ren ky nang tu bao ve ban than 5 6 tuoi phuong mndongtam

22 21 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 00:13

“Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” MỤC LỤC Nội dung PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài 1.1 Cơ sở lý luận 1.2 Cơ sở thực tế Mục đích đề tài Đối tượng nghiên cứu – Phạm vi đề tài Phương pháp nghiên cứu Khảo sát thực tế (Số liệu điều tra trước thực hiện) Trang 1 3 3 PHẦN THỨ HAI: NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận Những chủ trương giáo dục kỹ sống trường mầm non Một số khái niệm liên quan đến đề tài Đặc điểm phát triển trẻ – tuổi 5 II Thực trạng công tác thực biện pháp giúp trẻ – tuổi có kỹ tự vệ thân trường mầm non Thuận lợi Khó khăn III Các biện pháp thực hiện: Sử dụng tình huống: tận dụng tình nảy sinh sống hàng ngày, tình hấp dẫn mang tính có vấn đề để tổ chức giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ Sử dụng trò chơi học tập đóng vai để trẻ thực hành kỹ tự bảo vệ thân Tạo môi trường hoạt động tích cực Tạo hội để trẻ thực hành, luyện tập, tương tác với người lớn, với bạn lúc nơi Đánh giá trẻ khuyến khích trẻ nhận xét , đánh giá bạn tự đánh giá thân Đưa nội dung giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ tích hợp với hoạt động dạy, hoạt động vui chơi hoạt động khác Tuyên truyền phối kết hợp với phụ huynh việc giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết thực Khuyến nghị Tài liệu tham khảo 0/20 6 6 12 13 15 16 17 19 19 20 “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài 1.1 Cơ sở lý luận Giáo dục mầm non giai đoạn khởi đầu đặt móng cho hình thành phát triển nhân cách trẻ em, thời kỳ mầm non gọi thời kỳ vàng đời Sự phát triển trẻ em thời kỳ đặc biệt, chúng nhiên non nớt, buồn vui, khóc cười theo ý thích Những trẻ học, trạng bị trường mầm non dấu ấn theo trẻ suốt đời Theo nhà giáo dục lỗi lạc Nga nói “ Những sở việc giáo dục trẻ, hình thành trước tuổi lên năm, điều dạy cho trẻ thời kỳ chiếm tới 90% tiến trình giáo dục trẻ Về sau giáo dục người tiếp tục, bước đầu đếm quả, nụ hoa trồng năm năm Vậy đứa trẻ lớn lên trở thành người phần lớn phụ thuộc vào tuổi thơ bé diễn ra sao, bàn tay dẫn dắt bé năm tháng ấu thơ, dẫn dắt nào? Điều phần lớn phụ thuộc vào cha mẹ đặc biệt giáo dục mầm non” Hiểu tầm quan trọng giáo dục mầm non phát triển trẻ Nên ngành giáo dục quan tâm đến phát triển hệ trẻ, đổi mới, sáng tạo giáo dục đặc biết quan tâm đến vấn đề giáo dục kỹ sống cho trẻ lứa tuổi mầm non Giáo dục kỹ sống phần quan trọng sống cá nhân xã hội đại “Ý nghĩa sống chỗ đem đến cho ta điều mà chỗ ta có thái độ với sao, khơng phải chỗ điều xảy với ta, mà chỗ ta phản ứng với điều nào” theo (lewis L.Dunmington) Ngày xã hội đại mang đến cho sống người nhiều tiện ích, thoải mái tiềm ẩn nhiều mối nguy hại, đặc biệt trẻ Điều đòi hỏi trẻ phải có kỹ để xử lý bảo vệ thân Ngay trẻ sinh ra, bố mẹ cố gắng tạo mơi trường an tồn cho trẻ Giai đoạn trẻ bước thành thạo làm chủ hoạt động chạy nhảy, chơi đùa việc hướng cho trẻ việc an tồn khơng an tồn bắt đầu hình thành Bất vật trở thành đề tài thu hút trẻ Đó coi hội để mở rộng kiến thức đồng thời mối nguy hại khơn lường trẻ Việc trang bị cho trẻ kỹ bảo vệ thân giúp trẻ an tồn tự tin để khám phá sống muôn màu 1/20 “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” Việc giáo dục kỹ sống nói chung kỹ tự bảo vệ nói riêng đòi hỏi trình rèn luyện, giáo dục lâu dài Hơn nữa, lứa tuổi mầm non - đặc biệt giai đoạn cuối tuổi mẫu giáo (5-6 tuổi) giai đoạn học hỏi, tiếp thu, lĩnh hội giá trị sống để phát triển nhân cách cần sớm giáo dục kỹ sống đặc biệt kỹ tự bảo vệ cho trẻ để trẻ có nhận thức có hành vi ứng xử phù hợp từ độ tuổi mầm non.Trẻ hòa nhập nhanh với sống xung quanh, phát triển mối quan hệ với người, với thiên nhiên từ học hỏi làm giàu thêm vốn kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thân Khi trang bị kỹ tự bảo vệ phù hợp đứa trẻ đảm bảo nhu cầu an toàn, ổn định mặt tâm lý có hội để phát triển nhân cách đầy đủ hướng Trang bị cho trẻ kỹ tự bảo vệ thân vấn đề cấp thiết, hữu ích hành trang bổ ích giúp trẻ bước vào đời Bản thân giáo viên mầm non người trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ tơi nhận thấy cần đưa biện pháp thiết thực, hiệu để giáo dục trẻ có kỹ tự bảo vệ thân 1.2 Cơ sở thực tế Có nhiều kỹ để bảo vệ thân trẻ tránh khỏi mối nguy hại sống như: không chơi với đồ vật nguy hiểm, hay kỹ giúp trẻ tránh khơng bị đuối nước, kỹ an tồn giao thơng tất kỹ cần thiết cho trẻ, thực tế cho thấy tình trạng trẻ bị bắt cóc, bị xâm hại ngày nhiều, trẻ lại chưa có nhiều kỹ đối phó với vấn đề đó, viết tập trung nghiên cứu biện pháp dạy trẻ kỹ tự bảo vệ thân, cách sử lý tình bị lạc, bị rụ rỗ, bị theo dõi, bị xâm hại Thực tế tình trạng trẻ em thụ động, khơng biết ứng phó hồn cảnh nguy cấp, cách bảo vệ thân trước tình nguy hiểm, tìm kiếm giúp đỡ để lại hậu thật thương tâm đáng tiếc ngày nhiều xã hội Mới ngày 24/3 vừa vụ cháu Lê Thị Nhật Linh tuổi công dân Việt Nam sinh sống bố mẹ Nhật bị sát hại để lại nỗi ân hận, đau xót cho gia đình người thân Hay vụ cháu bé tuổi phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mại bị xâm hại vào ngày 8/1/ 2017 Và rất nhiều vụ án trẻ bị xâm hại, bị rụ rỗ, bị tích Do đâu? Do xã hội ngày phát triển kéo theo tệ nạn xã hội Do trẻ khơng có kỹ xử lý tình gặp nguy hiểm Do cha mẹ, người 2/20 “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” lớn chủ quan chưa có biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho trẻ Thực tế khiến cho xã hội, nhà tâm lý giáo dục, đặc biệt bậc học giáo dục mầm non phải suy nghĩ Bên cạnh đó, thực trạng giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi trường mầm non chưa khái qt thành tranh tồn cảnh chưa có đề tài nghiên cứu cách hệ thống biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Xuất phát từ lý nên chọn đề tài: “ Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” Mục đích nghiện cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn nhằm đề xuất biện pháp giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Tăng cường rèn luyện tạo hội cho trẻ thực hành trải nghiệm thông qua hoạt động nhằm giúp trẻ có kỹ cần thiết để tự bảo vệ thân Đối tượng nghiên cứu – Phạm vi và thời gian thực đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Trẻ mẫu giáo lớn – tuổi - Phạm vi: 47 trẻ mẫu giáo lớp A2 - Thời gian thực đề tài: Từ tháng 09/ 2016 đến tháng 4/2017 Phương pháp nghiên cứu: 4.1 Nghiên cứu lý luận: Sưu tầm tài liệu, đọc, hệ thống, phân tích giải thích, đánh giá để xây dựng sở lý luận đề tài 4.2 Nghiên cứu thực trạng: - Phương pháp quan sát: Quan sát biểu hiện, hành vi trẻ thông qua ngôn ngữ hoạt động ngày - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp trực quan - Phương pháp thực hành - Phương pháp thống kê toán học Khảo sát thực tế( số liệu điều tra trước thực hiện) Trước thực đề tài, tơi tiến hành khảo sát tình hình trẻ qua quan sát, trò chuyện, hỏi ý kiến phụ huynh Và nhận thấy vốn kỹ tự bảo vệ thân trẻ sau: 3/20 “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” - Nhận tình nguy hiểm với thân: Trẻ non nớt, chủ quan, khơng biết mối nguy hại ln rình rập quanh trẻ, vơ tư hồn nhiên, cho nhận, người lạ rụ rỗ tin ln - Biết xử lý tình huống: Hầu tất trẻ bị động tất tình huống, khơng biết phải xử lý - Có kỹ tự bảo vệ thân: Kỹ tự bảo vệ thân trẻ hạn chế Qua khảo sát, đánh giá 47 trẻ kết sau: Tốt STT Nội dung Nhận tình nguy hiểm Biết xử lý tình Có kỹ bảo vệ thân Khá TB Yếu SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ % % 15 16 34 21 45 13 15 32 24 51 10 13 28 28 59,1 Dựa vào kết khảo sát tơi nghiên cứu, tìm tòi biện pháp phù hợp, nhằm giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho trẻ hiệu PHẦN THỨ HAI: NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÝ LUẬN 4/20 “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” Những chủ trương về giáo dục kỹ sống trường mầm non Trong năm học 2016 – 2017 Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Nội, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện nhà trường nơi công tác, có cơng văn đạo việc thực giáo dục kỹ sống cho trẻ nhằm đạo cho nhà trường, giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ sống cho trẻ - Công văn số 656/ KH- PGD&ĐT, Mỹ Đức ngày 14 tháng năm 2016 việc hướng dẫn thực nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2016 – 2017 Trong có nội dung: Đẩy mạnh việc tích hợp, lồng ghép giáo dục kỹ sống phù hợp với trẻ độ tuổi - Công văn số 49/KH- TMN, Đồng Tâm, ngày 16 tháng năm 2016 kế hoạch thực nhiệm vụ giáo dục mầm non năm 2016- 2017 nhà trường có nhiệm vụ sau: Đẩy mạnh việc tích hợp, lồng ghép giáo dục kỹ sống phù hợp với trẻ độ tuổi Tổ chức cho trẻ trải nghiệm, tham quan thực tế , giáo dục kỹ tự phục vụ theo độ tuổi + Tăng cường giáo dục kỹ tự phục vụ, tự bảo vệ thân, tự tin bày tỏ cảm xúc ý kiến cá nhân, mạnh dạn giao tiếp, thân thiện, chia sẻ, hợp tác với bạn bè, tích cực hoạt động Một số khái niệm liên quan đến đề tài * Kỹ năng: Là khả vận dụng kiến thức vào thực tiễn để thực có kết hành động * Kỹ tự bảo vệ thân hiểu biết người việc xung quanh cách để hành động đúng, an tồn vật Trẻ có kỹ bảo vệ thân biết cách làm để tránh xa mối nguy hiểm khám phá giới phạm vi an toàn Đặc điểm phát triển trẻ 5-6 tuổi * Đặc điểm tâm lý trẻ 5-6 tuổi Sự phát triển tư độ tuổi mạnh mẽ thể loại, biết thiết lập nhanh chóng mối quan hệ kiện, tượng, thông tin cũ, gần xa Tư trẻ tính kỷ tiến dần đến khách quan thực Ở lứa tuổi trẻ xuất tình cảm bạn bè, sắc thái xúc cảm người quan hệ với loại lứa tuổi khác nhau, vị trí xã hội khác hình thành Tình cảm mẹ con, ơng bà, anh chị em, tình cảm với cô giáo, với người thân, người lạ Tuy nhiên đời sống xúc cảm trẻ dễ dao động mang tính chất tình 5/20 “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” II- THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC THỰC HIỆN “BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 5-6 TUỔI CÓ KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN Ở TRƯỜNG MẦM NON” Thuận lợi: - Ban giám hiệu nhà trường quan tâm giúp đỡ bồi dưỡng chuyên môn, đặc biệt trọng nâng cao điều kiện tài liệu chuyên môn, sở vật chất phục vụ cho công tác giáo dục Tạo điều kiện cho giáo viên an tâm sáng tạo nâng cao trình độ chun mơn - Phòng học thống mãi, đủ ánh sáng, đủ trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy - Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình sáng tạo, nhanh nhậy tiếp thu điều mẻ Khó khăn: - Giáo viên có tuổi nghề trẻ, thâm niên nên kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều - Trình độ giáo viên chưa đồng nên hiệu giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho trẻ không giống - Trường nông thôn, nằm khu vực đông dân cư phức tạp, trình độ dân chí khơng đồng đều, nhiều bậc phụ huynh chưa dành thời gian phối hợp với giáo viên việc giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho trẻ - Trình độ nhận thức trẻ không đồng đều, trẻ thiếu tự tin, nhút nhát hoạt động, biện pháp hình thức tổ chức kết trẻ đạt không giống - Phụ huynh chưa hiểu giá trị, vai trò việc giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho trẻ III - CÁC BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 5-6 TUỔI CÓ KỸ NĂNG TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN TRONG TRƯỜNG MẦM NON Sử dụng tình huống: Tận dụng tình nảy sinh sống hàng ngày; Hoặc tạo tình hấp dẫn mang tính có vấn đề để tổ chức giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ a Tác dụng Việc giáo dục kỹ trẻ có hội trải nghiệm thực tế sinh động mà thơng qua tình giả định Và với việc giải cách thục tình giả định trẻ không bị lúng túng giải tình mà thực tế trẻ gặp phải 6/20 “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” Do đó, việc tạo tình hấp dẫn, mang tính có vấn đề biện pháp có vai trò quan trọng q trình giáo dục kỹ cho trẻ Những vốn kinh nghiệm "vật liệu" để trẻ ứng dụng giải tình thực tế trẻ gặp phải Thơng qua tình cách xử lý tình trẻ có biểu tượng hành vi chuẩn mực, làm giàu vốn sống, vốn kinh nghiệm trẻ giúp trẻ biết lựa chọn hành vi tích cực để vận dụng vào sống Việc lựa chọn xây dựng tình có vấn đề gần gũi, thực tế, dễ hiểu phù hợp với trình độ nhận thức trẻ tạo cho trẻ hứng thú trì hứng thú suốt trình hoạt động góp phần kích thích tò mò ham hiểu biết hội để trẻ trải nghiệm kinh nghiệm thân b Nội dung cách tiến hành Trước hết cung cấp cho trẻ tình mà trẻ thường gặp phải sống liên quan đến kỹ tự bảo vệ thân tình trẻ bị lạc, trẻ bị người lạ dụ dỗ, bị người khác công… Tôi gợi ý để khai thác kinh nghiệm sống trẻ khuyến khích trẻ tự chia sẻ tình mà trẻ gặp phải quan sát thấy Tận dụng tình mà trẻ gặp phải thực tế để xây dựng hoạt động phù hợp nhằm giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ Khi xây dựng tình tơi khơng đưa cách giải cụ thể mà tạo điều kiện trẻ tự tìm cách giải theo khả Trong trình trẻ giải tình đó, tùy nhóm trẻ mà nâng cao yêu cầu với trẻ cho phù hợp Khi trẻ giải tình tơi theo dõi cách giải trẻ để kịp thời đưa gợi ý cần thiết nhằm hướng dẫn trẻ Khi trẻ làm tốt kịp thời khích lệ tuyên dương biểu kỹ tốt trẻ Và cuối chốt lại cách giải tình Và sau vài ví dụ tình mà đưa để trẻ giải VD1: Với tình huống: Con nhà mình, có người lạ gõ cửa nói: “Chú đến kiểm tra bình ga, mở cửa cho chú, vào ngay” Lúc này, nên làm nào? Sau trẻ đưa ý kiến mình, tơi đưa cách giải tình sau: Người khơng tốt đến gõ cửa nghĩ nhiều chuyện giả dối, định không nhẹ tin, trường 7/20 “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” hợp không mở cửa lúc nên giả vờ nhà có người, lớn tiếng gọi bố mẹ, nói có người gọi cửa để đuổi người lạ Nếu người lạ nói kiểm tra đồng hồ nước, điện… nói với họ: “Bố mẹ cháu khóa cửa mang chìa khóa rồi, chốc lát quay lại Hiện cháu mở cửa” VD2: Con đường nhỏ, phát phía sau có người theo dõi Lúc phải làm gì? Tơi dạy trẻ cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng nhà Khơng nên la cà đường, không nên chạy trốn cầu cứu Nếu khơng gây hậu nghiêm trọng Trẻ cần chỗ đơng đúc có nhiều người lại Khi nhìn thấy cảnh sát, bảo vệ nhờ cứu giúp cầu cứu người bán hàng bên đường gọi điện thoại cho bố mẹ VD3: Khi có người lạ theo dụ dỗ bé: Bác tìm nhà… cháu tìm với bác khơng? Bác tìm chó lạc cháu tìm với bác? Bác biết chỗ nhiều đồ chơi Ở nhà mẹ gọi cháu, cháu lên với bác, bác chở cho nhanh…và theo bé Trong tình tơi dạy trẻ la thật to lên không theo nữa, không cần, không muốn, từ chối tất để đánh tiếng cho họ biết trẻ thấy họ bất bình thường để họ bỏ đánh động cho người xung quanh biết việc bé bị người lạ theo đuôi để nhận giúp đỡ Khi có dấu hiệu người lạ theo dõi phía sau bé cần hô lớn để xua đuổi người lạ báo động cho người VD4: Khi công viên với mẹ bị lác phải làm gì? Với tình tơi dạy trẻ phải bình tĩnh, nhìn xung quanh xem có bác bảo vệ, bán hàng nhờ giúp đỡ, không chạy linh tinh, hay quanh khu vực bị lác, bố mẹ đến tìm Và nhiều tình gây nguy hiểm trẻ tơi đưa để trẻ giải Tôi thấy sau áp dụng biện pháp trẻ tiếp cận, giải tình huống, từ biết cách giải quyết, xử lý tình sống 8/20 “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” Hình ảnh: Cơ đưa tính cho trẻ giải tình Sử dụng trò chơi học tập đóng vai để trẻ thực hành kỹ tự bảo vệ thân a Tác dụng A.X.Macarencơ viết: “Trò chơi có ý nghĩa quan trọng đối vơi trẻ Đứa trẻ thể trò chơi sau phần lớn trường hợp thể cơng việc Tồn lịch sử người q trình phát triển trò chơi, chuyển dịch dần từ tham gia vào trò chơi sang thực cơng việc Cũng ta có quyền gọi trò chơi trường học sống” Sử dụng biện pháp trò chơi tổ chức cho người học chơi trò chơi để thơng qua tìm hiểu vấn đề, biểu thái độ hay thực hành động, việc làm Trong trò chơi học tập đóng vai trẻ mẫu giáo thích hợp để giúp trẻ rèn luyện nhận thức thực hành kỹ n ăng tự bảo vệ thân 9/20 “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” b Nội dung cách tiến hành * Trò chơi học tập: Hình thức trò chơi giúp trẻ nhận biết kỹ tự bảo vệ qua việc tiến hành hành động nhận thức để phân loại hành vi sai, nên khơng nên Qua trò chơi học tập trẻ có kinh nghiệm thực tế để giải tình cụ thể Tơi chọn trò chơi phù hợp, có độ khó vừa Để trò chơi hấp dẫn trẻ tơi chuẩn bị đồ dùng phong phú, bắt mắt, đẹp đẽ, dễ sử dụng, hiệu để thu hút ý trẻ Một số trò chơi học tập tơi tổ chức cho trẻ chơi là: Bù chỗ khuyết; Hãy xếp theo thứ tự; Kể theo yêu cầu cô; Ai sai; Ghép lại cho Đúng; Bé chọn đúng; Hành vi đúng, hành vi sai; Nên khơng nên… - Khi xây dựng trò chơi học tập tơi ý đến ngun tắc trò chơi như: + Phải dựa vào nội dung học, điều kiện thời gian học + Trò chơi phải mang ý nghĩa giáo dục + Trò chơi phải phù hợp với tâm lý trẻ, khả người hướng dẫn sở vật chất nhà trường + Trò chơi phải tạo hứng thú với trẻ + Trò chơi phải có mục đích rõ ràng: nhằm ơn luyện, củng cố kiến thức, kỹ hay giới thiệu kiến thức + Trò chơi phải có luật + Dự trù đồ dùng đồ chơi, số lượng người tham gia chơi tình xảy + Chuẩn bị phần thưởng cho người thắng cuộc, yếu tố định hứng thú trẻ trò chơi - Cách tiến hành trò chơi: + Bước 1: Giới thiệu tên mục đích trò chơi + Bước 2: Nêu cách chơi luật chơi + Bước 3: Trẻ thực trò chơi giám sát GV +Bước 4: Nhận xét, đánh giá sau chơi * Trò chơi đóng vai: Đóng vai hình thức tổ chức cho trẻ thực hành, làm thử số cách ứng xử tình giả định Đây biện pháp giúp trẻ suy nghĩ sâu sắc vấn đề cách tập trung vào kiện cụ thể mà trẻ quan sát Đồng thời tạo hứng thú cho trẻ điều đặc biệt trẻ cảm nhận thấy tác động lời nói việc làm nhân vật 10/20 “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” mà trẻ đóng vai, từ dẫn đến thay đổi thái độ hành vi trước tình Ví dụ: tình đóng vai “Đi siêu thị mà bị lạc trẻ làm gì?”; “Trẻ làm người lạ mặt cho kẹo?”; “Có người lạ gõ cửa muốn vào nhà”; “Người lạ nhờ giúp đỡ”… - Cách tiến hành: + Tôi nêu chủ đề, giao tình + Trẻ thảo luận, phân vai chơi với + Trẻ chơi + Cô nhận xét Trước tổ chức thực trò chơi, tơi chuẩn bị đầy đủ phương tiện cần thiết cho trò chơi học tập đóng vai: tập chơi, đồ dùng số lượng đủ cho trẻ tình đóng vai phù hợp chủ đề, nội dung, mục tiêu mong muốn Để trò chơi đóng vai hấp dẫn, lôi trẻ chuẩn bị đạo cụ, hóa trang cho vai diễn Khi tổ chức trò chơi cho trẻ tơi thấy trẻ hứng thú, bị lơi vào trò chơi, trẻ rèn luyện kỹ qua trải nghiệm thực hành Hình ảnh trẻ tham gia chơi trò chơi “Đúng hay sai” 11/20 “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” Tạo mơi trường hoạt động tích cực a Tác dụng Việc tổ chức hoạt động đòi hỏi phải có khơng gian đa dạng, lạ bầu khơng khí thân thiện cởi mở, có kích thích hứng thú chơi trẻ thúc đẩy trẻ rèn luyện kỹ theo khả Tạo mơi trường hoạt động tạo nên không gian chơi rộng rãi, thoáng mát, với đồ chơi đa dạng, phong phú, lạ, hấp dẫn tạo bầu khơng khí thân thiện, bình đẳng việc làm quan trọng việc tổ chức hoạt động giáo dục kỹ Đặc biệt trò chơi phân vai, mơ lại tình sống việc có đồ dùng phù hợp để trẻ thao tác hỗ trợ việc giáo dục kỹ phù hợp Tổ chức môi trường hoạt động gợi mở, hấp dẫn phù hợp với phát triển trẻ Những góc chơi xếp hợp lý, thuận tiện kích thích trẻ tích cực thể hiện, tích cực trải nghiệm kỹ Việc tạo mơi trường giáo dục cho trẻ hoạt động có tác dụng hỗ trợ lựa chọn hoạt động trẻ, tạo điều kiện cho hoạt động cô trẻ đa dạng, hấp dẫn Bên cạnh môi trường vật chất mơi trường tâm lý cởi mở, quan hệ trẻ thân thiện, khuyến khích có ý nghĩa vơ to lớn việc kích thích tạo hứng thú tính tích cực trẻ tham gia hoạt động giáo dục kỹ tạo cho trẻ nhiều hội nảy sinh ý tưởng chơi, dự định chơi b Nội dung cách tiến hành * Tạo môi trường vật chất thuận lợi: Để có mơi trường vật chất thuận lợi cho hoạt động trẻ, chuẩn bị không gian chơi cho trẻ việc tạo góc chơi, khu vực chơi để trẻ tham gia vào hoạt động chơi Tơi lựa chọn vị trí để tổ chức hoạt động đảm bảo rộng rãi, thoáng mát, thuận tiện, an toàn, vệ sinh phù hợp với hoạt động Đặc biệt việc giáo dục kỹ tự bảo vệ Với kỹ khác nhau, tận dụng góc chơi khác thay đổi cách trang trí làm cho góc trở nên sinh động phù hợp với nội dung hoạt động Luôn đảm bảo cho trẻ có khơng gian hoạt động tự do, thoải mái có kích thích trẻ bộc lộ rèn luyện kỹ Tôi xếp đồ dùng, đồ chơi không gian hoạt động trẻ dễ dàng quan sát, di chuyển Tôi bố trí nhóm hoạt động tĩnh xa nhóm động đủ khoảng cách nhóm Khi bố trí đồ dùng, đồ chơi vào góc chơi tơi bố trí đa dạng mang tính mở Và bổ sung, luân chuyển, đổi tạo cho trẻ lạ, hấp 12/20 “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” dẫn, khích thích trẻ hoạt động tích cực * Tạo môi trường tâm lý thân thiện, hợp tác, chia sẻ gợi mở: Môi trường hoạt động hấp dẫn bao gồm việc tạo dựng mối quan hệ thân thiện, cởi mở, gần gũi trẻ với trẻ, trẻ với giáo Sự chân tình, cởi mở gần gũi cô tạo cho trẻ cảm giác thoải mái, an toàn, dễ chịu nơi lớp học tạo điều kiện để trẻ Đó sở hoạt động giáo dục trở nên nhẹ nhàng, hấp dẫn giúp trẻ tự tin, mạnh dạn, chủ động tích cực tham gia vào hoạt động Đây chất xúc tác quan trọng để nuôi dưỡng phát triển kỹ trẻ Khi trẻ trì mối quan hệ tốt với bạn lớp, với giáo viên điều kiện thuận lợi để trẻ chơi nhau, hợp tác gắn bó Để làm điều này, nhẹ nhàng, gần gũi với trẻ để tạo cho trẻ cảm giác bạn trẻ Từ trẻ tự tin bộc lộ thân, mạnh dạn hợp tác với cô bạn, mạnh dạn hỏi điều chưa biết Bên cạnh tơi ln khuyến khích, động viên nỗ lực thành trẻ việc thực nhiệm vụ chơi Tơi ln có biện pháp hướng trẻ khác nhóm chơi lắng nghe bạn nói, ủng hộ ý tưởng dự định bạn hợp lý Nhưng không quên thường xuyên tạo cho trẻ hội khẳng định mình, trao đổi, bàn bạc với Điều giúp trẻ tích cực thể với giáo viên bạn Tạo hội để trẻ thực hành, luyện tập, tương tác với người lớn, với bạn mọi lúc mọi nơi a Tác dụng Để giáo dục phát triển kỹ tự bảo vệ cho trẻ điều quan trọng phải tạo hội để trẻ thực hành, luyện tập hành vi thường xuyên, lúc, nơi có trẻ hình thành nên kỹ cách bền vững Kỹ trẻ khơng thể hình thành qua việc nghe giảng Việc nghe giảng giúp trẻ có nhận thức vấn đề Trẻ hình thành kỹ trẻ tham gia làm không nói kỹ Việc hình thành kỹ hình thành thơng qua tương tác với người lớn, với bạn học Trong tương tác trẻ thể ý tưởng mình, trải nghiệm, đánh giá, xem xét kinh nghiệm mà có trước Hơn nữa, việc tổ chức cho trẻ trải nghiệm 13/20 “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” tình thực tế vừa tạo hứng thú cho trẻ đồng thời nhiều kinh nghiệm quý báu hình thành, kể trẻ chưa thực trình thao tác b Cách tiến hành Để tạo hội cho trẻ trải nghiệm xây dựng tình tổ chức hoạt động phù hợp, hay cho trẻ trực tiếp quan sát thực tế Trong sách Học qua trải nghiệm, David Kolb mơ tả việc học q trình gồm bốn bước Các bước là: (1) Quan sát, (2) Suy nghĩ (tâm trí), (3) Cảm nhận (cảm xúc), (4) Hành động (cơ bắp) Tôi tổ chức hoạt động, tạo hội để trẻ trải nghiệm, thực hành lúc nơi qua hoạt động trường như: học, hoạt động vui chơi, hoạt động chiều, tham quan, dã ngoại trời… VD hoạt động học: khám phá khoa học đưa dạy “Khi bé bị lạc”; “Khi bé nhà mình” VD: Hoạt động vui chơi tơi tổ chức trò chơi học tập hay đóng vai, diễn kịch… VD: Hoạt động tham quan, dã ngoại: Tôi cho trẻ xem trực tiếp tình mà trẻ nhìn thấy cho trẻ nói lên cách giải gặp phải tình đó… Hình ảnh trẻ thực hành xử lý tình hoạt động ngồi trời 14/20 “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” Đánh giá trẻ và khuyến khích trẻ nhận xét, đánh giá bạn và tự đánh giá thân a Tác dụng Việc tiến hành đánh giá kết hoạt động trẻ có vai trò quan trọng q trình giáo dục Nó vừa khâu cuối đồng thời lại mở đầu cho trình giáo dục Dựa kết đánh giá, xác định chất lượng hiệu tác động giáo dục Những ưu điểm hạn chế hoạt động bộc lộ, từ có điều chỉnh phù hợp q trình tổ chức sau hồn thiện Đánh giá trẻ có ý nghĩa thiết thực việc điều chỉnh nhận thức, thái độ biểu hành vi trẻ Chính nội dung đánh giá góp phần định hướng cho kỹ trẻ đánh giá bên thường chuyển vào đánh giá bên thành trình tự đánh giá Tự đánh giá yếu tố bên tự điều chỉnh- điều khiển hành vi yếu tố tự giáo dục Thông qua việc nhận xét giúp trẻ củng cố thêm kinh nghiệm sống biết điều chỉnh hành vi theo chuẩn mực u cầu chung Từ hình thành phát triển kỹ cho trẻ cách hiệu Từ kết nhận xét, đánh giá bạn, trẻ đối chiếu với khả thân, từ xác định khả mình, từ có thái độ đắn để tự điều chỉnh hành vi cách ứng xử cho phù hợp b Nội dung cách tiến hành Tôi thực đánh giá trẻ trình tổ chức hoạt động học tập hoạt động vui chơi, hay hoạt động nêu gương cuối tuần…Sự đánh giá nhận xét cô ảnh hưởng nhiều đến tâm lý trẻ khéo léo nhận xét trẻ, dù trẻ chưa thể tốt tơi động viên khích lệ trẻ, không mắng mỏ hay chê bai Đối với trẻ thực tốt kịp thời khen ngơi, lời khen kịp thời làm trẻ tự tin hơn, lần sau cố gắng làm tốt Ngồi đánh giá, nhận xét trẻ q trình trẻ hoạt động, tơi dựa vào số để đánh giá trẻ số (20, 21, 23, 24, 25, 26), ghi chép rõ ràng để kịp thời điều chỉnh biện pháp cho phù hợp Để thực điều này, đưa yêu cầu cách cụ thể Đặc biệt trình tổ chức cho trẻ tham gia trò chơi phân vai, giải tập tình Tơi ln tạo điều kiện cho trẻ tham gia vào trình nhận xét tự đánh giá, đánh giá lẫn nhóm bạn 15/20 “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” Để trẻ đánh giá bạn tự đánh giá thân tơi cung cấp cho trẻ tiêu chuẩn, thang đánh giá Trên sở trẻ đánh giá cách cơng bằng, khách quan Khuyến khích trẻ tự đánh giá thân cách tơi cho trẻ nhìn nhận lại việc thể vai mà tham gia, việc tham gia hoạt động trẻ tốt hay chưa Tôi cho trẻ so sánh kết thân với yêu cầu hoạt động, so sánh hoạt động giáo dục kỹ tự bảo vệ so với buổi trước nào, so sánh trẻ với bạn lớp… Tôi tạo không khí vui vẻ, thoải mái tiến hành đánh giá, nhận xét, khuyến khích trẻ trình bày ý kiến để xem trẻ hiểu vấn đề đến đâu, cách giải trẻ phù hợp hay chưa Đưa nội dung giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ tích hợp với hoạt động dạy, hoạt động vui chơi và hoạt động khác a Tác dụng Việc giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ theo hướng tích hợp với hoạt động dạy, vui chơi hoạt động khác quan điểm đại, phù hợp với tâm lý trẻ mà phù hợp với xu hướng giáo dục giới nay, góp phần nâng cao hiệu chất lượng giáo dục kỹ b Cách tiến hành Trước tiên tơi rà sốt tồn chương trình giáo dục mầm non xem xét nội dung lồng ghép nội dung kỹ tự bảo vệ cho trẻ Tuỳ vào chủ đề theo tuần, tháng, học kỳ mà lựa chọn kỹ phù hợp để giáo dục cho trẻ VD kế hoạch tháng 10 gắn với chủ đề “Bản thân” tơi giáo dục giới tính kỹ tránh bị xâm hại tình dục cho trẻ Hay kế hoạch tháng 11 giáo dục kỹ biết xử lý tình nhà, nhận biết người lạ người thân Kế hoạch giáo dục tháng đưa giáo dục kỹ biết xử lý tình bị lạc cho trẻ… Tôi xây dựng mục tiêu nội dung kỹ tự bảo vệ cần đạt kiến thức, kỹ năng, thái độ Sau xác định mức độ cần đạt dựa vào tiêu chí mức độ kỹ Sau xây dựng kế hoạch học theo hướng lồng ghép giáo dục kỹ tự bảo vệ + Xây dựng nội dung học + Xác định phương pháp + Thiết kế hoạt động phù hợp 16/20 “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” Hình ảnh trẻ xem tình tiết học khám phá Phối hợp với phụ huynh việc giáo dục kỹ tự bảo vệ cho trẻ a Tác dụng Giáo dục kỹ sống nói chung kỹ tự bảo vệ nói riêng cho trẻ việc quan trọng đòi hỏi tham gia gia đình, nhà trường xã hội Bởi Dorothy Holte nói "Cây giáo dục đơm hoa thơm kết trái có chăm sóc vun xới nhà trường, gia đình xã hội" Và ơng bà, cha mẹ, thầy cô, anh chị gương sáng để em noi theo Hãy gần gũi, chia sẻ, tâm sự, động viên em tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sống không so sánh hay áp đặt ý nghĩ chủ quan Việc hình thành kỹ tự bảo vệ cho trẻ không thực trường mầm non, mà việc rèn luyện kỹ cần thực đặn nhà Điều thực có hỗ trợ phụ huynh Để thực phương pháp trước tiên: - Làm bảng tuyên truyền với phụ huynh giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho trẻ 17/20 “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” - Qua buổi họp phụ huynh, buổi tổ chức sinh nhật cho cháu (1 tháng tổ chức sinh nhật lần mời phụ huynh tham dự), đón trả trẻ Tận dụng thời gian tuyên truyền với phụ huynh tầm quan trọng giáo dục kỹ sống tự bảo vệ thân cho trẻ giai đoạn đưa biện pháp, hướng mà phụ huynh cần thay đổi cách giáo dục trẻ để phối hợp tôt với giáo viên việc giáo dục rèn luyện kỹ tự bảo vệ thân cho trẻ - Tơi tận dụng câu chuyện có thật sống, kiện bật xã hội tình trạng trẻ bị bắt cóc, bị xâm hại tình dục, bị lạc… để tuyên truyền nâng cao nhận thức phụ huynh vai trò cần thiết trang bị tri thức, kỹ tự bảo vệ cho trẻ sống - Tôi trao đổi phương pháp, nội dung giáo dục kỹ tự bảo vệ mà trẻ dạy lớp, từ phụ huynh áp dụng để dạy trẻ nhà Sau nhận thức tầm quan việc giáo dục kỹ tự bảo vệ thân trẻ, phụ huynh có phối hợp nhiệt tình với giáo, phu huynh ln có trao đổi với giáo viên biểu trẻ, khó khăn thực biện pháp kêt trẻ Sự quan tâm phụ huynh tình hình trẻ động lực giúp tơi tìm tòi biện pháp phù hợp, hình thức tổ chức để mong mang lại cho trẻ hiệu tích cực Hình ảnh tuyên tryền với phụ huynh dạy trẻ kỹ tự bảo vệ thân trẻ buổi họp phụ huynh 18/20 “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết thực Những biện pháp nêu giúp cho chất lượng giáo dục kỹ tự bảo vệ thân trẻ đạt kết khả quan Hình thành trẻ kỹ định Cụ thể hoá hành động trẻ thành kỹ - Trẻ rễ ràng nhận tình nghuy hiểm thân, ln biết đề phòng cảnh giác với tình - Tất tình đưa trẻ giải thành thạo, gặp tình sống ngày trẻ xủ lý kịp thời, không theo người lạ, biết tìm người để nhờ giúp đỡ bị lạc, gặp nguy hiểm… - Trẻ có kỹ để tự bảo vệ thân Kết đánh giá 47 trẻ cụ thể sau: Yếu Tốt Khá TB STT SL Nội dung Nhận tình nguy 28 hiểm Biết xử lý tình 26 Có kỹ tự bảo vệ 22 thân So với đầu năm Nội Nhận tình dung nguy hiểm Tăng Giảm SL TL SL TL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % 59,5 12 25,5 15 0 55 13 28 17 0 47 16 34 19 0 Biết xử lý tình Tăng SL TL Mức độ Tốt Khá TB Yếu Giảm SL TL SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ % % Có kỹ tự bảo vệ thân Tăng Giảm SL TL SL TL 25 53 0 24 51 0 21 45 0 11 0 15 0 11 23 0 0 19 0 15 0 0 21 47 0 24 51 0 28 59 - Đối với Phụ huynh : Có chuyển biến rõ nét nhận thức, khơng hiểu việc cần thiết giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho trẻ, nhiều 19/20 “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” phụ huynh đưa phương pháp, đóng góp ý kiến để giáo dục kỹ tự bảo vệ thân cho trẻ tốt Phu huynh không ngừng cung cấp thông tin trẻ với cô giáo Khuyến nghị Trong nhiều năm qua có nhiều sáng kiến kinh nghiệm giáo viên giải B cấp TP, sáng kiến có biện pháp thiết thực trẻ Vì kính mong Ban giám hiệu nhà trường, Phòng giáo dục đào tạo, lãnh đạo cấp phổ biến sáng kiến đến tồn thể giáo viên, có kế hoạch để áp dụng biện pháp vào trình giảng dạy cho trẻ Trên số kinh nghiệm nhỏ mà thực với đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” Tuy kinh nghiệm hạn chế rút từ thực tế q trình giảng dạy Tơi kính mong quan tâm, giúp đỡ, đóng góp ý kiến xây dựng tổ chuyên môn, ban giám hiệu, hội đồng khoa học câp, bạn bè đồng nghiệp gần xa, để tơi có kiến thức, phương pháp tốt việc giảng dạy kỹ tự bảo vệ thân cho trẻ để phù hợp với yêu cầu giáo dục Tôi xin chân thành cảm ơn! 20/20 “Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có kỹ tự bảo vệ thân trường mầm non” TÀI LIỆU THAM KHẢO Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non Phó GS.TS Nguyễn Thị Ánh Tuyết Tiến sỹ Nguyễn Như Mai, Đinh Thị Kim Thoa - NXB Đại học sư phạm; Giáo dục giá trị sống kỹ sống cho trẻ mầm non Phó GS TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc – TS Đinh Thị Kim Thoa – Thạc sĩ Phạm Thị Thảo Hường NXB: Đại học quốc gia Hà Nội Chương trình giáo dục mầm non - Bộ Giáo dục Đào tao - NXB Giáo dục Việt Nam Bạch Băng, Tuyển tập“Những câu chuyện vàng khả tự bảo vệ mình” NXB Kim Đồng 45 cách dạy trẻ tự bảo vệ mình, NXB Thơng tin truyền Thơng Tạp chí Giáo dục mầm non; WWW mamnon.edu.vn 21/20 ... hiểm Biết xử lý tình 26 Có kỹ tự bảo vệ 22 thân So với đầu năm Nội Nhận tình dung nguy hiểm Tăng Giảm SL TL SL TL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ % 59 ,5 12 25, 5 15 0 55 13 28 17 0 47 16 34 19 0 Biết xử lý tình... lệ SL Tỉ lệ % % Có kỹ tự bảo vệ thân Tăng Giảm SL TL SL TL 25 53 0 24 51 0 21 45 0 11 0 15 0 11 23 0 0 19 0 15 0 0 21 47 0 24 51 0 28 59 - Đối với Phụ huynh : Có chuyển biến rõ nét nhận thức, không... mối nguy hiểm khám phá giới phạm vi an toàn Đặc điểm phát triển trẻ 5- 6 tu i * Đặc điểm tâm lý trẻ 5- 6 tu i Sự phát triển tư độ tu i mạnh mẽ thể loại, biết thiết lập nhanh chóng mối quan hệ kiện,
- Xem thêm -

Xem thêm: ren ky nang tu bao ve ban than 5 6 tuoi phuong mndongtam, ren ky nang tu bao ve ban than 5 6 tuoi phuong mndongtam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay