KHẢO SÁT KIỂM TRA PHÂN BỐ SINH HỌC TRÊN CHUỘT CỦA SẢN PHẨM 177LU-MDP VÀ 177LU-PYP

59 20 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 00:38

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA KỸ THUẬT HẠT NHÂN ĐINH ĐỖ THU HUYỀN – 1211798 KHẢO SÁT KIỂM TRA PHÂN BỐ SINH HỌC TRÊN CHUỘT CỦA SẢN PHẨM 177LU-MDP VÀ 177LU-PYP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ KỸ THUẬT HẠT NHÂN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ThS NGUYỄN THỊ KHÁNH GIANG ThS NGUYỄN THỊ NGỌC KHÓA 2012 - 2017 LỜI CÁM ƠN Trong suốt trình nghiên cứu hồn thành luận văn nghiên cứu này, tơi xin dành lời cảm ơn sâu sắc, tình cảm quý mến, kính trọng đến Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc, Thạc sĩ Nguyễn Thị Khánh Giang, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu, Thạc sĩ Nguyễn Thanh Bình, Thạc sĩ Dương Văn Đông chú, anh chị phòng sản xuất điều chế đồng vị phóng xạ, người tận tình dẫn, nâng đỡ, truyền cho tơi lòng nhiệt huyết, tình u nghiên cứu khoa học Xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu trường Đại học Đà Lạt thầy cô khoa Kỹ thuật Hạt nhân dành cho tình cảm q giá, hết lòng quan tâm, chăm lo cho học trò mình, truyền đạt cho tơi kiến thức, kinh nghiệm không học tập mà kinh nghiệm quý giá sống Xin cảm ơn mẹ dành cho yêu thương tạo điều kiện tốt cho học tập Cảm ơn em gái động viên tinh thần cho tơi lúc khó khăn Cuối xin chân thành cảm ơn bạn Hạt Nhân K36 động viên giúp đỡ tôi, sát vai bên tơi đường tìm đến tri thức suốt quãng thời gian sinh viên vừa qua Xin chân thành cảm ơn người giúp tơi hồn thành luận văn này! CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Đinh Đỗ Thu Huyền Mã số sinh viên: 1211798 Xin cam đoan toàn nội dung luận văn thực cách trung thực nghiêm túc Các số liệu tính tốn thực nơi tơi thực tập Trung tâm Sản xuất đồng vị phóng xạ hồn tồn trung thực khơng chép từ cơng trình nghiên cứu khác Lâm Đồng, ngày … tháng… năm 2016 Tác giả luận văn Đinh Đỗ Thu Huyền MDP PYP DTPA DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Methylene Diphosphonate Pyrophosphate (sodium pyrophosphate) Diethylenetriamine Pentaacetate EDTMP Ethylenediamine Tetramethylene axit Phosphonic CE Conversion Electrons HEDP HA Hydroxyethylene Diphosphonate Hydroxy Apatid IAEA International Atomic Energy Agency PET Positron Emission Tomography SPECT Single-Photon Emission Computerized Tomography DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Dược chất phóng xạ cho điều trị đau xương hình xương Bảng Các đặc trưng vật lý Lutetium Bảng Đặc điểm kỹ thuật giấy WHATMAN No.03 Bảng Các tiêu chất lượng 177Lu đạt Bảng So sánh đỉnh lượng gamma (keV) 177Lu phổ gamma chuẩn (IAEA) phổ thực nghiệm Bảng Hiệu suất đánh dấu 177Lu với MDP Bảng Hiệu suất đánh dấu 177Lu với PYP Bảng Kết phân bố sinh học chuột 177Lu-MDP (ID%/g, n=5) Bảng Kết phân bố sinh học chuột 177Lu-PYP (ID%/g, n=5) DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Sơ đồ đường hấp thụ, phân bố đào thải cảu dược chất phóng xạ Hình Sơ đồ chung cho tưới máu đào thải phóng xạ Hình Các thành phần mơ xương Hình Tinh thể Lu mơ hình lớp vỏ điện tử Lu Hình Cơng thức cấu tạo Lu2O3 Hình Sơ đồ phân rã đơn giản hóa 177Lu Hình Cấu trúc phân tử MDP Hình Cấu trúc phân tử PYP Hình Một số dụng cụ thí nghiệm đánh dấu Hình 10 Cân phân tích ống nghiệm chạy sắc ký Hình 11 Chuột thí nghiệm Hình 12 Máy quét tự động CYCLONE PLUS PHOSPHOR SCANNER Hình 13 Các bước kiểm tra sắc ký giấy Hình 14 Một số dụng cụ dùng thí nghiêm phân bố sinh học chuột Hình 15 Quy trình tiêm chuột Hình 16 Quy trình mổ chuột Hình 17 Máy đo đếm LTI cách sử dụng máy Hình 18 Đồ thị độ hóa phóng xạ Lu, sắc ký giấy dung môi 177 (1:20:20), xử lý hình ảnh phần mềm Optiquant Hình 19 Phổ gamma chuẩn 177Lu (IAEA) Hình 20 Phổ gamma 177Lu đo Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt Hình 21 Phổ beta 177Lu đo Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt Hình 22 Đồ thị hiệu suất đánh dấu 177Lu-MDP điều kiện tối ưu tỉ lệ mol 1:200, pH = 6, ủ 15 phút nhiệt độ phòng 23oC (tại Đà Lạt) Hình 23 Cơ chế đánh dấu 177Lu-MDP Hình 24 Đồ thị hiệu suất đánh dấu 177Lu-PYP điều kiện tối ưu tỉ lệ mol 1:80, pH = 7, ủ 15 phút nhiệt độ phòng 20oC (tại Đà Lạt) Hình 25 Cơ chế đánh dấu 177Lu-PYP Hình 26 Đồ thị thể đào thải khỏi máu theo thời gian 177Lu-MDP Hình 27 Đồ thị thể tích lũy vào xương theo thời gian 177Lu-MDP Hình 28 Đồ thị thể đào thải khỏi máu theo thời gian 177Lu-PYP Hình 29 Đồ thị thể tích lũy vào xương theo thời gian 177Lu-PYP MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Trang LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ 1.1.1 1.1.2 Khái niệm dược chất phóng xạ Các đặc trưng dược chất phóng xạ 1.1.2.1 Đơn vị liều lượng 1.1.2.3 Nồng độ hoạt độ 1.1.2.2 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 Khơng có dược tính Hoạt độ riêng Tinh khiết hóa phóng xạ Tinh khiết hạt nhân phóng xạ Tinh khiết hóa học Năng lượng phóng xạ thích hợp Đời sống thực thích hợp 1.1.2.10 Tập trung đặc hiệu 1.2 LÝ THUYẾT PHÂN BỐ SINH HỌC VÀ ĐÀO THẢI CỦA DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ 1.3 ĐAU XƯƠNG DO UNG THƯ DI CĂN 1.3.1 Ung thư di xương 1.3.1.1 Khái niệm 1.3.1.3 Triệu chứng 1.3.1.2 1.3.2 1.3.3 Quá trình hình thành Giải phẫu sinh lý xương Thành phần hóa học xương 11 Liều mơ quan tính cách lấy số đếm mẫu chia cho lượng cân mẫu (số đếm gam) Nhân số đếm gam với tổng trọng lượng quan (theo gam phần trăm lượng quan thể): Liều mô/cơ quan = ọ ố đế ượ ẫ ẫ × Trọng lượng chuột × % mơ Kết cuối tính giá trị phần trăm liều tiêm (% ID) phần trăm liều tiêm gam Số đếm chuẩn (standard) tính cách lấy số đếm ml dung dịch phóng xạ chuẩn (bằng số đếm trung bình ống) nhân cho trọng lượng thực dung dịch nhân cho 25ml Đem kết chia cho trọng lượng thực 100µl dung dịch cân Cuối lấy kết trừ cho số đếm ta có số đếm chuẩn xem liều tiêm vào động vật Số đếm đếm vào thời điểm đếm quan chuột, ống chuẩn đếm trước Số đếm 1ml x trọng lượng dd x 25 ml Số đếm chuẩn (standard) = − Số đếm đuôi Trọng lượng thực 100μl dung dịch 33 CHƯƠNG 3.1 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 177LU DÙNG ĐỂ ĐÁNH DẤU 177 Lu dùng đánh dấu với hai hợp chất MDP PYP sản xuất lò phản ứng thuộc Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt Chất lượng sau 177 Lu đạt tiêu chất lượng Bảng Các tiêu chất lượng 177Lu đạt Thông số kiểm tra Độ đục Dung dịch suốt, không màu pH Độ hạt nhân Độ hóa phóng xạ 177 Chất lượng 3-4 177 177 Phương pháp kiểm tra Nhìn mắt Giấy đo pH Lu > 99% Đo phổ gamma, beta Lu3+ > 99% Sắc ký giấy 99,99% Hình 18 Đồ thị độ hóa phóng xạ 177Lu, sắc ký giấy dung mơi (1:20:20), xử lý hình ảnh phần mềm Optiquant 34 3.1.1 Kết kiểm tra độ hóa phóng xạ 177Lu Độ hóa phóng xạ kiểm tra phương pháp sắc ký giấy dung môi Ammonium Hydroxide : Methanol : Nước (1 : 20 : 20) Từ kết cho thấy đồng vị 177Lu đạt chất lượng 99% đủ điều kiện để sử dụng đánh dấu với hai hợp chất MDP PYP 3.1.1 Kết kiểm tra độ hạt nhân 177Lu Độ hạt nhân kiểm tra hệ phân tích phổ gamma Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt Hình 19 Phổ gamma chuẩn 177Lu (IAEA) Hình 20 Phổ gamma 177Lu đo Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt 35 Hình 21 Phổ beta 177Lu đo Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt Bảng So sánh đỉnh lượng gamma (keV) chuẩn (IAEA) phổ thực nghiệm Phổ chuẩn Phổ thực nghiệm 71,65 72 112,9 113 208,3 208 Các đỉnh phổ thu trùng khớp với phổ 177 Lu phổ gamma 249,67 250 177 321,32 321 Lu, tồn đỉnh khoảng xa 5500 keV K-41 sót đập vỡ ampule thủy tinh Nhưng so sánh với phổ chuẩn, chạy từ 0-2000 keV kết phổ thu tốt trùng khớp, kết luận độ hạt nhân 177Lu > 99% Như chất lượng 177Lu đạt tiêu chuẩn để đánh dấu với hợp chất MDP PYP 3.2 KẾT QUẢ KIỂM TRA HIỆU SUẤT ĐÁNH DẤU CỦA 177LU-MDP Với điều kiện đánh dấu tối ưu từ khảo sát trước, kết hình ảnh cho hai đỉnh, đỉnh thứ nằm gốc, đỉnh thứ hai vạch dung môi  Rf (177Lu) = 0,1  Rf (177Lu-MDP) = 0,8 Kết kiểm tra hiệu suất đánh dấu 177Lu với MDP thể sau: 36 Bảng Hiệu suất đánh dấu 177Lu với MDP Băng giấy Hiệu suất Số Số 99,5 Số 98,7 Số 97,5 95,8 Số 96,7 Vậy hiệu suất đánh dấu 177Lu-MDP điều kiện tối ưu 97,6 ± 1,5 %, đạt chất lượng để tiến hành tiêm chuột 177 Hình 22 Đồ thị hiệu suất đánh dấu Lu-MDP 97,6 % Lu-MDP điều kiện tối ưu 177 tỉ lệ mol 1:200, pH = 6, ủ 15 phút nhiệt độ phòng 23 oC (tại Đà Lạt) Phản ứng gắn 177Lu vào hợp chất MDP sau: Hình 23 Cơ chế đánh dấu 177Lu-MDP 37 3.3 KẾT QUẢ KIỂM TRA HIỆU SUẤT ĐÁNH DẤU CỦA 177LU-PYP Tương tự MDP, với điều kiện đánh dấu tối ưu từ khảo sát trước, kết hình ảnh cho hai đỉnh, đỉnh thứ nằm gốc, đỉnh thứ hai vạch dung môi  Rf (177Lu) = 0,1  Rf (177Lu-PYP) = 0,7 Kết kiểm tra hiệu suất đánh dấu 177Lu với PYP thể sau Bảng Hiệu suất đánh dấu 177Lu với PYP Băng giấy Hiệu suất Số 95,7 Số Số 92,8 Số 97,9 96,3 Số 95,8 Vậy hiệu suất đánh dấu 177Lu-PYP điều kiện tối ưu 95,7 ± 2,1 %, đạt chất lượng để tiến hành tiêm chuột 177 Hình 24 Đồ thị hiệu suất đánh dấu Lu-PYP 177 Lu-PYP điều kiện tối ưu tỉ lệ mol 1:80, pH = 7, ủ 15 phút nhiệt độ phòng 20 oC (tại Đà Lạt) 38 Phản ứng gắn 177Lu vào hợp chất PYP sau: 3.4 Hình 25 Cơ chế đánh dấu 177Lu-PYP KẾT QUẢ KIỂM TRA PHÂN BỐ SINH HỌC TRÊN CHUỘT Nghiên cứu phân bố sinh học chuột khảo sát để tính phân bố tập trung dược chất phóng xạ quan nội tạng Giết chết chuột sau khoảng thời gian, mổ lấy quan nội tạng, đo đếm tính tốn liều tiêm, cho thấy phức hợp 177 Lu-MDP 177Lu-PYP đưa vào thể phương pháp tiêm tĩnh mạch đuôi chuột vào thể 3.4.1 Kết kiểm tra phân bố sinh học chuột 177Lu-MDP Bảng Kết phân bố sinh học chuột 177Lu-MDP (ID%/g, n=5) Cơ quan Máu Tim Gan Lách Thận Phổi 30 phút giờ 24 6,232 ± 3,529 0,301 ± 0,160 0,275 ± 0,218 0,180 ± 0,117 0,117 ± 0,039 0,002 ± 0,001 27,331 ± 1,945 13,425 ± 6,724 23,771 ± 9,808 23,089 ± 7,298 17,340 ± 4,550 11,537 ± 6,002 0,741 ± 0,087 3,265 ± 0,343 3,614 ± 0,343 2,208 ± 0,552 0,534 ± 0,274 3,241 ± 1,439 1,837 ± 1,299 3,936 ± 2,016 1,293 ± 0,637 5,870 ± 1,765 1,730 ± 0,501 7,982 ± 5,793 39 1,993 ± 1,489 20,061 ± 9,071 2,933 ± 3,336 7,279 ± 3,346 1,179 ± 0,307 16,910 ± 5,935 2,393 ± 0,385 10,782 ± 4,145 0,564 ± 0,405 19,143 ± 4,274 1,719 ± 0,931 3,640 ± 2,358 Cơ Xương Ruột Dạ dày 3,778 ± 2,263 1,351 ± 1,115 3,174 ± 2,788 8,782 ± 7,840 3,288 ± 0,242 2,100 ± 0,372 0,260 ± 0,087 0,165 ± 0,121 0,321 ± 0,119 0,373 ± 0,237 0,419 ± 0,137 0,293 ± 0,166 1,213 ± 0,232 1,347 ± 0,933 0,848 ± 0,836 1,244 ± 0,398 0,651 ± 0,585 0,610 ± 0,349 3,215 ± 2,451 1,200 ± 0,811 4,445 ± 1,635 3,927 ± 3,787 4,234 ± 1,049 1,366 ± 0,538 Kết phân bố sinh học chuột cho thấy dược chất phóng xạ 177Lu-MDP sau tiêm vào hệ tưới máu phân bố qua gan, phổi Phức 177Lu-MDP phân bố máu sau tiêm 30 phút khoảng 6% liều tiêm/gam giảm dần theo thời gian từ đến ngày Phân bố gan hệ lưới nội mô cao ngày đầu sau tiêm, tập trung từ 10- 20% liều tiêm/gam mô gan giảm dần từ ngày thứ hai trở đi, sai số lớn Phân bố thận tăng lên sau ngày tiêm cho thấy thuốc có đào thải qua thận Thuốc tập trung xương tăng dần lên sau đến ngày tiêm, có từ đến 4% liều tiêm/gam xương sau ngày Phân bố ruột dày so với mô quan khác cho thấy thuốc không bị phân hủy thể Thuốc đào thải khỏi máu sau khoảng ngày tiết qua thận nhanh 6,232 ID%/g 0,301 0,275 0 20 0,180 0,117 40 60 Thời gian (giờ) 0,002 80 100 Hình 26 Đồ thị thể đào thải khỏi máu theo thời gian 177Lu-MDP 40 3,215 ID%/g 1,347 4,445 1,213 4,234 1,244 20 40 60 Thời gian (giờ) 80 100 Hình 27 Đồ thị thể tích lũy vào xương theo thời gian 177Lu-MDP 177 Lu-MDP tập trung nhiều mơ mềm gan lý sau:  177 Lu có số phối trí cao (7-8 liên kết phối trí) mà MDP/PYP cho 3-4 phối trí để liên kết với 177Lu Vì để phức tồn ion Lu3+ cần liên kết phối trí với nước thơng qua ngun tử O chứa đôi điện tử tự Nhưng tiêm vào thể chuột, huyết tương có thành phần chủ yếu nước, tạo liên kết tĩnh điện phân tử nước huyết tương phân tử nước phối trí dược chất phóng xạ Điều làm dược chất phóng xạ khơng bền có xu hướng đảo chiều phản ứng đánh dấu Ngồi pH huyết tương thể khoảng 7,4 gây ảnh hưởng đến phức chất chay dược chất phóng xạ  Tỉ lệ phần trăm 176 Lu bia Lu2O3 2,59% thấp, thơng lượng neutron Lò phản ứng Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt đạt 2×10 13 n/cm2.s, dẫn đến tỉ lệ phản ứng hạt nhân Lu(n,)177Lu khơng hồn tồn đạt 176 2,59% Do lượng chất mang lớn, chúng đánh dấu với MDP/PYP khơng thị phóng xạ Lượng chất đánh dấu khơng phóng xạ lớn tập trung vào xương, chiếm hết vị trí bão hòa, làm cho dược chất phóng xạ khơng chỗ để tập trung xương, chúng vào gan bị gan giữ lại  Ngồi ra, chuột sử dụng thí nghiệm phân bố sinh học chuột khỏe mạnh, không bị bệnh tổn xương liên quan đến xương nên liều tiêm tập trung vào xương không nhiều  Các kết thu báo khoa học khác có kết luận tương tự, dược chất tập trung chủ yếu vào gan 1-3 ngày đầu sau tiêm (Abbasi 2010), (Abbasi 2012) 41 3.4.2 Kết kiểm tra phân bố sinh học chuột 177Lu-PYP Bảng Kết phân bố sinh học chuột 177Lu-PYP (ID%/g, n=5) Cơ quan Máu Tim Gan Lách Thận Phổi Cơ Xương Ruột Dạ dày 30 phút giờ 24 0,851 ± 0,554 0,283 ± 0,253 0,069 ± 0,011 0,051 ± 0,004 0,024 ± 0,002 0,006 ± 0,002 5,577 ± 3,183 11,652 ± 3,380 8,781 ± 2,695 13,436 ± 3,823 17,374 ± 4,065 25,995 ± 1,733 0,193 ± 0,098 1,500 ± 1,311 0,481 ± 0,343 4,919 ± 2,297 1,114 ± 0,830 0,445 ± 0,386 0,039 ± 0,018 0,126 ± 0,100 0,341 ± 0,329 3,251 ± 2,094 0,627 ± 0,333 12,511 ± 5,994 14,352 ± 5,464 0,492 ± 0,460 0,085 ± 0,044 0,417 ± 0,135 0,132 ± 0,113 2,123 ± 1,124 0,505 ± 0,268 5,959 ± 1,392 0,858 ± 0,468 0,571 ± 0,111 0,140 ± 0,107 0,368 ± 0,346 0,176 ± 0,011 4,683 ± 2,503 1,001 ± 0,284 9,688 ± 1,590 1,889 ± 0,625 1,438 ± 0,880 0,047 ± 0,029 0,288 ± 0,209 0,240 ± 0,148 1,881 ± 1,350 1,077 ± 0,678 2,544 ± 0,186 1,198 ± 1,017 1,326 ± 0,214 0,059 ± 0,036 1,235 ± 0,495 Kết phân bố sinh học chuột cho thấy dược chất phóng xạ 0,706 ± 0,279 14,290 ± 2,000 1,199 ± 0,238 11,264 ± 1,093 1,943 ± 1,405 3,258 ± 2,340 0,193 ± 0,081 2,483 ± 1,461 Lu-PYP 177 vào gan cao sau tiêm, sau thuốc vào mô khác Thuốc tập trung phổi nhiều 5-10 % liều tiêm/gam sau 1-2 ngày tiêm máu ít, khoảng gần % liều tiêm/gam Trong khoảng từ 1-2 % liều tiêm/gam sau 1-2 ngày tiêm Phức 177Lu-PYP tập trung xương tăng dần từ đến gần % liều tiêm/gam sau ngày tiêm Phân bố thận tăng lên sau ngày tiêm cho thấy thuốc có đào thải qua thận Phân 42 bố ruột dày so với mơ quan khác cho thấy thuốc không bị phân hủy thể Thuốc đào thải khỏi máu sau khoảng ngày tiết qua thận nhanh Tương tự 177Lu-MDP, 177Lu-PYP tập trung nhiều gan kết luận 0,851 0,8 ID%/g 0,6 0,4 0,283 0,2 0,069 0 0,051 0,006 0,024 20 40 60 80 100 Thời gian (giờ) Hình 28 Đồ thị thể đào thải khỏi máu theo thời gian 177Lu-PYP 3,258 ID%/g 0,445 1,438 0,571 0,492 20 1,326 40 60 Thời gian (giờ) 80 100 Hình 29 Đồ thị thể tích lũy vào xương theo thời gian 177Lu-PYP 43 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Đề tài nghiên cứu khảo sát phân bố sinh học chuột hai dược chất phóng xạ 177Lu-MDP 177Lu-PYP đạt kết sau: Hiệu suất đánh dấu hai dược chất phóng xạ 177Lu-MDP 177Lu-PYP đạt > 95 % Dược chất phóng xạ 177 Lu-MDP có phân bố đặc hiệu tập trung tích lũy tủy xương từ đến 4% liều tiêm/gam tất nhóm chuột thí nghiệm theo thời gian vòng ngày Dược chất phóng xạ 177Lu-PYP có phân bố đặc hiệu tập trung tích lũy tủy xương từ đến gần 4% liều tiêm/gam tất nhóm chuột thí nghiệm theo thời gian vòng ngày 177 Lu-MDP đào thải khỏi thể 90% liều tiêm/gam sau tiêm sau tiêm 177Lu-PYP, chủ yếu tiết qua thận Quá trình đào thải thuốc khỏi máu nhanh Do chúng tơi đề nghị, tương lai, việc tiến hành thí nghiệm khác để khảo sát phương pháp đảm bảo độ bền dược chất phóng xạ huyết tương, tìm kiếm biện pháp tăng tỉ lệ liều tiêm/gam 177 Lu-MDP Lu-PYP mô 177 xương khảo sát phân bố sinh học thời gian dài hơn, chi tiết Các kết đạt kết nghiên cứu cá nhân tác giả luận văn, tham gia vào tất bước điều chế, kiểm tra hiệu suất đánh dấu phân bố sinh học 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt Dương Văn Đơng (2015), ‘Nghiên cứu thiết lập quy trình điều chế đồng vị phóng xạ lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt P-32, Lu-177 Tc-99m phục vụ chẩn đoán điều trị bệnh’, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nghiên cứu điều chế số đồng vị dược chất phóng xạ lò phản ứng hạt nhân phục vụ chẩn đoán điều trị bệnh, Mã số 81/2011/HĐ – ĐTĐL.2011-G/81, Báo cáo tổng hợp Kết khoa học công nghệ Đề tài độc lập cấp nhà nước năm 2015, Bộ Khoa học Công nghệ , Viện lượng nguyên tử Việt Nam, trang 46-48 Nguyễn Thị Thu (2005), Nghiên cứu điều chế dược chất phóng xạ MDP (methylene diphosphnate) đánh dấu với đồng vị Tc-99m dùng hình xương, Mã số CS/04/01-02, Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp sở năm 2004, Bộ Khoa học Công nghệ , Viện lượng nguyên tử Việt Nam, trang 18, 22-26, 28-30 Phan Văn Duyệt (2000), Y học hạt nhân, Nhà xuất Y học Hà Nội, trang 298 Trần Xuân Trường, Phan Sỹ An (2005), ‘Hóa dược phóng xạ’, Phan Sỹ An, Trần Xuân Trường, Mai Trọng Khoa, Nguyễn Đắc Nhật, Nguyễn Thị The, Nguyễn Thành Chương, Đào Thị Bích Thủy, Trần Đình Hà, Y học hạt nhân, Giáo trình Bộ mơn Y học hạt nhân, Trường đại học Y Hà Nội, trang 33-36 Tài liệu tham khảo tiếng Anh Abbasi A.I (2010), Studies on 177 Lu-labeled methylene diphosphonate as potentia bone-seeking radiopharmaceutical for bone pain palliation, Nuclear Medicine and Biology, PudMed Abbasi A.I (2012), Preliminary studies on Lu-177-labeled sodium pyrophosphate (Lu-177-PYP) as a potential bone-seeking radiopharmaceutical for bone pain palliation, Nuclear Medicine and Biology, PudMed Chopra A (2011), 177 Lu-Labeled methylene diphosphonate, Molecular Imaging and Contrast Agent Database (MICAD) Dash A., Pillai Am RM., Knapp Jr FF (2014), Production of 177Lu for Targeted Radionuclide Therapy : Available Options, Nucl Med Mol Imaging, p 85-86 45 Fischer M., Kampen U.W (2012), Radionuclide Therapy of Bone Metastases, Karger GmbH, Freiburg Gopal B Saha (2003), Fundamentals of Nuclear Pharmacy, 5th Edition, SpringerVerlag, New York, p 87-89 Laboratoty Filter Papers, ADVANTEC, p 26 Qiu L., Lin J., Gong X., Cheng W., Luo S (2012), Substituent Effect on the Structure and Biological Property of 99mTc-Labeled Diphosphonates: Theoretical Studies, Bull Korean Chem Soc., Vol 33, No 12 Tài liệu tham khảo Internet Bùi Tấn Anh, Võ Văn Bé, Phạm Thị Nga, ‘Hệ vận động’, Sinh học thể đa dạng sinh học, Giáo trình Sinh học đại cương A2, Khoa Khoa học, Đại học Cần Thơ, truy cập 28 tháng 11 năm 2016,………………………………………… Khánh Ngọc (2015), Đau xương âm ỉ cảnh báo nguy ung thu di căn, Infonet Bộ Thông tin Truyền thông, truy cập 28 tháng 11 năm 2016,…………………… Mai Trọng Khoa, Y học hạt nhân – Ung thư phổi di căn, giai đoạn muộn điều trị thành công bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Y học Hạt nhân Ung bướu – Bệnh viện Bạch Mai, truy cập 28 tháng 11 năm 2016,……………………… Nguyễn Anh Tuấn, Y học sức khỏe – xạ trị giảm đau di xương, Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, truy cập 28 tháng 11 năm 2016, Nguyễn Văn Hướng (2014), Đại cương xương – khớp – cơ, Khoa Y học, Đại học TDTT Bắc Ninh, truy cập 28 tháng 11 năm 2016,…… ………………………, Chẩn đoán điều trị ung thu di xương (bone metastases) (2014), Bác sỹ nội trú, truy cập 28 tháng 11 năm 2016,……………………………………… …… 46 Medronic acid, Wikipedia, the free encyclopedia, truy cập 28 tháng 11 năm 2016, Pyrophosphate, Wikipedia, the free encyclopedia, truy cập 28 tháng 11 năm 2016, Ung thư di xương, Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc, truy cập 28 tháng 11 năm 2016,……… ……………………………………………………………… 10 Chapter 6: The Skeletal System, Mr Smit: Life Sciences For SHS, truy cập 28 tháng 11 năm 2016,………………………………………………………………… < http://smitlifescience.weebly.com/anatomy-a.html> 47 ... XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Đinh Đỗ Thu Huyền Mã số sinh viên: 1211798 Xin cam đoan toàn nội dung luận văn thực cách trung thực nghiêm... khơng chép từ cơng trình nghiên cứu khác Lâm Đồng, ngày … tháng… năm 2016 Tác giả luận văn Đinh Đỗ Thu Huyền MDP PYP DTPA DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Methylene Diphosphonate Pyrophosphate (sodium... phóng xạ hay thu c phóng xạ hợp chất đánh dấu hạt nhân phóng xạ điều chế dạng thu c uống tiêm, dùng chẩn đoán điều trị bệnh 1.1.2 Các đặc trưng dược chất phóng xạ Thu c phóng xạ khác với thu c thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KIỂM TRA PHÂN BỐ SINH HỌC TRÊN CHUỘT CỦA SẢN PHẨM 177LU-MDP VÀ 177LU-PYP, KHẢO SÁT KIỂM TRA PHÂN BỐ SINH HỌC TRÊN CHUỘT CỦA SẢN PHẨM 177LU-MDP VÀ 177LU-PYP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay