Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký

162 21 0
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 23:58

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ 觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀 Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Diễn Bồi Pháp sư Thích Khoan Nghiêm ghi Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa (theo ấn Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội, tháng 04, năm 2004) Dẫn Nhập Có lẽ Phật tử Hoa Kiều Việt Nam, đặc biệt người sống vùng Sài Gòn - Chợ Lớn, phương danh ngài Diễn Bồi tên tuổi quen thuộc Đại sư qua Việt Nam hoằng pháp nhiều lần; hầu hết kinh sách quan trọng Đại Thừa, Ngài giảng qua Khi Việt Nam, mạt nhân thấy nhiều Giảng Ký Ngài lưu truyền chùa người Hoa; chưa đủ thiện duyên đọc đến Lần đầu tiên, mạt nhân biết tên tuổi Ngài vào năm 1986 Trong lần đến chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) thỉnh kinh, lục lạo đống kinh sách cũ, vô tình mạt nhân tìm A Di Đà Kinh Giảng Ký pháp sư Thích Diễn Bồi Giở xem thấy văn phong giản dị, đủ để người vốn liếng chữ Hán nhấp nhem mạt nhân hiểu dễ dàng ý tác giả qua vài trang sách Thế với giảng kinh ấy, mạt nhân có dịp tập tành luyện đọc văn Bạch Thoại Càng đọc thấy lời giải thích Ngài giản dị, dễ hiểu, thâm trầm, hàm súc, nói khơng q đáng lời giảng Ngài lợi lạc cho tầng lớp người đọc, hạng hành nhân sơ Từ nhân duyên đặc biệt ấy, mạt nhân tâm nguyện có giảng kinh Ngài, cố gắng dịch sang tiếng Việt Đến năm 2003, mạt nhân lại đọc Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Giảng Ký Ngài qua tài phiên dịch tuyệt vời Hòa Thượng Trí Minh, mạt nhân khâm phục tài giảng kinh Pháp Sư Diễn Bồi Điều đáng mừng dịch q giá Hòa Thượng Trí Minh trang nhà Phật giáo đón nhận nồng nhiệt đăng tải rộng rãi Xảo hợp sao, mùa Thu năm nay, sách Tịnh Tông Học Hội gởi cho, mạt nhân thấy có Phổ Môn Phẩm Giảng Ký Thế chẳng nệ kiến thức chắp vá, chữ nghĩa vụng về, mạt nhân hăm hở dịch tiếng Việt, giới thiệu tác phẩm đặc sắc khác lão pháp sư, với ý nguyện đền đáp chút ân pháp nhũ bậc ân sư chưa có dịp hội ngộ Chỉ dám hy vọng chuyển ngữ chẳng diễn tả sai lạc hoàn toàn ý nghĩa lời giảng thâm diệu Ngài Nếu việc chuyển ngữ liều lĩnh có chút phần lợi lạc xin hồi hướng cơng đức ân sư Thích Diễn Bồi, bổn sư Thích Giải Thắng lịch đại phụ mẫu, sư trưởng, hồi hướng cho u hiển hữu tình vãng sanh Cực Lạc Tiểu sử lão pháp sư Thích Diễn Bồi (1917-1996) Cư sĩ Vu Lăng Ba soạn Pháp sư Diễn Bồi vị học giả trứ danh Phật giáo đương đại Mấy mươi năm tích cực hoằng pháp nơi, Sư để lại cho đời Đế Quán Toàn Tập vĩ đại Toàn Đế Quán Toàn Tập bốn mươi quyển, tám trăm vạn chữ, bao quát lý luận tông phái Tiểu Thừa, Đại Thừa, tác phẩm Phật học lớn lao có Ở đây, tơi xin giới thiệu nghiệp hoằng hóa lão pháp sư Diễn Bồi sau: Xuất gia tham học: Pháp sư Diễn Bồi họ Lý, quê trấn Thiệu Bá, Dương Châu, tỉnh Giang Tô, sanh năm 1917 (ngày mồng Một Tháng Mười Hai năm Đinh Tỵ, tức năm Dân Quốc thứ sáu) Ngài sanh gia đình nông dân nghèo thuộc Quản Gia Trang trấn Thiệu Bá Cha Lý Quốc Cư, mẹ họ Ngô, sanh bốn trai, ba gái, Sư út Anh thứ hai lớn Sư tám tuổi, từ nhỏ gởi vào chùa Quán Âm trấn Lâm Trạch, huyện Cao Bưu làm tiểu sa-di, chưa thức độ xuất gia Năm Sư lên 12 tuổi, người anh hai lên tròn hai mươi tuổi, sư phụ cho thức xuất gia, đồng thời cử hành pháp hội kéo dài bảy ngày Ngài Diễn Bồi theo cha mẹ đến dự lễ, vị thầy chùa thích cậu bé, thường hay đem kẹo bánh trái cho ăn, cậu cảm thấy chùa vui, chẳng muốn nhà nữa, kiên muốn sống chùa Cha mẹ làm sao, đành phải để cậu lại đó, hy vọng cậu bé ngày chơi chán nhà, ngờ cậu bé lì chùa, không trở Chưa đầy năm sau, cậu xin sư phụ chùa Quán Âm độ, sư phụ sợ cha mẹ cậu không đồng ý nên không chấp thuận Cậu tự qua am Phước Điền thơn kế bên, lễ hòa thượng Thường Thiện xin độ, trở thành tiểu sa-di, pháp danh Diễn Bồi Lúc gia, Sư học năm trường tư, sau xuất gia, sư phụ chẳng cho Ngài làm tạp vụ, buộc cậu tiếp tục học hành Đến năm mười tám tuổi, sư phụ đem Ngài đến viện giới luật Phước Thọ thuộc huyện Bảo Ứng để thọ Cụ Túc Giới Sau thọ giới xong, trở chùa, sư phụ giao cho Ngài làm Trụ Trì Ngài Diễn Bồi chẳng muốn chùa nhỏ vùng quê, tâm muốn xuất ngoại cầu pháp Ngài nại cớ thăm cha mẹ, xin thầy cho Về đến nhà rồi, Ngài ngồi thuyền lên Thượng Hải, xin nhập chúng chùa Ngọc Phật Tự viện Ngọc Phật Tự chuyên lo pháp kinh sám, chỗ “ngũ thú tạp cư”; ngài Diễn Bồi chẳng lâu lại đi, xin nhập chúng chùa Pháp Tạng Tình hình Pháp Tạng tự chẳng Ngọc Phật Tự, Sư phải lo chuyện kinh sám sáu tháng, dành dụm chút lộ phí để sang chùa Qn Tơng Ninh Ba hòng học hành Ngài mua vé tàu sang Ninh Ba, vào học Giới Đường chùa Quán Tông, tiếp nhận giáo dục Phật giáo Đó cuối Xuân năm 1935, Diễn Bồi tròn hai mươi tuổi Nửa năm sau thành tích xuất sắc, Sư đưa lên học chương trình cao cấp Hoằng Pháp Nghiên Cứu Xã Hoằng Pháp Xã trọng giảng kinh, chẳng trọng soạn thuật; Sư chùa năm, viết thư khơng xng, có bạn đồng học bảo Sư: “Thầy muốn học văn tự, tốt đến Phật Học Viện Mân Nam” Mùa Hạ năm 1936, Sư quảy tráp sang Hạ Môn, vào học Phật Học Viện Mân Nam Nhưng học Mân Nam nửa năm, học sinh Dưỡng Chánh Viện chùa Nam Phổ Đà học sinh học viện Mân Nam chẳng thuận thảo, có lúc xung đột; vậy, Sư hai bạn đồng học Diệu Khâm Đạt Cư chuyển sang học Phật Học Viện Giác Luật chùa Giác Luật thuộc huyện Hồi Âm, tỉnh Giang Tơ, theo học với pháp sư Đại Tỉnh vào đầu Xuân năm 1937 Chẳng lâu sau, người Nhật Bản nhiều lượt gây chuyện Hoa Bắc, chánh phủ tích cực chuẩn bị chiến đấu, triệu tập niên toàn quốc tham gia tập huấn quân Tăng lữ phải tham gia tập luyện đội cứu thương Ngài Diễn Bồi phải trở huyện Cao Bưu nơi xuất gia để tập huấn Tháng Bảy năm ấy, biến Lư Câu Kiều1 bộc phát, kế đó, chiến ngày Mười Ba tháng Tám nổ Thượng Hải, Sư năm sáu vị đồng học theo pháp sư Từ Hàng giảng kinh Vơ Tích sang tỵ nạn Hương Cảng, tạm thời ngụ tinh xá Di Đà pháp sư Ưu Đàm Bọn họ nghe tin đại sư Thái Hư trông coi viện Giáo Lý Hán Tạng Trùng Khánh, ban giảng huấn giỏi giang, bọn họ háo hức muốn tìm đến Do vậy, đầu năm 1939, ngài Diễn Bồi bạn đồng học Mân Nam Diệu Khâm, Đạt Cư, Văn Huệ, Bạch Huệ năm người chọn ngã sang Việt Nam, theo đường sông, ngồi xe lửa tuyến đường Điền - Việt đến Cơn Minh Khi đó, đại sư Thái Hư trụ tích Hội Phật Giáo tỉnh Vân Nam Thúy Hồ, thành phố Côn Minh Các thầy yết kiến đại sư Đại sư bọn họ viết thư cho pháp sư Pháp Tôn quyền viện trưởng viện Giáo Lý Hán Tạng Tháng Sáu năm đó, năm người từ Côn Minh ngồi xe sang Trùng Khánh, vào học viện Giáo Lý Hán Tạng Bắc Bồi Khi ấy, chủ nhiệm giáo vụ viện Hán Tạng pháp sư Pháp Phảng yêu cầu họ dùng danh nghĩa sinh viên bàng thính để tự theo học khóa học Đó vốn chủ ý Thái Hư đại sư Đại sư cho trình độ họ chẳng kém, tự chọn lựa khóa giảng học nhiều thứ Bởi thế, họ theo học Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Luận với pháp sư Pháp Tôn, học Câu Xá Luận với pháp sư Pháp Phảng, học Nhiếp Đại Thừa Luận với ngài Ấn Thuận Lư Câu Kiều Sự biến gọi Thất Thất Sự Biến (biến cố ngày mồng Bảy tháng Bảy) Với mục đích tìm cớ gây hấn để có cớ cơng, chiếm thêm lãnh thổ, quân Nhật liên tục tập trận đất Trung Hoa từ tháng Sáu năm 1937 Ngày Bảy tháng Bảy, quân Nhật tự ý kéo đến gần chỗ đóng quân quân đội Quốc Dân Đảng tập trận, tuyên bố binh sĩ Nhật bị bắt cóc, đòi lục sốt huyện thành Uyển Bình (thuộc trấn Lư Câu Kiều, ngoại ô Bắc Kinh) Quân Trung Hoa cự tuyệt, bên quân Nhật nổ súng công, chiếm thành Chiến tranh Trung - Nhật thức nổ Dạy học kiếm sống Mùa Thu năm 1941, Thái Hư đại sư sai ngài Diễn Bồi sang thành lập Pháp Vương Học Viện chùa Pháp Vương huyện Hợp Giang; năm ngài Diễn Bồi hai mươi lăm tuổi, tích cực nhận trách nhiệm Giám Học, khen ngợi Năm Dân Quốc 34 (1945), công kháng Nhật thắng lợi; năm Dân Quốc 35 (1946), sau tiết Thanh Minh, ngài Ấn Thuận, ngài Diễn Bồi ngài Diệu Khâm, ba vị kết đồn theo cơng lộ Tây Bắc sang miền Đông, đến vùng Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây theo đường sắt Lũng Hải đến tận Khai Phong, dừng chân chùa Thiết Tháp, trụ trì pháp sư Tịnh Nghiêm tiếp đón Do đường xa nhọc nhằn, thân thể yếu mệt, ngài Ấn Thuận lưu lại hưu dưỡng chùa Thiết Tháp, ngài Diễn Bồi Diệu Khâm rời Khai Phong sang Thượng Hải trước Trong đó, Thái Hư đại sư trụ tích chùa Ngọc Phật, hai người đến chùa Ngọc Phật cầu kiến, đại sư bảo: “Hiện có chuyện cần hai thầy làm, thời Hàng Châu thành lập Phật Học Viện Vũ Lâm khơng có người phụ trách, thầy nên sang chủ trì” Bởi vậy, hai vị Diễn Bồi, Diệu Khâm sang Hàng Châu Phật Học Viện Vũ Lâm đặt chùa Linh Phong Hàng Châu, học tăng ba mươi người Sau khai giảng, ngài Diễn Bồi giảng Câu Xá Luận, ngài Diệu Khâm dạy quốc văn Ngoài ra, hai vị pháp sư giảng Phật học Khai giảng chưa đầy học kỳ, nhận điện tín từ cố hương Mân Nam yêu cầu trở về, ngài Diệu Khâm xin nghỉ phép lại Mân Nam lễ tổ, thăm mẹ Phật Học Viện ngài Diễn Bồi trì Sư gởi thư cho đại sư Thái Hư xin cử người khác làm viện trưởng Về sau, đại sư cử pháp sư Hội Giác làm viện trưởng, để ngài Diễn Bồi giảm bớt gánh nặng, chuyên đảm trách giáo vụ Đến mùa Đông năm 1948, Ấn Thuận đạo sư nhận lời thỉnh cầu lão hòa thượng Tánh Nguyện đến chùa Nam Phổ Đà Hạ Môn sáng lập Đại Giác Giảng Xã, gởi thơ mời ngài Diễn Bồi pháp sư Tục Minh sang trước giúp sức Khi ấy, ngài Diễn Bồi rời Hàng Châu sang Hạ Môn dạy Đại Giác Giảng Xã Sau này, lửa chiến tranh Quốc - Cộng lan đến Mân Nam, Giảng Xã ngưng hoạt động, pháp sư Diễn Bồi pháp sư Năng Tuấn sang Hương Cảng trước Chẳng lâu sau, đạo sư Ấn Thuận pháp sư Tục Minh theo sang Người đến Hương Cảng chỗ bất định, thầy ba lượt đổi chỗ ở, cuối theo đạo sư Ấn Thuận trú Hương Cảng Phật Giáo Liên Hiệp Hội đặt hội quán eo biển Ngài Diễn Bồi pháp sư Tục Minh giảo đính Thái Hư Tồn Thư cho Thái Hư Đại Sư Toàn Thư Xuất Bản Ủy Viên Hội Họ Hương Cảng suốt ba năm, giảo đính bốn mươi sáu tổng số sáu mươi tư Thái Hư Đại Sư Toàn Thư Đầu năm 1952, cư sĩ Lý Tử Khoan Đài Loan gởi thơ thỉnh ngài Diễn Bồi sang Đài Loan chủ trì Đài Loan Phật Giáo Giảng Tập Hội Do vậy, tháng Ba năm đó, ngài Diễn Bồi ngồi thuyền sang Đài Loan Đài Loan Phật Giáo Giảng Tập Hội trụ trì chùa Linh Ẩn hồ Thanh Thảo, huyện Tân Trúc pháp sư Vô Thượng phát tâm, thỉnh pháp sư Đại Tỉnh đứng thành lập vào mùa Thu năm 1951 (tức năm Dân Quốc thứ bốn mươi) Giảng Tập Hội đặt chùa Linh Ẩn Tân Trúc, có bốn mươi hội viên dự hội nghe giảng Năm 1949, Đại Tỉnh pháp sư đến Đài Loan, mùa Đông năm 1950, mắc bệnh cao huyết áp phải dưỡng bệnh Hương Sơn Tân Trúc, năm đó, pháp sư Vơ Thượng khẩn khoản, phải gượng mang thân bệnh đứng chủ trì Giảng Tập Hội Ít lâu sau, cao huyết áp bị trúng phong (stroke), Giảng Tập Hội không người lãnh đạo, phải bị đình đốn, nên nghĩ ngài Diễn Bồi nhân tuyển thích hợp để kế nhiệm Pháp sư Diễn Bồi nhận lời thỉnh sang Đài Loan Giảng Tập Hội nam nữ học chung, nữ sinh hai mươi vị, nam sinh có mười người Do pháp sư Diễn Bồi tuổi trẻ (ba mươi sáu tuổi), lãnh đạo nữ chúng bất tiện, nên lập riêng phân ban nam nữ Về sau, chuyển nữ sinh sang Viên Quang Phật Học Viện Trung Lịch, ngài Diễn Bồi sang Linh Ẩn lãnh đạo nam chúng Ngài hòa nhập học tăng, ngồi việc truyền dạy tri thức un đúc Phật pháp ra, Ngài đặc biệt trọng đức dục, khiến cho danh tiếng Giảng Tập Hội ngày lừng lẫy Tháng Chạp năm 1956, khóa học tăng tốt nghiệp, số có vị Thánh Ấn, Tu Nghiêm, Thơng Diệu v.v… sau thành bậc pháp tướng Phật môn Năm 1957, đạo sư Ấn Thuận lập Phật Học Viện cho nữ chúng chùa Nhất Đồng Tân Trúc, ngài Ấn Thuận làm viện trưởng, cử pháp sư Diễn Bồi đảm nhiệm phó viện trưởng Tháng năm đó, ngài Diễn Bồi kế tục đạo sư Ấn Thuận làm trụ trì chùa Thiện Đạo Do phải trơng coi vụ chùa, nên ngồi lên lớp, Sư không đảm nhiệm trách nhiệm thật Phật Học Viện Tháng Tư năm 1958, nhận lời mời, ngài Diễn Bồi sang Thái Lan, Giản Bố Trại (Cambodia), Việt Nam v.v… hoằng hóa Hơn ba tháng, Ngài lại nước dạy học cũ Tháng Tám năm 1960, nhiệm kỳ trụ trì chùa Thiện Đạo ba năm mãn, Sư kiên từ chối trụ trì tiếp Tháng 12, Sư xuất dương hoằng hóa, đến tạm chấm dứt giai đoạn truyền đạo, giáo nghiệp, dạy học sanh nhai Dù sau thành lập Thái Hư Phật Học Viện giảng đường Huệ Nhật Đài Bắc Hoa Văn Phật Học Viện chùa Linh Tuyền núi Nguyệt My Cơ Long, ngài Diễn Bồi làm viện trưởng danh nghĩa, thật Ngài sống Tinh Châu (Singapore), hai chức viện trưởng làm cho có, khơng đảm nhận trách nhiệm thật Đảm nhiệm vai trò trụ trì: Một đời ngài Diễn Bồi đảm nhiệm chức trụ trì nhiều lần Năm 1957, Ngài làm trụ trì chùa Thiện Đạo Đài Bắc Nguyên lai, chùa Thiện Đạo ngài Ấn Thuận làm trụ trì, phải phân xử việc chùa không ngớt, ngài Ấn Thuận kiên thoái vị, ban Hộ Tự kiến nghị thỉnh ngài Diễn Bồi kế nhiệm Ngài Diễn Bồi nể, thoái thác chẳng được, tháng Chín năm 1957 sơn thăng tòa Ngờ đâu giám viện chùa chuyên quyền, nhân chẳng an định, ngài Diễn Bồi người học vấn, chán ngán chuyện người tranh chấp, nên ẩn nhẫn, tùy duyên, miễn cưỡng đảm nhiệm chức vụ ba năm, kiên Tấn sơn thăng tòa: thức đảm nhận vai trò trụ trì, thường gọi tắt "tấn sơn" thoái vị Những vị cư sĩ nhiệt tâm ban Hộ Tự van nài, chí lão cư sĩ Triệu Di Ngọ (Hằng Dịch) tám mươi tuổi đảnh lễ khẩn cầu Do tình chẳng thể thêm nữa, pháp sư Diễn Bồi từ chức, ngơi Trụ Trì pháp sư Mặc Như kế nhiệm Cuối năm 1966, chúng thường trụ tinh xá Phước Nghiêm hồ Thanh Thảo huyện Tân Trúc suy cử ngài Diễn Bồi làm trụ trì Trong tháng Tư năm đó, Ngài sơn Khi đó, ngài sống Tân Gia Ba, chức vụ trụ trì danh nghĩa, vụ tinh xá pháp sư Thường Giác thay mặt xử lý Đến tháng Tư năm 1970, nhiệm kỳ trụ trì ba năm mãn, pháp sư Ấn Hải, nguyên trụ trì giảng đường Huệ Nhật, kế nhiệm Năm 1968, ngài Diễn Bồi từ Tân Gia Ba trở Đài Bắc, vào tổng y viện Vinh Dân khám nghiệm sức khỏe Hội trưởng hội quản lý chùa Huyền Trang Nhật Nguyệt Đàm lão cư sĩ Triệu Di Ngọ gởi thơ thỉnh Ngài giữ chức trụ trì chùa Huyền Trang Cư sĩ Lý Tử Khoan sức mời mọc, Ngài lại gặp cảnh tình nghĩa buộc ràng chẳng thể chối từ được, phải chấp thuận làm trụ trì chùa Huyền Trang Tháng Ba năm 1968 sơn Khi đó, có ba ngàn người đến dự lễ chúc mừng, náo nhiệt suốt ngày Nhưng pháp vụ Tân Gia Ba bỏ được, nên thực tế vụ chùa Huyền Trang Giám Viện pháp sư Thánh Ấn đảm trách Nhiệm kỳ ba năm mãn, pháp sư Diễn Bồi kiên từ chức, suy cử pháp sư Đạo An kế nhiệm Sau này, danh nghĩa, Ngài làm trụ trì Diệu Pháp Tinh Xá Việt Nam, thực tế hư danh, chẳng cần phải thuật kỹ Chùa Quán Âm Mỹ, chùa Tín Nguyện chùa Hoa Tạng Phi Luật Tân thỉnh Ngài làm trụ trì, Ngài loạt từ chối Hạ tuần tháng 12 năm 1990, trụ trì đạo tràng lớn Tân Gia Ba Quang Minh Sơn Phổ Giác Tự Hoằng Thuyền lão hòa thượng thị tịch, lão pháp sư Diễn Bồi lại bị Tín Thác Hội (trustee board) chùa Phổ Giác lễ thỉnh đảm nhiệm trụ trì Ngày mồng Chín tháng Năm năm 1991, cử hành điển lễ sơn Ngày hơm ấy, cao tăng đại đức ngồi nước vân tập, tám ngàn người tham gia đại lễ Cuộc lễ long trọng chưa thấy Năm ấy, lão pháp sư Diễn Bồi bảy mươi lăm tuổi, tuổi nghỉ hưu, hộ trì Phật pháp, chẳng dám than mệt mỏi Ba mươi năm hoằng pháp trời Nam Lần đầu tiên, ngài Diễn Bồi xuất ngoại hoằng hóa năm 1958, ứng theo lời thỉnh cầu cư sĩ Mã Tử Lương, lý trưởng Long Hoa Phật Giáo Xã kinh Thái Lan, chủ trì lễ kỷ niệm đệ tam chu niên dựng tháp thờ xá lợi Thái Hư Đại Sư, đồng thời tín chúng giảng kinh Do đấy, Sư Phật Giáo đồ Đông Nam Á kết mối duyên không rời Đầu tháng Năm năm ấy, Sư vừa đến Mạn Cốc (Bangkok) liền xã đoàn Long Hoa Phật Giáo Xã, Trung Hoa Phật Học Nghiên Cứu Xã, Quang Hoa Phật Giáo Hội, Liên Hoa Phật Giáo Xã v.v… hoan nghênh Ngài hoằng pháp Mạn Cốc tháng, giảng kinh thuyết pháp ba mươi nơi Đại Bi Giảng Đường Long Hoa Phật Giáo Xã, cư sĩ Trần Mộ Thiền dịch sang tiếng Triều Châu Pháp sư Diễn Bồi hoằng pháp Thái Lan, pháp sư Siêu Trần Việt Nam, pháp sư Pháp Lương Cao Miên v.v…nghe tiếng, thỉnh Ngài hoằng pháp Thái Lan xong, thuận đường sang Miên Việt chuyến Trước đó, pháp sư Diễn Bồi khơng nghĩ đến chuyện sang ba nước hoằng hóa, khó thể chối từ thịnh tình ba nước này, nên ngày mùng Bảy tháng Sáu bay sang Kim Biên (Phnom Penh) Cao Miên, giảng kinh Bát Đại Nhân Giác chùa Chánh Giác, diễn giảng giảng kinh tự viện Liên Lâm Tự, Quán Huệ Tự, Liên Quang tinh xá v.v… Ngài lại Kim Biên mười ngày, vào hạ tuần tháng Sáu đến Sài Gòn, Việt Nam Ngài lại Sài Gòn tháng rưỡi, giảng kinh Bát Đại Nhân Giác chùa Xá Lợi, bay cố đô Huế, bốn lượt diễn giảng chùa Từ Vân, hội quán Quảng Đông, đại học Huế đài phát Huế Ngài đến Nha Trang, Đà Lạt v.v Đến thượng tuần tháng Tám từ Sài Gòn bay Hương Cảng, nhận lời thỉnh nơi, diễn giảng Chánh Giác Liên Xã, Trung Hoa Phật Giáo Đồ Thư Quán, đại lễ đường trường Bảo Giác, Phật Giáo giảng đường v.v… Sau quay Đài Bắc Tháng Tám năm 1960, sau giao trả chức Trụ Trì chùa Thiện Đạo, lại nhận lời thỉnh kiều bào Việt Nam, Ngài từ Hương Cảng bay sang Việt Nam vào tháng Hai Nguyên Đán năm 1961, Ngài chủ trì điển lễ An Vị Phật Diệu Pháp Tinh Xá Chợ Lớn Ngài lại thuyết pháp chùa Từ Ân, giảng phẩm Phổ Môn chùa Vạn Phật, thuyết pháp chùa Nam Phổ Đà Chợ Lớn, chùa Phụng Sơn, chùa Ấn Quang, Giác Hoa tinh xá Sài Gòn Ngài lại tận Đà Nẵng, Hội An v.v… lịch trình gần suốt bốn tháng Hạ tuần tháng Tư, ngài đến thủ đô Vĩnh Chân (Vientiane) Lào hoằng pháp suốt tuần Ngài lại sang Thái hoằng pháp tự viện, xã đoàn Phật giáo suốt tháng Hạ tuần tháng Năm bay sang đảo Tân Lang (Pinang) Mã Lai Đương thời cao tăng hoằng hóa Tân Lang Trúc Ma, Bản Đạo, Quảng Dư, Quảng Nghĩa, Minh Đức, Long Huy, Huệ Tăng, Long Căn v.v… phi trường nghênh đón Ngài Diễn Bồi tham quan, vấn suốt hai tuần, lại sang Di Bảo (Ipoh), Cát Long Ba (Kuala Lumpur), Ma Lục Giáp (Melaka), thẳng đường tùy duyên thuyết pháp Sau cùng, Ngài đến Tân Gia Ba Ở Sư Thành chư sơn trưởng lão khoản đãi, lại vấn chư sơn đoàn thể Phật giáo, tùy duyên hoằng hóa, đến hạ tuần tháng Bảy trở lại Đài Bắc Tháng 11 năm 1962, Sư sang Việt Nam hoằng pháp lần thứ ba, tín chúng Sài Gòn mong mỏi Sư ln Việt Nam, lại xin quyên cúng đất Sau suy nghĩ, Sư nhận lời, trù tính dựng chùa Bát Nhã Năm 1963, nhân kỷ niệm mười năm ngày Từ Hàng Bồ Tát thị tịch, chùa Bồ Đề Lan Nhã Tân Gia Ba cử hành pháp hội ba ngày, thỉnh ngài Diễn Bồi sang chủ tọa thuyết pháp cho thiện tín Tháng Năm năm ấy, Sư từ Việt Nam bay sang Tân Gia Ba Xong pháp hội, Sư hai vị trưởng lão Quảng Hợp, Đạt Minh bàn luận kế hoạch dựng chùa Việt Nam Hai vị trưởng lão bảo Ngài: “Việt Nam chiến nhiều năm, tình bất ổn, muốn dựng chùa, chẳng kiếm đất dựng chùa Tân Gia Ba” Sư thành tức thành phố Tân Gia Ba, Singapore bắt nguồn từ chữ Simhapura (thành phố sư tử) Cư sĩ Lâm Đạt Hiền, tín thác nhân (trustee) Linh Phong Bồ Đề Học Viện (sau xuất gia, thành pháp sư Huệ Viên) biết chuyện này, cầu thỉnh ngài Diễn Bồi trở thành tín thác nhân Bồ Đề Học Viện, giao Học Viện cho ngài Diễn Bồi quản lý, để biến thành đạo tràng hoằng hóa Ngài Sau này, thấy tình hình trị Việt Nam ngày xấu đi, Ngài dẹp kế hoạch dựng chùa Việt Nam, tiếp nhận trách nhiệm quản lý Linh Phong Bồ Đề Học Viện, lại thỉnh pháp sư Long Căn đảm nhiệm vai trò tín thác nhân Do học viện lâu ngày không tu bổ, nên năm 1967 trùng tu, đổi tên thành Linh Phong Bát Nhã Giảng Đường Năm 1968, công trùng tu hoàn tất, ngày 12 tháng Giêng năm Dân Quốc 67 (1968) cử hành lễ lạc thành điển lễ an vị thánh tượng Phật Thích Ca Ngày hơm ấy, thỉnh đạo sư Ấn Thuận Đài Loan thăng tòa, khách quý giới đến mừng hai ngàn người Quốc Vụ Khanh Việt Nam Mai Thọ Truyền đổi lộ trình cơng du để tham gia đại điển tưng bừng Từ đó, sau, pháp sư thường giảng đường giảng kinh hoằng hóa, trước sau mười năm Trong khoảng thời gian từ năm 1962 đến năm 1980, ngài Diễn Bồi nhiều lần qua nước Mỹ, Gia Nã Đại, Phi Luật Tân hoằng hóa, chẳng cần phải thuật rõ Năm 1969, pháp sư Tân Gia Ba nhiều năm, chưa trao quyền công dân, xuất nhập cảnh thật bất tiện, Ngài có ý rời Tân Gia Ba sang Mỹ hoằng hóa, thỉnh pháp sư Long Căn trụ trì Bát Nhã Giảng Đường Ngày hai mươi tháng Mười Một năm làm lễ giao chuyển Giao chuyển giảng đường Bát Nhã xong, bên đồn đại ầm ĩ, bên Hương Cảng đồn Ngài bị phủ Tân Gia Ba trục xuất khỏi nước Để dẹp yên lời đồn, ngài Diễn Bồi lại Tân Gia Ba không nữa, tạm trú Tân Gia Ba Nữ Tử Phật Học Viện, tiếp tục giảng kinh hoằng pháp Kiến lập Phước Huệ Giảng Đường Phật Giáo Phước Lợi Hiệp Hội Tháng Ba năm 1980, chùa Phổ Hiền thành phố Túc Vụ (Cebu), Phi Luật Tân, lạc thành, trụ trì pháp sư Duy Từ thỉnh pháp sư Diễn Bồi chủ trì điển lễ an vị Phật Sư bay sang Phi Luật Tân, đến hạ tuần tháng Ba từ Mã Ni Lạp (Manila) bay thẳng sang Nữu Ước (New York), giảng kinh chùa Đông Thiền, Đại Giác suốt sáu tháng trở lại Tân Gia Ba Năm 1981, trưởng lão Hoằng Thuyền pháp sư Thường Khải giúp sức vận động, phủ Tân Gia Ba phê chuẩn quyền công dân cho pháp sư Diễn Bồi Trong thời gian ấy, pháp sư Diễn Bồi mua đất rộng bảy vạn ba ngàn thước vuông Bảng Nga (Punggol), nhờ kiến trúc sư vẽ họa đồ, đích thân xin phép xây dựng, phủ phê chuẩn cho khởi cơng vào mùa Xn năm 1982, đặt tên Phước Huệ Giảng Đường Phước Huệ Giảng Đường tên đặt nhằm kỷ niệm Phước Nghiêm Tinh Xá Huệ Nhật Giảng Đường đạo sư Ấn Thuận sáng lập Đài Loan Phước Huệ Giảng Đường có đại giảng đường chứa ngàn người, hai tòa lầu hai bên chia thành thư viện, phòng họp, phòng làm việc Hậu viện dựng viện dưỡng lão Từ Ân Lâm chứa 120 người già Ngồi có trung tâm giữ trẻ Từ Ân Lâm, cơng trình khởi đầu từ cuối Xn năm 1982, đến năm 1985 hoàn thành Ngày 16 tháng Ba năm 1986 cử hành đại điển khai mạc, phó thủ tướng thứ hai Tân Gia Ba Vương Đỉnh Xương chủ tọa Những nhân vật chánh yếu chánh phủ, chư sơn trưởng lão, vô số thiện tín nhà Phật tham gia thạnh hội Chư sơn trưởng lão từ Mỹ Quốc, Đài Loan, Phi Luật Tân vầy đoàn tham gia Phước Huệ giảng đường đạo tràng hoằng pháp, trụ sở hiệp hội Phước Lợi Phật giáo Tân Gia Ba Hiệp hội Phước Lợi cấu phước lợi xã hội pháp sư Diễn Bồi thành lập vào năm 1981 Thoạt đầu phát tiền cứu trợ tháng vật phẩm cứu tế cho gia đình bất hạnh, đến thăm hỏi phát quà cho y viện, viện nuôi người tàn tật, cô nhi viện Sau Phước Huệ Giảng Đường lạc thành, cao đồ pháp sư Diễn Bồi pháp sư Khoan Nghiêm đề xướng, trước sau lập thành viện dưỡng lão Từ Ân Lâm chứa trăm người, phát triển phân nhà giữ trẻ Từ Ân nhiều nơi Sau thiết lập trung tâm lọc thận trang bị thiết bị đại hóa, trung tâm phòng dịch, trung tâm văn hóa quy mơ Do cống hiến phước lợi pháp sư Diễn Bồi xã hội, nhân sĩ xã hội tán thán phủ cơng nhận, Tổng Thống nước Cộng Hòa Tân Gia Ba, hai năm 1986 1992 hai lần trao huân chương Phục Vụ Công Cộng cho Sư, cử Ngài làm đại biểu Phật giáo Tân Gia Ba Tơng Giáo Hòa Giai Lý Sự Hội (hội phát triển hòa hợp tơn giáo Singapore) Lão pháp sư Diễn Bồi thâm nhập Kinh Tạng, ba Tạng Kinh, Luật, Luận khơng Ngài chẳng thơng đạt, có xưng tụng Tam Tạng Pháp Sư chẳng đáng Mỗi có pháp hội truyền giới, đa phần mời Ngài làm Đắc Giới Hòa Thượng, nhiều lần thế, chẳng thể thuật đủ Trước thuật đời Ngài kết Đế Quán Toàn Tập ba mươi bốn quyển, Đế Quán Tục Tập mười hai quyển, rành rành tám trăm vạn chữ Pháp sư Diễn Bồi tánh tình bộc trực, chẳng khéo ăn nói, nên tự ký tên Ngu Tăng, giảng kinh thuyết pháp sông chảy cuồn cuộn chẳng ngừng, người nghe khơng chẳng thích nghe Lão pháp sư Diễn Bồi thị tịch ngày mồng Mười tháng 11 năm 1996, thọ tám mươi tuổi LỜI TỰA Phẩm Phổ Môn kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện kinh Hoa Nghiêm hai phẩm kinh lưu hành phổ biến giới Phật Giáo Trung Quốc, phẩm Phổ Môn đọc tụng, hoằng truyền phổ biến thịnh hành Nguyên nhân Quán Âm đại sĩ tâm từ bi thiết tha, có nhân duyên sâu đậm Sa Bà; thế, Ngài vào khắp mười phương cõi nước, thường trụ cõi Sa Bà để hóa độ kẻ hữu duyên Trong kinh, đức Phật dạy chúng ta: Đại Sĩ công đức sâu vơ lượng, chẳng riêng kẻ trí huệ nhỏ nhoi chẳng thể liếc thấy phần vạn phần, Phổ Hiền Bồ Tát bậc hạnh nguyện rộng lớn chẳng thể suy lường chừng sợi lông, giọt nước Chúng ta hạng phàm phu khổ não trói buộc đầy dẫy, tuyên dương phần trăm phần vạn ức phần công đức Bồ Tát? Thế nghĩ đến Bồ Tát đại từ, tâm niệm độ sanh thiết tha, tâm bi ân cần cứu khổ cứu nạn, công ân tùy hình tùy loại tầm cứu khổ Bồ Tát, há lẽ chẳng nên tán ngưỡng? Bởi thế, xuất ngoại hoằng hóa, tơi thường tun dương cơng đức Đại Sĩ, mà đa số thính chúng thích nghe thệ nguyện rộng sâu Đại Sĩ Mùa Xuân năm Dân Quốc 50 (1961), sang Việt Nam hoằng hóa lần thứ hai, Trụ Trì chùa Vạn Phật Chợ Lớn cung thỉnh giảng phẩm Phổ Môn, chấp nhận giảng cho đại chúng Lúc ấy, cư sĩ Tịnh Thắng ghi chép lời giảng, nửa thời gian mải miết hoằng pháp ngoại quốc, nguyên cảo rốt để đâu mất, thủy chung khơng cách tìm lại được, chưa thể xuất thành sách! Năm Dân Quốc 56 (1967), pháp hội thuyết pháp tuần Bồ Đề Lan Nhã thuộc Singapore, theo yêu cầu thính chúng, đặc biệt chọn giảng phẩm Phổ Môn, pháp sư Tịnh Khải dịch sang tiếng Quảng Đông, đồng thời sư phát tâm đem ghi lời giảng tuần trình cho tơi xem Xem xong, biết ghi chép không lầm, lại sửa chữa đôi chút, giảng xong, hoàn thành mười vạn chữ Hồn thành Giảng Ký này, bảo có kiến giải đặc sắc gì, tơi chẳng dám nhận lấy, dám thừa nhận lời thông tục dễ hiểu Nhận thấy Phật tử Trung Quốc đọc tụng phẩm Phổ Mơn nhiều, chẳng người muốn hiểu rõ nội dung Đó tượng đáng mừng có, lẽ tin nhận Phật pháp mà muốn hiểu rõ Nếu tơi khơng lầm, thích liên quan đến phẩm Phổ Mơn xưa thật nhiều, khiến đại chúng xem đến hiểu lại khơng nhiều Lúc tơi giảng phẩm này, mong đại chúng nghe hiểu lời giảng, nên tích cực chọn lấy điểm nông cạn nơi nghĩa thẳm sâu, người chép lại chép theo lời giảng, lại vận dụng tài viết lách xếp lại, khiến cho Giảng Ký dễ đọc Với phẩm Phổ Môn, đức Phật muốn làm cho chúng sanh tâm xưng niệm Quán Âm Đức Quán Âm thân khắp mười phương chúng sanh thị thứ sắc thân Bởi thế, hang ngõ tận nước ta, kẻ ngu phu, ngu phụ không chẳng biết đến đức hiệu Đại Sĩ, không chẳng tôn phụng thánh tượng Đại Sĩ, đủ thấy Quán Âm Bồ Tát đại từ đại bi rộng nhiếp quần lợi khắp trời người đó! Trong giới Sa Bà này, nói Quán Âm Bồ Tát không lúc chẳng qua lại quanh quẩn bên chúng ta, vấn đề mức độ thành kính Bồ Tát nào? Đối với Bồ Tát quý vị thành kính phần, gần Bồ Tát phần Đấy điều tuyệt đối, chẳng nghi ngờ chút Bởi nguyện người giới, nhằm lúc mùa Thu hoạn nạn này, niệm thánh hiệu Quán Âm để cầu Bồ Tát gia bị, đời thân tâm yên vui, mạnh khỏe, đời sau rốt giải thoát! 10 tiếng Đấy cách giải thích tiếng sấm rền tiếng trống Chữ “điển” “xiết điển” nói cơng cố hữu vật chất, dùng làm sức đẩy, lại lợi dụng để phát sáng, phát nhiệt, [xiết điển] tức tia chớp lóe sáng không Sấm chớp thường chung với nhau, tức trước hết chớp lòe nhoang nhống, có tiếng sấm ầm ì Mọi người thường nghĩ chúng theo thứ tự trước sau, thật chúng xảy lúc Chỉ sóng ánh sáng lan truyền nhanh hơn, sóng âm truyền chậm hơn, nên trước hết thấy ánh chớp nghe tiếng sấm 2.2.1.3 Tổng kết Chánh kinh: Chúng sanh bị khổn ách, Vơ lượng khổ thân, Qn Âm diệu trí lực, Năng cứu gian khổ 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 (Chúng sanh bị khổn ách, Vô lượng khổ thân, Quán Âm sức trí diệu, Thường cứu khổ gian) Trong gian thực này, chúng sanh gặp phải cảnh khốn quẫn, gặp phải tai nạn nguy ách, nên nói “bị khổn ách” “Bị” (本) có nghĩa hứng chịu Đã thế, có vơ lượng nỗi khổ bách thân tâm, khiến cho thân lẫn tâm chẳng cảm thấy tự Nhưng đấng tầm cứu khổ đại bi Qn Âm có đủ trí huệ lực vi diệu chẳng thể nghĩ bàn, xem thấy chúng sanh bị khổn ách, bị nỗi khổ bách, tâm Bi thúc, Ngài liền đến cứu khổ nạn cho chúng sanh Như Tâm Kinh ghi: “Quán Tự Tại Bồ Tát lúc thực hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật Đa, soi thấy năm Uẩn khơng, độ khổ ách” Bởi nói “thường cứu khổ gian” Quán Âm Bồ Tát có tên Quán Âm duyên mà có Giảng đến phần hiển thị ngun có danh hiệu hồn tất 2.2.2 Hiển du hóa phương tiện (hiển thị phương tiện du hóa) 2.2.2.1 Quảng hiển ứng hóa chư quốc (nói rộng việc ứng hóa cõi nước) 2.2.2.1.1 Thân nghiệp phổ ứng (thân nghiệp ứng khắp tất cả) Chánh kinh: 148 Cụ túc thần thơng lực, Quảng tu trí phương tiện, Thập phương chư quốc độ, Vô sát bất thân, Chủng chủng chư ác thú: Địa ngục, quỷ, súc sanh, Sanh, lão, bệnh, tử khổ, Dĩ tiệm tất linh diệt 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 (Đầy đủ sức thần thơng, Rộng tu trí phương tiện, Các cõi nước mười phương, Không đâu chẳng thân, Bao nhiêu đường ác, Địa ngục, quỷ, súc sanh, Sanh, già, bệnh, chết khổ Khiến dần bị tiêu diệt) Quán Âm vị đại Bồ Tát địa vị cao tu hành lâu, từ thể Viên Thông ngài chứng, phát xuất diệu dụng tối cực thù thắng, nói “cụ túc thần thơng lực” (đầy đủ sức thần thông) “Thần” nghĩa diệu dụng chẳng thể suy lường, “thông” nghĩa vô ngại tự Phàm đại Bồ Tát có thần thơng Bất q nói đến thần thơng, thường chia hai loại: Thần thông hữu lậu thần thông vô lậu Thần thông hữu lậu chẳng riêng thần tiên có mà quỷ thần có; thần thơng quỷ thần có Báo Đắc Thông (thần thông báo mà tự nhiên có được), cơng dụng chẳng lớn, thấy chút phần hai đường nhân đạo quỷ đạo Thiên tiên có năm thần thơng: Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, Tha Tâm, Túc Mạng, Thần Túc; so công dụng lớn quỷ thần nhiều, hẹp nhỏ, lại phiền não hồn tồn chưa đoạn Phật pháp coi trọng Lậu Tận Thông, bọn họ chưa đạt Bởi lẽ, có lúc họ khởi sát cơ, lợi dụng thần thông gây tạo tội ác lớn Nhị Thừa thánh giả xuất thế, có đủ năm thứ thần thơng thơng thường, mà đắc Lậu Tận Thơng Phật pháp Tuy thần thông họ phát sanh tác dụng cao trỗi thần thông hữu lậu thiên tiên trăm ngàn vạn lần, 149 chưa đạt rốt ráo, nên Thiên Nhãn Thơng Nhị Thừa thấy tam thiên đại thiên giới này; Thiên Nhĩ Thông nghe tam thiên đại thiên giới này; Thần Túc Thơng có tự tam thiên đại thiên giới này; Túc Mạng Thông biết rõ việc vòng tám vạn kiếp; Tha Tâm Thông biết tâm chúng sanh lục phàm Đăng Địa Bồ Tát (những vị Bồ Tát chứng từ Sơ Địa trở lên) phá phẩm vô minh, Thiên Nhãn Thông Thiên Nhĩ Thông họ thấy nghe tam thiên đại thiên giới, mà thấy nghe trăm tam thiên đại thiên giới Công dụng phát sanh thần thông họ so với Nhị Thừa rộng lớn gấp trăm lần, chưa thể kể “đầy đủ thần thông” Thiên Nhãn Thông Phật thấy vơ lượng vơ số vơ vô tận tam thiên đại thiên giới, Thiên Nhĩ Thông Phật nghe vô lượng vô số vô vô tận tam thiên đại thiên giới, Túc Mạng Thông biết rõ chuyện nhiều kiếp lâu xa trước giống hệt chuyện xảy ngày hôm Thấu triệt cùng, rốt đầy đủ Trong phần nói, Quán Thế Âm Bồ Tát sớm thành Phật, hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai, chứng viên thông diệu thể, chẳng giống với Bồ Tát thành, Ngài đầy đủ sức thần thông lớn lao chẳng thể nghĩ bàn Chánh Pháp Minh Như Lai thị Quán Thế Âm Bồ Tát, có đủ thần thơng diệu dụng, mà rộng tu đại trí huệ, đại phương tiện “Đại trí huệ” Thắng Nghĩa Trí, khế chứng chân lý “các pháp tánh Khơng” đặc tánh trí “Đại phương tiện” Thế Tục Trí, thuyết pháp thích ứng chúng sanh cơng dụng trí Vận dụng hai trí, khơng chẳng đầy đủ, nên gọi “rộng tu” Chẳng có Thắng Nghĩa Trí, định chẳng thể chứng chân lý; chẳng có Thế Tục Trí, định chẳng thể độ quần mê Đứng lập trường Bồ Tát, hai trí chẳng thể phế bỏ trí nào; cần phải có Thắng Nghĩa Trí phát sanh Thế Tục Trí quyền xảo Đại Bi Quán Âm có đủ thần thơng lực trí phương tiện, đương nhiên mười phương giới, cõi nước, không cõi Ngài chẳng thị thứ thân ứng hóa để độ loài chúng sanh bất đồng “Sát” tiếng Ấn Độ Sát-Ma, Hán dịch Độ Điền, có lúc kinh gọi Quốc, gọi Độ, ý nghĩa Nếu nói Phật sát có nghĩa giới hóa độ đức Phật “Hiện thân” nghĩa Phật, Bồ Tát hóa thân phận bất đồng; phần Trường Hàng kinh nói Quán Âm Bồ Tát ba mươi ba ứng thân, ý nghĩa chữ “hiện thân” Ứng tùy cảm mà ứng, tức chúng sanh cảm, tự nhiên ứng theo Cần phải biết rằng: Quán Thế Âm Bồ Tát lấy việc độ sanh làm bổn nguyện, người thường nghĩ Bồ Tát thờ chùa miếu, mà Ngài hữu mười phương cõi nước đến khắp nơi thân thuyết pháp Quán Âm Bồ Tát không cõi chẳng thân, rốt Ngài thị nơi nào? Chính “chủng chủng chư ác thú” (trong đường ác), Ngài thân Chữ “chư ác thú” thông thường ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh; có ngồi ba đường ác thêm vào đường A Tu La, gọi bốn “ác thú” 150 Sở dĩ gọi “ác thú” chúng sanh ác nghiệp hướng đến (thú hướng) chỗ ác, nên gọi “ác thú” Cũng có gộp nhân thiên vào ba đường ác gọi Ngũ Ác Thú, nên gọi “chư ác thú” Nhân thiên bị gọi ác thú dựa chuyện sanh tử luân hồi mà nói Nói theo quan điểm xuất nhà Phật, phàm khơng thể siêu xuất tam giới gọi “ở ác thú” Lấy địa ngục để nói: Chúng sanh đọa địa ngục, thuộc tám ngục lạnh tám ngục nóng, địa ngục khác, có thứ đau khổ cơng kích Qn Âm Bồ Tát thấy chúng sanh chịu khổ địa ngục, chẳng nỡ thấy họ bị hãm thống khổ bao vây thời gian dài, khởi lên bi nguyện “ta chẳng vào địa ngục, vào địa ngục”, thị thân tướng chúng sanh địa ngục, vào địa ngục giáo hóa bọn họ, khiến bọn họ xuất ly khổ não địa ngục, thân tâm giải thoát! Về ngạ quỷ, nói có vơ tài, thiểu tài, đa tài – thần hưởng đồ huyết thực – sai biệt, đói khát mà thành tên, nên thường gọi ngạ quỷ Đọa đường ngạ quỷ, thường kéo dài trăm ngàn vạn năm, chẳng nghe tên chất tương (juice) hay nước, hồ thứ thức ăn khác? Bởi thế, sa chân vào đường ngạ quỷ khổ Quán Âm Bồ Tát thấy chúng sanh ngạ quỷ thọ khổ, đặc biệt thị thân quỷ vương Diện Nhiên đại sĩ, tạo hội cho đức Phật giảng kinh Diệm Khẩu để phổ cứu ngạ quỷ Đó thân ngạ quỷ thuyết pháp cho ngạ quỷ giải thoát Về súc sanh, thực gian thấy rõ lồi Có lồi chim bay khơng trung, có lồi thú chạy mặt đất, có lồi lơng vẩy bơi lội nước Chúng sanh đọa vào súc sanh để trả nợ, để đền mạng, thường chịu đau khổ khó lòng chịu đựng Quán Thế Âm Bồ Tát thấy chúng sanh thọ khổ đường súc sanh, liền thị thân tướng chúng sanh sai khác để hóa độ bọn họ, khiến bọn họ lìa bỏ báo súc sanh, thân tâm giải thoát Về nhân loại, bốn nỗi khổ lớn Sanh, Lão, Bệnh, Tử, có tiền hay khơng tiền, có địa vị hay không địa vị, chẳng tránh khỏi Chẳng riêng nhân loại, hữu tình trời chẳng thể tránh khỏi giống Như cổ đức nói: “Nhân gian nan miễn tứ tướng khổ, thiên thượng hà tằng miễn ngũ suy” (Nhân gian khó bốn tướng khổ, cõi trời khỏi năm tướng suy?) Quán Thế Âm Bồ Tát thấy nhân loại chúng sanh cõi trời thọ khổ, thị thân người thân trời giống hệt họ, đến thuyết pháp cho khiến cho lìa khổ vui! Nói chung, chúng sanh tam giới, thuộc đường nào, có nỗi khổ, cần tâm xưng danh, Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi trước mặt, nói chánh pháp người tiếp nhận được, khiến cho người thực hành theo chánh pháp đó, tiêu diệt thống khổ, nói “dĩ tiệm tất linh diệt” (khiến bị tiêu diệt) Điều phần Trường Hàng giải thích chi tiết Hai kệ nói phần Tổng Tụng thân, nên khoa gọi Thân Nghiệp Phổ Ứng 151 2.2.2.1.2 Ý nghiệp phổ quán (ý nghiệp quán sát khắp) Chánh kinh: Chân quán, tịnh quán, Quảng đại trí huệ quán, Bi quán cập Từ quán, Thường nguyện, thường chiêm ngưỡng, Vô cấu tịnh quang, Huệ nhật phá chư ám, Năng phục tai phong hỏa, Phổ minh chiếu gian 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 (Chân quán, tịnh quán, Trí huệ quán rộng lớn, Bi quán từ quán, Thường nguyện, thường chiêm ngưỡng, Sáng tịnh, không nhơ, Huệ nhật phá tối, Dẹp phục tai, gió, lửa, Chiếu sáng khắp gian) Đây phần nói ý nghiệp quán sát khắp tất đức Quán Thế Âm Bồ Tát Có năm loại quán: Chân Quán, Thanh Tịnh Quán, Quảng Đại Trí Huệ Quán, Bi Quán Từ Quán Dùng năm thứ Quán hiển thị hóa độ chúng sanh Theo cổ đức, ba thứ Quán trước thuộc Tự Lợi, hai Quán sau thuộc Lợi Tha Bởi thế, năm thứ Quán gồm hai phận lớn Tự Lợi Lợi Tha Nếu luận phương tiện ứng hóa thù thắng năm thứ Quán này, phải nói chúng thuộc Lợi Tha; xem tiếp ý đoạn văn trên: “Khiến tiêu diệt thống khổ chúng sanh” rốt tiêu diệt cách đây? Vì thế, nói dùng năm pháp Quán để diệt khổ cho chúng sanh; phần kinh văn lại thuộc phần Hiển Thị Phương Tiện Du Hóa, lẽ đương nhiên vận dụng Ngũ Qn để làm phương tiện độ chúng sanh Có người giải thích này: Do Bồ Tát Quán Âm sanh khởi quán huệ Chân Tâm, soi thấy vọng nghiệp chúng sanh vốn Không, bản, tự thể 152 nghiệp tánh bất khả đắc Khởi quán huệ Thanh Tịnh Quán, soi thấy tự tánh chúng sanh vốn lìa nhiễm, chưa bị tạp nhiễm làm nhiễm Khởi qn huệ Đại Trí Qn chiếu phá vô minh si ám chúng sanh, hiển phát quang minh mà chúng sanh vốn sẵn có Khởi quán huệ Đại Bi Quán, dẹp trừ vô lượng khổ đau cho chúng sanh, chẳng bị thống khổ bách Khởi huệ quán Đại Từ Quán, ban cho chúng sanh an lạc, khiến chúng sanh vĩnh viễn sống tự tự Theo cách giải thích này, nói ba phép Qn đầu nhằm phá hủy Hoặc nghiệp chúng sanh, hai phép Quán sau nhằm dẹp khổ ban vui Như năm phép Quán Lợi Tha Do đó, cổ nhân đem ba phép quán Chân, Tịnh, Trí phối hợp với thuyết tam quán Không, Giả, Trung ngài Thiên Thai; cho không thiết Quán Âm Bồ Tát dùng Ngũ Quán hóa độ chúng sanh, phải “thường nguyện” Bồ Tát từ bi cứu tế, khiến thật lìa khổ vui Đồng thời nên “thường chiêm ngưỡng” diệu tướng trang nghiêm Bồ Tát, đảnh lễ kính ngưỡng, cầu Ngài nhiếp chiếu Nói “chiêm ngưỡng” có nghĩa dùng tâm cung kính ngửa trơng Phẩm Phương Tiện kinh Pháp Hoa có câu: “Chiêm ngưỡng Lưỡng Túc Tơn”, kinh Duy Ma nói: “Chiêm ngưỡng tơn nhan, mục bất tạm xả” (chiêm ngưỡng tôn nhan, mắt chẳng tạm rời) nhằm diễn tả ý Bốn câu tụng để tổng kết phần nói Trí Qn, hiển thị Bồ Tát ứng vật quán chiếu nên có năm phép Quán sai biệt Mỗi phép quán năm phép ứng vật quán chiếu Bồ Tát tịnh vô cấu Từ tịnh vô cấu quán, phát sanh quang minh đại trí huệ, nên nói: “Vơ cấu tịnh quang” Ánh sáng đại trí huệ rạng rỡ chiếu ngời, chiếu tan tối tăm phiền não, khác vầng mặt trời treo cao không trung tịnh, chiếu tan tối tăm đại địa, nói: “Huệ nhật phá chư ám” (huệ nhật phá tối) Vô Lượng Thọ Kinh chép: “Huệ nhật chiếu gian, trừ sanh tử vân” (Huệ nhật chiếu gian, trừ mây sanh tử), phẩm Phương Tiện kinh Pháp Hoa ghi: “Huệ nhật đại thánh tôn” nhằm diễn tả ý Chúng sanh vô tri vô minh, nên gọi “chư ám” Thanh tịnh trí quang chiếu sáng tăm tối mù lòa gian nên dùng “huệ nhật” (mặt trời trí huệ) để ví dụ Phẩm Dược Vương Bổn Sự kinh Pháp Hoa có câu: “Hựu Nhật thiên tử trừ chư ám, thử kinh diệc phục thị, phá thiết bất thiện chi ám” (Lại Nhật thiên tử trừ tối, kinh giống thế, phá tối tăm bất thiện) Ánh sáng huệ nhật phá tối mà “năng phục tai phong hỏa” (dẹp tai nạn, gió, lửa) Chữ “tai” bao gồm khổn ách, nạn gió, nạn lửa tai nạn lớn tai nạn Tai nạn gió, lửa khuất phục tự nhiên tai nạn khác không thành vấn đề Nói cách nghiêm túc, chúng sanh có tai nạn: gió, lửa v.v… từ bên xảy đến cho chúng sanh mà phiền não chúng sanh chiêu cảm Hắc ám phiền não bị chiếu tan, đương nhiên dẹp tai nạn Quang minh vầng mặt trời trí huệ trừ dẹp tai nạn, chiếu tan hắc ám, khác thái dương chiếu rực 153 gian, khắp nơi soi thảy sáng sủa, nên nói là: “Phổ minh chiếu gian” (Chiếu sáng khắp gian) 2.2.2.1.3 Khẩu nghiệp phổ ích (Khẩu nghiệp lợi ích khắp tất cả) Chánh kinh: Bi thể giới lôi chấn, Từ ý diệu đại vân, Chú cam lộ pháp vũ, Diệt trừ phiền não diệm 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 (Bi thể giới sấm rền, Mây từ ý lớn diệu, Tuôn mưa pháp cam lộ, Diệt trừ lửa phiền não) Đoạn nói lợi ích khắp nghiệp Quán Âm, tức tán thán nghiệp thuyết pháp độ sanh Quán Thế Âm Bồ Tát Tuy nói “khẩu nghiệp lợi ích khắp cả”, thực tế bao gồm hoạt động ba nghiệp, có nghĩa hiển thị tam luân bất tư nghị hóa đức Quán Âm “Bi thể”: Bi nghĩa dẹp khổ Tâm Bi chư Phật, Bồ Tát rộng lớn khôn sánh, gọi Đại Bi Phật, Bồ Tát lấy Đại Bi làm thể, nên gọi “bi thể” Như nói: “Phật tâm đại từ bi”, “Bồ Tát từ đại bi sanh, chẳng từ điều thiện khác mà sanh” coi thuyết minh bi thể; bi thể nói đại từ bi pháp thân, trì giới mà có Do đó, Giới Từ Bi có mối liên quan mật thiết Chẳng hạn bất sát, chẳng làm cho hữu tình chịu nỗi khổ sát sanh, ban cho hữu tình cảm giác an tồn Cao bậc phải yêu thương bảo vệ sanh mạng hữu tình Há Giới thực từ bi ư? Quán Thế Âm Bồ Tát dùng giới thể đại từ đại bi, thân luân thần thông, thị ba mươi ba ứng thân, sức thần thông diệu dụng chấn động khác sấm rền khắp đại thiên, cảnh tỉnh gian mê man giấc mộng nói “bi thể giới lơi chấn” Tổ Đức Thanh nói: “Pháp Thân vơ thể, lấy Bi làm thể; Giới răn dạy lưu xuất từ Pháp Thân Vì để thuyết pháp trước hết dùng sấm rền kinh động nhân quần, dùng từ ý mây từ rộng lớn” “Từ ý diệu đại vân” ý nghiệp Bồ Tát Bồ Tát không dùng Bi để dẹp trừ đau khổ cho chúng sanh, mà đồng thời vận dụng Từ để ban sướng vui cho chúng sanh, nói Từ Ý Trong Phật pháp, phàm muốn khen ngợi điều chẳng thể nghĩ bàn gọi Diệu Có người nói: “Diệu có nghĩa khơng sánh 154 bằng, khơng nữa” Lòng Đại Từ Phật, Bồ Tát duyên khắp pháp giới chúng sanh, đám mây che kín khắp hết thảy, nói “diệu đại vân” Câu “chú cam lộ pháp vũ” (xối mưa pháp cam lộ) hiển thị nghiệp thuyết pháp Bồ Tát Sách Pháp Hoa Văn Cú viết: “Cam lộ thuốc chư thiên; ăn vào trường thọ, thân yên ổn, sức lực lớn lao, thân thể tươi sáng” Sách Duy Ma Cật Chú, bảy viết: “Ngài La Thập nói: ‘Chư thiên đem thứ thuốc quý bỏ vào biển, dùng núi báu để mài, tạo thành cam lộ Ăn vào thành tiên, gọi Bất Tử Dược’ Ngài Đạo Sanh nói: ‘Thức ăn cõi trời vị cam lộ Ăn vào trường thọ, nên gọi thuốc Bất Tử” Đức Phật thường dùng Cam Lộ để ví diệu pháp bất sanh Diệu pháp tư nhuận (tưới tắm, thấm nhuần) chúng sanh, nên ví mưa Kinh Vơ Lượng Thọ, thượng ghi: “Chú pháp vũ, diễn pháp thí” (xối mưa pháp, diễn pháp thí) Phẩm Tự kinh Pháp Hoa có câu: “Vũ đại pháp vũ, xuy đại pháp loa” (Mưa trận mưa pháp lớn, thổi ốc pháp lớn) Kinh Niết Bàn hai chép: “Vô thượng pháp vũ, vũ nhữ thân điền, linh sanh pháp nha” (Trận mưa pháp vô thượng rưới xuống ruộng thân ơng, khiến cho trổ mầm pháp) Lại nói: “Duy hy Như Lai cam lộ pháp vũ” (Chỉ mong cầu pháp vũ cam lộ đức Như Lai) Đây dùng cam lộ pháp vũ để ví cho giáo pháp Như Lai Quán Thế Âm Bồ Tát chúng sanh tuyên thuyết diệu pháp, khiến chúng sanh lợi ích nơi pháp, nói “xối mưa pháp cam lộ” Có thể làm cho chúng sanh lợi ích gì? Chúng sanh có đủ phiền não, phiền não hừng hực lửa to lớn, dùng thứ khác vơ phương diệt lửa phiền não chúng sanh, có cam lộ pháp vũ Bồ Tát làm cho chúng sanh diệt trừ lửa phiền não, đạt tới địa vị tịnh bất sanh bất diệt, nói “diệt trừ phiền não diệm” (diệt trừ lửa phiền não) 2.2.2.2 Chánh hiển du Sa Bà (hiển thị nghiệp du hóa Sa Bà) Chánh kinh: Tránh tụng kinh quan xứ, Bố úy quân trận trung, Niệm bỉ Quán Âm lực, Chúng oán tất thoái tán, Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thắng bỉ gian âm, Thị cố tu thường niệm, Niệm niệm vật sanh nghi, Quán Thế Âm tịnh thánh, Ư khổ não tử ách, 155 Năng vị tác y hỗ, Cụ thiết công đức, Từ nhãn thị chúng sanh, Phước tụ hải vô lượng, Thị cố ưng đảnh lễ! 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀 (Kiện cãi, qua chỗ quan, Trong quân trận kinh hãi, Nhờ sức niệm Quán Âm, Các oán thảy lui tan, Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Hơn tiếng gian kia, Vì phải thường niệm Niệm niệm sanh nghi, Quán Thế Âm tịnh thánh, Trong khổ não, nạn chết, Thường làm chỗ nương dựa, Đủ công đức, Mắt từ nhìn chúng sanh, Chứa phước biển vơ lượng, Vì phải đảnh lễ!) 156 Đây đoạn kệ tụng cuối thuộc phần hiển thị du hóa giới Sa Bà kết thúc phần thuyết minh phương tiện du hóa Quán Thế Âm Bồ Tát Chúng sanh giới Sa Bà đặc biệt nhân loại, từ cổ đến đấu tranh kiên cố, khó đối xử hòa thuận vui vẻ với nhau, thường chuyện nhỏ nhặt phát sanh tranh chấp không cần thiết, tranh tụng nơi cửa quan Chẳng riêng người ngồi thế, đến chồng vợ, cha con, anh em v.v… đem tòa nhiều Nếu có người tranh chấp thưa kiện, lúc phải pháp đình phải đối chất trước mặt nhân viên tư pháp, khó tránh khỏi sợ bị thua kiện; nói thật ra, kiện tụng chuyện chẳng đáng nên làm nhất, lẽ dù hữu lý hay vô lý, kết nói chung bất lợi cho Giả sử có người tranh tụng phải đến cửa quan (“qua chỗ quan”), cảm thấy sợ hãi, niệm thánh hiệu Quán Âm Bồ Tát, liền oai lực Quán Âm gia bị, khiến cho người giải mối tranh chấp cách hòa bình, đơi bên nói tử tế với nhau, khơng phải gặp pháp đình Như túc ốn hai bên nhanh chóng tiêu trừ, trở thành bạn bè thân thiết Chẳng riêng người tranh chấp nhau, nước với nước tranh giành không ngừng; giới từ trước đến chưa có ngày hòa bình Có người nói: “Lịch sử nhân loại lịch sử chiến tranh”, thật chẳng sai tí nào! Chiến tranh qn đội đơi bên đối địch bày trận tuyến, giữ nghiêm mặt trận đợi thời cơ, đến lúc hai bên giao phong, tự nhiên chẳng bên tránh khỏi thương vong Cứ nghĩ sanh mạng sống vui khỏe, người ngã lăn ra, tự nhiên người ta cảm thấy sợ hãi Vì nói “bố úy qn trận trung” (trong quân trận kinh hãi) Ngay lúc binh tai chiến họa nguy hiểm kinh sợ khẩn cấp, niệm thánh hiệu Quán Âm Bồ Tát, ngửa nhờ oai lực Bồ Tát gia bị, oán địch thảy tan lui, can qua hóa thành ngọc bạch, sống đời hòa bình Chữ “chúng ốn” kệ tụng khơng qn trận đối địch mà gồm oán cừu thưa kiện Do niệm đức Quán Âm, thánh đức cảm hóa, hối lỗi tâm trước kia, tan lui Trong phần Ý Nghiệp Phổ Quán có nói đến Ngũ Quán đức Quán Âm Trong phần Du Hóa Sa Bà lại nói đến Ngũ Âm đức Quán Âm Ngũ Quán Năng Quán Trí Bồ Tát; Ngũ Âm có Sở Qn Cảnh (cảnh quán) Bồ Tát, có Thuyết Pháp Âm (âm thuyết pháp) Bồ Tát; dùng năm âm để giải thích dun Bồ Tát có danh hiệu Quán Thế Âm Có người nói Ngũ Âm hình dung Quán Âm Bồ Tát thuyết pháp tịnh mỹ diệu, thật năm âm Chẳng hạn Diệu Âm khơng cần phải giải thích cách khác, mà chun nói âm tụng niệm “Nam-mơ Qn Thế Âm Bồ Tát” Do âm niệm thánh hiệu Bồ Tát âm vi diệu chẳng thể nghĩ bàn nên gọi Diệu Âm Quán Thế Âm nghĩa quán chiếu âm trì danh kêu cứu, không cõi chẳng thân, tìm âm để đến cứu tế; gọi Quán Thế Âm 157 Chữ Phạm Phạm Âm có nghĩa tịnh, khiết bạch, tức dù pháp gian hay xuất gian Quán Âm Bồ Tát tịnh, vô cấu nhiễm Phẩm Tự kinh Pháp Hoa nói: “Quán âm vi diệu, linh nhân nhạo văn” (xem âm vi diệu khiến người thích nghe) Kinh Hoa Nghiêm nói: “Diễn xuất tịnh vi diệu phạm âm, tuyên dương tối thượng vô thượng chánh pháp, văn giả hoan hỷ, đắc tịnh diệu đạo” (Diễn nói phạm âm tịnh vi diệu, tuyên bày chánh pháp tối thượng, vô thượng, người nghe hoan hỷ đắc đạo tịnh diệu) Sách Pháp Hoa Văn Cú viết: “Phật báo âm thanh tịnh, mầu nhiệm nhất, nên hiệu Phạm Âm” Hải Triều Âm tiếng lớn tiếng hải triều ầm vang, lúc hải triều (sóng biển) lên cao phát âm vang bậc hùng tráng mênh mông Đã thế, hải triều lên xuống có thời gian định, từ xưa đến chẳng sai chạy Như sách Nghĩa Sớ ngài Trường Thủy viết: “Trống trời không suy nghĩ, tùy theo người mà phát tiếng vang; hải triều vô niệm, chưa sai thời” Điều ví Bồ Tát thuyết pháp lúc, chưa sai thời gian, cơ, chúng sanh lúc đắc độ lúc Bồ Tát thuyết pháp cho; nên giảng pháp độ Bồ Tát liền giảng cho chúng sanh pháp đó, giống hải triều chẳng sai giờ, gọi Hải Triều Âm “Thắng bỉ gian âm” (Hơn tiếng gian kia): Có người nói âm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát giống Phạm Âm, Hải Triều Âm, vượt trỗi âm gian, Phật tử phải thường nên xưng niệm hòng đạt lợi ích thực tế Có người nói Quán Âm đại sĩ chúng sanh thập giới nói pháp thập giới bất đồng, âm thanh tịnh, âm gian trọn chẳng thể bằng, phải thường niệm tụng Thuyết trước ước theo âm niệm thánh hiệu Đại Sĩ mà luận; thuyết sau ước theo âm Đại Sĩ chúng sanh thuyết pháp mà luận Cả hai thuyết có lý, tơi nghĩ thuyết trước hợp lý Đức Phật đau lòng rát miệng khuyên răn chúng sanh, muốn thường xưng niệm thánh hiệu Quán Âm Bồ Tát, lúc niệm, niệm trước, niệm sau, niệm niệm nên sanh khởi niệm nghi nào; không, niệm thánh hiệu Quán Âm chẳng có ích gì! Nên biết Nghi đại địch Tín, có nghi niệm tồn tại, q vị chẳng thể chuyên tâm ý niệm Do vậy, chẳng thể chân thật, thiết tha chí thành niệm; tự nhiên khó thể cảm ứng Bồ Tát Nếu muốn cảm ứng Ngài đến cứu tế khổ nạn cho chúng ta, quý vị phải ngưỡng mộ mà niệm Ngài, khơng mảy may nghi ngờ gì! Phải biết Qn Thế Âm Bồ Tát Bổ Xứ Đại Sĩ, đoạn phiền não tạp nhiễm, chẳng giống với Bồ Tát chưa đoạn phiền não vô minh khác, nên Ngài tôn “tịnh thánh” tức bậc thánh giả tịnh Nhưng sanh tử khổ não, gặp phải ách nạn nào, quý vị tâm xưng danh, Quán Thế Âm tịnh thánh liền làm bậc cha lành cho nương nhờ, làm bậc từ mẫu cho nương cậy Nói cách khác, chúng sanh gian gặp tai nạn Qn Thế Âm ln người nương nhờ đắc lực cho 158 Thêm nữa, Quán Âm Bồ Tát đầy đủ vô lượng công đức Sách Đại Thừa Nghĩa Chương, chín chép: “Nói đến Cơng Đức Cơng cơng năng; điều thiện có cơng tươi nhuận phước lợi, gọi Cơng Cơng đức sẵn có thiện hạnh nên gọi Công Đức” Sách Nhân Vương Kinh Sớ, thượng ngài Thiên Thai có câu: “Thí vật Cơng, quy Đức” Sách Thắng Man Bảo Quật, thượng viết: “Ác hết Công, thiện viên mãn Đức Đức được, cơng tu mà có được, nên gọi Cơng Đức” Qn Âm đầy đủ công đức, thường dùng “Từ nhãn” (mắt Từ) bình đẳng quán sát chúng sanh, cha mẹ yêu thương, che chở, chẳng đối đãi bất đồng; gặp khốn khó, hoạn nạn nào, cha mẹ chỗ nương cậy cho Quán Âm Bồ Tát tích cơng chứa đức, tất cơng đức Ngài tích tụ rộng lớn biển vơ lượng vơ biên Do vậy, chúng sanh phải thường đảnh lễ, cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát Đảnh lễ tức ngũ thể đầu địa (năm vóc gieo xuống đất), nói “đầu diện lễ túc” (đầu mặt lễ chân), “đảnh lễ Phật túc” (đảnh lễ chân Phật) Trong người khơng q đảnh đầu, thấp hèn khơng chân Nay dùng đảnh đầu tơn q để đảnh lễ chân thấp hèn người, nói lễ kính đến cực Văn phẩm hoạch ích (nghe phẩm kinh lợi ích) 3.1 Trì Địa xưng dương (Bồ Tát Trì Địa ca ngợi) Chánh kinh: Nhĩ thời, Trì Địa Bồ Tát tức tùng tòa khởi, tiền bạch Phật ngôn: - Thế Tôn! Nhược hữu chúng sanh văn thị Quán Thế Âm Bồ Tát phẩm, tự chi nghiệp, phổ môn thị thần thông lực giả, đương tri thị nhân công đức bất thiểu 觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀 觀觀觀觀觀觀觀觀觀 (Lúc giờ, Trì Địa Bồ Tát liền từ tòa đứng dậy, bạch trước đức Phật rằng: - Bạch Thế Tôn! Nếu có chúng sanh nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, nghiệp tự tại, sức thần thông phổ môn thị phải biết người cơng đức chẳng ít) Chữ “nhĩ thời” lúc Phật nói xong phần Kệ Tụng Ngay lúc đó, có vị Trì Địa Bồ Tát liền từ tòa đứng dậy, đến trước đức Phật, bạch đức Phật rằng: - Bạch Thế Tơn! Trong gian này, có chúng sanh có nhân duyên thù thắng, nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát này, hiểu rõ nghiệp tự cứu độ chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn Quán Thế Âm Bồ Tát, “phổ môn thị hiện” không chỗ chẳng thân, sức thần thông không khổ chẳng cứu, phải biết người nghe phẩm Phổ Mơn đạt cơng đức thật chẳng Do ta biết: Chúng ta nghe Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn phẩm, công đức lớn đó, phát tâm nghe phẩm tốt phải nghe 159 từ đầu đến đuôi, chẳng gián đoạn chừng, nghe lần, nghỉ hai ba lần, dù khơng phải khơng có công đức, công đức nhỏ Theo kinh Lăng Nghiêm giới thiệu, Trì Địa Bồ Tát khứ, lúc Phổ Quang Như Lai xuất đời, xuất gia làm vị tỳ-kheo, Ngài người khổ não, học thức Dầu tâm làm lợi cho người khác khẩn thiết, chịu làm cơng việc nhọc nhằn, lợi ích khắp xã hội nhân quần, thiệt mình, lợi người, đầy đủ lòng Bồ Tát, tiếc chưa nghe Phật pháp, chẳng hiểu biết lẽ đạo Bởi làm việc hữu ích cho xã hội tồn thiên tánh sai khiến, ngầm hợp với hạnh Bồ Tát mà thôi! Ngài sanh mạnh mẽ, có sức, suốt ngày bên cầu, bên đường, gặp người mang vác nặng nề, định đội thay, vác thay qua cầu; xe không tiến lên được, thay họ đẩy kéo, chẳng nhận công, chẳng nhận lời cảm tạ Thấy đường có chỗ khơng phẳng, lồi liền san thấp, lõm liền đắp cho bằng, sức tu bổ cầu cống, người gọi Ngài Trì Địa Tuy khổ tâm nhọc nhằn khắp nơi, dụng tâm tốt, chưa thấy hiệu Siêng khổ thế, trải qua vô lượng đức Phật xuất đời, sau gặp Tỳ Xá Phù Phật Trì Địa gặp đức Phật đường đến chỗ quốc vương nhận cúng dường, Tỳ Xá Phù Phật thân thiết xoa đầu ông ta nói: - Ơng làm nhiều việc cơng ích từ thiện, cứu tế rộng rãi chẳng người khốn khó, gian nan, đương nhiên hy hữu khó có, dụng công mặt vật chất, chẳng biết dụng cơng nơi tâm địa, nên khó có hiệu Phải biết đại địa bên ngồi bất bình (khơng phẳng) tâm địa bất bình Muốn bình đại địa, phải bình tự tâm trước Nếu tâm địa bình, giới, đại địa bình Trì Địa Bồ Tát nghe Tỳ Xá Phù Phật khai thị thế, tâm địa đốn khai, thấy vi trần tự thân tất vi trần tạo thành giới hồn tồn bình đẳng vơ sai biệt, Ngài trở thành Trì Địa Bồ Tát 3.2 Thời chúng phát tâm (đại chúng diện lúc phát tâm) Chánh kinh: Phật thuyết thị Phổ Môn phẩm thời, chúng trung bát vạn tứ thiên chúng sanh giai phát Vô Đẳng Đẳng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tâm 觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀 (Lúc Phật nói phẩm Phổ Môn này, tám vạn bốn ngàn chúng sanh đại chúng phát tâm Vô Đẳng Đẳng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác) Lúc đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói phẩm Phổ Mơn này, khơng riêng Bồ Tát Trì Địa Bồ Tát cơng đức khơng ít, mà số đại chúng diện nghe giảng, có “tám vạn bốn ngàn chúng sanh” nghe xong, phát “tâm Vô Đẳng Đẳng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác” Tám vạn bốn ngàn nói số nhiều, Ấn Độ, nói đến số nhiều, thường dùng số tám vạn bốn ngàn để nói Nêu thí dụ: Trong phẩm Diệu Âm Bồ Tát kinh Pháp Hoa có nói: “Dữ Diệu Âm Bồ Tát câu lai giả, bát vạn tứ thiên nhân” (Cùng đến với 160 Diệu Âm Bồ Tát tám vạn bốn ngàn người) Lại chép: “Dữ bát vạn tứ thiên Bồ Tát vi nhiễu” (Và tám vạn bốn ngàn Bồ Tát vây quanh) Còn chép: “Thị bát vạn tứ thiên Bồ Tát đắc Hiện Nhất Thiết Sắc Thân tam-muội” (Tám vạn bốn ngàn Bồ Tát đắc Hiện Nhất Thiết Sắc Thân tam-muội) Phẩm Hiện Bảo Tháp kinh Pháp Hoa chép: “Hỏa diệt dĩ hậu, thâu thủ xá-lợi, tác bát vạn tứ thiên bảo bình, dĩ khởi bát vạn tứ thiên tháp” (Sau lửa tắt, thâu lấy xá-lợi, làm tám vạn bốn ngàn bình báu [để đựng], dựng tám vạn bốn ngàn tháp) Kinh Vơ Lượng Thọ ghi liên hồn sau: “Vô Lượng Thọ Phật, hữu bát vạn tứ thiên tướng Nhất tướng, hữu bát vạn tứ thiên tùy hình hảo Nhất hảo, phục hữu bát vạn tứ thiên quang minh, nhất quang minh biến chiếu thập phương giới” (Vơ Lượng Thọ Phật có tám vạn bốn ngàn tướng, tướng có tám vạn bốn ngàn tùy hình hảo, [tùy hình] hảo lại có tám vạn bốn ngàn quang minh, quang minh chiếu khắp mười phương giới) Trí Độ Luận viết: “Bát Nhã Ba La Mật trừ tám vạn bốn ngàn bệnh bản”, lại viết: “Tám vạn bốn ngàn quan thuộc đắc đạo” Trong kinh luận nói tám vạn bốn ngàn nhiều, phải hiểu “tám vạn bốn ngàn” ngụ ý số lớn, không định có tám vạn bốn ngàn thơi đâu! “Vô đẳng đẳng”: Phật tối cao tối thượng, được, Phật Phật đạo đồng, chư Phật chư Phật bình đẳng nên gọi Vô Đẳng Đẳng Bản giải kinh Duy Ma Cật ngài Tăng Triệu, viết: “Chư Phật gọi Vơ Đẳng (khơng sánh bằng), bình đẳng với chư Phật, nên gọi Vô Đẳng Đẳng” Trí Độ Luận, bốn mươi viết: “Vơ Đẳng Đẳng: Chư Phật gọi Vô Đẳng, ngang với chư Phật nên gọi Vô Đẳng Đẳng” Sách Tịnh Ảnh Sớ ghi: “So với chúng sanh khác, không Phật nên gọi Vô Đẳng; đạo chư Phật bình đẳng, nên lại nói Đẳng” Bản sớ giải kinh Pháp Hoa ngài Gia Tường, mười hai ghi: “Phật đạo khơng được, có Phật với Phật được, nên đạo gọi Vô Đẳng Đẳng” Theo cách giải thích đây, ta biết có đức Phật gọi Vô Đẳng Đẳng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tiếng Ấn Độ, Hán dịch Vô Thượng Chánh Biến Tri, Vô Thượng Chánh Đẳng Giác, Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác Tách mà nói A Nậu Đa La dịch Vô Thượng; Tam Miệu Tam Bồ Đề dịch Chánh Biến Tri Giác ngộ chân lý chân chánh bình đẳng cơng dụng vơ thượng trí huệ Theo Trí Độ Luận: “Chỉ trí huệ đức Phật gọi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề” Chánh Giác phân biệt với phàm phu mê không giác, Chánh Đẳng để phân biệt với Nhị Thừa giác chẳng phổ biến, Vô Thượng phân biệt với Bồ Tát chưa giác rốt viên mãn Phát Vô Đẳng Đẳng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tâm, nói đơn giản phát Bồ Đề tâm, nghĩa lấy bi trí viên thành đại giác đại giải làm mục tiêu, mong thành tựu đại giác thế, phát Bồ Đề tâm Ai thành Phật, vấn đề có chịu phát tâm Bồ Đề hay khơng? Nếu phát tâm đại Bồ Đề, định thành Vô Thượng Đại Giác Quán Âm 161 Bồ Tát phát đại tâm, muốn Bồ Tát cứu tế, phải phát tâm tương ứng với bi nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký hết (dịch xong ngày 14 tháng 10 năm 2004, tăng đính ngày 28 tháng 12 năm 2010) 162
- Xem thêm -

Xem thêm: Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký, Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay