Nghề 1 trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su

36 33 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 08:49

Chương trình dạy nghề trình độ dưới 3 tháng “Trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su” được dùng để dạy cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được cấp giấy chứng nhận học nghề.Theo yêu cầu của người học, có thể dạy độc lập một hoặc một số mô đun cho các học viên và cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành các mô đun đó.Chương trình gồm 04 mô đun như sau: Mô đun 01: “Chọn giống, đất trồng cao su” có thời gian đào tạo là 52 giờ trong đó có 8 giờ lý thuyết, 40 giờ thực hành và 4 giờ kiểm tra với mục đích trang bị cho người học kiến thức về đặc điểm của một số loại giống cao su chủ yếu phù hợp với điều kiện Quảng Bình và chọn lựa cây giống đảm bảo chất lượng, đủ số lượng trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời trang bị cho người học kiến thức cơ sở về đặc điểm của các nhóm đất trồng cao su và hướng sử dụng, thiết kế hàng và chuẩn bị hố trồng. Sau khi học xong mô đun này, người học nghiệm thu được các hạng mục công việc của công tác chọn giông, chuẩn bị đất trồng cao su như: chọn nguồn giống, dòng vô tính tốt nhất với địa phương, khai hoang, thiết kế hàng, đào hố, bón phân lót. - Xác định dụng cụ cần thiết chuẩn bị cho việc khai thác cao su - Thực thành thạo công việc liên quan đến trình khai thác mủ cao su Nội dung: Các yếu tố cạo mủ 1.1 Kiểu, độ dài, số lượng, hướng miệng cạo 1.2 Nhịp độ chu kỳ cạo 1.3 Cường độ cạo 1.4 Mặt cạo 1.5 Kích thích mủ 1.6 Chế độ cạo Một số tiêu chủ yếu việc cạo mủ 2.1 Thời vụ cạo mủ 2.2 Độ sâu cạo mủ 2.3 Mức độ hao dăm – Đánh dấu hao dăm 2.4 Tiêu chuẩn đường cạo 2.5 Giờ cạo mủ - Trút mủ Phần II: Câu hỏi tập thực hành - Bài tập: Kiểm tra thông qua câu hỏi trả lời vấn đáp - Bối cảnh: Hội trường UBND Xã, sở Dạy nghề … - Thời gian thực hiện: 90 phút - Nguồn lực thực hiện: + Bài giảng, giáo án + Quy trình kỹ thuật cao su Tập đoàn cao su Việt Nam + Máy đèn chiếu Projecter + Máy tính xách tay Phần III Ghi nhớ: Thực theo qui định chung khai thác mủ cao su Bài : TRANG BỊ DỤNG CỤ - VẬT TƯ Thời gian: giờ; Lý Thuyết: giờ; Thực hành:6 giờ; Kiểm Tra:0 Phần I: Lý thuyết – Mục tiêu: Nhận diện, đọc tên dụng cụ, vật tư cạo mủ Sử dụng dụng cụ, vật tư cạo mủ Nội dung: 29 Dụng cụ vật tư trang bị cho cạo Dụng cụ vật tư trang bị cho công nhân Cách mài dao cạo Cách sử dụng, bảo quản dụng cụ vật tư khai thác Phần II: Câu hỏi tập thực hành - Bài tập: Sử dụng dụng cụ vật tư mài dao cạo mủ - Bối cảnh: Hội trường UBND Xã, sở Dạy nghề … - Nguồn lực thực hiện: + Dao cạo: dao kéo dao đục: 05 cái/nhóm 05 học viên + Đá mài dao: 05 viên/nhóm 05 học viên + Thùng trút dung tích 15 lít: 05 cái/nhóm 05 học viên + Thùng chứa dung tích 25-30 lít: 01 cái/nhóm 05 học viên + Vét mủ: 05 cái/nhóm 05 học viên + Nạo vỏ: 05 cái/nhóm 05 học viên Phần III Ghi nhớ: Thực kỹ thuật mài dao Bài : THIẾT KẾ MẶT CẠO Thời gian: 10 giờ; Lý thuyết: giờ; Thực hành:8 giờ; Kiểm tra:0 Phần I: Lý thuyết -2 Mục tiêu: - Thiết kế quy hoạch mặt cạo kích thước, độ dốc - Gắn vật tư trang bị cao su cạo Nội dung: Tiêu chuẩn cao su đưa vào cạo mủ Chiều cao miệng cạo Độ dốc miệng cạo Thiết kế miệng cạo ngửa Thiết kế miệng cạo úp Phần II: Câu hỏi tập thực hành – - Bài tập: Thiết kế mở miệng cạo - Bối cảnh: Lô cao su nông trường hộ gia đình đủ tiêu chuẩn mở miệng cạo (hoặc thực sinh) - Cơng việc nhóm: + Nhận dụng cụ, vật tư theo nhóm (dụng cụ thiết kế…) + Thiết kế miệng cạo 30 - Nguồn lực thực hiện: + Rập thiết kế: 05 cái/nhóm học viên + Thước gỗ 1,5m: 05 cái/nhóm 05 học viên + Thước dây: 05 cái/nhóm 05 học viên + Móc rạch: 05 cái/nhóm 05 học viên + Dây gút: 05 dây/nhóm 05 học viên + Cây cao su: 05 khúc/nhóm 05 học viên Phần III Ghi nhớ: - Vườn đủ tiêu chuẩn có bề vòng thân đo cách mặt đất 1m đạt 6mm trở lên, độ dày vỏ độ cao 1m cách mặt đất phải đạt từ 50cm trở lên vườn có 70 % số đạt tiêu chuẩn mở cạo - Thiết kế thời điểm - Độ dốc miệng cạo 30-34o (cạo ngửa), 450 (cạo úp) Bài 3: MỞ MIỆNG CẠO Thời gian: 24 giờ; Lý thuyết: giờ; Thực hành:20 giờ; Kiểm tra:1giờ Phần I: Lý thuyết – Mục tiêu: - Xác định vị trí, hướng mở miệng cạo - Mở miệng cạo độ cao, độ dốc, độ sâu theo tiêu chuẩn kỹ thuật - Khơi mương, đóng máng, buộc kiềng, đánh dấu hao dăm theo tháng cạo Nội dung: Mở miệng cạo ngửa Mở miệng cạo úp Khơi mương, đóng máng, buộc kiềng Phần II: Câu hỏi tập thực hành – 20 - Bài tập 1: Thiết kế mở miệng cạo - Bối cảnh: Lô cao su nông trường hộ gia đình đủ tiêu chuẩn mở miệng cạo (hoặc thực sinh) - Cơng việc nhóm: + Nhận dụng cụ, vật tư theo nhóm (dụng cụ thiết kế…) + Thiết kế miệng cạo - Nguồn lực thực hiện: + Rập thiết kế: 05 cái/nhóm học viên + Thước gỗ 1,5m: 05 cái/nhóm 05 học viên + Thước dây: 05 cái/nhóm 05 học viên 31 + Móc rạch: 05 cái/nhóm 05 học viên + Dây gút: 05 dây/nhóm 05 học viên + Cây cao su: 05 khúc/nhóm 05 học viên - Bài tập 2: Mở miệng cạo - Bối cảnh: Lô cao su nông trường, hộ gia đình thực sinh - Cơng việc nhóm: + Nhận dụng cụ, vật tư theo nhóm (dao cạo kéo) + Mở miệng cạo - Nguồn lực thực hiện: + Dao cạo miệng ngửa: 05 cái/nhóm học viên + Dao cạo miệng úp: 05 cái/nhóm học viên + Cây cao su: 05 khúc/ nhóm 05 học viên + Kiềng: 05 cái/ nhóm 05 học viên + Chén: 05 cái/ nhóm 05 học viên + Máng: 05 cái/ nhóm 05 học viên Phần III Ghi nhớ: - Xác định nhát cạo xác - Hao dăm vạt nêm tối đa 2,0 cm - Xoi mương dài 10 – 11 cm, kiểu đầu voi đuôi chuột - Máng đóng nghiêng 30o so với thân Bài 4: CẠO MIỆNG NGỬA Thời gian: 52 giờ; Lý thuyết: giờ; Thực hành:47 giờ; Kiểm tra:2 Phần I: Lý thuyết – Mục tiêu: - Cạo độ dốc, độ sâu, có lòng máng, mặt cạo phẳng - Thực thành thạo thao tác cạo mủ - Cạo mủ đảm bảo thời gian Nội dung: Kỹ thuật cạo miệng ngửa Cạo lớp da cát Cạo đến lớp da lụa cách tượng tầng 1.0 – 1.3 m Phần II: Câu hỏi tập thực hành – 47 - Bài tập: Cạo mủ - Bối cảnh: Lô cao su nông trường, hộ gia đình thực sinh - Cơng việc nhóm: 32 + Nhận dụng cụ, vật tư theo nhóm (dao cạo kéo, đá mài…) + Cạo mủ - Nguồn lực thực hiện: + Dao cạo kéo: 05 cái/nhóm học viên + Cây cao su: 05 khúc/05 học viên +Đá mài: 10 viên/5học viên (5 viên đá nhám viên đá bùn) Phần III Ghi nhớ: - Mặt cạo nhẵn, tạo lòng máng - Sự phối hợp di chuyển tay chân hợp lý Bài 5: CẠO MIỆNG ÚP Thời gian: 30 giờ; Lý thuyết: giờ; Thực hành:26 giờ; Kiểm tra:1 Phần I: Lý thuyết – Mục tiêu: - Cạo độ dốc, độ sâu, có lòng máng, mặt cạo phẳng - Thực thành thạo thao tác cạo mủ - Cạo mủ đảm bảo thời gian Nội dung: Kỹ thuật cạo miệng úp Cạo đến lớp da cát Cạo đến lớp da lụa cách tượng tầng 1.0 – 1.3 mm Phần II: Câu hỏi tập thực hành – 26 - Bài tập: Cạo mủ - Bối cảnh: Lô cao su nông trường, hộ gia đình thực sinh - Cơng việc nhóm: + Nhận dụng cụ, vật tư theo nhóm (dao cạo úp, đá mài…) + Cạo mủ - Nguồn lực thực hiện: + Dao cạo úp: 05 cái/nhóm học viên + Cây cao su: 05 khúc/05 học viên +Đá mài: 10 viên/5học viên (5 viên đá nhám viên đá bùn) Phần III Ghi nhớ: - Mặt cạo nhẵn, tạo lòng máng - Sự phối hợp di chuyển tay chân hợp lý Bài 6: TRÚT MỦ VÀ VỆ SINH Thời gian: giờ; Lý thuyết: giờ; Thực hành:3 giờ; Kiểm tra:0 Phần I: Lý thuyết- 33 Mục tiêu: - Vệ sinh dụng cụ - vật tư - Đảm bảo an toàn lao động - Trút mủ nhanh, Nội dung: Trút mủ Vệ sinh dụng cụ - vật tư Đánh giập Phần II: Câu hỏi thực hành – - Bài tập: nhập mủ vệ sinh dụng cụ - Bối cảnh: Lô cao su nơng trường hộ gia đình - Cơng việc nhóm: + Nhận dụng cụ, vật tư theo nhóm (xe máy, xe đạp, thùng trút mủ 15 35 lít, giỏ đựng mủ tạp, vét mủ, đòn gánh, móc…) + Trút mủ, nhập mủ, vệ sinh dụng cụ - Nguồn lực thực hiện: + Thùng 15 lít: 01cái/nhóm học viên + Thùng 35 lít: 01 cái/nhóm 05 học viên + Đòn gánh: 01 cái/nhóm 05 học viên + Móc: 01 đơi/nhóm 05 học viên + Giỏ đựng mủ tạp: 05 cái/nhóm 05 học viên + Vét mủ: 05 cái/nhóm 05 học viên + Quang gánh: 01 bộ/nhóm 05 học viên Phần III Ghi nhớ: - Trút mủ thời gian qui định - Dụng cụ để nơi qui định IV ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH - Vật liệu: + Sách vở, giấy bút ghi chép, máy tính + Vườn cao su kinh doanh, Cây học cạo - Dụng cụ thiết bị: + Dao cạo, đá mài, thước, dập cờ, đót, dây PE, kiềng, chén, máng, - Học liệu: + Tranh ảnh, sơ đồ + Giáo trình mơ đun Khai thác mủ cao su, phiếu hướng dẫn thực hành 34 V PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Phương pháp đánh giá - Kiểm tra định kỳ + Giáo viên phải quan sát theo dõi thao tác, thái độ thực hiện, đảm bảo an tồn q trình thực báo cáo thực hành để đánh giá cho thực hành; - Kiểm tra kết thúc mô đun: + Tổ chức thi phần thực hành kết hợp với vấn đáp kiến thức lý thuyết liên quan Nội dung đánh giá + Kỹ thuật trút mủ VI HƯỚNG DẪN CHUƠNG TRÌNH Phạm vi áp dụng chương trình - Chương trình Mơ đun sử dụng để giảng dạy cho nghề trồng, chăm sóc khai thác mủ cao su trình độ tháng - Chương trình áp dụng tồn tỉnh Hướng dẫn số điểm phương pháp giảng dạy mơ đun Mô đun thiết kế gồm phần thực hành, nên dạy, giáo viên cần nhắc lại số kiến thức liên quan học để học sinh dễ tiếp thu dễ dàng logic + Phương pháp hướng dẫn thực hành theo trình tự quy trình hướng dẫn kỹ + Giáo viên thực thao tác mẫu miêu tả bước dụng cụ thiết bị, máy móc nêu phần lý thuyết cách chậm rãi theo trật tự lơgíc thực hành; + Học sinh quan sát kỹ giáo viên làm, sau học sinh làm theo làm nhiều lần; + Giáo viên khuyến khích thái độ tự tin mạnh dạn học sinh thực hành giúp họ tự kiểm tra việc thực thân; + Giáo viên kiểm tra xem kỹ mà học sinh thực đạt yêu cầu chưa; Tài liệu tham khảo - Chương trình dạy nghề: Trồng, chăm sóc khai thác Cao su trình độ Sơ cấp nghề.(Phê duyệt Quyết định số 1549 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18 tháng 10 năm 2011của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) 35 - Website: http://www.omard.gov.vn/site//vi-VN/46/omard.aspx Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn * Kế thừa tài liệu tham khảo tác giả Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề Bộ NN&PTNT - PGS.TS Đoàn Thị Thanh Nhàn (chủ biên),TS Nguyễn Văn Bình, TS Nguyễn Thế Cơn, TS Vũ Đình Chính, 1996 : Giáo trình cơng nghiêp.NXBNN - Tập đồn cơng nghiệp cao su Việt Nam, 2004: Quy trình kỹ thuật trồng mới, chăm sóc khai thác cao su, NXBNN - Trường Cao đẳng công nghiệp Cao Su, 2006: Đề cương giảng công nghiệp dài ngày Tài liệu lưu hành nội 36 ... việc khai thác cao su - Thực thành thạo công việc liên quan đến trình khai thác mủ cao su Nội dung: Các yếu tố cạo mủ 1. 1 Kiểu, độ dài, số lượng, hướng miệng cạo 1. 2 Nhịp độ chu kỳ cạo 1. 3 Cường... liệu tham khảo - Chương trình dạy nghề: Trồng, chăm sóc khai thác Cao su trình độ Sơ cấp nghề. (Phê duyệt Quyết định số 15 49 /QĐ-BNN-TCCB ngày 18 tháng 10 năm 2 011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &... nghiêp.NXBNN - Tập đồn cơng nghiệp cao su Việt Nam, 2004: Quy trình kỹ thuật trồng mới, chăm sóc khai thác cao su, NXBNN - Trường Cao đẳng công nghiệp Cao Su, 2006: Đề cương giảng công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghề 1 trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su, Nghề 1 trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay