Đề Án Chiến Lược Quốc Gia Bảo Vệ, Chăm Sóc Và Nâng Cao Sức Khỏe Nhân Dân Giai Đoạn 2011-2020 Và Tầm Nhìn Đến 2030

42 64 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 00:07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ Y TẾ Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2030 Dù th¶o (15/5/2011) Hà Nội, tháng 5/2011 GIỚI THIỆU Trong thập kỷ qua, với quan tâm đạo, đầu tư Đảng Nhà nước, nỗ lực ngành y tế tham gia tích cực ban ngành tồn xã hội, Việt Nam đạt kết đáng kể việc cải thiện tình trạng sức khỏe nhân dân Hầu hết mục tiêu đề Chiến lược chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001-2010 hoàn thành hoàn thành vượt mức kế hoạch Tỷ số chết mẹ, chết trẻ em giảm đáng kể, khả đạt trước Mục tiêu Thiên niên kỷ đề vào năm 2015 Tỷ lệ suy dinh dưỡng (thể nhẹ cân) trẻ em tuổi giảm nhanh bền vững Các bệnh dịch, lây nguy hiểm khống chế Mặc dù đạt thành tựu đáng ghi nhận, Việt Nam phải đương đầu với khó khăn thách thức to lớn giai đoạn tới gánh nặng bệnh tật kép, tỷ số giới tính sinh, an tồn vệ sinh thực phẩm, mơi trường thể lực người Việt Nam, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em tuổi mức cao, gia tăng thừa cân-béo phì trẻ em lứa tuổi học đường với số bệnh mạn tính khơng lây liên quan đến dinh dưỡng Các thách thức bối cảnh tiếp tục đòi hỏi nỗ lực cao hành động, bảo đảm người dân chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao, hướng tới tăng cường sức khỏe cho cộng đồng Đầu tư cho sức khoẻ đầu tư cho phát triển, góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng để phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Cải thiện tình trạng sức khoẻ, nâng cao tầm vóc thể lực người Việt Nam vấn đề then chốt cấp bách Chiến lược Quốc gia bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân phận tách rời chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước Trên sở kết thực Chiến lược chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001-2010 vấn đề sức khoẻ nảy sinh, việc xây dựng Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2011-2020 cần thiết, định hướng cho can thiệp nhằm cải thiện chất lượng sống, nâng cao tầm vóc, thể lực trí tuệ người Việt Nam, góp phần đạt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đất nước Việt Nam trở thành nước công nghiệp ii MỤC LỤC PHẦN I ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CHĂM SÓC, BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2001-2010: THÀNH TỰU VÀ KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC .4 Tình trạng sức khỏe nhân dân Cung ứng dịch vụ y tế Nhân lực y tế 12 Hệ thống thông tin y tế 13 Dược, trang thiết bị y tế cơng trình y tế 14 Tài y tế .18 Quản lý quản trị hệ thống y tế 20 Thực tiêu y tế 22 Tồn tại, khó khăn, thách thức .23 PHẦN .28 CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2011-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030 28 Dự báo tình hình dịch bệnh yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân 28 Quan điểm phát triển 32 Mục tiêu giải pháp 33 Tổ chức thực 41 PHẦN I ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CHĂM SÓC, BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2001-2010: THÀNH TỰU VÀ KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC Ngày 19/3/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân (CSBVSKND) giai đoạn 2001-2010 Trong gần 10 năm thực Chiến lược, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều thành tựu quan trọng Nhân dân hầu hết vùng, miền tiếp cận với dịch vụ y tế bản; phần lớn tiêu tổng quát sức khoẻ người dân Việt Nam cao so với nước có mức thu nhập bình qn đầu người Việt Nam đạt Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG) trước từ 2-5 năm Hệ thống y tế tiếp tục củng cố, mở rộng phát triển; nhiều bệnh dịch mới, nguy hiểm phát hiện, khống chế đẩy lùi, khơng có dịch lớn xẩy ra; bước đầu ngăn chặn xuống cấp sở y tế, cải thiện tình trạng thiếu hụt giường bệnh; nhiều kỹ thuật, công nghệ mới, đại nghiên cứu, ứng dụng thành công; số kỹ thuật chuyên môn cao trở thành thường quy, thực nhiều bệnh viện tuyến tỉnh Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ngày nâng cao; sách bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho đối tượng sách xã hội thực tốt Mức độ thụ hưởng dịch vụ y tế người dân tăng lên rõ rệt Tình trạng sức khỏe nhân dân 1.1 Các số sức khỏe Trong năm qua, với phát triển kinh tế xã hội đất nước, quan tâm đầu tư Đảng Chính phủ cho nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân, tình trạng sức khỏe người dân Việt Nam có cải thiện rõ rệt, thể số số sức khỏe tuổi thọ trung bình, tỷ suất chết trẻ em, tỷ suất chết mẹ, suy dinh dưỡng Tuổi thọ trung bình người Việt Nam năm qua tăng lên đáng kể Tổng điều tra Dân số nhà 1/4/2009 cho thấy tuổi thọ trung bình người Việt Nam đạt 72,8 tuổi (nam đạt 70,2 tuổi, nữ đạt 75,6 tuổi), vượt tiêu đề Chiến lược bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2010 72 tuổi Với kết này, Việt Nam có tuổi thọ trung bình cao so với nhiều nước có mức thu nhập GDP đầu dân Tỷ suất chết trẻ em tuổi giảm nhanh, từ 30‰ (năm 2001) xuống 16,0‰ (năm 2009), đạt mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006-2010 giảm tỷ suất chết trẻ em tuổi xuống 16‰ (Hình 1) Số liệu thống kê Bộ Y tế cho thấy tỷ suất chết trẻ em tuổi giảm từ 42‰ năm 2001, xuống 27,5‰ năm 2005 đến năm 2009 25,0‰, đạt mục tiêu đề cho giai đoạn 2001-2010 Theo mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ, đến năm 2015, Việt Nam cần giảm tỷ suất xuống 19,3‰ Nếu tiếp tục giữ tốc độ giảm tỷ suất đến năm 2015, Việt Nam đạt Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) Về tỷ số chết mẹ, tỷ số giảm từ 165/100.000 trẻ đẻ sống (năm 2001 2002) xuống 80/100 000 trẻ đẻ sống (2005) theo số liệu Tổng Điều tra Dân số năm 2009, tỷ số 69/100 000 trẻ đẻ sống, đạt so với mục tiêu đề Chiến lược bảo vệ sức khỏe nhân dân (70/100 000 trẻ đẻ sống) Tuy nhiên, so với Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ giảm ¾ tử vong mẹ giai đoạn từ 1990 đến năm 2015 (tức giảm xuống 58,3/100 000 trẻ đẻ sống) Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực để đạt mục tiêu đề Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tuổi (cân nặng theo tuổi) tiêu sức khỏe quan trọng Số liệu điều tra Viện Dinh dưỡng cho thấy tỷ lệ giảm bền vững qua năm, từ 25,2% năm 2005 xuống 21,2% năm 2007 18,9% năm 2009 Theo kế hoạch, mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tuổi thể nhẹ cân trẻ em Việt Nam 20% vào năm 2010, nhiên với nỗ lực ngành y tế, phối hợp chặt chẽ địa phương Bộ ngành phát triển kinh tế xã hội, năm 2010 ước tính đạt mức 18,0% Mặc dù Việt Nam đạt thành tựu đáng kể cải thiện sức khỏe người dân, song số khó khăn, thách thức: Có chênh lệch lớn tình trạng sức khỏe vùng, miền, thể số số tỷ suất tử vong trẻ em tuổi, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, tỷ số chết mẹ cao vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số Đối với tử vong trẻ em tuổi, tỷ lệ giảm tất vùng, có vùng khó khăn, tỷ lệ Tây Nguyên, Tây Bắc Đông Bắc cao gấp 1,4-1,5 lần so với mức bình quân nước (Bảng 1) Chênh lệch vùng Tây Bắc vùng Đơng Nam Bộ có xu hướng giảm từ lần năm 2005 (33,9‰ 10,6‰) xuống khoảng 2,5 lần năm 2008 (21‰ 8‰), mức chênh lệch lớn (Bảng 1) Mức chênh lệch vùng miền thể tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tuổi Mặc dù có cải thiện rõ rệt giai đoạn 20012010 đề cập trên, Tây Nguyên, Tây Bắc vùng có tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em cao (Bảng 2) Còn số lượng lớn trẻ em Việt nam tử vong năm Mặc dù tử vong trẻ em nước ta giảm cách đáng kể với cấu dân số có tỷ lệ trẻ em cao (trẻ em tuổi chiếm 6,7% dân số, ước tính khoảng 000 000 trẻ số trẻ sơ sinh đời năm từ 200 000 đến 500 000) nên số trẻ tử vong cao Theo đánh giá UNICEF 1, năm có tới 31 000 trẻ tuổi tử vong, ước tính khoảng 16 000 trẻ sơ sinh Suy dinh dưỡng trẻ em (thể nhẹ cân) cải thiện rõ rệt, song cao so với nhiều nước khu vực Suy dinh dưỡng thể thấp còi nghiêm trọng với 31,9% trẻ em bị suy dinh dưỡng thể thấp còi Suy dinh dưỡng thấp còi phổ biến tất vùng sinh thái nước Về hậu quả, suy dinh dưỡng thấp còi dạng suy dinh dưỡng mãn tính, để lại hậu lâu dài thể chất trưởng thành, dễ mắc phải bệnh trưởng thành như: thừa cân béo phì, đái tháo đường số bệnh khác Suy dinh dưỡng thấp còi liên quan chặt chẽ đến tử vong trẻ em Giảm suy dinh dưỡng thấp còi trực tiếp cải thiện tầm vóc, thể lực trí tuệ người Việt Nam Về bản, Việt Nam đạt tiến độ thực Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ vào năm 2015 y tế, đặc biệt MDG sức khỏe bà mẹ trẻ em Tuy vậy, số lượng bà mẹ trẻ em tử vong lớn, đặc biệt vùng khó khăn Một số vấn đề liên quan đến MDG phòng chống HIV/AIDS số bệnh khác cần quan tâm 1.2 Mơ hình bệnh tật tử vong Mơ hình bệnh tật Việt Nam giai đoạn chuyển đổi, với đa gánh nặng Tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm giảm, số bệnh lây nhiễm có nguy quay trở lại; tỷ lệ mắc bệnh không lây ngày gia tăng; tai nạn, chấn thương, ngộ độc tăng nhanh; số dịch bệnh mới, bệnh lạ xuất diễn biến khó lường Theo số liệu thống kê từ bệnh viện hệ thống thông tin y tế, tỷ trọng nhập viện nhóm bệnh lây nhiễm chiếm khoảng 55,5% năm 1976 giảm xuống 25,2% vào năm 2008 Nhóm bệnh khơng lây nhiễm ngày tăng qua năm, từ 42,6% năm 1976 lên 63,1% năm 2008 Nhóm bệnh ngộ độc, chấn thương, tai nạn tiếp tục trì tỷ lệ 10% Một số nghiên cứu gánh nặng bệnh tật (BOD) cho thấy kết tương tự Gánh nặng bệnh tật (tính theo DALY) cho thấy nhóm bệnh có gánh nặng bệnh tật lớn Việt Nam (2006) gồm bệnh tim mạch, chấn thương, thần kinh-tâm thần… Sự gia tăng bệnh không lây nhiễm gây gia tăng nhanh chóng chi phí khám chữa bệnh Chi phí điều trị cho bệnh khơng lây nhiễm trung bình cao gấp 40-50 lần so với điều trị bệnh lây nhiễm đòi hỏi kỹ thuật cao, thuốc đặc trị đắt tiền, thời gian điều trị lâu, dễ bị biến chứng Một ca mổ tim có UNICEF State of the World’s Children 2007 Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế Báo cáo chương trình mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng giai đoạn 2006-2010 chi phí từ 100-150 triệu đồng; đợt điều trị cao huyết áp đợt điều trị bệnh tiểu đường cấp từ 20-30 triệu đồng Đồng thời, sở y tế phải tăng đầu tư trang thiết bị y tế đắt tiền để phát điều trị bệnh không lây nhiễm, tuyển chọn đào tạo thêm bác sĩ chuyên khoa, kéo theo tăng chi phí dịch vụ Đây thách thức lớn hệ thống y tế Việt Nam thời gian tới, đòi hỏi phải có điều chỉnh sách phù hợp nhằm tăng cường nỗ lực phòng bệnh này, tổ chức cung ứng dịch vụ y tế Cung ứng dịch vụ y tế 2.1 Y tế dự phòng Việt Nam xây dựng mạng lưới y tế dự phòng rộng khắp từ trung ương tới thôn, Mạng lưới y tế dự phòng củng cố, hoạt động tăng cường, phát dập dịch kịp thời, kịp thời ứng phó với vấn đề sức khỏe liên quan đến thiên tai, thảm họa bão, lũ, lụt lội, hạn hán… Hầu hết tiêu liên quan đến y tế dự phòng đạt Gần đây, nhiều văn pháp quy liên quan đến y tế dự phòng xây dựng ban hành, ví dụ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm (2007), Luật Phòng chống bệnh HIV/AIDS (2005), Luật An toàn thực phẩm (2010) Chiến lược quốc gia y tế dự phòng đến năm 2010 định hướng 2020 Cơ sở hạ tầng, nhân lực, phương tiện, ngân sách cho y tế dự phòng năm gần tăng cường Tuy nhiên, nhiều thách thức ảnh hưởng đến hiệu cơng tác y tế dự phòng Nhận thức hiểu biết người dân bảo vệ nâng cao sức khoẻ, phòng bệnh, phòng dịch, xây dựng lối sống lành mạnh chưa cao, chưa chuyển thành hành động thực tế Các chiến dịch truyền thông sức khoẻ chưa thực tác động sâu rộng tới đối tượng đích Khả tiếp cận thơng tin truyền thơng-giáo dục sức khỏe người dân hạn chế, phương thức truyền thônggiáo dục sức khỏe số địa phương chưa phù hợp linh hoạt Các yếu tố nguy sức khỏe có liên quan đến môi trường, nước sạch, nghề nghiệp, VSATTP lối sống thay đổi phổ biến xã hội Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch, dịch tả, cúm A (H5N1) ln tiềm ẩn bùng phát thành dịch lúc khơng theo dõi, kiểm sốt chặt chẽ Tai nạn thương tích bệnh khơng lây nhiễm ngày gia tăng, giải pháp phòng chống đòi hỏi phải mang tính tổng hợp, liên ngành, khơng riêng biện pháp y tế Số ca ngộ độc thực phẩm Việt Nam cao Hằng năm có khoảng 150250 vụ ngộ độc thực phẩm báo cáo với từ 3.500-6.500 người mắc, 30-70 người tử vong năm Ngộ độc thực phẩm hóa chất, đặc biệt hóa chất bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản thực phẩm, chiếm khoảng 25% tổng số vụ ngộ độc thực phẩm Tình hình ngộ độc thực phẩm có giảm gần đây, diễn biến phức tạp Số người mắc tập trung vụ ngộ độc bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố, đám cưới/đám giỗ, số người chết tập trung vụ ngộ độc thực phẩm bếp ăn gia đình.3 Cơ chế phối hợp liên ngành, tham gia người dân, đoàn thể, tổ chức xã hội hạn chế chưa phát huy hết tiềm Năng lực trung tâm YTDP tuyến tỉnh/thành phố hạn chế nguồn lực, nhân lực, hệ thống thông tin, lập kế hoạch, trang thiết bị phương tiện kỹ thuật, hỗ trợ giám sát tuyến chuyên môn, kỹ thuật YTDP tuyến sở (huyện, xã, thôn) chưa kiện toàn ngang tầm nhiệm vụ Mối quan hệ hệ thống YTDP với ban ngành, tổ chức xã hội địa phương chưa chặt chẽ Chính sách đãi ngộ cán YTDP chưa thỏa đáng 2.2 Cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức Trong năm gần đây, mạng lưới KCB từ tuyến y tế sở đến trung ương, cơng lập ngồi cơng lập, mở rộng củng cố Số giường bệnh viện đến năm 2010 đạt mức 20,5 giường bệnh viện 10 000 dân (khơng tính giường TYT xã), tương đương với mức trung bình nước khu vực Huy động nhiều nguồn đầu tư cho mạng lưới KCB, từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA vốn “xã hội hóa” Nhờ đó, sở KCB củng cố sở hạ tầng, đào tạo cán bộ, đầu tư trang thiết bị để cung cấp dịch vụ KCB đa dạng chất lượng Gần đây, số văn quy phạm pháp luật quan trọng lĩnh vực KCB ban hành, bật Luật Khám bệnh, chữa bệnh (2009) Luật Bảo hiểm Y tế (2008) Bộ Y tế xây dựng văn hướng dẫn để thực Ngồi ra, Nghị định 43/2006/NĐ-CP Chính phủ tự chủ tài sách xã hội hóa áp dụng ngành y tế tạo chế để quản lý ngành, khuyến khích huy động vốn để phát triển mạng lưới KCB Một số sách nâng cao chất lượng dịch vụ ban hành, thực mang lại hiệu cao, Chỉ thị 06/2007/CT-BYT Quyết định 1816 cử cán chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến hỗ trợ bệnh viện tuyến nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh Nhờ đó, số người KCB bệnh viện công lập trạm y tế tăng, đạt mức lần KCB/người/năm.4 Tỷ lệ người nghèo tiếp cận dịch vụ y tế khơng có chênh lệch lớn so với nhóm mức sống khác Nhiều kỹ thuật tiên tiến triển khai, như: ghép thận, ghép giác mạc, ghép tế bào gốc, ghép gan, phẫu thuật nội soi Đến hết năm 2009, sau năm rưỡi thực Đề án 1816, giảm trung bình 30% tình hình tải bệnh viện tuyến Mặc dù đạt nhiều kết tốt lực cung ứng dịch vụ KCB nhiều hạn chế Tình trạng vượt tuyến phổ biến Nhiều người sử dụng dịch vụ tuyến tỉnh, chí tuyến trung ương, để khám chữa bệnh thơng thường Bộ Y tế, Tờ trình Dự án Luật An toàn thực phẩm, tháng năm 2009 Niên giám thống kê y tế 2007 2008 mà điều trị hiệu tuyến huyện chí tuyến xã Việc KCB khơng theo tuyến gây tình trạng q tải bệnh viện tuyến hoạt động không hết công suất sở y tế tuyến dưới, gây ảnh hưởng đáng kể đến hiệu hệ thống y tế Khả tiếp cận với dịch vụ có chất lượng khác biệt nhóm mức sống vùng miền Trong người dân Tây Bắc Tây Nguyên (2 vùng khó khăn nhất) dựa chủ yếu vào trạm y tế để KCB vùng khác người dân có mức sống cao chủ yếu khám chữa bệnh bệnh viện Chính sách BHYT giúp người nghèo tăng khả tiếp cận dịch vụ y tế, tỷ lệ nhóm 20% người nghèo tốn phần tồn chi phí khám chữa bệnh thẻ BHYT có xu hướng giảm: năm 2006 đạt 75%, đến năm 2008 đạt 62% Năm 2008, tỷ lệ hộ gia đình chi y tế mức “thảm họa”5 tăng từ 11% lên 12% hộ gia đình, chứng tỏ việc bảo vệ tránh rủi ro tài sử dụng dịch vụ y tế hạn chế Hiện nay, vấn đề quản lý chất lượng dịch vụ KCB nhiều khó khăn, thách thức Các hướng dẫn chun mơn, phác đồ điều trị chuẩn, hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh thiếu nhiều bệnh Xây dựng thường xuyên cập nhật hướng dẫn điều trị cho bệnh dựa chứng an toàn hiệu lực can thiệp khối lượng công việc lớn, chưa tổ chức thành hoạt động thường xuyên Bộ Y tế chưa phân bổ đủ nguồn lực để thực Thông tin liên quan đến người bệnh trình điều trị chưa có tính liên tục chuyển tuyến, chuyển sở KCB, chí lần khám sở gây ảnh hưởng tới chất lượng tăng chi phí điều trị Một số chế tài có xu hướng làm tăng chi phí y tế, ví dụ: áp dụng chế tốn “phí theo dịch vụ”, huy động nguồn đầu tư xã hội hóa, liên doanh liên kết lắp đặt trang thiết bị y tế, chế tự chủ tài chính, kèm với bối cảnh lực quản lý hạn chế chế kiểm tra, giám sát yếu Những yếu tố thúc đẩy động tăng doanh thu bệnh viện, dẫn đến nguy lạm dụng kỹ thuật thuốc số sở y tế Việc giám định BHYT, tra KCB, xác định việc lạm dụng kỹ thuật, lạm dụng thuốc, vi phạm quy tắc ứng xử, vi phạm hành đơn vị nghiệp y tế nhiều khó khăn Ứng dụng cơng nghệ thơng tin bệnh viện chậm Y dược học cổ truyền Y dược học cổ truyền dân tộc xác định có vai trò quan trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân Năm 2003, Thủ tướng phê duyệt Chính sách Quốc gia Y dược học cổ truyền đến năm 2010 Chiến lược Phát triển Y dược học cổ truyền (222/2003/QĐ-TTg) Về quan điểm đạo, Chiến lược xác định Vượt 25% tổng chi lương thực thực phẩm hộ gia đình Y dược học cổ truyền di sản văn hố dân tộc có vai trò tiềm to lớn nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân, cần phải tập trung kế thừa, bảo tồn phát triển [46] Mục tiêu kế thừa, bảo tồn phát triển y dược học cổ truyền, kết hợp với y dược học đại chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân; xây dựng Y dược Việt Nam đại, khoa học, dân tộc đại chúng Năm 2007, Bộ Y tế Chỉ thị 05/2007/CT-BYT tăng cường công tác y, dược học cổ truyền để khắc phục khó khăn thực Chiến lược Chính sách y dược học cổ truyền Thực Chiến lược Chính sách, thời gian gần mạng lưới sở cung ứng dịch vụ y dược học cổ truyền tăng lên Đến năm 2009, nước có 58 bệnh viện chuyên y học cổ truyền, 75,4% bệnh viện đa khoa tỉnh 38,3% bệnh viện huyện có khoa y học cổ truyền 10 873 sở tư nhân cung ứng dịch vụ y học cổ truyền Ở trạm y tế, 79,3% trạm y tế có vườn thuốc nam, 76,2% trạm y tế có hoạt động khám chữa bệnh y dược học cổ truyền Năm 2009, tỷ lệ người bệnh khám chữa bệnh y học cổ truyền tuyến tỉnh 7,2%, tuyến huyện 5,8%, tuyến xã 20,6%; tỷ lệ điều trị nội trú y học cổ truyền kết hợp y học cổ truyền với y học đại 14,1%, tỷ lệ điều trị ngoại trú y học cổ truyền so với tổng chung 19,7% [47] Phục hồi chức Phục hồi chức điều dưỡng bốn nhiệm vụ ngành y tế Tỷ lệ người khuyết tật Việt Nam tương đối cao Theo ước tính WHO, Việt Nam có triệu người khuyết tật, khoảng triệu trẻ em Số người bị tai nạn, tai biến mạch máu não, bệnh khác cần phục hồi chức ngày tăng Quy hoạch phát triển mạng lưới KCB (Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ) có mục tiêu chuyển sở điều dưỡng - phục hồi chức ngành y tế thành bệnh viện phục hồi chức đến năm 2020, 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có bệnh viện phục hồi chức Đến năm 2008, ngành y tế có 35 bệnh viện phục hồi chức năng, ngành khác có sở, sở hoạt động theo chế tự túc Trong thời gian gần đây, mạng lưới bệnh viện phục hồi chức đầu tư nâng cấp Nhằm mở rộng khả tiếp cận với dịch vụ phục hồi chức năng, Bộ Y tế Thông tư số 11/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức số ngày bình quân đợt điều trị số bệnh, nhóm bệnh quỹ BHYT tốn Chăm sóc sức khỏe tâm thần Trước Việt Nam quan tâm sức khỏe tâm thần chủ yếu tập trung vào bệnh tâm thần phân liệt Hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010 có dự án Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng với mục tiêu triển 10 PHẦN CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2011-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030 Dự báo tình hình dịch bệnh yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân 1.1 Dự báo tình hình dịch bệnh mơ hình bệnh tật Trên giới: Dịch bệnh giới khu vực diễn biến phức tạp, nguy số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch quay trở lại Dịch Cúm A (H1N1) người xuất Châu Mỹ, lây lan nhanh trở thành đại dịch toàn cầu Dịch Cúm gia cầm xảy khu vực chưa kiểm sốt triệt để có nguy hình thành đại dịch người Một số bệnh truyền nhiễm Ebola, Vi rút Tây sông Nile, vi rút Nipah, dịch sốt vàng tiếp tục hoành hành số quốc gia, khu vực Tuy chưa xảy Việt Nam, mối nguy giao lưu ngày tăng nước khu vực giới Tại Việt Nam: Dịch Cúm A (H1N1) người xuất Việt Nam lây lan nhanh cộng đồng; Bệnh Sốt xuất huyết tiếp tục gây dịch đặc biệt tỉnh miền Nam miền Trung; Bệnh tả rải rác xuất số tỉnh, thành phía Bắc Bệnh Tay-Chân-Miệng nguy tiếp tục xảy tỉnh miền Nam miền Trung; Các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác như: Viêm não Nhật Bản, Sởi, Quai bị, Thuỷ đậu bệnh truyền nhiễm gây dịch theo mùa khác nhiều nguy phát triển bùng phát Dịch HIV có xu hướng chững lại không tăng nhanh năm trước đây, địa bàn dịch rộng, chưa khống chế dịch HIV Việt Nam Phân tích tình hình dịch theo kết giám sát trọng điểm qua năm cho thấy chiều hướng nhiễm HIV/AIDS nhóm nghiện chích ma t (NCMT), gái mại dâm (GMD) có chiều hướng chững lại dần tốc độ không tăng nhanh so với năm trước Mô hình bệnh tật Mơ hình bệnh tật Việt Nam có chuyển hướng mạnh từ bệnh nhiễm trùng chủ yếu chuyển sang bệnh không lây nhiễm tai nạn, ngộ độc, chấn thương, đòi hỏi định hướng đầu tư, công tác đào tạo cán y tế, phát triển nguồn nhân lực phải có chuyển hướng rõ dệt, tập trung vào kỹ thuật mới, kỹ thụât chuyên sâu - Các bệnh không lây nhiễm tăng nhanh: bệnh tim mạch (tăng huyết áp), ung thư, đái tháo đường, béo phì, rối loạn tâm thần, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản 28 - Tai nạn, chấn thương có nhiều giải pháp khống chế chưa thật hiệu - Tình hình thực phẩm khơng an tồn ngày nhiều đa dạng - Suy dinh dưỡng thể thấp còi cao, tình trạng thừa cân, béo phì bệnh mạn tính khơng lây có liên quan đến dinh dưỡng có xu hướng gia tăng đặc biệt thành phố lớn 1.2 Dự báo yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe 1.2.1 Kinh tế - xã hội Trong năm qua, với giải pháp đắn, kinh tế Việt Nam không ngừng phát triển với tốc độ ổn định Tốc độ tăng trưởng kinh tế trì mức 6-7% Thu nhập quốc dân GNI đầu dân tăng từ 130 USD (năm 1990) lên 1.010 USD (năm 2009), số liệu ước tính năm 2010 1.200 USD/người Kinh tế phát triển nhanh ổn định điều kiện thuận lợi để tăng đầu tư y tế tăng cường sức khỏe nhân dân Theo quy luật chung, điều kiện kinh tế phát triển tỷ lệ đầu tư cho y tế tăng lên Theo số liệu Tổ chức Y tế giới (Hình 5), nước có mức thu nhập GDP bình qn đầu người từ 2170-3209 USD (PPP) (Việt Nam nằm nhóm này) trung bình có tổng chi cho y tế tồn xã hội 6,2% GDP chi tiêu công cho y tế chiếm khoảng 11,0% tổng chi NSNN hàng năm Ngồi ra, kinh tế phát triển có tác động tích cực đến nhiều yếu tố khác, giúp cho sức khỏe nhân dân nâng cao Tuy nhiên, trình phát triển kinh tế, khoảng cách giàu – nghèo địa phương, vùng miền, nhóm dân cư có xu hướng gia tăng Đây yếu tố quan trọng tác động đến bất công tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế, từ tác động đến khác tình trạng sức khỏe nhóm dân cư 1.2.2 Các yếu tố liên quan đến dân số Kết sơ tổng điều tra dân số nhà ngày 1/4/2009 cho thấy dân số Việt nam 85 789 573 người; tốc độ tăng dân số giảm mạnh Tỷ lệ phát triển dân số bình quân năm giai đoạn 1999-2009 1,2%, mức tăng thấp 50 năm qua Một số khía cạnh dân số có tiềm lớn ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.23 Quy mô dân số lớn tiếp tục tăng nên mật độ dân số Việt Nam tăng từ 231 người/km2 năm 1999 lên 259 người/km2 Cơ cấu dân số biến động mạnh, tỷ trọng dân số nhóm 15 tuổi giảm từ 33% năm 1999 xuống 25% Ngược lại tỷ trọng dân số nhóm 15-59 tuổi (là nhóm chủ lực lực lượng 23 Ban đạo Tổng điều tra Dân số Nhà Trung Ương: Báo cáo kết suy rộng mẫu Tổng điều tra dân số nhà 01/04/2009, trình bày Hội nghị cơng bố kết điều tra mẫu, Hà Nội-31/12/2009 29 lao động) lại tăng từ 59% năm 1999 lên 66%, nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên tăng từ 8% năm 1999 lên 9% năm 2009 Chỉ số già hóa dân số (tổng số người >60 tuổi/người 15 tuổi) tăng 11% từ 24,5% năm 1999 lên 35,9% năm 2009 Điều đặt yêu cầu cho chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thời gian tới Đồng thời, nhóm phụ nữ bước vào tuổi sinh đẻ lớn, ảnh hưởng nhiều tới nhu cầu sử dụng dịch vụ sức khỏe sinh sản, nhi khoa Tình trạng cân giới tính sinh vấn đề quan trọng cần ưu tiên giải Tỷ số giới tính sinh tăng lên 10 năm, rõ nét vòng năm qua Đến 2010 ước tính tăng lên 111 bé trai/100 bé gái Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng tâm lý “trọng nam, kinh nữ” tồn tại, cha mẹ già thường sống dựa vào trai, kèm theo kỹ thuật y học (siêu âm) cho phép xác định thai sớm ngày phổ biến, đồng thời việc nạo phá thai dễ dàng phổ biến sở y tế cơng lập tư nhân 1.2.3 Cơng nghiệp hóa, thị hóa di cư thay đổi lối sống Di cư ngày tăng gây áp lực cho vấn đề chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thành phố lớn tổ chức hệ thống cung cấp dịch vụ y tế Di cư từ nông thôn thành thị nảy sinh nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sức khoẻ Số người di cư năm qua 3,3 triệu người, tăng 163 000 người Sau 10 năm (1999– 2009), tổng số người di cư tăng lên 1,4 triệu người Đơ thị hóa, cơng nghiệp hóa nhanh với đẩy mạnh cơng nghiệp hóa tạo thách thức lớn công tác chăm sóc sức khỏe Đến có 29,6% dân số sống khu vực thành thị so với 23,7% vào năm 1999 Sự gia tăng nhịp độ sống yếu tố nguy cho bệnh tâm thần, tim mạch, bệnh không lây nhiễm khác Công nghiệp hóa tăng nguy tiếp xúc với yếu tố gây bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động Ô nhiễm khơng khí, nhiễm mơi trường, thiếu nước sạch, thiếu dịch vụ xã hội khác không đáp ứng kịp nhu cầu tăng dân số đe dọa đến sức khỏe người dân 1.2.4 Biến đổi khí hậu Việt Nam số quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề biến đổi khí hậu mực nước biển dâng Biến đổi khí hậu dẫn đến gia tăng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh véc tơ truyền, đe dọa tới sức khỏe người đặc biệt người nghèo cận nghèo.24 Các bệnh nhạy cảm với khí hậu nằm số bệnh gây tử vong lớn toàn cầu Tiêu chảy, sốt rét suy dinh dưỡng làm chết triệu người toàn giới 25 Thời tiết ấm đồng nghĩa với việc mở rộng phạm vi địa lý phát triển muỗi, gây hiểm họa bệnh tật nhiều Ngoài ra, loại thiên tai có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người dân hậu nguồn nước sạch, thiếu ăn, tai nạn, chấn 24 Nguyễn Quốc Triệu Bài phát biểu khai mạc Bộ trưởng BYT Việt Nam Hội thảo Á-ÂU (ASEM) chia sẻ kinh nghiệm sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu tồn cầu bệnh Hà Nội 4-5/11/2009 25 http://who.int/globalchange/climate/en/ 30 thương, khó tiếp cận với dịch vụ y tế Mơ hình cung ứng dịch vụ y tế ổn định, bảo đảm y tế công cộng thiên tai xảy cần xây dựng bảo đảm 1.2.5 Sức khỏe môi trường Theo số liệu báo cáo sơ Tổng điều tra dân số nhà ngày 01/4/2009, đến có 87% hộ gia đình sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, 54% hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh.26 Cùng với q trình cơng nghiệp hóa thị hóa, vấn đề nhiễm mơi trường thị, nhiễm khơng khí nguồn nước khu dân cư ngày nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nguời dân Ơ nhiễm khơng khí thị chủ yếu giao thơng (70%) tải ô tô, xe máy thành phố xây dựng, thị hố cách mạnh mẽ 27 Có hàng loạt vấn đề có liên quan đến sức khoẻ cấp tính mãn tính nảy sinh phơi nhiễm ngắn hạn dài hạn với chất gây nhiễm khơng khí Ơ nhiễm khơng khí nguy hiểm người mắc bệnh hô hấp tim mạch, người cao tuổi… Môi trường điều kiện lao động cải thiện đáng kể từ nhà đầu tư, sở sản xuất nhập đồng dây truyền công nghệ Tuy nhiên, số sở sản xuất nội địa, sử dụng dây chuyền cũ kỹ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường làm việc Đối với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp tư nhân, sở làng nghề, điều kiện lao động chưa giám sát giám sát mức thấp Lực lượng lớn di cư tự từ nông thôn vào thành thị làm việc kiếm sống với nhiều công việc phức tạp, điều kiện lao động người không đảm bảo, có nhiều yếu tố nguy tình trạng sức khỏe bệnh tật khơng có hỗ trợ đầy đủ từ y tế lao động.28 1.2.6 Các yếu tố liên quan đến lối sống hành vi Hút thuốc yếu tố gây tử vong phòng số giới Tiêu thụ thuốc Việt Nam có chiều hướng gia tăng: năm 1998, tỷ lệ hút thuốc nam giới 50%, năm 2002 tỷ lệ 56% Ở nữ giới tỷ lệ hút thuốc chiếm 1,8% Tỷ lệ hút thuốc theo nhóm tuổi: cao nhóm tuổi từ 25 đến 55 tuổi nam giới (tỷ lệ hút từ 68% đến 72%) 55-64 tuổi nữ giới (5,8%) Một điều đáng lưu tâm niên hút, tỷ lệ hút tăng lên từ năm 2004 đến năm 2009.29 Bên cạnh gánh nặng bệnh tật tử vong, hút thuốc tạo gánh nặng tài Thuốc làm phát sinh chi phí khổng lồ để điều trị ca bệnh hút thuốc gây Đã có quy định cấm hút thuốc nơi công cộng, nơi đông người, việc thực chế tài xử lý không đủ mạnh nên khơng có kết thực tế Một số giải 26 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số nhà năm trung ương, Tổng điều tra dân số nhà ngày 01 tháng 04 năm 2009- Các kết suy rộng mẫu Ha Noi, 12/2009 27 28 Bộ Y tế, 2008, Báo cáo Y tế Việt Nam 2006 Hà Nội: NXB Y học Bộ Y tế, 2008, Báo cáo Y tế Việt Nam 2006 Hà Nội: NXB Y học 29 Bộ Y tế Tổng cục Thống kê, 2010, Điều tra Quốc gia Vị thành niên niên Việt Nam (SAVY) lần thứ Hà Nội 31 pháp truyền thông, cấm quảng cáo, hạn chế lưu thông, tăng thuế… triển khai hiệu không cao Sử dụng rượu bia khơng hợp lý có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe thông qua kênh: say rượu, nghiện rượu ngộ độc rượu Theo Điều tra y tế quốc gia 2001-2002, tỷ lệ nam giới 15 tuổi trở lên uống rượu 46% Tỷ lệ uống rượu cao nhóm có trình độ học vấn cao hơn: Nam giới có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở xuống uống rượu khoảng 40%, nhóm nam giới có trình độ trung học phổ thông, kể nông thôn, thành thị khoảng 60% Theo điều tra thiếu niên VN (SAVY1 SAVY 2), tỷ lệ uống hết cốc rượu/bia độ tuổi 14-17 tuổi năm 2004 35% đến năm 2009 lên 47.5%, tuổi 18-21 năm 2004 57,9% đến năm 2009 lên 66,9%.30 Chế độ dinh dưỡng: Nói chung, chế độ ăn người Việt Nam chứa nhiều rau, quả, với lượng lipid thấp yếu tố mạnh bảo vệ cho sức khỏe người dân Tuy nhiên, tình hình thay đổi nhanh, đặc biệt tầng lớp giàu có, thành thị, nơi dễ dàng tiếp cận với loại thực phẩm đem lại nhiều lượng Ma tuý, mại dâm: Số người sử dụng ma tuý VN tăng nhanh năm gần đây, đặc biệt nhóm trẻ tuổi HIV/AIDS có liên quan cao với sử dụng ma tuý nước ta, ước tính có khoảng 56,9% người nhiễm HIV/AIDS nước tiêm chích ma tuý Tỷ lệ người nghiện ma t có quan hệ tình dục với gái mại dâm 12 tháng qua từ 18% đến 59%, nguy lây truyền HIV nhóm nghiện chích ma t, mại dâm bạn tình họ cao Sử dụng ma tuý phổ biến nam giới (chiếm 90% ca nghiện ma tuý) người trẻ Hiện 80% người sử dụng ma tuý < 35 tuổi 52% < 25 tuổi Theo BC giám sát hành vi năm 2000, tỷ lệ người SD ma tuý cao trình độ trung học sở trung học phổ thông, từ 65% đến 94% chưa lập gia đình Hành vi tình dục khơng an tồn vấn đề xã hội, gây nguy gia tăng bệnh lây truyền qua đường tình dục, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản Các vấn đề khác tai nạn, thương tích ngày gia tăng, làm gia tăng gánh nặng bệnh tật tử vong, tốn chi phí xã hội Quan điểm phát triển Sức khoẻ vốn quý người toàn xã hội; Dịch vụ y tế dịch vụ xã hội đặc biệt, hoạt động khám chữa bệnh hoạt động phi lợi nhuận Đầu tư cho sức khoẻ đầu tư phát triển, thể chất tốt đẹp xã hội Đổi hoàn thiện Hệ thống y tế Việt Nam theo hướng Công Hiệu - Phát triển, bảo đảm an sinh xã hội Mọi người dân, đặc biệt người 30 Bộ Y tế Tổng cục Thống kê, 2010, Điều tra Quốc gia Vị thành niên niên Việt Nam (SAVY) lần thứ Hà Nội 32 nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em tuổi, đối tượng sách, người dân vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nhóm người dễ bị tổn thương tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bản, có chất lượng Sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân bổn phận người dân, gia đình cộng đồng; trách nhiệm Bộ, Ngành TW, cấp ủy Đảng, quyền, MTTQ, đồn thể nhân dân tổ chức xã hội dân sự, ngành y tế giữ vai trò nòng cốt chun mơn kỹ thuật Nhà nước giữ vai trò chủ đạo quản lý vĩ mô, định hướng phát triển nghiệp BV,CS NCSKND thông qua hệ thống pháp lý sách; điều tiết, phân bổ nguồn lực, quản lý giá chất lượng dịch vụ y tế Đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển y tế ngồi cơng lập, kết hợp công - tư để huy động nguồn lực cho chăm sóc sức khỏe gắn với việc tăng nhanh đầu tư từ NSNN cho y tế, Ưu tiên phát triển y tế dự phòng, y tế sở, chăm sóc sức khoẻ ban đầu Kết hợp y học đại y học cổ truyền, kết hợp quân dân y, phối hợp y tế ngành Đẩy nhanh tiến độ đại hoá ngành y tế, phát triển y tế chuyên sâu y tế phổ cập Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN hoạt động ngành y tế, đổi chế hoạt động, chế tài đơn vị y tế công lập gắn với việc thực lộ trình bảo hiểm y tế tồn dân Kiểm sốt quy mơ dân số, nâng cao chất lượng dân số để đảm bảo phát triển bền vững kinh tế, xã hội môi trường Mục tiêu giải pháp 3.1 Mục tiêu 3.1.1 Mục tiêu chung: Bảo đảm người dân hưởng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, mở rộng tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng Người dân sống cộng đồng an toàn, phát triển tốt thể chất tinh thần Giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ cải thiện chất lượng dân số 3.1.2 Mục tiêu cụ thể - Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tử vong tàn tật; khống chế bệnh truyền nhiễm, bệnh gây dịch thường gặp nổi, không để dịch lớn xảy Giữ vững thành toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, loại trừ bệnh sởi, mở rộng việc sử dụng vắc xin để phòng ngừa bệnh khác Hạn chế, tiến tới kiểm soát yếu tố nguy bệnh không lây nhiễm, bệnh tật học đường, bệnh liên quan đến mơi trường, lối sống, hành vi, an tồn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe theo hướng tồn diện, trọng dự phòng tích cực chủ động, sàng lọc phát sớm điều trị kịp thời bệnh tật 33 - Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức tất tuyến; giảm tình trạng tải bệnh viện tuyến Đẩy nhanh tốc độ phát triển y tế chuyên sâu với y tế phổ cập, mở rộng dịch vụ KCB cho y tế sở Tăng cường kết hợp y học đại với y học cổ truyền, dự phòng điều trị Phát triển y tế tư nhân/ngồi công lập, phối hợp công-tư - Nâng cao chất lượng dân số, trì mức sinh thấp hợp lý, đáp ứng nhu cầu kế hoạch hố gia đình người dân, tăng khả tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản có chất lượng, kiểm sốt tỷ số giới tính sinh; tăng cường lồng ghép yếu tố dân số vào hoạch định sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cấp, ngành - Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực y tế số lượng chất lượng, phát triển nhân lực y tế có trình độ cao; tăng cường nhân lực y tế cho khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa số chuyên khoa (cận lâm sàng, y tế dự phòng, nhi, truyền thơng tư vấn sức khỏe…) Bảo đảm cân đối đào tạo sử dụng nhân lực y tế - Đổi chế hoạt động, chế tài ngành y tế, tăng nhanh đầu tư công cho y tế, phát triển BHYT toàn dân; điều chỉnh phân bổ sử dụng nguồn tài y tế hiệu - Bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vắc-xin, sinh phẩm y tế trang thiết bị y tế có chất lượng với giá hợp lý đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh nhân dân; quản lý, sử dụng thuốc trang thiết bị hợp lý, an toàn hiệu - Nâng cao lực quản lý, hoàn thiện hệ thống pháp luật, sách y tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hệ thống thơng tin y tế; tăng cường giám sát, đánh giá, tra, kiểm tra đáp ứng nhu cầu đổi phát triển ngành y tế 3.1.3 Các tiêu sức khoẻ cần đạt đến năm 2015 2020 TT Chỉ tiêu 31 Năm 2010 Chỉ tiêu đầu vào Số bác sỹ/vạn dân31 Số dược sỹ đại học/vạn dân Tỷ lệ thôn có nhân viên y tế hoạt động (%) Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ hoạt động (%) Tỷ lệ TYT xã có nữ hộ sinh y sỹ sản nhi (%) Số giường bệnh viện/vạn dân đó: Giường bệnh viện ngồi cơng lập Chỉ tiêu hoạt động Tỷ lệ trẻ em < tuổi tiêm chủng đầy đủ Năm 2020 7,0 1,2 85 70 > 95 8,0 1,8 90 80 > 95 9,0 2,2 >90 90 >95 20,5 0,76 23,0 1,5 25,0 2,0 >90 >90 >90 Bác sỹ sở y tế công lập, khơng tính bác sỹ lực lượng vũ trang 34 Năm 2015 TT Chỉ tiêu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Năm 2010 (%) Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia y tế Tỷ lệ dân số tham gia BHYT (%) Tỷ lệ khám chữa bệnh YHCT, kết hợp YHCT với y học đại Tỷ lệ chất thải rắn y tế xử lý Chỉ tiêu đầu Tuổi thọ trung bình (tuổi) Tỷ số chết mẹ (100.000 trẻ đẻ sống) Tỷ suất tử vong trẻ em tuổi (1.000 trẻ đẻ sống) Tỷ suất tử vong trẻ em tuổi (1.000 trẻ đẻ sống) Quy mô dân số (triệu người) Mức giảm tỷ lệ sinh (%o) Tốc độ tăng dân số (%) Tỷ số giới tính sinh (trai/100 gái) Tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) (%) Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cộng đồng (%) Năm 2015 Năm 2020 60 14 60 70 20 80 >80 25 75 85 90 73,0 68,0
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Án Chiến Lược Quốc Gia Bảo Vệ, Chăm Sóc Và Nâng Cao Sức Khỏe Nhân Dân Giai Đoạn 2011-2020 Và Tầm Nhìn Đến 2030, Đề Án Chiến Lược Quốc Gia Bảo Vệ, Chăm Sóc Và Nâng Cao Sức Khỏe Nhân Dân Giai Đoạn 2011-2020 Và Tầm Nhìn Đến 2030

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay