phạm bí mật đời tư thường để lại hậu đáng buồn Đến thời đại nay, điều gọi bí mật pháp luật tơn trọng bảo vệ, pháp luật nâng lên thành quyền nhân thân người gọi “quyền bí mật đời tư” quy định cụ thể điều 38 Bộ luật sân 2005 Tuy nhiên, khái niệm “bí mật đời tư” “quyền bí mật đời tư” đó, khơng phải hiểu rõ vận dụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp Để góp phần đưa cách hiểu bí mật đời tư đồng thời phân tích để hiểu rõ “bí mật đời tư” luật bảo vệ em xin lựa chọn đề tài: “Bí mật đời tư” để tìm hiểu tập học kì B- NỘI DUNG I- Bí mật đời tư quyền bí mật đời tư pháp luật Quyền bí mật đời tư pháp luật Quyền bí mật đời tư quyền hệ thống quyền nhân thân cá nhân Quyền bí mật đời tư thừa nhận rộng rãi trước hết rộng khắp giới thông qua pháp luật nhiều nước Tuyên ngon toàn giới nhân quyền năm 1948 Cụ thể Điều quy định “Mọi người có quyền sống, tự an toàn cá nhân” Quyền bảo vệ đời tư tái khẳng định Điều 17 Công ước Quốc tế Quyền Dân Chính trị (ICCPR), nêu rằng: Khơng bị can thiệp cách tuỳ tiện bất hợp pháp vào đời sống riêng tư, gia đình, nhà ở, thư tín, bị xâm phạm bất hợp pháp đến danh dự uy tín Mọi người có quyền pháp luật bảo vệ chống lại can thiệp xâm phạm Điều 17 nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm tùy tiện bất hợp pháp vào đời tư, gia đình, nhà ở, thư tín, danh dự, uy tín người mà quan chức nhà nước hay thể nhân pháp nhân khác gây (đoạn 1) Các quốc gia thành viên có nghĩa vụ ngăn chặn quan chức nhà nước thể nhân hay pháp nhân khác có hành động xâm phạm tùy tiện bất hợp pháp (đoạn 9) 1- Những can thiệp hợp pháp vào đời tư phải quy định pháp luật, phải phù hợp với quy định khác ICCPR (đoạn 3) Bình luận chung số 16 thông qua phiên họp lần thứ 31 năm 1988 Ủy ban Nhân Quyền Liên Hợp Quốc có làm rõ số khía cạnh Quyền Vì an toàn tất người xã hội, quyền riêng tư quyền tuyệt đối Tuy nhiên, quốc gia nên thu thập thông tin đời tư thông tin thiết yếu để bảo đảm lợi ích chung xã hội thừa nhận ICCPR Theo quy định Điều 17, tính tồn vẹn bảo mật thư tín phải bảo đảm mặt pháp lý thực tế Thư từ phải giao tận tay người nhận mà không bị chặn lại, mở hay nói cách khác xem trước Việc theo dõi, biện pháp điện tử hay biện pháp khác, ví dụ nghe trộm điện thoại, điện tín bị nghiêm cấm Việc lục soát nhà cửa phải bị giới hạn sử dụng trường hợp để tìm chứng cần thiết không phép gây phiền nhiễu cho chủ nhà Việc khám xét thân thể phải theo cách thức phù hợp để bảo đảm nhân phẩm người bị khám xét; người khám xét phải giới tính với người bị khám xét (đoạn 8) Theo đoạn 10, việc thu thập lưu giữ thông tin cá nhân máy tính, ngân hàng liệu thiết bị khác, cho dù quan chức nhà nước hay thể nhân, pháp nhân khác, phải quy định pháp luật Nhà nước phải có biện pháp hiệu để bảo đảm thơng tin cá nhân khơng rơi vào tay người không pháp luật cho phép không bị sử dụng vào mục đích trái với Cơng ước Để bảo đảm bảo vệ đời tư cách hiệu quả, cá nhân cần có quyền biết liệu thơng tin cá nhân có bị thu thập, lưu giữ chủ thể khơng có, đâu, nhằm mục đích gì, chủ thể quản lý thơng tin cá nhân ai? Thêm vào đó, cá nhân cần có quyền yêu cầu sửa chữa xóa bỏ thơng tin cá nhân thơng tin lưu trữ khơng xác, bị thu thập hay lưu trữ cách trái pháp luật Còn Việt Nam, quyền bí mật đời tư ghi nhân tại, Điều 71 Hiến pháp 1992: “ nghiêm cấm hình thứ truy bức, nhục hình, xúc phạm nhân phẩm , danh dự công dân” Điều 73 Hiến pháp 1992 quy định: “Thư tín, điện thoại, điện tín cơng dân đảm bảo an tồn bí mật” Điều 34 Bộ luật dân quy định: “ Quyền bí mật đời tư cá nhân tôn trọng pháp luật bảo vệ Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu đời tư cá nhân phải người đồng ý; trường hợp người chết, lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi phải cha, mẹ, vợ, chồng, thành niên người đại diện người đồng ý, trừ trường hợp thu thập, cơng bố thông tin, tư liệu theo định quan, tổ chức có thẩm quyền Thư tín, điện thoại, điện tín, hình thức thơng tin điện tử khác cá nhân bảo đảm an toàn bí mật Việc kiểm sốt thư tín, điện thoại, điện tín, hình thức thơng tin điện tử khác cá nhân thực trường hợp pháp luật có quy định phải có định quan nhà nước có thẩm quyền.” Từ số điều luật ta thấy, quyền bí mật đời tư ghi nhận từ mà từ lâu nhiên chưa thể hiên rõ ghi nhận giới nói chung Việt Nam nói riêng Vậy bí mật đời tư gì? Hay nói cách khác, đâu khái niệm bí mật đời tư? 2- Khái niệm bí mật đời tư BLDS năm 2005 khơng đưa khái niệm “bí mât đời tư” mà ghi nhân quyền bí mật đời tư Đây khó khăn cacs quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng pháp luật việc giải tranh chấp liên quan đến “bí mật đời tư” Vậy bí mật đời tư gì? “Bí mật” điều, thứ… giữ kín, khơng để lộ, khơng cơng khai Những thơng tin gọi bí mật có người nắm giữ, có người nắm giữ với người liên quan biết Sự quan trọng “bí mật” phân chia thành mức độ “mật”, “tuyệt mật”, “tối mật” tính “bí mật” xác định theo tiêu chí cụ thể như: - Bản thân thơng tin mang tính bí mật Việc xác định thơng tin mang tính bí mật dựa vào chất thơng tin, xác định theo qui định pháp luật (thư tín, điện thoại, tình trạng bệnh tật… – thơng - tin có văn pháp luật quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành xác định rõ bí mật mà không tiết lộ xâm phạm) Người nắm giữ thơng tin áp dụng biện pháp để bảo mật khoá, cài đặt mã số bảo vệ, áp dụng biến pháp bảo vệ khác Giữa “chủ sở hữu thơng tin bí mật” với quan, tổ chức, cá nhân khác có thoả thuận nghĩa vụ giữ bí mật Ví dụ: Anh A đến nhờ Văn phòng luật sư X nhờ tư vấn pháp luật liên quan đến quan hệ nhân gia đình Giữa A Văn phòng luật sư X có ký hợp đồng dịch vụ việc tư vấn, theo hợp đồng Văn phòng có nghĩa vụ “giữ bí mật thơng tin A A cung cấp cho Văn phòng luật sư X” Đối với khái niệm “Đời tư”, thông tin liên quan đến cá nhân cụ thể, thầm kín cá nhân mà họ giữ bí mật Đó thơng tin liên quan đến yếu tố tinh thần, vật chất, quan hệ xã hội… Từ giải thích khái niệm thêm, tham khảo thêm định nghĩa từ nguồn tài liệu khác: - - “Theo quan điểm số người làm công tác pháp luật, bí mật đời tư hiểu gắn với nhân thân người, quyền Đó thơng tin hình ảnh, sống gia đình, tên gọi, cái, mối quan hệ gắn liền với cá nhân mà người không muốn cho người khác biết Những bí mật đời tư có thân người biết người thân thích, người có mối liên hệ với người biết họ chưa cơng bố ngồi cho “Bí mật đời tư” hiểu “chuyện nhà” cá nhân Ví dụ: ngồi giá thú, di chúc, hình ảnh cá nhân, tình trạng sức khỏe, bệnh tật, loại thư tín, điện thoại, điện tín…” Theo Tiến sĩ Lê Đình Nghị: “Bí mật đời tư thông tin, tư liệu (gọi chung thông tin) tinh thần, vật chất, quan hệ xã hội thông tin khác liên quan đến cá nhân khứ tại, pháp luật bảo vệ thơng tin bảo mật biện pháp mà pháp luật thừa nhận.” Mặt khác xét thấy, thơng tin “bí mật đời tư” có tính chất xâm phạm lợi ích Nhà nước, lợi ích cơng cộng, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp người khác ví dụ thông tin liên quan đến hành vi phạn tôi, chuẩn bị phạm tội… Trong trường hợp biết mà khơng báo, khơng phải “bí mật đời tư” mà bị coi hành bi bao che, khơng tố giác tội phạm, bị đưa truy tố tùy theo mức độ nghiêm trọng hành vi Đồng thời theo Thơng Tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05/09/2005 “Hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/03/2005 Chính phủ quy định số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng”, nơi công cộng “các khu vực, địa điểm phục vụ chung cho người vỉa hè, lòng đường, quảng trường, sở kinh tế, văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng; khu vực trụ sở quan nhà nước, tổ chức trị - xã hội nơi công cộng khác” Nơi công cộng khác hiểu địa điểm trưng dụng để phục vụ cho nhiều người thời gian định (nơi tổ chức Hội chợ, triển lãm…) khu thể thao (sân bóng, sân quần vợt, hồ bơi, chợ nổi…) Như vậy, cá nhân phơ diễn nơi cơng cộng khơng bí mật đời tư cá nhân khác có quyền nơi cơng cộng bình đẳng Từ quan điểm em xin đưa quan điểm em khais niệm bí mật đời tư sau: “bí mật đời tư thông tin cá nhân mà hành vi trái pháp luật, chưa công bố, công khai lần mà thân người muốn khơng muốn nhắc đến, cơng khai có khả làm ảnh hưởng đến sống họ” Quyền bí mật đời tư không đồng với khái niệm “Quyền riêng tư” Điểm chung quyền liên quan đến cá nhân pháp luật bảo hộ nhiên nhiều vấn đề thuộc riêng tư xét khía cạnh lại khơng coi bí mật Bất cá nhân có quyền tự suy nghĩ theo ý muốn Ví dụ việc tự ngơn luận, tự tín ngưỡng, sở thích cá nhân… điều thuộc riêng tư khơng phải bí mật II- Ví dụ thực tế vấn đề bảo vệ quyền bí mật đời tư: Báo chí việc xâm phạm bí mật đời tư Ơng Trần Tiến Đức, ngụ phường 10, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Tồ án Nhân dân quận Phú Nhuận xử cho ly hôn với vợ ông bà N.T.T vào ngày 15/12/1994 Tháng 10 năm 1996, Nhà xuất Trẻ phối hợp với Báo Tuổi Trẻ xuất “Ký pháp đình”, tác giả nhà báo Thuỷ Cúc, có “Tổ ấm” Đây ký sự, có nội dung viết phiên tồ ly hôn ông Trần Tiến Đức, họ tên nguyên đơn viết tắt T.T.Đ Sau sách phát hành, thông qua người bạn, ông Đức biết nội dung báo năm 2006, ông Trần Tiến Đức khởi kiện vụ án xâm phạm đời tư Toà án nhân dân Quận 3, TP Hồ Chí Minh đồng bị đơn: Nhà xuất Trẻ, Báo Tuổi Trẻ nhà báo Thuỷ Cúc Ông Đức cho bị xâm phạm bí mật đời tư “Tổ ấm” đề cập đến khứ bà N.T.T (vợ cũ ông) quyền truy nhận cha cho ơng, bên cạnh nhà báo Thuỷ Cúc nêu quan điểm cá nhân xúc phạm đời sống riêng tư ơng Đức Ơng Đức đưa yêu cầu: Cấm tái bản, cấm lưu hành “Tổ ấm”, đăng cải xin lỗi báo, bồi thường tinh thần tiền theo mức cụ thể sau: tác giả (nhà báo Thuỷ Cúc) bồi thường triệu đồng, Nhà xuất Trẻ Báo Tuổi Trẻ đơn vị 3,5 triệu đồng Phản bác lại yêu cầu nguyên đơn, đại diện nhà báo Thuỷ Cúc cho rằng: yêu cầu nguyên đơn vô lý, chấp nhận Bài viết “Tổ ấm” ấn phẩm ký pháp đình, khơng bơi nhọ danh dự, nhân phẩm bí mật riêng tư – thông tin công khai phiên tồ khơng phải bí mật đời tư Bài viết “gọt rũa” cẩn thận, viết tắt tên người liên quan Nhà xuất Trẻ khơng đồng ý đăng cải báo theo Nhà xuất trẻ, “bí mật” không công khai, mặt khác viết dạng ký nên tác giả lồng thêm ý kiến cá nhân vào Đại diện Báo Tuổi Trẻ trình bày: Báo Tuổi Trẻ khơng đăng báo Báo Tuổi Trẻ không liên kết với Nhà xuất Trẻ phát hành ấn phẩm nêu nên không liên quan đến việc xúc phạm ông Đức yêu cầu đưa khỏi vụ kiện Về phía ngun đơn, ơng Đức có đưa số tranh luận: Thứ nhất, “Ký pháp đình” có viết “Tổ ấm” ấn phẩm Báo Tuổi Trẻ trang bìa sách có in logo Báo Tuổi Trẻ, sách: “Nhà xuất Trẻ Báo Tuổi Trẻ phối hợp” Do đó, liên kết hai đơn vị nên hai phải liên đới bồi thường Thứ hai, nhà báo Thuỷ Cúc, tên nhân vật báo viết tắt, lại đề cập đến công việc người ông, đề cập để người nhận ơng đọc viết Thậm chí, viết vẽ hình biếm hoạ ba đứa ơng - xúc phạm Ơng Đức cho viết ấn phẩm tiếp tục phát hành ảnh hưởng đến sống ơng sau Tòa án Nhân dân Quận TP.HCM nhận định: Hội đồng xét xử ba đồng bị đơn nhà báo Thuỷ Cúc, Báo Tuổi Trẻ Nhà xuất Trẻ có hành vi xâm phạm đời tư ông TTĐ định: chấp nhận yêu cầu nguyên đơn ông Trần Tiến Đức, buộc nhà báo Thuỷ Cúc, Báo Tuổi Trẻ Nhà xuất Trẻ phải đăng lời cải Báo Tuổi Trẻ kỳ/1 bị đơn; buộc ba đồng bị đơn phải liên đới bồi thường cho ông Đức 1,75 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần (Nhà báo Thuỷ Cúc triệu đồng, Nhà xuất Trẻ 500 nghìn đồng Báo Tuổi Trẻ 250 nghìn đồng) Ngoài ra, Hội đồng xét xử tuyên buộc Nhà xuất Trẻ không lưu hành, không tái Ký pháp đình nhà báo Thuỷ Cúc có viết “Tổ ấm” Khơng đồng ý với phán Toà án cấp sơ thẩm, đồng bị đơn kháng cáo với lý do: Bản án sơ thẩm tun khơng có pháp luật; Hội đồng xét xử tự “sáng tác” luật, lạm quyền xét xử pháp luật chưa có định nghĩa bí mật đời tư, mặt khác thông tin công khai phiên tòa khơng thể xem “bí mật” Ngồi ra, tác phẩm “Tổ ấm” nhà báo Thuỷ Cúc không đề cập cụ thể đến tên ông Trần Tiến Đức… Với nhận định tương tự Toà án cấp sơ thẩm, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm bác kháng cáo đồng bị đơn, y án sơ thẩm Trước, sau vụ án giải quyết, có nhiều quan điểm khác xung quanh vấn đề Có quan điểm đồng tình với nhận định Hội đồng xét xử cho đồng bị đơn xâm phạm bí mật đời tư ơng Trần Tiến Đức có nhiều quan điểm khơng đồng tình Theo Luật sư Bùi Quang Nghiêm (Phó chủ nhiệm Đồn Luật sư TP Hồ Chí Minh) thì: “Việc Hội đồng xét xử TAND Quận tạm đưa định nghĩa khái niệm pháp luật “bí mật đời tư vụ án ly hơn” dùng làm để tuyên án cụ thể việc làm không HĐXX vào qui định pháp luật ban hành để xét xử, không “chế” quy định mà quan Nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành ” “ Về vấn đề bí mật đời tư phiên tòa xử ly hơn, luật khơng quy định cụ thể Hơn nữa, thông tin xét xử cơng khai phiên tòa khơng thể coi bí mật cơng khai bảo bí mật nỗi gì!”1 Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu - trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Hậu, Trưởng Ban tuyên truyền Thành hội Luật gia TP Hồ Chí Minh (ơng Hậu Người bảo vệ quyền lợi cho Báo Tuổi Trẻ vụ án này) cho rằng: “Cá nhân có quyền bí mật đời tư bí mật đời tư, bí mật đời tư phạm vi mức độ đến đâu pháp luật chưa quy định Một cá nhân lấy lý tơi muốn bảo vệ bí mật đời tư để khước từ không cho phép tiết lộ thơng tin cá nhân khơng Anh có quyền có đời tư hành vi cá nhân anh không quyền xâm phạm đến lợi ích người khác, cộng đồng.”2 Từ đó, luật sư Hậu cho phiên tồ ly hôn công khai nên thông tin, diễn biến phiên tồ khơng bí mật đời tư Theo quan điểm cá nhân em, việc Hội đồng xét xử nhận định phán khẳng định đồng bị đơn, tiêu biểu nhà báo Thuỷ Cúc có hành vi xâm phạm bí mật đời tư ơng Trần Tiến Đức hồn tồn có sở lý sau đây: Thứ nhất, Điều 38 Bộ luật Dân không đưa khái niệm bí mật đời tư theo lẽ thơng thường hiểu bí mật đời tư thông tin, tư liệu liên quan đến cá nhân mà cá nhân khơng muốn cho người khác biết Báo chí có quyền đưa tin, với thơng tin bí mật đời tư cá nhân việc đưa tin phải đồng ý cá nhân Như nêu phần khái niệm, điều xem “ Bí mật đời tư” phải hồn tồn hợp pháp cần phân biệt cơng khai thơng tin Tồ án vụ án dân sự, nhân gia đình với vụ án hình Trong vụ án hình sự, thơng tin liên quan đến người phạm tội, họ thực hành vi nguy hiểm cho xã hội chịu hình phạt Nhà nước quy định nên thơng tin cơng khai để nhằm giáo dục, răn đe phòng ngừa chung Đối với thông tin vụ án ly hôn, thơng tin liên quan đến thân đương sự, khơng ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước, lợi ích cơng cộng hay lợi ích người khác nên đương có quyền khơng cơng khai thông tin Thứ hai, tên nhân vật viết tắt, nhiên theo nội dung câu chuyện người hàng xóm người thân khác ông Đức dễ dàng nhận nội dung câu chuyện, người ơng Đức khơng phải người khác Giả sử câu chuyện hư cấu, thêm bớt, thay đổi tên địa danh tên viết tắt nhân vật thay đổi khơng bị coi xâm phạm bí mật đời tư Nếu theo trình bày nguyên đơn viết “Tổ ấm” “Ký pháp đình” ngồi việc xâm phạm bí mật đời tư ơng Đức có vi phạm khác, xúc phạm ơng vẽ hình biếm hoạ ba đứa ơng Như vậy, việc Toà án cấp sơ thẩm cấp phúc thẩm nhận định đưa phán theo chúng tơi hồn tồn hợp lý, pháp luật Mặt khác, Điều 13 Bộ luật Tố tụng Dân năm 2005 có qui định trách nhiệm quan, người tiến hành tố tụng, theo đó: Thứ ba, Cơ quan, người tiến hành tố tụng dân phải giữ bí mật nhà nước, bí mật cơng tác theo quy định pháp luật; giữ gìn phong mỹ tục dân tộc, giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật đời tư đương theo yêu cầu đáng họ.” Luật Báo chí, Nghị định số 51/2002/NĐ – CP ngày 26/4/2002 Chính Phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Báo chí, qui định “Những điều không thông tin báo chí” có qui định: Thứ tư, khơng đăng, phát tin ảnh hưởng xấu đến đời tư, công bố tài liệu, thư riêng cá nhân chưa đồng ý người viết thư, người nhận thư người chủ sở hữu hợp pháp tài liệu, thư ” III- Một số lỗ hổng quyền bí mật đời tư Do chưa có giải thích rõ bí mật đời tư nên khái niệm có nhiều cách hiểu khác Chẳng hạn, LS Hoàng Văn Trợ (Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai) nêu quan điểm, thông tin đời tư phải hợp pháp pháp luật bảo vệ “Một người chung sống vợ chồng với người khác có vợ có chồng khơng thể pháp luật bảo vệ bí mật đời tư không hợp pháp nên không pháp luật bảo vệ” – ông Trợ dẫn chứng Rất nhiều nhà báo cho rằng, “lỗ hổng” pháp luật bí mật đời tư khiến cho ranh giới xâm phạm đời tư thông tin phục vụ số đông đại chúng mong manh Thực tế xét xử nước ta cho thấy, số lượng vụ việc xâm phạm bí mật đời tư cá nhân khơng ít, nhiên số vụ giải lại hạn chế Phần câu “bí mật đời tư” bộc lộ, chuyện “bí mật” nên người muốn Tòa giải họ cho làm “to chuyện”, làm cho “bí mật” họ lan rộng hơn, phần có nhiều thứ họ coi bí mật song lại khơng thấy luật quy định Mặt khác hệ thống pháp luật nước ta quyền bí mật đời tư chưa định nghĩa xác đước khái niệm bí mật đời tư chưa đưa vào văn luật cụ thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến định cuat Tốc án xác định có coi bí mật đời tư hay khơng IV- Giải pháp hoàn thiện quy định hành quyền bị mật đời tư - - - hoàn thiện pháp luật quyền bí mật đời tư nói riêng, quyền nhân thân nói chung trọng tâm cần ý q trình hồn thiện hệ thống pháp luật dân Một số ý kiến đề nghị, sửa đổi Bộ luật Dân cần đưa khái niệm cụ thể bí mật đời tư sở để Tòa án xác định thơng tin cụ thể có coi bí mật đời tư hay khơng Có chế tài xử lý thật nghiêm khắc thông tin đời tư đà, chí thất thiệt Bên cạnh đó, phải quy định rõ thông tin đời tư công dân khơng phải thơng tin bí mật “Ví quan nhà nước, quan dân cử buộc phải cơng khai tài sản mà báo chí tiếp cận đương nhiên quyền đưa tin Hay thông tin cá nhân chủ động cung cấp khơng thể gọi xâm phạm bí mật đời tư” Tham gia kí kết điều ước quốc tế có liên quan tới việc bảo vệ quyền bí mật đời tư đồng thời tuân thủ điều ước kí vừa đảm bảo hồn thiện quy định pháp luật nước vừa tạo hội hòa nhập với giới C- KẾT LUẬN Trong sống có điêù gọi bí mật đời tư, mặt khác côn người không trí tò mò họ muốn biết bí mật mục đích hay mục đích khác Pháp luật cơng cụ vừa đảm bảo quyền lợi cho người song cơng cụ để kiềm chế tự người Việc tự bảo vệ bí mật đời tư cần ý trước cần đến can thiệp pháp luật mặt khác người nên có cách sống mực, nên chăm tìm hiểu pháp luật để tìm hiểu pháp luật vừa để biết có quyền tơn trọng quyền người khác hay “ Muốn nhận tôn trọng người khác, trước hết bạn phải tôn trọng họ *** MỤC LỤC *** DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật, giáo trình luật dân Việt Nam 1,Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 2007 Bộ luật dân 2005, Nxb Tư pháp Phùng Trung Tập, “Bis mật đời tư bất khả xâm phamj” Tập chí luật học số 6/1996 http://www.nguoiduatin.vn/lo-hong-phap-luat-trong-bao-ve-bi-mat-doi-tu-a77958.html http://vietnamnet.vn/ http://www.moj.gov.vn/ct/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=5926 ... Ơng Trần Tiến Đức, ngụ phường 10 , quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Tồ án Nhân dân quận Phú Nhuận xử cho ly hôn với vợ ông bà N.T.T vào ngày 15 /12 /19 94 Tháng 10 năm 19 96, Nhà xuất Trẻ phối hợp với... Luật, giáo trình luật dân Việt Nam 1, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 2007 Bộ luật dân 2005, Nxb Tư pháp Phùng Trung Tập, “Bis mật đời tư bất khả xâm phamj” Tập chí luật học số 6 /19 96 http://www.nguoiduatin.vn/lo-hong-phap-luat-trong-bao-ve-bi-mat-doi-tu-a77958.html... tại, Điều 71 Hiến pháp 19 92: “ nghiêm cấm hình thứ truy bức, nhục hình, xúc phạm nhân phẩm , danh dự công dân Điều 73 Hiến pháp 19 92 quy định: “Thư tín, điện thoại, điện tín cơng dân đảm bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn dân sự 1, Bài tập lớn dân sự 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay