Pháp luật về bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH

67 16 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 22:47

Pháp luật về bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, các cơ quan bảo vệ pháp luật, luật công an nhân dân, luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, hệ thống pháp luật về bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATX Chương NHẬN THỨC CHUNG VỀ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI I Các khái niệm bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội Khái niệm an ninh quốc gia bảo vệ an ninh quốc gia An ninh n ổn, khơng có rối loạn Nói đến An ninh quốc gia (ANQG) nói đến yên ổn quốc gia, bên khơng có rối loạn, khơng bị chia cắt bên ngồi khơng bị quốc gia khác quấy nhiễu, xâm phạm, không bị lệ thuộc vào quốc gia khác tổ chức quốc tế ANQG ổn định, phát triển bền vững chế độ xã hội chủ nghĩa Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc ANQG bao gồm an ninh lĩnh vực : trị, kinh tế, tư tưởng - văn hoá, xã hội, quốc phòng, đối ngoại an ninh trị cốt lõi, xuyên suốt Bảo vệ ANQG phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại hoạt động xâm phạm ANQG Trong đó, hoạt động xâm phạm ANQG hành vi xâm phạm chế độ trị, chế độ kinh tế, văn hố, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Mục tiêu quan trọng ANQG đối tượng, địa điểm, cơng trình, sở trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học - kĩ thuật, văn hoá, xã hội thuộc danh mục cần bảo vệ theo quy định pháp luật Bảo vệ ANQG nghiệp tồn dân Cơ quan, tổ chức, cơng dân có trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ ANQG theo quy định pháp luật Khái niệm trật tự, an toàn xã hội bảo đảm trật tự, an toàn xã hội Trật tự tình trạng ổn định, có thứ bậc dưới, trước sau An toàn yên ổn trọn vẹn, n ổn hẳn, khơng sợ tai nạn Nói đến trật tự, an tồn xã hội nói đến tình trạng (trạng thái) ổn định, có kỷ cương xã hội Trật tự, kỷ cương xác lập sở quy tắc xử chung Nhà nước ban hành thừa nhận (đó pháp luật) giá trị xã hội, chuẩn mực đạo đức truyền thống người xã hội thừa nhận, tôn trọng, tuân thủ Như vậy, trật tự, an tồn xã hội trạng thái xã hội bình yên người sống yên ổn sở quy phạm pháp luật, quy tắc chuẩn mực đạo đức, pháp lí xác định Trật tự an toàn xã hội kết trạng thái xã hội ổn định, bền vững điều chỉnh hệ thống quy phạm pháp luật, đạo đức trị Đó trạng thái mong muốn tất yếu xã hội có nhà nước An ninh trị trật tự an tồn xã hội hai phận chủ yếu an ninh quốc gia, có liên hệ mật thiết với nhau, từ vấn đề trật tự an tồn xã hội chuyển hóa thành vấn đề an ninh trị lực thù địch, phản động ln ln tìm cách lợi dụng vấn đề trật tự an toàn xã hội để thổi phồng, kích động chuyển hóa thành vấn đề an ninh trị Bảo đảm trật tự, an tồn xã hội phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn xã hội Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội bao gồm: Chống tội phạm ; giữ gìn trật tự nơi cộng cộng ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thơng ; phòng ngừa tai nạn ; trừ tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường Bảo vệ trật tự an toàn xã hội nhiệm vụ tồn Đảng, tồn dân, lực lượng Cơng an nhân dân giữ vai trò nòng cốt có chức tham mưu, hướng dẫn trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự cơng cộng, đảm bảo trật tự an tồn giao thơng, tham gia phòng ngừa tai nạn, trừ tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường II Nhiệm vụ, nguyên tắc, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội a Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia Nhiệm vụ bảo vệ ANQG bao gồm : + Bảo vệ chế độ trị Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc + Bảo vệ an ninh tư tưởng văn hố, khối đại đồn kết tồn dân tộc, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân + Bảo vệ an ninh lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, đối ngoại lợi ích khác quốc gia + Bảo vệ bí mật nhà nước mục tiêu quan trọng ANQG + Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại loại trừ hoạt động xâm phạm ANQG, nguy đe doạ ANQG b Nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội - Đẩy mạnh biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tội phạm có tính chất đặc biệt nguy hiểm Nâng cao hiệu phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, Lực lượng Cảnh sát nhân dân lực lượng nòng cốt - Tiếp tục trì thực tốt chủ trương, sách Đảng, Nhà nước công tác quản lý Nhà nước trật tự, an toàn xã hội lĩnh vực an tồn giao thơng, phòng, chống cháy nổ, quản lý hành trật tự an tồn xã hội, quản lý vũ khí dịch vụ văn hoá - Xây dựng chế phối hợp tích cực quan, ban ngành, đồn thể vận động nhân dân tham gia đấu tranh chống tội phạm, Cảnh sát nhân dân lực lượng nòng cốt xung kích Cần củng cố phát huy tổ chức quần chúng: Thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh coi trọng hình thức "thanh niên xung kích", "tổ tự quản" để giữ gìn trật tự sở Nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội + Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân + Đặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, quản lí thống Nhà nước ; huy động sức mạnh tổng hợp hệ thống trị tồn dân tộc, lực lượng chun trách bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH làm nòng cốt + Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - văn hố, xã hội ; phối hợp có hiệu hoạt động an ninh, quốc phòng với hoạt động đối ngoại + Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động xâm phạm ANQG, bảo đảm TTATXH Cơ quan chuyên trách bảo vệ ANQG bao gồm : + Cơ quan đạo, huy đơn vị an ninh, tình báo, cảnh sát, cảnh vệ CAND + Cơ quan đạo, huy đơn vị bảo vệ an ninh quân đội, tình báo quân đội nhân dân + Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển quan chuyên trách bảo vệ ANQG khu vực biên giới đất liền biển Các biện pháp bảo vệ ANQG bao gồm: Vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học kĩ thuật, nghiệp vụ, vũ trang Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội a Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia Nội dung bảo vệ ANQG bao gồm: + Bảo vệ an ninh trị nội Đó hoạt động bảo vệ chế độ trị Nhà nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam ; giữ gìn sạch, vững mạnh mặt tổ chức Đảng, Nhà nước ; bảo vệ quan đại diện, cán bộ, lưu học sinh người lao động Việt Nam cơng tác, học tập lao động nước ngồi Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu hành động chống phá hệ thống trị, gây chia rẽ đồn kết, làm tha hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên Bảo vệ an ninh trị nội ln nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu, thường xuyên cấp bách toàn Đảng, toàn dân, ngành, cấp + Bảo vệ an ninh kinh tế Đó bảo vệ ổn định, phát triển vững mạnh kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa Chống biểu chệch hướng hoạt động phá hoại sở vật chất - kĩ thuật chủ nghĩa xã hội, phá hoại kinh tế, gây ảnh hưởng tác hại đến lợi ích quốc gia Bảo vệ đội ngũ cán quản lí kinh tế, nhà khoa học, nhà kinh doanh giỏi khơng để nước ngồi lơi kéo mua chuộc gây tổn thất làm chuyển hướng kinh tế xã hội chủ nghĩa nước ta + Bảo vệ an ninh văn hoá, tư tưởng An ninh văn hoá, tư tưởng ổn định phát triển bền vững văn hoá, tư tưởng tảng chủ nghĩa Mác lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Bảo vệ an ninh văn hoá, tư tưởng bảo vệ đắn, vai trò chủ đạo chủ nghĩa Mác - lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đời sống tinh thần xã hội ; bảo vệ giá trị đạo đức truyền thống, bảo vệ sắc văn hoá dân tộc ; bảo vệ đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm công tác văn hố, văn nghệ Đấu tranh chống lại cơng kích, bơi nhọ, nói xấu lực thù địch chủ nghĩa Mác - lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, ngăn chặn hoạt động truyền bá văn hoá phẩm phản động, đồi trụy, thiếu lành mạnh, không phù hợp với phong mĩ tục dân tộc Việt Nam + Bảo vệ an ninh dân tộc Đó bảo vệ quyền bình đẳng dân tộc, đảm bảo cho tất thành viên đại gia đình dân tộc Việt Nam phát triển theo Hiến pháp, pháp luật nhà nước ; ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động lợi dụng dân tộc người để làm việc trái pháp luật, kích động gây chia rẽ dân tộc, xâm hại đến anqg, TTATXH + Bảo vệ an ninh tôn giáo Bảo vệ an ninh tôn giáo đảm bảo sách tự tín ngưỡng Đảng Nhà nước nhân dân đồng thời kiên đấu tranh với đối tượng, lực lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng Thực đồn kết, bình đẳng giúp đỡ phát triển tôn giáo, cộng đồng dân cư theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, đảm bảo tốt đời đẹp đạo, phụng Tổ quốc + Bảo vệ an ninh biên giới Biên giới quốc gia hàng rào pháp lí ngăn cách chủ quyền quốc gia khơng gian hợp tác phát triển với nước mà trước hết với nước láng giềng Vấn đề bảo vệ vững chủ quyền biên giới quốc gia Đảng, Nhà nước đặt nhiệm vụ chiến lược quan trọng Bảo vệ an ninh biên giới bảo vệ an ninh, trật tự Tổ quốc khu vực Biên giới quốc gia, đất liền biển, chống hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới từ phía nước ngồi, góp phần xây dựng đường biên giới hồ bình, hữu nghị với nước láng giềng theo tinh thần “giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt vùng biển, đảo” Chống lực thù địch lợi dụng việc xuất, nhập cảnh, cảnh Việt Nam để tiến hành hoạt động chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam + Bảo vệ an ninh thông tin An ninh thông tin an tồn, nhanh chóng, xác bí mật thơng tin q trình xác lập, chuyển tải, thu nhận, xử lí lưu giữ tin Bảo vệ an ninh thông tin phận quan trọng cơng tác bảo vệ ANQG nhằm chủ động phòng ngừa, phát đấu tranh có hiệu với âm mưu, hoạt động lực thù địch, bọn tội phạm khác nhằm khai thác, sử dụng hệ thống thông tin liên lạc tiến hành hoạt động phá huỷ cơng trình, phương tiện thơng tin liên lạc gây thiệt hại cho ANQG nước ta ; chống lộ lọt thơng tin bí mật nhà nước ; ngăn chặn hoạt động khai thác thông tin trái phép, dò tìm mật mã, mật để đánh cắp thông tin mạng b Nội dung bảo đảm trật tự, an toàn xã hội Nội dung bảo đảm TTATXH bao gồm: + Đấu tranh phòng, chống tội phạm (trừ tội xâm phạm ANQG tội phá hoại hồ bình, chống lồi người tội phạm chiến tranh) Đấu tranh phòng, chống tội phạm việc tiến hành biện pháp loại trừ nguyên nhân, điều kiện tội phạm ; phát để ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội, hạn chế đến mức thấp hậu quả, tác hại tội phạm gây cho xã hội ; điều tra khám phá tội phạm người phạm tội để đưa xử lí trước pháp luật đảm bảo người, tội ; giáo dục, cải tạo người phạm tội giúp họ nhận thức lỗi lầm cố gắng cải tạo tốt, tái hồ nhập cộng đồng xã hội, trở thành người lương thiện, sống có ích cho xã hội + Giữ gìn trật tự nơi cơng cộng Trật tự công cộng trạng thái xã hội có trật tự hình thành điều chỉnh quy tắc, quy phạm định nơi công cộng mà người phải tuân theo Trật tự cơng cộng mặt TTATXH có nội dung bao gồm quy định chung trật tự, yên tĩnh, vệ sinh, nếp sống văn minh ; tuân thủ quy định pháp luật phong tục, tập quán, sinh hoạt người thừa nhận Giữ gìn trật tự nơi cơng cộng giữ gìn trật tự, yên tĩnh chung, giữ gìn vệ sinh chung, trì nếp sống văn minh nơi công cộng - nơi diễn hoạt động chung nhiều người, đảm bảo tôn trọng lẫn lao động, sinh hoạt, nghỉ ngơi người + Đảm bảo trật tự, an tồn giao thơng Trật tự, an tồn giao thơng trạng thái xã hội có trật tự hình thành điều chỉnh quy phạm pháp luật lĩnh vực giao thông, vận tải công cộng mà người phải tuân theo tham gia giao thơng, nhờ đảm bảo cho hoạt động giao thơng thơng suốt, có trật tự, an toàn, hạn chế đến mức thấp tai nạn giao thông gây thiệt hại người tài sản Đảm bảo trật tự, an tồn giao thơng khơng phải nhiệm vụ riêng lực lượng chức (cảnh sát giao thơng, tra giao thơng cơng ) mà trách nhiệm tất người tham gia giao thơng Đó việc nắm vững tuân thủ nghiêm túc Luật giao thông, hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thơng phải xử lí nghiêm khắc, thiếu sót, yếu nguyên nhân, điều kiện gây vụ tai nạn giao thông phải khắc phục nhanh chóng + Phòng ngừa tai nạn lao động, chống thiên tai, phòng ngừa dịch bệnh Chú ý phòng ngừa không để xẩy tai nạn lao động ln phòng chống thiên tai dịch bệnh + Bài trừ tệ nạn xã hội Tệ nạn xã hội tượng xã hội bao gồm hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, có tính phổ biến (từ hành vi vi phạm nguyên tắc lối sống, truyền thống văn hoá, đạo đức, trái với phong mĩ tục, giá trị xã hội tốt đẹp hành vi vi phạm quy tắc thể chế hoá pháp luật, kể pháp luật hình sự) ảnh hưởng xấu đạo đức gây hậu nghiêm trọng đời sống cộng đồng Tệ nạn xã hội bao gồm : mại dâm, nghiện ma túy, cờ bạc, mê tín dị đoan Tệ nạn xã hội sở xã hội tình trạng phạm tội, nguồn gốc phát sinh tội phạm Phòng, chống tệ nạn xã hội nhiệm vụ toàn xã hội, phải tiến hành thường xuyên, liên tục, biện pháp đồng bộ, tích cực, kiên triệt để + Bảo vệ mơi trường Mơi trường có tầm quan trọng đặc biệt đời sống người, sinh vật phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội đất nước, dân tộc nhân loại Bảo vệ môi trường tập hợp biện pháp giữ cho môi trường sạch, sử dụng phục hồi cách hợp lí sinh giới (vi sinh vật, thực vật, động vật) mơi sinh (đất, lòng đất, nước, khơng khí, khí hậu ), đảm bảo cân sinh thái nhằm tạo không gian tối ưu cho sống người III Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội - Phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị đặt lãnh đạo Đảng, quản lí Nhà nước, nhân dân làm chủ, cơng an lực lượng nòng cốt nghiệp bảo vệ ANQG giữ gìn TTATXH Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối mặt nhân tố định thắng lợi đấu tranh bảo vệ ANQG TTATXH Sự lãnh đạo Đảng nhân tố định thắng lợi cách mạng Việt Nam, có cơng tác bảo vệ ANQG giữ gìn TTATXH Chỉ có Đảng lãnh đạo huy động sức mạnh tổng hợp tồn hệ thống trị, tồn xã hội, bảo đảm thắng lợi trọn vẹn triệt để đấu tranh bảo vệ ANQG giữ gìn TTATXH Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp mặt thể : Đảng đề đường lối sách phương pháp đấu tranh bảo vệ ANQG TTATXH cách đắn, đồng thời lãnh đạo chặt chẽ máy Nhà nước đoàn thể quần chúng thực thắng lợi đường lối sách - Phát huy quyền làm chủ nhân dân lĩnh vực bảo vệ ANQG TTATXH Bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH nghiệp nhân dân, nghĩa vụ đồng thời lợi ích thiết thân nhân dân ANQG, TTATXH có bảo vệ tốt hay khơng vấn đề quan trọng giác ngộ nhân dân quyền làm chủ lĩnh vực Phát huy quyền làm chủ nhân dân thực chất vận động phong trào cách mạng quần chúng nhằm xây dựng trật tự an ninh, trật tự nhân dân từ sở Nhân dân có điều kiện khả để thực quyền làm chủ Nội dung phát huy quyền làm chủ nhân dân lao động thể hiện: Quán triệt sâu sắc tự giác chấp hành nghiêm chỉnh đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước, chế độ thể lệ nội quy bảo vệ an ninh trật tự Đấu tranh kiên với lực thù địch, bọn phản cách mạng bọn phạm tội khác, với hành vi vi phạm pháp luật tượng tiêu cực đời sống xã hội ; kiên giữ vững an ninh trật tự nơi lúc Tự giác tham gia tổ chức quần chúng bảo vệ ANQG, tích cực giúp đỡ quan chuyên trách lực lượng Công an nhân dân, lực lượng bảo vệ địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ Tự giác tổ chức, tham gia xây dựng quản lí sống văn minh trật tự, yên vui lành mạnh địa phương, đơn vị công tác, sản xuất, chiến đấu - Tăng cường hiệu lực quản lí Nhà nước lĩnh vực bảo vệ ANQG TTATXH Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước công cụ sắc bén để nhân dân lao động thực quyền làm chủ lĩnh vực, có cơng tác bảo vệ ANQG giữ gìn TTATXH Nhà nước có mạnh (hiệu lực) quyền làm chủ nhân dân đảm bảo vững Nội dung tăng cường hiệu lực quản Nhà nước : Phát huy mạnh mẽ tác dụng pháp chế xã hội chủ nghĩa làm cho trở thành vũ khí sắc bén để xây dựng quản lí trật tự xã hội xã hội chủ nghĩa Phải thường xuyên quan tâm xây dựng quan chuyên trách công tác bảo vệ ANQG giữ gìn TTATXH Phát huy vai trò tác dụng hội đồng nhân dân uỷ ban nhân dân cấp việc ban hành đôn đốc tổ chức thực quy định công tác bảo vệ địa phương Phối kết hợp chức quản lí quan Nhà nước vào việc bảo vệ ANQG TTATXH - Cơng an lực lượng nòng cốt Lực lượng Công an chỗ dựa trực tiếp thường xuyên cho ngành, cấp quần chúng công tác bảo vệ ANQG TTATXH Lực lượng Công an phải tập trung giải khâu ; tổ chức hướng dẫn lực lượng khác thực nhiệm vụ bảo vệ ANQG TTATXH Qua thực tiễn tiến hành đấu tranh, lực lượng Công an phải làm tham mưu cho Đảng, Nhà nước vấn đề có liên quan đến cơng tác bảo vệ ANQG TTATXH Cuộc đấu tranh bảo vệ ANQG TTATXH có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội Do để đảm bảo thắng lợi hoàn toàn triệt để đấu tranh, lực lượng Công an phải biết kết hợp tính tích cực cách mạng quần chúng với công tác nghiệp vụ quan chuyên mơn Sự kết hợp thể hiện: Quần chúng phát cung cấp tình hình, quan chun mơn thu thập ý kiến Những ý kiến phải tổng hợp, kết hợp với nghiệp vụ chuyên 10 + Niêm yết lịch làm việc, thủ tục công chứng, nội quy tiếp người u cầu cơng chứng, phí cơng chứng, thù lao cơng chứng chi phí khác trụ sở tổ chức + Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên tổ chức theo quy định Điều 37 Luật Cơng chứng bồi thường thiệt hại theo quy định Điều 38 Luật Công chứng + Tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi quản lý người tập hành nghề cơng chứng q trình tập tổ chức + Tạo điều kiện cho cơng chứng viên tổ chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm + Thực yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền việc báo cáo, kiểm tra, tra, cung cấp thông tin hợp đồng, giao dịch, dịch công chứng + Lập sổ công chứng lưu trữ hồ sơ công chứng + Chia sẻ thông tin nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch tài sản thông tin khác biện pháp ngăn chặn áp dụng tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch công chứng viên tổ chức thực cơng chứng để đưa vào sở liệu công chứng quy định Điều 62 Luật Công chứng + Các nghĩa vụ khác theo quy định Luật Công chứng văn quy phạm pháp luật khác có liên quan Giám định Giám định tư pháp việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận chun mơn vấn đề có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án hình sự, giải vụ việc dân sự, vụ án hành theo trưng cầu quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng theo yêu cầu người yêu cầu giám định theo quy định pháp luật 53 Người trưng cầu giám định bao gồm quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng Người yêu cầu giám định người có quyền tự yêu cầu giám định sau đề nghị quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định mà không chấp nhận Người có quyền tự u cầu giám định bao gồm đương vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án hình người đại diện hợp pháp họ, trừ trường hợp việc yêu cầu giám định liên quan đến việc xác định trách nhiệm hình bị can, bị cáo Tổ chức giám định tư pháp cơng lập quan nhà nước có thẩm quyền thành lập lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần kỹ thuật hình Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, định thành lập trình quan có thẩm quyền thành lập tổ chức giám định tư pháp công lập lĩnh vực khác sau thống ý kiến với Bộ trưởng Bộ Tư pháp + Tổ chức giám định tư pháp công lập pháp y bao gồm: Viện pháp y quốc gia thuộc Bộ Y tế; Trung tâm pháp y cấp tỉnh; Viện pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng; Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện khoa học hình sự, Bộ Cơng an + Tổ chức giám định tư pháp công lập pháp y tâm thần bao gồm: Viện pháp y tâm thần trung ương thuộc Bộ Y tế; Trung tâm pháp y tâm thần khu vực thuộc Bộ Y tế Căn yêu cầu giám định pháp y tâm thần hoạt động tố tụng điều kiện thực tế khu vực, vùng miền nước, Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, định thành lập Trung tâm pháp y tâm thần khu vực sau thống ý kiến với Bộ trưởng Bộ Tư pháp + Tổ chức giám định tư pháp công lập kỹ thuật hình bao gồm: Viện khoa học hình thuộc Bộ Cơng an; Phòng kỹ thuật hình thuộc Cơng an cấp tỉnh; Phòng giám định kỹ thuật hình thuộc Bộ Quốc phòng Căn vào nhu cầu điều kiện thực tế địa phương, Phòng kỹ thuật hình thuộc Cơng an cấp tỉnh có giám định viên pháp y thực giám định pháp y tử thi 54 Ngoài tổ chức giám định công lập, số lĩnh vực định pháp luật cho phép thành lập tổ chức giám định ngồi cơng lập Trong đó, Văn phòng giám định tư pháp tổ chức giám định tư pháp cơng lập, thành lập lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, quyền tác giả Văn phòng giám định tư pháp 01 giám định viên tư pháp thành lập tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân Văn phòng giám định tư pháp 02 giám định viên tư pháp trở lên thành lập tổ chức hoạt động theo loại hình cơng ty hợp danh Người đại diện theo pháp luật Văn phòng giám định tư pháp Trưởng văn phòng Trưởng văn phòng giám định tư pháp phải giám định viên tư pháp Trong số trường hợp luật định, lập cơng bố danh sách người tổ chức giám định theo vụ việc Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bộ, quan ngang khác Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lựa chọn, lập năm công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý để đáp ứng yêu cầu giám định hoạt động tố tụng Tổ chức trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp có quyền sau: + Yêu cầu người trưng cầu, người yêu cầu giám định cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc giám định; + Từ chối thực giám định khơng có đủ điều kiện cần thiết phục vụ cho việc thực giám định; + Được nhận tạm ứng chi phí giám định tư pháp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp; tốn kịp thời, đầy đủ chi phí giám định tư pháp trả kết giám định Tổ chức trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp có nghĩa vụ sau: 55 + Tiếp nhận phân cơng người có khả chun mơn phù hợp với nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định thuộc tổ chức thực giám định chịu trách nhiệm lực chun mơn người đó; phân cơng người chịu trách nhiệm điều phối việc thực giám định trường hợp cần có nhiều người thực vụ việc giám định; + Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện điều kiện cần thiết khác cho việc thực giám định; + Bồi thường thiệt hại trường hợp người thực giám định phân công cố ý kết luận giám định sai, gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức; + Thông báo cho người trưng cầu, yêu cầu giám định văn thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận định trưng cầu, yêu cầu giám định nêu rõ lý trường hợp từ chối nhận trưng cầu, yêu cầu giám định Chương BIỆN PHÁP PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI I Khái niệm, nội dung biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội Khái niệm biện pháp pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội Theo tài liệu tập huấn chuyên sâu Luật ANQG Bộ Công an: “Biện pháp pháp luật công tác an ninh xây dựng sử dụng pháp luật để quản lý nhà nước bảo vệ ANQG, phát hiện, điều tra, xử lý, đấu tranh chống hoạt động xâm phạm ANQG, ngăn chặn, loại trừ nguy đe dọa ANQG” 56 Trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Các biện pháp công tác Công an nhân dân - Những vấn đề lý luận thực tiễn” Học viện Cảnh sát nhân dân, số tác giả cho rằng: “Biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự biện pháp quan nhà nước người có thẩm quyền thực cách sử dụng tổng hợp quy định Hiến pháp quy phạm pháp luật thuộc ngành luật khác (Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật Hành chính, Luật Tố tụng hành ) để đấu tranh phòng, chống lực thù địch, tội phạm, vi phạm pháp luật, loại trừ nguy thực tiềm ẩn xâm phạm ANQG, TTATXH” Một số tác giả khác lại cho rằng: “Biện pháp pháp luật cách thức Công an nhân dân tham mưu ban hành sử dụng pháp luật quản lý nhà nước an ninh, trật tự; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống lực thù địch, tội phạm vi phạm pháp luật an ninh, trật tự để bảo vệ ANQG, TTATXH” Mặc dù có nhận thức, quan niệm khác biện pháp pháp luật, thống chỗ: biện pháp công tác lực lượng Công an nhân dân, thể việc sử dụng quy định pháp luật để phòng, chống lực thù địch, loại tội phạm vi phạm pháp luật khác nhằm bảo vệ ANQG giữ gìn TTATXH Trên sở tổng kết lý luận thực tiễn công tác đấu tranh phòng., chống tội phạm bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, Chính Phủ ban hành Nghị định số 35/2011/NĐ-CP ngày 18/5/2011 biện pháp pháp luật bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH đưa khái niệm biện pháp pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH sau: Biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự cách thức, phương pháp xây dựng pháp luật, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế sử dụng pháp luật, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế để bảo vệ an ninh, trật tự Biện pháp pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH có đặc điểm sau: 57 Một là, nội dung biện pháp pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH việc áp dụng quy định pháp luật, mà cụ thể hệ thống quy phạm pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, hành quy định điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia để tiến hành hoạt động điều tra, xử lý đối tượng phạm tội xâm phạm ANQG, TTATXH Hai là, chủ thể áp dụng biện pháp pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH quan chuyên trách bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH hai lực lượng: Công an nhân dân Quân đội nhân dân Ba là, mục đích việc áp dụng biện pháp pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH nhằm kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật cách nghiêm minh, đồng thời răn đe, giáo dục đối tượng phạm tội; tổ chức cơng tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, vơ hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam lực thù địch bọn tội phạm; phục vụ yêu cầu trị, đối ngoại Đảng, Nhà nước ta yêu cầu nghiệp vụ khác Nội dung biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội Theo Điều 5, Nghị định số 35/2011/NĐ-CP ngày 18/5/2011 biện pháp pháp luật bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, biện pháp pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH có nội dung sau: - Đưa yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự vào xây dựng pháp luật, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, hồn thiện thể chế Thơng qua hoạt động bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, Cơ quan có thẩm quyền cần tổng kết kinh nghiệm, rút yêu cầu cần thiết công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH để nhà làm luật xây dựng, hoàn thiện ban hành văn quy phạm pháp luật, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, hoàn thiện thể chế 58 - Phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng hoạt động xây dựng pháp luật, hợp tác quốc tế pháp luật để xâm hại đến chế độ trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Các lực thù địch ln tìm lý để thực âm mưu can thiệp vào trình xây dựng pháp luật nước ta, tách rời trình xây dựng pháp luật với quan điểm đạo Đảng Cộng sản Các quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp pháp luật nhằm phát hiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng hoạt động xây dựng pháp luật hợp tác quốc tế pháp luật để xâm hại đến chế độ trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Sử dụng pháp luật, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế để quản lý nhà nước bảo vệ an ninh, trật tự thực biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự Pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH sở pháp lý quan trọng giúp Nhà nước quản lý xã hội, áp dụng biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn hành vi xâm phạm ANQG gây TTATXH Thông qua biện pháp pháp luật, Cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự Đối với tội phạm xâm phạm ANQG, TTATXH có yếu tố nước ngồi tổ chức phạm tội liên quốc gia, Cơ quan có thẩm quyền phải linh hoạt vận dụng điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam ký kết để phối hợp bắt giữ, điều tra, xử lý II Vị trí, vai trò biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự, an tồn xã hội Vị trí biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội 59 Lực lượng Công an nhân dân thực biện pháp vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang, biệt phái cán sang ngành để làm nhiệm vụ có liên quan đến ANQG, TTATXH theo quy định pháp luật Biện pháp pháp luật số biện pháp để bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH Tuy nhiên, việc áp dụng biện pháp pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH khơng mang tính đơn lẻ mà phải phối hợp sử dụng đồng với biện pháp khác phát huy hết tác dụng Biện pháp pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH sở, tiền đề để áp dụng biện pháp khác theo quy định pháp luật Pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH xây dựng đảm bảo tính hệ thống, tính hiệu tính khả tảng để biện pháp khác thực Mỗi biện pháp có chủ thể, nội dung, trường hợp áp dụng khác Trong trình bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH biện pháp pháp luật có tác động trực tiếp đến đối tượng vi phạm pháp luật nhằm ngăn chặn, công, trấn áp, làm thất bại âm mưu, hoạt động Vì vậy, biện pháp pháp luật đóng vai trò chủ đạo việc phát hiện, điều tra, xử lý đối tượng vi phạm pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH Vai trò biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội - Pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH vũ khí trị để nhân dân lao động chống lại lực lượng phản cách mạng, giữ vững an ninh, trật tự, tiến hành xây dựng xã hội chủ nghĩa Trong xã hội chủ nghĩa, lực lượng thù địch, phản cách mạng không ngừng phản kháng chống lại nhân dân lao động, cản trở tiến hành xây dựng xã hội chủ nghĩa, pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH vũ khí trị mà nhân dân lao động dùng để chống lại lực thù địch, phản cách mạng, giữ vững ANQG, TTATXH Pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH 60 công cụ để cải tạo xã hội lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa – xã hội… định hướng cho xã hội phát triển theo đường xã hội chủ nghĩa, đưa lại tự do, hành phúc cho nhân dân - Pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH phương tiện thơng qua Đảng cộng sản lãnh đạo xã hội Đảng cộng sản Việt Nam lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội Đảng lãnh đạo xã hội đường lối, sách đường lối, sách Đảng lại Nhà nước xã hội chủ nghĩa thể chế hóa thành pháp luật Do vậy, pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH phương tiện thông qua Đảng lãnh đạo xã hội Pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH hình thức biểu tập trung đường lối, sách Đảng đưa đường lối, sách vào đời sống xã hội, biến chúng thành thực Pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH thể đường lối, sách Đảng cách chi tiết, đặc thù dạng quy tắc xử mang tính bắt buộc chung toàn xã hội đảm bảo thực Nhà nước, có biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc Các hoạt động bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH sở để kiểm nghiệm tính đắn, kịp thời đường lối, sách Đảng Giữa đường lối, sách Đảng pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH có mối quan hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ không thay - Pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH sở pháp lý để máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa tổ chức hoạt động Nhà nước xã hội chủ nghĩa tồn thiếu pháp luật, pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH sở pháp lý quan trọng để Nhà nước tổ chức, hoạt động để bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH Pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH quy định tổ chức máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan chuyên trách bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH, mối quan hệ phối hợp quan với nhau, Nhà 61 nước với tổ chức xã hội với cá nhân nhằm bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH - Pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH có vai trò thiết lập, bảo đảm cơng xã hội, thực dân chủ xã hội chủ nghĩa Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, công băng xã hội dân chủ thực chủ yếu thông qua pháp luật Bằng pháp luật, Nhà nước quy định quyền tự do, dân chủ cho nhân dân, xác định địa vị pháp lý tổ chức xã hội, cá nhân tham gia vào quan hệ pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH Pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH góp phần giải tranh chấp, mâu thuẫn, qua điều hòa lợi ích lực lượng, nhóm xã hội khác Dựa vào pháp luật, nhân dân thực quyền làm chủ lĩnh vực khác đời sống xã hội - Pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH phương tiện giáo dục người Trong xã hội chủ nghĩa, pháp luật phương tiện để giáo dục người động, sáng tạo, có niềm tự hào dân tộc, có ý vươn lên góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Bằng quy định mình, pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH giáo dục cán bộ, nhân dân trách nhiệm người công dân, ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp pháp luật, giữ gìn phong mỹ tục dân tộc, tôn trọng quy tắc đời sống xã hội Pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH giáo dục cơng dân yêu lao động, yêu Tổ quốc, trung thành với Tổ quốc, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, có tinh thần quốc tế chân chính, đồn kết, hữu nghị hợp tác với dân tộc khác giới hòa bình tiến xã hội - Pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH tạo mơi trường pháp lý thuận lợi cho việc hình thành quan hệ xã hội, đồng thời củng cố, mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế 62 Với vai trò định hướng, pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH hướng đến việc thúc đẩy hình thành mối quan hệ xã hội Vai trò định hướng pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH thể khả sáng tạo, vượt trước pháp luật Đấu tranh hợp tác với quy luật chung mối quan hệ quốc gia, dân tộc, việc đấu tranh hợp tác với quốc gia thời đại văn minh phải dựa sở quy định pháp luật - Pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH có vai trò bảo vệ Bảo vệ lợi ích giai cấp thống trị nhiệm vụ quan trọng pháp luật nói cung, pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH nói riêng Pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích nhân dân lao động, bảo vệ thành cách mạng, bảo vệ tính mạng, tài sản, danh dự công dân, bảo vệ hệ thống trị xã hội chủ nghĩa Pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH ngăn ngừa, xử lý tượng tiêu cực quan hệ xã hội, thiệt lập bảo vệ trật tự có lợi quan hệ sống bình yên, hạnh phúc nhân dân, nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội III Chủ thể, nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm áp dụng biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội Chủ thể áp dụng biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội Chủ thể áp dụng biện pháp pháp luật để bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH quan cán chuyên trách giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự quan đạo, huy đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an nhân dân, Quân đội nhân dân giao nhiệm vụ chuyên trách làm tham mưu, tổ chức, trực tiếp thực nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự Cán chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự sỹ quan, hạ sỹ quan quan chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự thuộc Công an nhân dân, Quân đội nhân 63 dân giao nhiệm vụ chuyên trách tham mưu, tổ chức, trực tiếp thực nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự Nguyên tắc áp dụng biện pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội Cơ quan, cán chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự thực biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự phải tuân thủ theo nguyên tắc sau: - Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên, thỏa thuận quốc tế mà quan có thẩm quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký; - Không lợi dụng biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự để xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân; - Thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thẩm quyền pháp luật quy định, bảo đảm tính hiệu quả; - Kết hợp việc áp dụng biện pháp pháp luật với sức mạnh quần chúng, sức mạnh hoạt động ngoại giao, kinh tế, nghiệp vụ, khoa học - kỹ thuật vũ trang để bảo vệ an ninh, trật tự Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế cư trú, hoạt động lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có trách nhiệm tơn trọng thực nghiêm chỉnh yêu cầu quan, cán chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự; tạo điều kiện, giúp quan, cán chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự thực biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự Thẩm quyền, trách nhiệm áp dụng biện pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội - Thẩm quyền, trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân áp dụng biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự 64 + Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực nội dung biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự quy định Điều Nghị định quy định khác pháp luật có liên quan đến bảo vệ an ninh, trật tự + Kịp thời cung cấp cho quan, cán chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động xây dựng pháp luật, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, sử dụng pháp luật có nội dung ảnh hưởng xấu đến bảo vệ an ninh, trật tự; lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân + Trong trình lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định Chính phủ, định Thủ tướng Chính phủ, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, Bộ, quan ngang Bộ có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Bộ Cơng an để lấy ý kiến phù hợp với yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự Trong trình soạn thảo pháp luật, nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định Chính phủ, định Thủ tướng Chính phủ, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có liên quan đến an ninh, trật tự, Bộ, quan ngang Bộ phải gửi hồ sơ xây dựng văn quy phạm pháp luật, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đến Bộ Công an để lấy ý kiến tác động văn yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự + Thực yêu cầu, định quan, cán chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự; quan, người có thẩm quyền khác việc áp dụng biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định pháp luật - Thẩm quyền, trách nhiệm quan chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự áp dụng biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự + Thu thập thơng tin, phân tích, đánh giá tình hình, tham mưu xây dựng chiến lược, chủ trương, sách, pháp luật, giải pháp, phương pháp sử dụng biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự 65 + Tổ chức, đạo cơng tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống hoạt động phá hoại, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, tồn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; thơng qua pháp luật để chuyển hóa chế độ trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây rối loạn an ninh, trật tự, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân + Yêu cầu đề nghị quan có thẩm quyền định chấm dứt tạm ngừng hoạt động xây dựng pháp luật, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, sử dụng pháp luật quan, tổ chức, cá nhân có ảnh hưởng xấu đến bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; chế độ trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; TTATXH; lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân + Sử dụng biện pháp nghiệp vụ biện pháp cần thiết khác để thực biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định pháp luật + Hướng dẫn, kiểm tra quan, tổ chức, cá nhân thực biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự - Thẩm quyền, trách nhiệm thủ trưởng, cán chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự áp dụng biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự + Thủ trưởng quan chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn định việc sử dụng thẩm quyền, trách nhiệm quan chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự áp dụng biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự quy định Điều Nghị định này; phân công cán thuộc quyền quản lý, huy thực nhiệm vụ định thủ trưởng đơn vị cấp định + Cán chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự có trách nhiệm thực nhiệm vụ theo phân công, huy thủ trưởng đơn vị + Trong thực nhiệm vụ, thủ trưởng, cán chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, quy tắc nghiệp vụ chuyên 66 môn, kỷ luật lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân chịu trách nhiệm trước pháp luật hành vi, định 67 ... hệ thống pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH phải đảm bảo nguyên tắc xây dựng áp dụng quy phạm pháp luật Hệ thống pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH có nguyên tắc sau đây: - Bảo đảm tính hợp... quan bảo vệ pháp luật Căn vào nội dung chia văn quy phạm pháp luật bảo vệ ANQG bảo đảm TTATXH thành hai nhóm: văn quy phạm pháp luật điều chỉnh văn quy phạm pháp luật bảo vệ - Văn quy phạm pháp luật. .. bảo đảm TTATXH cần phải tuân thủ bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp tính thống văn quy phạm pháp luật hệ thống pháp luật Các văn quy phạm pháp luật hệ thống pháp luật bảo vệ ANQG 16 bảo đảm TTATXH
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, Pháp luật về bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay