Phong trào du học Nhật Bản của Việt Nam thời cận đại

9 24 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 12:26

Tên nghiên cứu: PHONG TRÀO DU HỌC NHẬT BẢN CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM Tên sách : “Nhật Bản Việt Nam - Phong trào văn minh hoá cuối kỉ XIX, đầu kỉ XX” Chương :4 Tác giả : PGS.TS Nguyễn Tiến Lực Nhà xuất : Giáo dục Việt Nam Năm phát hành : 2012 I Tóm tắt: Du học - hình thức đào tạo nhân tài cho cách mạng Việt Nam Phan Bội Châu nhận định rằng, Nhật Bản nơi tiến hành hoạt động chuẩn bị lực lượng cho cách mạng Việt Nam mà trước hết tổ chức phong trào sang Nhật du học để đào tạo nhân tài cho cách mạng Phan Bội Châu đánh giá cao vai trò phong trào du học nghiệp tân Nhật Bản Vì ơng muốn tổ chức nghiệp du học để “mở mang dân trí, bồi dưỡng nhân tài”, chuẩn bị cho nghiệp “duy tân” Việt Nam Theo Phan Bội Châu, tân trước hết giành cho độc lập, sau kiến thiết thành quốc gia hùng cường Trong tác phẩm Tân Việt Nam (1990), điều mà Phan Bội Châu đề cập viễn cảnh Việt Nam “khơng có quốc gia bảo hộ” Sau tân “tư cách nội trị quyền ngoại giao ta nắm Sự nghiệp văn minh ngày tiến bộ, phạm vi lực ngày mở mang… Sau tân dân trí mở mang, dân khí lớn mạnh, dân quyền phát đạt, vận mệnh nước ta dân ta nắm giữ… Sau tân uy quyền nước ta ta cầm, nhân đạo ta ta giữ, văn minh thông suốt, cửa tự mở rộng…”(Trích Tân Việt Nam, Phan Bội Châu tồn tập, tập 2, NXB.Thuận Hoá, Huế, 1990, tr.254-255, 257) Để đào tạo niên Việt Nam thành nhân tài cho nghiệp tân đất nước, Phan Bội Châu muốn gửi họ vào học trường quân sự, mong muốn niên Việt Nam trở thành chiến sĩ đấu tranh độc lập Khi nước vận động niên Việt Nam sang Nhật du học, ông khuyên Trần Trọng Khắc (tức Nguyễn Thức Canh) nên học lục quân “Cụ nói Nhật vừa thắng Nga xong, lục qn tinh nhuệ, khun tơi qua Nhật nên học lục qn Tơi nghe nói mừng q” (Trích Trần Trọng Khắc, Năm mươi bốn năm hải ngoại, Sài Gòn, 1971, tr.14) Mặt khác, Phan Bội Châu đề số tiêu chuẩn chọn lựa niên Việt Nam sang Nhật lưu học Ông nhấn mạnh rằng, tốt người thơng minh, có chí, khơng thơng minh mà có chí chịu khó tốt Số lượng du học sinh Việt Nam Nhật Bản Trong lần trở lại Nhật Bản vào khoảng tháng 10-1905, Phan Bội Châu mang theo ba niên du học, Nguyễn Thức Canh, Nguyễn Điển Lê Khiết Ngay sau đó, số niên Lương Ngọc Quyến, Lương Nghị Khanh hai người khác đến Nhật du học đường khác Họ du học sinh Việt Nam đến Nhật Trong năm 1906, số lượng niên Việt Nam đến Nhật Bản có lẽ khơng nhiều Năm 1907, nhờ ảnh hưởng Khuyến quốc dân tư trợ du học văn làm “rung động xôn xao nước” nhờ kết việc vận động đồng chí đồng bào nước nên số lượng niên Việt Nam du học tăng lên nhanh Sau Phan Bội Châu nhớ lại số lượng lưu học sinh Việt Nam Nhật Bản sau: “Bắt đầu từ tháng 10 (âm lịch) năm Đinh Mùi (1907) đến tháng năm Mậu Thân (1908), học sinh vào nhà trường Thực số đến chưa nhớ thật chắn, đại ước 200 người,….” Trong hồi ký Trần Trọng Khắc hay cơng trình nghiên cứu Phong trào Đông du nước ta, Nhật Bản nước ngồi phần nhiều ghi có khoảng 200 người D.Marr trích dẫn báo cáo từ mật thám lưu Viện Lưu trữ quốc gia Pháp nói có đến 300 người số khơng mang tính khuếch trương mật thám Pháp Tác giả cho rằng, số lượng du học sinh khơng thể 100 lý do: - Một là, Niên biểu, Phan Bội Châu nói chuyến vào cuối tháng 9-1907 từ Hong Kong sang Nhật Bản tàu có tới 100 học sinh Việt Nam - Hai là, sau học sinh đoàn bị giải tán, Nippon Yusen Kaisha ( Công ty Bưu thuyền Nhật Bản) cấp đến 100 vé tàu từ Yokohama sang Hong Kong Ikukai cấp tiền mặt 2000 yên cho lưu học sinh Việt Nam nước Như vậy, có 100 du học sinh phải nước Theo điều tra cảnh sát Nhật Bản, có 20 người khơng nước mà lại học, có tên tuổi chỗ rõ ràng Vậy có 20 người xác định chắn Ngoài có Hồng Đặng Thành Đặng Bình Thành Phan Bội Châu cử nước lo vấn đề tài chính, bị Pháp bắt; Trần Đơng Phong chết Nhật Shiraishi lí giải rằng, nguồn tư liệu đưa số học sinh Việt Nam Nhật lúc nói “ở thời điểm cao nhất” tính tồn lên tới 200 người Con số 200 người tin bao gồm tất người sang Nhật, lưu học sinh Đây vấn đề cần nghiên cứu thêm muốn hiểu rõ phong trào Đơng du Tình hình học tập du học sinh Việt Nam Nhật Bản - Trong số du học sinh sang Nhật du học có người học Shimbu học hiệu Lương Lập Nham, Trần Hữu Cơng, Nguyễn Điển Kì Ngoại hầu Cường Để - Shimbu học hiệu thành lập năm 1903 Tokyo nhằm giảng dạy cho học sinh quân nhà Thanh Nhật Ngữ, môn văn hóa dự bị qn - Về tình hình học tập học sinh VN Shimbu học hiệu, hồi kí Trần Trọng Khắc cựu học sinh Shimbu đánh giá học sinh Việt Nam học tập tốt chưa xếp thứ tất thầy giáo khen ngợi - Đa phần học sinh Việt Nam du học sang Nhật thời học Tokyo Đồng Văn thư viện Trường chủ yếu dạy Nhật ngữ môn văn hóa khác cho học sinh Thanh quốc để họ có đủ khả trình độ tiến cử vào học trường cao đẳng chun mơn Nhật Bản Ngồi giảng dạy mơn văn hóa có tổ chức huấn luyện quân - Nhờ giới thiệu Inukai Phan Bội Châu tiếp xúc với hầu tước Nabeshima Hiashi, Nezu Hajime, Hội trưởng cán Đơng Á đồng văn hội; Kashiwabara-Phó Viện trưởng, Totoki Hiashi-Quản đốc trường thiếu tá Naniwada-Quản đốc học sinh…Được giúp đỡ nhân vật viện lập lớp học đặc biệt gồm gian dành cho việc đào tạo lưu học sinh VN Nhờ mà tất học sinh VN sang sau vào học trường - Về cách thức quản lí, giảng dạy, học tập: Cơng khóa hiệu chia đoạn lớn: Thượng bán nhật cơng khóa: ngồi Nhật văn, Nhật ngữ dạy mơn khoa học phổ thơng tốn, địa, sử, hóa, lí, hạ bán nhật cơng khóa chun dạy tri thức qn sự, ý luyện tập bin thao Những chương trình, quy tắc trường thuộc người NB quy định, ngồi người nước ta quy định - Ngồi trường chủ yếu có trường khác có du học sinh vào học là: Koishikawa tiểu học hiệu, đại học Waseda hay Seijo học hiệu trường thương nghiệp học hiệu Koishikawa Thành tích học sinh sang tốt Học sinh Cường Để vào học đại học Waseda Việc quản lí giáo dục du học sinh Việt Nam Nhật Bản Đây phong trào khơng Chính phủ tổ chức mà tổ chức cách mạng tổ chức Học sinh du học Việt Nam chịu quản lý nhà trường phía Nhật Bản quản lý giáo dục tổ chức cách mạng Việt Nam Việt Nam công hiến hội (VNCHH) thành lập để thực việc quản lý Cơ cấu tổ chức hội bao gồm Hội chủ (Cường Để), Tổng lý kiêm Giám đốc (Phan Bội Châu) thực việc đạo thực tế, với quản lý mặt lưu học sinh, phụ trách học sinh có uy tín lúc giờ: Bộ Kinh tế, Bộ Kỉ luật, Bộ Giao tế, Bộ Văn thư, ngồi lập nên Kê tra (Ban kiểm tra) Từ cấu tổ chức ta thấy rằng: - Các đại có người phụ trách đại diện học sinh ba miền nhằm đảm bảo quản lý công chặt chẽ hoạt động lưu học sinh - Tất lưu học sinh Tokyo Đồng văn thư viện phụ trách ⇨ Lưu học sinh Tokyo Đồng văn thư viện đóng vai trò chủ đạo phong trào chiếm số lượng áp đảo Và Tokyo Đồng văn thư viện nơi đóng quan đầu não ⇨ Khơng nên coi VNCHH tiền thân Chính phủ cách mạng mà ban tổ chức, quản lý hoạt động lưu sinh viên Việt Nam Nhật Bản mà ⇨ Thực tế dù thành lập bộ, cục riêng biệt công việc tổ chức quản lý đặt lên vai Phan Bội Châu VNCHH thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt trị tiến hành hội nghị toàn thể vào chủ nhật tuần Học sinh miền tự bày tỏ ý kiến sau nghe xong Huấn thị Hội chủ Tổng lý Trong buổi hội nghị này, Phan Bội Châu tiến hành giáo dục lòng yêu nước, báo tình hình cách mạng nước, động viên lưu học sinh học tập để phục vụ cho nghiệp chống Pháp xây dựng đất nước sau Hội tổ chức đón tiếp đưa tiễn nhà hoạt động ủng hộ phong trào Đông du họ đến Nhật Bản Đây dịp tốt để giáo dục tinh thần đoàn kết niềm tin vào nghiệp du học cho lưu học sinh Việt Nam ⇨ Phong trào vượt khỏi phạm vi giáo dục, học thuật túy mà phong trào trị, phong trào cách mạng, trường học đào tạo rèn luyện cách mạng cho thiếu niên Việt Nam Nhật Bản đầu kỉ XX ⇨ Không tiếp thu nhiều kiến thức tiên tiến Nhật Bản phong trào du học có ý nghĩa rộng lớn hơn, lơi hoạt động phong phú mang tính chất yêu nước cách mạng tuyên truyền, vận động du học ủng hộ du học nước nước ⇨ Nhật Bản, nơi diễn phong trào này, có ý nghĩa vơ to lớn với phong trào dân tộc người Việt Nam đầu kỉ XX II Khảo sát: Tính đề tài Liên hệ nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam với nghiệp tân Nhật Bản, mà đường chuẩn bị tốt “du học” Mang đến thơng tin có độ xác thực cao với số liệu, tài liệu cụ thể Tiêu đề - tên đề mục Ngắn gọn, súc tích, nêu bật nội dung cần làm rõ Bố cục - kết cấu nội dung nghiên cứu Gồm mục: Du học - hình thức đào tạo nhân tài cho cách mạng Việt Nam Số lượng du học sinh Nhật Bản Tình hình học tập du học sinh Việt Nam Nhật Bản Việc quản lí giáo dục du học sinh Việt Nam Nhật Bản ⇨ Bố cục hợp lí, nêu lên nội dung nguyên nhân mà “du học” trở thành hình thức chuẩn bị lực lượng cho cách mạng Việt Nam, thực trạng du học sinh Việt Nam Nhật Bản tình hình học tập họ, việc quản lí du học sinh Nhật Bản đê không xa rời cách mạng… ⇨ Kết cấu mục, khơng q dài dòng, nội dung vừa đủ Có đủ yếu tố Mở đầu, nội dung, kết luận cho mục Làm người đọc dễ dàng mường tượng nội dung nói đến mục cần nắm rõ nội dung Chính tả - trình bày Còn vài sai sót chấm, phẩy khơng đáng kể Có thể lỗi biên soạn tác giả Số liệu Nguồn tài liệu Cả sách tham khảo từ 252 nguồn tài liệu, đó: - 163 tài liệu tiếng Việt - 35 tài liệu tiếng Anh, tiếng Pháp - 54 tài liệu tiếng Nhật Riêng chương tác giả khơng tham khảo, trích dẫn tài liệu tiếng Việt, mà có tài liệu tiếng Nhật Ngồi ra, tác giả trích dẫn tài liệu rõ ràng sau số liệu trích nguyên văn từ tài liệu để làm dẫn chứng cho luận điểm ⇨ Tác giả đã: - Tận dụng nguồn tài liệu phong phú, từ nhiều nguồn khác nhau; làm tăng tính xác khách quan cho số liệu nhận định; - Có khả đọc, tìm hiểu phân tích, chọn lọc tài liệu tham khảo để đưa lập luận sắc bén; - Thẳng thắn bày tỏ thấy có số liệu chưa rõ hay khơng có, cần nghiên cứu thêm sau Cách lập luận Văn phong: rõ ràng, súc tích, đọng, trình bày khảng khái quan điểm cá nhân điểm nhìn dựa thơng tin có từ nguồn tài liệu tham khảo Lập luận chặt chẽ, có luận cứ, khơng nói bâng quơ, xa rời số liệu Những vấn đề chưa rõ - thông tin khác bổ trợ cho nghiên cứu A Tại phong trào Đông Du lại tan rã? Tham khảo: Lúc giờ, vận động tân nước tổ chức Duy Tân hội, phong trào Duy Tân (phát động năm 1906) Đông Kinh nghĩa thục (thành lập tháng năm 1907) tạo nên khơng khí cách mạng dân trí sơi Phong trào Đông Du lan rộng khắp Bắc, Trung, Nam; việc học tập lưu học sinh Nhật ổn định phát triển thuận lợi Tháng năm 1908, phong trào "cự sưu khất thuế" (tức phong trào chống sưu thuế Trung Kỳ lên rầm rộ Quảng Nam, nhanh chóng lan tỉnh khác Bị thực dân Pháp đưa quân đàn áp, nhiều hội viên phong trào Duy Tân Duy Tân hội bị bắt, số có Nguyễn Hàm, yếu nhân hội[5] Đang Nam Kỳ, Trần Chánh Chiếu (một số người tích cực ủng hộ Phong trào Đơng Du Nam Kỳ) lại cho đăng có tư tưởng chống Pháp Vì thiếu chứng cớ, quyền thực dân khơng thể kết án ơng, kể từ nhiều người hoạt động với ơng bị họ bí mật khủng bố Thêm cớ để thực dân sức đàn áp, vào tháng năm 1908, phụ huynh du học sinh Nam Kỳ lại gửi thư công khai theo đường bưu điện cho Phan Bội Châu nhắn cử người nhận tiền quyên góp Hay tin, thực dân Pháp bố trí người bắt Hồng Quang Thành Đặng Bỉnh Thành với giấy tờ, tàu vừa cặp bến Sài Gòn Lập tức, phụ huynh bị buộc phải gọi em du học Nhật về, hội bn có díu líu đến phong trào bị khám xét người có liên quan bị bắt Tháng năm đó, lại xảy vụ Hà thành đầu độc khiến quyền thực dân sức đàn áp phong trào tổ chức cách mạng Việt Nam Đặc biệt, để làm tan rã phong trào Đơng Du, Pháp ký với Nhật hiệp ước vào tháng năm 1908 Theo đó, Pháp cho Nhật vào Việt Nam mua bán; đổi lại, Nhật không cho nhà cách mạng lưu học sinh Việt Nam Nhật Sau cử cảnh sát đến trường Đông Á đồng văn thư viện để giải tán tất học sinh người Việt, tháng năm 1909, Cường Để Phan Bội Châu bị trục xuất Đến đây, phong trào Đông Du mà Phan Bội Châu Duy Tân hội dày cơng xây dựng hồn tồn tan rã, kết thúc hoạt động quan trọng hội https://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090918181511AA1l8tX https://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tr%C3%A0o_%C4%90%C3%B4ng_Du B Tiểu La Nguyễn Thành, người khai sáng Duy Tân Hội: Đầu kỷ XX, Quảng Nam - miền đất địa linh nhân kiệt, khai sinh hai phong trào cách mạng cứu nước quan trọng lịch sử dân tộc Duy Tân hội phong trào Duy Tân - Duy Tân hội thường gọi "Ám xã", hoạt động bí mật, theo đường lối quân chủ, chủ trương "bài Pháp giành độc lập" - Phong trào Duy Tân thường gọi "Minh xã", hoạt động công khai, theo đường lối dân chủ, chủ trương "ỷ Pháp tự cường" Phan Châu Trinh khởi xướng với Huỳnh Thúc Kháng, Trần Q Cáp lãnh đạo - Nói đến Duy Tân hội phong trào Đông Du, lâu sử sách đề cao Phan Bội Châu người "lãnh đạo", "đề xướng thành lập", Tiểu La Nguyễn Thành xem sáng lập viên (theo Uỷ ban KHXHVN, Lịch sử Việt Nam, T2, NXB KHXH, 1985) Thực ra, Tiểu La Nguyễn Thành "ông tổ mở mối", người đặt "kế hoạch vĩ đại" cho đường lối cứu nước năm đầu kỷ XX Phan Bội Châu Phan Bội Châu thừa nhận (theo Phan Bội Châu Toàn tập, T4, NXB Thuận Hố Huế 1990) Vai trò tổ chức, lãnh đạo ông thể rõ ràng qua việc cụ thể Phan Bội Châu kể lại hai tài liệu vơ q giá Ngục Trung Thư Tự Phán http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/tieu-la-nguyen-thanh-nguoi-khai-sangduy-tan-hoi.html C Những người Nhật có cơng giúp đỡ cho phong trào Việt Nam (tài liệu quan hệ Nhật - Việt cũ, bổ sung hộ với) - Lương Khải Siêu, nhà trí thức có tư tưởng cải cách Trung Quốc - Okuma Shigenobu (Đại Ôi Trọng Tín), thủ tướng vào năm 1898 1914 người sáng lập Đại học Waseda - Inukai Tsuyoshi (Khuyển Dưỡng Nghị, sau trở thành thủ tướng vào năm 1931-1932) D Lưu học sinh Việt Nam thời điểm học hỏi gì? (ai có ý tưởng thêm vơ nha) Học qn sự, chủ yếu lục quân, luyện binh E Tìm hiểu Phong trào văn minh hoá Việt Nam vào cuối kỉ XIX, đầu kỉ XX - "Văn minh hóa" khái niệm dùng để biến đổi to lớn nhiều mặt đời sống xã hội nước châu Á thâm nhập - tiếp nhận văn minh phương Tây từ nửa cuối kỷ XIX đến đầu kỷ XX - Có thể thấy "Văn minh hóa" tượng lớn nước Đông Á vào cuối kỷ XIX đến đầu kỷ XX, có ảnh hưởng quan trọng đến đường phát triển nước khu vực - Phong trào “văn minh hóa” Việt Nam khởi xướng phát triển suốt kỉ XIX đầu kỉ XX với đề nghị canh tân đất nước theo xu hướng tiếp thu, học hỏi văn minh phương Tây tác động tích cực đến - mặt đời sống xã hội Việt Nam lúc giờ, thức tỉnh ý thức tự cường dân tộc, chống chế độ quân chủ chuyên chế, nâng cao dân trí, mở mang kinh tế, phát triển xã hội theo hướng văn minh… http://nxbdhqghcm.edu.vn/san-pham/1/sach/55/ky-yeu-hoi-thao-khoa-hoc/1876/nhatban-va-viet-nam-phong-trao-van-minh-hoa-cuoi-the-ky-xix-dau-the-ky-xx.htm http://data.udn.vn/bitstream/DHDN/4403/1/9512.pdf F Thông tin thêm: http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tracuu/100_nam_duy_tan_hoi_va_phong_trao_dong_du.html https://luonluon.net/doc/trinh-bay-nhung-net-chinh-ve-phong-trao-dong-du-vi-saophan-boi-chau-lai-chu-truong-bao-dong-vu-trang-de-gianh-doc-lap-va-muon-dua-vaonhat-ban-bai-hoc-hoc-rut-ra-tu-phong-trao-dong-du-la-gi/ http://vietbao.vn/Van-hoa/Ban-tron-truc-tuyen-Bai-hoc-tu-phong-trao-DongDu/20504009/181/ Phan Châu Trinh có xuất phong trào này?: http://chimvie3.free.fr/16/nqdn054.htm - Mục tiêu cụ thể hoạt động giảng dạy Nhật Bản? Học gì, nội dung học tập - Con đường cách mạng Phan Bội Châu: bạo động, vũ trang, cầu viện vũ khí khơng nên “cầu học” - Mang tính chất “cải lương” – làm tốt chưa hoàn thiện - 2013: phim “Partner” – người cộng sự: Asaba Sakitaro-bác sĩ 1908 phong trào gặp khó khăn, bác sĩ Asaba tặng 1700 yen lương tháng 18 yen Sau 1918, PBC quay lại Nhật Bản thăm quê Asaba xây Bia ghi ơn chùa Jorin - Phan Châu Trinh không tán đồng quan điểm Phan Bội Châu - “Bút đàm”: Hitsudan, qua lại thư từ đàm thoại - PBC tiếng Nhật biết chữ Hán Liệu hai bên có hiểu hết nói hay khơng? => Còn lưu lại hay khơng? Tư tưởng có xê dịch khơng?  Khơng tài liệu “Bút đàm” - Cường để - Hoàng thân ngoại kỉ Mục tiêu đưa Cường Để qua Nhật, làm Hội chủ VNCHH? - “Duy tân” theo Phan Bội Châu…… - Ngồi phong trào Đơng du có phong trào Đông Kinh nghĩa thục (3/1907) Phan Châu Trinh khởi xướng, sau sang Nhật tìm hiểu Đường lối ngược lại với Phan Bội Châu – “Khai minh” – phát triển văn hoá, dùng dư luận giới để phát triển đất nước  Từ Phong trào Đông Du đến Đông Kinh nghĩa thục - Phan Bội Châu – Lương Khải Siêu – Fukuzawa Yukichi: tư tưởng Nhìn lịch sử kiện nối tiếp khơng nhìn đơn lẻ TRẢ LỜI: Tư tưởng cách mạng Phan Bội Châu: - chiến tranh Nhật – Nga: Nhật thắng nhà Thanh, thắng Nga, nước thuộc địa bị xâm lược giành chiến thắng Là nước châu Á thắng phương Tây  Cầu viện vũ khí khơng thành  Cầu học đào tạo nhân tài then chốt cho Cách mạng Rút từ thực tế Nhật Bản: MTDT sớm chiều - Cùng người Châu Á- đồng chủng, đồng văn nên giúp đỡ - Nhận rằng: phong trào bị hạn chế vũ khí đại thực phong trào vũ trang chống Pháp cách hiệu Học tập Nhật Bản: - Sáng: Kiến thức phổ thông, Nhật ngữ - Chiều: Quân sự, luyện tập binh thao - Bắt nguồn từ chiến thắng Nhật với nhà Thanh (TQ) Nga – nước lớn hùng mạnh Nghĩ Nhật Bản mạnh quân sự, đặc biệt lục quân, Minh Trị Duy tân, Nhật Bản có quân đội hùng mạnh, nhiều xưởng chế tạo vũ khí, đóng tàu, tạo nên nhiều thành tựu nên học hỏi Đông Kinh nghĩa thục: - Cải cách tư tưởng, nâng cao dân trí - Học nhiều: Cường Để: - Trực hệ Nguyễn Phúc Cảnh -con trưởng vua Gia Long, hồng thân quốc thích; - Muốn làm vua để cống hiến cho đất nước - PBC lúc cần cờ quân chủ, người hồng tộc, sẵn có chí lớn để lãnh đạo Đảng cách mạng sau - Cường Để vừa Khâm sứ Huế lựa chọn làm vua để thay vua Thành Thái, vừa PBC nhắm đến để làm người lãnh đạo Đảng thành lập hội làm vua thời điểm: Làm vua Cách mạng làm vua bù nhìn - Kanji Bunkaken: vùng văn hoá chữ Hán - Đồng chủng đồng văn: chủng tộc da vàng, chung chữ viết ... - kết cấu nội dung nghiên cứu Gồm mục: Du học - hình thức đào tạo nhân tài cho cách mạng Việt Nam Số lượng du học sinh Nhật Bản Tình hình học tập du học sinh Việt Nam Nhật Bản Việc quản lí giáo... Nhật, lưu học sinh Đây vấn đề cần nghiên cứu thêm muốn hiểu rõ phong trào Đơng du Tình hình học tập du học sinh Việt Nam Nhật Bản - Trong số du học sinh sang Nhật du học có người học Shimbu học... Học tập Nhật Bản: - Sáng: Kiến thức phổ thông, Nhật ngữ - Chiều: Quân sự, luyện tập binh thao - Bắt nguồn từ chiến thắng Nhật với nhà Thanh (TQ) Nga – nước lớn hùng mạnh Nghĩ Nhật Bản mạnh quân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phong trào du học Nhật Bản của Việt Nam thời cận đại, Phong trào du học Nhật Bản của Việt Nam thời cận đại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay