Kinh tế Nhật Bản từ 2010 đến 2015, mối liên hệ ở Việt Nam

24 34 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 12:10

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU I FDI gì? I.1 Khái niệm I.2 Lợi ích FDI quốc gia thu hút đầu tư II Tình hình đầu tư FDI Nhật Bản nước II.1 Phân bố theo vùng II.2 Phân bố theo cấu ngành PHẦN NỘI DUNG I ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2010 – 2015…………………………………………………………………………… I.1 Các yếu tố tác động tới đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam I.1.1 Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản năm gần I.1.2 Lợi cạnh tranh Việt Nam I.2 Thực trạng đầu tư FDI Nhật Bản vào Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015 I.2.1 Thành tựu (các dự án, kim ngạch) I.2.2 Địa bàn lĩnh vực đầu tư I.2.3 Triển vọng đầu tư vào Việt Nam II TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC ĐẦU TƯ CỦA NHẬT BẢN ĐỐI VỚI VIỆT NAM 12 II.1 Tác động tích cực II.1.1 Đối với phát triển kinh tế II.1.2 Đối với dân cư - xã hội II.2 Tác động tiêu cực II.2.1 Vấn đề môi trường II.2.2 Vấn đề dân cư - xã hội II.2.3 Sự phát triển kinh tế nước III CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM……………………………………………………………….15 III.1 Chính sách thu hút đầu tư từ Nhật Bản III.2 Cải thiện môi trường đầu tư III.3 Tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp Nhật Bản III.3.1 Tăng cường đào tạo nghề III.3.2 Ngôn ngữ TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 TỔNG KẾT .23 o0o - PHẦN MỞ ĐẦU I FDI LÀ GÌ? I.1 Khái niệm Đầu tư trực tiếp nước (tiếng Anh: Foreign Direct Investment, viết tắt FDI) hình thức đầu tư dài hạn cá nhân hay công ty nước vào nước khác cách thiết lập sở sản xuất, kinh doanh Cá nhân hay cơng ty nước ngồi nắm quyền quản lý sở sản xuất kinh doanh Tổ chức Thương mại Thế giới đưa định nghĩa sau FDI: “Đầu tư trực tiếp nước (FDI) xảy nhà đầu tư từ nước (nước chủ đầu tư) có tài sản nước khác (nước thu hút đầu tư) với quyền quản lý tài sản Phương diện quản lý thứ để phân biệt FDI với công cụ tài khác Trong phần lớn trường hợp, nhà đầu tư lẫn tài sản mà người quản lý nước sở kinh doanh Trong trường hợp đó, nhà đầu tư thường hay gọi "công ty mẹ" tài sản gọi "công ty con" hay "chi nhánh công ty" I.2 Lợi ích FDI quốc gia thu hút đầu tư Thứ việc bổ sung cho nguồn vốn nước Trong lý luận tăng trưởng kinh tế, nhân tố vốn đề cập Khi kinh tế muốn tăng trưởng nhanh hơn, cần nhiều vốn Nếu vốn nước không đủ, kinh tế muốn có vốn từ nước ngồi, có vốn FDI Thứ hai việc tiếp thu cơng nghệ bí quản lý Trong số trường hợp, vốn cho tăng trưởng dù thiếu huy động phần "chính sách thắt lưng buộc bụng" Tuy nhiên, cơng nghệ bí quản lý khơng thể có sách Thu hút FDI từ cơng ty đa quốc gia giúp nước có hội tiếp thu cơng nghệ bí quản lý kinh doanh mà cơng ty tích lũy phát triển qua nhiều năm khoản chi phí lớn Tuy nhiên, việc phổ biến cơng nghệ bí quản lý nước thu hút đầu tư phụ thuộc nhiều vào lực tiếp thu đất nước Thứ ba việc tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu Khi thu hút FDI từ công ty đa quốc gia, khơng xí nghiệp có vốn đầu tư cơng ty đa quốc gia, mà xí nghiệp khác nước có quan hệ làm ăn với xí nghiệp tham gia q trình phân cơng lao động khu vực Chính vậy, nước thu hút đầu tư có hội tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu thuận lợi cho đẩy mạnh xuất Thứ bốn việc tăng số lượng việc làm đào tạo nhân cơng Vì mục đích FDI khai thác điều kiện để đạt chi phí sản xuất thấp, nên xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi th mướn nhiều lao động địa phương Thu nhập phận dân cư địa phương cải thiện đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương Trong q trình th mướn đó, đào tạo kỹ nghề nghiệp, mà nhiều trường hợp mẻ tiến nước phát triển thu hút FDI, xí nghiệp cung cấp Điều tạo đội ngũ lao động có kỹ cho nước thu hút FDI Khơng có lao động thơng thường, mà nhà chun mơn địa phương có hội làm việc bồi dưỡng nghiệp vụ xí nghiệp có vốn đầu tư nước Thứ năm việc tạo nguồn thu ngân sách lớn Đối với nhiều nước phát triển, nhiều địa phương, thuế xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi nộp nguồn thu ngân sách quan trọng Chẳng hạn, Hải Dương riêng thu thuế từ công ty lắp ráp ô tô Ford chiếm 50% số thuế nội địa địa bàn tỉnh năm 2006 II TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ FDI CỦA NHẬT BẢN RA NƯỚC NGOÀI II.1 Phân bố theo vùng Nguồn vốn FDI Nhật Bản chủ yếu tập trung Bắc Mĩ, Châu Âu Châu Á Bắc Mĩ (đặc biệt Mỹ) thị trường thu hút FDI lớn Nhật Bản Nửa đầu năm 1990, FDI Nhật Bản vào thị trường Bắc Mĩ chiếm trung bình 40-45%, sau giảm mạnh vào năm 1997-1998 tiếp tục giảm năm 2000-2001 Do giảm sút kinh tế khu vực, kinh tế Mỹ, làm giảm nhu cầu đầu tư công ty Nhật Bản Bên cạnh xu hướng giảm sút FDI vào Bắc Mỹ, FDI Nhật Bản vào EU chia làm hai giai đoạn: - Giai đoạn (đầu năm 1990): mức FDI đầu tư vào EU giảm - Giai đoạn (nửa sau năm 1990): FDI đầu tư vào EU có xu hướng tăng trở lại Châu Á thị trường giành ý công ty Nhật Bản Từ cuối năm 1980 trở lại đây, FDI Nhật Bản tập trung đầu tư vào thi trường Châu Á, Đông Á Tuy nhiên, sau khủng hoảng tài khu vực vào năm 1997, FDI Nhật Bản đầu tư vào Châu Á có xu hướng giảm II.2 Phân bố theo cấu ngành Nhật Bản có sách cấu ngành, nguồn vốn đầu tư phạm vi toàn cầu phạm vi khu vực Xét từ năm 1990 đến 2000, nguồn vốn FDI Nhật Bản đầu tư chủ yếu vào ba lĩnh vực: chế tạo, phi chế tạo tài bảo hiểm Trong lĩnh vực chế tạo phi chế tạo trọng hết Giai đoạn đầu năm 1990, Nhật Bản đầu tư hầu hết vào Bắc Mỹ Châu Âu chủ yếu lĩnh vực chế tạo phi chế tạo, đầu tư vào Trung Nam Mỹ Cho đến năm 2000 mức độ đầu tư giảm rõ rệt khu vực Bắc Mỹ, Châu Âu Châu Á khu vực Trung Nam Mỹ lại tăng đáng kể với đầu tư vào lĩnh vực nêu Trước từ năm 1997-1999, khủng hoảng kinh tế Châu Á, Nhật Bản không đầu tư vào khu vực này, kể việc đầu tư vào thị trường Bắc Mỹ EU sụt giảm đáng kể PHẦN NỘI DUNG I ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY I.1 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI ĐẦU TƯ CỦA NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY I.1.1 Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản Việt Nam Nhật thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/09/1973 Trải qua 40 năm hình thành phát triển, quan hệ hai nước ngày phát triển có cột mốc đáng ý Sau điển qua cột mốc bật Quan hệ hai nước năm gần Nhật Bản đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu Việt Nam nước G7 công nhận quy chế kinh tế thị trường Việt Nam (tháng 10/2011) Đến nay, Nhật Bản nước tài trợ ODA lớn cho Việt Nam, nhà đầu tư số Việt Nam (cả tổng vốn đầu tư vốn giải ngân) đối tác thương mại lớn thứ Việt Nam Về đầu tư trực tiếp FDI Hai bên hoàn thành Giai đoạn IV Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản cải thiện môi trường đầu tư Việt Nam thỏa thuận khởi động Giai đoạn V Sáng kiến chung năm 2013 Năm 2013, FDI Nhật Bản dẫn đầu (trong tổng số 54 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam) với tổng đầu tư đăng ký cấp tăng thêm 5,747 tỷ USD (Nguồn: Cục Đầu tư nước ngồi, tính đến ngày 15/12/2013) Trong tháng đầu năm 2014, Nhật Bản có 104 dự án cấp tăng vốn với tổng số vốn đăng ký cấp tăng thêm đạt 531,06 triệu USD, đứng thứ 2/36 (sau Hàn Quốc) Thống kê đến hết tháng 4/2014, Nhật Bản có 2.226 dự án giá trị hiệu lực với tổng số vốn đạt 35,5 tỷ USD, đứng đầu tổng số 101 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam (Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài) I.1.2 Lợi cạnh tranh Việt Nam Có tới 70% doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam có kế hoạch mở rộng kinh doanh tiếp tục coi Việt Nam điểm đến quan trọng để đầu tư Đây tỉ lệ cho thấy Việt Nam vượt qua đối thủ lớn cạnh tranh thu hút vốn đầu tư Nhật Bản Indonesia, Thái Lan Philippines Trong Báo cáo xu hướng đầu tư doanh nghiệp Nhật Bản Việt Nam Tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản (JETRO) công bố cho thấy: hầu hết Doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao tiềm tăng trưởng Việt Nam, ổn định trị an ninh đặc biệt giá nhân công rẻ nhiều nước khác khu vực Đây thực tín hiệu vui bối cảnh Việt Nam cạnh tranh để thu hút đón đầu sóng đầu tư Nhật Bản Như vậy, tóm tắt số lợi cạnh tranh Việt Nam việc thu hút đầu tư trực tiếp (FDI) từ Nhật Bản sau: Do có vị trí địa lý thuận lợi, vùng đồng rộng lớn, vùng đất rộng phẳng thích hợp cho việc xây dựng nhà xưởng; khí hậu ơn hồ tương đối ổn định nên góp phần thu hút tầm nhìn doanh nghiệp Nhật Bản Hơn nữa, Việt Nam có vị trí chiến lược vô quan trọng khối ASEAN Để từ đó, đầu tư vào thị trường Việt Nam, doanh nghiệp Nhật Bản việc tin tưởng vào khả tăng trưởng tiềm phát triển Việt Nam, hầu hết có mục đích mở rộng thị trường khối ASEAN thông qua Việt Nam So sánh với quốc gia khác khu vực, sản phẩm sản xuất Việt Nam để xuất đạt mức doanh thu cao (60%) so với sản phẩm sản xuất nhằm tiêu thụ nước Nếu đầu tư vào Việt Nam, kim ngạch xuất cao so với kim ngạch nhập Đây hoàn toàn lợi cạnh tranh lớn Việt Nam, bối cảnh quan hệ hợp tác kinh tế nội khối ASEAN phát triển mạnh mẽ Tiếp đến, trị - an ninh ổn định Việt Nam yếu tố thu hút đầu tư Nhật Bản Một đất nước muốn phát triển kinh tế trước hết phải đất nước có trị ổn định, mà Việt Nam số Thật thấy Việt Nam có bạo động hay biểu tình trị Đây nhân tố lớn tư tưởng người Việt Nam khiến doanh nghiệp Nhật Bản ý quan tâm có ý hướng đầu tư Ngoài đánh giá cao khả tăng trưởng, ổn định trị, khảo sát JETRO cho thấy, chi phí cho người lao động thấp nguyên nhân hàng đầu khiến doanh nghiệp Nhật Bản lựa chọn đầu tư Việt Nam, so với quốc gia láng giềng Theo JETRO, công nhân Việt Nam làm việc công ty Nhật trả trung bình khoảng 3000 USD/ năm năm 2013, tương đương 250 USD/ tháng (khoảng 5,3 triệu VND) Mức lương cao Lào, Campuchia Myanmar 1/8 lương công nhân Singapore ½ Thái lan Với mức lương trung bình thế, doanh nghiệp Nhật Bản có thêm hội để đầu tư vào thị trường Việt Nam thu lợi nhuận mong muốn Cùng với lực lượng lao động dồi dào, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng hàng loạt doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào thị trường Việt Nam nhân tố quan trọng việc thu hút sóng đầu tư từ doanh nghiệp nước ngồi, Nhật Bản số I.2 Thực trạng đầu tư trực tiếp Nhật Bản vào Việt Nam (2010 - 2015) I.2.1 Thành tựu (các dự án, kim ngạch) Trong 30 năm thực công đổi đất nước, Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng tất lĩnh vực, điển hình kinh tế Từ nước có kinh tế lạc hậu, phát triển chậm, đến Việt Nam trở thành nước có tốc độ phát triển cao ổn định, bước hội nhập với khu vực giới Trong thành tựu kinh tế đạt được, nói FDI đóng vai trò quan trọng, trụ cột góp phần vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam Theo số liệu Tổng cục Thống kê Cục Đầu tư nước ngoài, từ năm 2010 đến cuối năm 2015 tổng lượng vốn FDI đăng ký (cộng dồn) đạt 117.192,7 triệu USD (Xem bảng 1) Bảng 1: Nguồn vốn FDI đăng ký từ 2010 đến 2015 Năm Số dự án Vốn đăng kí (Triệu USD) Quy mơ (Triệu USD/ dự án) 2010 1.240 19.886,8 15,94 2011 1.091 15.618,7 13,47 2012 1.287 16.348,0 12,70 2013 1.530 22.352,2 14,60 2014 1.843 20.230,0 11,89 Sơ 2015 2.120 22.757,0 11,37 Tổng số 9.111 117.192,7 Nguồn: nguồn số liệu Tổng cục Thống kê (Luỹ kế dự án hiệu lực đến năm 2014) Cục Đầu tư nước ngồi (Tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2015) Trong quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, tính đến cuối năm 2015, Nhật Bản đứng thứ hai với 2.914 dự án với tổng số 38.973,6 triệu USD vốn đầu tư (Bảng 2) Qua đó, thấy Nhật Bản giữ tốc độ đầu tư cao, ổn định, số nhà đầu tư nước ngồi chiến lược quan trọng, ln hai quốc gia dẫn đầu thu hút đầu tư nước Việt Nam Bảng 2: Các quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư lớn vào Việt Nam STT Đối tác đầu tư Số dự án Tổng vốn đầu tư đăng ký (USD) Hàn Quốc 4.970 45.191,1 Nhật Bản 2.914 38.973,6 Singapore 1.544 35.148,5 Đài Loan 2.478 30.997,4 British VirginIslands 623 19.275,3 Nguồn: số liệu Tổng cục Thống kê (Lũy kế dự án hiệu lực đến năm 2014) Cục Đầu tư nước ngồi (Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015) Cụ thể, giai đoạn từ năm 2010 - 2015, tình hình đầu tư trực tiếp Nhật Bản vào Việt Nam thể biểu đồ đây: Biểu đồ 1: Đầu tư trực tiếp Nhật Bản vào Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015 (đơn vị: tỷ USD) Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch Đầu tư Trong giai đoạn 2010 - 2013, tổng vốn đăng ký đầu tư Nhật Bản tăng nhanh Năm 2011, Nhật Bản đứng vị trí thứ hai số quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư FDI vào Việt Nam tổng số vốn đầu tư đăng ký cấp Có thể thấy rằng, giai đoạn 2011-2012 tăng nhanh nhất, gấp 2,1 lần Đỉnh điểm năm 2013 với tổng vốn đăng ký lên đến 5,75 tỷ USD Trong năm 2012 2013, Nhật Bản liên tục dẫn đầu tổng số vốn đầu tư đăng ký cấp năm Giai đoạn 2013-2014 giảm mạnh, từ mức 5,75 tỷ USD (2013) xuống 2,05 tỷ USD (2014), giảm 2,8 lần, tổng vốn đăng ký quay trở gần mức năm 2010 Với đà giảm này, xét đối tác đầu tư vào Việt Nam năm 2014, Nhật Bản tụt xuống vị trí thứ sau Hàn Quốc, Hồng Kơng Singapore Đây vị trí thấp nhà đầu tư Nhật Bản sau nhiều năm chiếm vị trí quán quân quân Tuy nhiên năm 2014 2015, đầu tư doanh nghiệp lớn Nhật Bản Việt Nam có dấu hiệu chững lại, tiếp tục giảm giảm nhẹ, với tổng vốn đăng ký 1,84 tỷ USD, Nhật Bản đứng vị trí thứ ba sau Hàn Quốc Malaysia Giải thích cho sụt giảm lượng vốn FDI từ Nhật, Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết, mắt nhà đầu tư Nhật Bản, môi trường kinh doanh Việt Nam nhiều hạn chế Các sách thiếu đồng bộ, thủ tục hành quan liêu, chi phí thuế cao, tồn tham nhũng nhiều dự án liên quan đến ODA, sách tăng lương Cụ thể, có tới 60% doanh nghiệp Nhật đầu tư Việt Nam phàn nàn chi phí lao động tăng nhanh, thủ tục hành phức tạp, sách thiếu minh bạch… ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư kinh doanh họ Một nguyên nhân khác có ảnh hưởng lớn đến định đầu tư doanh nghiệp Nhật ngành cơng nghiệp phụ trợ chưa phát triển, làm cho tỷ lệ nội địa hoá Việt Nam thấp so với nước khác khu vực Tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu, linh kiện chiếm 70% tổng chi phí sản xuất Nếu tính riêng theo số dự án cấp tăng vốn tháng đầu năm 2015 Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam 131 dự án với tổng vốn đăng ký 280 triệu USD 61 dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 216 triệu USD Như vậy, số lượng dự án tăng lại giảm tới gần 40% giá trị vốn so với kỳ năm 2014 (6 tháng đầu năm 2014 đạt 806 triệu USD) Điều cho thấy, dự án đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam chủ yếu dự án nhỏ, giống xu hướng năm 2013 2014 Các dự án quy mô lớn cấp phép giai đoạn 2010 - 2015 gồm: Dự án xây dựng nhà máy thép Khu công nghiệp Hồng Mai, tỉnh Nghệ An Cơng ty TNHH Sắt xếp KOBELCO Việt Nam thuộc Tập đoàn Thép Kobe Steel đầu tư, có giá trị tỷ USD (Năm 2010) 10 Dự án khu thị Tokyu Bình Dương nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư Bình Dương với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,2 tỷ USD (Năm 2012) Dự án Cơng ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) nhà đầu tư Nhật Bản điều chỉnh tăng vốn đầu tư 2,8 tỷ USD (Năm 2013) Dự án Công ty TNHH Terumo BCT Việt Nam (Đồng Nai) nhà đầu tư Terumo Corporation - Nhật Bản để sản xuất thiết bị y tế với tổng đầu tư 98 triệu USD (Năm 2013) Dự án Cơng ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics điều chỉnh tăng vốn đầu tư 210 triệu USD (Năm 2014) Dự án Cty TNHH Chuo Việt Nam Hải Phòng điều chỉnh tăng vốn đầu tư 50 triệu USD (Năm 2015) I.2.2 LĨNH VỰC VÀ ĐỊA BÀN THU HÚT ĐẦU TƯ FDI I.2.2.1 Theo lĩnh vực đầu tư Theo Tạp chí điện tử Diễn Đàn Đầu Tư, tính đến năm 2015, 18 chuyên ngành lĩnh vực đầu tư Việt Nam lĩnh vực cơng nghiệp chế biến, chế tạo doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều với 1404 dự án với tổng số vốn đăng ký 31,79 tỷ USD (chiếm 82,1% tổng vốn đầu tư) Đứng thứ lĩnh vực kinh doanh bất động sản, số dự án không nhiều quy mô dự án lớn với tổng số vốn 1,74 tỷ USD (chiếm 4,5% tổng vốn đầu tư) Đứng thứ lĩnh vực xây dựng với tổng số vốn đầu tư 1,52 tỷ USD (chiếm 3,9% tổng vốn đầu tư) Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp khuyến khích lĩnh vực lại thu hút dự án Quy mô vốn dự án nhỏ, chủ yếu sử dụng vào hoạt động chăn nuôi, sản xuất thức ăn gia cầm, chế biến sản phẩm gia cầm để tiêu thụ nước xuất I.2.2.2 Theo địa bàn đầu tư Xét theo địa bàn đầu tư, nguồn vốn FDI chủ yếu đầu tư vào khu vực Đông Nam Bộ, với tỉnh thành đầu não công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Bà Rịa - Vũng Tàu Xếp sau khu vực Đồng sơng Hồng mà điển hình Hà Nội, Hải Phòng Quảng Ninh Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Bắc Trung Bộ qua việc mở rộng đầu tư vào Thanh Hố, Nghệ An Xét khía cạnh số lượng dự án đầu tư, khu vực thu hút nhiều vốn FDI Nhật nhiều với số lượng dự án tăng đáng kể qua năm (Theo số liệu Tổng cục thống kê Cục đầu tư nước ngồi) Tính đến năm 2015, Nhật Bản đầu tư vào 49/63 tỉnh thành phố nước Xét tổng số vốn đầu tư vào dự án, Thanh Hóa thu hút nhiều vốn đầu tư từ Nhật 11 Bản với 10 dự án, tổng vốn đăng ký cấp tăng vốn 9,68 tỷ USD (chiếm 25% tổng vốn đầu tư) Đứng thứ hai Hà Nội với 693 dự án, với với tổng vốn đầu tư 4,16 tỷ USD (chiếm 10,7% tổng vốn đầu tư) Bình Dương đứng thứ với 255 dự án với tổng số vốn 3,95 tỷ USD (chiếm 10,2% tổng vốn đầu tư) Còn lại địa phương khác (Tạp chí điện tử Diễn Đàn Đầu Tư) II TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC ĐẦU TƯ CỦA NHẬT BẢN ĐỐI VỚI VIỆT NAM II.1 TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC Việc đầu tư FDI Nhật Bản vào Việt Nam mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực nước ta, hai phương diện kinh tế xã hội II.1.1 Đối với phát triển kinh tế: FDI có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Việc đầu tư vốn trực tiếp vào Việt Nam nguồn hỗ trợ cho phát triển nước ta, góp phần làm tăng khả cạnh tranh mở rộng khả xuất Việt Nam, thu phần lợi nhuận từ cơng ty nước ngồi, thu ngoại tệ từ hoạt động dịch vụ cho FDI Bên cạnh đó, với FDI q trình chuyển giao khoa học công nghệ Việc đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam có tác dụng to lớn trình cơng nghiệp hóa, dịch chuyển cấu kinh tế nước ta Nhật Bản chuyển giao nhiều công nghệ tiên tiến cho Việt Nam công nghệ chế biến gạo, công nghệ nước sạch, công nghệ điện hạt nhân, sản xuất vắc-xin sởi… chí cơng nghệ môi trường cho Việt Nam Năm 2013, Nhật Bản dự định thiết lập Hà Nội trung tâm phân tích liệu mơi trường chất lượng nước, khơng khí, lắp đặt thiết bị cảm ứng nhiều nơi Việt Nam; tiến hành điều tra mực nước chất lượng nước sông Mekong chất lượng khơng khí TP HCM, đồng thời xác định nguyên nhân tìm biện pháp khắc phục Tại khu cơng nghiệp ngoại phía bắc Hà Nội, tiến hành đo nhiệt độ, độ ẩm, lượng điện tiêu thụ để từ đề phương án sử dụng lượng cách hiệu Ngoài ra, việc đầu tư FDI vào Việt Nam góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững đáp ứng cân đối điều tiết nguồn nhân lực cho trình chuyển dịch cấu kinh tế theo điều tiết thị trường, giúp kinh tế hội nhập sâu vào kinh tế giới, nâng cao vị Việt Nam Bởi vì, thơng qua hoạt động đầu tư trực tiếp nước làm xuất nhiều lĩnh vực ngành kinh tế nước ta Thứ đến, đầu tư trực tiếp nước giúp phát triển nhanh chóng trình độ kỹ thuật cơng nghệ nhiều ngành kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng suất lao động số ngành tăng tỷ phần kinh tế Cuối là, số ngành kích thích phát triển đầu tư trực tiếp nước ngồi, có nhiều ngành bị mai đi, đến chỗ bị xóa bỏ 12 Không thế, việc Nhật Bản đầu tư FDI vào Việt Nam tác động lên thành phần kinh tế khác; đồng thời, giúp Việt Nam tiếp cận mở rộng thị trường quốc tế, nâng cao suất xuất Một số tác động tích cực khác như: hoạt động khu vực FDI tạo tác động lan tỏa tích cực doanh nghiệp nước, doanh nghiệp tư nhân vùng phát triển có FDI xuất qua kênh liên kết sản xuất kênh cạnh tranh Việc quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp FDI giúp có thêm kinh nghiệm thực tiễn để tiếp tục hình thành yếu tố kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Sự diện doanh nghiệp FDI góp phần ghi nhận quyền kinh tế thị trường quyền tự kinh doanh, quyền sở hữu trí tuệ II.1.2 Đối với dân cư - xã hội: Đầu tư FDI mang đến ảnh hưởng tích cực xã hội Đầu tiên, FDI Nhật Bản góp phần quan trọng việc tạo việc làm cho người dân Việt Nam Những khu vực có vốn FDI tạo việc làm cho 1,2 triệu lao động trực tiếp hàng triệu lao động gián tiếp Hoạt động đầu tư góp phần làm giảm tỉ lệ thất nghiệp Việt Nam Thứ đến, chế độ phúc lợi dành cho người lao động doanh nghiệp Nhật Bản trọng Ngồi sách lương bổng, bảo hiểm xã hội Nhà nước ban hành, công ty Nhật trọng đến chế độ phúc lợi khác cho công - nhân viên như: trợ cấp tiền nhà ở, lại, trách nhiệm, đặc biệt trợ cấp ngoại ngữ Điển cơng ty TNHH Olympus Việt Nam, KCN Long Thành - Đồng Nai, có mức trợ cấp cao cho công nhân viên biết ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Nhật, tiếng Trung tiếng Anh Trợ cấp cho người có trình độ JLPT N1 lên tới triệu VNĐ/tháng, N2 triệu/tháng Điều thể rõ quan tâm đãi ngộ đặc biệt cho người lao động có trình độ, nhằm khuyến khích cơng nhân viên không ngừng học tập trau dồi ngoại ngữ Một tác động tích cực mà việc đầu tư Nhật Bản đem lại cho Việt Nam là, hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp cho người lao động Việt Nam Khi làm việc công ty Nhật, điều mà người lao động đào tạo kĩ làm việc công ty Nhật Thông qua buổi huấn luyện kĩ như: kĩ 5S, kĩ quản lí thời gian, kĩ viết báo cáo, tất học hồn tồn miễn phí Thơng qua khoá học, người lao động tự chủ tự tin cơng việc mình; tăng khả tư duy, sáng tạo, đặc biệt tâm huyết với công việc Đặc biệt cả, công ty trọng tính kỉ luật đồn kết Vì hình thành nên thói quen giữ kỉ luật làm việc có trách nhiệm thân người lao động Cùng với trình học hỏi lẫn công ty tạo dựng nên mối quan hệ gắn khít người lao 13 động cấp lãnh đạo Đồng thời tạo môi trường làm việc động, hiệu hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp cho người lao động Việt Nam II.2 TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC II.2.1 Tác động tiêu cực đến mơi trường tự nhiên Q trình đầu tư FDI bao gồm xây dựng nhà máy, nhà xưởng… Việc xử lý chất thải, rác thải, khí thải cơng nghiệp không hiệu gây nên tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên sông, hồ, bầu khơng khí; ảnh hưởng đến số tài ngun rừng khiến nhiều sinh vật môi trường sống; ngồi làm biến đổi hệ sinh thái rừng, làm tăng khả xảy thiên tai Ngoài ra, rác thải sinh hoạt vấn đề lớn Việc dân cư tập trung đông đúc khu công nghiệp làm tăng số lượng rác thải sinh hoạt thải môi trường Điều gây nên tác động xấu đến môi trường Các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá chấp hành tốt luật Môi trường Việt Nam trình xử lý chất thải có tốt đến đâu nữa, việc đầu tư ạt khu vực, nhiều vẫn gây ảnh hưởng khơng tốt đến môi trường tự nhiên, hệ sinh thái bầu khơng khí khu vực đầu tư II.2.2 Gây nên biến động dân cư xã hội Q trình xây dựng hồn thiện sở hạ tầng khu công nghiệp thu hút lượng lớn dân cư đến tập trung sinh sống làm việc, hình thành dãy trọ tập trung Thêm nữa, việc chịu ảnh hưởng từ tiếng ồn, nước thải quanh khu công nghiệp sinh sống khu vực bị quy hoạch xây dựng nhà máy lí khiến người dân phải chuyển đến nơi khác sống Vùng mà dân cư rời thưa dần, vùng dân cư chuyển tới sống làm việc trở nên đông đúc, dẫn đến biến động dân cư khu vực Tuy nhiên, doanh nghiệp đầu tư thu lợi nhuận Do đó, doanh nghiệp hoạt động khơng hiệu quả, bị thua lỗ có nhiều người bị thất nghiệp Ngoài ra, đầu tư FDI vào Việt Nam dẫn đến xuất số vấn đề xã hội Ví dụ “chảy máu chất xám”, khu vực đầu tư FDI có xu hướng thu hút nhân lực giỏi từ khu vực doanh nghiệp nước thu nhập đãi ngộ tốt Hay chênh lệch thu nhập người lao động doanh nghiệp đầu tư FDI, có chênh lệch cao thu nhập người quản lý người lao động trực tiếp Thu nhập người làm việc doanh nghiệp FDI cao so với doanh nghiệp nước loại, tạo phân biệt thu nhập, đời sống tầng lớp xã hội Bên cạnh đó, phần lớn người lao động Việt Nam không am hiểu luật pháp nên dễ dẫn đến số tình trạng bị bóc lột sức lao động, bắt 14 làm thêm quy định, chậm trả lương… Tuy nhiên, doanh nghiệp Nhật Bản Việt Nam xảy tình trạng II.2.3 Tác động đến kinh tế nước Nguồn đầu tư trực tiếp nước có đóng góp phần vốn bổ sung quan trọng cho trình phát triển kinh tế thực chuyển giao công nghệ cho nước nhận đầu tư Đồng thời, thơng qua cơng ty xun quốc gia tiếp cận với bên đối tác nước ngồi để tiêu thụ hàng hóa cơng ty nắm hầu hết kênh tiêu thụ hàng hóa từ nước sang nước khác Do đó, dựa nhiều vào đầu tư trực tiếp nước ngồi, phụ thuộc kinh tế vào nước công nghiệp phát triển lớn Và kinh tế dựa nhiều vào đầu tư trực tiếp nước ngồi phát triển vỏ bọc bắt nguồn từ thứ vốn có từ nước khác, khơng phải từ nội lực thật đất nước Để thu hút đầu tư FDI, Việt Nam thực sách ưu đãi thuế giảm thuế miễn thuế thời gian dài cho phần lớn dự án đầu tư nước ngoài, giảm thuế xuống thấp việc thuê đất, nhà xưởng số dịch vụ khác so với nhà đầu tư nước Hay số lĩnh vực, họ Nhà nước bảo hộ thuế quan Tuy nhiên điều dẫn đến tình trạng vi phạm khơng đăng kí mã số thuế, trốn thuế, giấu lợi nhuận thật, không báo cáo hoạt động kinh doanh quy định, kêu lỗ không đóng thuế Thậm chí có tình trạng bỏ trốn khơng thấy tung tích Ở Hà Nội vào năm 2013, người ta nhận thấy doanh nghiệp bỏ trốn nhiều từ Nhật Cuối cùng, nói, thời gian qua, tác động tiêu cực FDI doanh nghiệp nước thông qua việc cạnh tranh chưa nhiều; có xu hướng tăng cạnh tranh thời gian tới Những doanh nghiệp FDI, cơng ty xun quốc gia có ưu vốn, trình độ cơng nghệ, quản lý sản xuất đó, gây sức ép cạnh tranh hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp nước, với loại mặt hàng Nhiều trường hợp, hàng hóa dịch vụ cơng ty xun quốc gia lấn át, dẫn đến doanh nghiệp nước dần thị trường, dễ lâm vào tình trạng phá sản Nhiều ngành sản xuất nước khó cạnh tranh với công ty xuyên quốc gia, vậy, bị ảnh hưởng trình phát triển Đồng thời khiến cho kinh tế quốc gia bị lệ thuộc nhiều vào hệ thống thương mại quốc tế Chẳng hạn lên bia Sapporo Nhật, doanh nghiệp với 100% vốn đầu tư nước ngoài, với 140 năm lịch sử chất lượng, niềm tin, ngày thu hút nhiều người tiêu dùng Việt, đặc biệt hướng tới nhóm khách hàng trẻ, động, đại Sapporo cạnh tranh với bia Heineken, Budweiser, bia Sài Gòn… tức 15 không cạnh tranh với sản phẩm bia nội địa Việt Nam mà với bia nước ngồi đầu tư sản xuất Việt Nam III CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM III.1 CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TƯ TỪ NHẬT BẢN III.1.1 Chiến lược quảng bá, xúc tiến đầu tư Yếu tố quan trọng để thu hút vốn đầu tư Nhật Bản chiến lược quảng bá Việt Nam Cơng tác quảng bá có vai trò đặc biệt quan trọng, chủ đầu tư giai đoạn tìm hiểu, lựa chọn địa điểm đầu tư Hoạt động mang đến cho chủ đầu tư thông tin quan trọng liên quan đến ý định đầu tư họ, giúp nhà đầu tư có nhìn tổng qt, xác kịp thời quốc gia hay vùng lãnh thổ – nơi mà họ định đầu tư, để họ có sở cân nhắc đến định cuối Nhà nước có hoạt động để quảng bá nhằm thu hút đầu tư nước ngồi Có thể hiểu xúc tiến đầu tư hoạt động nhằm giới thiệu, quảng cáo hội đầu tư hỗ trợ đầu tư nước chủ nhà Việt Nam biết đến quốc gia có vị trí địa lí thuận lợi việc giao lưu kinh tế với nước ngồi Bên cạnh nguồn nhân lực dồi yếu tố hấp dẫn doanh nghiệp đầu tư Nhật Bản Nắm bắt lợi kết hợp với phát triển công nghệ thông tin nay, Nhà nước áp dụng phương thức quảng bá hình ảnh người đất nước qua phương tiện thông tin đại chúng Một mặt để đưa hình ảnh đất nước vào tầm mắt nhà đầu tư, mặt khác làm biện pháp tiếp thị tổng hợp chiến lược đầu tư, xúc tiến, giá cạnh tranh Một mơi trường đầu tư tốt song giới biết đến biết đến không đầy đủ, sai lệch thu hút nhà đầu tư Chính sách nhà nước ta thực với quy mơ hình thức lớn tương lai việc mở văn phòng tư vấn cho doanh nghiệp Nhật Bản họ có ý định đầu tư vào Việt Nam Việc làm giúp nhà đầu tư hỗ trợ nghiên cứu đánh giá thị trường, tìm kiếm thơng tin đối tác, đánh giá lợi ích rủi ro doanh nghiệp dựa sách đầu tư Chính phủ quyền địa phương Tư vấn tìm địa điểm đầu tư ngồi khu cơng nghiệp, cụm công nghiệp, giới thiệu ưu đãi đầu tư địa phương theo yêu cầu chủ đầu tư Tư vấn điều kiện ưu đãi đầu tư, trình tự thực thủ tục ưu đãi đầu tư Nói điều kiện ưu đãi, thời gian vừa qua, nước ta đưa sách hấp dẫn nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngồi Giới thiệu sách ưu đãi cho nhà đầu tư thực đầu tư như: sách ưu đãi thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp), sách ưu đãi đất đai (phí thuê đất), sách quản lý 16 hoạt động đầu tư, sách quy định khác Chính sách thuế bao gồm nội dung liên quan đến loại thuế, mức thuế, thời gian miễn thuế, thời gian khấu hao điều kiện ưu đãi khác Chính sách lệ phí quy định khoản tiền nộp phí dịch vụ cấp phép đầu tư, dịch vụ sở hạ tầng (điện, nước, giao thông, thông tin liên lạc, ) Song song với việc mở văn phòng tư vấn, chúng tơi muốn đề cập tới hoạt động xúc tiến mời gọi đầu tư khác trực tiếp dẫn doanh nghiệp có ý định đầu tư khảo sát thực địa Nhưng trước đó, điều cần làm phải có chuẩn bị sẵn sàng công tác tổ chức Phải thực báo cáo sơ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp vùng miền, lợi tự nhiên dân cư xã hội vùng; sau lựa chọn điểm mạnh đáp ứng đủ yêu cầu nhà đầu tư Sau q trình dẫn họ thực nghiệm, lựa chọn địa điểm đầu tư Công tác có ý nghĩa thực tiễn gắn với lợi ích doanh nghiệp đầu tư việc mở văn phòng đầu tư Tóm lại, tất sách kể nhằm góp phần thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước cách tối ưu III.1.2 Cải thiện môi trường đầu tư: Để thu hút vốn đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam, điều kiện đất nước phải có tiềm gây sức hút cho nhà đầu tư Môi trường đầu tư lợi nghiệp phát triển kinh tế thu hút đầu tư Mơi trường đầu tư bao gồm: mơi trường trị, mơi trường luật pháp, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên trình độ phát triển kinh tế… Yếu tố hàng đầu để thu hút vốn đầu tư việc ổn định trị Bởi đảm bảo việc thực cam kết phủ vấn đề sở hữu vốn đầu tư, hoạch định sách ưu tiên, định hướng phát triển đầu tư nước, ổn định trị tạo ổn định kinh tế - xã hội giảm bớt độ rủi ro cho nhà đầu tư Nhật Bản Để cải thiện làm lại môi trường đầu tư, việc cần làm xây dựng nhà xưởng cho thuê khu vực có điều kiện địa lí thích hợp Các nhà xưởng xây dựng khang trang với sở vật chất tốt, có khả nặng chịu đựng trước điều kiện thời tiết điểm hấp dẫn đầu tư doanh nghiệp Nhật Bản Bên cạnh đó, nhà xưởng xây dựng qua nhiều năm tháng, hoạt động dần hao mòn cần phải tiến hành nâng cấp, sửa chữa chỗ hư hỏng, lắp đặt máy móc trang thiết bị đầy đủ có tính ứng biến cao Đó khơng để thu hút nhà đầu tư mà quan trọng để người lao động có chỗ làm tốt hơn, khơng phải chịu khó khăn thiệt hại tai nạn lao động đem đến 17 Việt Nam ta quốc gia có phân bố dân cư không đồng đều, hầu hết thành phố lớn nơi tập trung đông dân cư nước Đây điều đáng quan ngại Để giải tình trạng này, Nhà nước cần khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào tỉnh để tránh tình trạng cơng nhân ạt kéo vào thành phố sinh sống, điều gây bất lợi việc biến động dân số nước gây nên vấn đề môi trường Khi tỉnh đầu tư, phát triển công nghiệp người dân an cư q mình, khơng cần xa lập nghiệp Từ đó, khơng thành phố lớn mà khắp Việt Nam phát triển công nghiệp mục tiêu mà nhà nước đặt “đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại” III.2 TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN III.2.1 Cải thiện chất lượng lao động Khi đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản ý tới điều vơ quan trọng nguồn nhân lực, cụ thể chất lượng lao động Đặc biệt, muốn thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, tạo nhiều giá trị gia tăng Việt Nam cần có cải thiện chất lượng lao động, trước hết giáo dục phổ thông đào tạo nghề Đào tạo nghề sách quan trọng cho phát triển kinh tế, Nhật Bản đầu tư trực tiếp vào Việt Nam việc đào tạo ngành nghề kĩ thuật có vị trí vơ quan trọng Việc tăng cường, khuyến khích người dân theo học ngành nghề mang tính kĩ thuật như: điện tử, đóng tàu, mơi trường, tiết kiệm lượng sửa chữa ô tô - phụ tùng tạo hội nghề nghiệp lớn, để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp Nhật Bản Để tiến hành cách hiệu quả, Nhà nước có sách cụ thể đào tạo nghề cho lao động nông thôn Sở dĩ đào tạo lao động nơng thơn nước ta khuyến khích Nhật Bản đầu tư vào tỉnh, vùng nông thôn để tạo hội việc làm cư dân nông thôn Một số đề án cụ thể là: tuyên truyền, tư vấn học nghề việc làm; điều tra, khảo sát dự báo nhu cầu dạy nghề, thí điểm mơ hình dạy nghề, tăng cường sở vật chất, trang thiết bị ngày tân tiến cho sở dạy nghề; nâng cao trình độ giáo viên, cán quản lí dạy nghề; hỗ trợ chi phí cho lao động nơng thơn học nghề giám sát đánh giá tình hình học tập Việc đào tạo, nâng cao chất lượng dạy nghề nên áp dụng với lao động sẵn có Đây nhân tố tiềm đào tạo cách Họ đào tạo qua lớp huấn luyện, tay nghề chưa cao Nhà nước có biện pháp, kế hoạch để khuyến khích đào tạo lớp học kĩ khác, chắn lợi cho lao động Việt Nam làm việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, khơng Nhật Bản mà tập đồn xun quốc gia khác Bên cạnh đó, thành phố lớn, tập trung lao động trẻ trải qua trình đào tạo, 18 mở thêm khóa học chất lượng cao, đào tạo chuyên sâu chắn thu hút tầm nhìn từ doanh nghiệp Nhật Bản Bên cạnh lao động bản, cần lượng lớn đội ngũ có khả quản lí giám sát, điều phối hoạt động lớn doanh nghiệp Chính thế, việc mở lớp chuyên sâu chất lượng cao kĩ quản lý, đào tạo để đáp ứng nhu cầu cần thiết Các chuyên gia Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch Đầu tư) báo cáo nhận định, ngày đình cơng cơng nhân ngày nhiều mức lương họ nhận không đủ để lo chi phí sinh hoạt cho sống thường ngày; tất ngun nhân đình cơng sâu xa trình độ học vấn trình độ kĩ thuật tay nghề họ không cao nên dẫn đến thu nhập thấp Bên cạnh hệ lụy đó, kinh tế thiếu chất lượng giáo dục, đào tạo nghề khiến nhà đầu tư cân nhắc đắn đo đầu tư Một môi trường chắn hấp dẫn so với đầu tư vào nước khác có chất lượng lao động cao Hơn nữa, chất lượng lao động khiến nhà đầu tư Nhật Bản đến Việt Nam để đầu tư vào dự án sử dụng nhiều lao động, để thu hút lượng lao động rẻ mạt, mà không đầu tư vào dự án lớn, ngành nghề kĩ thuật cao Và mục tiêu thu hút dự án FDI công nghệ cao, hướng tới trở thành nước công nghiệp đại vào năm 2020 Chính phủ mục tiêu thực Đặc biệt, bối cảnh kinh tế giới có nhiều bất ổn, nguồn vốn FDI ngày bị thu hẹp dần, quốc gia giới lại sức nâng cao lực cạnh tranh nhằm thu hút nguồn vốn Vì thế, Việt Nam khơng có cải thiện chất lượng lao động khó thu hút nguồn vốn FDI Như vậy, đến lúc Việt Nam phải nâng cao chất lượng lao động, khơng cách nâng cao số lượng nguồn vốn đầu tư mà cách giúp kinh tế Việt Nam ngày phát triển III.2.2 Nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ Song song với đào tạo lao động nghề việc đạo tạo ngoại ngữ giải pháp quan trọng việc thu hút FDI doanh nghiệp Nhật Bản Về việc đạo tạo ngoại ngữ, phải kể đến đào tạo tiếng Nhật cho người Việt, cụ thể lao động làm việc có dự định làm việc cơng ty có vốn đầu tư Nhật Bản Trong khoảng mười năm trở lại đây, hội tìm kiếm việc làm dành cho người biết tiếng Nhật ngày nhiều Một mơi trường mà có nhiều người dân biết ngoại ngữ văn hóa họ góp phần tạo sức hấp dẫn thu hút nguồn vốn đầu tư nhiều tổ chức, doanh nghiệp, không Nhật Bản mà nhiều quốc gia khác 19 Nước ta xuất trung tâm tiếng Nhật, chủ yếu thành phố lớn Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng hướng tới học sinh, sinh viên, người muốn du học hay xuất lao động, người làm công ty Nhật Bản Tuy nhiên thành lập từ sớm, trang bị sở vật chất, mơ hình dạy học sơ sài Để hòa nhập với kinh tế phát triển nay, Nhà nước cần đưa sách cải thiện sở vật chất, từ tăng chất lượng dạy học Nên có kế hoạch đào tạo giảng viên - người có chuyên mơn cao, có kinh nghiệp tiếp xúc làm việc Nhật Bản để hiểu rõ ngôn ngữ văn hóa nước họ, từ đem đến cho lao động Việt Nam kiến thức cần thiết, không ngơn ngữ mà đem đến kĩ cần thiết để làm việc hiệu công ty Nhật Bản; đón đầu sóng đầu tư từ Nhật Bản theo hướng thích nghi tốt Để nâng cao trình độ ngoại ngữ cho lao động làm việc công ty Nhật, cần phải mở thêm Trung tâm ngoại ngữ (khơng dạy tiếng Nhật mà ngoại ngữ khác) vùng miền có đầu tư FDI nhiều Điều tạo nên hội nghề nghiệp cho giảng viên ngành ngoại ngữ, hội học tập ngoại ngữ cho người lao động Để từ đó, cơng tác dạy học ngoại ngữ nước ta ngày cải thiện Khơng thế, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động doanh nghiệp Nhật Bản, tạo tiền đề cho phát triển đất nước Cùng với việc tổ chức giảng dạy tiếng Nhật trung tâm, Nhà nước đưa giải pháp cụ thể đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giảng dạy tiếng Nhật Hiện thấy số trường đại học, cao đẳng khắp nước đưa tiếng Nhật trở thành ngành học để giảng dạy giảng đường Bên cạnh số trường trung học phổ thông đưa tiếng Nhật vào giảng dạy, số ngôn ngữ khác làm môn học tự chọn Tại nước ta, cụ thể thành phố lớn, đặc biệt ưu tiên đầu tư sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy học ngoại ngữ cho trường dạy tiếng Nhật Tăng cường hợp tác với tổ chức Nhật Bản hoạt động nước việc giảng dạy tiếng Nhật, xây dựng kế hoạch tuyển chọn cán bộ, giáo viên học tập nâng cao trình độ tiếng Nhật Nhật Bản, làm nòng cốt cho việc giảng dạy quản lý dạy học tiếng Nhật địa bàn thành phố Tuy nhiên điều thấy trường thành phố lớn, tỉnh việc giảng dạy tiếng Nhật xa lạ với phận học sinh trung học Để tiếng Nhật trở nên phổ biến với học sinh sinh viên nước, Nhà nước nên có sách khuyến khích đưa tiếng Nhật vào mơn tự chọn trường chuyên trường điểm tỉnh, đẩy mạnh bồi dưỡng đào tạo giáo viên tiếng Nhật Điều không đem lại số lượng lao động trí óc mà góp phần phát triển kinh tế Cùng với sóng đầu tư Nhật vào thị trường Việt Nam hội việc làm mở rộng cho sinh viên yêu thích tiếng Nhật Bên cạnh 20 đó, số cơng ty tổ chức Nhật góp phần hỗ trợ chương trình du học Nhật Bản để giúp sinh viên có hội khám phá, giao lưu văn hóa, thể tình hữu nghị hai quốc gia Tuy nhiên kinh phí cho việc dạy học phụ thuộc nhiều vào điều kiện xã hội, dân cư vùng miền nước Điều gây khó khăn cho việc phát triển, mở rộng quy mơ dạy tiếng Nhật trường phổ thông Mặt khác, thành phố thiếu giáo viên tiếng Nhật đạt chuẩn trình độ đào tạo; thiết bị, đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo cho việc dạy học tiếng Nhật nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học Dự báo thời gian tới, thời buổi mở rộng kinh tế, nhu cầu nguồn lao động tiếng Nhật thành phố địa bàn nước gia tăng theo hướng tích cực Chính vậy, cần có chế khuyến khích, ưu tiên đầu tư cho việc đào tạo dạy học tiếng Nhật, đáp ứng nguyện vọng đối tác Nhật Bằng cách đó, nước ta thu hút nguồn vốn đầu tư FDI từ Nhật Bản tạo nhiều hội học tập, làm việc doanh nghiệp Nhật Bản cho người theo học tiếng Nhật tương lai Đi đôi với công tác nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Nhật cho lao động Việt Nam việc giảng dạy tiếng Việt cho chủ doanh nghiệp, người sang Việt Nam làm ăn sinh sống vấn đề cần thiết Vì tính chất cơng việc, phong tục tập qn, văn hóa liền với ngôn ngữ nên việc phải học ngôn ngữ đất nước đầu tư điều tất nhiên Nắm bắt nhu cầu đó, Nhà nước ta, mười năm trở lại đây, thay đổi cấu dạy tiếng Việt cho người nước sang giai đoạn Nhiều sở đào tạo trường đại học lớn khơng dừng lại việc mở khóa học ngắn hạn trung hạn mà mở chương trình đào tạo cử nhân quy Hiện nay, trường đại học phát triển mạnh chuyên ngành tập trung chủ yếu Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh - hai trung tâm trị kinh tế lớn đất nước Cụ thể trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn TP.HCM có khoa Việt nam học, chuyên đào tạo tiếng Việt cho người nước ngồi, có sinh viên Nhật theo học Bên cạnh đó, trung tâm tiếng Việt thành phố lớn hưởng ưu đãi, sách Nhà nước để cơng tác giảng dạy tốt Tuy nhiên, công tác gặp số khó khăn chất lượng đội ngũ giáo viên chưa hẳn qua đào tạo chuyên sâu, kĩ càng, chất lượng sở vật chất, yếu tố thời ảnh hưởng khơng Trong thời gian tới, quyền cần đưa giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải thiện sở hạ tầng, để việc dạy tiếng Việt cho người Nhật phát huy cách tốt Tính chất hai chiều cơng tác giảng dạy ngơn ngữ nước ta động lực cho phát triển kinh tế, góp phần thu hút vốn đầu tư từ Nhật Bản Đẩy mạnh tình hữu nghị, bền vững hai quốc gia, từ bền vững kinh tế dẫn đến bền vững 21 nhân tố khác, từ kinh tế Việt Nam ổn định tập trung phát triển để trở thành quốc gia công nghiệp giàu mạnh tương lai TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Xuân Thiên (2011): Đầu tư trực tiếp Nhật Bản Việt Nam: vấn đề số gợi ý, Đại học Quốc gia Hà Nội Vũ Văn Chung (2015), Foreign capital inflows and economic growth: Does foreign capital inflows promote the host country's economic growth? An empirical case study of Vietnam and the intuitive roles of Japan's foreign capital inflows on Vietnam's economic growth (tạm dịch: Những dòng vốn từ nước ngồi vào tăng trưởng kinh tế: Liệu dòng vốn từ nước ngồi vào vào có xúc tiến tăng trưởng kinh tế nước đầu tư? Một nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam vai trò khách quan dòng vốn từ Nhật Bản vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam), The Policy Research Institute (PRI) Tài liệu: Tình hình kinh tế Việt Nam Tổng lãnh quán Nhật Bản TP HCM Trang thông tin điện tử Viện nghiên cứu Đông Bắc Á http://cjs.inas.gov.vn/index Trang thông tin điện tử Bộ Ngoại giao Việt Nam http://www.mofahcm.gov.vn/ Trang thông tin điện tử The Sai gon Times:http://www.thesaigontimes.vn/ Cổng thông tin điện tử Cục Xúc tiến Thương mại: http://www.vietrade.gov.vn Trang thông tin điện tử Đầu tư nước ngoài: http://fia.mpi.gov.vn Bách khoa toàn thư Wikipedia: https://vi.wikipedia.org 10 Trang thông tin Tổng cục thống kê: https://gso.gov.vn 11.Viện nghiên cứu sách phát triển: http://www.ipd.org.vn 12 http://vietnamfinance.vn/con-so-va-su-kien/fdi-nhat-ban-82-la-vao-congnghiep-che-tao 22 TỔNG KẾT Nhật Bản siêu cường kinh tế giới Việc Nhật Bản Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao có ý nghĩa to lớn cho hợp tác phát triển hai quốc gia, đặc biệt yếu tố quan trọng giúp cho kinh tế Việt Nam phát triển Đầu tư trực tiếp Nhật Bản (JDI) vào Việt Nam góp phần lớn cho phát triển kinh tế Việt Nam, tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu Các dự án, kim ngạch ngày tăng dấu hiệu mừng cho thấy Nhật Bản quan tâm trọng đầu tư vào thị trường Việt Nam Bởi Việt Nam có nhiều mạnh vị trí địa lý, tình hình trị ổn định nguồn nhân lực dồi lực lượng nhân cơng giá rẻ Q trình tiếp nhận JDI tạo cho Việt Nam điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời tạo nên vấn đề môi trường, biến động dân cư ảnh hưởng tới sản xuất nội địa Bởi vấn đề có tính hai mặt Điều quan trọng đặt là: phải làm để sử dụng hiệu nguồn vốn FDI cho phát triển kinh tế, song song với việc giải vấn đề xã hội môi trường Cần để thu hút nguồn đầu tư JDI vào Việt Nam không ảnh hưởng lớn tới kinh tế nước Điều đòi hỏi nhiều sách thay đổi sách Nhà nước Để tạo mơi trường đầu tư đầy hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngồi, có Nhật Bản Trong tương lai, Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư vào thị trường Việt Nam Chính thế, hội nghề nghiệp cho ngành nghề rộng mở Song song với việc đào tạo tay nghề cần trọng thêm vấn đề ngoại ngữ Bởi vì, việc đón đầu sóng đầu tư từ Nhật Bản cần trình chuẩn bị thật kĩ lưỡng: từ vấn đề sách thu hút đầu tư đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp Nhật Bản, để đáp ứng nguồn nhân lực tương lai nhu cầu tuyển dụng khắt khe công ty Nhật Bản 23 24 ... Quan hệ hai nước năm gần Nhật Bản đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu Việt Nam nước G7 công nhận quy chế kinh tế thị trường Việt Nam (tháng 10/2011) Đến nay, Nhật Bản nước tài trợ ODA lớn cho Việt. .. CỦA NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY I.1.1 Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản Việt Nam Nhật thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/09/1973 Trải qua 40 năm hình thành phát triển, quan hệ. .. cho phát triển kinh tế, góp phần thu hút vốn đầu tư từ Nhật Bản Đẩy mạnh tình hữu nghị, bền vững hai quốc gia, từ bền vững kinh tế dẫn đến bền vững 21 nhân tố khác, từ kinh tế Việt Nam ổn định tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế Nhật Bản từ 2010 đến 2015, mối liên hệ ở Việt Nam, Kinh tế Nhật Bản từ 2010 đến 2015, mối liên hệ ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay