báo cáo thực hành ctxh cá nhân

57 63 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 09:39

Mục lục Lời cảm ơn Phần I : Báo cáo trước thực địa I) Những điều sinh viên cần chuẩn bị trước đến sở thực hành .4 II) Một số thông tin Làng Hữu nghị qua tìm hiểu Internet Phần II: Kế hoạch thực hành cá nhân sinh viên vòng tuần Làng Hữu nghị Việt Nam .6 Phần III: Báo cáo thực hành công tác xã hội cá nhân Làng Hữu nghị Việt Nam 10 I) Giới thiệu chung làng trẻ Hữu Nghị -Vân Canh –Hoài Đức –Hà Nội 11 Lịch sử hình thành làng Hữu Nghị Việt Nam 11 Cơ sở vật chất, chức năng, nhiệm vụ, cấu, đối tượng Làng 12 3.Các sách cơng tác xã hội làng 15 II) Tiến trình làm việc can thiệp với thân chủ 19 1) Tiểu sử thân chủ 19 2) Giải vấn đề thân chủ theo tiến trình 20 III- Nội dung buổi phúc trình vấn đàm 34 1) Phúc trình vấn đàm buổi .34 Phúc trình vấn đàm buổi 37 3) Phúc trình vấn đàm buổi .40 4) Phúc trình vấn đàm buổi .42 5) Phúc trình vấn đàm buổi .45 IV- Ý kiến, kiến nghị .48 Đối với sở thực hành 48 Đối với khoa Công tác xã hội trường Đại học Lao động- Xã hội 48 Phần IV: Nhật kí cá nhân thực hành Làng Hữu Nghị Việt Nam 49 Danh mục tài liệu tham khảo 61 Lời cảm ơn Trong thời gian vừa qua với yêu cầu môn học “Thực hành công tác xã hội cá nhân gia đình”, em giảng viên hướng dẫn phân cho thực hành Làng Hữu Nghị Việt Nam (Thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) Thời gian thực hành vòng tuần, từ 6/11 đến 19/11 thời gian đến Làng buổi sáng tuần trừ thứ chủ nhật buổi kéo dài tiếng Qua làm việc Làng em bác Nguyễn Cao Cử phó giám đốc Làng, cô Phạm Thị Phương Thảo giáo viên lớp giáo dục kĩ số 1, tạo điều kiện thuận lợi để em tiến hành hoạt động đợt thực hành môn học Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn cô Nguyễn Kim Loan hướng dẫn em đợt thực hành Đợt thực hành hội thuận lợi để em áp dụng kiến thức mà em học vào thực tế, vào tiến trình giúp đỡ thân chủ Nếu khơng có đợt thực hành em khơng có hội xây đắp thêm lỗ hổng kiến thức Các em gặp phải nhiều vấn đề, sinh em bị khiếm khuyết nhiều mặt em khơng nói được, em lại khó khăn, em bị hội chứng đao tất ảnh hưởng chất độc màu da cam em mà hiểu chúng tơi lại ngoan, có anh chị đến chào hỏi vui mừng thấy có mặt chúng tơi, điều làm tơi thấy q em thương em sinh bị thiệt thòi nhiều mặt Do hạn chế thời gian trình độ nên trình thực hành, em không tránh khỏi bỡ ngỡ, thiếu sót Qua em mong nhận đóng góp thầy khoa, Làng bạn để rút kinh nghiệm cho đợt thực tập tới hiệu chất lượng tốt Em xin chân thành cảm ơn! Phần I : Báo cáo trước thực địa I) Những điều sinh viên cần chuẩn bị trước đến sở thực hành *)Về kiến thức - Hiểu rõ chất việc thực hành công tác xã hội nhân nghĩa nào, nắm khái niệm cơng tác xã hội cá nhân gia đình, khái niệm liên quan đến học phần - Nắm nguyên tắc làm việc với thân chủ bao gồm nguyên tắc: chấp nhận thân chủ, tôn trọng quyền riêng tư, dành quyền tự quyết, đảm bảo tính bí mật, đảm bảo mối quan hệ nghề nghiệp với thân chủ với sở thực hành, tạo điều kiện thân chủ tự giải vấn đề tự ý thức thân - Nắm tiến trình thực hành CTXH cá nhân gồm bước + Bước 1: Tiếp cận địa bàn, tìm kiêm thân chủ + Bước 2: Thu thập thông tin thân chủ bước đầu xác định vấn đề thân chủ + Bước 3: Phân tích nguyên nhân, xác định vấn đề thân chủ, sử dụng công cụ Có cơng cụ: Vẽ sơ đồ phả hệ, vẽ biểu đồ sinh thái, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, vẽ vấn đề, xác định vấn đề lựa chọn vấn đề ưu tiên + Bước 4: Lập kế hoạch giải vấn đề thân chủ theo thứ tự ưu tiên + Bước 5: Triển khai hoạt động + Bước 6: Lượng giá kết thúc - Tìm hiểu thơng tin Làng hữu nghị: lịch sử hình thành, cấu, chức năng, nhiệm vụ,… *) Về kỹ Thông qua việc thực bước tiến trình giải vấn đề cho thân chủ cần chuẩn bị nâng cao kỹ thực hành như: + Kỹ quan sát + Kỹ can thiệp + Kỹ đánh giá + Kỹ ghi chép, thu thập thơng tin + Kỹ tham vấn,… - Ngồi kỹ kiến thức NVXH xuống địa điểm thực hành cần phải có ý thức tốt, ngoan ngoãn lễ phép gặp người lớn tuổi, lên lớp em đầy đủ, chấp hành tốt quy định mà nhóm trưởng đề *) Sau nghe giáo viên hướng dẫn cần: - Nắm rõ tiến trình, nguyên tắc làm việc - Vận dụng tốt kỹ năng, có thái độ tốt làm việc với thân chủ - Xây dựng kế hoạch cá nhân làm việc vòng tuần Làng hữu nghị - Ghi chép nhật kí cơng việc hàng ngày thực hành - Ghi chép tiến trình vấn đàm - Ghi chép tiến trình thân chủ tìm hiểu theo dõi II) Một số thông tin Làng Hữu nghị qua tìm hiểu Internet - Làng Hữu nghị Việt Nam có địa thơn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội - Được thành lập vào ngày 18 tháng năm 1998 - Đối tượng cựu chiến em cựu chiến binh từ miền Trung trở - Nhiệm vụ để nuôi dưỡng cựu chiến binh em cựu chiến binh bị ảnh hưởng chất độc màu da cam - Các quan tài trợ cho Làng bao gồm: Ủy ban Quốc gia nước: Đức, Anh, Pháp, Canada, Nhật, Mỹ Việt Nam Phần II: Kế hoạch thực hành cá nhân sinh viên vòng tuần Làng Hữu nghị Việt Nam ST T Mục tiêu Hoạt động - Tiếp cận địa bàn - Tạo lập mối quan hệ với em học sinh lớp giáo dục đặc biệt - Găp ban lãnh đạo Làng - Gặp kiểm huấn viên - Bước đầu tiếp xúc, làm quen, trao đổi vấn đề Làng lớp học - Thông qua kiểm huấn viên, tìm hiểu thơng tin lớp - Trò chuyện, hỏi thăm em lớp - Quan sát hành động, cử tính cách thành viên lớp Xác định thân chủ cho trình làm việc Thu thập Thời gian Người thực Mục đích Kỹ - Quan sát - Lắng nghe - Thu thập thông tin Buổi ( 6/11/2017) Quan sát thu thập thông tin sơ thành viên lớp giáo dục giáo dục đặc biệt Buổi (7/11/2017) - Quan sát, trò chuyện Buổi (8/11/2017) - Các em thoải mái, Sinh vui vẻ với viên có mặt Các em học sinh - Qua quan lớp giáo sát để từ dục đặc xác định biệt thân chủ làm việc - Tiếp cận thân Sinh chủ viên - Cùng trò Một em chuyện với thân chủ để lớp giáo tạo cảm dục đặc giác gần gũi biệt an tồn cho em Sinh Có viên - Giao tiếp - Lắng nghe - Quan sát - Đặt câu hỏi - Tuân thủ thân chủ để thông khai thác tin thông tin thân - Qua hồ sơ chủ ghi chép bước lớp học đầu - Trao đổi với xác GVCN định lớp để có được thơng tin vấn đề thân chủ biết vấn thân đề mà thân chủ chủ gặp phải Thân chủ Kiểm huấn viên - Phân tích thơng tin thu thập sử dụng cơng cụ để Phân phân tích làm tích rõ ngun - Đánh giá nhân thơng Buổi – xác tin cần thiết ( 9/11/2017) định vấn đề thân chủ vấn đề của thân chủ thân chủ - Duy trì trò chuyện quan sát thân chủ để giữ vững mối quan hệ Cùng Lập bảng kế Buổi với hoạch hỗ trợ (10/11/2017) thân theo chủ xếp vấn kiểm đề nguyê n tắc CTXH thơng tin cá thân chủ, nhân vấn đề khó ( giữ khăn mà bí mật, thân chủ chấp gặp nhận phải thân chủ, ) - Nhìn diện vấn đề Sinh viên Thân chủ Kiểm huấn viên Sinh viên Thân chủ Kiểm - Xác định vấn đề thân chủ - Sắp xếp vấn đề ưu tiên theo nhu cầu mong muốn thân chủ Kế hoạch hỗ trợ lập rõ ràng, hợp lý khoa học Xây dựng kế hoạch huấn viên lập kế hoạch hỗ trợ vấn đề thân chủ Triển khai hoạt động hỗ trợ thân chủ theo kế hoạch đề Lượng giá lại hoạt động sinh viên kết đạt thân chủ huấn viên - Thực theo kế hoạch cụ thể: + Hỗ trợ em học tập, diễn đạt ngôn ngữ Buổi – – + Cùng vui chơi với thân ( 13 – 14 – chủ 15/11/2017) + Tham gia hoạt động lớp với thân chủ, Kiểm huấn Buổi viên đánh giá ( 16/11/2017 trình làm ) việc sinh viên thực hành: thái độ, kiến thức, kỹ Sinh viên lượng giá thuận lợi khó khăn trình làm việc Đánh giá hợp tác thay đổi thân chủ thời gian làm Sinh viên Thân chủ Kiểm huấn viên Sinh viên Kiểm huấn viên Thân chủ Các hoạt động cụ thể mục tiêu đề phù hợp với khả thân chủ - Quan Có sát hợp tác - Lắng tham gia nghe thân - Thấu chủ hiểu Thân chủ có thay đổi sau triển khai kế hoạch: diễn đạt lời nói, Có kết lượng giá để sinh viên rút kinh nghiệm cho thân trình làm việc sau - Giao tiếp - Ra định Lượng giá - Tổng hợp việc Phần III: Báo cáo thực hành công tác xã hội cá nhân Làng Hữu nghị Việt Nam 10 lắng nghe em nhớ được, việc xâu hạt D tăng dần số lượng hạt lần xâu NVXH: D ơi, hôm buổi cuối chị làm việc với D Khi chị D nhớ phải nghe lời cô giáo, bố mẹ Cố gắng xây thật nhiều tháp bố mẹ xem nhé! (NVXH sử dụng kĩ giao nhiệm vụ nhà thân chủ kiểm sốt hoạt động khơng có NVXH bên cạnh) D: Dạ, gật, hoan hơ NVXH: Vì hơm buổi cuối nên chị có quà muốn dành tặng em này! D: Hoan hô nhận quà Sau thời gian tiếp xúc làm việc với thân chủ tơi nhận thấy thân chủ có số biểu tốt chưa rõ ràng, cụ thể tập trung chút vào nhiệm vụ giao ví dụ xây tháp thân chủ bỏ tiếp tục hành vi Tơi nhận thấy kĩ chưa sử dụng hết, thời gian thực hành ngắn nên can thiệp chưa sâu vấn đề thân chủ Sau NVXH thân chủ liên hoan tổng kết với lớp kết thúc đợt thực hành tuần IV- Ý kiến, kiến nghị Đối với sở thực hành Lu«n mở rộng, tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh tiếng nói Làng trẻ để thu hút nhiều quan tâm sở, quan đoàn thể, tổ chức cá nhân nhằm góp phần nâng cao nguồn kinh phí cho hoạt động Làng 43 Đối với khoa Công tác xã hội trường i hc Lao ng- Xó hi Tăng cờng nhiều hoạt động ngoại khoá cho sinh viên ngành công tác xã hội, kéo dài thời gian thực tập nhiều thời gian ngắn nên thực công việc cách tốt đợc Nâng cao kỹ công tác xã hội nhiều 44 Phn IV: Nht kớ cỏ nhõn thực hành Làng Hữu Nghị Việt Nam 45 Hà Đông,ngày tháng 11 năm 2017 Hôm ngày xuống thăm Làng hữu nghị Việt Nam, nơi mà thực hành môn công tác xã hội cá nhân gia đình Buổi sáng tơi có buổi kiểm huấn trường Đại học Lao động- Xã hội để nghe giảng viên tiếp tục kiểm huẩn trước xuống địa điểm thực hành Giảng viên hướng dẫn cô Nguyễn Thị Kim Loan, nhiệt tình hướng dẫn chúng tơi cẩn thận, cách ăn nói, làm để xác định thân chủ thu thập thông tin xác định thân chủ 9h15 kết thúc buổi kiểm huấn, nhà nghỉ ngơi để chiều xuống địa điểm thực hành Làng Hữu nghị Việt Nam Cổng Làng Hữu nghị Việt Nam Đúng 13h chúng tơi có mặt trường để tập trung xuống Làng Hữu nghị Việt Nam thuộc xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội Khi đến nơi thấy hồi hộp Làng Hữu nghị Việt Nam rộng rãi, khang trang, đẹp Đúng 14h tơi 29 bạn nhóm vào phòng khách để gặp mặt anh Bình cán phụ trách ngoại giao Làng bác Cử phó giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam để trao đổi vấn đề thời gian, công việc thực hành Làng Bác Cử giới thiệu với thông tin ban đầu Làng, Làng thành lập nào, nguồn kinh phí từ đâu để Làng hoạt động, để em sinh hoạt học tập,… 46 Đúng 14h45 phân chia xuống lớp để gặp gỡ em Tơi bạn khác Hiên nhóm trưởng, Nga, Hải Linh, Hiền, Triều phân vào lớp kĩ số Tôi, Hiên, Nga, Linh vào buổi sáng Triều Hiến vào buổi chiều Khi lên lớp em vui có anh chị đến học tập giúp đỡ Cơ giáo người hướng dẫn thực hành chị Thảo Chị Thảo thân thiện Cảm xúc ban đầu vào lớp hoang mang, lo lắng Tơi tìm hiểu qua thơng tin mạng Làng xuống đến nơi biệt thực tế Các em gặp phải nhiều vấn đề, lớp có khoảng người em lại gặp phải vấn đề khác Trong lớp tơi quan sát thấy có Bích Ngọc em lớn lớp Hai em học chữ học tốn, có nhận thức biết nói chuyện với chị Em Bích biết làm nhiều việc để phụ giáo lớp khóa cửa, lấy đồ dùng học tập cho bạn khác lớp, quản lớp, Ngồi em có em Dương, Khánh, Lan, Vi, Đức Tất em nói có em khơng nói phải dùng hành động để diễn tả Bước đầu nắm bắt vấn đề đối tượng xác định thân chủ Trong buổi tơi thấy lo lắng lớp em gặp phải nhiều vấn đề nên bắt đầu hỗ trợ thân chủ từ đâu, tìm vấn đề để hỗ trợ thân chủ thời gian ngắn Kết thúc buổi học em vào lúc 4h, dẫn Dương nhà tập thể em Trên đường Dương thích thú nhìn xung quanh vui vẻ, cười to tơi dẫn bên cạnh em khác lớp học em ngoan chào hỏi chị, vui có chị đến Làng Chúng tơi rời khỏi Làng vào lúc 17h, hẹn em buổi ngày mai gặp lại Hà Đông , Ngày tháng 11 năm 2017 Đây ngày thứ thực hành Làng, buổi sáng chúng tơi có mặt lúc 7h30, sau lên lớp quét dọn chuẩn bị bắt đầu buổi học em 8h bắt đầu 47 vào lớp, em lại có nội dung dạy riêng, Dương học vật, xếp vật tập để luyện tay cho em, Khánh học vẽ để kiềm chế hoạt động em Tôi hỏi chuyện với chị Thảo nắm thông tin em Lan 18 tuổi quê Nghệ An, mắt Bích 16 tuổi, quê Nghệ An, nói Dương 13 tuổi, tăng động, khó khăn ngơn ngữ Lan 10 tuổi, khuyết tật trí tuệ nặng, khó khăn ngơn ngữ Vi 10 tuổi, tự kỉ, tăng động, khả nói Đức 11 tuổi, khuyết tật trí tuệ, khó khăn ngơn ngữ Tơi bắt đầu xác định thân chủ mình, thân chủ mà tơi muốn làm việc em Nguyễn Bá Dương 13 tuổi, qua thu thập thông tin biết Dương quê Từ Liêm, Hà Nội Đến 9h có nhóm tình nguyện viên đến từ Indonexia đến để thăm gặp gỡ em Tơi bạn tình nguyện viên trao đổi số thông tin hoạt động vui chơi em Các em thích thú có thêm nhiều anh chị vui chơi Các bạn đến từ Indonexia tuổi chúng tôi, hạn chế tiếng anh nên giao tiếp với bạn Thân chủ em Dương bắt đầu thân với tơi hơn, em thích chơi bóng tơi Tơi hoạt động vui chơi em nhận thấy em thích đồ vật có dạng hình tròn bóng, viên bi, Em bị khó khăn ngơn ngữ hiểu tất tơi nói, tơi thấy em q mến Hà Đơng, ngày tháng 11 năm 2017 Ngày thực hành thứ kết thúc, đến hơm tơi hồn tồn hòa nhập với em lớp, đặc biệt thân thiết với em Dương- thân chủ Vì xác định thân chủ nên hôm tập trung dành nhiều thời gian cho em Dương hơn, tơi trò chuyện em chơi bóng, dạy em xếp vật, lắp dụng cụ để luyện tay cho em lúc trò chuyện kết hợp khai thác thông tin em 48 Ai xác định thân chủ nên bạn tơi hơm tập trung nhiều vào thân chủ Nhưng không bỏ qua thành viên khác lớp để hỗ trợ chị Thảo, chúng tơi có người mà vất vả khống chế hành vi em bị tăng động, biết chị Thảo vất vả quản lý lớp có 10 em Bản thân tơi nghĩ, phải kiên nhẫn có tình u to lớn làm cơng việc chị Chúng thêm đồng cảm với em, với chị Thảo khâm phục chị Hôm gửi cho chị Thảo kế hạch thực hành can thiệp để chị nắm rõ tiến trình dự định chúng tơi Chúng tơi vui chị nhiệt tình, khơng biết chị giải thích cặn kẽ cho dường chị thông cảm cho sinh viên chưa có kinh nghiệm chúng tơi Điều làm chúng tơi cảm thấy tự tin bớt lo lắng hơn! Hà Đông, ngày tháng 11 năm 2017 Hôm tự quản lớp chị Thảo phải họp quan Vì quen nên em bắt đầu nghe lời chúng tơi Trong lớp chúng tơi nói em hạn chế hành vi Bé Chi đến khơng khóc khơng có chị Thảo Hôm thân chủ Dương cho xem máy tính nên em ngồi ngoan để xem, phải quản em khác nên không dành nhiều thời gian cho cá nhân Sau có bạn tình nguyện viên Malayxia đến để chơi với em chúng tơi Chúng tơi có trao đổi chút thơng tin với tiếng anh hạn chế nên tơi khơng nói chuyện nhiều với bạn 49 Hơm có việc khiến cho nhóm sợ Đó Trần Dương, em bị tự kỉ nặng muốn chạy ngoài, chị không hiểu nên lôi em vào trong, kết em vệ sinh ln lớp Thì muốn vệ sinh nên Dương chạy ngoài, lần sau rút kinh nghiệm Buổi học kết thúc vào lúc 10h30, Hải Linh dẫn Dương, Khánh nhà Khi dẫn em nhà tơi có lại chút để nói chuyện với cô bảo mẫu Dương thông tin Dương, biết Dương ngoại trú Nhà em gần Làng nên sáng bố em đưa tối đón em Sau tơi có xin số điện thoại bố em để liên lạc xin thơng tin thân chủ Khi liên lạc với bố Dương tơi có hẹn buổi chiều gặp đón Dương để xin chút thông tin Dương Hà Đông, ngày 10 tháng 11 năm 2017 Ngày hôm chị Thảo có việc bận nên nghỉ khơng lên lớp Tơi đến từ sớm để gặp bố em Dương bố em chở em học Sau dẫn Dương lên lớp để em bạn vui chơi Tơi bạn trơng lớp Vì quen với chị nên hơm khơng có cô giáo em ngoan Tôi chơi bóng Dương để tạo hứng thú cho em đến lớp Sau cho em xếp hình khối, đọc màu để em phân loại xếp màu giống với Vừa cho em xếp vừa khen em, hoan hơ, Mới đầu em lắc đầu khơng thích Tơi quan sát khơng thích điều em lấy tay đập vào đầu chị khen ngoan, vỗ tay hoan hơ hành động em khơng Vỗ tay để em thích thú, vui mừng làm tốt tiếp tục xếp hình khối với Em làm hình sau 50 lại bắt chơi Em chưa thể tập trung làm hết cơng việc mà giao Đến 10h30 lớp về, tơi dẫn Dương về, vừa vừa gọi em nhiều lần để em học cách nói Dương ngoan, lần gọi Dương to Buổi chiều chúng tơi có buổi kiểm huấn với Loan Cơ hướng dẫn kĩ kiểm huấn cho bạn để hỗ trợ việc giải vấn đề thân chủ cho bạn Thứ 7, chủ nhật em từ học tự chơi nhà nên nhà lên lớp Hà Đơng, ngày 13 tháng 11 năm 2017 Đầu tuần ngày dã kết thúc đợt thực hành Làng tuần trôi qua thật nhanh bước đầu tơi có tất thơng tin thân chủ Ngày hơm tiếp tục cho Dương xâu hạt, ghép khối hình màu với để Dương kiềm chế hành vi Hơm Dương tập trung vào cơng việc mà giao nhiều Vì giáo lớp kĩ nghỉ sinh em bé nên có số em chuyển lên lớp Số lượng em lớp 10 em Vì đơng nên việc quản lí em chúng tơi với giáo gặp nhiều khó khăn Đến 10h30 em nghỉ trưa Trưa dẫn Dương có lại thêm chút để quan sát việc ăn uống em Em tự xúc cơm 51 ăn, vào buổi chiều ăn mẹ ni em phải mở chương trình bóng đá em chịu tự xúc ăn Hà Đông, ngày 14 tháng 11 năm 2017 Hôm tiếp tục thực kế hoạch mà đề để hỗ trợ cho Dương Dương hôm tập trung làm việc mà giao Tơi cho Dương xâu hạt, xâu hạt đọc hạt màu loại để Dương lựa chọn xâu Dương chọn gần hết hạt màu mà đọc Dương chăm xâu hạt Tiếp theo cho Dương học cách đóng mở cúc áo, đầu em khơng chịu hợp tác không muốn học vỗ tay tán thưởng em em thích bắt đầu học cách đóng mở cúc áo tơi Do tay yếu nên đóng mở cúc áo, em gặp nhiều khó khăn, nhiên em cố gắng để đóng mở cúc áo 52 Bức ảnh sau Dương hoàn thành tốt việc học đóng mở cúc áo Khi cho Dương thực hết kế hoạch ngày hôm nay, Dương chơi bóng em thích chơi với bóng Dương chơi bóng ngày mà khơng biết mệt Hơm lại có đồn học sinh đến từ Singapore để chơi em Vì có bạn nam nên Dương thích thú chơi bóng bạn Đến 10h chị Thảo phải họp nên lại tự trông em 10h30 buổi học kết thúc Tơi dẫn Dương nhà T3 để em ăn trưa nghỉ ngơi Hà Đông, ngày 15 tháng 11 năm 2017 Hôm Dương nghe lời, em tập trung vào công việc giao thời gian lâu Tôi tiếp tục cho em xâu hạt, hôm cho Dương xâu hạt theo vòng tròn, hình số Vòng tròn Dương làm tốt đến vòng số em chưa làm phải có tham gia tơi với em xâu em làm 53 Sau tơi cho Dương xếp hình khối màu với nhau, đến nội dung em thích thú Do xếp cách hình mà em u thích Đến bạn học sinh người Singapore đến chơi em Hết buổi ngày hôm bạn quay trở Singapore Dương chơi bạn vui vẻ Em thích thú vỗ tay liên tục anh chơi Cùng có chuyện gia Úc đến để quan sát tất em, biểu hành vi em để từ có biện pháp can thiệp với em Lớp tan vào lúc 10h30 ngày Tôi dẫn Dương sau lại chút để quan sát em ăn cơm, có tơi Dương lại khơng tự xúc ăn Tơi có xúc thìa cho em ăn mẹ ni em nói với tơi “cháu em tự xúc cho quen, em tự xúc cơm ăn rồi” Nên tơi chào Dương, chào mẹ nuôi Dương để quay lại lớp lấy đồ Hà Đông, ngày 16 tháng 11 năm 2017 Buổi hôm cho Dương tự hoạt động khoảng 20 phút sau cho Dương học cách gọt bút chì để em kiềm chế thân Tôi dạy em, vừa dạy vừa hát, hoan hô em, khen em giỏi tạo hứng thú cho em Gọt em chán nên lại chuyển sang hoạt động khác Sau gọt bút tơi cho em rê bút để luyện tay cho em mà kiềm chế hành vi em Tơi vẽ hình bóng tạo hứng thú cho em, em cảm thấy u thích cầm bút để rê màu Cuối có lại chút để bàn đóng tiền để mua quà kỉ niệm cho lớp liên hoan vào ngày mai Vì ngày mai buổi cuối mà chúng tôi, kết thúc đợt thưc hành tuần Hà Đông, ngày 17 tháng 11 năm 2017 54 Hôm buổi cuối thực hành Làng, kết thúc tuần mà thực hành Hôm tự đánh giá lại việc cho Dương, giải vấn đề ưu tiên cho em Tơi nói với em trước ngày mai buổi cuối xuống với em ngày nên Dương biết hơm Dương ngoan Tơi nói Dương thực u cầu nhiều hơn, Dương biết chị từ ngày mai khơng chơi em Còn số em lớp biêt chị khơng nên cảm thấy buồn em Ngọc, em Bích Các em tồn nói chị em buồn quá, chị cho em số điện thoại để tối em gọi Các chị nhớ phải chơi với bọn em Hôm ngày nên buổi sáng cho Dương tổng kết làm lại tất việc mà em làm thời gian làm việc với em Buổi chiều lượng giá lại tất vấn đề Dương 2h30 nhóm sinh viên em có buổi liên hoan chia tay Liên hoan xong đến 3h chúng tơi tổng dọn vệ sinh, dọn dẹp phòng học em lớn em Bích em Ngọc giúp đỡ chị, chị dọn dẹp Xong việc dẫn Dương nhà T3 bạn chờ bố đến đón Nhóm sinh viên kiểm huẩn viên em Bích, Ngọc chụp hình kỉ niệm 55 Chúng tơi tạm biệt người Đến 4h Loan có đến để trả báo cáo thực địa vè kế hoạch, hướng dẫn làm báo cáo để hồn thành tốt báo cáo Hà Đông, ngày 20 tháng 11 năm 2017 Hôm chúng tơi có buổi tổng kết giao lưu văn nghệ 20 tháng 11 Làng Buổi giao lưu diễn vui vẻ, trẻ em làng hát hay Tuy thiệt thòi em cố gắng để vươn lên, cảm thấy em có nghị lực thật phi thường Nhóm sinh viên chúng tơi có đóng góp tiết mục với Làng Đến 10h buổi giao lưu văn nghệ kết thúc bạn sinh viên lại chút để chụp hình lưu niệm giáo lãnh đạo Làng Nhóm sinh viên chụp hình lưu niệm giáo bác Cử 56 Danh mục tài liệu tham khảo Nguyễn Thị Thái Lan, Bùi Thị Xuân Mai ( chủ biên) (2008), Giáo trình cơng tác xã hội cá nhân gia đình, NXB Lao động- Xã hội, Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương (2017) Giáo trình cơng tác xã hội cá nhân, Trường Đại học sư phạm Hà Nội 57 ... Báo cáo trước thực địa I) Những điều sinh viên cần chuẩn bị trước đến sở thực hành *)Về kiến thức - Hiểu rõ chất việc thực hành công tác xã hội nhân nghĩa nào, nắm khái niệm công tác xã hội cá nhân. .. Thực hành công tác xã hội cá nhân gia đình”, em giảng viên hướng dẫn phân cho thực hành Làng Hữu Nghị Việt Nam (Thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) Thời gian thực hành. .. kiện thuận lợi để em tiến hành hoạt động đợt thực hành mơn học Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn Nguyễn Kim Loan hướng dẫn em đợt thực hành Đợt thực hành hội thuận lợi để em
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực hành ctxh cá nhân, báo cáo thực hành ctxh cá nhân

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay