Tổng quan về mối quan hệ Nhật Bản và Việt Nam

5 27 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 12:07

TỔNG QUAN VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM – NHẬT BẢN THỜI HIỆN ĐẠI 現現現現現現現現現現現現現現現現 Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản (Việt - Nhật) cuối kỷ XVI nhà buôn Nhật đến Việt Nam buôn bán Việt Nam thức lập quan hệ ngoại giao với Nhật Bản vào ngày 21 tháng năm 1973 Sau khoảng thời gian ngừng viện trợ vấn đề liên quan tới Campuchia, đến năm 1992, Nhật Bản định mở lại viện trợ cho Việt Nam1 Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển nhanh chóng nhiều lĩnh vực bước sang giai đoạn chất vào chiều sâu Các mối quan hệ kinh tế trị, giao lưu văn hóa khơng ngừng mở rộng; hình thành khn khổ quan hệ tầm vĩ mô; hiểu biết hai nước không ngừng tăng lên Hai bên đánh giá cao phát triển mạnh mẽ, toàn diện quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua, sau quan hệ hai nước nâng cấp thành Đối tác chiến lược hòa bình phồn vinh châu Á năm 2009 Đối tác chiến lược sâu rộng hòa bình phồn vinh châu Á năm 2014 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現16 現現現現現現現現現現 現現現現現 1973 現 現 21 現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 1992 現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現2009 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現2014 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 Sau 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Nhật Bản trở thành đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu Việt Nam, nước G7 thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam năm 2009 nước G7 công nhận quy chế kinh tế thị trường Việt Nam vào tháng 10/20112 Hai bên ký Hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư, Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho phát triển quan hệ kinh tế, thương mại hai nước Đến nay, Nhật Bản nước tài trợ ODA (Viện trợ phát triển thức) lớn cho Việt Nam, chiếm khoảng 30% tổng cam kết ODA cộng đồng quốc tế Việt Nam, nhà đầu tư số Việt Nam (cả tổng vốn đầu tư vốn giải ngân) đối tác thương mại lớn thứ Việt Nam3 Tham khảo trang thông tin Bộ Ngoại giao Việt Nam: http://www.mofahcm.gov.vn Tham khảo trang thông tin Bộ Ngoại giao Việt Nam: http://www.mofahcm.gov.vn Tham khảo Website Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nhật Bản: http://www.vnembassy-jp.org 40 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 2009 現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現 G7 現現2011 現 10 現現現現現現現現現現現現現現現現現現 G7 現現 現現現現現現現現 現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現VJEPA現現現現現現現 現現 現現現現現現現現現現現 ODA 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 ODA 現現現現現現現現現 30現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現 Chuyến thăm năm 2006 ông Abe nhận quan tâm nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hai nước Trong đó, phái đồn Thủ tướng Shinzo Abe sang Việt Nam bao gồm 130 thành viên thuộc 74 công ty Nhật Bản minh chứng cho thấy nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đến Việt Nam Trong gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2006, ông Abe trí thành lập Uỷ ban hợp tác Việt - Nhật hai thủ tướng làm chủ tịch Ngoài ra, Thủ tướng Abe đồng ý thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế hai nước Phía Nhật Bản khẳng định hỗ trợ Việt Nam thực cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) 現現現現 2006 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現 74 現現現現 130 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現 2006 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現 WTO現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現 Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản khởi xướng từ tháng 4-2003, kết hợp tác đặc biệt hai Chính phủ, thơng qua việc thiết lập diễn đàn đối thoại sách nhà đầu tư Nhật Bản với bộ, ngành liên quan Việt Nam Mục đích sáng kiến chung hai quốc gia nhằm thiết lập tạo dựng mơi trường kinh doanh đầu tư thơng thống, minh bạch Việt Nam, đồng thời đưa khuyến nghị sách mang tính xây dựng, làm thơng tin tham khảo q trình hồn thiện luật pháp, sách cho quan chức Việt Nam Hai bên hoàn thành Giai đoạn IV Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản cải thiện môi trường đầu tư Việt Nam thỏa thuận khởi động Giai đoạn V Sáng kiến chung năm 2013 Năm 2013, FDI Nhật Bản dẫn đầu (trong tổng số 54 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam) với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp tăng thêm 5,747 tỷ USD (Nguồn: Cục Đầu tư nước ngồi, tính đến ngày 15/12/2013)4 Trong tháng đầu năm 2014, Nhật Bản có 104 dự án cấp tăng vốn với tổng số vốn đăng ký cấp tăng thêm đạt 531,06 triệu USD, đứng thứ hai Tham khảo Website Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nhật Bản: http://www.vnembassy-jp.org tổng số 36 quốc qia vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Việt Nam tính đến giai đoạn (sau Hàn Quốc) 現現現現現現現現現現現現現2003 現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現Ⅳ現 2013 現現 現現現現Ⅴ現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現2013 現現現現現現現 FDI 現現現現現現 54 現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 57 現 4,700 現現現現現現 現現現現現現現現現現2013 現 12 現 15 現現現現現 2014 現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 104 現現現現現現現現現現現現現現現現現現 531.06 現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 36 現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現 Tính đến năm 2016, Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản thực giai đoạn với tổng số 441 tiểu hạng mục kế hoạch hành động, có 367 tiểu hạng mục triển khai tiến độ, chiếm 83% tổng số tiểu hạng mục cam kết Trên sở đó, Việt Nam – Nhật Bản tiếp tục thống nội dung sáng kiến chung giai đoạn VI gồm nhóm vấn đề với hạng mục 27 tiểu hạng mục, tập trung vấn đề liên quan đến: lao động, tiền lương, dịch vụ logistic – vận tải, dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ, phân phối dược phẩm, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp5 Tại hội nghị cấp cao Ủy ban Đánh giá sáng kiến chung hai nước, hai bên ký kết biên ghi nhớ Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn VI thống thời gian triển khai giai đoạn VI thời gian 17 tháng, tháng 8-2016 đến năm 2017 Tính đến cuối tháng 11-2016, Nhật Bản nhà đầu tư đứng thứ 2/114 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 3242 dự án 42 tỷ USD tổng vốn đầu tư (Nguồn: Cục Đầu tư nước ngồi) Trong đó, Nhật Bản tham gia mơ hình gọi Hợp tác cơng tư (PPP), nhằm thúc đẩy dự án đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân mong muốn đóng góp phát triển bền vững Việt Nam 2016 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 441 現現現現現現現 現現現 現現現現現現現現現現現現現現367 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 83現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現VI 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現 現現現現現 27 現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 - 現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現 2016 現 11 現現現現現現現現現現現現現現 112 現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現3242 現現現現現現現現現現現 420 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現 現 TTXVN/VNP, Triển khai Sáng kiến chung Việt Nam–Nhật Bản giai đoạn VI, đăng Báo ảnh Việt Nam: http://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/trien-khai-sang-kien-chung-viet-nam%E2%80%93nhat-ban-giai-doanvi/258803.html, ngày 23/08/2016 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現PPP現現現現現現現現現現現現現現現 Hiện tại, khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, Nhật Bản tích cực hỗ trợ Việt Nam phát triển cơng nghiệp Chiến lược cơng nghiệp hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 2020 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現 2030 現現現現現現現現現現現現現現現現現現 Hỗ trợ "Chiến lược Cơng nghiệp hóa" 「「「「「「「「「「「「「「 Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố Nhật Bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai kế hoạch hành động cho ngành lựa chọn Chiến lược Cơng nghiệp hóa Việt Nam khn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Theo Chiến lược, sáu ngành cơng nghiệp ưu tiên tập trung phát triển thành ngành cơng nghiệp chủ lực kinh tế, có giá trị gia tăng cao lực cạnh tranh quốc tế, bao gồm: điện tử; máy nông nghiệp; chế biến nơng, thủy sản; đóng tàu; mơi trường tiết kiệm lượng; sản xuất ô tô phụ tùng ô tơ Thủ tướng Shinzo Abe tun bố rằng, phía Nhật Bản hợp tác giúp phát triển công nghiệp phụ trợ Việt Nam hỗ trợ phía Việt Nam hồn thành mục tiêu cơng nghiệp hóa, đại hóa vào năm 2020 thơng qua hỗ trợ nâng cao lực hoạch định thực thi sách cơng nghiệp Việt Nam Ơng nhấn mạnh, Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ phát triển hai khu cơng nghiệp Hải Phòng Bà Rịa – Vũng Tàu theo đề nghị Việt Nam thông qua cung cấp kinh nghiệm quản lý, hỗ trợ thu hút đầu tư từ Nhật Bản 現現現現現現現現2020 現現 現現現現現現 2030 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現;現現現現現現現現;現現;現現現現現現;現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 2020 現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 Phát triển nguồn nhân lực 「「「「「「「「「 Phía Nhật Bản cam kết tích cực hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ thúc đẩy giảng dạy tiếng Nhật Việt Nam xây dựng tiêu chuẩn kỹ nghề Việt Nam Hai bên định tiếp tục thúc đẩy giao lưu trường đại học, sinh viên, nhà nghiên cứu nhằm thúc đẩy hiểu biết lẫn hệ trẻ hai nước góp phần vào phát triển mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản Phía Việt Nam đánh giá cao việc phía Nhật Bản cân nhắc tích cực nâng cấp trường Đại học Cần Thơ số trường Đại học lựa chọn khác thành trường Đại học xuất sắc, hỗ trợ xây dựng hệ thống chứng nghề nghiệp quốc gia Nhật Bản hợp tác phát triển số trường dạy nghề Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế Hai bên khẳng định, Chính phủ hai nước tiếp tục hợp tác Dự án Đại học Việt - Nhật tổ chức hữu quan hai nước thúc đẩy 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現 ... nghiên cứu nhằm thúc đẩy hiểu biết lẫn hệ trẻ hai nước góp phần vào phát triển mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản Phía Việt Nam đánh giá cao việc phía Nhật Bản cân nhắc tích cực nâng cấp trường Đại... 現PPP現現現現現現現現現現現現現現現 Hiện tại, khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, Nhật Bản tích cực hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp Chiến lược cơng nghiệp hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現... chung Việt Nam – Nhật Bản thực giai đoạn với tổng số 441 tiểu hạng mục kế hoạch hành động, có 367 tiểu hạng mục triển khai tiến độ, chiếm 83% tổng số tiểu hạng mục cam kết Trên sở đó, Việt Nam – Nhật
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về mối quan hệ Nhật Bản và Việt Nam, Tổng quan về mối quan hệ Nhật Bản và Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay