Giải pháp tăng cường hiệu lực thủ tục hải quan điện tử cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới Việt Nam – Trung Quốc

123 20 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 14:59

Việt Nam là quốc gia có biên giới trên biển, trên bộ tiếp giáp với Trung Quốc. Sau khi hai nước bình thường hoá quan hệ ngoại giao, kim ngạch xuất nhập khẩu không ngừng tăng lên theo các năm. Trung quốc đã trở thành nước bạn hàng lớn nhất của Việt Nam với rất nhiều mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản, khoáng sản và là nước đối tác cung cấp nhiều mặt hàng nguyên phụ liệu cho hàng xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, do vấn đề truyền thống lịch sử, sự khác biệt trong các chính sách quản lý biên mậu và hoạt động ngoại thương của hai quốc gia nên vấn đề thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là khai báo thủ tục hải quan điện tử chưa được quan tâm đúng mức. Mặc dù ngày nay, công nghệ thông tin và truyền thông (công nghệ ICT) là một trong những nhân tố quan trọng có ảnh hưởng lớn đến xã hội của chúng ta. Những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ ICT đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đã mở ra các cơ hội và triển vọng mới thông qua việc ứng dụng rộng rãi công nghệ này trong các lĩnh vực, kể cả ứng dụng trong thương mại quốc tế và quản lý hải quan. Nó cho phép trao đổi thương mại được an ninh hơn, thuận lợi, và đáng tin cậy thông qua việc quản lý có hiệu quả các luồng thông tin, việc kiểm tra, kiểm soát các quy định của pháp luật được tiến hành chặt chẽ hơn.Việc ứng dụng hệ thống công nghệ ICT vào trong lĩnh vực thương mại và hải quan là một xu thế tất yếu, ngày càng trở nên phổ biến và có tầm quan trọng hơn xu thế toàn cầu hóa và sự xuất hiện của các dây chuyền và quy trình cung ứng toàn cầu. Hoạt động Hải quan gắn liền với giao lưu thương mại quốc tế, trong xu thế hội nhập và phát triển nhanh, đa dạng của thương mại quốc tế, các biện pháp quản lý của Hải quan cũng phải có những thay đổi kịp thời theo hướng tạo thuận lợi cho thương mại, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý của mỗi quốc gia. Việc áp dụng thí điểm hải quan điện tử tại các Cửa khẩu biên giới Việt Nam – Trung Quốc được triển khai từ năm 2010. Tuy thời điểm triển khai áp dụng giữa các Cửa khẩu biên giới này là khác nhau nhưng đã đạt được những thành công nhất định, ghi nhận được những phản hồi tốt từ cả phía các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp cũng như dư luận xã hội. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực mới mẻ, trong quá trình triển khai bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn bộc lộ những bất cập, hạn chế, đồng thời cần phải có những nghiên cứu cụ thể, chuyên sâu trong cách thức triển khai, ứng dụng cũng như cần phải có những nghiên cứu học tập kinh nghiệm từ các nước trên thế giới trong việc áp dụng mô hình hải quan điện tử trong thông quan hàng hoá, trên cơ sở đó có những đề xuất giải pháp hoàn thiện về mặt cơ chế, cách thức thực hiện là rất quan trọng và cần thiết. Là người tham gia trực tiếp trong lĩnh vực này, tác giả chọn đề tài: Giải pháp tăng cường hiệu lực thủ tục hải quan điện tử cho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu biên giới Việt Nam – Trung Quốc. i TĨM LƯỢC Từ trước đến có nhiều cơng trình nghiên cứu (luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học,…) liên quan đến vấn đề thủ tục hải quan điện tử cho hàng hóa xuất nhập khẩu, nhiên cơng trình nghiên cứu lại mang dáng vẻ, phạm vi, góc độ khác chưa có đề tài nào sâu nghiên cứu thủ tục hải quan điện tử cho hàng hóa xuất nhập cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc Nhận thức tầm quan trọng thủ tục hảiquan điện tử hoạt động xuất nhập hàng hóa, việc tạo thuận lợi hố thương mại, qua góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, tác giả chọn đề tài “Giải pháp tăng cường hiệu lực thủ tục hải quan điện tử cho hàng hóa xuất nhập cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ Luận văn là thành việc tiếp thu, kế thừa và chọn lọc nghiên cứu trước đó, đồng thời với kiến thức tác giả muốn góp phần cơng sức nhằm đưa giải pháp mang tính thực tiễn để tăng cường hiệu lực thủ tục hải quan điện tử cho hàng hóa xuất nhập cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc Phát huy tinh hoa kho tàng tri thức nhằm đáp ứng đòi hỏi xúc thực tiễn và giải đề bất cập mặt lý luận và thực tiễn vấn đề nghiên cứu Luận văn xác lập và làm sáng tỏ sở lý luận bản, chọn lọc minh chứng thực tế thủ tục hải quan điện tử cho hàng hóa xuất nhập cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc Bằng phân tích, đánh giá định lượng, kết hợp với phân tích định tính, luận văn coi là cở sở, là tảng để dựa vào ta góp phần nâng cao hiệu lực thủ tục hải quan điện tử cho hàng hóa xuất nhập cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc Bằng việc sử dụng phương pháp liệt kê, so sánh, phân tích, đánh giá, luận văn làm bật tồn tại, hạn chế, chỉ nguyên nhân, đồng thời với đánh giá đó, tác giả đưa số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường hiệu lực thủ tục hải quan điện tử cho hàng hóa xuất nhập cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội nước nói chung và Ngành Hải quan nói riêng ii ABSTRACT Although there have been a large amount of research such as thesis and studies carried out into the e-customs procedures for import and export goods so far and they seem to investigate this issue in different angles, none of them have deeply engaged in the e-customs procedures for import and export goods in Vietnam – China border gates Perceiving the importance of the e-customs procedures for import and export goods in Vietnam – China border gates with regards to trading facilitation in order to develop the economy, the thesis “Solutions to enhance the effectiveness of the e-customs procedures for import and export goods in Vietnam – China border gates” was chosen as a reasonable post-graduate thesis This thesis is the result of both receiving and collecting process from the previous research and the knowledge of the own author In this thesis, practical solutions will be investigated in order to enhance the effectiveness of the e-customs procedures for import and export goods in Vietnam – China border gates In order to solve pressing requirements in practice and the problems in theory, the thesis has utilized research equipment such as analyzing practical examples about the e-customs procedures for import and export goods in Vietnam – China border gates, quality and quantity assessment and based on it to enhance the efficiency of the e-customs procedures for import and export goods in Vietnam – China border gates By using some research methods such as listing, cross-sectional and decomposing, this thesis has highlighted the drawbacks and found out the cause of those as well as the solution and request petition in order to enhance the effectiveness of the e-customs procedures for import and export goods in Vietnam – China border gates of Vietnam Customs to contribute more in the development of national economy in general and Vietnam customs in particular iii LỜI CẢM ƠN Trong trình hoàn thành Luận văn này, tác giả nhận sự giúp đỡ từ phía quan, đồng nghiệp, thầy cơ, bạn bè và gia đình Tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Cục Công nghệ Thông tin & Thống kê hải quan cùng toàn thể cán Phòng Thống kê, Lãnh đạo và chuyên viên Chi cục Hải quan cửa Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma, Cốc Nam, cửa Ga Quốc tế Đồng Đăng, cửa Móng Cái, Bắc Phong Sinh, Hoành Mô, Lào Cai tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt thời gian tiến hành khảo sát, thu thập liệu thực địa nhằm thực Luận văn này Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất Thầy/Cô – người tận tình truyền đạt cho tơi kiến thức có giá trị lý luận và thực tiễn suốt trình là học viên cao học chuyên ngành Thương mại Trường Đại học Thương mại Tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Dỗn Kế Bơn – Trưởng khoa Thương mại quốc tế Trường Đại học Thương mại, người thầy đáng kính, người tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến quý báu để giúp hoàn thành Luận văn này Nhân đây, xin cảm ơn tới tất người gia đình, đồng nghiệp bạn bè tạo điều kiện và động viên suốt thời gian học tập, hoàn thành khóa học này Hà Nơi, ngày 30 tháng 01 năm 2012 Nguyễn Thị Ngát iv MỤC LỤC Trang TÓM LƯỢC i ABSTRACT ii LỜI CẢM ƠN .iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHO HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỬA KHẨU BIÊN GIỚI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước nước 1.3 Xác lập tuyên bố vấn đề đề tài nghiên cứu 1.4 Các mục tiêu nghiên cứu đề tài .4 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 1.6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 2.1 Một số khái niệm, đặc điểm vai trò Thủ tục hải quan điện tử 2.1.1 Khái niệm Thủ tục Hải quan, Thủ tục hải quan điện tử 2.1.2 Đặc điểm Thủ tục hải quan điện tử 2.1.3 Sự khác biệt Thủ tục hải quan điện tử và thủ tục hải quan truyền thống 10 2.1.4 Vai trò thủ tục hải quan điện tử 12 2.2 Lịch sử hình thành phát triển Thủ tục hải quan điện tử Việt Nam.16 2.2.1 Dự án tự động hóa Hải quan - ASYCUDA .16 2.2.2 Triển khai trang web hải quan 17 v 2.2.3 Các đề án khai báo tập trung Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh triển khai thí điểm thực 18 2.2.4 Giai đoạn thí điểm hải quan điện tử: 19 2.3 Ngun tắc tiến hành mơ hình thủ tục hải quan điện tử 23 2.3.1 Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan điện tử 23 2.3.2 Mơ hình thủ tục hải quan điện tử 24 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến thủ tục hải quan điện tử 28 2.4.1 Các văn pháp lý quy định cho việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử 28 2.4.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử 28 2.4.3 Nguồn nhân lực 29 2.4.4 Các yếu tố thuộc doanh nghiệp 30 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHO HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CỬA KHẨU BIÊN GIỚI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC 31 3.1 Phương pháp nghiên cứu thực trạng áp dụng thủ tục hải quan điện tử cho hàng hoá xuất nhập cửa biên giới Việt Nam- Trung Quốc 31 3.1.1 Các phương pháp nghiên cứu lý luận thực trạng áp dụng thủ tục hải quan điện tử cho hàng hoá xuất nhập cửa biên giới Việt Nam- Trung Quốc 31 3.1.2 Phương pháp thu thập liệu thực trạng áp dụng thủ tục hải quan điện tử cho hàng hoá xuất nhập cửa biên giới Việt- Trung 33 3.1.3 Phương pháp tổng hợp, xử lý phân tích liệu áp dụng thủ tục hải quan điện tử cho hàng hoá xuất nhập cửa biên giới Việt- Trung .35 3.2 Kết thực áp dụng thủ tục hải quan điện tử cho hàng hóa xuất nhập cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc 36 3.2.1 Giới thiệu khái quát cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc áp dụng thủ tục hải quan điện tử 36 vi 3.2.2 Tổng hợp kết điều tra trắc nghiệm và tổng hợp ý kiến đánh giá chuyên gia thực trạng áp dụng thủ tục hải quan điện tử hàng hoá XNK cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc .39 3.2.3 Tổng hợp kết phân tích liệu thứ cấp kim ngạch, số lượng tờ khai qua việc thực TTHQĐT cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc 44 3.3 Thực trạng áp dụng thủ tục hải quan điện tử Chi cục Hải quan Cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc 49 3.3.1 Thực trạng loại hình xuất nhập áp dụng TTHQĐT .49 3.3.2 Thực trạng mô hình thủ tục hải quan điện tử cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc 53 3.4 Thực trạng điều kiện áp dụng thủ tục hải quan điện tử cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc 59 3.4.1 Thực trạng văn pháp lý quy định TTHQĐT 59 3.4.2 Thực trạng sở vật chất, kỹ thuật cho việc áp dụng TTHQĐT 60 3.4.3 Thực trạng nguồn nhân lực phục vụ cho thực TTHQĐT 61 3.4.4 Thực trạng doanh nghiệp tham gia áp dụng TTHQĐT 63 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHO HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÁC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC 67 4.1 Các kết luận thực trạng áp dụng thủ tục hải quan điện tử cho hàng hóa xuất nhập cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc 67 4.1.1 Những kết đạt 67 4.1.2 Một số tồn tại, hạn chế áp dụng thủ tục hải quan điện tử Cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc .68 4.1.3 Nguyên nhân hạn chế áp dụng thủ tục hải quan điện tử cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc .71 4.2 Xu hướng phát triển hải quan điện tử cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc đến năm 2020 73 vii 4.2.1 Tiếp tục mở rộng thêm loại hình xuất nhập áp dụng thủ tục hải quan điện tử 73 4.2.2 Phát triển thủ tục hải quan điện tử theo hướng thực chế hải quan cửa phù hợp với chuẩn mực quốc tế và phù hợp với hành chính quốc gia 74 4.2.3 Phát triển thủ tục hải quan điện tử hướng tới quản lý rủi ro có hiệu .75 4.2.4 Thúc đẩy nhanh đầu tư, ứng dụng CNTT đại phát triển thủ tục hải quan điện tử 76 4.3 Dự báo xu hướng phát triển thủ tục hải quan điện tử cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc đến năm 2015 77 4.4 Một số giải pháp tăng cường hiệu lực thủ tục hải quan điện tử cho hàng hoá xuất nhập cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc 79 4.4.1 Các giải pháp vĩ mơ từ phía Nhà nước hoàn thiện quy trình nghiệp vụ hải quan điện tử 79 4.4.2 Các giải pháp từ phía Ngành Hải quan việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử cửa biên giới Việt Nam - Trung Quốc .84 4.4.3 Các kiến nghị doanh nghiệp việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử cửa biên giới Việt Nam - Trung Quốc 100 4.5 Những hạn chế nghiên cứu vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu giải pháp tăng cường hiệu lực thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất nhập Cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc .101 4.5.1 Hạn chế nghiên cứu thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất nhập Cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phụ lục viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Sự khác biệt Thủ tục hải quan truyền thống và Thủ tục hải quan điện tử 10 Bảng 3.1: Kết đánh giá khả tiếp cận thông tin 40 Bảng 3.2: Đánh giá lực, trình độ cán thực thủ tục hải quan điện tử với hàng 42 hoá XNK cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc Bảng 3.3 : Nhân tố ảnh hưởng đến việc thực thủ tục hải quan điện tử với hàng hoá 43 XNK cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc Bảng 3.4 : Số lượng tờ khai, kim ngạch Chi cục hải quan biên giới Việt Nam – 45 Trung Quốc thuộc Cục HQ Lạng Sơn tính từ thời điểm áp dụng TTHQĐT Bảng 3.5 : Số lượng tờ khai, kim ngạch Chi cục hải quan cửa Lào Cai tính từ 47 thời điểm áp dụng TTHQĐT Bảng 3.6 : Số lượng tờ khai, kim ngạch Chi cục hải quan biên giới Việt Nam – 49 Trung Quốc thuộc Cục HQ Quảng Ninh tính từ thời điểm áp dụng TTHQĐT Bảng 3.7: Các loại hình xuất nhập áp dụng thủ tục hải quan điện tử cửa 51 biên giới thuộc Cục HQ Lạng Sơn Bảng 3.8: Các loại hình xuất nhập áp dụng thủ tục hải quan điện tử cửa 52 biên giới thuộc Cục HQ Quảng Ninh Bảng 3.9: Các loại hình xuất nhập áp dụng thủ tục hải quan điện tử Chi cục 53 Hải quan Cửa Lào Cai Bảng 3.10: Kết khai báo hải quan điện tử doanh nghiệp làm thủ tục cửa 54 biên giới Việt Trung từ thời điểm áp dụng đến tháng 6/2011 Bảng 3.11: Thống kê trang thiết bị, máy móc phục vụ cho áp dụng TTHQĐT Chi 62 cục cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc Bảng 3.12: Thống kê số lượng cán bộ, công chức Chi cục Hải quan Cửa 63 biên giới Việt Nam – Trung Quốc Bảng 3.13: Số lượng doanh nghiệp tham gia thủ tục HQĐT 65 từ thời điểm thực hiện/2010 – tháng 6/2011 ix DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 2.1: Phương thức quản lý hàng hóa xuất nhập theo hải quan điện tử Hình 3.1 Cơ cấu tổ chức chung Chi cục Hải quan Cửa biên giới 25 39 Việt Nam – Trung Quốc Hình 3.2: Đánh giá phân cấp quản lý quan hải quan áp dụng thủ 41 tục hải quan điện tử với hàng hoá XNK cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc Hình 3.3: Đánh giá quy trình, thủ tục áp dụng thủ tục hải quan điện tử với 42 hàng hoá XNK cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc Hình 3.4: Quy trình phân luồng tờ khai hàng hố xuất, nhập 56 Hình 4.1: Các mức độ ứng dụng CNTT ngành Hải quan Việt Nam 92 x DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 AFTA ASEAN ASYCUDA CEPT CNH DN ECUS FTA GDP GATT HĐH HCM HP HQVN HQĐT HS LAN NK QLRR TQĐT TTHQĐT VAN VCCI WAN WB WCO WTO XNK XK Khu vực thương mại tự ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Hệ thống số liệu hải quan tự động Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung Cơng nghiệp hố Doanh nghiệp Phần mềm khai báo hải quan điện tử (Electronic customs) Hiệp định thương mại tự Tổng sản phẩm quốc nội Hiệp định chung Thương mại và Thuế quan Hiện đại hố Hồ Chí Minh Hải Phòng Hải quan Việt Nam Hải quan điện tử Hệ thống phân loại hàng hoá Mạng nội Nhập Quản lý rủi ro Thông quan điện tử Thủ tục hải quan điện tử Tổ chức truyền nhận liệu Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam Mạng diện rộng Ngân hàng Thế giới (World Bank) Tổ chức Hải quan giới Tổ chức Thương mại giới Xuất nhập Xuất 99 người có thành tích lớn ưu tiên xếp, bổ nhiệm, nâng lương, đào tạo + Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành đảm bảo liêm hải quan Việc xử lý kỷ luật phải đảm bảo nghiêm minh, kịp thời, cơng bằng, hợp lý, có sức giáo dục, răn đe ngăn chặn cao Kết hợp với tăng cường công tác giáo dục trị tư tưởng, đạo đức, thường xuyên kiểm tra việc thực nội dung liêm hải quan, đồng thời xây dựng kế hoạch bước đảm bảo yếu tố vật chất tinh thần để thực liêm hải quan Chế độ trọng dụng nhân tài lĩnh vực hải quan điện tử cần nằm chế độ trọng dụng nhân tài chung tồn ngành nhằm thu hút, giữ gìn phát huy khả cán bộ, cơng chức có tài bước hình thành đội ngũ chuyên gia lĩnh vực trọng yếu ngành ngang tầm với khu vực vào năm 2015 4.4.2.8 Thu hút tham gia cộng đồng doanh nghiệp xã hội - Tuyên truyền phổ biến pháp luật hải quan, cụ thể là vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan điện tử nhanh chóng, rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp tổ chức, cá nhân xã hội, đặc biệt là đối tượng chịu sự chi phối hải quan + Khi có văn cấp trên, Bộ, ngành, Tổng cục Hải quan cần phải có văn hướng dẫn, chỉ đạo thực thống toàn ngành; Đồng thời tăng cường buổi giao lưu, hội thảo, tập huấn nội dung văn liên quan + Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ tin học, công nghệ tiên tiến vào việc quản lý, tuyên truyền phổ biến pháp luật hải quan; củng cố và nâng cao chất lượng trang web Tổng cục Hải quan; Thành lập cổng liệu điện tử kết nối với quan Bộ Tài chính, Bộ ngành và đối tác có liên quan Đưa Website Hải quan trở thành cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp, cụ thể: có đầy đủ 100% thơng tin quy trình thủ tục (hướng dẫn quy trình, bước tiến hành, thời gian thực ); cho phép khả tải biểu mẫu, đơn, hồ sơ hải quan Người khai hải quan in giấy 100 điền vào mẫu khai gửi thông tin khai hải quan trước cho quan Hải quan, thực khai hải quan từ xa qua mạng và thông quan điện tử - Thường xuyên tổ chức buổi đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp để nắm xúc, vướng mắc nhằm tìm phương án giải nhanh + Hàng năm xây dựng kế hoạch tăng cường tiếp xúc hải quan và doanh nghiệp theo định kỳ (3 tháng tháng lần) Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiếp giáp với Trung Quốc và phòng ban tham mưu có kế hoạch đến làm việc với số doanh nghiệp mang tính chất đại diện theo loại hình doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc bàn giải pháp phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp + Thiết lập chế trao đổi thông tin, đối thoại thủ tục hải quan Bộ, ngành (bao gồm quan hải quan), Bộ, ngành với cộng đồng doanh nghiệp kể hình thức diễn đàn trao đổi trực tiếp mạng Internet + Đặt hòm thư góp ý trụ sở Chi cục và trụ sở Cục Hải quan tỉnh, thành phố + Phối hợp với Sở, ban, ngành hữu quan tỉnh, thành phố để củng cố mối quan hệ với doanh nghiệp; đề xuất với UBND tỉnh, thành phố giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ cho doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử - Xây dựng chế phối hợp chặt chẽ Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan Đẩy nhanh việc triển khai thủ tục hải quan điện tử, lấy nòng cốt doanh nghiệp đại lý làm thủ tục hải quan thực kết nối với mạng máy tính Hải quan + Thành lập Trung tâm giao dịch Hải quan số địa điểm làm thủ tục hải quan lớn số Cảng biển để triển khai việc khai báo nối mạng + Xúc tiến thành lập Hiệp hội doanh nghiệp đại lý làm thủ tục hải quan (có thể kết hợp vào Hiệp hội giao nhận Việt Nam - VIFFAS) Như nói trên, để thực thành cơng cơng phát triển, cải cách, đại hóa hải quan, cần phải cải cách mạnh mẽ khung pháp lý quản lý hàng hóa xuất nhập theo hướng đơn giản, công khai và minh bạch Muốn vậy, sự phối hợp Tổng cục Hải quan với Bộ, ngành phải nhịp nhàng, chặt chẽ; quy 101 định Bộ, ngành cần đơn giản, rõ ràng Quá trình đại hóa hải quan mà trọng tâm là xây dựng hệ thống hải quan điện tử khó thành cơng là q trình riêng rẽ Cải cách hải quan cần cùng với cải cách quản lý xu hướng xuất nhập Theo đó, cải cách thủ tục hải quan là phận quan trọng và có liên quan mật thiết với cải cách hành chính, hướng tới Chính phủ điện tử đại nước ta 4.4.2.9 Tăng cường hợp tác hai nước lĩnh vực hải quan Trong năm gần đây, tỉnh biên giới phía Bắc phát huy lợi địa lý và trở thành cửa ngõ quan trọng kết nối thị trường ASEAN với Trung Quốc Trước xu hội nhập kinh tế toàn cầu, khối lượng thương mại ngày càng gia tăng, việc nhanh chóng thiết lập chương trình hợp tác hải quan quan hải quan hai nước nhằm tạo thuận lợi thương mại là điều cần coi trọng Cụ thể, thời gian tới, Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai cần chủ động kết nối và xây dựng chương trình hợp tác, trao đổi lĩnh vực hải quan Hải quan Lào Cai (Việt Nam) – Hải quan Hà Khẩu (Trung Quốc); Hải quan Đồng Đăng (Việt Nam) – Hải quan Bằng Tường (Trung Quốc); Hải quan Móng Cái (Việt Nam) – Hải quan Đông Hưng (Trung Quốc) Hợp tác hai bên cần tập trung vào vấn đề như: trao đổi thông tin, trợ giúp điều tra, đào tạo nhân lực theo quy định pháp luật và ngành Hải quan để đảm bảo hiệu Hợp tác hải quan hai nước Việt Nam và Trung Quốc nên phải xây dựng theo chế chính sách quản lý thống với số chế đặc thù, có sự phối hợp giám sát hai bên nhằm phát huy tối đa lợi bên và đảm bảo hài hòa lợi ích chung hai nước 4.4.3 Các kiến nghị doanh nghiệp việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử cửa biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Đào tạo sử dụng đội ngũ cán tinh thông nghiệp vụ việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử Các chứng từ điện tử có liên quan đến thủ tục hải quan điện tử tờ khai Hải quan điện tử, hoá đơn thuế, hợp đồng mua bán, chữ ký điện tử, mã hóa thông tin, khai điện tử, là công việc cốt yếu thực thủ tục hải quan điện tử Vì vậy, 102 doanh nghiệp phải có đội ngũ cán hay phải thuê đội ngũ chuyên gia quản hướng dẫn nghiệp vụ khai điện tử, mã hóa thơng tin hay sủ dụng chữ ký điện tử để việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử thật sự có hiệu Việc doanh nghiệp có đội ngũ cán tinh thông nghiệp vụ giúp giảm chi phí, giúp doanh nghiệp tránh yêu cầu vơ lý cán Hải quan cố tình nhũng nhiễu Việc có đội ngũ cán tinh thơng nghiệp vụ giúp giảm thiểu sai sót khơng đáng có, đóng góp đáng kể vào việc nhanh chóng thơng quan hàng hố Cơng tác đào tạo này khơng thể có mà phải có thời gian và phải có q trình thực tế Ngành Hải quan ln tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm hiểu quy trình nghiệp vụ thơng qua khố đào tạo ngành Hải quan tổ chức và quản lý đối tượng làm thủ tục Hải quan thông qua việc cấp chứng chỉ khai thuê Hải quan và cung cấp cho doanh nghiệp văn pháp quy Do đó, doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với hải quan để tham gia lớp đào tạo cung cấp văn lĩnh vực thực thủ tục hải quan điện tử cho hàng hóa xuất nhập - Đầu tư sở vật chất, kỹ thuật cho việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử Trang bị sở vật chất lắp đặt máy tính có kết nối mạng, cài đặt chương trình, phần mềm áp dụng thủ tục hải quan điện tử là điều cần việc thực áp dụng thủ tục hải quan điện tử Để đảm bảo liệu không bị xảy nghẽn mạng, điện bất ngờ, doanh nghiệp nên trang bị ba máy tính có kết nối mạng để khai báo thủ tục hải quan 4.5 Những hạn chế nghiên cứu vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu giải pháp tăng cường hiệu lực thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất nhập Cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc 4.5.1 Hạn chế nghiên cứu thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất nhập Cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc Do việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử Chi cục Hải quan cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc thưc năm trở lại nên việc nghiên cứu gặp khơng ít khó khăn Nguồn số liệu thống kê không đầy đủ và không tạo dãy số theo thời gian dẫn tới việc đưa nhận định chưa thật sự sát thực Nhiều doanh nghiệp khảo sát ngại, chưa dám cơng khai khó khăn việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử nên việc đưa giải pháp 103 mang nặng tính vĩ mô mà thiếu giải pháp thật sự cụ thể, hiệu Bên cạnh đó, quy trình thủ tục hải quan điện tử lại liên tục cải tiến và cập nhật theo thời gian nên việc tổng kết bất cập việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử chưa đầy đủ Nhiều vấn đề phát sinh cần thời gian nghiên cứu, bổ sung Kinh nghiệm cán thực thủ tục hải quan chưa nhiều nên gây khó khăn cho tác giả vấn đề cập nhật vấn đề phát sinh Mặt khác, thời gian nghiên cứu chưa nhiều và là vấn đề mẻ nên kinh nghiệm lý thuyết và thực tiễn ít Hiện Việt Nam khơng có nhiều cơng trình nghiên cứu và tài liệu tham khảo việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử Chi cục cửa biên giới Việt - Trung nên tác giả gặp nhiều khó khăn việc đưa nhận định, đánh giá nhiều nhận định, giải pháp luận văn chỉ tác giả nêu lên mang nặng tính chủ quan mà chưa qua kiểm nghiệm thực tiễn 4.5.2 Vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu áp dụng thủ tục hải quan điện tử cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc Việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử thời gian qua cửa biên giới Việt - Trung đạt thành tựu đáng khích lệ có nhiều tồn tại, đặc biệt là điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Quan hệ kinh tế biên giới và quan hệ kinh tế đối ngoại có nhiều thay đổi đòi hỏi nghiên cứu để hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước hải quan, có việc hoàn thiện giải pháp tăng cường hiệu lực thủ tục hải quan điện tử cho hàng hóa xuất nhập cửa biên giới Việt - Trung Hoàn thiện giải pháp tăng cường hiệu lực thủ tục hải quan điện tử, đáp ứng yêu cầu hải quan đại cửa biên giới là tất yếu khách quan đồng thời là nhiệm vụ nặng nề chỉ quan hải quan mà là nhiệm vụ chung cấp, ngành có liên quan Do vậy, để đưa giải pháp tối ưu nhằm tăng cường hiệu lực thủ tục hải quan điện tử cần có sự nghiên cứu tiếp lý luận và thực tiễn tổ chức, cá nhân liên quan đến thực thủ tục hải quan điện tử ngành hải quan, quan liên quan, 104 chính phủ và chính thân doanh nghiệp tham gia áp dụng thủ tục hải quan điện tử Mặc dù có nhiều cố gắng luận văn có thiếu sót định Mặt khác, thời gian nghiên cứu không nhiều và là vấn đề mới, nên tác giả chưa có điều kiện sâu giải vấn đề phát sinh cách thấu đáo, nên tác giả mong nhận ý kiến đóng góp thầy cơ, bạn bè và đồng nghiệp để tiếp tục hoàn thiện vấn đề nghiên cứu Trong khuôn khổ luận văn cao học và thời gian nghiên cứu ngắn nên tác giả khơng thể tránh khỏi thiếu sót định, tác giả hy vọng tiếp tục hoàn thiện đề tồn cơng trình nghiên cứu sau Trân trọng cảm ơn./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính (2009), Thông tư số 222/2009/TT-BTC, thông tư Hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử Báo cáo kết nghiên cứu, khảo sát thủ tục hải quan điện tử Singapore, Thái lan, Nhật Bản 2006 Cục Hải quan Lạng Sơn (2010), Báo cáo Hội nghị tổng kết thực thủ tục hải quan điện tử Cục Hải quan Quảng Ninh (2010), Báo cáo Hội nghị tổng kết thực thủ tục hải quan điện tử Cục Hải quan Lào Cai (2010), Báo cáo Hội nghị tổng kết thực thủ tục hải quan điện tử PGS TS Doãn Kế Bơn, Đào Thị Bích Hòa (2007), WTO và phát triển thương mại Việt Nam Hải quan EU (2007), Quản lý rủi ro Nhà xuất tài chính (2009), Thủ tục Hải quan - lý thuyết và ứng dụng Ngân Hàng giới (2005) “Dự án hỗ trợ kỹ thuật đại hoá Hải quan’’ 10 Ngân Hàng giới (2006) “Sổ tay đại hoá Hải quan” biên soạn năm 2006 cho nước thành viên 11 Ngân hàng giới (2005), ‘‘Cấu phần CNTT Dự án Hỗ trợ kỹ thuật đại hoá Hải quan ’’ 12 Ngũn Cơng Bình, (2010), “Nghiên cứu áp dụng phương pháp quản lý hải quan đại nhằm tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ 13 Nguyễn Hồng Phong, (2009), Các giải pháp phát triển xuất mặt hàng Việt Nam thời gian tới”, Luận án Tiến sỹ 14 Nguyễn Ngọc Túc (2008), “Tiếp tục cải cách, đại hoá Hải quan Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ”, Luận án Tiến sỹ 15 Quốc hội (2001) Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng năm 2001 16 Quốc hội (2005) Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng năm 2005 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Hải quan 17 Thủ tướng Chính phủ (2005), Quyết định 149/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng năm 2005 Thủ tướng Chính phủ việc thực thí điểm thủ tục hải quan điện tử; 18 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định 103/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ Quyết định sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định 149/2005/QĐ-TTg 19 Tổ chức Hải quan Thế giới (2006) “ Báo cáo Chương trình Columbus” dành cho Hải quan Việt Nam 20 Tổ chức Hải quan Thế giới (2006), Khung tiêu chuẩn WCO 21 Tổng cục Hải quan (2011), Báo cáo tình hình thủ tục triển khai hải quan điện tử giai đoạn 2010- tháng 2011 22 Tổ chức Hải quan Thế giới (2006), Công ước Kyoto sửa đổi và vấn đề có liên quan đến đại hoá hải quan - Tài liệu tham khảo, TCHQ 23 Tổng cục Hải quan (2010) Niên giám thống kê hàng hoá XNK năm 2001-2010 TCHQ 24 TS Vũ Ngọc Anh (2006) “ Những nội dung ngành Hải quan và thực Việt Nam gia nhập WTO”, báo cáo hội nghị sơ kết tháng đầu năm 2006 TCHQ 25 TS Nguyễn Thành Danh (2005) - Thương mại quốc tế (những vấn đề bản) - Nxb Lao động Xã hội – 2005 26 ASEAN (2004), Background on the Revised Kyoto Convertion on Customs Modernization 27 ASEAN Customs Vision 2020 28 The World Bank (2004), Minutes of Concept Review for Viet Nam: Customs Modernization Project, Office Memorandum 29 http://www customs.gov.vn 30 http://www.mof.gov.vn 31 http://www.mpi.gov.vn 32 http://vnexpress.net 33 http://www.vneconomy.com.vn 34 http://www.wcoomd.org 35 http://www.aseansec.org Phụ lục 1: PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM Kính chào: Q Ơng/Bà Để thu thập thông tin và ý kiến đánh giá, nhằm mục đích hoàn thiện luận văn Thạc sỹ “Giải pháp tăng cường hiệu lực thủ tục hải quan điện tử cho hàng hóa xuất nhập cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc”, mong nhận sự cộng tác Quý Ông/Bà thông qua thông tin và ý kiến đánh giá Quý Ông/Bà qua nội dung phiếu điều tra, vấn này (Mọi thông cung cấp tin phiếu sử dụng với mục đích hồn thiện luận văn khơng sử dụng vào mục đích khác) A THƠNG TIN CHUNG: Tên Đơn vị: …………… ……………………………… ……………… Địa chỉ đơn vị: ……………………………………………… ……………… Số điện thoại: … …………………………………………………… …… Số fax:………………… ………………………………… …………… Địa chỉ email (thư điện tử): … ………………………………………… … Đơn vị thành lập bắt đầu hoạt động từ năm nào?:……….…… Quy mô doanh nghiệp? (đánh dấu √ vào loại sau) Doanh nghiệp nhỏ (số lao động nhỏ 10 người) Doanh nghiệp vừa (Trong khoảng 10 – 100 người) Doanh nghiệp lớn (Số công nhân lớn 100 người) B PHẦN ĐÁNH GIÁ Đánh giá Ông/bà khả tiếp cận thông tin từ quan QLNN chính sách và pháp luật nhà nước liên quan đến việc thực thủ tục hải quan điện tử nào? Các loại thông tin Rất Tương Bình Tươn Rất khó đối khó thườn g g đối dễ dễ Luật, pháp lệnh, nghị quyết, định Các văn hướng dẫn bộ, ngành Các văn hướng dẫn TCHQ Việc phân cấp quản lý quan hải quan việc thực thủ tục hải quan điện tử cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc mà Quý đơn vị làm thủ tục hải quan là: Rất phù hợp Bình thường Chưa phù hợp 10 Theo Ông/bà việc thực áp dụng thủ tục hải quan điện tử hàng hoá xuất nhập có tác động đến hoạt động xuất nhập doanh nghiệp? Tốt Bình thường Khơng tốt 11 Đánh giá quy trình thực thủ tục hải quan điện tử hàng hoá xuất nhập cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc mà Quý đơn vị làm thủ tục hải quan là: Nhanh Bình thường Chậm 12 Theo Ơng/bà, lực, trình độ cán thực thủ tục hải quan điện tử cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc mà Quý đơn vị làm thủ tục hải quan là: Tiêu chí đánh giá Tốt Trung bình Kém Nắm vững quy định, chế độ chính sách hành Kỹ giao tiếp Sử dụng thành thạo phần mềm ngành hải quan C TRẢ LỜI PHỎNG VẤN: 13 Theo đánh giá Ông/bà nhân nhân tố ảnh hưởng đến việc thực thủ tục hải quan điện tử hàng hoá xuất nhập cửa mà Quý đơn vị làm thủ tục hải quan? (đánh giá theo thứ tự ưu tiên giảm dần từ 1-4) - Chính sách - Quy trình, thủ tục - Văn pháp luật - Nguồn nhân lực 14 Để tăng cường hiệu lực thủ tục hải quan điện tử, Ơng/bà kiến nghị với quan QLNN? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cảm ơn hợp tác quý Ông/bà! Hà Nội, ngày…… tháng …… năm 2011 Phụ lục 2: PHIẾU ĐIỀU TRA, PHỎNG VẤN (Chuyên gia) Kính chào: Q Ơng/Bà Để thu thập thơng tin và ý kiến đánh giá, nhằm mục đích hoàn thiện luận văn Thạc sỹ “Giải pháp tăng cường hiệu lực thủ tục hải quan điện tử cho hàng hóa xuất nhập cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc”, mong nhận sự cộng tác Q Ơng/Bà thơng qua thơng tin và ý kiến đánh giá Quý Ông/Bà qua nội dung phiếu điều tra, vấn này (Mọi thông cung cấp tin phiếu sử dụng với mục đích hồn thiện luận văn khơng sử dụng vào mục đích khác) A THƠNG TIN CHUNG: Họ và tên: ……………………… …………………… ………………… Đơn vị công tác: …………………………………………… ……………… Số điện thoại: … …………………………………………………… …… Địa chỉ email (thư điện tử): … ………………………………………… … B PHẦN ĐÁNH GIÁ Đánh giá Ông/bà sở pháp lý liên quan đến thực thủ tục hải quan điện tử cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc mà Quý đơn vị làm thủ tục hải quan nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Đánh giá Ông/bà phân cấp quản lý quan hải quan việc thực thủ tục hải quan điện tử hàng hoá xuất nhập cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc mà Quý đơn vị làm thủ tục hải quan là: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Đánh giá Ơng/Bà hồ sơ, quy trình thủ tục hải quan điện tử hàng hoá xuất nhập cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc mà Quý đơn vị làm thủ tục hải quan nay: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Theo Ơng/bà: lực, trình độ cán thực thủ tục hải quan điện tử hàng hoá xuất nhập cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc mà Quý đơn vị làm thủ tục hải quan nào: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Theo đánh giá Ông/bà, việc thực thủ tục hải quan điện tử hàng hoá xuất nhập cửa cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc mà Quý đơn vị làm thủ tục hải quan tồn tại, hạn chế nào và nguyên nhân? ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … 10 Để tăng cường hiệu lực thủ tục hải quan điện tử cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc mà Quý đơn vị làm thủ tục hải quan, Ơng/bà có giải pháp, kiến nghị với quan QLNN? Đối với Nhà nước: ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Đối với Tổng cục Hải quan:………… ………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Đối với Doanh nghiệp: ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Ý kiến khác: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cảm ơn hợp tác quý Ông/bà! Hà Nội, ngày…… tháng …… năm 2011 ... cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc Đề phương hướng phát triển hải quan điện tử cửa biên giới Việt Nam – Trung Quốc và giải pháp tăng cường hiệu lực thủ tục hải quan điện tử cho hàng hoá xuất. .. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CHO HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÁC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC 67 4.1 Các kết luận thực trạng áp dụng thủ tục. .. QUAN ĐIỆN TỬ CHO HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CỬA KHẨU BIÊN GIỚI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC 31 3.1 Phương pháp nghiên cứu thực trạng áp dụng thủ tục hải quan điện tử cho hàng hoá xuất nhập cửa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường hiệu lực thủ tục hải quan điện tử cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới Việt Nam – Trung Quốc, Giải pháp tăng cường hiệu lực thủ tục hải quan điện tử cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay