NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHÂN LỰC VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

69 27 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 17:46

CƠ QUAN QUẢN LÝ: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CƠ QUAN THỰC HIỆN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA-ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI CẤP BỘ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHÂN LỰC VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM MÃ SỐ: B2009-TN05-06 Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Duy Thái Nguyên 2010 DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Lê Văn Duy, chủ nhiệm đề tài Trần Anh Vũ, nghiên cứu viên Nguyễn Thị Sơn, nghiên cứu viên Nguyễn Thị Thanh Quyên, nghiên cứu viên Bùi Thị Hợi, nghiên cứu viên Nguyễn Thị Thu Hà, nghiên cứu viên Vi Thị Thanh Thuỷ, nghiên cứu viên Vũ Đình Lục, nghiên cứu viên MỤC LỤC Trang Ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ, đồ thị Tóm tắt tiếng Việt Tóm tắt tiếng Anh Đặt vấn đề Chương Tổng quan Chương Đối tượng phương pháp nghiên cứu Chương Kết nghiên cứu Chương Bàn luận Kết luận Khuyến nghị Tài liệu tham khảo Giấy xác nhận tốn kinh phí Trường Cam đoan chủ nhiệm đề tài xác nhận chữ ký Ban Giám hiệu Thuyết minh khoa học công nghệ cấp Bộ phê duyệt Phụ lục Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu Biên họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu Nhận xét hai phản biện KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ĐHTN ĐHYDTN CNĐD CĐĐD THĐD SHĐD HSĐH HSCĐ HSTH HSSH BYT YTTB SĐH HS-SV GV Đại học Thái Nguyên Đại học y dược Thái Nguyên Cử nhân điều dưỡng Cao đẳng điều dưỡng Trung học điều dưỡng Sơ học điều dưỡng Hộ sinh đại học Hộ sinh cao đẳng Hộ sinh trung học Hộ sinh sơ học Bộ y tế Y tế thôn Sau đại học Học sinh- sinh viên Giáo viên DANH MỤC BẢNG TT Tên bảng Trang DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TT Tên hình vẽ, đồ thị Trang NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHÂN LỰC VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM Lê văn Duy, Trần Anh Vũ, Nguyễn Thị Thanh Quyên cs Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên TÓM TẮT Mục đích: tìm hiểu thực trạng nhân lực nhu cầu đào tạo điều dưỡng khu vực miền núi phía bắc Việt Nam Đối tượng: 120 cán quản lý 350 cán điều dưỡng lựa chọn khu vực miền núi phía Bắc từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2010 Phương pháp: sử dụng phương pháp mô tả tiến cứu Kết kết luận: tỷ lệ bác sỹ/điều dưỡng 1/1,7; tỷ lệ điều dưỡng/10.000 dân 8,8, tỷ lệ hộ sinh/10.000 3; tổng số cán điều dưỡng, hộ sinh khu vực 13.930 người SĐH ĐH chiếm 2%, CĐ-TC chiếm 86%, SH chiếm 12% Có 79% ĐH, SĐH làm việc bệnh viện tuyến tỉnh; 93% ĐDSH 99% HSSH làm việc tuyến xã; Tổng số HS/SV điều dưỡng, hộ sinh chiếm 41% tổng số SV trường tổng số GV ĐD, hộ sinh chiếm 27% tổng số GV trường; tỷ lệ GVcơ hữu/SV trung bình trường 1: 46,5 Tỷ lệ GV hữu ĐD ,HS/SV điều dưỡng, hộ sinh 1: 57,7 Tỷ lệ SV điều dưỡng học chủ yếu CĐ TC chiếm 95,4%, cử nhân điều dưỡng 4,6% Khơng đào tạo hệ sơ học Tỷ lệ giáo viên điều dưỡng, hộ sinh có trình độ ĐH SĐH chiếm 70%, trình độ CĐ chiếm 30% Việc áp dụng qui trình điều dưỡng tiến hành thường xuyên chưa thống bệnh viện Bước nhận định tập trung vào nhu cầu thể chất mà quan tâm đến nhu cầu tinh thần, xã hội, chẩn đoán điều dưỡng nặng vấn đề bệnh tật Kế hoạch chăm sóc làm bệnh nhân vào viện Bệnh nhân tham gia vào xây dựng thực kế hoạch chăm sóc Các kỹ thuật điều dưỡng tiến hành xác khống chế nhiễm khuẩn thấp Nhu cầu đào tạo cần ưu tiên qui trình điều dưỡng, kỹ giao tiếp, khả NCKH kỹ quản lý điều dưỡng Số sinh viên hệ VHVL có nguyện vọng học Khoa điều dưỡng, ĐHYDTN giai đoạn 2011-2015 giao động từ 500-600 người/năm Lý lựa chọn ĐHYDTN chất lượng đào tạo, sinh viên mong muốn có hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học có nhu cầu học thạc sỹ, chuyên khoa I điều dưỡng trường ĐHYD Thái Nguyên Các tác giả đưa khuyến nghị củng cố tổ chức nhân lực Khoa điều dưỡng, sửa đổi chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng giai đoạn 2011-2015 để nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân điều dưỡng theo hướng hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng khu vực miền núi phía bắc Việt Nam STUDY ON ACTUAL SITUATION OF NURSING WORKFORCE AND TRAINING NEEDS ASSESSMENT FOR THE NORTHERN MOUNTAINOUS REGION OF VIET NAM Lê văn Duy, Trần Anh Vũ, Nguyễn Thị Thanh Quyên cs Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy SUMMARY 10 tiến hành cơng việc thường hồn thành ngày Khi vấn điều dưỡng viên phần lớn nhớ bước qui trình điều dưỡng nội dung bước Chỉ có điểm yếu bước lập kế hoạch khơng có tham gia người bệnh người nhà bệnh nhân giai đoạn Các học thuyết điều dưỡng đại đề cao vai trò tự chăm sóc người bệnh hỗ trợ người nhà thực hành điều dưỡng Những mà bệnh nhân người nhà làm điều dưỡng có trách nhiệm hướng dẫn theo dõi hoạt động tự chăm sóc Thực tế Việt Nam việc chăm sóc cá nhân, cho bệnh nhân ăn theo định chế độ dinh dưỡng, tuân thủ sử dụng thuốc thường bệnh nhân người nhà tiến hành Các điều dưỡng Việt Nam cần đào tạo cách thống cụ thể việc nâng cao vai trò người bệnh, người nhà từ khâu lập kế hoạch chăm sóc Bước 4: thực kế hoạch chăm sóc: Kết nghiên cứu cho thấy mơ hình điều dưỡng chăm sóc tồn diện cho bệnh nhân chiếm tỷ lệ thấp (90%) Nhìn chung thái độ kỹ giao tiếp điều dưỡng bệnh nhân tương đối tốt Trong trình chăm sóc, gần 90% điều dưỡng tiến hành tư vấn người bệnh tình hình bệnh tật, cách sử dụng thuốc, chế độ ăn uống phương pháp kỹ thuật giao tiếp chủ yếu chiều, nghĩa điều dưỡng nói cho bệnh nhân nghe mà có hội để bệnh nhân trình bày vấn đề Về kỹ thuật điều dưỡng, quan sát trực tiếp số kỹ thuật tiêm, truyền, thay băng vết thương cho thấy điều dưỡng viên tiến hành kỹ thuật tuân thủ bước bảng kiểm kỹ thuật tốt trừ động tác bước vô khuẩn chưa chuẩn mực Bước 5: Đánh giá chăm sóc tiến hành đặn thơng qua họp giao ban hàng ngày số đơn vị có giao ban riêng điều dưỡng Kết đánh 55 giá ghi vào phiếu chăm sóc đính kèm với bệnh án người bệnh Đánh giá chăm sóc tiến hành cách khách quan có tính khả thi cao Tóm lại, kết nghiên cứu cho thấy việc áp dụng qui trình điều dưỡng chăm sóc người bệnh yếu bước nhận định chẩn đốn điều dưỡng Các bước khác số điểm chưa tốt xong đáp ứng yêu cầu kỷ thuật Điều đáng quan tâm tính thống qui trình điều dưỡng cần củng cố giai đoạn sinh viên học trường thực tế bệnh viện Tham khảo chương trình đào tạo số nước khu vực nhận thấy thời lượng giảng cho qui trình điều dưỡng chương trình cử nhân điều dưỡng giai đoạn tiền lâm sàng 45 (Chiêng Mai, Thái Lan),Trong chương trình đào tạo Việt Nam 6-8 tiết Nhu cầu đào tạo sinh viên Khoa Điều dưỡng, trường ĐHYD Thái Nguyên Nhu cầu đào tạo hiểu số lượng sinh viên mong muốn tuyển vào trường đại học năm học tới lý kèm Tuy nhiên cần nhấn mạnh nhu cầu đào tạo thiếu hụt chuyên môn cần điều chỉnh chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng hệ đa khoa bốn năm mà điều chỉnh thời lượng, nội dung, cách giảng dạy lý thuyết lâm sàng cho qui trình điều dưỡng vừa phân tích vấn đề có tính ưu tiên cao giai đoạn tới Các kết nghiên cứu tập trung vào đối tượng cử nhân điều dưỡng hệ vừa học vừa làm (VHVL) khó lấy thơng tin học sinh phổ thơng cho hệ qui Khi hỏi lý lại học cử nhân điều dưỡng có 90% sinh viên trả lời mong muốn nâng cao tay nghề chuyên môn Khi hỏi lại chọn Khoa Điều dưỡng, ĐHYD Thái Nguyên có đến 78,7% cho chất lượng đào tạo tốt Các yếu tố khác gần nhà, chi phí thấp chiếm tỷ lệ Tìm hiểu nguồn thông tin từ đâu để biết trường ĐHYD Thái Nguyên có đến 56 76,6% trả lời bạn bè học trường cho biết Các thông tin khác từ trang Web, đài, báo… chiếm 20% Tìm hiểu ý kiến việc nên tiếp tục hình thức đào tạo năm xen kẽ tháng học tháng làm việc quan hình thức tập trung liên tục năm kết cho thấy khác biệt có ý nghĩa hai nhóm đối tượng có đến 2/3 sinh viên mong muốn có hệ liên thơng từ cao đẳng lên đại học nguyện vọng đáng Nhà trường Khoa điều dưỡng nên xem xét đáp ứng nguyện vọng đáng Khi hỏi kỹ năng, kỹ thuật hay lực chuyên môn cần đào tạo có ½ số sinh viên cho kỹ thuật điều dưỡng kỹ giao tiếp quan trọng Số sinh viên mong muốn trang bị kỹ quản lý, NCKH, tin học thấp ( ¼) Đây điều cần bàn luận cán điều dưỡng cao đẳng, trung cấp làm việc lại đánh giá cao kỹ thuật điều dưỡng giao tiếp chưa hiểu tầm quan trọng lực quản lý, định nghiên cứu khoa học Có lẽ văn sách chức nhiệm vụ trình độ chun mơn chưa đủ mức độ rõ ràng để phân cấp quản lý Khi hỏi nguyện vọng sau tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng đa khoa hệ năm VHVL có đến 2/3 số người mong học tiếp lên thạc sỹ điều dưỡng, số lại mong muốn học tiếp chuyên khoa cấp I điều dưỡng Số lượng sinh viên học hệ VHVL mong muốn học hàng năm từ 2011 đến năm 2015 dao động từ 500 đến 600 sinh viên nghĩa tổng số sinh viên năm khoảng 2000 người, cao số khoảng lần 57 KẾT LUẬN Nghiên cứu phân bố nhân lực nhu cầu đào tạo điều dưỡng khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam tiến hành giai đoạn 2009-2010 có kết sau đây: Tỷ lệ bác sỹ/điều dưỡng 1/1,7 Tỷ lệ điều dưỡng/10.000 dân 8,8, tỷ lệ hộ sinh/10.000 Tổng số cán điều dưỡng, hộ sinh khu vực thời điểm nghiên cứu 13.930 người SĐH ĐH chiếm 2%, CĐ-TC chiếm 86%, SH chiếm 12% Phân bổ trình độ chuyên môn theo tuyến 79% ĐH, SĐH làm việc bệnh viện tuyến tỉnh tuyến trung ương đóng tỉnh, ngược lại 93% ĐDSH 99% HSSH làm việc tuyến xã Tổng số học sinh, sinh viên điều dưỡng, hộ sinh chiếm 41% tổng số sinh viên trường tổng số giáo viên điều dưỡng, hộ sinh chiếm 27% tổng số giáo viên trường khu vực miền núi phía Bắc Tỷ lệ GVcơ hữu/SV trung bình trường 1: 46,5 Tỷ lệ GV hữu điều dưỡng, hộ sinh/SV điều dưỡng, hộ sinh 1: 57,7 Tỷ lệ SV điều dưỡng hộ sinh học chủ yếu CĐ TC chiếm 95,4%, cử nhân điều dưỡng 4,6% Khơng đào tạo hệ sơ học Tỷ lệ giáo viên điều dưỡng, hộ sinh có trình độ ĐH SĐH chiếm 70%, trình độ CĐ chiếm 30% Khơng có GV trình độ trung học Việc áp dụng qui trình điều dưỡng tiến hành thường xuyên chưa thống bệnh viện Bước nhận định tập trung vào nhu cầu thể chất mà quan tâm đến nhu cầu tinh thần, xã hội, chẩn đoán điều dưỡng nặng vấn đề bệnh tật 58 Kế hoạch chăm sóc làm bệnh nhân vào viện Bệnh nhân tham gia vào xây dựng thực kế hoạch chăm sóc Các kỹ thuật điều dưỡng tiến hành xác Tuy nhiên điểm yếu khống chế nhiễm khuẩn thấp 10 Nhu cầu đào tạo cần ưu tiên điều chỉnh qui trình điều dưỡng, kỹ giao tiếp, khả NCKH kỹ quản lý điều dưỡng 11.Số sinh viên hệ VHVL có nguyện vọng học Khoa điều dưỡng, ĐHYDTN giai đoạn 2011-2015 giao động từ 500-600 người/năm 12 Lý lựa chọn khoa điều dưỡng, trường ĐHYDTN chất lượng đào tạo, kênh thông tin chủ yếu qua sinh viên tốt nghiệp, phần đơng sinh viên mong muốn có hệ liên thơng từ cao đẳng lên đại học có nhu cầu học thạc sỹ, chuyên khoa I điều dưỡng trường ĐHYD Thái Nguyên 59 KHUYẾN NGHỊ Trường ĐHYD Thái Ngun nên có chủ trương nhập chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng tiên tiến nước khu vực để nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn tới Khoa điều dưỡng củng cố tổ chức theo mơ hình tiên tiến nước khu vực Các môn thành lập sở cấu lại cán theo chun ngành Mỗi mơn có thạc sỹ điều dưỡng đào tạo chuyên ngành nước ngòai Tăng thời lượng giảng dạy qui trình điều dưỡng mơn điều dưỡng Các môn lâm sàng quản lý điều dưỡng điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy thống theo hướng tiếp cận với nước khu vực Tăng cường hoạt động thông tin đào tạo điều dưỡng trường qua hình thức truyền thông Củng cố mối liên hệ giáo viên Khoa Điều dưỡng với học sinh, sinh viên từ nhập học Tăng thời gian định hướng nghề nghiệp giai đoạn đầu sinh viên vào trường cho hệ qui hệ vừa học vừa làm Nâng cao công tác hợp tác Quốc tế, lựa chọn trường đào tạo điều dưỡng có uy tín khu vực để làm đối tác kỹ thuật lâu dài Thường xuyên có hoạt động trao đổi kinh nghiệm giáo viên sinh viên hai trường Xây dựng chương trình liên thơng từ cao đẳng lên đại học điều dưỡng tiến hành sớm thủ tục để đào tạo đối tượng 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ y tế (2006),Kiến thức, thái độ, kỹ cần đạt tốt nghiệp bác sỹ đa khoa, Nhà xuất y học, Hà Nội [2] Niên giám thống kê Bộ Y tế (2006), NXB Thống kê, Hà Nội [3] Nguyễn Văn Lình cs (2007), Phân bổ nhân lực y tế số tỉnh miền Trung Việt Nam, Y học thực hành, NXB y học, Hà Nội [4] WHO (1997), Health Manpower Planning, A guide for medical practice [5]Diane M Billing, Judisch A Halstead, (2006), Teaching in Nursing, a guide for faculty; (pp87-149) [6] CarolJ.Giet, Marilyn Duncan Boyd (2002);Teaching in nursing practice; (pp3-15) [7] G Posner, Rudisky (1997);Course Designs, a guide to curriculum development for teachers; Fifth edition, Longman; (pp 63-185) [8] Fred Abbatt, A Mejia (1988); Continuing the Education of health workers, WHO, Geneva [9]Phạm Song, Đào Ngọc Phong (2001); Nghiên cứu hệ thống y tế, phương pháp nghiên cứu khoa học, Nhà xuất y học Hà Nội(5-108) [10] Marilynn E Doengens (2007), Manual of Nursing Diagnose, Longman publishing House, London [11] Porter Perry (2008) Fundamental of Nursing, 7th edition; MOSBY Ensevier publishing house, USA [12] Ann Marinner Tomey (2008) Guide to Nursing Management and Leadership, eighth edition, MOSBY Ensenver publishing house, USA [13] Viện Chiến lược Chính sách Y tế USAID Assessment of health system performance in six provinces of Vietnam năm 2009 Hà Nội, 2010 [14] Hội Nghị Hội đồng hiệu trường Báo cáo nhân lực y tế Cát Bà ngày 20/8 2009 [15] Thủ tướng Chính phủ Quyết định 121/2007/QD-TTg việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học cao đẳng giai đoạn 2006-2020 2007 61 [16] Bộ Y tế Nhóm đối tác Y tế Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế Năm 2008- Tài y tế Việt Nam Hà Nội : Bộ Y tế, 2008 [17] Ban cán Đảng Bộ Giáo dục Đào tạo Nghị số 05-NQ/BCSĐ, ngày 6/1/2010, đổi quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 2010 [18] Ministry of Health and UNICEF Review on the implementation of free healthcare services for children under six in public healthcare facilities with regards to child mortality and morbidity patterns and available treatment Hà Nội [19] Chính phủ Nghị định 64/2009/2009 sách cán bộ, viên chức y tế cơng tác vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn 2009 [20] Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg chế độ phụ cấp với nhân viên y tế thôn 2009 [21] P, Suriyawongpaisal Potential Implications of Hospital Autonomy on Human Resource Management: A Thai Case Study Human Resource for Health Development Journal, 3:158-70 1999 [22] Ban Đào tạo lại, Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế Báo cáo tổng kết thực chương trình đào tạo lại năm 2009, tháng 2010 [23] Bộ Y tế Công văn số 1853/BYT-K2DT việc xây dựng chương trình tài liệu đào tạo liên tục theo Thông tư 07/2008/TT-BYT, ngày 07/04 2009 [24] Joint Learning Initiative Human Resources for Health: Overcoming the Crisis Cambridge (MA) : Harvard University Press, 2004 [25] Bộ Y tế, Nhóm đối tác y tế Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế năm 2009: Nhân lực y tế Việt Nam 2009 [26] UNDP Báo cáo phát triển người- Vượt qua rào cản: Di cư phát triển người (HDR2009) [27] WHO Everbody's business: Strengthening health systems to improve health outcomes- WHO's framework for action Geneva : WHO, 2007 62 PHỤ LỤC Phụ lục BẢNG ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN Tên bệnh viện: Khoa: Phòng Tên bệnh nhân: Ngày tháng năm 2010 ÁP DỤNG QUI TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG VÀO CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH I NHẬN ĐỊNH (ASSESSMENT) Nội dung Nhận định điều dưỡng gồm nội dung sau: - Lý vào viện - Tình trạng ý thức bệnh nhân - Dấu hiệu sinh tồn (mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở) - Tình trạng da, niêm mạc - Tinh thần bệnh nhân ( lo âu, buồn, vui, lach quan ) - Thói quen dinh dưỡng ( ăn, thích cay, chua, bữa ăn, thời gian) - Thói quen giấc ngủ ( ngủ, thời gian ngủ, ) - Hoạt động thể lực, nghỉ ngơi: (công việc, thể dục, vận động khác.) - Bài tiết: tình hình đại , tiểu tiện: số lần, đặc điểm - Tình hình KT, XH: nghề, thu nhập, nhà ở, vị trí xã hội - Sức khoẻ tình dục: gia đình, số con, nam, nữ, lực tình dục - Người chăm sóc trực tiếp (đi cùng): ai, quan hệ Có Khơng Có Khơng Có Khơng Nhận định điều dưỡng phản ánh tổng thể nhu cầu người bệnh Nhận định điều dưỡng phản ánh chủ yếu vấn đề bệnh tật người bệnh Chẩn đoán điều dưỡng phản ánh vấn đề y tế người bệnh Chẩn đoán điều dưỡng phản ánh đáp ứng người bệnh với vấn đề y tế II LẬP KẾ HOẠCH CHĂM SÓC Nội dung KHCS làm sau bệnh nhân nhập viện Bệnh nhân tham gia vào xây dựng KHCS Người nhà bệnh nhân tham gia vào xây dựng KHCS Điều dưỡng đọc KHCS trước tiến hành chăm sóc KHCS có làm thống theo mẫu chung cho đơn vị III THỰC HIỆN KHCS Nội dung Một điều dưỡng phụ trách bệnh nhân từ vào đến khỏi đơn vị 63 Điều dưỡng có thái độ giúp đỡ bệnh nhân Bệnh nhân có hiểu biết cán điều dưỡng phụ trách Điều dưỡng giao tiếp cởi mở, thoải mái với bệnh nhân người nhà Điều dưỡng thông báo cho bệnh nhân người nhà tình hình chăm sóc Điều dưỡng tư vấn người bệnh vấn đề liên quan đến chăm sóc Điều dưỡng giải thích trước tiến thành kỹ thuật, thủ thuật Điều dưỡng tiến hành kỹ thuật xác, chuẩn mực an toàn Điều dưỡng quan sát, ghi chép đáp ứng BN làm thủ thuật 10 Điều dưỡng áp dụng qui trình chống nhiễm khuẩn 11 Phòng bệnh có sẽ, gọn gàng, ngăn nắp 12 Ánh sáng phòng có đầy đủ 13 Điều dưỡng giao tiếp với cán y tế khác sinh viên, học sinh tốt 14 Bảng mạch, nhiệt độ treo đầu giường cập nhật thông tin 15 Điều dưỡng ghi chép tiến triển công việc vào KHCS hàng ngày IV ĐÁNH GIÁ KHCS Nội dung Tổ chức họp đánh giá đáp ứng bệnh nhân với can thiệp điều dưỡng Đánh giá CS tiến hành xác khách quan Thay đổi KHCS kết đánh giá chăm sóc Mục đích CS có thực tế khả thi Có Khơng Nghiên cứu viên (ghi rõ họ tên ký) 64 Phụ lục TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM (QĐ 12/2001/QĐ-BGD-ĐT ngày 26/11/2001) Đề nghị bạn cho ý kiến việc thực tiêu chuẩn nghiệp vụ người cử nhân điều dưỡng làm việc đơn vị cơng tác Các ý kiến sử dụng cho phân tích tình hình chung bảo vệ thông tin cá nhân Tiêu chuẩn đánh giá theo thang điểm sau: - 2: nội dung thực tốt, đạt chất lượng, không cần phải cải tiến làm tốt - 1: nội dung thực song chưa hoàn thiện, cần củng cố, cải tiến thêm - 0: nội dung chưa thực chưa đề cập thực tế công việc Xin trân trọng cảm ơn TT 10 11 12 Nội dung cụ thể Lập kế hoạch, phối hợp với bác sỹ tổ chức thực KHCSNBTD theo qui chế chuyên môn Tổ chức thực theo dõi giám sát điều dưỡng ngạch thấp thực y lệnh KHCSNBTD Thực thành thạo kỹ thuật điều dưỡng kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa Tổ chức thực qui trình đón tiếp người bệnh đến khám, điều trị, làm xét nghiệm, chuyển khoa/ viện Tổ chức theo dõi, đánh giá toàn trạng, ghi chép diễn biến hàng ngày, trọng bệnh nhân nặng, cấp cứu, điều chỉnh KHCS, báo cáo bác sỹ kịp thời xử trí diễn biến bất thường người bệnh Tổ chức thực sơ cấp cứu tai nạn, chăm sóc điều trị cho bệnh nhân nặng Dự trữ tổ chức cho việc chuẩn bị đủ, kịp thời dụng cụ, phương tiện, thuốc, hồ sơ, bệnh án phục vụ khám, cấp cứu, chăm sóc người bệnh Tổ chức thực vận hành, bảo quản, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phát hỏng để sửa chữa Chịu trách nhiệm cá nhân thuốc tài sản phân công, quản lý Tổ chức thực công tác tư vấn, GDSK giữ gìn trật tự vệ sinh phòng bệnh Hướng dẫn kỹ thuật điều dưỡng cho học sinh, sinh viên, điều dưỡng quyền, thực đạo tuyến, tham gia nghiên cứu khoa học Tổ chức thực qui định, y đức, qui chế chun mơn, qui trình kỹ thuật ngành y tế, qui định pháp luật liên quan đến ngành điều dưỡng Nghiên cứu viên Ngày tháng năm 2010 (Họ tên ký) Có thể khơng cần tên mà viết tắt chữ in bạn thấy không tiện nêu tên ) 65 Số: Phụ lục BẢNG ĐÁNH GIÁ VỀ QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN Tên bệnh viện: Khoa: Phòng I QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG Nội dung Có Bản chức năng, nhiệm vụ khoa phòng (văn bản) Tất điều dưỡng đọc nói nội dung văn Bản chức năng, nhiệm vụ điều dưỡng viên ( văn bản) Kế hoạch công việc theo tuần, tháng treo khoa phòng Giao ban điều dưỡng khoa, phòng, bệnh viện hàng ngày Giao ban điều dưỡng khoa phòng hàng tuần Sổ ghi biên giao ban khoa phòng Báo cáo tiến độ thực cơng việc theo tháng, q, năm (văn bản) Hoạt động giám sát, theo dõi nhân viên tiến hành theo kế hoạch 10 Hệ thống sổ sách quản lý trang thiết bị, thuốc 11 Dụng cụ phục vụ cấp cứu ( xe đẩy, cáng, máy hút ) có sẵn tình trạng tốt 12 Tủ thuốc cấp cứu đầy đủ, sẵn sàng khoa, phòng Khơng II ĐÀO TẠO THƯỜNG XUN Nội dung Có kế hoạch đào tạo thường xuyên cho điều dưỡng đơn vị ( văn bản) Tổ chức thực khoá đào tạo theo kế hoạch Giám sát, hỗ trợ điều dưỡng cấp thực kỹ thuật Cử cán học khoá ngắn hạn nâng cao tay nghề Cử cán học khoá dài hạn nâng cấp ngạch bậc Tổ chức hội thảo, chuyên đề khoa học điều dưỡng Thực nghiên cứu khoa học điều dưỡng Tổ chức tham gia hội nghị khoa học điều dưỡng Có Khơng Ngày tháng năm 2010 Nghiên cứu viên (ghi rõ họ tên ký) 66 Phụ lục PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2010 ( Thông tin phiếu sử dụng để tìm hiểu số nội dung liên quan đến đào tạo cử nhân điều dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thời gian tới Khoa điều dưỡng đề nghị Anh/chị cung cấp thơng tin xác, kịp thời Xin cảm ơn) Họ tên: Tuổi: 3.Giới: Nam [ ] Nữ [ ] Dân tộc: Kinh [ ] Tày[ ] Nùng[ ] Dao[ ] Thái[ ] Hmong [ ] Mường [ ] Khác [ ] Địa công tác: Số năm công tác: Chuyên ngành: Xin cho biết lý anh/chị định học cử nhân điều dưỡng?: a Để tăng lương [ ] b Thăng chức [ ] c Nâng cao tay nghề [ ] d Khác [ ] (xin viết cụ thể) Tại anh/chị lại chọn trường ĐHYD Thái Nguyên để học tập?: a Gần nhà [ ] b Sinh hoạt rẻ [ ] c Tuyển đầu vào dễ [ ] d Chất lượng ĐT tốt [ ] e.Khác [ ] ( xin viết cụ thể) -10 Anh/chị biết thông tin trường ĐHYD Thái Nguyên từ đâu?: a Bạn bè [ ] b.Những người học TN [ ] c Trang web trường [ ] d Khác [ ] 11 Anh/chị lựa chọn hình thức học phù hợp với điều kiện mình: a năm có nghỉ xen kẽ [ ] b Hai năm liên tục [ ] giải thích lý cụ thể: 12 Anh/chị CĐ điều dưỡng có lựa chọn hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học khơng ? a Có [ ] b Khơng [ ] 13 Đánh dấu (x) vào khả / kỹ mà anh/chị cho quan trọng cần trang bị trình học tập: a Tư phân tích [ ] b Kỹ thuật điều dưỡng (vd tiêm truyền ) [ ] c Kỹ giao tiếp, tư vấn GDSK [ ] d Kỹ quản lý [ f Khả tìm kiếm thơng tin mạng [ ] ] e Khả NCKH [ ] h Khác [ ] 14 Sau tốt nghiệp anh/chị có mong muốn học tiếp lên trình độ sau đại học không? a Thạc sỹ điều dưỡng chuyên ngành [ Xin trân trọng cảm ơn ] b CK cấp I chuyên ngành điều dưỡng [ ] Thái Nguyên ngày tháng năm 2010 (Ký tên) 67 Phụ lục PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ NHÂN LỰC ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG – NHS (2010) Khoa Điều dưỡng, ĐHYD Thái Nguyên xin nhận thông tin để làm sở cho việc xây dựng kế hoạch, nâng cao chất lượng đào tạo điều dưỡng cho khu vực trung du, miền núi phía Bắc Đề nghị gửi phiếu điều tra theo địa chỉ: Khoa điều dưỡng, ĐHYD Thái Nguyên, 284 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên theo E-mail: levanduy9654@yahoo.com Xin trân trọng cảm ơn - Trường CĐ/TC y tế: - Họ tên Hiệu trưởng: ĐT di động - E-mail: - Tổng số giáo viên hữu: Trong đó: TT Chuyên ngành Số Tiến Thạc sỹ Bác sỹ Cử Cao Trung học lượng sỹ nhân đẳng Y khoa ( BS,YS) Điều dưỡng Nữ Hộ Sinh Dược Kỹ thuật y học Tổng số - Tổng số học sinh/ sinh viên nay: Trong đó: TT Hệ đào tạo Y sỹ Cao đẳng TH Sơ học Y sỹ đa khoa Dược sỹ Điều dưỡng Nữ Hộ sinh KTV Tổng số .Ngày tháng năm 2010 Người điền phiếu (ký tên) 68 Phụ lục PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ NHÂN LỰC ĐIỀU DƯỠNG (2010) Khoa Điều dưỡng, ĐHYD Thái Nguyên xin nhận thông tin để làm sở cho việc xây dựng kế hoạch, nâng cao chất lượng đào tạo điều dưỡng cho khu vực trung du, miền núi phía Bắc Đề nghị gửi phiếu điều tra theo địa chỉ: Khoa điều dưỡng, ĐHYD Thái Nguyên, 284 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên theo E-mail: levanduy9654@yahoo.com Xin trân trọng cảm ơn - Sở y tế: - Họ tên điều dưỡng trưởng Sở: ĐT di động: - E-mail - Tổng số điều dưỡng NHS : - Tổng số bác sỹ Tuyến tỉnh: TT Chức danh Số Tiến Thạc sỹ Cử Cao Trung Sơ học lượng sỹ nhân đẳng học ĐD trưởng Sở ĐD trưởng bệnh viện ĐD trưởng khoa/khối ĐD trưởng khác ĐD viên NHS trưởng NHS Tuyến quận/huyện: TT Chức danh Số lượng Tiến sỹ Thạc sỹ Cử nhân Cao đẳng Trung học Sơ học ĐD trưởng bệnh viện ĐD trưởng khoa/phòng ĐD viên NHS trưởng NHS Nhu cầu cần đào tạo theo hệ vừa học vừa làm (tại chức), đào tạo chứng Quản lý Điều dưỡng giai đoạn 2011-2015 : TT Đối tượng đào tạo 2011 2012 2013 2014 2015 Cử nhân điều dưỡng Cao đẳng điều dưỡng Chứng quản lý điều dưỡng Ngày tháng năm 2010 Người điền phiếu (ký tên) 69 ... Mục đích: tìm hiểu thực trạng nhân lực nhu cầu đào tạo điều dưỡng khu vực miền núi phía bắc Việt Nam Đối tượng: 120 cán quản lý 350 cán điều dưỡng lựa chọn khu vực miền núi phía Bắc từ tháng 1/2009... MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TT Tên hình vẽ, đồ thị Trang NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHÂN LỰC VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM Lê văn Duy, Trần Anh Vũ, Nguyễn Thị Thanh Quyên... vùng núi phía Bắc Việt Nam 2.2 Xác định nhu cầu đào tạo để làm sở điều chỉnh chương trình, nội dung đào tạo điều dưỡng phù hợp với nhu cầu thực tế 15 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Nghiên cứu nước Các nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHÂN LỰC VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM, NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHÂN LỰC VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay