Đề Xuất Tăng Cường Năng Lực Thống Kê Cho Bộ Y Tế

66 23 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 00:53

ĐỀ XUẤT TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THỐNG KÊ CHO BỘ Y TẾ Nguyễn Thị Tĩnh, Chuyên gia nước Nguyễn Thị Hương, Chuyên gia đầu mối dự án thuộc Bộ Y tế Josie B Perez, Chuyên gia quốc tế 24/11/2007 Báo cáo Dự án 00040722 "Hỗ trợ Giám sát phát triển kinh tế-xã hội " Tổng cục Thống kê- Hà Nội MỤC LỤC Trang I Lời giới thiệu ……………………………………………………………………………… II Đánh giá thực trạng cấu tổ chức thống kê …… 2.1 Chức năng, nhiệm vụ hoạt động ………………………………………… 2.2 Đề xuất thay đổi ………………………………………………………………… III Đánh giá hoạt động thống kê Bộ …………………………… 3.1 Hệ thống tiêu thống kê y tế ………………………………………… 3.2 Tiểu hệ thống thông tin điều trị ………………………………………… 10 3.3 Tiểu hệ thống thông tin sức khỏe sinh sản ……………………………… 11 3.4 Tiểu hệ thống thông tin chương trình phòng chống lao …………… 11 3.5 Tiểu hệ thống thơng tin chương trình phòng chống suy dinh dưỡng quốc gia …… 12 3.6 Tiểu hệ thống thông tin thu thập thơng tin phòng chống sốt rét ………… 12 3.7 Giám sát bệnh truyền nhiễm ……………………………………………… 13 3.8 Hệ thống thông tin từ Bộ, ngành khác ……………… 13 3.9 Đề xuất giải pháp ……………………………………………………………… 14 IV Đánh giá điều tra thực ……………………… 14 4.1 Điều tra y tế quốc gia ………………………………………………………… 15 4.2 Điều tra dinh dưỡng ……………………………………………………………… 15 4.3 Điều tra bướu cổ ……………………………………………………………… 16 4.4 Đề xuất hành động …………………………………………… 16 V Đánh giá tiêu y tế mối quan hệ với Hệ thống tiêu thống kê quốc gia/Chương trình điều tra quốc gia ………………………………………………… 17 5.1 Niên giám Thống kê y tế …………………………………………………………… 17 5.1.1 Đề xuất bước thực ……………………………………………………… 18 5.2 Các tiêu thống kê y tế …………………………………………………… 18 5.2.1 Đề xuất cải tiến tiêu y tế ……………………………… 19 VI Đánh giá đội ngũ cán thống kê y tế trình độ cán hoạt động thống kê y tế ……………………………………………………………… 21 6.1 Thực trạng Cán thống kê ngành y tế ……………………………… 6.1.1 Quan điểm nhận định …………………………………………………… 6.2 Những vấn đề khác có liên quan ………………………………………………………… 6.2.1 Các đề xuất bổ sung ………………………………………………………… VII Tóm tắt phần nhận định, kết luận kiến nghị …………………… 21 22 25 25 26 DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Biểu – Số lượng cán thống kê phận Thống kê-tin học phân theo giới tính trình độ cao đạt ………… 21 Biểu – Số lượng cán thống kê phận Thống kê-tin học phân theo giới tính khóa đào tạo ……………………… 23 Biểu – Đề xuất tăng cường lực cho ngành y tế ……………… 27 SƠ ĐỒ Hình – Sơ đồ tổ chức Bộ y tế ………………………………………………… Hình – Bốn tuyến thơng tin ngành y tế …………………………………………… Hình – Bộ phận/đơn vị thống kê kênh thơng tin ……………… Hình – Đường thơng tin tuyến khác ………………………………… PHỤ LỤC Phụ lục A – Các tiêu thống kê y tế ……………………………………………… Phụ lục B- So sánh chi tiêu thuộc NSIS SEDP…………………………… Phụ lục C- Tóm tắt số phần mềm phân tích điều tra…………………………… 38 49 51 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DHD DOT DPF DRH DSO GSO HSIS ICD MNRE Bộ Y Tế MOI MOLISA NSIS NSP PSD PSO SEDP SID VSS Phòng Y tế quận huyện Vụ Điều trị Vụ kế hoạch Tài Vụ Sức khỏe sinh sản Phòng Thống kê quận huyện Tổng cục Thống kê Hệ thống tiêu thống kê y tế Bảng phân loại quốc tế loại bệnh Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ Y tế Bộ Công nghiệp Bộ Lao động, Thương binh Xã hội Hệ thống tiêu thống kê quốc gia Chương trình điều tra thống kê quốc gia Phòng Kế hoạch-Thống kê Cục Thống kê tỉnh Chương trình phát triển kinh tế-xã hội Bộ phận thống kê-tin học Hệ thống thống kê Việt Nam I Lời giới thiệu Việt Nam quốc gia có nhu cầu ngày tăng ngành y tế Chính phủ Việt Nam thành lập Bộ Y tế với tư cách quan quan trọng thực chức quản lý nhà nước chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân thực chức quản lý nhà nước việc cung cấp dịch vụ cơng khn khổ kiểm sốt quản lý nguồn vốn nhà nước doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo quy định pháp luật Bộ Y tế có 14 vụ, cục, văn phòng ban tra Bộ có đơn vị chuyên môn bệnh viện trung ương, viện nghiên cứu phòng chống, cơng ty dược phẩm, chương trình y tế, trường đại học cao đẳng, v v Xin xem thêm phần sơ đồ tổ chức Bộ Y tế trang sau Mỗi vụ/cục có chức nhiệm vụ riêng phù hợp với sứ mệnh Bộ Y tế Ngoài nhiệm vụ này, số vụ, cục đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ thu thập tổng hợp thơng tin y tế Phòng thống kê tin học trực thuộc Vụ Kế hoạch Tài cánh tay phải đắc lực thực hoạt động thống kê Bộ chịu trách nhiệm quản lý sở liệu thống kê y tế, đặc biệt Hệ thống Thông tin Thống kê y tế (HTTTTKYT) Những vụ, viện đơn vị chun mơn khác Bộ có trách nhiệm bổ sung thông tin y tế cho HTTTTKYT thuộc lĩnh vực phụ trách chương trình y tế quốc gia Chính phủ Việt Nam đầu tư thông qua hợp tác đa phương hay song phương với tổ chức quốc tế Mỗi chương trình có tiểu hệ thống thông tin riêng cung cấp khối lượng lớn thông tin Hiện có khoảng 10 chương trình y tế quốc gia Vụ, cục, bệnh viện bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế quản lý điều hành, bao gồm: a) chương trình Lao bệnh viện Lao bệnh Phổi quản lý điều hành; b) chương trình Sốt Rét viện Sốt Rét KST& CT; c) chương trình Bướu cổ bệnh viện Nội Tiết; d) chương trình phòng chống Phong viện Da Liễu; e) Chương trình tiêm chủng mở rộng chương trình phòng chống sốt xuất huyết Viện Vệ Sinh Dịch Tế trung ương; f) Chương trình sức khỏe sinh sản vụ SKSS; g) Chương trình phòng chống suy Dinh Dưỡng viện Dinh dưỡng; h) Chương trình sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Tâm Thần Trung ương; i) chương trình an tồn thực phẩm cục an tồn thực phẩm, j) chương trình phòng chống HIV/AIDS cục phòng chống HIV/AIDS quản lý điều hành Hình – Cơ cấu tổ chức Bộ Y tế BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Thứ trưởng Vụ KH TC Vụ QHQTế Cục Quản lý thuốc Việt Nam Cục quản lý Thực phẩm Việt Nam Thứ trưởng Vụ Điều trị Vụ BHYT Thứ trưởng Viện Chiến lược Chính sách Vụ TBYT Thứ trưởng Vụ KH ĐT Vụ Pháp Chế Thứ trưởng Cuc Thuốc phòng bệnh Cục Phòng Chống HIV/AIDS Vụ TCCB Văn phòng Bộ Vụ SKSS II Đánh giá thực trạng cấu tổ chức thống kê Hoạt động ngành y tế chia thành tuyến (Xem sơ đồ trang 3) bao gồm tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện tuyến xã Những tuyến mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế thông tin thống kê y tế có quan hệ chặt chẽ với Xét khía cạnh thơng tin thống kê, bốn kênh chịu trách nhiệm thu thập số liệu phục vụ công tác quản lý, phân tích đánh giá hoạt động ngành y tế chương trình thuộc lĩnh vực tình trạng sức khỏe nhân dân 2.1 Chức năng, nhiệm vụ hoạt động Hai chức tuyến trình bày phần Hình – Bốn tuyến thơng tin ngành y tế CHÍNH PHỦ Tuyến Trung ương BỘ Y TẾ - 14 Vụ, Cục, Văn phòng Ban tra UBND tỉnh/thành phố SỞ Y TẾ - Văn phòng sở - Đợn vị Thanh tra sở - Các phòng, ban UBND quận/ huyện PHỊNG Y TẾ HUYỆN Các đơn vị chuyên môn trực thuốc Bộ Y tế - Điều trị: 30 bệnh viên có giường - Dự phòng: 17 viện trung tâm - Quản lý chất lượng: 5Viện trung tâm - Đào tạo: 14 trường đại học cao đẳng - Trung tâm giáo dục truyền thông y tế: 17 đơn vị Tuyến tỉnh/thành phố Các đơn vị chuyên môn trực thuộc sở y tế - Bệnh viện đa khoa chuyên khoa - Trung tâm y tế dự phòng - Kiểm tra quản lý chất lượng - Đào tạo:Trường trung học cao đẳng Y tế - Trung tâm giáo dục tuyên truyền y tế Tuyến quận huyện - Bệnh viện ĐK quận/huyện Trung tâm y tế dự phòng huyện UBND xã/phường Tuyến xã/phường TRẠM Y TẾ XÃ/PHƯỜNG - Trưởng trạm - Cán y tế Cán y tế thôn Ghi chú: Quản lý nhà nước Hướng dẫn chuyên môn Tuyến trung ương Page Tuyến trung ương Bộ Y tế Bộ y tế thực chức quản lý nhà nước chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, bao gồm điều trị, dự phòng, kiểm nghiệm chất lượng, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người, an toàn vệ sinh thực phẩm trang thiết bị y tế Để thu thập thông tin phục vụ cho việc thực đánh giá chức này, Bộ Y tế giao cho phận thống kê-tin học, vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế đầu mối đạo thực chức quản lý nhà nước hoạt động thống kê y tế xây dựng sách chiến lược nhằm tăng cường phát triển lĩnh vực thông tin thống kê y tế Bộ phận thống kê-tin học quản lý HTTTTKYT thực tất bước hoạt động thống kê Bộ từ giai đoạn lập kế hoạch, triển khai tổ chức quản lý điều tra, giám sát trung tâm thu thập số liệu, xử lý, tổng hợp, biên soạn số liệu, đến phân tích, xuất bản, phổ biến lưu trữ thơng tin y tế Ngồi ra, Bộ phận thống kê-tin học thực chế cung cấp sử dụng số liệu, thực chế độ báo cáo thống kê TCTK, ngành, quan phủ tổ chức quốc tế khác phận có nhiệm vụ cung cấp sơ liệu thống kê y tế để cơng bố ngồi nước Cụ thể, Bộ phận thống kê-tin học chịu trách nhiệm thu thập tổng hợp báo cáo họat động y tế 64 tỉnh nước, báo cáo vụ, vục, viện, chương trình y tế quốc gia thông tin dân số, kinh tế - xã hội, môi trường Tổng cục thống kê Tính tốn phân tích tình hình thực mục tiêu chiến lược ngành, xuất ấn phẩn thống kê y tế Niên giám thống kê, tóm tắt số liệu ấn phẩm thống kê khác; Thực chế độ báo cáo cho quan phủ Các Vụ, cục khác Bộ Y tế có nhiệm vụ cung cấp thơng tin cho Bộ phận thống kê-tin học- Vụ Kế hoạch Tài Vụ Điều trị thu thập, tổng hợp báo cáo số liệu hoạt động điều trị bệnh tật tử vong theo ICD 10 Vụ SKSS chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp báo cáo số liệu chăm sóc sức khỏe sinh sản Đối với 10 chương trình y tế quốc gia, vụ/cục/đơn vị chun mơn Bộ phụ trách chương trình cụ thể có trách nhiệm cung cấp thơng tin có liên quan, chẳng hạn Bệnh viện Lao Bệnh phổi có trách nhiệm cung câp thơng tin số người mắc bệnh lao, số người chết lao, v v Tuyến Tỉnh/thành phố Sở Y tế, tuyến thông tin y tế tỉnh, hỗ trợ UBND tỉnh thực quản lý nhà nước chăm sóc sức khỏe người, bao gồm: y tế dự phòng, khám điều trị, phục hồi chức năng, y học cổ truyền dược, ảnh hưởng mỹ phẩm đến sức khỏe người, vệ sinh an toàn thực phẩm, trang thiết bị sở y tế, quản lý hành chính, dịch vụ y tế công thuộc ngành y tế; thực số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật Sở Y tế chịu đạo quản lý tổ chức, biên chế hoạt động UBND cấp tỉnh đồng thời chịu đạo hướng dẫn, giám sát kiểm tra mặt chuyên môn Bộ Y tế Các đơn vị chuyên môn: Điều trị có bệnh viện đa khoa chuyên khoa: Dự phòng có trung tâm y tế dự phòng, sốt rét, trung tâm phòng chống bệnh xã hội, trung tâm sức khỏe sinh sản, trường trung học cao đẳng y tế Công tác thống kê y tế tồn tỉnh giao cho Phòng Kế hoạch Thống kêSở Y tế Phòng Kế hoạch Thống kê xây dựng phát triển hệ thống thông kê y tế tỉnh thành phố; thu thập, xử lý, phân tích cung cấp số liệu thống kê y tế phục vụ yêu cầu Bộ Y tế chế độ báo cáo, đáp ứng nhu cầu xây dựng kế hoạch điều hành họat động địa phương UBND Cục Thống kê; tổ chức kiểm tra giám sát công tác thống kê tỉnh trung tâm y tế tuyến Đối với tỉnh chưa thành lập phòng y tế huyện phòng y tế huyện chưa có đủ số lượng cán cán thống kê sở có nhiệm vụ thu thập tổng hợp số báo cáo hoạt động y tế toàn tỉnh bao gồm: báo cáo đơn vị y tế tuyến tỉnh, trung tâm y tế dự phòng huyện, bệnh viện huyện, PKBĐK phòng y tế Sau ổn định tổ chức y tế tuyến huyện phòng y tế có đủ số lượng cán thống kê trung tâm y tế dự phòng huyện, bệnh viện huyện khơng phải báo cáo cho sở y tế, mà phòng Y tế huyện có trách nhiệm tổng hợp thơng tin đơn vị gửi cho sở Các thông tin liên quan kinh tế-xã hội dân số tỉnh thu thập đối chiếu với Cục thống kê tỉnh Báo cáo sở y tế gửi cho UBND tỉnh Bộ Y tế (Bộ phận thống kê - tin học, vụ KH-TC) Tuyến huyện Trung tâm y tế quận/huyện có chức nhiệm vụ chăm sóc tăng cường sức khỏe cho nhân dân huyện, bao gồm: y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền dược, ảnh hưởng mỹ phẩm đến sức khỏe người, vệ sinh an toàn thực phẩm, trang thiết bị sở y tế Trung tâm y tế quản lý toàn trạm y tế xã/phường huyện, thực số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền sở y tế Phòng y tế chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế công tác UBND huyện đồng thời chịu hướng dẫn, đạo giám sát kiểm tra hoạt động chuyên môn Sở Y tế.Các quan chuyên môn Trung tâm y tế bao gồm Bệnh viện Quận huyện, phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh khu vực Việc phân chia chức Trung tâm y tế huyện cho quan: Phòng y tế quận/huyện, Bệnh viện quận/huyện Trung tâm Y tế Dự phòng huyện làm cho mạng lưới thơng tin y tế tuyến huyện có thay đổi rõ rệt Phòng Y tế quận/huyện thuộc quản lý trực tiếp UBND quận/huyện có trách nhiệm quản lý nhà nước lĩnh vực y tế địa bàn huyện quản lý trực tiếp trạm y tế xã Bệnh viện trung tâm y tế dự phòng quận/huyện chịu trách nhiệm gián tiếp đạo chuyên môn cho tuyến xã, báo cáo chun mơn cho phòng y tế huyện chịu quản lý trực tiếp Sở y tế Phòng y tế quận/ huyện có nhiệm vụ hướng dẫn đơn vị y tế huyện trạm y tế thu thập, ghi chép hệ thống biểu mẫu làm báo cáo gửi Sở y tế UBND tỉnh Việc thay đổi cấu tổ chức y tế tuyến huyện gây khơng khó khăn cho hệ thống thống tin y tế Điều làm cho cán thống kê có chun mơn tốt bỏ sang làm cơng tác khác mà có nhiều hội Vì dẫn đến tình trạng cán làm kiêm nhiệm công tác thống kê song với nhiệm vụ khác Hầu hết cán thống kê phòng y tế huyện khơng đào tạo công tác thu thập xửlý thông tin nên họ gặp nhiều khó khăn việc triển khai chế độ báo cáo Ngòai ra, thiếu sở, vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hệ thống thông tin nhiều phòng y tế huyện làm cho việc xử lý số liệu, phân tích làm báo cáo phòng y tế khó khăn gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến tồn hệ thống thơng tin Tuyến xã Trạm y tế xã phường tuyến thứ 4, phận hệ thống y tế nhà nước Trạm y tế có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát sớm bệnh dịch ổ dịch, điều trị bệnh thông thường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe Ngồi trạm y tế xã thực số dịch vụ khác huy động tham gia cộng đồng thực KHHGĐ, vệ sinh mơi trường, phòng bệnh tăng cường sức khỏe Việc thành lập, sát nhập giải tán trạm y tế UBND tỉnh/ thành phố định sở đề nghị UBND xã, huyện giám đốc sở y tế Trạm y tế thu thập thơng tin tình hình sức khoẻ cộng đồng thông qua mạng lưới y tế thôn/ tổng hơp số liệu cung cấp dịch vụ y tế, tình trạng sức khoẻ xã để báo cáo phòng y tế quận/ huyện, UBND xã/ phường Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Thơn/bản Cán y tế thơn/ có nhiệm vụ thu thập thơng tin cộng đồng sinh, chết, bệnh dịch lây, tai nạn thương tích mơi trường báo cáo trạm y tế xã Sơ đồ trang sau trình bày phòng/đơn vị thuộc tuyến phối kết hợp tuyến GSO/UNDP/FIDP 86 87 Đề xuất tăng cường lực thống kê cho B Y t Loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh, sởi, liệt Tỉnh/thành phố, loại bệnh mền cấp Tỷ lệ trẻ bệnh < 5tuổi đợc xử trí chăm Tỉnh/thành phố sóc toàn diện Trang 52 Năm Năm Phiếu điều tra có ca bệnh Chơng trình Chăm sóc trẻ ốm- IMCI tỉnh/thành phố Chơng trình Tiêm chủng mở rộng Chơng trình Chăm sóc trẻ ốm XI Phòng chống Suy dinh dìng 88 Tû lƯ suy dinh d−ìng thĨ nhĐ cân trẻ < 5tuổi (cân nặng/tuổi) Tỉnh/thành phố, thành thị/nông thôn, nhóm tuổi Năm Viện Dinh dỡng Trung ơng Viện Dinh dỡng Trung ơng 89 Tỉnh/thành phố, thành thị/nông thôn, nhóm tuổi Tỉnh/thành phố, thành thị/nông thôn, nhóm tuổi Tỉnh/thành phố, thành thị/nông thôn Năm 91 Tỷ lệ suy dinh dỡng thể thấp còi trẻ < tuổi (chiều cao/tuổi) Tỷ lệ suy dinh dỡng thể gầy còm trẻ < tuổi (cân nặng/chiều cao) Năng lợng bình quân đầu ngời Viện Dinh dỡng Trung ơng Viện Dinh dìng Trung −¬ng ViƯn Dinh d−ìng Trung −¬ng ViƯn Dinh d−ìng Trung −¬ng ViƯn Dinh dìng Trung −¬ng ViƯn Dinh d−ìng Trung −¬ng 92 ChØ sè khèi c¬ thĨ Viện Dinh dỡng Trung ơng Trung tâm chăm sóc Sức khoẻ Sinh sản tỉnh/thành phố Viện Dinh dỡng Trung ơng Viện Dinh dỡng Trung ơng Đơn vị Da Liễu Tỉnh/Thành phố Đơn vị Da Liễu Tỉnh/Thành phố Viện Da liễu Trung – −¬ng ViƯn Da liƠu Trung – −¬ng 90 93 Tỉnh/thành phố, tình trạng dinh dỡng (thừa, thiếu, trung bình) Tỷ lệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Xuất Tăng Cường Năng Lực Thống Kê Cho Bộ Y Tế, Đề Xuất Tăng Cường Năng Lực Thống Kê Cho Bộ Y Tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay