Nghiên Cứu Xây Dựng Chương Trình Giảng Dạy Môn Võ Taekwondo Vào Giờ Tự Chọn Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Huệ Thành Phố Vũng Tàu

136 26 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 23:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  LÊ THỊ THANH MÂY “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MƠN VÕ TAEKWONDO VÀO GIỜ TỰ CHỌN CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU” LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC TP Hồ Chí Minh, năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  LÊ THỊ THANH MÂY “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MƠN VÕ TAEKWONDO VÀO GIỜ TỰ CHỌN CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU” Chuyên ngành: Giáo dục thể chất Mã số: 60140103 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Hồng Quang TP Hồ Chí Minh, năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Học viên Lê Thị Thanh Mây LỜI CẢM ƠN Học viên xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, Qúy thầy giáo tồn thể cán công nhân viên chức Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện giúp đỡ học viên suốt trình học tập nghiên cứu khoa học Học viên xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Qúy thầy, giảng dạy cho cao học khóa 19, dành nhiều tâm huyết để truyền thụ cho học viên kiến thức quý báu, làm tiền đề cho việc nghiên cứu luận văn Đặc biệt học viên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với giáo viên hướng dẫn: TS Trần Hồng Quang tận tình động viên giúp đỡ hướng dẫn học viên suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Tôi chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, cán bộ, giáo viên môn Thể Dục, em học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ Thành phố Vũng Tàu bạn bè, gia đình động viên, khích lệ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khóa học MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC .5 Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG 11 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ .14 LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I .5 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Các quan điểm – đường lối Đảng Nhà nước công tác GDTC trường học cấp .5 1.2 Mục tiêu, vai trò nhiệm vụ GDTC trường học .13 1.2.1 Mục tiêu GDTC trường học 13 1.2.2 Nhiệm vụ, nội dung, phương tiện, hình thức nguyên tắc GDTC 14 1.3 Đặc điểm tâm sinh lý, phát triển tố chất thể lực lứa tuổi 15 —17 .16 1.3.1 Hệ vận động 16 1.3.2 Đặc điểm chức sinh lý [22], [32], [33], [34], [35] .18 1.3.3 Đặc điếm tố chất thể lực [22], [32], [33], [34], [35] .18 1.3.4 Đặc điểm tâm lý [22], [32], [33], [34], [35] 21 1.4 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển mơn Taekwondo 21 1.4.1 Hiện đại 24 1.4.2 Taekwondo Việt Nam 27 1.5 Kỹ Thuật môn Taekwondo 31 1.5.1 Đặc điểm kỹ thuật đòn chân môn võ Taewondo .31 1.5.2 Đặc điểm thể lực môn võ Taekwondo 35 1.6 Vài nét giới thiệu trường THPT Nguyễn Huệ thành phố Vũng Tàu.43 CHƯƠNG II 48 PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU .48 2.1 Phương pháp nghiên cứu .48 2.1.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu: 48 2.1.2 Phương pháp vấn phiếu 48 2.1.3 Phương pháp kiểm tra sư phạm [4] 49 2.1.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm .52 2.1.5 Phương pháp toán thống kê 52 2.2 Tổ chức nghiên cứu .56 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu 56 2.2.2 Khách thể nghiên cứu 56 2.2.3 Thời gian nghiên cứu 56 CHƯƠNG III 58 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN .58 3.1 Đánh giá thực trạng giảng dạy môn GDTC trường THPT Nguyễn Huệ từ năm 2010 đến năm 2013 58 3.1.1 Đội ngũ giáo viên 58 3.1.2 Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ môn học GDTC trường THPT Nguyễn Huệ 59 3.1.3 Chương trình nội dung giảng dạy GDTC trường THPT Nguyễn Huệ 60 3.1.4 Nhu cầu học tập môn tự chọn học sinh khối 10 trường THPT Nguyễn Huệ 61 3.1.5 Bàn thực trạng giảng dạy môn GDTC trường THPT Nguyễn Huệ 65 3.1.5.1 Về đội ngũ giáo viên 65 3.1.5.2 Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ môn học GDTC 65 3.1.5.3 Chương trình nội dung giảng dạy 66 3.1.5.4 Nhu cầu học tập môn tự chọn học sinh khối 10 trường THPT Nguyễn Huệ 66 3.2 Nghiên cứu xây dựng ứng dụng chương trình giảng dạy mơn Taekwondo vào học tự chọn cho học sinh khối 10 trường THPT Nguyễn Huệ .67 3.2.1 Lựa chọn nội dung giảng dạy 67 3.2.2 Chương trình giảng dạy mơn Taekwondo cho học sinh khối 10 trường THPT Nguyễn Huệ 71 3.2.3 Ứng dụng chương trình thực nghiệm môn Taekwondo vào tự chọn cho học sinh khối lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ 71 3.2.4 Bàn nghiên cứu xây dựng ứng dụng chương trình giảng dạy mơn Taekwondo vào tự chọn cho học sinh khối 10 trường THPT Nguyễn Huệ .73 3.2.4.1 Lựa chọn nội dung gỉảng dạy 73 3.2.4.2 Chương trình giảng dạy môn Taekwondo 73 3.2.4.3 Ứng dụng chương trình thực nghiệm mơn Taekwondo vào tự chọn .74 3.3.5 Bàn hiệu việc thực chương trình mơn Taekwondo vào tự chọn 85 3.3.5.1 Bàn khả tiếp thu kỹ thuật mơn Taekwondo học sinh nhóm thực nghiệm 85 3.3.5.2 Sự phát triển thể lực nam, nữ học sinh lóp 10 trước sau thực nghiệm sư phạm 86 3.3.5.3 Sự phát triển thể lực hai nhóm thực nghiệm đối chứng sau thực nghiệm sư phạm 86 3.3.5.4 So sánh thể lực học sinh NTN NĐC vói Tiêu chuẩn đánh giá thể lực Bộ Giáo Dục Đào Tạo [4] 87 3.3.5.5 Mức độ yêu thích nguyện vọng tiếp tục học mơn tự chọn Taekwondo học sinh nhóm thực nghiệm trường THPT Nguyễn Huệ 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .90 KẾT LUẬN .90 KIẾN NGHỊ 91 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt ĐC GD GDTC GD&ĐT GV HS HLV KH TP.HCM TDTT TN THPT VĐV Nghĩa tiếng việt Đối chứng Giáo dục Giáo dục thể chất Giáo dục đào tạo Giáo viên Học sinh Huấn luyện viên Khoa học Thành phố Hồ Chí Minh Thể dục thể thao Thực nghiệm Trung học phổ thông Vận động viên DANH MỤC ĐO LƯỜNG Ký hiệu viết tắt cm g s kg l m Tên đơn vị đo lường centimet gram giây kilogam lít mét - Học để tự vệ  - Học để có sức khỏe tốt  - Mang tính thi đấu thực dụng  - Do bạn bè rủ tập  - Vì u thích mơn võ Taekwondo  - Do gia đình khun tập  - Thích đòn đá đặc trưng mơn Taekwondo  Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp em Ngày … tháng … năm… Người vấn Ký tên Lê Thị Thanh Mây Người vấn Ký tên PHỤ LỤC SỞ GD & ĐT TP VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tổ Thể Dục Mẫu số PHIẾU PHỎNG VẤN CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - Để giúp cho việc lựa chọn môn thể thao tự chọn thích hợp, đóng góp cho trường chọn môn thể thao phù hợp với nhu cầu em học sinh trường THPT Nguyễn Huệ Các em cho biết suy nghĩ qua câu hỏi đánh dấu (X) vào mục cần thiết Ý kiến đóng góp em giúp giáo viên có thơng tin xác để bổ sung số liệu vào đề tài luận văn Thạc sĩ mà giáo viên nghiên cứu chương trình giảng dạy môn Taekwondo vào học tự chọn cho trường THPT Nguyễn Huệ Xin chân thành cảm ơn Họ tên :………………………………………………………… Lớp: …………………………………… Giới tính:  Nam  Nữ ( Đầu năm học trả lời phần A, cuối năm học trả lời phần B) PHẦN A Em có nhu cầu học môn tự chọn nào: Bơi lội  Bóng bàn  Taekwondo  ( chọn Taekwondo tiếp tục trả lời câu sau ) Câu 1: Trước học môn tự chọn, em cảm thấy: ( chọn 1) - Rất thích  - Thích  - Bình thường  - Khơng thích  Câu : Theo em lý làm cho em chọn môn Taekwondo là: (Có thể chọn nhiều lý do) - Học để tự vệ  - Học để có sức khỏe tốt  - Mang tính thi đấu thực dụng  - Do bạn bè rủ tập  - Vì u thích mơn võ Taekwondo  - Do gia đình khun tập  - Thích đòn đá đặc trưng mơn Taekwondo  PHẦN B Câu 3: Sau học môn tự chọn em cảm thấy: ( chọn ) - Rất thích  - Thích  - Bình thường  - Khơng thích  Câu 4: Nếu có điều kiện tiếp tục học mơn Taekwondo em định: (chỉ chọn 1) - Chắc chắn học tiếp  - Chưa chắn, suy nghĩ lại  - Không học  - Đổi môn khác  Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp em Ngày … tháng … năm… Người vấn Ký tên Lê Thị Thanh Mây Người vấn Ký tên PHỤ LỤC SỞ GD & ĐT TP VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tổ Thể Dục PHIẾU PHỎNG VẤN HUẤN LUYỆN VIÊN, GIÁO VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN - Để giúp cho việc lựa chọn nội dung, chương trình giảng dạy mơn Taekwondo mơn thể thao tự chọn ngoại khóa cho học sinh trường THPT Nguyễn Huệ, kinh nghiệm công tác mong anh (chị) chọn câu hỏi cho chúng tơi câu trả lời xác cách đánh dấu (X) vào mục cần thiết Ý kiến đóng góp Anh (Chị) giúp tơi có thơng tin bổ ích Xin chân thành cảm ơn Họ tên:………………………………………………………… Nơi công tác: ……………………………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………… Trình độ chun mơn: …………………………………………… Thâm niên cơng tác: ……………………………………………… Câu 1: Xin Anh (Chị) cho biết có cần thiết đưa mơn Taekwondo vào chương trình giảng dạy tự chọn ngoại khóa khơng ? Rất cần  Cần  Bình thường  Khơng cần  Khơng có ý kiến  Câu2: Xin Anh (Chị) cho biết quyền mơn Taekwondo có nên dạy chương trình tự chọn khơng? Rất nên  Nên  Bình thường  Khơng nên  Khơng có ý kiến  Câu 3: Xin Anh (Chị) cho biết nội dung lý thuyết thực hành môn Taekwondo nên giảng dạy phần ? Nên Không nên - Lịch sử đời phát triển môn Taekwondo   - Hệ thống màu đai   - Luật thi đấu   - Nghi thức   - Bài tập khởi động   - Kỹ thuật chuẩn bị, tự nhiên, trước   - Kỹ thuật đòn tay, kết hợp với kỹ thuật đỡ, đấm   - Kỹ thuật đá tống trước (Apchuk)   - Giảng dạy kỹ thuật đá vòng cầu (Dollyochagi)   - Kỹ thuật di chuyển tiến, lùi với kỹ thuật đỡ   - Kỹ thuật đá tống ngang (Yopchagi)   - Giảng dạy kỹ thuật di chuyển cơng, phòng thủ   - Phương pháp thi đấu đối kháng   - Nhập môn quyền   - Các tập phát triển tay: chống đẩy   - Các tập phát triển chân: chạy ngắn   - Các tập với dây nhảy   Câu4: Nếu Anh (Chị) có bổ sung thêm nội dung giảng dạy khác vui lòng cho biết thêm : …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến Anh (Chị) Ngày … tháng … năm… Người vấn Ký tên Người vấn Ký tên Lê Thị Thanh Mây PHỤ LỤC : KẾT QUẢ KIỂM TRA THỂ LỰC NHÓM THỰC NGHIỆM NAM (LẦN 1) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Họ Và Tên Phạm Văn Anh Trần Đức Anh Nguyễn Văn Anh Ngô Xuân Cường Nguyễn Tấn Cung Nguyễn Văn Cừ Lê Văn Dũng Trần Đức Dũng Nguyễn Văn Dự Phạm Đình Dư Lê Văn Duy Trần Khắc Duy Nguyễn Đình Duy Hứa Minh Đạt Nguyễn Anh Đạt Lê Văn Em Trần Trung Giang Phạm Thanh Giang Nguyễn Năm Giang Trần Đức Hậu Lê Văn Hậu Nguyễn Thanh Hậu Trần Phi Long Nguyễn Nam Long Nguyễn Văn Long Trần Đức Minh Phạm Thành Nam Phan Đình Tùng Ngơ Xn Quyền Nguyễn Văn Quyết Trung bình δ Cv% ε max Lực Bóp Tay Thuận (Kg) 40.3 40.2 28.6 38.5 38.2 36.6 39.9 37.3 39.6 38.1 40.2 26.9 38.7 38.1 37.2 36.5 40.3 38.4 37.2 36.5 38.2 38.5 36.9 38.5 38.1 39.6 38.4 38.2 38.3 35.9 37.6 2.94 7.8 0.02 26.9 40.3 Nằm Ngữa Gập Bụng (Lần) 22 21 20 22 18 19 19 16 17 18 19 21 20 19 18 17 18 21 20 18 18 17 19 22 16 18 17 17 19 19 18.8 1.72 9.2 0.03 16 22 Bật Xa Tại Chổ (Cm) Chạy 30m (S) Chạy Con Thoi (S) Chạy Tùy Sức phút (m) 202 207 197 191 188 190 194 192 190 197 192 197 192 197 202 212 201 195 197 190 192 210 190 191 180 180 210 210 220 200 196.9 9.24 4.7 0.01 180 220 5.52 5.53 5.62 5.86 6.06 6.13 5.53 6.02 5.55 6.11 5.55 6.02 5.55 6.11 5.55 5.53 5.61 6.07 6.21 6.22 5.53 5.65 6.25 6.28 6.25 6.28 6.25 6.18 6.25 5.91 5.91 0.30 5.2 0.01 5.52 6.28 11.41 11.9 11.82 12.94 11.5 11.23 11.91 12.89 11.66 12.53 12.68 11.35 12.9 14.58 12.18 11.96 11.82 11.99 11.51 12.65 11.03 12.28 11.42 11.08 13.9 12.46 11.92 11.6 13.76 11.29 12.14 0.86 7.1 0.02 11.03 14.58 997 980 1016 923 889 802 1022 834 1006 800 1008 926 913 913 1022 921 806 802 923 851 1018 700 896 892 913 963 941 1054 760 963 915.13 88.98 9.7 0.03 700 1054 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ KIỂM TRA THỂ LỰC NHÓM THỰC NGHIỆM NAM (LẦN 2) STT Họ Và Tên 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Phạm Văn Anh Trần Đức Anh Nguyễn Văn Anh Ngô Xuân Cường Nguyễn Tấn Cung Nguyễn Văn Cừ Lê Văn Dũng Trần Đức Dũng Nguyễn Văn Dự Phạm Đình Dư Lê Văn Duy Trần Khắc Duy Nguyễn Đình Duy Hứa Minh Đạt Nguyễn Anh Đạt Lê Văn Em Trần Trung Giang PhạmThanh Giang NguyễnNămGiang Trần Đức Hậu Lê Văn Hậu NguyễnThanh Hậu Trần Phi Long NguyễnNam Long Nguyễn Văn Long Trần Đức Minh Phạm Thành Nam Phan Đình Tùng Ngơ Xuân Quyền NguyễnVăn Quyết Trung bình δ Cv% ε max Lực Bóp Tay Thuận (Kg) 46.5 44.2 32.6 42.5 42.2 40.6 43.9 41.3 43.6 33.5 44.2 30.9 42.7 42.1 41.2 40.5 44.3 42.4 41.2 40.5 42.2 42.5 40.9 35.5 42.1 43.6 41.5 42.2 40 38.5 41.0 3.56 8.7 0.02 30.9 46.5 Nằm Ngữa Gập Bụng (Lần) 22 24 23 23 21 22 22 19 20 21 22 24 23 22 21 20 21 22 23 21 21 20 22 23 19 21 20 20 22 22 21.5 1.33 6.2 0.02 19 24 Bật Xa Tại Chổ (Cm) Chạy 30m (S) 215 220 210 203 200 202 206 204 202 209 204 209 204 210 214 225 210 210 205 205 204 200 202 210 190 185 220 220 232 210 4.72 4.73 4.82 5.06 5.26 5.33 4.44 5.22 4.75 5.31 4.75 5.22 4.75 5.31 4.65 4.73 4.81 5.27 5.41 5.42 4.73 4.85 5.45 5.48 5.45 5.48 5.45 5.38 5.45 5.11 5.09 0.33 6.4 0.02 4.44 5.48 208.0 9.48 4.6 0.01 185 232 Chạy Con Thoi (S) 10.81 10.7 10.62 11.74 10.8 10.72 10.81 11.69 11.36 11.33 11.48 11.01 11.7 13.38 10.98 11.05 10.89 10.79 10.77 11.45 11.37 11.08 10.82 11.08 12.7 11.26 10.72 11.04 12.56 11.05 11.26 0.64 5.7 0.02 10.62 13.38 Chạy Tùy Sức phút (m) 1100 1080 1100 1020 1000 900 1150 950 1100 900 1100 1020 1010 1010 1120 1020 900 900 1020 951 1110 800 990 992 1013 1063 1041 1200 900 1063 1017.4 89.62 8.8 0.03 800 1200 PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ KIỂM TRA THỂ LỰC NHÓM ĐỐI CHỨNG NAM (LẦN 1) STT Họ Và Tên Lực Bóp Tay Thuận (Kg) Nằm Ngữa Gập Bụng (Lần) Bật Xa Tại Chổ (Cm) Chạy 30m (S) Chạy Con Thoi (S) Chạy Tùy Sức phút (m) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ngô Văn Giang Trần Đức Tùng Nguyễn Đức Tín Trần Trung Tính Nguyễn Việt Đức Phạm Anh Khoa Nguyễn Đức Khoa Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Phú Cường Trần Văn Cường Nguyễn Văn Thành Trần Đức Vinh Nguyễn Văn Quyết Trần Phú Quốc Lê Đức Tín Nguyễn Hồng Tài Trịnh Thành Tâm Nguyễn Thiên Sơn Nguyễn Thái Sơn Phạm Hồng Sơn Dương Thanh Bình Trần Minh Hiếu Nguyễn Cảnh Công Nguyễn Văn Tuấn Trần Mạnh Tuấn Nguyễn Văn Thủ Cao Xuân Tùng Nguyễn Đức Thọ Lê Cao Thọ Phạm Đức Vũ Trung bình δ Cv% ε max 39.6 38.4 38.2 38.3 35.9 34.8 37.5 38.9 40.2 40.5 38.5 38.9 36.6 37.8 36.6 38.4 39.6 38.1 40.2 40.6 38.7 30.5 37.3 37.6 38.4 40.3 40.2 28.6 38.5 38.2 37.9 2.66 7.0 0.02 28.6 40.6 18 17 17 19 19 18 15 17 20 20 18 20 20 16 17 19 20 17 18 18 18 19 16 17 18 22 21 20 22 18 18.5 1.72 9.3 0.03 15 22 180 210 210 220 200 207 212 202 192 193 192 197 197 192 202 197 200 180 185 207 217 210 212 217 197 202 207 197 191 188 200.4 10.59 5.3 0.02 180 220 6.28 6.25 6.18 6.25 5.91 5.93 5.57 5.85 6.29 6.01 5.93 5.72 5.7 5.89 5.62 5.88 5.71 5.89 5.63 6.51 5.73 5.84 6.26 6.03 5.86 5.52 5.53 5.62 5.86 6.06 5.91 0.26 4.4 0.01 5.52 6.51 13.54 12.55 12.38 13.51 12.54 11.74 10.96 11.62 11.41 11.9 11.82 12.94 11.5 11.23 11.91 12.89 11.66 12.53 12.68 11.35 12.9 14.58 12.18 11.96 11.82 11.99 11.51 12.65 11.03 11.28 12.15 0.83 6.8 0.02 10.96 14.58 963 941 1054 760 963 988 750 879 911 883 923 955 802 1012 1028 770 932 960 800 900 950 860 806 814 913 997 980 1000 923 900 910.6 83.28 9.1 0.03 750 1054 PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ KIỂM TRA THỂ LỰC NHÓM ĐỐI CHỨNG NAM (LẦN 2) STT Họ Và Tên Ngô Văn Giang Trần Đức Tùng Lực Bóp Tay Thuận (Kg) 41.6 42.5 Nằm Ngữa Gập Bụng (Lần) 19 18 Bật Xa Tại Chổ (Cm) Chạy 30m (S) Chạy Con Thoi (S) 185 215 5.87 5.74 12.94 11.95 Chạy Tùy Sức phút (m) 1013 990 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nguyễn Đức Tín Trần Trung Tính Nguyễn Việt Đức Phạm Anh Khoa Nguyễn Đức Khoa Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Phú Cường Trần Văn Cường Nguyễn Văn Thành Trần Đức Vinh Nguyễn Văn Quyết Trần Phú Quốc Lê Đức Tín Nguyễn Hồng Tài Trịnh Thành Tâm Nguyễn Thiên Sơn Nguyễn Thái Sơn Phạm Hồng Sơn Dương Thanh Bình Trần Minh Hiếu Nguyễn Cảnh Công Nguyễn Văn Tuấn Trần Mạnh Tuấn Nguyễn Văn Thủ Cao Xuân Tùng Nguyễn Đức Thọ Lê Cao Thọ Phạm Đức Vũ Trung bình δ Cv% ε max 40.2 40.3 37.9 35.5 43.5 40.9 42.2 44.5 40.5 40.9 38.6 39.8 38.6 40.4 41.6 40.1 42.2 42.6 40.7 32.5 39.3 39.6 40.4 42.3 42.2 30.6 40.5 40.2 40.1 2.92 7.3 0.02 30.6 44.5 18 20 20 19 16 18 21 21 19 21 21 17 18 20 20 18 19 18 19 20 17 18 19 23 22 21 23 19 19.4 1.71 8.8 0.03 16 23 215 225 205 215 220 207 200 200 197 200 200 197 210 202 205 185 190 215 222 225 220 225 205 210 215 205 200 195 207.0 11.39 5.5 0.02 185 225 5.71 5.94 5.5 5.52 5.16 5.44 5.88 5.6 5.52 5.31 5.09 5.48 4.93 5.47 5.3 5.48 5.22 6.1 5.32 5.43 5.85 5.62 5.45 4.81 5.02 5.21 5.45 5.65 5.47 0.30 5.6 0.02 4.81 6.1 11.78 11.91 10.94 11.14 11.17 11.02 10.81 11.3 11.22 12.34 10.9 11.88 11.31 11.29 11.06 11.93 12.08 11.77 12.3 13.98 11.58 11.36 11.22 11.39 10.91 12.05 11.88 11.37 11.63 0.68 5.8 0.02 10.81 13.98 1100 800 1020 1030 800 929 970 910 950 1100 800 1062 1078 820 790 1010 850 950 1000 910 890 900 963 1050 1030 1050 990 950 956.8 93.55 9.8 0.03 790 1100 PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ KIỂM TRA NỮ NHÓM THỰC NGHIỆM LẦN STT Họ Và Tên Phạm Tú Anh Lưu Ngọc Anh Lê Hồng Bích Võ Thị Huyền Võ Thị Diễm Đặng Thị Kim Lực Bóp Tay Thuận (Kg) 25.9 30.7 19.6 21.4 21.8 22.1 Nằm Ngữa Gập Bụng (Lần) 14 13 15 14 17 14 Bật Xa Tại Chổ (Cm) Chạy 30m (S) Chạy Con Thoi (S) Chạy Tùy Sức phút (m) 141 182 140 180 157 150 6.89 5.23 5.21 5.81 6.42 7.14 14.27 11.68 12.08 12.02 13.61 13.62 858 908 756 902 711 781 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Châu Ngọc Như Huỳnh Kiều Mi Kim Thị Ngọc Mai Nguyễn Ngọc Mỹ Võ Thị Thùy Lê Thảo Như Nguyễn Thùy Trang Hồ Thị Trúc Lê Thị Hồng Lê Thị Xuân Mai Thị ánh Huỳnh Thị Kim Lê Hồng Thư Trần Thị Hồng Bùi Thị Hồng Lương Thị Bích Trịnh Thị Huỳnh Ong Cẩm Hằng Huỳnh Thị Mến Nguyễn Thị Lan Huỳnh Ngọc Mai Lê Thị Ngọc Quyên Vũ Thị Nhi Huỳnh Thái Trâm Trung bình δ Cv% ε max 21.8 34.2 24.9 31 22 30.6 29 25.2 23.2 20.6 21.6 23.4 26.2 20.1 32.7 22.4 35.5 30.0 27.5 27.6 24.1 31.1 20.1 21.2 25.6 4.64 18.1 0.04 19.6 35.5 13 15 17 15 13 13 14 15 14 16 12 14 15 12 16 13 14 16 14 16 12 16 14 12 14.3 1.46 10.2 0.02 12 17 148 195 151 173 175 172 201 162 152 130 170 180 160 171 201 173 152 178 179 143 172 151 148 148 164.5 18.39 11.2 0.03 130 201 7.1 5.28 7.52 6.13 5.92 6.03 5.01 6.31 5.02 6.02 6.01 5.15 6.01 5.35 5.54 6.4 5.07 5.18 6.45 6.51 5.44 6.18 6.64 6.53 5.98 0.70 11.7 0.03 5.01 7.52 14 10.96 13.81 12.98 11.27 12.01 11.21 13.63 12.98 13.61 12.97 11.06 12.55 13.19 12.64 12.76 13.62 13.62 12.68 13.13 12.06 12.72 14.30 12.08 12.77 0.96 7.5 0.02 10.96 14.3 876 813 927 789 857 756 777 855 892 690 662 647 700 700 700 700 850 718 628 700 700 700 800 660 767.1 88.19 11.5 0.03 628 927 PHỤ LỤC 9: KẾT QUẢ KIỂM TRA NỮ NHÓM THỰC NGHIỆM LẦN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Họ Và Tên Phạm Tú Anh Lưu Ngọc Anh Lê Hồng Bích Võ Thị Huyền Võ Thị Diễm Đặng Thị Kim Châu Ngọc Như Huỳnh Kiều Mi Kim Thị Ngọc Mai Nguyễn Ngọc Mỹ Võ Thị Thùy Lê Thảo Như Nguyễn Thùy Trang Hồ Thị Trúc Lê Thị Hồng Lê Thị Xuân Mai Thị ánh Huỳnh Thị Kim Lê Hồng Thư Trần Thị Hồng Bùi Thị Hồng Lương Thị Bích Trịnh Thị Huỳnh Ong Cẩm Hằng Huỳnh Thị Mến Nguyễn Thị Lan Huỳnh Ngọc Mai Lê Thị Ngọc Quyên Vũ Thị Nhi Huỳnh Thái Trâm Trung bình δ Cv% ε max Lực Bóp Tay Thuận (Kg) 28.4 33.2 22.1 23.9 24.3 24.6 24.3 36.7 27.4 33.5 24.5 33.1 31.5 28 26 23.4 24.4 26.2 29.0 22.9 35.5 25.2 38.3 32.8 30.3 30.4 26.9 33.9 22.9 24.0 28.3 4.64 16.4 0.04 22.1 38.3 Nằm Ngữa Gập Bụng (Lần) 16 15 17 16 19 16 15 17 19 17 18 15 16 17 16 18 14 18 17 14 18 15 16 20 16 18 14 18 16 14 16.50 1.61 9.8 0.02 14 20 Bật Xa Tại Chổ (Cm) Chạy 30m (S) Chạy Con Thoi (S) Chạy Tùy Sức phút (m) 155 195 155 190 170 165 160 210 165 185 187 185 215 175 165 145 180 190 170 185 215 185 165 190 190 155 184 163 160 160 177.1 18.20 10.3 0.02 145 215 6.24 4.58 4.56 5.16 5.67 6.49 6.45 4.63 6.87 5.48 5.27 5.38 4.36 5.66 4.37 5.37 5.36 4.5 5.36 4.7 4.89 5.75 4.42 4.53 5.8 5.81 4.79 5.53 5.99 5.88 5.33 0.70 13.1 0.03 4.36 6.87 13.47 10.88 11.28 11.22 12.81 12.82 13.2 10.16 13.01 12.18 10.47 11.21 10.41 12.83 12.18 12.81 12.17 10.26 11.75 12.39 11.78 11.9 12.76 12.76 11.82 12.27 11.2 11.86 13.44 11.22 11.95 0.96 8.0 0.02 10.16 13.47 950 940 850 990 800 870 965 903 900 900 950 850 860 950 980 780 750 740 790 790 790 790 940 808 820 800 790 790 890 800 857.5 74.95 8.7 0.02 740 990 PHỤ LỤC 10: KẾT QUẢ KIỂM TRA NỮ NHÓM ĐỐI CHỨNG LẦN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Họ Và Tên Lê Kiều Giang Nguyễn Thị Hồng Trương Thị Cẩm Giang Thị Hồng Trần Ngọc Giang Thị Thảo Huỳnh Kiều Vi Nguyễn Thị Thanh Phạm Linh Trần Trúc Linh Phạm Thị Cúc Nguyễn Phương Thảo Trần Thị Ngọc Thảo Nguyễn Ngọc Thảo Trần Thị Vui Nguyễn Thị Lam Trần Thị Kim Lâm Diểm Kiều Phan Ngọc Lan Nguyễn Thị Mến Lê Thị Mai Bùi Thị Hồng Trần Thị Thơm Phan Thị Diệu Phạm Thị Bé Nguyễn Thị Huỳnh Dương Ngọc Trân Bùi Thị Kim Mai Nguyễn Thị Hồng Trúc Nguyễn Thị Minh Trinh Trung bình δ Cv% ε max Lực Bóp Tay Thuận (Kg) Nằm Ngữa Gập Bụng (Lần) Bật Xa Tại Chổ (Cm) Chạy 30m (S) Chạy Con Thoi (S) Chạy Tùy Sức phút (m) 20.6 21.6 23.4 22.4 35.5 30.0 27.5 27.6 24.1 31.1 20.1 21.2 29.3 28.5 23.5 35.2 21.0 23.7 20.2 25.5 20.5 23.6 30.3 20.5 21.6 25.9 26.0 23.4 25.2 29.8 25.3 4.35 17.2 0.05 20.1 35.5 16 12 14 13 14 16 14 16 12 16 14 12 15 14 13 16 14 13 13 13 16 14 12 14 14 13 14 12 14 14 13.9 1.32 9.5 0.03 12 16 150 170 180 173 152 178 179 143 172 151 148 160 162 152 150 170 180 160 175 201 148 148 151 148 152 155 151 158 154 188 162.0 14.55 9.0 0.03 143 201 6.02 6.01 5.15 6.4 5.07 5.18 6.45 6.51 5.44 6.18 7.06 6.53 6.79 5.02 6.02 6.01 5.15 6.01 5.35 5.54 6.4 6.59 6.48 5.98 6.88 6.96 6.92 6.76 6.07 5.74 6.09 0.62 10.2 0.03 5.02 7.06 13.01 12.37 12.46 12.16 13.02 13.02 12.08 12.53 11.46 12.12 13.70 11.48 14.19 13.31 13.26 11.25 12.83 10.72 13.26 15.92 13.81 13.26 13.81 14.35 12.03 13.12 13.93 14.81 15.03 11.31 12.99 1.21 9.3 0.03 10.72 15.92 690 662 600 700 850 718 628 700 700 700 800 660 760 618 773 800 800 630 750 800 740 662 630 800 800 698 811 759 797 810 728.20 70.86 9.7 0.03 600 850 PHỤ LỤC 11: KẾT QUẢ KIỂM TRA NỮ NHÓM ĐỐI CHỨNG LẦN STT Họ Và Tên 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lê Kiều Giang Nguyễn Thị Hồng Trương Thị Cẩm Giang Thị Hồng Trần Ngọc Giang Thị Thảo Huỳnh Kiều Vi Nguyễn Thị Thanh Phạm Linh Trần Trúc Linh Phạm Thị Cúc Nguyễn Phương Thảo Trần Thị Ngọc Thảo Nguyễn Ngọc Thảo Trần Thị Vui Nguyễn Thị Lam Trần Thị Kim Lâm Diểm Kiều Phan Ngọc Lan Nguyễn Thị Mến Lê Thị Mai Bùi Thị Hồng Trần Thị Thơm Phan Thị Diệu Phạm Thị Bé Nguyễn Thị Huỳnh Dương Ngọc Trân Bùi Thị Kim Mai Nguyễn Thị Hồng Trúc Nguyễn Thị Minh Trinh Trung bình δ Cv% ε max Lực Bóp Tay Thuận (Kg) Nằm Ngữa Gập Bụng (Lần) Bật Xa Tại Chổ (Cm) Chạy 30m (S) Chạy Con Thoi (S) Chạy Tùy Sức phút (m) 21.2 22.2 24.0 23.0 36.1 30.5 28.0 28.1 24.6 31.6 20.6 21.7 29.8 29.0 24.0 35.7 21.5 24.2 20.7 26.0 21.3 24.4 31.1 21.3 22.4 26.7 26.8 24.2 26.0 30.6 25.91 4.34 16.8 0.05 20.6 36.1 17 14 15 14 15 17 15 17 14 17 15 13 16 15 14 17 15 14 14 14 17 15 15 15 16 14 15 13 15 15 15.07 1.20 8.0 0.02 13 17 155 175 185 175 160 185 184 148 177 156 153 145 167 157 135 175 185 165 180 210 155 155 155 153 160 160 155 155 160 200 166.00 16.79 10.1 0.03 135 210 5.62 5.61 4.75 4.67 4.78 6.05 6.11 5.04 5.78 6.62 6.09 6.35 4.58 5.58 5.57 4.71 5.57 4.91 5.1 5.96 6.15 6.04 5.54 6.44 6.52 6.48 6.32 5.63 5.95 5.68 0.62 10.8 0.03 4.58 6.62 12.53 11.89 10.98 11.68 10.54 12.54 11.6 12.05 11.01 11.67 13.25 11.03 13.74 12.86 12.81 10.80 12.38 10.27 12.81 15.47 13.36 12.81 13.26 13.80 11.48 10.57 13.38 14.26 15.48 10.76 12.37 1.38 11.2 0.03 10.27 15.48 740 710 650 750 900 765 675 750 750 750 850 710 810 665 825 850 850 680 800 850 790 720 680 850 850 745 860 810 845 860 778.00 71.01 9.1 0.03 650 900
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên Cứu Xây Dựng Chương Trình Giảng Dạy Môn Võ Taekwondo Vào Giờ Tự Chọn Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Huệ Thành Phố Vũng Tàu, Nghiên Cứu Xây Dựng Chương Trình Giảng Dạy Môn Võ Taekwondo Vào Giờ Tự Chọn Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Huệ Thành Phố Vũng Tàu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay