Phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tập đoàn thành nam

15 63 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 14:52

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Bài làm: I GIỚI THIỆU Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tổ chức ngày có vai trò quan trọng tồn phát triển bền vững tổ chức Trong bối cảnh kinh tế giới Việt Nam gặp khó khăn, thị trường gặp biến động tiêu cực, với phát triển hợp tác cạnh tranh, khoa học cơng nghệ tiên tiến chất lượng nguồn nhân lực lợi cạnh tranh quan trọng doanh nghiệp Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam chuyên cung cấp inox dạng tấm, cuộn, ống với chủng loại đặc điểm kỹ thuật đa dạng Với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, Thành Nam trì khơng ngừng mở rộng thị phần nước nước Trong năm qua, Tập đoàn đạt kết kinh doanh đầy triển vọng, doanh thu tăng qua năm, thị trường xuất mở rộng, loại sản phẩm đa dạng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng bối cảnh kinh tế Việt Nam giới có biến động bất lợi Có thành tích khơng nhờ vào chiến lược kinh doanh đắn mà Ban lãnh đạo tập đoàn đề mà hết nhờ vào đồng tâm, trí tinh thần làm việc toàn nhân viên tập đoàn Tập đồn ln trọng cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ban lãnh đạo nhận định trình độ chun mơn, tác phong làm việc chun nghiệp nhân viên lợi cạnh tranh Tập đồn giúp Thành Nam ln giữ uy tín đối tác ngồi nước Đây lý chọn công ty cổ phần tập đồn Thành Nam để phân tích cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực với mục đích - Hệ thống hóa lý luận đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Đưa phân tích, đánh giá cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam - Đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty cổ phần tập đồn Thành Nam giai đoạn tới Đề tài dựa sở lý luận môn Quản trị nguồn nhân lực quan điểm giáo dục, đào tạo số phương pháp nghiên cứu truyền thống tổng hợp, so sánh phân tích dựa số liệu khảo sát, thống kê báo cáo doanh nghiệp II PHÂN TÍCH Những lý thuyết liên quan đến đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1.1 Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực nguồn lực người nghiên cứu nhiều khía cạnh Trước hết nguồn cung cấp lao động cho xã hội, bao gồm tồn dân cư có thể phát triển bình thường (không bị khiếm khuyết dị tật bẩm sinh) Nguồn nhân lực với tư cách yếu tố phát triển kinh tế - xã hội; khả lao động xã hội hiểu theo nghĩa hẹp hơn, bao gồm nhóm dân cư độ tuổi lao động có khả lao động Với cách hiểu này, nguồn nhân lực tương đương với nguồn lao động Chất lượng nguồn nhân lực xem xét mặt: Trình độ sức khỏe, trình độ văn hóa, trình độ chun mơn, lực phẩm chất Đây nhân tố đóng vai trò quan trọng việc tạo cải vật chất tinh thần cho xã hội 1.2 Đào tạo Theo giáo trình kinh tế lao động TS Phạm Đức Chính “Đào tạo nguồn nhân lực trình trang bị kiến thức định chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động để họ đảm nhận số công việc định Đào tạo gồm đào tạo kiến thức phổ thông đào tạo kiến thức chuyên nghiệp” Theo giáo trình quản trị nhân lực PGS.TS Trần Kim Dung “đào tạo có định hướng vào tại, trọng vào công việc thời cá nhân, giúp cá nhân có kỹ cần thiết để thực tốt công việc (dòng trang 199) 1.3 Phát triển Theo nghĩa rộng: Phát triển nguồn nhân lực tổng thể hoạt động học tập có tổ chức tiến hành khoảng thời gian định nhằm tạo thay đổi hành vi nghề nghiệp người lao động Theo nghĩa hẹp: Phát triển hoạt động học tập vượt khỏi phạm vi công việc trước mắt người lao động, nhằm mở cho họ công việc dựa sở định hướng tương lai tổ chức phát triển khả nghề nghiệp họ (tr 199, giáo trình quản trị nhân lực) 1.4 Quan điểm hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Các nhà khoa học xuất phát từ cơng thức tính tốn hiệu kinh tế nói chung để tính hiệu kinh tế cho việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp thông qua công thức sau: Hiệu kinh tế công tác ĐT & PTNNL = Kết kinh doanh Tổng chi phí đầu tư cho ĐT & PT Từ công thức ta thấy tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào kiến thức, trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cán nhân viên doanh nghiệp Do vậy, đầu tư không mức cho công tác đào tạo phát triển ảnh hưởng lớn đến chiến lược đào tạo phát triển cán bộ, nhân viên lâu dài doanh nghiệp Thật vậy, hiệu đào tạo phát triển nguồn nhân lực hiểu tiêu kinh tế phản ánh q trình đầu tư cho cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp (doanh thu, lợi nhuận lợi ích cá nhân thu từ phía người đào tạo) Khái niệm diễn giải sau: Một là, đào tạo phát triển, nhân viên nhanh chóng nắm bắt kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm ứng dụng vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đem lại suất cao Hai là, đào tạo phát triển tốt, người lao động với trình độ tham gia vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp mang lại doanh thu bù đắp chi phí kinh doanh chi phí đào tạo bỏ mà lợi nhuận tăng lên so với trước Ba đào tạo phát triển nguồn nhân lực góp phần thực mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp phù hợp với mục đích đào tạo đề Bốn đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên kế cận cho phát triển doanh nghiệp Các tiêu đánh giá hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khi xây dựng chương trình cho khóa đào tạo cán nhân viên, doanh nghiệp cần phải tính tốn yếu tố cần thiết đảm bảo cho khóa học diễn cách liên tục đạt kết mong muốn theo mục tiêu kinh doanh mục tiêu đào tạo mà doanh nghiệp đề Sau khóa học hồn thành, doanh nghiệp cần tiến hành đánh giá kết đào tạo theo tiêu chuẩn cụ thể, phát mặt tích cực làm khắc phục tồn 2.1 Đánh giá hiệu đào tạo theo mục tiêu đào tạo Phương pháp có ưu điểm doanh nghiệp vào sử dụng để đưa mục tiêu đào tạo có lợi cho doanh nghiệp sở thiết kế chương trình đào tạo phát triển phù hợp với đối tượng phận quản lý hay phận trực tiếp sản xuất Nhược điểm tiêu đánh giá khó lượng hóa cách xác Nhiều việc đưa mục tiêu đào tạo sai đánh giá nhu cầu đào tạo chưa mức làm cho việc đánh giá hiệu đào tạo phát triển sau bị ảnh hưởng theo 2.2 Đánh giá hiệu đào tạo theo trình độ Trong tiêu đánh giá hiệu đào tạo phát triển phụ thuộc vào đối tượng doanh nghiệp Đối với người lao động trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh để đánh giá hiệu đào tạo, người ta dựa vào trình độ lành nghề, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ suất lao động họ Nó biểu mặt chất lượng, trình độ làm việc trước sau trình đào tạo Đối với phận quản lý doanh nghiệp việc đánh giá hiệu đào tạo khó lượng hóa đưa số tiêu đánh kiến thức chun mơn nghiệp vụ, trình độ giao tiếp, trình độ lực lãnh đạo tổ chức quản lý 2.3 Đánh giá hiệu đào tạo phát triển nguồn nhân lực thông qua việc so sánh lợi ích thu chi phí bỏ Để đánh giá hiệu công tác đào tạo phát triển người ta sử dụng phương pháp so sánh lợi ích thu chi phí bỏ đầu tư cho công tác đào tạo phát triển Nếu doanh thu mà doanh nghiệp đạt bù đắp chi phí kinh doanh chi phí đào tạo bỏ tức doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực phát huy hiệu 2.4 Đánh giá hiệu đào tạo phát triển thông qua số biện pháp khác Việc đánh giá hiệu đào tạo phát triển nguồn nhân lực, việc sử dụng tiêu trên, doanh nghiệp đánh giá phương pháp trắc nghiệm, vấn, thi thông qua thái độ hành vi, phản ứng người đào tạo Việc đánh giá chương trình đào tạo phát triển việc làm tương đối phức tạp việc làm cần thiết Nó giúp doanh nghiệp xác định kỹ năng, kiến thức thái độ hành vi đội ngũ cán quản lý nhân viên doanh nghiệp phát nhược điểm chương trình đào tạo đồng thời tìm nguyên nhân phương hướng giải kịp thời Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty cổ phần tập đồn Thành Nam 3.1 Giới thiệu cơng ty cổ phần tập đồn Thành Nam 3.1.1 Quá trình thành lập phát triển Nhà cung cấp inox Tập đoàn Thành Nam tiền thân Công ty TNHH Xuất nhập Thành Nam, thành lập vào ngày 15 tháng 07 năm 2004 Đến năm 2009, cơng ty TNHH Thành Nam thức chuyển sang loại hình cơng ty cổ phần theo giấy đăng ký kinh doanh số: 0101515686 ngày 17/07/2009 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, giấy chứng nhận đăng lý kinh doanh sửa đổi lần cấp ngày 01/11/2010 Vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty 70.000.000.000 đồng, chia thành 7.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần Trải qua q trình phấn đấu khơng ngừng, Thành Nam từ doanh nghiệp quy mô nhỏ trở thành Tập đoàn hàng đầu chuyên cung cấp loại inox Việt Nam Với tầm nhìn chiến lược “Trở thành Tập đồn đa quốc gia có thương hiệu tiếng châu Á”, năm qua, cơng ty cổ phần tập đồn Thành Nam có thành cơng đáng khích lệ, cụ thể là:  Tập đoàn Thành Nam xếp top sáu doanh nghiệp nhóm ngành hàng đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất uy tín” năm 2010  Tháng 04 năm 2011, Tập đồn Thành Nam thức niêm yết cổ phiếu sàn giao dịch Chứng Khoán Ngay sau đó, theo cơng văn số 1349/UBCK-QLPL ngày 16 tháng 05 năm 2011, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước trực thuộc Bộ Tài Chính thức bổ sung Cơng ty Cổ Phần Tập đoàn Thành Nam vào danh sách cơng ty đại chúng Là doanh nghiệp có tuổi đời non trẻ thành tích tập đoàn Thành Nam chứng tỏ bước thành cơng chặng đường trở thành “tập đồn đa quốc gia có thương hiệu tiếng châu Á” 3.1.2 Lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh Ngành nghế kinh doanh theo giấy phép bao gồm:  Sản xuất gia công loại sản phẩm khí  Bn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng  Đại lý mua, bán ký gửi hàng hóa  Dịch vụ vận tải hàng hóa, bốc xếp  Khai thác cho thuê bến bãi  Bn bán, sản xuất máy móc, thiết bị vật tư lĩnh vực cơng nghiệp, kim khí xây dựng  Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống  Môi giới thương mại  Buôn bán ô tô xe máy  Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp giao thơng Cơng ty cổ phần tập đồn Thành Nam có cơng ty hợp nhất, cụ thể: - Công ty TNHH Inox Thành Nam - Công ty TNHH thành viên Xuất nhập Thành Minh - Công ty cổ phần thép Sài Gòn - Cơng ty TNHH thành viên điện tử Giảng Võ Ngồi Cơng ty cổ phần tập đồn Thành Nam có cơng ty liên kết cơng ty Cổ phần Dược phẩm Bzer với tỷ lệ sở hữu cơng ty cổ phần tập đồn Thành Nam 28% (Nguồn: http://www.thanhnamgroup.com.vn/vi/ ) 3.1.3 Một số kết kinh doanh chủ yếu năm 2010 Hình 1.1: Một số kết kinh doanh chủ yếu Công ty CPTĐ Thành Nam (Đơn vị: triệu VND) Các tiều Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Năm 2009 473.200 7.434 Năm 2010 1.500.000 22.128 Dự kiến năm 2011 1.800.000 30.000 Lợi nhuận sau thuế 6.133 Số lao động 107 Số thuế nộp cho NN 1.450 (Nguồn: Phòng kế tốn – tài chính) 16.036 140 7.387 22.000 140 8.000 Theo kết đại hội cổ đông thường niên năm 2010 cơng ty cổ phần tập đồn Thành Nam diễn vào ngày 27/01/2011, doanh thu Thành Nam năm 2010 đạt 1500 tỷ, tăng 317 % so với thực năm 2009 225% so với kế hoạch Lợi nhuận trước thuế đạt 22 tỷ, tăng 141% so với thực năm 2009 131% so với kế hoạch Tỷ lệ lợi nhuận/cổ phiếu dự kiến 18% Đại hội biểu quyết định nhiệm vụ chủ yếu cho hoạt động kinh doanh Thành Nam năm 2011 vấn đề khác có liên quan Theo đó, năm 2011, doanh số kế hoạch 1800 tỷ, lợi nhuận trước thuế 30 tỷ, tỷ lệ lợi nhuận/cổ phiếu 20% Với tống số lao động tập đồn 140 người, lương bình qn cán cơng nhân viên trung bình dao động từ triệu đến triệu đồng/tháng Đây số đáng khích lệ tập đoàn Việt Nam, đặc biệt bối cảnh cạnh tranh thị trường khốc liệt 3.2 Tình hình cơng tác đào tạo – phát triển nguồn nhân lực cơng ty cổ phần tập đồn Thành Nam 3.2.1 Về tổ chức quản lý đào tạo Tổ chức công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty cổ phần tập đồn Thành Nam phụ thuộc vào máy hành cơng ty, chủ yếu phòng nhân đảm nhiệm Về quan điểm chủ trương: công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty quản lý thống tồn cơng ty tổ chức thực theo phân cấp, ban giám đốc quan quản lý cao có trách nhiệm quản lý thống toàn tập đoàn tổ chức thực theo phân cấp Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tập đoàn năm qua tổ chức thực sau: Về mặt hình thức: cơng ty tiến hành thực theo hình thức đào tạo phong phú đa dạng như: đào tạo tập trung, đào tạo chỗ, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên ngành với quy mô tồn tập đồn quy mơ đơn vị 3.2.2 Đào tạo công ty - Mở lớp học quản lý cho cán trưởng phó phòng tập đồn Thành Nam nhằm nâng cao trình độ quản lý cho cán - Mở khóa học nhằm nâng cao trình độ chun mơn cho nhân viên toàn tập đoàn Thành Nam - Tuyển dụng đào tạo chỗ ngành: kế tốn tài chính, xuất nhập khẩu… 3.2.3 Đào tạo ngồi cơng ty Gửi nhân viên có lực, triển vọng học khóa học nghiệp vụ xuất nhập trường đại học Ngoại Thương nhằm nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho cán Nhờ mà công ty đạt số hiệu đáng kể công tác đào tạo nhân lực để phục vụ tốt cho nhu cầu sử dụng nhân lực 3.3 Đánh giá hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam 3.3.1 Đào tạo công ty Xác định phát triển nguồn nhân lực nhân tố hàng đầu tạo nên thành công phát triển, nhà cung cấp Inox Tập đoàn Thành Nam khơng ngừng tổ chức chương trình đào tạo nội dành cho toàn nhân viên tập đoàn, từ cấp quản lý nhân viên 10 Mở đầu cho chương trình đào tạo nội khóa học “Quản lý thời gian” nhằm giúp tồn cán nhân viên Tập đoàn Thành Nam nhận thức rõ tầm quan trọng việc quản lý thời gian đồng thời biết cách quản lý sử dụng hiệu thời gian để tăng cường hiệu suất hiệu làm việc Với đặc thù ngành nghề xuất nhập khẩu, Ban đào tạo Tập đoàn coi trọng việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chun mơn cho nhân viên phòng xuất nhập phòng chứng từ, bên cạnh đó, với định hướng phát triển toàn diện kỹ cho cán nhân viên tập đoàn đặc biệt khả giao tiếp tiếng Anh với khách hàng/ đối tác, Thành Nam Group trọng vào việc đào tạo ngoại ngữ, đặc biệt tiếng anh thương mại, giao tiếp 3.3.2 Đào tạo ngồi cơng ty Mặc dù đào tạo nội chiến lược để phát triển nhân nâng cao kỹ mềm nghiệp vụ cho cán nhân viên Tập đoàn Inox Thành Nam Xác định đầu tư vào đào tạo chiến lược dài hạn, Tập đoàn Thành Nam không trọng vào việc triển khai đào tạo nội mà tổ chức cho cán nhân viên cơng ty tham gia khóa học tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ hoàn thiện kỹ làm việc nhân viên, Điển hình khóa tập huấn “ Kỹ tìm kiếm khách hàng ngoại qua internet xuất nhập khẩu” Trung tâm Thơng tin Khảo thí trường Đại Học Ngoại thương tổ chức Không vậy, Ban lãnh đạo tập đồn ln trọng đến lợi ích người lao động, nhận thức mối quan hệ lao động lành mạnh doanh nghiệp góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững Do vậy, Tập đồn có cử số cán quản lý tham dự buổi hội thảo “Kỹ thương lượng & Xây dựng thỏa ước Lao động Tập thể cấp Doanh nghiệp” Hội đồng Doanh nhân Nữ Việt Nam (VWEC)- Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Chương trình Hợp tác Giới chủ Hà Lan (DECP) tổ chức 11 Đây coi buổi đào tạo bổ ích có ý nghĩa kỹ thương lượng phương pháp đàm phán doanh nghiệp 3.3.3 Việc quản lý công tác đào tạo Công tác quản lý đào tạo huấn luyện Cơng ty cổ phần Tập đồn Thành Nam thực quy định, quy chế phù hợp với định hướng phát triển công ty Đa số cán phân công theo dõi công tác đào tạo huấn luyện phát huy tốt vai trò trách nhiệm cơng việc, hăng hái, nhiệt tình, tận tụy với công tác đào tạo Công tác đào tạo nhân viên tổ chức thống từ xuống dưới, điều kiện quan trọng để định hướng thống công tác đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam Hầu hết cán chuyên trách đào tạo có hiểu biết lĩnh vực đào tạo 3.4 Những hạn chế công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty cổ phần tập đồn Thành Nam Trong q trình thực đổi cơng tác đào tạo – huấn luyện tập đồn tồn số hạn chế chưa thực khắc phục được, là: - Các hội nghị hướng dẫn, sơ kết, tổng kết chưa trì thường xuyên - Tập đoàn trọng đào tạo cho cán nhân viên trụ sở chính, chưa sát tình hình đào tạo – phát triển nhân lực công ty - Việc lập kế hoạch thực kế hoạch đào tạo – huấn luyện chưa định hướng rõ cho đơn vị nên tập trung vào mục tiêu đào tạo nào, cần phải triển khai thực để đạt hiệu cao Giải pháp nâng cao kết công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty cổ phần Tập đồn Thành Nam Từ hạn chế tồn công tác đào tạo phát triển, Tập đoàn Thành Nam cần thực giải pháp sau: 12 - Xây dựng quy chế đào tạo – huấn luyện toàn Tập đoàn, kể công ty con, việc cần làm có ý nghĩa quan trọng q trình thực công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Có sách cụ thể đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng sử dụng cán nhằm mục đích động viên khuyến khích cán bộ, nhân viên tích cực học tập, thu nhiều kết để xây dựng phát triển tập đồn Theo đó, xác định chế độ cho đối tượng học, đảm bảo sách sử dụng cán sau đào tạo - Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán làm công tác đào tạo - Đối với công tác quản lý đào tạo cần tăng cường công tác lập kế hoạch phát triển, nâng cao trình độ nghiệp vụ chun mơn cho nhân viên đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ kế cận III KẾT LUẬN Công ty cổ phần Tập đồn Thành Nam có nhiều hội để trì mức phát triển nhanh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước hội nhập quốc tế Tuy nhiên, để đạt mục tiêu kinh doanh, Tập đoàn Thành Nam việc thực chiến lược kinh doanh, tập đồn khơng thể không trọng tới công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đào tạo yếu tố quan trọng, có tác dụng vừa hỗ trợ vừa thúc đẩy, vừa đảm bảo cho phát triển cân đối, đồng vững đơn vị nói riêng kinh tế nói chung Hơn nữa, sản phẩm đào tạo tính hiệu có tác dụng lâu dài Do vậy, để nâng cao hiệu công tác đào tạo, giáo dục nhằm đạt mục tiêu kinh tế, trước hết Tập đoàn phải xây dựng chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nhanh chóng thực đồng giải pháp đưa 13 Mặc dù kinh tế có biến động ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển doanh nghiệp có cơng ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam với tâm cao với đồng lòng tồn cán nhân viên tồn Tập đồn, cơng ty cổ phần Tập đồn Thành Nam ln vững bước phát triển vươn lên trở thành tập đồn đa quốc gia, có thương hiệu tiếng Châu Á TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Trần Kim Dung, giáo trình “Quản trị nguồn nhân lực” – NXB Tổng hợp – Thành phố Hồ Chí Minh TS Phạm Đức Chính, giáo trình “Kinh tế lao động” – NXB Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 2008 website tham khảo: 14 http://www.thanhnamgroup.com.vn/vi/ Bản báo cáo tài kiểm tốn hợp năm 2010 cơng ty cổ phần Tập đồn Thành Nam Link: http://www.thanhnamgroup.com.vn/en/download/DownloadFile/2010- financial-report.25.aspx 15 ... phát triển nguồn nhân lực cơng ty cổ phần tập đồn Thành Nam 3.2.1 Về tổ chức quản lý đào tạo Tổ chức công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty cổ phần tập đồn Thành Nam phụ thuộc vào máy... kể công tác đào tạo nhân lực để phục vụ tốt cho nhu cầu sử dụng nhân lực 3.3 Đánh giá hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty cổ phần tập đồn Thành Nam 3.3.1 Đào tạo công ty Xác... thống công tác đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam Hầu hết cán chuyên trách đào tạo có hiểu biết lĩnh vực đào tạo 3.4 Những hạn chế công tác đào tạo phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tập đoàn thành nam , Phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tập đoàn thành nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn