Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012–2016 (Luận văn thạc sĩ)

87 42 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 10:16

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012–2016 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012–2016 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá cônĐánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012–2016 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012–2016 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012–2016 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012–2016 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012–2016 (Luận văn thạc sĩ)g tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012–2016 (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRỊNH THỊ XUÂN DUNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI PG1: TS Lê Văn Thơ 2: Nguyễn Tiến Cường 30/10 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRỊNH THỊ XUÂN DUNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 Chuyên ngành : Quản lý đất đai Mã số ngành: 60 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích luận văn ghi rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Trịnh Thị Xuân Dung ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập nghiên cứu thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Để có kết này, nỗ lực thân, tơi ln nhận giúp đỡ tận tình nhà trường Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới: Ban giám hiệu Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học tồn thể thầy giáo, giáo tận tụy hướng dẫn suốt thời gian học tập thời gian thực tập tốt nghiệp Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Ngọc Nơng tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi q trình thực hồn thành luận văn Trong thời gian nghiên cứu, nhiều lý chủ quan khách quan hạn chế mặt thời gian nội dung luận văn khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp thầy, giáo để đề tài hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 03 tháng 10 năm 2017 Tác giả luận văn Trịnh Thị Xuân Dung iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học đề tài 3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Các nội dung liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất 1.1.1 Điều kiện thực việc chuyển quyền sử dụng đất 1.1.2 Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất 1.1.3 Trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất 1.2 Cơ sở pháp lý thực chuyển quyền sử dụng đất 1.3 Quyền sở hữu, sử dụng đất số nước giới 10 1.3.2 Australi 12 1.4 Tổng quan hoạt động chuyển quyền sử dụng đất nước ta 15 1.4.1 Cơ sở hình thành, phát triển cơng tác chuyển quyền sử dụng đất Việt Nam 15 1.4.2 Thực tiễn tình hình thực hoạt động chuyển quyền sử dụng đất Việt Nam 17 1.5 Những tồn việc thực chuyển quyền sử dụng đất 20 1.6 Thực trạng công tác quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Phú Thọ 21 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 25 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 25 iv 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 25 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 25 2.2.1 Thời gian nghiên cứu: 25 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu: 25 2.3 Nội dung nghiên cứu 25 2.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 25 2.3.2 Tình hình quản lý đất đai trạng sử dụng đất thành phố Việt Trì 25 2.3.3 Đánh giá trạng chuyển quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012-2016 25 2.3.4.Đánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thông qua cán quản lý người dân 26 2.3.5 Thuận lơi, khó khăn đề xuất số giải pháp để nâng cao hiệu quản lý địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 26 2.4 Phương pháp nghiên cứu 26 2.4.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu 26 2.4.2 Phương pháp thống kê, so sánh 27 2.4.3 Phương pháp chuyên gia 27 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 28 3.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên 28 3.1.2 Khái quát thực trạng kinh tế xã hội thành phố Việt Trì 32 3.2 Tình hình quản lý đất đai trạng sử dụng đất thành phố Việt Trì 35 3.2.1 Tình hình quản lý sử dụng đất 35 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất biến động đất đai thành phố Việt Trì 37 3.2.3 Thực trạng công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn thành phố Việt Trì 39 3.3 Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Việt Trì giai đoạn 2012-2016 41 3.3.1 Đánh giá chung công tác chuyển quyền sử dụng đất thành phố Việt Trì 41 v 3.3.2 Kết công tác chuyển đổi QSDĐ địa bàn thành phố Việt Trì giai đoạn 2012- 2016 43 3.3.3 Kết công tác chuyển nhượng QSDĐ địa bàn thành phố Việt Trì giai đoạn 2012 - 2016 47 3.3.4 Kết công tác tặng cho quyền sử dụng đất giai đoạn 2012 – 2016 52 3.3.5 Kết công tác chấp quyền sử dụng đất 55 3.3.6 Kết công tác thừa kế quyền sử dụng đất 57 3.4 Đánh giá hoạt động chuyển quyền sử dụng đất thành phố Việt Trì thơng qua ý kiến hộ gia đình, cá nhân cán 63 3.5 Thuận lợi, khó khăn đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Việt Trì 66 3.5.1 Thuận lợi 66 3.5.2 Khó khăn 66 3.5.3 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Việt Trì 67 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 68 Kết luận 68 Kiến nghị 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 vi DANH MỤC VIẾT TẮT ĐVT: Đơn vị tính GCN: Giấy chứng nhận HĐND: Hội đồng nhân dân QSDĐ: Quyền sử dụng đất QSD: Quyền sử dụng SDĐ: Sử dụng đất TP: Thành phố TB: Trung bình UBND: Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2016 Thành phố Việt Trì 38 Bảng 3.2 Kết công tác chuyển quyền QSDĐ địa bàn thành phố Việt Trì giai đoạn 2012 - 2016 42 Bảng 3.3 Kết chuyển QSDĐ theo đơn vị hành giai đoạn 2012-2016 43 Bảng 3.4 Kết chuyển QSDĐ theo mục đích sử dụng giai đoạn 2012 -2016 44 Bảng 3.5 Kết công tác chuyển đổi QSDĐ theo đơn vị hành 45 Bảng 3.6 Kết cơng tác chuyển nhượng QSDĐ theo đơn vị hành 48 Bảng 3.7 Kết công tác chuyển nhượng QSDĐ theo mục đích sử dụng 50 Bảng 3.8 Kết tặng cho quyền sử dụng đất theo đơn vị hành 53 Bảng 3.9 Kết cơng tác tặng cho QSDĐ theo mục đích sử dụng 54 Bảng 3.10 Kết công tác chấp giá trị QSDĐ theo đơn vị hành 56 Bảng 3.11 Kết công tác thừa kế quyền sử dụng đất theo đơn vị hành 58 Bảng 3.12 Kết công tác thừa kế quyền sử dụng đất theo mục đích sử dụng 60 Bảng 3.13 Mức độ thỏa mãn yêu cầu thực thủ tục chuyển quyền sử dụng đất 63 Bảng 3.14 Ý kiến hơ gia đình, cá nhân liên quan đến hoạt động chuyển quyền sử dụng đất 64 Bảng 3.15 Ý kiến cán liên quan đến hoạt động chuyển quyền sử dụng đất 65 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Bản đồ thành phố Việt Trì 28 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Các Mác viết: “Đất đai tài sản mãi với loài người, điều kiện để sinh tồn, điều kiện thiếu để sản xuất, tư liệu sản xuất nông, lâm nghiệp” Luật Đất đai năm 1993 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ghi: “Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng Trải qua nhiều hệ nhân dân ta tốn bao công sức, xương máu tạo lập, bảo vệ vốn đất đai ngày nay!” [13] Như vậy, đất đai vai trò quan trọng nêu mà có ý nghĩa mặt trị Tài sản quý giá phải bảo vệ xương máu vốn đất đai mà quốc gia có thể sức mạnh quốc gia đó, ranh giới quốc gia thể chủ quyền quốc gia Đất đai nguồn cải, quyền sử dụng đất đai nguyên liệu thị trường nhà đất, tài sản đảm bảo an tồn tài chính, chuyển nhượng qua hệ Thấy tầm quan trọng đất đai, nên phải có biện pháp tổ chức quản lý sử dụng tài nguyên đất cho hợp lý, tiết kiệm nhằm khai thác tiềm năng, song song với việc bảo vệ đất mang lại hiệu cao, phục vụ đắc lực cho công xây dựng đất nước giai đoạn với tốc độ phát triển đô thị, phát triển kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố- đại hố diễn trình chuyển đổi cấu đất đai cách mạng mẽ phát sinh trình quản lý phức tạp, với việc gia tăng dân số số lượng chất lượng Cùng với phát triển chung phạm vi nước, việc đô thị hóa thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ diễn nhanh chóng mạnh mẽ, nhiều khu đô thị xây dựng thu hút nhiều dân cư sinh sống, đất nông nghiệp thu hẹp, hạ tầng đô thị không ngừng củng cố phát triển kéo theo việc chuyển quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Việt Trì ngày gia tăng Việc đăng ký ... hội thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 25 2.3.2 Tình hình quản lý đất đai trạng sử dụng đất thành phố Việt Trì 25 2.3.3 Đánh giá trạng chuyển quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú. .. đất đai địa bàn thành phố Việt Trì 39 3.3 Thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Việt Trì giai đoạn 2012-2016 41 3.3.1 Đánh giá chung công tác chuyển. .. quyền sử dụng đất Xuất phát từ vấn đề em chọn thực đề tài: "Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012- 1016" Mục tiêu đề tài - Đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012–2016 (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012–2016 (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay