Nhập môn về kinh tế học

267 15 0
  • Loading ...
1/267 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 20:18

Kinh tế học được vận dụng để trả lời những dạngcâu hỏi nào? Những nguyên tắc khi ra quyết định Những nguyên tắc ảnh hưởng đến sự tương tác Những nguyên tắc tác động đến hoạt động của tổngthể nền kinh tế Biểu đồ dòng chu chuyển, đường giới hạn khả năngsản xuất và các khái niệm liên quan. Vai trò của các nhà kinh tế Sự khác nhau giữa kinh tế vi mô v Nhập mơn kinh tế học Introduction Nội dung tìm hiểu        Kinh tế học vận dụng để trả lời dạng câu hỏi nào? Những nguyên tắc định Những nguyên tắc ảnh hưởng đến tương tác Những nguyên tắc tác động đến hoạt động tổng thể kinh tế Biểu đồ dòng chu chuyển, đường giới hạn khả sản xuất khái niệm liên quan Vai trò nhà kinh tế Sự khác kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô, thực chứng chuẩn tắc Nguyên lý kinh tế học vi mô Kinh tế học nghiên cứu   Sự khan hiếm: nguồn lực xã hội hạn chế sản xuất hàng hóa dịch vụ mà người mong muốn Kinh tế học: nghiên cứu cách thức xã hội quản lý nguồn lực khan    Con người định xem mua gì, làm việc bao lâu, tiết kiệm hay chi tiêu bao nhiêu? Doanh nghiệp định xem thuê nhân công, sản xuất sản phẩm? Xã hội định xem phân chi nguồn lực cho mục tiêu: quốc phòng, tiêu dùng, mơi trường vấn đề khác Nguyên lý kinh tế học vi mô Nguồn lực Giới hạn Nhu cầu Vô tận SỰ KHAN HIẾM RA QUYẾT ĐỊNH Sản xuất Cái gì? Nguyên lý kinh tế học vi mô Sản xuất Bao nhiêu? Sản xuất Cho ai? Nguyên lý 1: Con người đối mặt với đánh đổi   “Chẳng có cho không cả” (no free lunch) Tất định liên quan đến đánh đổi     Đi chơi hay học Quần áo hay lương thực Tiết kiệm hay chi tiêu Hiệu hay bình đẳng Nguyên lý kinh tế học vi mô Nguyên lý 1: Con người đối mặt với đánh đổi  Hiệu hay bình đẳng    Hiệu quả: xã hội nhận lợi ích cao từ nguồn lực khan Bình đẳng: phân phối lợi ích kinh tế đồng thành viên xã hội Đánh đổi: Để bình đẳng  tái phân phối thu nhập từ người giàu sang người nghèo  giảm động làm việc, giảm sản lượng  bánh kinh tế nhỏ lại Nguyên lý kinh tế học vi mô Nguyên lý 2: Chi phí thứ mà bạn từ bỏ để có  Việc định đòi hỏi phải so sánh chi phí lợi ích phương án hành động khác     Đi học: Chi phí hội: tất thứ phải (từ bỏ) để có thứ Khi định: phải nhận thức chi phí hội gắn với hành động Đố nhanh: Chi phí hội việc xem phim gì? Nguyên lý kinh tế học vi mô Nguyên lý 3: Con người lý suy nghĩ điểm cận biên    Con người lý: cố làm tốt để đạt mục tiêu họ cách có hệ thống có mục đích với hội sẵn có Sự thay đổi cận biên: điều chỉnh nhỏ (vùng lân cận) kế hoạch hành động Những người lý thường đưa định cách so sánh lợi ích cận biên chi phí cận biên   Đi học thêm năm hay khơng? So sánh chi phí tiền lương bị học thêm năm với thu nhập tăng thêm sau học năm Có nên tăng sản lượng hay khơng? So sánh chi phí thuê mướn thêm lao động, vật liệu với doanh thu tăng thêm Nguyên lý kinh tế học vi mô Nguyên lý 4: Con người phản ứng với động khuyến khích   Động khuyến khích: yếu tố thơi thúc cá nhân hành động, chẳng hạn khả bị trừng phạt khen thưởng Người lý định dựa so sánh chi phí ích lợi, họ nhạy động khuyến khích   Khi giá xăng tăng cao, người ta chuyển qua mua xe hybrid xe “uống” xăng Khi thuế thuốc tăng lên, giới trẻ hút thuốc Nguyên lý kinh tế học vi mô Bài tập thực hành    Bạn muốn bán xe Toyota Camry đời 91, tốn khoảng 20 triệu để tân trang lại xe Giờ đây, truyền dẫn bị hư Bạn phải tốn 12 triệu để sửa lại, khơng để n mà bán Trong trường hợp sau đây, cho biết định bạn: có nên sửa truyền dẫn hay không? A B Người mua trả 130 triệu truyền dẫn hoạt động, 104 triệu khơng hoạt động Người mua trả 120 triệu truyền dẫn hoạt động, 110 triệu khơng hoạt động Ngun lý kinh tế học vi mơ 10 Ngun lý 5: Thương mại làm cho người lợi   Thương mại cho phép người (quốc gia) chun mơn hóa vào lĩnh vực mà làm tốt nhất, đem trao đổi với người (quốc gia) khác Thông qua hoạt động thương mại với người (quốc gia) khác, người có thể:   mua hàng hóa dịch vụ đa dạng với chi phí thấp Nguyên lý kinh tế học vi mô 11 Nguyên lý 6: Thị trường thường phương thức tốt để tổ chức hoạt động kinh tế   Thị trường: nơi tương tác người mua người bán, giá lợi ích riêng định hướng cho định họ “Tổ chức hoạt động kinh tế” nghĩa xác định    Sản xuất gì? Sản xuất nào? Sản xuất bao nhiêu? Ai sản xuất tiêu dùng? Nguyên lý kinh tế học vi mô 12 Nguyên lý 6: Thị trường thường phương thức tốt để tổ chức hoạt động kinh tế   Nền kinh tế thị trường: kinh tế phân bổ nguồn lực thông qua định phi tập trung doanh nghiệp hộ gia đình trình tương tác thị trường hàng hóa dịch vụ Nhận định tiếng Adam Smith: tác động qua lại với thị trường, hộ gia đình doanh nghiệp hành động thể họ dẫn dắt "bàn tay vơ hình", đưa họ tới kết cục thị trường đáng mong muốn Nguyên lý kinh tế học vi mô 13 Nguyên lý 6: Thị trường thường phương thức tốt để tổ chức hoạt động kinh tế  Giá công cụ mà qua bàn tay vơ hình điều khiển hoạt động kinh tế    Hộ gia đình doanh nghiệp nhìn vào giá đưa định mua bán gì, nên vơ tình họ tính đến ích lợi chi phí xã hội hành động họ Giá phản ánh giá trị hàng hóa xã hội chi phí mà xã hội bỏ để sản xuất hàng hóa Giá hướng dẫn người mua người bán đưa định mà nhiều trường hợp cho phép tối đa hóa lợi ích xã hội Ngun lý kinh tế học vi mơ 14 Ngun lý 7: Đơi phủ cải thiện kết cục thị trường    Nền kinh tế thị trường cần quy định pháp lý bảo vệ quyền sở hữu để cá nhân sở hữu kiểm sốt nguồn lực khan Vai trò phủ: thực thi quyền sở hữu tài sản Chính sách: hiệu hay bình đẳng? Ngun lý kinh tế học vi mơ 15 Ngun lý 7: Đơi phủ cải thiện kết cục thị trường  Thất bại thị trường: tình mà thị trường tự thất bại việc phân bổ nguồn lực có hiệu     Ngoại tác: ảnh hưởng hành động người tạo phúc lợi người Quyền lực thị trường: khả chủ thể kinh tế (hay nhóm nhỏ chủ thể) có ảnh hưởng đáng kể lên giá thị trường Chính sách cơng thúc đẩy hiệu Chính phủ can thiệp vào thị trường để thúc đẩy bình đẳng  Phúc lợi kinh tế phân phối bình đẳng thơng qua sách thuế sách phúc lợi Nguyên lý kinh tế học vi mô 16 Câu hỏi thảo luận  Trong trường hợp sau đây, phủ đóng vai trò gì? Sự can thiệp phủ giúp cải thiện kết hay không?     Trường phổ thông công lập Các quy định an toàn lao động Đường cao tốc Luật sở hữu trí tuệ, cho phép cơng ty dược phẩm bán giá cao sản phẩm thuốc biệt dược Nguyên lý kinh tế học vi mô 17 Nguyên lý 8: Mức sống nước phụ thuộc vào lực sản xuất  Sự chênh lệch mức sống giới đáng kinh ngạc Những thay đổi mức sống theo thời gian lớn    Thu nhập bình qn nước giàu có cao gấp 10 lần so với nước nghèo Mức sống người dân Hoa Kỳ ngày cao gấp lần so với 100 năm trước Sự khác biệt thu nhập bình quân phản ánh tiêu khác chất lượng sống Nguyên lý kinh tế học vi mô 18 Nguyên lý 8: Mức sống nước phụ thuộc vào lực sản xuất    Hầu hết khác biệt mức sống có nguyên nhân khác suất lao động quốc gia – tức số lượng hàng hóa làm lao động công nhân Năng suất lao động phụ thuộc vào trang thiết bị, kỹ công nghệ sẵn có người cơng nhân Những yếu tố khác (như cơng đồn, cạnh tranh từ nước ngồi) đóng vai trò tác động thứ yếu lên mức sống Nguyên lý kinh tế học vi mô 19 Nguyên lý 9: Giá tăng phủ in nhiều tiền    Lạm phát: gia tăng mức giá chung kinh tế Hầu hết trường hợp lạm phát trầm trọng kéo dài, dường có chung thủ phạm gia tăng lượng tiền, làm giá trị tiền giảm Chính phủ in tiền nhanh, tốc độ lạm phát lớn Ngun lý kinh tế học vi mơ 20 Hàng hóa công nguồn lực chung  Các khái niệm then chốt:   phân tích chi phí-lợi ích (cost-benefit analysis): mơn học so sánh chi phí lợi ích xã hội việc sản xuất hàng hóa công Bi kịch Nguồn lực Chung (Tragedy of the Commons): thành ngữ ám tài nguyên công cộng thường sử dụng nhiều mức mong muốn theo quan điểm xã hội Nguyên lý kinh tế học vi mơ 11 Hàng hóa cơng nguồn lực chung   Một hàng hóa xem loại trừ bị ngăn cản khơng sử dụng Một hàng hóa có tính cạnh tranh tiêu dùng việc tiêu dùng người làm giảm khả tiêu dùng người khác với đơn vị hàng hóa Thị trường hoạt động tốt hàng hóa tư: hàng hóa có tính loại trừ tính cạnh tranh Thị trường không hoạt động hiệu với dạng hàng hóa khác Nguyên lý kinh tế học vi mơ 12 Hàng hóa cơng nguồn lực chung    Hàng hóa cơng, ví dụ quốc phòng kiến thức bản, khơng thể loại trừ không cạnh tranh tiêu dùng Bởi khơng trả tiền sử dụng hàng hóa cơng, người ta có động hưởng thụ miễn phí, doanh nghiệp khơng có động để cung cấp hàng hóa cơng Do đó, phủ nên cung cấp hàng hóa cơng, sử dụng phân tích chi phí – lợi ích để xác định số lượng hàng hóa cần cung cấp Ngun lý kinh tế học vi mơ 13 Hàng hóa công nguồn lực chung   Tài nguyên chung có tính cạnh tranh việc tiêu dùng khơng có tính loại trừ Các ví dụ bao gồm vùng cỏ chung, khơng khí hay đường tắt nghẽn Người ta sử dụng tài nguyên chung mà khơng trả tiền có có khuynh hướng sử dụng q mức Do đó, phủ tìm cách hạn chế việc sử dụng tài nguyên chung Nguyên lý kinh tế học vi mô 14 Thiết kế hệ thống thuế  Các khái niệm then chốt:      thâm hụt ngân sách (budget deficit): khoản vượt chi tiêu phủ so với doanh thu phủ thặng dư ngân sách (budget surplus): khoản vượt doanh thu phủ so với chi tiêu phủ thuế suất bình quân (average tax rate): tổng lượng thuế phải nộp chia cho tổng thu nhập thuế suất biên (marginal tax rate): tiền thuế tăng thêm thu nhập tăng thêm đơn vị thuế đồng nhất/thuế gộp (lump-sum tax): thuế thu mức tất người Nguyên lý kinh tế học vi mô 15 Thiết kế hệ thống thuế  Các khái niệm then chốt:     nguyên lý lợi ích (benefits principle): ý tưởng cho cá nhân nên đóg thuế dựa lợi ích mà họ nhận từ dịch vụ phủ nguyên lý khả chi trả (ability-to-pay principle): ý tưởng cho thuế nên đánh vào người dựa vào khả đóng thuế người cơng dọc (vertical equity): ý tưởng cho người có khả đóng thuế cao nên đóng thuế nhiều cơng ngang (horizontal equity): ý tưởng cho người nộp thuế với lực đóng thuế nên nộp khoản thuế Nguyên lý kinh tế học vi mô 16 Thiết kế hệ thống thuế  Các khái niệm then chốt:    thuế theo tỷ lệ không đổi (proportional tax): hệ thống thuế mà người có thu nhập cao thấp phải nộp tỉ lệ thu nhập họ thuế lũy thoái (regressive tax): hệ thống thuế mà theo người có thu nhập cao nộp tỉ lệ thấp thu nhập họ so với người có thu nhập thấp thuế lũy tiến (progressive tax): hệ thống thuế mà theo người có thu nhập cao phải nộp tỉ lệ cao thu nhập họ so với người có thu nhập thấp Nguyên lý kinh tế học vi mô 17 Thiết kế hệ thống thuế   Chính phủ huy động nguồn thu nhiều loại thuế, bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế tiền lương cho bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập doanh doanh nghiệp, thuế doanh thu, thuế tài sản Hiệu hệ thống thuế liên quan đến chi phí mà gây người chịu thuế Tổn thất vơ ích từ thuế loại chi phí bóp méo động gây Một loại chi phí khác gánh nặng hành trình việc tuân thủ theo luật thuế Nguyên lý kinh tế học vi mô 18 Thiết kế hệ thống thuế  Tính cơng hệ thống thuế quan tâm đến phân bổ công    Theo ngun lý lợi ích, cơng người ta đóng thuế dựa vào phần lợi ích mà họ nhận từ phủ Theo nguyên lý khả chi trả, công người ta đóng thuế dựa vào khả gánh chịu gánh nặng thuế họ Thuế lũy tiến: người có thu nhập cao có mức thuế suất trung bình cao người đóng thuế có thu nhập thấp Nguyên lý kinh tế học vi mô 19 Thiết kế hệ thống thuế   Khi đánh giá tính cơng hệ thống thuế, cần phải nhớ học quan trọng nghiên cứu phạm vi ảnh hưởng thuế: phân bổ gánh nặng thuế không giống phân bổ hóa đơn thuế Các nhà hoạch định sách thường đối mặt với đánh đổi hiệu công hệ thống thuế Hầu hết tranh cãi sách thuế đến từ việc người ta gán trọng số khác cho mục tiêu Nguyên lý kinh tế học vi mô 20 10 Kinh tế học Thị trường Lao động Economics of the Labor Market Thị trường yếu tố sản xuất  Các khái niệm then chốt     yếu tố sản xuất (factors of production): đầu vào dùng để sản xuất hàng hóa dịch vụ hàm sản xuất (production function): mối quan hệ lượng yếu tố đầu vào dùng để sản xuất hàng hóa sản lượng hàng hóa sản lượng biên lao động (marginal product of labor): gia tăng sản lượng tăng đơn vị lao động sản lượng biên giảm dần (diminishing marginal product): thuộc tính mà theo sản lượng biên yếu tố đầu vào giảm lượng đầu vào tăng lên Nguyên lý kinh tế học vi mô Thị trường yếu tố sản xuất  Các khái niệm then chốt   giá trị sản lượng biên (value of marginal product): sản lượng biên yếu tố đầu vào nhân với giá sản phẩm đầu vốn (capital): thiết bị nhà xưởng dùng để sản xuất hàng hóa dịch vụ Nguyên lý kinh tế học vi mô Thị trường yếu tố sản xuất    Lý thuyết tân cổ điển phân phối thu nhập: Phân phối thu nhập kinh tế xác định thị trường yếu tố sản xuất Ba yếu tố quan trọng việc sản xuất lao động, đất đai vốn Cầu yếu tố lao động cầu xuất phát từ doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng yếu tố để sản xuất hàng hóa dịch vụ Các doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận thị trường cạnh tranh mua yếu tố điểm giá trị sản lượng biên với mức giá yếu tố thị trường Nguyên lý kinh tế học vi mô Thị trường yếu tố sản xuất   Cung lao động bắt nguồn từ đánh đổi công việc nhàn rỗi cá nhân Một đường cung lao động dốc lên có nghĩa người phản ứng với gia tăng mức lương cách làm nhiều tận hưởng thời gian nhàn rỗi lại Giá trả cho yếu tố điều chỉnh để cân cung cầu cho yếu tố Bởi cầu yếu sản xuất phản ánh giá trị sản lượng biên nó, điểm cân bằng, yếu tố sản xuất chi trả theo đóng góp biên cho sản xuất hàng hóa dịch vụ Nguyên lý kinh tế học vi mô Thị trường yếu tố sản xuất   Bởi yếu tố sản xuất sử dụng kết hợp với nên sản lượng biên yếu tố phụ thuộc vào số lượng tất yếu tố sản xuất dùng Kết thay đổi cung yếu tố lảm thay đổi thu nhập điểm cân tất yếu tố Hầu hết nhà kinh tế sử dụng lý thuyết tân cổ điển phân phối thu nhập điểm khởi đầu tìm hiểu việc phân phối thu nhập Nguyên lý kinh tế học vi mô Tiền lương phân biệt đối xử   Người lao động có mức lương khác nhiều nguyên nhân Trong chừng mực đó, chênh lệch lương bù đắp cho người lao động theo đặc tính cơng việc Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, người lao động làm cơng việc khó nhọc, khơng thoải mái trả lương cao so với người lao động tham gia công việc dễ dàng, thoải mái Người lao động có vốn người cao trả lương cao so với lao động có vốn người Lợi ích vốn người tích lũy cao ngày tăng lên hai thập niên qua Nguyên lý kinh tế học vi mô Tiền lương phân biệt đối xử  Các khái niệm then chốt:     chênh lệch lương (compensating differentials): phần chênh lệch lương nhằm bù đắp cho thuộc tính phi tiền tệ công việc khác vốn người (human capital): tích lũy đầu tư cho người giáo dục, đào tạo thông qua công việc mức lương hiệu (efficiency wage): mức lương mức cân doanh nghiệp trả để thúc đẩy suất lao động phân biệt đối xử (discrimination): việc cung cấp hội khác cho cá nhân giống nhau, khác chủng tộc, giới tính, tuổi tác, thuộc tính cá nhân khác Nguyên lý kinh tế học vi mô Tiền lương phân biệt đối xử  Mặc dù số năm học, kinh nghiệm, đặc điểm công việc ảnh hưởng đến thu nhập lý thuyết dự báo, có nhiều khác biệt thu nhập khơng thể giải thích yếu tố mà nhà kinh tế học đo lường Sự khác biệt khơng thể giải thích thu nhập phần lớn khả thiên bẩm, nỗ lực, hội Nguyên lý kinh tế học vi mô Tiền lương phân biệt đối xử  Một số nhà kinh tế học cho người lao động có trình độ giáo dục cao có mức lương cao khơng phải giáo dục làm tăng suất mà người lao động với khả thiên bẩm cao có khả sử dụng giáo dục cách thức để cung cấp thông tin khả tiềm cho chủ doanh nghiệp Nếu lý thuyết cung cấp thơng tin gia tăng tham gia giáo dục cho tất người lao động không làm tăng mức lương chung Nguyên lý kinh tế học vi mô 10 Tiền lương phân biệt đối xử   Mức lương bị đẩy cao mức cân cung cầu Ba lý cho tồn mức lương điểm cân luật mức lương tối thiểu, cơng đồn, mức lương hiệu Một số khác biệt thu nhập tạo phân biệt đối xử chủng tộc, giới, hay yếu tố khác Tuy nhiên, đo lường mức độ phân biệt đối xử khó khăn phải điều chỉnh cho khác biệt vốn người đặc tính công việc Nguyên lý kinh tế học vi mô 11 Tiền lương phân biệt đối xử  Thị trường cạnh tranh có xu hướng giới hạn tác động phân biệt đối xử đến mức lương Nếu mức lương nhóm người lao động thấp mức lương nhóm người lao động khác với lý khơng liên quan đến sản lượng biên, doanh nghiệp khơng có hành vi phân biệt đối xử có khả tạo lợi nhuận cao doanh nghiệp có hành vi phân biệt đối xử Do đó, hành vi tối đa hóa lợi nhuận làm giảm khác biệt mức lương phân biệt đối xử Tuy nhiên, phân biệt đối xử tồn thị trường cạnh tranh khách hàng sẵn lòng trả nhiều cho doanh nghiệp có hành vi phân biệt đối xử phủ thơng qua luật yêu cầu doanh nghiệp phân biệt đối xử Nguyên lý kinh tế học vi mô 12 Bất bình đẳng thu nhập nghèo  Các khái niệm then chốt:     tỷ lệ nghèo (poverty rate): phần trăm dân số có thu nhập gia đình ngưỡng nghèo ngưỡng nghèo (poverty line): mức thu nhập tuyệt đối phủ xác định cho hộ gia đình với số người hộ khác nhau, mà mức đó, hộ gia đình xem nghèo chuyển nhượng dạng hàng hóa (in-kind transfers): chuyển nhượng cho người nghèo hình thức hàng hóa dịch vụ khơng phải tiền vòng đời (life cycle): xu hướng dao động thông thường thu nhập suốt đời người Nguyên lý kinh tế học vi mơ 13 Bất bình đẳng thu nhập nghèo  Các khái niệm then chốt:     thu nhập thường xuyên (permanent income): mức thu nhập bình thường kỳ vọng người chủ nghĩa thỏa dụng (utilitarianism): triết lý trị cho phủ nên tối đa hóa tổng mức thỏa dụng cá nhân xã hội độ thỏa dụng (utility): số đo mức độ hạnh phúc hay thỏa mãn chủ nghĩa tự (liberalism): triết lý trị theo phủ nên lựa chọn sách cho công người quan sát không thiên vị mà người không quan tâm đến thuộc tính cá nhân họ đánh giá sách Nguyên lý kinh tế học vi mô 14 Bất bình đẳng thu nhập nghèo  Các khái niệm then chốt:    tiêu chí tối đa hóa phúc lợi nhóm người nghèo (maximin criterion): đề xuất cho phủ nên tập trung tối đa hóa phúc lợi nhóm người nghèo xã hội bảo hiểm xã hội (social insurance): sách phủ nhằm bảo vệ cá nhân chống lại rủi ro kiện không mong muốn chủ nghĩa tự cá nhân (libertarianism): triết lý trị theo phủ nên trừng phạt tội phạm củng cố thỏa thuận tự nguyện, không phân phối lại thu nhập Nguyên lý kinh tế học vi mơ 15 Bất bình đẳng thu nhập nghèo  Các khái niệm then chốt:   phúc lợi (welfare): trợ cấp chương trình phủ cho người cần trợ giúp thuế thu nhập âm (negative income tax): hệ thống thu thuế từ hộ gia đình có thu nhập cao trợ cấp cho hộ gia đình có thu nhập thấp Ngun lý kinh tế học vi mơ 16 Bất bình đẳng thu nhập nghèo   Dữ liệu phân phối thu nhập cho thấy phân hóa lớn xã hội Ví dụ Hoa Kỳ, phần năm hộ gia đình giàu kiếm gấp mười lần thu nhập nhóm phần năm nghèo Bởi khoản chuyển nhượng hàng hóa, vòng đời kinh tế, thu nhập tạm thời, dịch chuyển nhóm thu nhập đóng vai trò quan trọng việc giải thích khác biệt thu nhập, khó đánh giá xác mức độ bất bình đẳng xã hội sử dụng liệu phân phối thu nhập năm đơn lẻ Khi yếu tố khác đem vào tính tốn, chúng có xu hướng biểu thị phúc lợi kinh tế phân phối công so với thu nhập hàng năm Nguyên lý kinh tế học vi mô 17 Bất bình đẳng thu nhập nghèo  Các triết gia trị có quan điểm khác vai trò phủ việc làm thay đổi phân phối thu nhập Những người theo chủ nghĩa thỏa dụng (chẳng hạn John Stuart Mill) chọn phân phối thu nhập để tối đa hóa tổng hữu dụng từ người xã hội Những người theo chủ nghĩa tự (như John Rawls) định phân phối thu nhập đằng sau “bức vô minh”, thứ ngăn cản biết điểm đến sống Những người theo chủ nghĩa tự cá nhân (như Robert Nozick) muốn phủ củng cố quyền cá nhân để đảm bảo trình cơng sau khơng quan tâm đến bất bình đẳng kết phân phối thu nhập Nguyên lý kinh tế học vi mơ 18 Bất bình đẳng thu nhập nghèo  Có nhiều sách khác có mục tiêu giúp đỡ người nghèo – luật mức lương tối thiểu, trợ cấp, thuế thu nhập âm, chuyển nhượng hàng hóa Trong sách hỗ trợ số hộ gia đình nghèo, chúng gây phản ứng phụ khơng lường trước Bởi hỗ trợ tài giảm thu nhập tăng lên, người nghèo thường phải đối diện với thuế suất biên hiệu cao, mà xóa bỏ động nghèo hộ gia đình nghèo Nguyên lý kinh tế học vi mô 19 10 ... giải thích Ngun lý kinh tế học vi mô 43 Kinh tế học vi mô kinh tế học vĩ mô    Kinh tế học vi mô: nghiên cứu xem hộ gia đình doanh nghiệp định tương tác với thị trường Kinh tế học vĩ mô: nghiên... thể kinh tế, bao gồm lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng kinh tế Kinh tế học vi mơ kinh tế học vĩ mơ có mối quan hệ đan xen mật thiết với nhau, riêng biệt với câu hỏi nghiên cứu khác Nguyên lý kinh. .. kinh tế học vi mô 45 Nhà kinh tế người tư vấn sách    Với vai trò nhà khoa học, nhà kinh tế đưa phát biểu thực chứng nhằm cố gắng giải thích xem kinh tế vận hành Khi nhà tư vấn sách, nhà kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhập môn về kinh tế học, Nhập môn về kinh tế học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay