Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, bệnk lý lâm sàng bệnh giun xoăn dạ múi khế trâu, bò ở một số huyện trên địa bàn tỉnh lạng sơn và biện pháp phòng trị

80 44 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 15:22

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN XUÂN HÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, BỆNH LÝ, LÂM SÀNG BỆNH GIUN XOĂN DẠ MÚI KHẾ TRÂU, BÒ Ở MỘT SỐ HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ THÚ Y THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN XUÂN HÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, BỆNH LÝ, LÂM SÀNG BỆNH GIUN XOĂN DẠ MÚI KHẾ TRÂU, BÒ Ở MỘT SỐ HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ Chuyên ngành: Thú y Mã số: 60 64 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÚ Y Giảng viên hướng dẫn: TS PHAN THỊ HỒNG PHÚC THÁI NGUYÊN 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2016 Tác giả Nguyễn Xuân Hà ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn, với nỗ lực thân, nhận giúp đỡ, hướng dẫn tận tình nhiều cá nhân tập thể Tơi xin đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc cảm ơn chân thành tới: Giảng viên hướng dẫn khoa học: TS Phan Thị Hồng Phúc trực tiếp hướng dẫn, bảo tơi tận tình suốt q trình nghiên cứu hồn thành Luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo - Đào tạo, Ban chủ nhiệm khoa thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập Tơi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo cán nhân viên Trạm thú y Cao Lộc, Lộc Bình, Bình Gia tỉnh Lạng Sơn, thuộc Chi cuc Thú y tỉnh Lạng Sơn, giúp q trình thực đề tài Cuối Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ủng hộ, động viên, giúp đỡ gia đình, bạn bè đồng nghiệp suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành tốt luận văn Trong q trình thực luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong góp ý nhận xét q thầy để giúp Tơi có nhiều kinh nghiệm bổ ích cho cơng việc sống sau Thái Nguyên, tháng năm 2016 Tác giả Nguyễn Xuân Hà iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC CÁC BẢNG HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu mục đích đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Giun xoăn múi khế ký sinh gia súc nhai lại 1.1.2 Bệnh giun xoăn múi khế gia súc nhai lại 10 1.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 17 1.2.1 Tình hình nghiên cứu bệnh giun xoăn múi khế nước ngồi 17 1.2.2 Tình hình nghiên cứu bệnh giun xoăn múi khế nước 19 Chương ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Đối tượng, vật liệu, địa điểm, thời gian nghiên cứu 21 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 21 2.1.2 Vật liệu nghiên cứu 21 2.1.3 Địa điểm nghiên cứu 21 2.1.4 Thời gian nghiên cứu 22 iv 2.2 Nội dung nghiên cứu 22 2.2.1 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh giun xoăn múi khế trâu, bò ba huyện tỉnh Lạng Sơn 22 2.2.2 Nghiên cứu số đặc điểm bệnh lý lâm sàng trâu, bò mắc bệnh giun xoăn múi khế 22 2.2.3 Nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh giun xoăn múi khế cho trâu, bò 22 2.3 Phương pháp nghiên cứu 23 2.3.1 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh giun xoăn múi khế trâu, bò huyện tỉnh Lạng Sơn 23 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu ô nhiễm trứng ấu trùng giun xoăn múi khế chuồng nuôi, khu vực xung quanh chuồng nuôi bãi chăn thả trâu, bò 25 2.3.3 Phương pháp xác định tỷ lệ cường độ nhiễm giun xoăn múi khế trâu bò bình thường trâu bò tiêu chảy địa phương 26 2.3.4 Phương pháp xác định vai trò giun xoăn múi khế chứng thiếu máu trâu, bò bị bệnh 26 2.3.5 Phương pháp xác định triệu chứng lâm sàng chủ yếu trâu, bò bị bệnh giun xoăn múi khế địa phương 27 2.3.6 Phương pháp xác định bệnh tích đại thể 27 2.3.7 Phương pháp xác định biến đổi bệnh lý vi thể quan tiêu hóa trâu, bò mắc giun xoăn múi khế 27 2.3.8 Phương pháp xác định triệu chứng lâm sàng chủ yếu trâu, bò bị bệnh giun xoăn múi khế địa phương 27 2.3.9 Phương pháp nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh giun xoăn múi khế cho trâu bò 28 2.3.10 Phương pháp thử nghiệm biện pháp phòng trị bệnh giun xoăn múi khế thực địa 28 v 2.4 Phương pháp xử lý số liệu 29 2.4.1 Đối với tính trạng định tính 29 2.4.2 Các tính trạng định lượng: Số lượng trứng ấu trùng giun xoăn múi khế, số lượng hồng cầu, bạch cầu, hàm lượng huyết sắc tố tính theo cơng thức 30 2.4.3 So sánh mức độ sai khác hai số trung bình 30 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 3.1 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh giun xoăn múi khế trâu, bò ba huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn 32 3.1.1 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun xoăn múi khế trâu, bò số địa phương 32 3.1.2 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun xoăn múi khế theo tuổi trâu, bò 35 3.1.3 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun xoăn múi khế theo mùa vụ 38 3.2 Tình trạng nhiễm trứng ấu trùng giun xoăn múi khế trâu, bò ngoại cảnh 40 3.2.1 Sự phát tán trứng ấu trùng giun xoăn múi khế chuồng xung quanh chuồng ni trâu, bò 40 3.2.2 Sự phát tán trứng ấu trùng giun xoăn múi khế đất, nước cỏ bãi chăn thả trâu, bò 41 3.3 Nghiên cứu bệnh lý, lâm sàng trâu, bò mắc bệnh giun xoăn múi khế 42 3.3.1 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun xoăn múi khế trâu bò bình thường trâu, bò tiêu chảy 42 3.3.2 Những biểu lâm sàng trâu, bò bị bệnh giun xoăn múi khế số huyện thành tỉnh Lạng Sơn 44 3.3.3 Vai trò giun xoăn múi khế chứng thiếu máu trâu, bò 46 3.3.4 Bệnh tích đại thể vi thể quan tiêu hoá trâu bò nhiễm giun xoăn múi khế 49 vi 3.4 Nghiên cứu biện pháp phòng trị bệnh giun xoăn múi khế cho trâu, bò 52 3.4.1 Hiệu lực độ an toàn số thuốc tẩy giun xoăn múi khế trâu, bò 52 3.4.2 Nghiên cứu thử nghiệm biện pháp phòng bệnh giun xoăn múi khế cho trâu, bò 56 3.4.3 Đề xuất biện pháp phòng trị bệnh giun xoăn múi khế cho trâu, bò 59 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 61 Kết luận 61 Đề nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT cs : Cộng g : Gam Nxb : Nhà xuất sp : Species TT : Thể trọng tr : Trang viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Tỷ lệ cường độ nhiễm giun xoăn múi khế trâu, bò số xã thuộc huyện địa bàn tỉnh Lạng Sơn 32 Bảng 3.2: Tỷ lệ cường độ nhiễm giun xoăn múi khế theo tuổi trâu, bò 36 Bảng 3.3: Tỷ lệ cường độ nhiễm giun xoăn múi khế theo mùa vụ 38 Bảng 3.4: Sự phát tán trứng ấu trùng giun xoăn múi khế chuồng khu vực xung quanh chuồng 40 Bảng 3.5: Sự phát tán trứng ấu trùng giun xoăn múi khế đất, nước cỏ bãi chăn thả 41 Bảng 3.6: Tỷ lệ cường độ nhiễm giun xoăn múi khế trâu, bò bình thường tiêu chảy (theo dõi huyện) 43 Bảng 3.7: Biểu lâm sàng chủ yếu trâu, bò bị bệnh giun xoăn múi khế 45 Bảng 3.8: Sự thay đổi số số máu trâu, bò khỏe trâu, bò mắc bệnh giun xoăn múi khế 46 Bảng 3.9: Sự thay đổi công thức bạch cầu trâu, bò mắc bệnh 48 Bảng 3.10: Bệnh tích đại thể quan tiêu hố trâu, bò giun xoăn múi khế gây 50 Bảng 3.11: Tỷ lệ tiêu có bệnh tích vi thể 50 Bảng 3.12: Hiệu lực số thuốc tẩy giun xoăn múi khế cho trâu, bò diện hẹp 53 Bảng 3.13: Hiệu lực thuốc tẩy giun xoăn múi khế cho trâu, bò diện rộng 54 Bảng 3.14: Tỷ lệ cường độ nhiễm giun xoăn múi khế trâu (bò) trước thử nghiệm biện pháp phòng bệnh 56 Bảng 3.15: Tỷ lệ cường độ nhiễm giun xoăn múi khế sau tháng thử nghiệm 58 55 Sau dùng thuốc cho trâu, bò 15 ngày, kết xét nghiệm lại phân trâu, bò cho thấy: - Thuốc benvet 600 (albendazol), liều 7,5mg/kgTT (1viên/80kg TT): điều trị cho 21 trâu, 16 bò với cường độ nhiễm 821,15 ± 36,32 trứng/gam phân 923,90 ± 221,26 trứng/gam phân Sau 15 ngày điều trị có 18/21 trâu, 13/16 bò khơng trứng giun xoăn múi khế phân, có trâu, bò tìm thấy trứng giun xoăn múi khế phân, số lượng giảm rõ rệt, 12,26 ± 9,15 trứng/gam phân (trâu) 11,53 ± 8,31 trứng/gam phân (bò) Như hiệu lực thuốc đạt 100%, hiệu lực triệt để đạt 85,71% (trâu) 81,25% (bò) - Thuốc hanmectin-25 (ivermectin), tiêm da với liều 1ml/12kgTT: điều trị cho 19 trâu, 22 bò với cường độ nhiễm 926,75 ±112,34 trứng/gam phân 1026,23 ± 96,24 trứng/gam phân Sau 15 ngày điều trị có 16/19 trâu, 19/22 bò khơng trứng giun xoăn múi khế phân, có trâu, bò tìm thấy trứng giun xoăn múi khế phân, số lượng giảm rõ rệt, 15,56 ± 6,48 trứng/gam phân (trâu) 18,63 ± 8,14 trứng/gam phân (bò) Như hiệu lực thuốc đạt 100%, hiệu lực triệt để đạt 84,21 % (trâu) 86,36% (bò) - Thuốc levasol 7,5% (levamisole), tiêm vào bắp với liều 1ml/10kgTT: điều trị cho 23 trâu, 27 bò với cường độ nhiễm 1205,54 ± 65,33 trứng/gam phân 856,87 ±168,72 trứng/gam phân Sau 15 ngày điều trị có 21/23 trâu, 24/27 bò khơng trứng giun xoăn múi khế phân, có trâu, bò tìm thấy trứng giun xoăn múi khế phân, số lượng giảm rõ rệt, 11,58 ± 7,94 trứng/gam phân (trâu) 16,43 ± 5,74 trứng/gam phân (bò) Như hiệu lực thuốc đạt 100%, hiệu lực triệt để đạt 91,30 % (trâu) 88,89% (bò) 56 Như vậy, loại thuốc sử dụng để điều trị giun xoăn múi khế cho trâu, bò có hiệu lực đạt 100%, hiệu lực triệt để đạt 81% Cả loại thuốc sử dụng để điều trị bệnh giun xoăn múi khế cho trâu, bò Trong đó, levasol 7,5% loại thuốc đạt hiệu lực triệt để cao (91,30%) 3.4.2 Nghiên cứu thử nghiệm biện pháp phòng bệnh giun xoăn múi khế cho trâu, bò 3.4.2.1 Thử nghiệm quy trình phòng trị bệnh giun xoăn múi khế cho trâu (bò) huyện Cao Lộc, Lạng Sơn Trong điều kiện làm đề tài thử nghiệm mốt số biện pháp phòng, trị bệnh giun xoăn múi khế đối tượng bò huyện Cao Lộc Trong số trâu, bò điều tra xã địa bàn huyện Cao Lộc, chọn 253 bò - tuổi, phân thành lô: lô thử nghiệm lô đối chứng, tương đối đồng yếu tố: tuổi, tính biệt, điều kiện chăm sóc ni dưỡng, tình trạng vệ sinh thú y, tỷ lệ cường độ nhiễm giun xoăn múi khế Tỷ cường độ nhiễm giun xoăn múi khế bò lơ thử lơ đối chứng trước thí nghiệm trình bày bảng 3.14 Bảng 3.14: Tỷ lệ cường độ nhiễm giun xoăn múi khế trâu (bò) trước thử nghiệm biện pháp phòng bệnh Lơ Thử Đối Mức ý nghiệm chứng nghĩa (Pα) Số trâu (bò) kiểm tra (con) 129 124 - Số trâu (bò) nhiễm (con) 92 86 - 71,31 69,35 >0,05 n 46 45 - % 50,00 52,32 >0,05 n 37 34 - % 40,22 39,53 >0,05 n - % 7,61 6,98 >0,05 n - % 2,17 1,17 >0,05 Diễn giải Tỷ lệ nhiễm (%) ≤ 500 Cường độ nhiễm (số trứng/ gam phân) > 500 - 800 > 800 - 1000 > 1000 57 Từ bảng 3.14 cho thấy: Tỷ lệ cường độ nhiễm giun xoăn múi khế lô thử nghiệm lô đối chứng tương đương Cụ thể: - Tỷ lệ nhiễm giun xoăn múi khế lô thử nghiệm 71,31% lô đối chứng 69,35% Sự khác không rõ rệt (p > 0,05) - Bò lơ thử nghiệm đối chứng nhiễm giun xoăn múi khế cường độ nhẹ đến nặng Cụ thể sau: * Cường độ nhiễm nhẹ: tính chung số 92 bò nhiễm giun xoăn múi khế lơ thử nghiệm có 46 nhiễm cường độ nhẹ, chiếm tỷ lệ 50,00%; tổng số 86 bò nhiễm giun xoăn múi khế lơ đối chứng có 45 bò nhiễm cường độ nhẹ chiếm tỷ lệ 52,32% (p > 0,05) * Cường độ nhiễm trung bình: lơ thử nghiệm có 37 bò nhiễm cường độ trung bình chiếm tỷ lệ 40,22%, lơ đối chứng có 34 bò nhiễm cường độ trung bình, chiếm tỷ lệ 39,53% (p > 0,05) * Cường độ nặng: lơ thử nghiệm có bò nhiễm cường độ nặng, chiếm tỷ lệ 7,61%, lơ đối chứng có bò nhiễm cường độ nặng, chiếm tỷ lệ 6,98% (p > 0,05) * Cường độ nặng: lơ thử nghiệm bò nhiễm cường độ nặng, chiếm tỷ lệ 2,17%; lô đối chứng có bò nhiễm cường độ nặng chiếm tỷ lệ 1,17% Như vậy, cường độ nhiễm khơng có khác biệt lơ thử nghiệm lô đối chứng (p > 0,05) Tuy tỷ lệ cường độ nhiễm lô thử nghiệm lô đối chứng có khơng giống nhau, khác khơng rõ rệt Hay nói cách khác, trước thử nghiệm, bò lơ thử nghiệm lơ đối chứng nhiễm giun xoăn múi khế với tỷ lệ cường độ nhiễm tương tự Sau xác định tỷ lệ cường độ nhiễm giun xoăn múi khế bò lơ thử nghiệm lô đối chứng, áp dụng số biện pháp phòng trị bệnh giun xoăn múi khế cho bò lơ thử nghiệm sau: 58 - Dùng thuốc levasol 7,5% tẩy phòng giun xoăn múi khế cho tồn bò lơ thử nghiệm - Vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nước uống, dụng cụ chăn nuôi - Ủ phân nhiệt sinh học diệt trứng ấu trùng giun xoăn múi khế - Vệ sinh bãi chăn thả khu vực uống nước bò 3.4.2.2 Tỷ lệ cường độ nhiễm giun xoăn múi khế trâu (bò) sau tháng thử nghiệm Sau tháng áp dụng biện pháp phòng trị bệnh, chúng tơi xét nghiệm lại mẫu phân bò lô thử nghiệm lô đối chứng để xác định tỷ lệ cường độ nhiễm giun xoăn múi khế Kết thể bảng 3.15 Bảng 3.15: Tỷ lệ cường độ nhiễm giun xoăn múi khế sau tháng thử nghiệm Lô Diễn giải Thử nghiệm Đối Mức ý chứng nghĩa (Pα) Số trâu (bò) kiểm tra (con) 129 124 - Số trâu (bò) nhiễm (con) 49 97 - 37,98 78,23
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, bệnk lý lâm sàng bệnh giun xoăn dạ múi khế trâu, bò ở một số huyện trên địa bàn tỉnh lạng sơn và biện pháp phòng trị , Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, bệnk lý lâm sàng bệnh giun xoăn dạ múi khế trâu, bò ở một số huyện trên địa bàn tỉnh lạng sơn và biện pháp phòng trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay