Nguồn gốc, bản chất, chức năng của tiền tệ và ý nghĩa phương pháp luận

19 173 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 22:57

Tiền là một loại hàng hóa rất thiết thực và quen thuộc, gắn bó thực tiễn với đời sống chúng ta. Chính vì vậy vấn đề tiền tệ luôn là tiêu điểm của nhiều mối quan tâm đặc biệt nhất là lịch sử phát triển, sự ra đời của nó kéo dài theo từng thời kì lịch sử. Mỗi thời kì khác nhau lại có những biến đổi khác nhau ở khắp các nước trên toàn thế giới và riêng ở Việt Nam vấn đề này luôn thu hút được sự quan tâm của những chuyên gia nghiên cứu về lịch sử phát triển của tiền tệ. Hiểu biết về lịch sử và quá trình phát triển sẽ giúp chúng ta định hướng theo chiều hướng tích cực. Nghiên cứu về lịch sử và các chế độ của tiền tệ giúp chúng em hiểu rõ hơn kiến thức của môn học, qua đó biết vận dụng tiền vào đời sống thực tiễn sao cho hợp lí. Đó cũng là hành trang cho tương lai của chúng em. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO - - TIỂU LUẬN MƠN HỌC NHỮNG NGUN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Đề tài: NGUỒN GỐC, BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ VÀ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN Giảng viên: Nhóm sinh viên: LỜI MỞ ĐẦU Trong phát triển kinh tế nước giới, vấn đề tiền tệ vấn đề mà xã hội mực quan tâm tiền tệ đời làm cho việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ dễ dàng, thuận tiện Tiền tệ phát triển qua giai đoạn khác nhau, có thay loại tiền thời kì Ở Việt Nam vậy, thay đổi tiền tệ, thay đổi hình thái tiền tệ (kim loại, giấy, polime, thẻ,…), lịch sử tiền tệ chịu ảnh hưởng lịch sử xã hội Sự thay đổi lên tiền tệ cách để đánh giá phát triển kinh tế đất nước Hiểu vai trò quan trọng tiền tệ nên nhóm em lựa chọn đề tài “Nguồn gốc, chất, chức tiền tệ ý nghĩa phương pháp luận” Tìm hiểu đề tài khơng giúp nhóm em biết thêm kiến thức lịch sử xuất tiền tệ mà hiểu biết sâu sắc thực tế xoay quanh chế độ tiền tệ, ảnh hưởng tiền tệ với kinh tế Thế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng Nội dung tiểu luận gồm có chương: Chương I: Định nghĩa tiền tệ Chương II: Nguồn gốc tiền tệ Chương III: Bản chất tiền tệ Chương IV: Các chức tiền tệ Chương V: Vai trò tiền tệ kinh tế thị trường Chương VI: Ý nghĩa phương pháp luận LỜI CẢM ƠN Tiểu luận xem cơng trình khoa học nho nhỏ Do để hồn thành đề tài tiểu luận cơng việc dễ sinh viên năm chúng em Chúng em tổ chức học nhóm tìm tài liệu nhiều phương tiện giáo trình, sách báo, tài liệu thư viện, internet,…để nghiên cứu hướng dẫn Thầy giảng dạy môn Vì vậy, chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Đoàn Đức Hiếu dạy cho chúng em tất bạn lớp học quý báu Thầy tận tình dạy cho chúng em bài, giúp chúng em hiểu biết vận dụng quy luật Chủ nghĩa Mác – Lênin vào sống thực tiễn Với lượng kiến thức ỏi, tài liệu hạn chế nên khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót, mong thầy đóng góp ý kiến để tiểu luận chúng em hoàn thiện Một lần chúng em xin chân thành cảm ơn thầy NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… MỤC LỤC NỘI DUNG I ĐỊNH NGHĨA VỀ TIỀN TỆ Theo kinh tế học “Tiền tệ tiền xét tới chức phương tiện toán, đồng tiền luật pháp quy định để phục vụ trao đổi hàng hóa dịch vụ quốc gia hay kinh tế” Theo định nghĩa tiền tệ gọi tiền lưu thơng Triết học Marx-Lênin, dựa theo nghiên cứu lịch sử chất tiền tệ K.Marx, định nghĩa: “Tiền tệ hàng hóa đặc biệt tách từ giới hàng hóa làm vật ngang giá chung thống cho hàng hóa khác, thể lao động xã hội biểu quan hệ người sản xuất hàng hóa” Có khác biệt cách định nghĩa tiền tệ nhà kinh tế học trước K.Marx giải thích tiền tệ dựa vào hình thái phát triển cao giá trị hàng hóa cho tiền tệ sản phẩm trình phát triển sản xuất trao đổi hàng hóa; K.Marx nghiên cứu tiền tệ từ lịch sử phát triển sản xuất trao đổi hàng hóa, từ phát triển hình thái giá trị hàng hóa để tìm nguồn gốc chất tiền tệ II NGUỒN GỐC CỦA TIỀN TỆ Mác người nghiên cứu đầy đủ sâu sắc tiền tệ Riêng nguồn gốc chất tiền tệ Mác dành hẳn chương tư ông phạm trù kinh tế lịch sử, gắn liền với hình thành, tồn phát triển sản xuất hàng hóa Theo Mác tiền đề sản phẩm tự phát, tự nhiên sản xuất lưu thơng hàng hóa Khi nghiên cứu tiền Mác viết: “Tiền vật kết tinh, hình thành cách tự nhiên trao đổi” Như tiền đề cho đời phát triển tiền tệ đời phát triển kinh tế hàng hóa Trong lịch sử đầu người ta trao đổi trực tiếp hàng lấy hàng Khi sản xuất phát triển, hàng hóa sản xuất nhiều, nhu cầu sử dụng người nhiều theo Việc trao đổi hàng gặp nhiều khó khăn Ví dụ người sản xuất lúa cần mai để cuốc đất người có mai không cần lúa mà cần vải, việc buộc người có lúa phải đổi lấy vải sau dùng vải để đổi lấy mai Nhu cầu trao đổi nhiều hàng hóa q trình trao đổi lòng vòng phức tạp Chính vậy, người ta nghĩ tìm vật làm trung gian cho trao đổi đó, vật ngang giá Tiền tệ xuất kết trình phát triển lâu dài sản xuất trao đổi hàng hóa Tiền tệ hình thái giá trị hàng hóa nên lịch sử tiền tệ nghiên cứu dựa phát triển hình thái giá trị kinh tế hàng hóa Trải qua tiến trình phát triển, tiền tệ tồn nhiều hình thức để đáp ứng yêu cầu ngày đa dạng đời sống kinh tế Lịch sử ghi nhận phát triển hình thái giá trị qua bốn giai đoạn: Hình thái giá trị giản đơn Đây hình thái phơi thai giá trị, xuất giai đoạn đầu trao đổi hàng hóa trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên, người ta trao đổi trực tiếp vật lấy vật khác Hình thái giá trị tồn vào thời kì sơ khai lồi người, xã hội bắt đầu có phân hóa lao động hình thành nên hình thức xã hội Do gia tăng sản xuất dẫn đến dư thừa hàng hóa, điều kiện mở đầu cho trao đổi trực tiếp cá thể xã hội Ở hình thái giá trị tỷ lệ trao đổi khơng cố định bị phụ thuộc nhu cầu mong muốn trao đổi người thực trao đổi K Marx rõ: “Bí mật hình thái giá trị nằm hình thái đơn giản đó” Bản thân hình thái giá trị bao gồm hình thái tương đối hình thái ngang giá Hai hình thái hai mặt liên quan, khơng thể tách rời hai cực đối lập phương trình giá trị Trong hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên tỷ lệ trao đổi chưa thể cố định Hình thái vật ngang giá giá trị có ba đặc điểm: giá trị sử dụng trở thành hình thức biểu giá trị; lao động cụ thể trở thành hình thức biểu lao động trừu tượng; lao động tư nhân trở thành hình thức biểu lao động xã hội Vào thời gian sau, với phát triển hoạt động sản xuất, ngày có nhiều mặt hàng tham gia vào trao đổi, đòi hỏi giá trị hàng hóa phải biểu nhiều hàng hóa khác cho Do đó, hình thái giá trị giản đơn tự chuyển sang hình thái giá trị Ví dụ: gà= kg gạo => sau thời gian không đáp ứng nhu cầu trao đổi Ở giá trị gà biểu gạo Còn gạo dùng dùng làm phương tiện để biểu giá trị gà Với thuộc tính tự nhiên mình, gạo trở thành thân giá trị gà Sở dĩ thân gạo có giá trị Trong ví dụ, giá trị gà, thân đứng khơng thể phản ánh hay biểu giá trị Muốn biết giá trị gà cần phải đem so sánh với kg gạo Do hình thái giá trị gà hình thái tương đối, 8kg gạo khơng biểu giá trị thân được, mối q uan hệ với gà, biểu giá trị vải nên hình thái ngang giá so với giá trị gà Nếu gạo muốn biểu giá trị mình, phải đảo ngược phương trình lại: 8kg gạo = gà Hình thái giá trị đầy đủ Thời kì tiếp sau phân cơng xã hội lần thứ nhất, chăn nuôi tách khỏi trồng trọt, lượng hàng hóa tăng dẫn đến trao đổi thường xuyên Một hàng hóa quan hệ với nhiều hàng hóa khác, tương ứng với giai đoạn hình thái giá trị đầy đủ, thực chất mở rộng hình thái giá trị giản đơn thực tế trao đổi trực tiếp với tỉ lệ trao đổi không cố định Sự phức tạp trao đổi số lượng hàng hóa trở nên nhiều đa dạng manh nha hình thành hình thái giá trị chung có khả làm thước đo giá trị trao đổi hàng hóa Đó tiền thân cho đời “tiền” Ví dụ: Khơng đổi gà= 8kg gạo mà tập hợp nhiều hàng hóa khác gà = kg táo =0,1 vàng =7 kg đường =8kg gạo = Trong ví dụ giá trị gà biểu 8kg gạo 5kg táo 0,1 vàng Như vậy, hình thái vật ngang giá mở rộng nhiều hàng hóa khác Tuy nhiên, trao đổi trực tiếp, tỷ lệ trao đổi chưa cố định Khi so sánh hình thái hình thái hai, dễ dàng nhận thấy hình thái hai xác suất mục đích tiêu dùng cao Nhiều hàng hóa đưa trao đổi hơn, phương trình trao đổi trở nên dài vơ hạn Hình thái chung giá trị Càng ngày, với phát triển lực lượng sản xuất phân công lao động xã hội, hàng hóa đưa trao đổi thường xuyên, đa dạng nhiều Nhu cầu trao đổi trở nên phức tạp hơn, người có mặt hàng không muốn trao đổi với mặt hàng khác Khi đó, để trao đổi mặt hàng mong muốn, người phải trao đổi hàng hóa có lấy hàng ưa chuộng khu vực sử dụng hàng để trao đổi hàng muốn Đó bước đầu hình thành nên khái niệm tiền tệ ngày Tuy nhiên, vật ngang giá chung chưa cố định mà có khác biệt lớn vùng Qua nghiên cứu khảo cổ, nhà khoa học nhận định nhiều nơi, tiền lơng chim sặc sỡ vỏ sò quý Ngồi có chè (với khu vực đồng trồng chè) muối (với khu vực núi cao làm muối) Không thế, nơi giới, người ta sử dụng cá mập tiền Có nơi người ta dung cộng lơng cứng voi để làm tiền Lông chim loại tiền nhẹ từ trước đến Chúng sử dụng đảo Santa Cruz Đá loại tiền nặng từ trước đến Chúng sử dụng đảo Yap Thái Bình Dương, có nặng £500 (1£ = 0.4536 kg) Loại tiền nhỏ từ trước đến phát Hy Lạp Tiền làm kim loại, có kích thước nhỏ táo Tóm lại có nhiều loại hàng hóa dược sử dụng làm vật ngang giá chung như: gia súc, đồng, bạc, vàng, Mỗi loại vật có số thuận lợi bất lợi riêng làm phương tiện trao đổi- vật ngang giá chung Cuối cùng, vật ngang giá chung hàng hóa hạn chế kim loại quý dễ vận chuyển hơn, chủ yếu vàng Khi phần lớn quốc gia, vùng sử dụng vàng làm vật ngang giá chung trao đổi hàng hóa với (khoảng cuối kỉ 19), vàng bạc trở thành vật ngang giá chung- giới độc Tuy nhiên, q trình sản xuất phát triển quy mơ trao đổi mở rộng vùng, khác biệt hàng hóa mang hình thái chung vùng dẫn đến thêm nhiều khó khăn hơn, đòi hỏi bước phát triển hình thái giá trị Ví dụ: 5kg táo = gà 7kg đường 0,1 vàng 8kg gạo Ở đây, tất hàng hóa biểu giá trị thứ hàng hóa đóng vai trò vật ngang giá chung Tuy nhiên, vật ngang giá chung chưa ổn định thứ hàng hóa Các địa phương khác hàng hóa dùng làm vật ngang giá chung khác Tập hợp hàng hóa thể gà, mặt hình thức lộn ngược tiến giới hàng hóa quy đổi hình thức => Mầm mống tiền tệ Hình thái tiền tệ Quá trình mở rộng thị trường sản xuất hàng hóa tình cảnh tồn nhiều vật ngang giá chung vùng làm cho trao đổi địa phương gặp phải khó khăn đòi hỏi khách quan vật ngang giá chung thống vùng để đảm bảo trao đổi thông suốt Khi vật ngang giá chung cố định vật độc tơn phổ biến hình thành hình thái tiền tệ giá trị Lúc đầu có nhiều kim loại đóng vai trò tiền tệ, sau cố định lại kim loại quý vàng, bạc cuối vàng Sở dĩ bạc vàng đóng vai trò tiền tệ ưu điểm như: chất, dễ chia nhỏ, không hư hỏng, với lượng thể tích nhỏ chứa đựng lượng giá trị lớn Tiền tệ xuất kết phát triển lâu dài sản xuất trao đổi hàng hóa Khi tiền tệ đời giới hàng hóa phân thành hai cực: bên hàng hóa thơng thường; bên hàng hóa (vàng) đóng vai trò tiền tệ Đến giá trị hàng hóa có phương tiện biểu thống Tỷ lệ trao đổi cố định lại Không biết xác người ta bắt đầu sử dụng tiền hình thức đồng tiền kim loại từ Các nhà khảo cổ phát đồng tiền kim loại có từ năm 600 trước Cơng nguyên, ta biết chúng lưu hành suốt thời gian dài Lúc đầu người ta sử dụng kim loại quý vàng bạc để chế biến tiền xu Họ in hình người (con) thú đồng tiền để xác định giá trị Trong năm 1200, người Trung Quốc đúc đồng tiền sắt Những đồng tiền giá trị chẳng bao, người dân phải sử dụng số lượng lớn mua hàng Do bất tiện phải mang số lượng lớn đồng tiền sắt nặng nề nên phủ cho in giấy biên nhận Người ta mang biên nhận đến ngân hàng để đổi lấy tiền xu Đây ví dụ ta có việc phát hành sử dụng tiền giấy Ngày nay, hầu sử dụng tiền xu lẫn tiền giấy Ở Mỹ, loại tiền giấy có kích cỡ màu sắc y tờ trăm đô la Chẳng hạn, tờ la có kích cỡ màu sắc y tờ trăm đô la Ở nhiều quốc gia, tiền giấy in nhiều kích cỡ màu sắc khác Tờ có kích thước nhỏ có giá trị thấp Việc tạo điều kiện cho cần nhìn thống qua xác định giá trị chúng Nếu trước tiền thường liên kết với phương tiện trao đổi thực có giá trị thí dụ đồng tiền vàng tiền ngày thơng thường từ vật liệu mà khơng có giá trị (tiền giấy) Điều đồng nghĩa thân tiền khơng có giá trị xét vật liệu làm tiền mang giá trị giá trị tiền hình thành từ trị giá đối ứng mà tiền đại diện cho chúng Trước châu Âu sử dụng Vàng Bạc làm giá trị đối ứng tiền, chế độ vị vàng vị bạc Tuy nhiên chế độ vị góp phần gây nên Đại khủng hoảng 1929 gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế Thế giới nên ngày việc khơng thơng dụng tiền tượng trưng cho giá trị hàng hóa mà người ta mua Ví dụ: kg táo = 0,1 vàng (vàng trở thành tiền tệ) Hoặc 7kg đường Hoặc gà Tóm lại: Sự phát triển sản xuất với phân công lao động xã hội ngày mở rộng, việc trao đổi vượt giới hạn địa phương Sự hình thành thị trường giới đòi hỏi phải có vật ngang giá chung cố định chất để trao đổi hàng hóa dân tộc với => Tiền tệ đời khẳng định đời tiền tệ kết tất yếu sản xuất trao đổi hàng hóa III BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ Quan điểm K.Marx: Tiền “hàng hóa đặc biệt” lẽ: Tiền có giá trị sử dụng đặc biệt (giá trị sử dụng có ích hàng hóa); tiền tệ thỏa mãn hầu hết nhu cầu người sở hữu Quan điểm P.Samuelson: “Tiền thứ dầu bôi trơn” guồng máy luân chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất tới nơi tiêu dùng 10 Quan điểm M.Friedman nhà kinh tế học đại: “Tiền phương tiện toán” thực chức làm trung gian trao đổi, đơn vị tính tốn tích lũy cải Tiền tệ đời kết tất yếu phát triển kinh tế thị trường đại Như vậy, điểm chung quan điểm dù khác thời đại nghiên cứu, điều kiện nghiên cứu… tiền tệ phương tiện thơng qua người đạt mục đích Khi xuất tiền, tồn giới hàng hóa phân thành hai cực, bên hàng hóa thơng thường, bên hàng hóa giữ vai trò tiền tệ Tiền tệ loại hàng hóa đặc biệt tách làm vật ngang giá chung cho loại hàng hóa khác Là hàng hóa, tiền tệ có người mua, người bán, có giá (lợi tức) Giá hàng hóa tiền tệ lên xuống xoay quanh quan hệ cung cầu Nó biểu chung giá trị, thể chất xã hội lao động, quan hệ kinh tế người sản xuất hàng hóa Về chất, tiền tệ vật trung gian môi giới trao đổi hàng hóa, dịch vụ, phương tiện giúp cho trình trao đổi thực dễ dàng Bản chất tiền tệ thể rõ qua hai thuộc tính sau: Giá trị sử dụng tiền tệ khả thỏa mãn nhu cầu trao đổi xã hội, nhu cầu sử dụng làm vật trung gian trao đổi làm chức tư Như người ta cần nắm giữ tiền có nhu cầu trao đổi Giá trị sử dụng loại tiền tệ xã hội quy định: chừng xã hội thừa nhận thực tốt vai trò tiền tệ (tức vai trò vật trung gian mơi giới trao đổi) chừng giá trị sử dụng với tư cách tiền tệ tồn Đây lời giải thích cho xuất biến dạng tiền tệ lịch sử Giá trị tiền thể qua khái niệm “sức mua tiền tệ”, khả đổi nhiều hay hàng hóa khác trao đổi Tuy nhiên khái niệm sức mua tiền tệ không xem xét góc độ sức mua hàng hóa định mà xét phương diện tồn thể hàng hóa thị trường thời gian lao động xã hội cần thiết sản xuất vàng (bạc) định 11 IV CÁC CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ Theo K.Marx, tiền tệ có chức bao gồm: Thước đo giá trị, Phương tiện lưu thông, Phương tiện cất trữ, Phương tiện toán Tiền tệ giới Năm chức có quan hệ mật thiết với Sự phát triển chức tiền kinh tế hàng hóa phản ánh phát triển sản xuất lưu thông hàng hóa Chức phương tiện cất trữ Làm phương tiện cất trữ, tức tiền rút khỏi lưu thông vào cất trữ, tạm thời trở vào trạng thái tĩnh, chuẩn bị cho nhu cầu dụng tương lai Sở dĩ tiền làm chức tiền đại biểu cho cải xã hội hình thái giá trị, nên cất trữ tiền hình thức cất trữ cải Khi tiền tệ chưa xuất hiện, người ta thường thực tích lũy hình thái vật, hình thái khơng tiện lợi đòi hỏi phải có chỗ rộng rãi, phải tốn nhiều chi phí bảo quản, dễ hư hỏng, khó lưu thơng sinh lời Khi tiền tệ xuất hiện, người ta thay tích lũy hình thái vật hình thái tích lũy dạng tiền tệ Một nhà kinh tế học đưa ví dụ: người nơng dân thu hoạch nhiều cà chua thị trường chấp nhận trao đổi cà chua lấy hàng hóa khác, nhiên cà chua lưu trữ lâu dài nên giá trị trao đổi chúng thấp thời gian ngắn, người nông dân bán cà chua lấy tiền Bởi số tiền bán cà chua có giá trị tương đương cà chua có thời gian sử dụng lâu nhiều nên thể chức cất trữ giá trị tiền Để làm chức phương tiện cất trữ, tiền phải có đủ giá trị, tức tiền, vàng, bạc Chức cất trữ làm cho tiền tệ thích ứng cách tự phát với nhu cầu tiền cần thiết cho lưu thông Nếu sản xuất tăng, lượng hàng hóa nhiều tiền cất trữ đưa vào lưu thông Ngược lại, sản xuất giảm, lượng hàng hóa lại phần tiền vàng rút khỏi lưu thông vào cất trữ Hình thái tích lũy dạng tiền tệ có nhiều ưu điểm dễ lưu thông khoản Tuy nhiên, tích lũy hình thái tiền tệ có nhược điểm dễ giá 12 kinh tế có lạm phát Do vậy, để tiền tệ thực chức phương tiện tích lũy đòi hỏi hệ thống tiền tệ quốc gia phải đảm bảo sức mua Chức thước đo giá trị Giá hàng hóa yếu tố sau định: Giá hàng hóa Ảnh hưởng quan hệ cung – cầu hàng hóa Cạnh tranh Giá trị tiền Tiền tệ thực chức thước đo giá trị tiền tệ đo lường biểu giá trị hàng hóa khác Để thấy chức lại quan trọng, nhìn vào kinh tế đổi chác, tiền khơng thực chức Nếu kinh tế có ba mặt hàng, ví dụ: vải, gạo, muối có ba giá để trao đổi thứ với thứ khác: giá mét vải tính kilogram gạo, giá mét vải tính kilogram muối giá kilogram gạo tính kilogram muối Nếu có mười mặt hàng, có 45 giá để trao đổi mặt hàng với mặt hàng khác, với 100 mặt hàng có đến 4950 giá, với 1000 mặt hàng có 499 500 giá Hãy tưởng tượng khó khăn đến ta mua sắm siêu thị với 1000 mặt hàng khác Chắc chắn bạn so sánh giá tất mặt hàng, bảng giá mặt hàng phải kê 999 giá khác thời gian dùng để đọc chúng lâu làm cho chi phí giao dịch tăng đáng kể Giải pháp cho vấn đề đưa tiền vào kinh tế dùng tiền để thể giá cho tất mặt hàng, dễ dàng so sánh giá gạo, vải hay muối Nếu có mặt hàng kinh tế điều khơng có ý nghĩa lớn so với kinh tế đổi chác có giá giao dịch Tuy nhiên, với số lượng hàng hóa lớn tầm quan trọng tiền lúc lớn, với 10 mặt hàng cần 10 giá, 100 mặt hàng cần 100 giá Tại siêu thị có 1000 mặt hàng cần 1000 giá để xem 499 500 giá C.Mác cho để thực chức thước đo giá trị, tiền tệ phải tiền thực – tiền có đủ giá trị nội Để đo lường biểu giá trị hàng hóa, sử dụng tiền niệm cần phải có tiêu chuẩn giá cả, tiêu chuẩn giá đơn vị 13 đo lường tiền tệ quốc gia bao gồm hai yếu tố: tên gọi đơn vị tiền tệ hàm lượng kim loại đơn vị tiền tệ Chức phương tiện lưu thơng Tiền đóng vai trò phương tiện lưu thông dùng làm môi giới trao đổi hàng hóa Khi ấy, trao đổi hàng hóa vận động theo cơng thức “H – T – H” Đây cơng thức lưu thơng hàng hóa giản đơn, đồng thời tiền xuất làm hành vi mua bán tách rời không gian thời gian Với chức này, tiền xuất hình thức vàng thỏi, bạc nén, tiền đúc cuối tiền giấy; đó, tiền giấy kí hiệu giá trị Nhà nước ban hành buộc xã hội cơng nhận khơng có giá trị thực Tiền tệ phương tiện làm trung gian trao đổi trở thành mục tiêu trao đổi ưa chuộng Chính sức mua tiền tệ định điều Tiền hình thức biểu giá trị hàng hóa, phục vụ cho vận động hàng hóa Lưu thơng hàng hóa lưu thơng tiền tệ hai mặt q trình thống với nhau, lưu thơng tiền tệ xuất dựa sở lưu thông hàng hóa Ở thời kì định, lưu thơng hàng hóa đòi hỏi lượng tiền cần thiết cho lưu thông Số lượng tiền xác định quy luật chung lưu thông tiền tệ K.Marx cho rằng, số lượng tiền tệ cho lưu thông ba nhân tố định: số lượng hàng hóa lưu thơng thị trường, giá trung bình hàng hóa, tốc độ lưu thơng đơn vị tiền tệ loại Sự tác động ba nhân tố khối lượng tiền tệ cần cho lưu thông diễn theo quy luật phổ biến: “Tổng số giá hàng hóa chia cho số vòng lưu thơng đồng tiền loại thời gian định…” Như vậy, giá trị thực tiền tách rời giá trị danh nghĩa Sở dĩ có tình trạng tiền làm phương tiện lưu thơng đóng vai trò chốc lát Người ta đổi hàng lấy tiền lại dùng để mua hàng mà cần Làm phương tiện lưu thơng, tiền khơng thiết phải có đủ giá trị Dựa vào tình hình đó, đúc tiền Nhà nước tìm cách giảm bớt hàm lượng kim loại đơn vị tiền tệ Giá trị thực tiền đúc ngày thấp so với giá trị danh nghĩa nó, dẫn đến đời tiền giấy 14 Nhà nước in tiền giấy đưa vào lưu thơng Nhưng tiền giấy thân khơng có giá trị mà kí hiệu tiền vàng nên Nhà nước in tiền giấy mà phải tuân theo quy luật lưu thông tiền giấy Quy luật là: “Việc phát hành tiền giấy phải giới hạn số lượng vàng hay bạc tiền giấy tượng trưng, lẽ phải lưu thông thực sự” Khi khối lượng tiền giấy Nhà nước phát hành lưu thông vượt khối lượng tiền cần cho lưu thơng, giá trị tiền tệ bị giảm xuống, lạm phát xuất Chức phương tiện tốn Q trình lưu thơng hàng hóa phát triển, ngồi quan hệ hàng hóa – tiền tệ, phát sinh nhu cầu vay mượn, thuế khóa, nộp địa tơ…bằng tiền Trong trường hợp này, tiền tệ chấp nhận chức toán Như vậy, thực chức phương tiện toán, tiền tệ khơng mơi giới trao đổi hàng hóa, mà khâu bổ sung cho q trình trao đổi, tức tiền tệ vận động tách rời vận động hàng hóa Tiền tệ thực chức làm phương tiện chi trả tạo khả làm cho số lượng tiền mặt cần thiết cho lưu thơng giảm tương đối mua bán chịu, thực toán bù trừ lẫn Muốn chấp nhận làm phương tiện toán, tiền tệ phải có sức mua ổn định, tương đối bền vững theo thời gian, sức mua ổn định tạo cho người ta niềm tin tín nhiệm tiền tệ Khi trình độ trao đổi hàng hóa phát triển đến mức tất yếu nảy sinh việc mua bán chịu Trong hình thức giao dịch này, trước tiên tiền làm chức thước đo giá trị để định giá hàng hóa Nhưng mua bán chịu nên đến kì hạn tiền đưa vào lưu thơng để làm phương tiện tốn Sự phát triển quan hệ mua bán mặt tạo khả trả nợ cách toán khấu trừ lẫn không dùng tiền mặt Trong trình phát triển, ngày xuất nhiều hình thức tốn khơng cần tiền mặt (tiền, vàng, bạc,…) như: kí sổ, séc, chuyển khoản, thẻ điện tử,… Chức tiền tệ giới 15 Tiền tệ thực chức tiền tệ giới tiền tệ thực bốn chức thước đo giá trị, phương tiện trao đổi, phương tiện toán, phương tiện tích lũy phạm vi ngồi quốc gia, nói cách khác đồng tiền nước thực chức tiền tệ giới tiền quốc gia nhiều nước giới tin dung sử dụng đồng tiền nước họ Tóm lại, điều kiện quan trọng vật sử dụng làm tiền tệ thực chức năng: thước đo giá trị, phương tiện trao đổi, phương tiện tốn, phương tiện tích lũy, tiền tệ giới chúng phải có sức mua ổn định, bền vững, tạo niềm tin tín nhiệm dân chúng V VAI TRÒ CỦA TIỀN TỆ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Tiền tệ phương tiện thiếu để mở rộng phát triền kinh tế hàng hóa C.Mác rằng, người ta khơng thể tiến hành sản xuất hàng hóa khơng có tiền vận động Khi tiền tệ tham gia chức thước đo giá trị phương tiện lưu thông cho việc đo lường biểu giá trị hàng hóa trở nên giản đơn, thuận lợi thống nhất, làm cho vận động hàng hóa lưu thơng tiến hành cách trôi chảy Mặt khác, sử dụng tiền sản xuất kinh doanh giúp cho người sản xuất hoạch tốn chi phí xác định kết sản xuất kinh doanh, thực tích lũy tiền tệ để thực tái sản xuất kinh doanh Tiền tệ trở thành công cụ thiếu để thực yêu cầu quy luật giá trị Vì vậy, cơng cụ khơng thể thiếu để mở rộng phát triển kinh tế hàng hóa Tiền tệ phương tiện để thực mở rộng quan hệ quốc tế Trong điều kiện kinh tế hàng hóa phát triển chuyển sang kinh tế thị trường tiền tệ phương tiện quan trọng để thực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế Cùng với ngoại thương, quan hệ toán tín dụng quốc tế, tiền tệ phát huy vai trò để trở thành phương tiện cho việc thực mở rộng quan hệ quốc tế, mối quan hệ nhiều mặt quốc gia giới hình 16 thành phát triển làm cho xu hội nhập lĩnh vực kinh tế xã hội, tài chính, tiền tệ ngân hàng, hợp tác khoa học kĩ thuật nước Tiền tệ công cụ để phục vụ cho mục đích người sử dụng chúng Trong điều kiện kinh tế hàng hóa phát triển cao hầu hết mối quan hệ kinh tế - xã hội tiền tệ hóa, cá nhân, tổ chức, quan… khơng thể ly khỏi quan hệ tiền tệ Trong điều kiện tiền tệ trở thành cơng cụ có quyền lực vạn xử lí giải tỏa mối ràng buộc phát sinh tỏng kinh tế xã hội phạm vi quốc gia mà phạm vi quốc tế Chính mà tiền tệ thỏa mãn mục đích quyền lợi cho nắm giữ tiền tệ Chừng tồn kinh tế hàng hóa tiền tệ lực đồng tiền phát huy sức mạnh Cơng cụ quản lí vĩ mơ: Thể qua sách tiền tệ sách tài khóa Với sách tiền tệ: Chính sách mở rộng: kinh tế thiếu tiền NHNN bơm lượng tiền vào kinh tế qua ngân hàng thương mại công cụ điều tiết vĩ mô như: lãi suất tái chiết khấu, tỷ lệ dự trữ bắt buộc nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất Chính sách thu hẹp: kinh tế thừa tiền NHNN rút bớt lượng tiền khỏi kinh tế qua ngân hàng thương mại cơng cụ điều tiết… Với sách tài khóa: NHNN điều tiết sách thuế, chi tiêu phủ Cơng cụ thể chủ quyền quốc gia: Cho đến cuối kỷ XX quốc gia khác có loại tiền riêng trở thành công cụ thể chủ quyền quốc gia Mỗi quốc gia nắm chủ quyền kinh tế trị riêng ình nước phát hành loại tiền riêng 17 Khi tiền tệ gắn liền với chủ quyền quốc gia, cơng dụng vượt khỏi hai lĩnh vực: trung gian trao đổi bảo tồn giá trị Lịch sử phát triển kinh tế giới cho thấy tiền tệ trở thành công cụ để đạt nhiều mục tiêu Chẳng hạn tái phân phối hợp tức, huy động tài sản nhân dân,…để trì hệ thống tiền tệ quốc gia đặt luật, quy định,…bảo vệ an tồn cho đồng tiền VI Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN Tiền tệ phương tiện thiếu để trì, mở rộng phát triển kinh tế hàng hóa, thiếu tiền tệ xã hội rối loạn, hoạt động kinh tế ngưng trệ, hàng hóa khơng sản xuất ổn định Ta phải thấy vai trò quan trọng tiền tệ để sử dụng có hiệu hợp ký chức tiền tệ mang lại Nghĩa chủ động sử dụng sức mạnh tiền tệ để tạo động lực cho kinh tế phát triển, hàng hóa mở rộng ngày phát triển Ngồi ra, tiền tệ cơng cụ để phục vụ cho chủ sở hữu, mà tiền tệ thỏa mãn mục đích quyền lợi cho nắm giữ tiền tệ Chừng tồn kinh tế hàng hóa sức mạnh tiền tệ phát huy sức mạnh Vì vậy, nên tránh lạm dụng đồng tiền làm chuyện phạm pháp Đồng tiền công cụ hiệu nhiên, ta không thân trở thành nô lệ đồng tiền để mặc cho đồng tiền sai khiến Chúng ta phái tích cực lao động đê nắm giữu tiền, có tiền ta thỏa mãn nhu cầu thân vật chất tinh thần, đồng tiền điều kiện kiên để có sống hạnh phúc KẾT LUẬN Tiền loại hàng hóa thiết thực quen thuộc, gắn bó thực tiễn với đời sống Chính vấn đề tiền tệ tiêu điểm nhiều mối quan tâm đặc biệt lịch sử phát triển, đời kéo dài theo thời kì lịch sử Mỗi thời kì khác lại có biến đổi khác khắp nước toàn giới riêng 18 Việt Nam vấn đề thu hút quan tâm chuyên gia nghiên cứu lịch sử phát triển tiền tệ Hiểu biết lịch sử trình phát triển giúp định hướng theo chiều hướng tích cực Nghiên cứu lịch sử chế độ tiền tệ giúp chúng em hiểu rõ kiến thức mơn học, qua biết vận dụng tiền vào đời sống thực tiễn cho hợp lí Đó hành trang cho tương lai chúng em TÀI LIỆU THAM KHẢO C.Mác Ph.Ăngghen: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, 1993 Bộ Giáo dục Đào tạo, Giáo trình triết học Mác – Lênin, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, 2007 Phạm Văn Sinh – Phạm Quang Phan: Giáo trình ngun lí chủ nghĩa Mác – Lê-nin, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010 Bộ Giáo dục Đào tạo, Giáo trình nguyên lí chủ nghĩa Mác – Lênin, NXB Chính trị quốc gia – thật, Hà Nội, 2011 19 ... phát triển kinh tế đất nước Hiểu vai trò quan trọng tiền tệ nên nhóm em lựa chọn đề tài Nguồn gốc, chất, chức tiền tệ ý nghĩa phương pháp luận” Tìm hiểu đề tài khơng giúp nhóm em biết thêm kiến... (bạc) định 11 IV CÁC CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ Theo K.Marx, tiền tệ có chức bao gồm: Thước đo giá trị, Phương tiện lưu thông, Phương tiện cất trữ, Phương tiện toán Tiền tệ giới Năm chức có quan hệ mật... từ phát triển hình thái giá trị hàng hóa để tìm nguồn gốc chất tiền tệ II NGUỒN GỐC CỦA TIỀN TỆ Mác người nghiên cứu đầy đủ sâu sắc tiền tệ Riêng nguồn gốc chất tiền tệ Mác dành hẳn chương tư ông
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguồn gốc, bản chất, chức năng của tiền tệ và ý nghĩa phương pháp luận, Nguồn gốc, bản chất, chức năng của tiền tệ và ý nghĩa phương pháp luận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay